Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


CONTRACTUL DE FRANCHISING

Marketing+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE FRANCHISING

1. Principalele caracteristici ale contractului de franchisingContractul de franchising combina concesiunea unei marci (de produse sau servicii) cu concesiunea ansamblului de metode si mijloace apte sa asigure exploatarea si gestiunea canalelor de desfacere in cele mai bune conditii de rentabilitate.

Acest contract este considerat pe de o parte, ca o varianta recenta si foarte raspandita a contractului de concesiune comerciala, iar pe de alta parte, daca se examineaza drepturile si obligatiile partilor contractante, se poate aprecia ca imprumuta din caracteristicile contractelor de vanzare cu monopol, ale celui de licenta de know-how sau de reprezentanta, cu un intins drept de control din partea cedentului asupra activitatii concesionarului.

Franchisingul presupune un contract intre o firma (numita franchisor), care are o afacere recunoscuta ca valoroasa pe plan national si, adeseori, international, si o alta firma (numita franchisee) interesata sa demareze o afacere economica similara. Franchisorul ofera informatiile necesare initierii afacerii si acorda, contra unei taxe, asistenta pe intreaga durata a contractului. Beneficiarul va trebui sa plateasca: o taxa initiala fixa; o taxa periodica; o taxa de publicitate, reprezentand procente din cifra de afaceri inregistrata. Acestea reprezinta taxe pentru primirea know-how-ului afacerii si a dreptului de a folosi numele franchisorului. Investitia de start este un lucru separat si constituie treaba franchisee-ului[1].

Contractul de franciza trebuie sa reflecte interesele membrilor retelei de franciza, protejand drepturile de proprietate industriala sau intelectuala ale francizorului, prin mentinerea identitatii comune si a reputatiei retelei de franciza.

Prin intermediul contractului de franchising se realizeaza o armonizare economica supla a unor intreprinderi specializate in vanzarea exclusiva a produselor sau serviciilor cedentului o concentrare si integrare economica, in cadrul careia cesionarul prelungeste actul creator al producatorului pana la stadiul comercializarii.

Contractul de franchising prezinta, asa cum s-a mentionat, aspecte comune cu o serie de alte contracte comerciale internationale dar el nu se confunda cu ele: nu este identic cu un contract de agentura sau de reprezentare, deoarece cesionarul actioneaza "sub marca cedentului, dar nu in numele acestuia" operatiunea reprezinta forma specifica sub care are loc cesionarea marcii de comert (si/sau service) sau a unui lant de magazine, datorita repartizarii proprietatii magazinelor si a fondurilor cu care este sustinut lantul.

Dat fiind faptul ca este o varianta a contractului de concesiune comerciala, contractul de franchising are, in general, aceleasi caracteristici ca si primul si anume: o exclusivitate de vanzare sau de cumparare (deci exclusivitate unilaterala) ori dubla legatura de exclusivitate cu o clauza de teritorialitate simpla (dreptul de a vinde numai intr-o anumita zona contractual determinata) sau teritorialitate absoluta (interdictia de a vinde in afara unei anumite zone, care il priveste nu numai pe cesionarul teritorial, ci pe toti revanzatorii din sistem).

Datorita diversitatii domeniilor de aplicare si intinderii diferite a drepturilor acordate cesionarului in cadrul operatiunilor de franchising nu exista, in prezent, contracte tip.

Marile companii de franchising isi elaboreaza, de regula propriile tipuri de contracte, care se folosesc in cadrul lantului respectiv de comercializare. Subliniind ca exista o varietate tipologica de comercializare, unele clauze sunt comune contractelor de franchising.

Elementele principale ale unui contract de franchising

Partenerii intr-un contract de franchising sunt: cedentul (franchisor) si cesionarul (franchiser sau franchisee), care sunt mentionati in preambul odata cu afirmarea obiectului operatiunii actul de cesionare de pe pozitiile celor doua parti (franchisorul cedeaza dreptul de a opera sub marca sa celeilalte parti - franchiser).

Cedentul (franchisorul) este intotdeauna partea ce detine dreptul de proprietate asupra unei marci de fabrica, de comert sau serviciu si care cedeaza un know-how de productie sau comercializare unei alte persoane, in conditii comerciale. Pentru a initia un sistem viabil, cedentul trebuie sa detina o marca de prestigiu, deja lansata pe piata si sa dispuna de mijloace necesare pentru furnizarea asistentei necesare si exercitarea controlului asupra desfacerii.

Cesionarul (franchiserul - franchisee-ul) initiaza o operatie pe cont propriu, detinand mijloace materiale, financiare si profesionale pentru a putea obtine dreptul de franciza. Acesta opteaza pentru o astfel de solutie in comercializarea unui produs care deja are o pozitie buna pe piata, prezinta riscuri mai reduse decat ar incepe afacerea in conditii de anonimat, precum si datorita avantajelor obtinute in cadrul sistemului (asistenta de specialitate si financiara acordata de franchiser). Cesionarul este o intreprindere cu capital propriu, dar se aliniaza din punct de vedere al tehnicii de lucru, al produselor folosite de franchisor.

Desi este o intreprindere independenta, cu capital propriu ea este dirijata ca si ca si cand ar fi o veriga, un element dintr-o vasta organizatie, cu o marca nationala, cu o firma cunoscuta, cu echipamente, produse si servicii standardizate, activand sub marca sau in baza unei forme de proprietate a cedentului.

Natura specifica a franchisingului presupune existenta unui sistem de legaturi permanente intre parteneri pe perioade de ani, sau zeci de ani. In aceste conditii o importanta deosebita o prezinta cunoasterea si selectarea reciproca a partenerilor, pentru realizarea unei concordante intre interesele si obiectivele acestora.

Elementele contractului de franchising:

Obiectul contractului - un posibil obiect de contract de Franchising l-ar putea constitui, asa cum s-a mentionat, concesionarea unei marci de fabrica sau de servicii impreuna cu ansamblul de metode si mijloace capabile sa asigure exploatarea in cele mai bune conditii.

Licenta de tehnologie, de know-how, asistenta tehnica - in concordanta cu aceste elemente se pot consuma urmatoarele: franchiserul primeste dreptul de folosire exclusiva pe un anumit teritoriu, numele si marcile comerciale ale franchisorului, precum si tehnicile (metodele, mijloacele) acestuia pentru care, la executarea contractului va plati o taxa initiala de franchisa.

Durata contractului - contractul intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si isi va produce efectele pana la o data stabilita de cele doua parti "Este bine ca data de expirare a contractului sa fie ultima zi a anului fiscal"[2].

Conditii de plata - vor fi detaliate ulterior, impreuna cu "Obligatiile franchisorului (cedent) si cele ale franchiserului (cesionar)".

Cotele de productie. Se intelege ca, pentru a avea o activitate viabila, este necesara o productie lunara minima per tehnician, care se va specifica in contract.

De aceea, daca dupa un numar de luni stabilite de functionare, productia nu a atins inca 25% din cele de mai sus, rezulta ca scopul initial al contractului nu a fost realizat.

Controlul calitatii. Franchisorul si franchiserul sunt de acord sa mentina calitatea si standardele tehnice si etice pe care le-a stabilit franchisorul. Acesta va lupta consecvent pentru mentinerea si imbunatatirea calitatii produselor din cadrul acestei afaceri.

Marci inregistrate. Marca franchisorului, simbol al identitatii si al renumelui retelei de franchisa, constituie garantia calitatii produsului/ serviciului/tehnologiei furnizate consumatorului. Aceasta garantie este asigurata prin transmiterea si prin controlul respectarii know-how-ului, furnizarea unei game omogene de produse si/sau servicii sau tehnologii.

A. Franchiserul recunoaste ca franchisorul este detinatorul autorizat al marcilor inregistrate si ca franchiserul nu dobandeste nici un drept sau titlu sau parte din acestea, cu exceptia autorizatiei acordate prin prezentul contract, franchiserul recunoaste ca toata clientela implicata in afacerea respectiva si marcile inregistrate vor fi spre beneficiul excusiv al franchisorului.

B. Franchiserul va folosi, promova si oferi spre vanzare sub marca inregistrata numai serviciile si produsele cuprinse in intelegerea dintre franchisor si franchiser[3].

Contabilitate si evidente. Franchiserul va tine evidente contabilizate, acoperind toate afacerile legate de prezentul contract. Franchisorul sau reprezentatii acestuia vor avea dreptul - oricand in timpul orelor de lucru - sa examineze respectivele evidente contabile si registre sau alte acte si materiale aflate iri posesia franchiserului cu referire la obiectul si conditiile prezentului contract. Toate registrele si evidentele contabile vor fi tinute la dispozitia franchisorului in vederea inspectarii timp de numarul de ani convenit de cei doi parteneri dupa desfacerea sau expirarea contractului.

Incetarea contractului.

a) Contractul poate inceta din partea franchisorului, printr-un preaviz scris de 30 de zile, oricand de-a lungul duratei sale, daca franchiserul:

- nu efectueaza platile prevazute in contract;

- nu indeplineste oricare dintre celelalte prevederi ale contractului si daca neindeplinirea respectiva nu este indreptata in termen de 30 de zile de la avizul scris al franchisorului;

este declarat falimentar voluntar sau involuntar;

- este condamnat pentru orice delict care constituie o infractiune evidenta impotriva derularii afacerii sau care afecteaza negativ marcile inregistrate sau clientela asociata franchisorului.

b) Contractul poate inceta din partea franchiserului, printr-un preaviz scris de 30 de zile, oricand pe durata acestuia daca franchisorul:

- nu indeplineste oricare dintre conditiile prezentului contract, daca aceasta neindeplinire nu este indreptata in termen de 30 de zile de la avizul scris al franchisorului;

este declarat falimentar voluntar sau involuntar.

Impozite, autorizatii, datorii

Franchiserul se va conforma tuturor legilor, normelor si reglementarilor locale si va obtine la timp toate premisele, certificatele si autorizatiile necesare pentru functionarea completa si adecvata a afacerii.

Franchiserul va anunta franchisorul in scris, in termen de un numar de zile stabilite in contract de la data inceperii oricarei actiuni sau proceduri, oricarui proces care ar putea afecta derularea afacerii.

Relatiile dintre parti

Nimic din cuprinsul acestui contract nu poate fi interpretat ca dand nastere la o relatie de "patron" si "salariat", "stapan" si "servitor" sau "principal" si "agent" intre partile implicate.

Franchiserul este si trebuie sa ramana o parte contractanta independenta de-a lungul intregii durate de derulare a prezentului contract si nu va avea nici dreptul, nici autoritatea sa-si asume sau sa-si creeze vreo obligatie, expresa sau implicita, in numele franchisorului.

Tot personalul salariat sau angajat in alt mod de franchiser trebuie considerat ca agenti sau salariati ai acestuia, iar franchisorul nu va avea nici un fel de obligatii in ceea ce priveste acest personal.

Respectarea legislatiei locale

Drepturile si obligatiile partilor semnatare ale contractului vor fi in conformitate cu toate legile, ordinele, reglementarile, normele, restrictiile si limitarile aplicabile ale guvernelor sub jurisdictia carora se afla.

Legilatia aplicabila

Prezentul contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legislatia din tara unde oricare si toate disputele care ar putea rezulta din acesta vor fi reglementate prin arbitraj conform Regulilor de Arbitraj al Camerei Internationale de Comert. Procedura de arbitraj are loc in orasul de resedinta al partii care este chemata la arbitraj.

Forta majora

Nici una din parti nu va putea fi facuta raspunzatoare pentru nereusita in realizarea acestuia, daca o astfel de nereusita s-ar putea datora unor grave, lockouts (refuzul patronului de a permite patrunderea angajatilor la locul de munca, pana ce acestia nu renunta la anumite revendicari), accidente, incendii, intarzieri in transporturi, actiuni guvernamentale, starea de razboi sau orice alte cauze in afara controlului oricareia dintre parti, similare sau nu celor enumerate. In cazul in care afacerea nu poate continua in teritoriu din cauza existentei uneia dintre situatiile enumerate mai sus, franchisorul si franchiserul vor conveni sa se intalneasca pentru a concluziona incetarea prezentului contract in conditii reciproc acceptabile.

Garantii

Franchiserul este de acord sa garanteze neexpunerea franchisorului la nici un fel de pagube/dezavantaje care ar putea deriva din pretentiile, daunele si responsabilitatile de orice natura afirmate de orice persoana sau entitate, rezultand direct sau indirect din incalcarea contractului sau din acte sau omisiuni ale franchiserului sau ale salariatilor sau agentilor sai sau, in alt mod, din derularea afacerii. Astfel de garantii vor include, dar nu se vor limita la plata tuturor costurilor si taxelor legale rezonabile cheltuite de franchiser in apararea sa fata de orice fel de pretentii/reclamatii.

Tranferul/cesiunea

Franchiserul nu va putea transfera/cesiona acest contract sau vreun drept sau titlu care rezulta din el fara acordul prealabil scris al franchisorului. Franchisorul poate aproba sau respinge orice transfer/cesiune propusa, avand puteri depline/absolute in acest sens. Franchisorul poate transfera/cesiona prezentul contract unei firme "parinte", sucursale sau filiale sau unei alte unitati, in contextul vanzarii sau transferarii tuturor sau aproape tuturor bunurilor sale implicate im afacere. In functie de aceste restrictii, prevederile prezentului contract vor fi obligatorii pentru parti si vor intra in vigoare in favoarea acestora, succesorilor si mandatarilor lor autorizati[4].

Locul si data incheierii prezentului contract.

Semnaturile~franchisorutui si franchiserului.

3. Drepturile si obligatiile partilor

Contractul de franciza trebuie sa defineasca fara ambiguitate obligatiile si responsabilitatile fiecarei parti, precum si orice alte clauze ale colaborarii. Drepturile si obligatiile cesionarului reprezinta elemente importante ale contractului, deoarece ele precizeaza, pe de o parte, continutul pachetului de franchise, iar pe de alta parte, restrictiile impuse de catre cedent in functionarea sistemului.

Principalele drepturi acordate cesionarului constau in:

a) Autorizarea functionarii unui magazin sau unei unitati de prestari servicii sub marca cedentului. Licenta acordata, in acest caz cesionarului, reprezinta teritoriul pentru care urmeaza sa opereze, cu mentinerea dreptului de exclusivitate, ca si localizarea precisa a unitatii de desfacere. Din punct de vedere al continutului, drepturile pe care le confera licenta cesionarului se refera la folosirea numelui firmei si a insemnelor distinctive ale cedentului (ambalaj, marcare, design, containere, materiale publicitare), folosirea documentatiei, a tehnicilor si metodelor de operare ale acestuia.

b) Asistenta financiara si comerciala primita din partea franchisorului, asistenta care, din punctul de vedere al cesionarului, reprezinta principalul avantaj pe care il obtine in cadrul operatiunii.

Pentru a initia un sistem viabil, cedentul trebuie sa detina o marca cunoscuta, deja lansata pe piata si sa dispuna de mijloacele necesare pentru

furnizarea asistentei tehnice si exercitarea controlului asupra desfacerii.

Asistenta se acorda in doua etape: in perioada anterioara deschiderii unitatii de desfacere si sub forme specifice, pe tot parcursul functionarii sistemului.

In perioada anterioara deschiderii unitatii, asistenta se refera la: amplasarea localului, inchirierea terenului si a spatiilor necesare, alegerea designului, inchirierea sau proiectarea localului, proiectarea si alegerea echipamentului, instruirea cesionarului, selectarea si pregatirea personalului necesar, ajutoarele financiare sub forma de credite, stabilirea sistemului de evidenta contabila, de rapoarte catre fransizor si acordarea de ajutoare de lansare. Daca in aceasta faza cesionarul primeste ajutoare financiare sub forma de credite, in eventualitatea iesirii din sistem el pierde toate drepturile de proprietate.

In perioada de functionare a sistemului, asistenta este asigurata de supraveghetorii cedentului ("troubl shooters"), in urmatoarele domenii: rezolvarea unor probeleme de management si de marketing; efectuarea publicitatii generale, la scara nationala sau internationala, pentru intregul lant; stabilirea unui program de relatii publice de care beneficiaza toti cesionarii; furnizarea de marfuri, echipament, inlocuirea din stocul cesionarilor a marfurilor care nu se vand intr-o perioada rezonabila de timp, reorganizarea si reamenajarea unitatilor de desfacere; analiza contabila a activitatii cesionarilor, recrutarea si pregatirea in continuare a personalului necesar, acordarea de ajutoare financiare, etc. Aceasta asistenta acordata de cedent este sustinuta din taxele achitate de catre cesionar.

Principalele obligatii ale cesionarului constau in:

a) Comercializarea produselor sau a serviciilor preluate de la cedent, cu respectarea stricta a conditiilor contractuale, in acest sens el se obliga sa se aprovizioneze cu marfuri de la cedent, sa mentina nivelul standard al calitatii produselor si sa investeasca mijloacele materiale si banesti pentru a pune in aplicare formula acestuia, indeplinirea acestor obligatii este insotita de o serie de conditii impuse de cedent: respectarea listelor de furnizori de produse si echipamente, a know-how-ului de productie si functionare, folosirea tehnicilor standard de vanzare, prezentare, design, acceptarea controlului cedentului cu privire la tehnicile de comercializare si mijloacele publicitare realizate pe plan local sau regional. Cesionarul se obliga, de asemenea, sa respecte zona teritoriala in care actioneaza si sa realizeze un anumit minim in ceea ce priveste cifra de afaceri, in caz contrar fiind supus penalizarilor.

b) pentru dreptul de operare care i-a fost incredintat, cesionarul plateste cedentului taxe de fransiza care se compun din: taxa de intrare in grupul economic respectiv (de aderenta la acest grup) si o redeventa variabila, calculata in raport cu cifra de afaceri.

Taxa de intrare sau de redeventa reprezinta remunerarea cedentului pentru acordarea dreptului de a folosi marca si sistemul sau de lucru. Ca atare, ea este considerata ca pret al admiterii in afaceri, variind in functie de importanta afacerii si perspectivele acesteia, in functie de marimea ei, se asigura o anumita selectivitate a cesionarilor.

Redeventa sau drepturile de royality imbraca forma unor procente sau a unei cote fixe cea 5% din volumul desfacerilor brute.

Redeventa reprezinta remunerarea serviciilor pe care franchisorul le presteaza, in permanenta pentru cesionar, constituind alaturi de vanzarile de echipamente si de produse sursa cea mai importanta a veniturilor cedentului.

Clauza care stabileste marimea taxelor precizeaza, totodata, teremenele si modul in care acestea vor fi platite.

Pentru taxa initiala de aderenta se prevede, deci ca termenele de plata, data incheierii (semnarii) contractului, iar pentru redeventa se stabileste o anumita data in cadrul lunii urmatoare celei pentru care se face calcul. Taxa initiala este achitata cash, iar redeventele sunt platite din fondurile speciale constituite de catre cesionar cu acordul cedentului. In afara celor doua taxe, cesionarii mai au obligatia sa achite inventarul initial (echipamente, accesorii), stocul initial de marfuri (necesar inceperii operarii franchisei), chiria localului, terenul, serviciile publice, salariile de incadrare a personalului etc.

Operatiunea poate fi initiata prin oferta cedentului in care acesta procedeaza la studierea pietei, selectarea si evaluarea partenerilor potentiali si, uneori, la realizarea unor operatiuni pilot, pentru a testa viabilitatea sistemului de fransizare.

Principalele drepturi ale cedentului sunt:

- dreptul de control asupra activitatii cesionarului; cel de a incasa taxele platite de acesta; de a incheia diferite aranjamente pentru finantarea operatiunii;

poate deveni, in anumite cazuri, copropietar al unor verigi din reteaua de franchising, participand cu o cota la investitiile initiale si revenindu-i dreptul de a participa la beneficiile magazinului, in raport cu cota sa de participare.

Principalele obligatii ale cedentului sunt:

sa puna la dispozitia cesionarului un proces deja existent de fabricatie, de distributie si de comercializare a unui produs sau serviciu sau sa puna la punct un astfel de proces, care sa asigure o cifra de afaceri si o rentabilitate ridicate;

- isi asuma obligatia sa analizeze si sa modernizeze in permanenta produsele si serviciile pe care le furnizeaza cesionarului;

sa garanteze rentabilitatea investitiilor facute de cesionar, sa acorde asistenta tehnica, juridica si financiara;

- sa realizeze marketingul publicitar in vederea promovarii vanzarilor; sa asigure aprovizionarea ritmica a cesionarului, completarea colectiilor si modelelor oferite;

sa inlocuiasca stocurile nevandabile din magazia cesionarului cu alte tipuri de marfuri, solicitate fara nici o compensare baneasca.

Transmiterea franchisei unei terte persoane poate avea loc prin vanzarea ei de catre cesionar, prin cedarea acesteia de catre creditorii cesionarului in urma unei ipoteci sau gaj sau prin cedare testamentara.

Contractul de franchising ia sfarsit odata cu expirarea perioadei pentru care a fost incheiat. De asemenea, in cazul nerespectarii daunelor contractuale de catre parti poate sa intervina anularea sau rezilierea contractului.

Reinnoirea francizei are loc prin formularea expresa a dorintei celor doua parti in acest sens, la incheierea termenului de valabilitate a contractului. Evolutia evenimentelor si a situatiei de pe piata poate sa determine in acest caz, unele modificari ale clauzelor contractuale initiale.

4. MODEL DE CONTRACT DE FRANCHISING

S.C. _______________ avind sediul in ______________ si inregistrata in registrul comertului sub nr. ______________, reprezentata prin _______________, denumita in cele ce urmeaza "Franchisor" si

S.C. _______________ avind sediul in ______________ si inregistrata in registrul comertului sub nr. ______________, reprezentata prin _______________, denumita in cele ce urmeaza "Franchisee", unde:

Franchisorul desfasoara o activitate de __________________si si-a stabilit o certa reputatie in ce priveste inalta calitate (fiabilitate etc.) a Produsului (elor) care fac obiectul prezentului CONTRACT.

Franchiserul doreste sa vanda Produsul sub numele si in concordanta cu practica de afaceri ale Franchisorului.

Franchisorul se obliga, in conditiile prezentului CONTRACT, sa ii permita si sa il asiste pe Franchisee in desfacerea Produsului prin inetrmediul unor magazine deschise de Franchisee in teritoriu.

1. DEFINITII:

In urmatorul CONTRACT, termenii/expresiile de mai jos vor avea semnificatiile urmatoare:

a) "pretul de livrare" - pretul la care Produsul este livrat in mod direct de Franchisor tertilor beneficiari, minus TVA, cheltuieli de transport si asigurare;

b) "sub numele" - cuprinde numele comercial al Franchisorului si/sau marcile de fabrica, comert si/sau servicii, embleme, alte simboluri utilizate de acesta in identificarea si promovarea produsului, excluzand pe cele care in mod expres nu au fost cesionate Franchiserului.

c) "Teritoriul" - inseamna (se delimiteaza geografic aria in care Franchiserul isi poate desfasura activitatea in conditiile in prezentului CONTRACT si care poate fi teritoriul Romaniei, un judet, un oras etc.).

d) "un magazin" - insemna toate magazinele deschise de Franchisee in Teritoriu in conditiile prezentului CONTRACT.

e) "Produsul" - insemna toate articolele prevazute in Anexa nr. l la prezentul CONTRACT.

LICENTA SI DURATA

1. Franchisorul transmite Franchiserului, pe durata prezentului Contract, dreptul de a vinde Produsul sub numele Franchisorului si in conditiile acestui CONTRACT.

Acest CONTRACT va intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si, exceptand art. 15, isi va produce efectele pana la data de ___________ (pentru usurinta operatiunilor contabile, este bine ca data de expirare a contractului sa fie ultima zi a anului fiscal).

3. Acest CONTRACT poate fi reinnoit pentru perioade consecutive de ____ ani daca, in termen de 6 luni inainte de expirarea fiecarei perioade, partile decid prorogarea lui. In cazul in care, in interval de 6 luni, ambele parti nu isi manifesta expres intentia de a reinnoi CONTRACTUL, acesta se considera prorogat in mod tacit pe o perioada de _____ ani (de regula mult mai scurta decat in cazul prorogarii exprese).

Acest CONTRACT poate fi prorogat tacit nu numai o singura data. In cazul in care partile refuza prorogarea CONTRACTULUI, nici una dintre parti nu va putea fi obligata sa plateasca celeilate compensatii ca urmare a pierderilor suferite de aceasta din urma si datorate incetarii efectelor Contractului.

3. DESCHIDEREA DE MAGAZINE

1. Franchiserul va deschide primul magazin la _________ (se trec datele de localizare a acestuia), in maximum ________ zile de la data semnarii acestui CONTRACT, urmand ca ulterior sa se deschida un magazin in fiecare an pe durata prezentului CONTRACT, cu exceptia anului in care expira valabilitatea lui.

Franchiserul va pune la dispozitia Franchisorului fotografii de calitate privind cladirea si vecinatatile sale, pe care Franchiserul urmareste sa o achizitioneze in scopul deschiderii unui nou magazin, si nu o va achizitiona daca in termen de 30 de zile de la data transmiterii fotografiilor, Franchisorul va ridica obiectii in legatura cu cladirea sau amplasamentul ei.

3. In termen de 30 de zile de la data achizitionarii cladirii, Franchiserul va transmite Franchisorului o copie dupa contractul de cumparare/locatiune (in cazul locatiunii de imobile, este bine sa se prevada ca numai acele contracte de inchiriere incheiate pe o durata mai mare de _____ ani si care au anumite clauze prevazute prin contractul de franchising vor fi acceptabile pentru Franchiser) insotita de un plan de organizare a spatiului achizitionat, in vederea desfasurarii activitatii de desfacere a Produsului.

In termen de 30 de zile de la primirea actelor mai sus mentionate, Franchisorul va pune la dispozitia Franchiserului, in mod gratuit, un design corespunzator planului de organizare a spatiului de desfacere, care va include si specificatii referitoare la mobilier si materialele folosite la decorare.

4. La cererea Franchiserului, Franchisorul:

- va recomanda pe Franchisee firmelor producatoare/distribuitoare ale mobilierului si materialelor decorative specificate de Franchisor, sau

- va furniza Franchiserului mobilierul si materialele cerute de acesta in maximum ____ zile de la data transmiterii comenzii, la un pret de livrare egal cu cel la care Franchisorul a cumparat produsele respective, cheltuielile livrarii urmand sa cada in sarcina Franchiserului.

5. Fiecare magazin deschis de Franchisee va avea o deschidere la strada

de minimum ______ m si o suprafata a parterului de minimum _________m

6. Cu _________ zile inainte de data deschiderii fiecaruia din primele ___ magazine, Franchisorul - pe cheltuiala sa - va pune la dispozitia Franchiserului ____ salariati cu experienta in distributia produselor care fac obiectul prezentului CONTRACT, in scopul pregatirii personalului si a magazinului in cauza pentru desfacerea Produselor.

4. PREGATIREA PERSONALULUI

1. In maximum 90 de zile de la data semnarii acestui contract, Franchisorul va pregati, timp de trei saptamani, pe Directorul General (sau un administrator) al Franchiserului in modul de organizare si functionare ale unui magazin exploatat in concordanta cu politica comerciala a Franchisorului. Programul de pregatire va avea loc la sediul Franchisorului (sau al unui magazin al Franchisorului).

Franchiserul se obliga ca, periodic, sa admita Directorului General sa frecventeze asemenea cursuri de pregatire, la date si pentru durate stabilite de catre parti.

3. Franchisorul se obliga ca, in decursul fiecarui an, sa instruiasca un numar de maximum _______ salariati ai Franchiserului in tehnici si metode de distribuire a produselor, la sediul Franchisorului si pe o perioada nu mai lunga de ___ zile.

4. In cazurile prevazute de pct 1-3 ale acestui articol, cheltuielile de salarizare, transport si cazare ale personalului instruit vor fi suportate de Franchisee.

5. MANUALE SI KNOW-HOW

1. Periodic, Franchisorul va pune gratuit la dispozitia Franchiserului orice know-how adminsitrativ, tehnic si operational legat de distributia Produselor. In mod special, va pune la dispozitia Franchiserului manuale de utilizare a produsului, privind service-ul Produsului, privind modul de pregatire al personalului vanzator, privind strategia si tehnicile de marketing ale produselor. Titularul drepturilor de autor in cazul acestor manuale ramane Franchisorul.

Franchiserul se obliga sa utilizeze know-how-ul si informatiile primite numai in scopul deschiderii de magazine si desfasurarii activitatii acestora.

6. DREPTUL FRANCHISORULUI DE A RETRAGE ANUMITE PRODUSE

1. Franchisorul are dreptul sa inceteze furnizarea anumitor produse Franchiserului, daca acest lucru se justifica prin conditiile economice, sanitare, de ordine morala ale Teritoriului.

Franchisorul are dreptul ca, in conditiile pct. l, sa ceara Franchiserului incetarea distribuirii Produselor aflate in stocul acestuia din urma, caz in care devin aplicabile prevederile art. 1

7. MARCI DE FABRICA, COMERT, SERVICIU

1. Franchisorul se obliga sa transmita Franchiserului folosinta exclusiva, in limitele Teritoriului, a marcilor utlizate in legatura cu Produsele care fac obiectul acestui CONTRACT (daca se transmite folosinta numelui comercial - in cazul in care el nu este protejat prin intermediul unei marci - exista riscul ca in teritoriu sa existe-deja, in cadrul aceleasi "industrii", un comerciant avand acelasi nume comercial sau un nume similar. In aceste conditii, pentru a evita un eventual litigiu este bine ca partile sa se informeze atent la Registrul Comertului asupra denumirii firmelor care fac parte din "industria" lor).

Franchiserul va utiliza marcile transmise numai in legatura cu produsele convenite si numai in formulele, stilurile, culorile si marimile autorizate in scris de Franchisor.

3. Franchisorul se obliga sa nu foloseasca nici o alta marca sau nume pentru Produsele respective, altele decat cele care au fost cesionate Franchiserului. De asemenea, pe intrega durata a prezentului CONTRACT, Franchisorul se obliga sa nu foloseasca pentru alte (decat cele cuvenite) produse, nume sau marci capabile sa creeze confuzie cu cele cesionate Franchiserului.

4. Franchiserul se obliga ca la terminarea prezentului CONTRACT sa inceteze orice folosinta a marcilor cedate si sa restituie Franchisorului documentele primite in legatura cu marcile respective.

5. Pe durata prezentului CONTRACT ca si dupa incetarea lui, Franchiserul se obliga sa nu includa in numele sau comercial un nume sau o marca din cele care fac obiectul acestui CONTRACT.

6. Orice atingere sau contestare din partea unor terte persoane, in limitele Teritoriului, la adresa marcilor cesionate va fi adusa imediat de Franchiser la cunoasterea Franchisorului, specificandu-se toate aspectele relevante. Franchiserul va lua orice masuri (administrative, legale etc.) de natura a preveni eventuale incalcari sau de a apara marcile cedate. Asemenea masuri pot fi luate si de Franchisor, in nume propriu ori in numele Franchiserului. Costurile asociate unor asemenea masuri vor fi suportate in mod egal de cele doua parti.

8. ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE A PRODUSELOR

1. Magazinele vor fi utilizate numai pentru vanzarea Produselor furnizate de Franchisor ori de terte persoane agreate in scris de catre Franchisor.

Franchiserul este obligat sa desfasoare o activitate in conformitate cu standardele si utilizand metodele si firmele stabilite de Franchisor prin intermediul prezentului CONTRACT si prin instructiunile ulterioare comunicate Franchiserului.

Personalul Franchiserului va purta, in cadrul magazinelor, uniformele furnizate de catre Franchisor, dupa consultarea prealabila a Franchiserului si pe costul acestuia din urma.

3. Franchiserul va folosi in interiorul magazinelor numai acele articole promotionale (ambalaje, embleme etc.) care sunt aprobate in scris de catre Franchisor. Franehiserul va furniza astfel de articole Franchiserului, la cererea si pe costul acestuia din urma.

4. Franchiserul va indica tertelor persoane, inclusiv consumatorii, ca desfasoara o activitate in calitate de Franchisee al Franchisorului.

5. Intreaga activitate a Franchiserului va fi desfasurata in contul si pe riscul sau, fara a aduce nici o atingere numelui sau reputatiei Franchisorului. Activitatea Franchiserului implica, intre altele, curtoazie si solicitudine in relatiile cu partenerii de afaceri si consumatorii, eficienta in rezolvarea plangerilor adresate de consumatori.

6. Persoane abilitate din partea Franchisorului au dreptul sa viziteze oricand in timpul orelor de lucru oricare dintre magazinele deschise in baza prezentului CONTRACT.

7. Franchiserul va vinde la preturi care nu pot fi mai mici decat pretul lor de achizitie.

8. Franchiserul va informa Franchisorul asupra schimbarilor vizand cadrul administrativ, legislativ si de afaceri din Teritoriu.

9. COMENZILE ADRESATE FRANCHISORULUI

1. Nu mai tarziu de 60 de zile inainte de data deschiderii fiecarui magazin, Franchiserul va comanda Franchisorului o cantitate de produse care sa asigure functionarea normala a magazinului la data deschiderii.

In a _____ saptamana (se trece acea saptamana inainte de expirarea perioadei, care permite Franchiserului sa primeasca Produsele in termen util, astfel incat sa aiba tot timpul in stoc un numar suficient de Produse, de ex. penultima saptamana) a fiecarei perioade de 4 saptamani si ori de cate ori este nevoie Franchiserul va transmite prin fax Franchisorului comenzile de Produse in cantitatile necesare functionarii normale a fiecarui magazin in perioada urmatoare. Comenzile vor indica in mod clar numarul de catalog al fiecarui produs si cantitatea ceruta, in cifre si litere, in caz contrar nu vor fi luate in considerare.

3. Franchiserul este obligat sa se conformeze procedurilor de redactare, transmitere a comenzilor, astfel cum au fost ele comunicate in scris de catre Franchiser, iar Franchisorul este obligat sa se conformeze procedurilor de livrare a produselor, astfel cum au fost ele notificate de catre Franchisee.

10. PRETUL

Pretul de achizitie pe care Franchiserul il plateste pentru Produsele ce ii sunt furnizate este pretul de livrare minus un rabat de __%. Cheltuielile de transport si asigurarea sunt in sarcina Franchiserului.

Redevente

Franchiserul va plati o suma de ___________ lei, libera de orice sarcina fiscala, astfel:

- ___________ lei la data semnarii CONTRACTULUI;

- ___________ lei la 3 luni de la data semnarii CONTRACTULUI;

- ___________ lei la 6 luni de la data semnarii CONTRACTULUI;

Franchiserul va plati Franchisorului lunar o redeventa de __% libera de orice sarcini fiscale, din valoarea Produselor cumparate si receptionate in luna precedenta, cel mai tarziu __ zi a lunii urmatoare celei luate in calcul.

(O asemenea clauza, desi frecvent folosita in contractele de franchising redactate in alte tari, nu credem ca va fi utilizata in Romania in urmatorii ani, in special in cazurile in care ambele parti sunt societati comerciale cu capital privat romanesc).

11. LIVRAREA PRODUSELOR

1. Produsele comandate de Franchisee vor fi livrate acestuia sau agentilor sai la _________ (se indica locul si modalitatea de livrare, de ex. franco depozit Franchisor, FOB portul de incarcare daca Franchisorul este o firma cu sediul in strainatate etc. Este prudent sa mentionati ca riscurile privind articolele livrate trec asupra Franchiserului in momentul livrarii).

Pentru viciile aparente sau pierderea Produselor, Franchiserul nu raspunde decat daca:

- viciul/pierderea a fost observata de Franchiser sau agentii sai in momentul livrarii si a fost anuntata Franchisorului in termen de _____ ore de la data livrarii;

- viciul/pierderea a fost observata de Franchiser sau agentii lui in momentul receptionarii bunurilor la sediul Franchiserului sunt indicii relevante ca ea a avut loc inainte de momentul livrarii. In acest caz, Frahchisorul va fi anuntat in maximum __ zile de la data receptiei.

1 VICII ASCUNSE

1. Garantiile pentru remedierea viciilor ascunse ale Produselor livrate, termenele in care asemenea vicii pot fi reclamate Franchisorului sunt cele prevazute la Anexa nr. 2 la prezentul CONTRACT.

In cazul in care Franchisorul cere Franchiserului retragerea anumitor produse de pe piata, acesta din urma va fi indemnizat pentru toate pierderile suferite, mai putin pierderile de profit.

Daca Franchiserul nu da curs cererii Franchisorului, acesta din urma nu va fi raspunzator pentru eventualele pagube suferite de Franchisee ca rezultat al distribuirii Produselor respective.

13. PLATA

Plata se va face _______________(se trece data, de ex. "in 10 zile de la data livrarii produselor catre Franchiser in conditiile art. 11" se trece locul platii, de ex. banca Franchisorului, se trece modalitatea de plata, de ex. acreditiv, cec, cambii. Daca Franchisorul este persoana fizica sau juridica straina, se va preciza si moneda de plata), in cazul in care plata nu se face la data stabilita, va fi platita o penalitate ____% pe zi de intarziere din suma datorata.

Cantitatile minime de Produse comandate de Franchisee

(O asemenea clauza se foloseste daca a fost aleasa modalitatea franchising-ului prin cresterea graduala a cantitatilor comandate. Pentru un model de asemenea clauza, se procedeaza la studiul distributiei exclusive).

14. RESTRICTII DE CONCURENTA

1. Franchiserul nu va promova distribuirea Produselor in afara Teritoriului, dar va putea sa onoreze comenzi pentru livrarea de Produse in afara Teritoriului emise de:

- consumatori;

- alti Franchisee ai Franchisorului.

Franchisorul nu va promova si nu va onora comenzile pentru distribuirea Produselor in Teritoriu si nici nu va permite altui Franchisee sau distribuitor al Franchisorului sa distribuie asemenea Produse in Teritoriu, cu exceptia cazului in care consumatorii din Teritoriu adreseaza comenzi acestor franchisee/distribuitori.

15. INCETAREA CONTRACTULUI

(se redacteaza o clauza cu un continut asemanator celei folosite in cazul contractului de distributie exclusiva)

16. FORTA MAJORA

(se foloseste clauza tip)

17. CONSECINTE ALE INCETARII EFECTELOR CONTRACTULUI

In cazul incetarii efectelor prezentului CONTRACT, Franchiserul este obligat sa:

- restituie, pe cheltuiala sa, Franchisorului toate produsele aflate in stoc si care nu au fost integral platite;

- plateasca toate sumele datorate Franchisorului, chiar daca asemenea sume au o scadenta ulterioara incetarii CONTRACTULUI.

18. DIVIZAREA CONTRACTULUI (se foloseste clauza tip)

19. CESIUNEA CONTRACTULUI (se foloseste clauza tip)

20. NOTIFICARI (se foloseste clauza tip)

21. PREVEDERI FINALE (se foloseste clauza tip)

Incheiat astazi _______ in _____ exemplare.

FRANCHISOR, FRANCHISEE,Idei de afaceri, nr. 8/1997.

Thomas B. Pahl, Tish Egglesson Pahl, Sorin David, "Contracte tip pentru intreprinzatorii particulari", Editura Tehnica, Bucuresti, 1993

Regimul juridic al franchisei, O.G. nr 52 din 28 august 1997.

Dan Voiculescu, Franchising - ghid practic al omului de afaceri, Editura Intact, Bucuresti, 199Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2617
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved