Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA LA DISCIPLINA MANAGEMENT GENERAL

management+ Font mai mare | - Font mai micTEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA LA

DISCIPLINA MANAGEMENT GENERALFunctiunea de cercetare dezvoltare - Continut, sistem de organizare a cercetarii dezvoltarii, continutul activitatii de cercetare-inovare, riscul in activitatea de cercetare-inovare, determinarea eficientei activitatii de cercetare-inovare.

Functiunile firmei.

Functiile managementului firmei.

Organizarea structurala a firmei - notiune, tipuri de structuri organizatorice, elaborarea si rationalizarea structurii organizatorice, perfectionarea activitatii consiliului de administratie.

Subsistemul informational al firmei - informatia si comunicarea in intreprindere, componentele sistemului informational, modalitati de perfectionare a sistemului informational, deficientele majore ale sistemului informational.

Decizia manageriala - definire, factori primari, clasificare, etapele procesului decizional, metode si tehnici de alegere a variantei optime si de rationalizare a procesului decizional.

Strategia firmei - fundamentare, elaborare si implementare.

Sisteme si metode de management - managementul prin obiective, pe produs, prin bugete, prin exceptii, participativ, prin proiecte.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

Mihai Pricop, C-tin Bagu, Fl. Parvu - Managementul intreprinderii, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti 2003, pag. 27 - 38; 220 - 279.

Ovidiu Nicolescu si Ion Verboncu - Metodologii manageriale, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti 2001, pag. 62-86; 113-169; 265-283; 302-310.

Ovidiu Nicolescu si Ion Verboncu - Management, Ed. Economica, Bucuresti, Editia a III - a revizuita, pag: 43-54; 282-310.

TESTE DE VERIFICARE

Deciziile in univers aleator (risc) se caracterizeaza prin:

a)      cunoasterea perfecta a viitorului;

b)      orizont de timp foarte scurt;

c)      cunoasterea probabilitatii fiecarei eventualitati;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Adoptarea deciziei presupune parcurgerea unor etape:

Formularea liniilor de actiune posibile (variante);

Evaluarea avantajelor fiecarei variante de actiune;

Perceperea necesitatii si oportunitatii de a decide;

Aplicarea caii sau cailor de actiune ce trebuie urmate;

Aplicarea si urmarirea rezultatelor deciziei.

Ordinea corecta a etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)      a,b,c,d -sunt false.

In tabelele urmatoare se dau indicatorii de concordanta si discordanta:

C (Vg;Vh) D(Vg;Vh)

V1

V2

V3

V4

V1

V2

V3

V4

V1

V1

V2

V2

V3

V3

V4

V4

Pentru p=0,40 si q=0,60 , varianta optima este:

a)      V4;

b)      V4 si V1;

c)      V1;

d)      V2;

Pentru modernizarea unei intreprinderi s-au stabilit patru variante si patru criterii de apreciere a variantelor respective. Consecintele decizionale la fiecare variante sunt prezentate in tabelul urmator:

Criterii

Investitii

Profit

Durata realizarii

Productivitate

Variante

(mil.lei)

(mil.lei)

(luni)

(mil.lei)

V1

V2

600,00

36,00

V3

V4

K

0,35

0,10

0,30

0,25

Coeficientii de importanta pentru cele patru criterii (k) au valorile prezentate in tabel.

In aceasta situatie, combinatia care reprezinta indicatorii de concordanta ai variantei V2 cu celelalte variante, este:

a)     

b)     

c)     

d)     

Profitul care s-ar putea obtine la diferite niveluri ale vanzarilor pe trei piete (variante) se prezinta in tabelul urmator. Stiind ca este vorba de o decizie in conditii de incertitudine, sa se indice varianta optima aplicand urmatoarele tehnici: Savage, Laplace, Hurwitz (α=0,7), optimista, pesimista.

Vanzari

Variante

V1

400

V2

V3

600

a)      V1, V1, V2, V2, V3

b)      V1, V1, V3, V2, V2

c)      V2, V1, V2, V3, V1

d)      a, b, c, d sunt false

Decizia operationala se caracterizeaza prin:

a)      orizont de timp scurt, variabile decizionale cantitative si posibilitate de corectare usoara;

b)      orizont de timp foarte scurt, variabile decizionale cantitative si posibilitati de corectare usoara;

c)      orizont de timp mediu;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Structura organizatorica functionala se caracterizeaza prin:

a)      numar redus de compartimente;

b)      executantul raspunde numai in fata sefului sau;

c)      se intalneste la intreprinderi mici;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Elaborarea unei structuri organizatorice necesita mai multe etape, care sunt enumerate in continuare:

Crearea compartimentelor.

Definirea activitatilor necesare si stabilirea continutului acestora.

Analiza obiectivelor firmei.

Stabilirea structurii organizatorice.

Evaluarea structurii organizatorice.

Ordinea corecta (normala) a etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)     

In figura urmatoare se prezinta structura organizatorica a unei intreprinderi mijlocii:


In aceasta structura organizatorica:

a)      sunt inregistrate duble subordonari;

b)      nu este asigurat managementul general al firmei;

c)      sunt prea multe niveluri ierarhice;

d)      nu se poate raspunde.

Nivelul ierarhic reprezinta:

a)      numarul de persoane care pot fi conduse nemijlocit de un manager;

b)      toate functiile dintr-o firma;

c)      toate componentele organizatorice situate la aceeasi distanta de A.G.A.

d)      a,b,c,d - sunt false.

Componentele sistemului informational sunt:

a)      distorsiunea, datele, informatiile si fluxurile informationale;

b)      redundante, proceduri informationale, datele si informatiile;

c)      datele, informatiile, circuitele, fluxurile informationale, procedurile informationale si mijloacele de tratare a informatiilor;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Filtrajul consta in:

a)      modificarea partiala fara intentie a continutului, a mesajului unei informatii;

b)      modificarea partiala sau totala cu intentie a continutului sau mesajului informatiilor;

c)      inregistrarea, transmiterea si prelucrarea repetata a unor informatii;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Proiectarea in detaliu a componentelor informationale la care intervin schimbarile reprezinta o faza a:

a)      analizei critice a componentelor informationale;

b)      implementarii perfectionarilor informationale;

c)      reproiectarii sistemului informational;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Cresterea productivitatii muncii reprezinta un obiectiv al reproiectarii sistemului informational - managerial. Indicati ce fel de obiectiv este:

a)      economic;

b)      informational specific;

c)      managerial de ansamblu;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Reproiectarea sistemului informational al firmei are mai multe etape:

perfectionarea sistemului informational managerial;

identificarea componentelor informationale;

analiza critica a sistemului informational-managerial;

implementarea perfectionarilor informationale;

declansarea studiului de rationalizare;

evaluarea functionarii sistemului informational managerial.

Ordinea corecta a etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)     

Preluarea de machete pentru principalele documente informationale reprezinta o faza a:

a)      perfectionarii sistemului informational managerial;

b)      declansarii studiului de rationalizare a sistemului informational;

c)      identificarii componentelor informationale;

d)      analizei critice a sistemului informational-managerial;

Componente al managementului prin obiective sunt:

a)      sistemul de metode si tehnici manageriale folosite pentru aplicarea managementului prin obiective;

b)      proiectul;

c)      abaterile de la norme;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Elementul fundamental al implementarii si utilizarii managementului prin obiective este reprezentat de:

a)      obiectivele fundamentale;

b)      complexitatea deosebita a metodei;

c)      trinomul obiective - rezultate - recompense/sanctiuni;

d)      programele de actiune.

Cresterea productiei fizice cu 17 % in anul urmator, reprezinta un obiectiv:

a)      fundamental;

b)      derivat II;

c)      derivat I;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Evaluarea periodica a fabricatiei si comercializarii produsului sau produselor este o etapa a:

a)      managementului prin obiective;

b)      managementului prin bugete;

c)      managementului prin exceptii;

d)      managementului pe produs.

Aplicarea managementului prin bugete presupune anumite etape:

Elaborarea si fundamentarea bugetelor;

Lansarea bugetelor;

Delimitarea si dimensionarea centrelor de gestiune;

Executarea bugetara, inregistrarea si transmiterea abaterilor;

Decontarea productiei si analiza postoperativa a abaterilor;

Evaluarea activitatii centrelor de gestiune.

Ordinea etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)     

Zona de atentie reprezinta o zona in care se produc abateri care necesita:

a)      adoptarea de decizii de catre managerii de nivel inferior;

b)      adoptarea de decizii de catre managerii de nivel superior;

c)      adoptarea de decizii de catre managerii de nivel mediu;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Managementul prin exceptii presupune parcurgerea unor etape:

adoptarea deciziilor de corectare de catre manageri;

stabilirea obiectivelor si a altor elemente de caracterizare a domeniului studiat;

determinarea limitelor de toleranta pentru "zonele de neinterventie decizionale" si a intervalelor de abateri care necesita decizii din partea managerilor;

urmarirea realizarilor, compararea lor cu nivelul stabilit pentru obiective, norme, normative si stabilirea cauzelor care au generat abateri.

Ordinea etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)     

La regiile autonome, organisme participative de management sunt:

a)      Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori;

b)      Consiliul de Administratie;

c)      Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori;

d)      Administratori si Consiliul de Administratie.

La societatile comerciale pe actiuni, organisme participative de management sunt:

a)      Adunarea Generala a Actionarilor si administratorii;

b)      Consiliul de Administratie si asociatii;

c)      numai Adunarea Generala a Actionarilor;

d)      Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, Comitetul de Directie, Comisia de Cenzori.

Consiliul de Administratie este un organism:

a)      strategico-tactic;

b)      tactico-strategic;

c)      de control si informare manageriala;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Caracteristica definitorie a managementului prin proiecte este:

a)      aplicarea la toate firmele care se confrunta cu probleme complexe;

b)      aplicarea metodei managementului prin proiecte in varianta cu stat-major;

c)      asigurarea unei organizari specifice, care combina organizarea pe verticala (functionala) cu organizarea pe orizontala prin proiect;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Pentru elaborarea analizei diagnostic trebuie parcurse mai multe etape:

documentarea preliminara;

stabilirea documentului de investigat;

stabilirea principalelor puncte forte si a cauzelor care le genereaza;

formularea recomandarilor;

stabilirea punctelor slabe si a cauzelor care le genereaza.

Ordinea corecta a etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)      a,b,c,d sunt false.

Folosirea unui limbaj atractiv pentru a impune atentiei participantilor ideile emise, reprezinta o regula a:

a)      "derularii sedintei";

b)      "inchiderii sedintei";

c)      "deschiderii sedintei";

d)      a,b,c,d - sunt false.

Dilema incredere-control este o problema cheie in folosirea cu succes a:

a)      delegarii;

b)      sedintei;

c)      tabloului de bord;

d)      managementului prin proiecte;

In functie de sfera de cuprindere, tabloul de bord este:

a)      de strategie;

b)      de gestiune;

c)      procesual;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Etapele proiectarii si utilizarii tabloului de bord sunt:

diagnosticarea sistemului informational al domeniului condus de manager;

completarea tabloului debord si armonizarea cu alte instrumente manageriale;

reproiectarea subsistemului informational aferent managerului respectiv;

conceperea tabloului de bord;

utilizarea tabloului de bord.

Ordinea corecta a etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)     

In cadrul brainstorming-ului, precizarea dimensiunii grupului de creativitate reprezinta un element al etapei:

a)      desfasurarii reuniunii;

b)      pregatirii reuniunii;

c)      evaluarii si valorificarii productiei de idei;

d)      a,b,c,d, - sunt false.

Etapele elaborarii strategiilor si politicilor organizatiei sunt:

Precizarea obiectivelor fundamentale;

Stabilirea optiunilor strategice;

Formularea misiunii organizatiei;

Stabilirea avantajului competitiv;

Stabilirea strategiilor partiale;

Dimensionarea resurselor necesare;

Formularea politicii globale si a politicilor partiale;

Fixarea termenelor de realizare a obiectivelor si optiunilor strategice;

Aplicarea strategiei globale.

Ordinea corecta a etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)      a,b,c,d - sunt false.

Modalitatile de fundamentare a strategiei organizatiei sunt:

Efectuarea de studii aprofundate de marketing;

Realizarea de studii de diagnosticare si analiza SWOT;

Identificarea si luarea in considerare a prognozelor stiintifice, tehnice, comerciale, financiare, manageriale;

Realizarea de studii ecologice.

Ordinea corecta a modalitatilor este:

a)     

b)     

c)     

d)      a,b,c,d - sunt false.

Etapele implementarii strategiei organizatiei sunt:

Remodelarea integrala sau partiala a sistemului de management;

Pregatirea implementarii strategice;

Conceperea si operationalizarea anumitor perfectionari;

Operarea schimbarilor strategice preconizate;

Evaluarea rezultatelor aplicarii strategiei.

Ordinea corecta a etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)     

In faza de declin, firma cauta sa:

a)      diversifice produsele si serviciile si sa elaboreze strategii internationale;

b)      diversifice produsele si serviciile si sa asigure expansiunea geografica;

c)      patrunda pe noi piete;

d)      a,b,c,d - sunt false.

Functiunea de cercetare - dezvoltare contine:

a)      previzionare;

b)      conceptie tehnica;

c)      organizare;

d)      a,b,c,d - sunt adevarate.

Inventii si inovatii reprezinta o componenta a:

a)      previzionarii;

b)      organizarii;

c)      investitiilor;

d)      conceptiei tehnice;

Riscul economic in activitatea de cercetare stiintifica consta in:

a)      solutia aferenta nu corespunde exigentelor;

b)      apar avarii deosebite cand se aplica solutia obtinuta ca urmare a cercetarii stiintifice;

c)      tema nu se preteaza la o rezolvare stiintifica;

d)      efectul economic este mai mic decat cel estimat;

Eficienta economica estimata a cercetarii stiintifice este exprimata de relatia:

a)      ;

b)      ;

c)      ;

d)      ;

Semnificatia elementelor este:

P1 = sporul de profit ca urmare a cresterii productiei fizice;

P2 = sporul de profit ca urmare a reducerii costului unitar;

q1; q0 = productia dupa si inainte de aplicare a cercetarii;

pv = profitul de vanzare;

Ea = economii obtinute ca urmare a aplicarii cercetarii fara marirea volumului productiei;

Av = aportul valutar net;

Crb = cursul de revenire brut la export;

∆Q = cresterea volumului productiei;

α = cheltuieli la 1000 lei productie marfa;

Cc = cheltuieli de cercetare;

Ca = cheltuieli de aplicare a cercetarii.

Functiunea comerciala a firmei:

a)      nu are legatura cu cererea pe piata;

b)      nu are legatura cu ofertele de pe piata;

c)      asigura resursele financiare pentru aprovizionarea firmei cu resursele necesare;

d)      contine procese de procurare a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de productie;

Atributii in cadrul functiunii de productie a firmei sunt:

a)      aprovizionarea cu materii prime si materiale;

b)      formularea proiectului de politica organizatorica a intreprindetrii;

c)      emiterea de comenzi catre furnizori;

d)      stabilirea formelor si a metodelor de control a calitatii.

Functiunea financiar - contabila:

a)      asigura evidenta mijloacelor fixe;

b)      elaboreaza bonuri si materiale de lucru;

c)      asigura materiile prime necesare;

d)      asigura evidenta personalului;

Selectia personalului presupune urmatoarele activitati:

a)      decizia de recrutare si selectie;

b)      selectia oamenilor care se prezinta la concurs;

c)      analiza postului, analiza restrictiilor, analiza posibilitatilor de a gasi noi candidati, decizia de recrutare;

d)      organizarea de concurs pentru ocuparea postului;

Motivatia moral - spirituala este o componenta a:

a)      motivatiei complexe;

b)      motivatiei economice;

c)      motivatiei formale si informale;

d)      sistemului de salarizare;

Asistenta juridica asigurata de firma salariatului reprezinta:

a)      salariului colectiv;

b)      salariului complementar, individual;

c)      salariului complementar cu caracter social;

d)      salariului complementar cu caracter colectiv.

Functia de organizare a managementului are ca scop:

a)      sa stabileasca ce trebuie realizat in cadrul firmei;

b)      sa stabileasca cine participa la realizarea obiectivelor;

c)      sa stabileasca cu ce rezultate s-a finalizat munca depusa;

d)      sa stabileasca cine si cum contribuie la realizarea obiectivelor firmei.

49. Aratati care din variantele prezentate mai jos reprezinta functii ale managementului firmei:

a)      previziune, organizare, coordonare, antrenare, control-evaluare

b)      previziune, cercetare-dezvoltare, organizare, productie, salarizare

c)      previziune, organizare, planificare, conducere, motivare

d)      previziune, coordonare, decizie, comerciala, financiar-contabila

50. Organizarea este:

a)      functie a managementului si functie a organizatiei

b)      activitate distincta si functiune a organizatiei

c)      compartiment subordonat directorului general si functie a managementului

d)      functie a managementului si activitate distincta

51. Expresia "Incepand cu 1 septembrie a.c. economistul Popescu de la compartimentul Contabilitate este sanctionat cu diminuarea salariului cu 10%" pe o perioada de 3 luni este o decizie incadrata in functia de:

a)      previziune

b)      organizare

c)      antrenared)      control-evaluare

52. Principalele elemente de diferentiere a politicii de strategia organizatiei se afla printre aspectele enumerate mai jos:

grad de detaliere mai pronuntat

sfera de cuprindere mai redusa

concretizare in planul anual

orizont de timp mai redus, de regula un an

caracter orientativ

modalitati de realizare a obiectivelor diferite de cele prevazute in strategie

reflecta cultura organizatiei

nu sunt simple concretizari ale strategiei

a)     

b)     

c)     

d)     

53. Care din tipurile de strategii enumerate mai jos se delimiteaza dupa criteriul "dinamica obiectivelor":

a)      strategii ofensive, defensive, de privatizare

b)      strategii de privatizare, manageriale, de restructurare

c)      strategii globale, partiale, de dezvoltare

d)      strategii de redresare, consolidare, dezvoltare

54. "Probabilitatea realizarii obiectivului decizional este mare, dar asupra manierei in care trebuie procedat exista dubii serioase" este o caracteristica a deciziilor:

a)      certe

b)      de risc

c)      incerte

d)      curente

55. "Deciziile care contribuie nemijlocit la realizarea obiectivelor derivate de gradul 1 sau 2" sunt:

a)      decizii curente

b)      decizii de risc

c)      decizii tactice

d)      decizii participative

56. Diferenta dintre sistemul informational si sistemul informatic este data de:

a)      existenta unor informatii specifice

b)      existenta unor circuite si fluxuri informationale mai scurte

c)      culegerea, transmiterea si prelucrarea cu mijloace automatizate a informatiilor

d)      culegerea, transmiterea si prelucrarea manual-automatizata a informatiilor.

Aratati care din elementele prezentate mai jos sunt informatii delimitate dupa gradul de prelucrare:

a)      informatii orale, scrise si audiovizuale

b)      informatii primare, intermediare si finale

c)      informatii primare, ascendente si descendente

d)      informatii orale, scrise si finale

58. Sistemul informational indeplineste mai multe functii in cadrul managementului firmei, regasite printre elementele prezentate in continuare:

functia decizionala

functia de vehiculare a informatiilor

functia de prelucrare automata a informatiilor

functia de informatizare a activitatii firmei

functia operationala

functia de documentare

functia de asigurare a exercitarii unor procese de management in esalonul superior al managementului firmei

functia de eliminare a unor deficiente de informare a managerilor

Care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai bine aceste functii?

a)     

b)     

c)     

d)     

59. Postul, compartimentul si ponderea ierarhica sunt componente structurale ale firmei. Ce alte subdiviziuni organizatorice cunoasteti din cele prezentate in continuare:

a)      functia, nivelul ierarhic, si relatiile organizatorice

b)      sarcinile, functiunile, functia

c)      sarcinile, atributiile, obiectivele individuale

d)      functia, nivelul ierarhic si competentele

60. Exista vreo diferenta intre post si functie, cu principalele componente ale structurii organizatorice?

a)      nu, pentru ca ambele sunt componente ale structurii organizatorice

b)      nu, este doar o deosebire terminologica

c)      da, pentru ca functia include mai multe posturi cu aceleasi caracteristici generale

d)      da, pentru ca functia exprima anumite atribute manageriale

e)      nu, pentru ca in organigrama sunt consemnate doar posturile

61. Ce elemente definesc un post?

a)      sarcinile, atributiile, lucrarile

b)      sarcinile, atributiile, responsabilitatile

c)      sarcinile, activitatile, competentele

d)      sarcinile, competentele, responsabilitatile

62. In organigrama sunt vizualizate:

a)      sarcinile, competentele si responsabilitatile posturilor

b)      posturile si obiectivele individuale ce le caracterizeaza

c)      practic, toate componentele primare ale structurii organizatorice

d)      atributiile, responsabilitatile si competentele compartimentelor functionale si operationale.

63. Elaborarea de strategii si politici realiste se axeaza pe o serie de elemente regasite in enumerarea de mai jos:

studii de diagnosticare

prognoze macroeconomice

studii de fezabilitate

bilanturi contabile anuale

studii ecologice

studii de restructurare

studii de piata

raportari statistice anuale

Aratati care din combinatiile urmatoare exprima corect astfel de fundamente:

a)     

b)     

c)     

d)     

64. Se dau mai jos cateva elemente de fundamentare si elaborare a strategiei:

diferentierea strategiei in functie de faza ciclului de viata al organizatiei

realizarea de studii de marketing

asigurarea continuitatii elaborarii si aplicarii strategiei

flexibilitatea strategiei

obtinerea avantajului competitiv

elaborarea de studii ecologice

transferul international de know-how managerial

realizarea unor complexe studii de diagnosticare

Care din combinatiile prezentate in continuare reprezinta premise ale elaborarii strategiei:

a)     

b)     

c)     

d)     

65. Una din variantele organizatorice ale managementului prin proiecte este "managementul prin proiecte cu stat major". Care din elementele prezentate mai jos reprezinta caracteristica definitorie a acestei variante:

a)      acordarea responsabilitatii realizarii proiectului unei persoane desemnata drept conducator de proiect

b)      raspunderea pentru realizarea proiectului revine in exclusivitate conducerii formale a firmei, alcatuita din managerul general si managerii executivi

c)      raspunderea pentru realizarea proiectului revine atat conducatorului de proiect cat si managerului de nivel superior, alcatuit din managerul general si managerii executivi

d)      raspunderea revine conducatorului de proiect si colectivului de proiect.

66. Echipa de proiect este utilizata in managementul prin proiecte:

a)      cu responsabilitate individuala

b)      cu stat-major

c)      cu responsabilitate individuala si stat-major

d)      cu stat major si mixt

Stabilirea modalitatilor de control" este o etapa a promovarii si utilizarii:

a)      managementului prin obiective

b)      managementului prin proiecte

c)      managementului prin exceptii

d)      diagnosticarii

68. Promovarea si utilizarea managementului prin exceptii influenteaza, cu prioritate:

a)      subsistemul organizatoric

b)      subsistemul de management

c)      subsistemul informational

d)      subsistemul decizional

69. "Schema cerintei de interventie decizionala" sau "schema de alerta" este specifica:

a)      managementului prin obiective

b)      managementului prin exceptii

c)      managementului prin proiecte

d)      managementului prin produs

70. Care din variantele de mai jos exprima cel mai bine sensul expresiei: "Atribuirea temporara a exercitarii unei sarcini de catre manager subordonatului sau nemijlocit, impreuna cu competentele si raspunderea necesare"?

a)      descentralizarea manageriala

b)      delegarea

c)      delegarea de sarcini

d)      delegarea de responsabilitati

71. Delegarea se caracterizeaza prin mai multe componente si etape de aplicare:

delimitarea sarcinilor conducatorului in posibile, probabile si imposibil de delegat

"insarcinarea"

atribuirea competentei formale (autoritatii)

acordarea responsabilitatii

obtinerea avizului sefului ierarhic pentru delegare

optimizarea raporturilor dintre incredere si control

evaluarea rezultatelor delegarii

efectuarea delegarii numai intre un manager si un subordonat nemijlocit al acestuia.

Care din variantele de mai jos sunt componente ale delegarii?

a)     

b)     

c)     

d)     

72. Se da urmatoarea situatie: Seful compartimentului "Management" hotaraste ca incepand de azi, inginerul Ionescu sa nu se mai ocupe de adaptarea regulamentului de organizare si functionare, datorita frecventelor depasiri de termene. Aceasta lucrare va reveni economistului Popescu, cu aceeasi vechime in compartiment. Aratati daca in cazul descris mai sus s-a utilizat delegarea.

a)      da, deoarece sunt respectate regulile delegarii

b)      nu, pentru ca nu s-au respectat regulile delegarii

c)      nu, pentru ca nu s-au avut in vedere toate etapele delegarii

d)      nu, pentru ca decizia adoptata de seful compartimentului este una de natura organizatorica

73. "Atribuirea competentei formale" este o:

a)      caracteristica a delegarii

b)      componenta a delegarii

c)      etapa a delegarii

d)      caracteristica a postului

74. Care din elementele prezentate in continuare nu constituie cerinte de rationalitate (parametri calitativi) pentru decizia de management:

a)      fundamentarea stiintifica

b)      adoptarea deciziei de catre managementul de nivel superior al firmei

c)      "imputernicirea" deciziei

d)      integrarea deciziei in ansamblul deciziilor firmei

75. Metodologia de analiza si (re)proiectare organizatorica necesita parcurgerea mai multor etape si faze regasite printre elementele prezentate in continuare:

analiza prin prisma principiilor de structurare organizatorica

identificarea si prezentarea sistemului organizatoric

principalele obiective ale firmei si activitatile necesare

examinarea incadrarii cu personal

analiza critica a sistemului organizatoric

analiza principalelor documente organizatorice

perfectionarea sistemului organizatoric

consemnarea structurii organizatorice in documente adecvate

Va rugam sa indicati care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai bine astfel de etape.

a)     

b)     

c)     

d)     

76. "Executantii primesc decizii si raspunsuri numai in raport cu seful ierarhic nemijlocit, respectandu-se principiul unitatii de decizie si actiune" este o caracteristica a:

a)      structurii organizatorice ierarhice

b)      structurii organizatorice functionale

c)      structurii organizatorice matriceale

d)      structurii organizatorice ierarhic-functionale

RASPUNSURI

Test

Raspuns

Test

Raspuns

Test

Raspuns

Test

Raspuns

c

c

d

d

b

a

d

c

c

c

d

a

a

b

a

d

a

d

c

d

b

b

c

e

d

c

d

b

b

b

d

c

b

c

a

b

d

a

d

b

c

c

c

c

b

d

d

d

c

b

d

b

a

d

c

b

d

c

c

a

c

d

c

d

a

a

b

c

d

b

c

d

a

d

d

c

Nota: Testele ale caror raspunsuri au fost marcate sunt rezolvate in continuare.

TESTE REZOLVATE

4. Pentru inceput se calculeaza utilitatile intermediare pentru fiecare criteriu, cu formulele:

pentru criteriile de maxim (profitul, productivitatea):

ui(Rj)= (Rj - Rmin) / (Rmax - Rmin)

Ex: (pt. profit): u1,2 = (40 - 36) / (40 - 36) = 4/4 = 1

u2,2= (36 - 36) / (40 - 36) = 0/4 = 0

u3,2 = (37 - 36) / (40 - 36) = 1/4 = 0,25

u4,2 = (38,4 - 36) / (40 - 36) = 2,4/4 = 0,60

pentru criteriile de minim (investitiile, durata de realizare):

ui (Rj)=(Rmax - Rij)/(Rmax - Rmin)

Ex. (pt. investitii): u1,1=(690 - 620) / (690 - 600) = 70/90 = 0,78

u2,1=(690 - 600) / (690 - 600) = 1/1 = 1

vor rezulta urmatoarele utilitati:

Investitii

Profit

Durata realizarii

Productivitate

V1

V2

V3

V4

K

Se vor calcula indicatorii de concordanta dupa relatia:

C(Vg,Vh)= ,

unde:

se face pentru acei "j" pt. care u(Vg)u(Vh),

C(Vg,Vh)= indicatorul de concordanta intre varianta "g"si varianta "h";

u(Vg) = utilitatea variantei "g" dupa criteriul 'j';

u(Vh) = utilitatea variantei "h" dupa criteriul 'j';

K = coeficienti de importanta ai criteriilor.

C(V2,V1) = 0,35 + 0,25 = 0,60

C(V2,V3) = 0,35 + 0,30 = 0,65

C(V2,V4) = 0,35 + 0,30 = 0,65

Raspuns: a).

Tehnica Savage:

se intocmeste matricea regretelor: rij = Ri - maxRi

V1

V2

V3

Exemplu: pentru nivelul 1.000 al vanzarilor:

r11 = 400 - 600 = -200

r21 = - 100 - 600 = -700

r31 = 600 - 600 = 0

se stabileste pentru fiecare alternativa (linie) regretul maxim:

maxV1 = - 600; maxV2 = - 700; maxV3 = - 800.

se alege varianta optima (minimul): min max rij

varianta optima V1 (- 600)

Tehnica Laplace:

Voptim = max 1/n Σ Rij

acorda probabilitate egala de aparitie a diverselor stari ale naturii

n = numarul starilor naturii;

R1 = 1/6 ( 400 + 900 + 1.100 + 2.500 + 4.000 + 6.400) = 2.550,00

R2 = 1/6 (-100 + 700 + 1.200 + 2.000 + 4.100 + 7.000) = 2.483,33

R3 = 1/6 (600 + 800 + 1.000 + 2.100 + 4.500 + 6.200) = 2.533,33

varianta optima V1.

Tehnica Hurwicz:

se adopta coeficientul de optimism α=0,7 si cel de pesimism (1- α).

se determina elementele Bi = αAi + (1- α)ai

unde:

Ai - elementul cel mai favorabil al liniei (variantei)i

ai - elementul cel mai nefavorabil al liniei (variantei)i

se alege varianta optima: Voptim = max Bi

B1 = 0,7 6.400 + (1 - 0,7). 400 = 4.600

B2 = 0,7 7.000 + (1 - 0,7) (-100) = 4.870

B2 = 0,7 6.200 + (1 - 0,7) 600 = 4.520

varianta optima V2.

Tehnica optimista:

Voptim = max max Rij

avantajele maxime in conditiile cele mai favorabile;

max (6.400, 7.000, 6.200) = 7.000

varianta optima = V2.

Tehnica pesimista:

Voptim = max min Rij

avantajele maxime in conditiile cele mai nefavorabile

max (400, -100, 600) = 600

varianta optima = V3.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2098
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved