Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


STANDINGUL FINANCIAR AL "SC IMOLANDING" SRL, CLUJ NAPOCA

Marketing+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA "BOGDAN VODA" CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

MASTERAT - SPECIALIZAREA:MANAGEMENT IN ADMINISTRATIAE, INSTITUTII DE CREDIT SI SOCIETATI COMERCIALE

STANDINGUL FINANCIAR

AL "SC IMOLANDING" SRL, CLUJ NAPOCA

CUPRINS

CAPITOLUL I

1. Prezentarea generala a firmei SC IMOLANDING SRL.......3

CAPITOLUL II

2.Analiza economica si financiara, importanta ei.........5

CAPITOLUL III

3.Indicatori de standing financiar.................8

3.1 Calculul indicatorilor si interpretarea lor....10

3.1.1. Indicatori de activitate.................10

3.1.2. Indicatori de finantare.................16

3.1.3. Indicatori de crestere economica............20

3.1.4. Indicatori de risc ...................23

3.2.Evaluarea performantei echipei manageriale..........25

3.2.1.Stabilirea scoruluui si determinarea standingului financiar

al echipei manageriale.....................26

CAPITOLUL IV

4. Concluzii........................27

Prezentarea generala a firmei SC IMOLANDING SRL

Societatea SC IMOLANDING SRL este o societate relativ nou infiintata , inregistrata in registrul comertului in anul 2001, cu sediul in Cluj Napoca, str. Dobrogeanu Gherea, nr.17. Societatea a inceput cu un capital social de 200 RON si are asociat unic "Sindicatul Libertatea Cai Ferate" Cluj Napoca care a adus un aport la capital de 200 RON si participare la beneficii de 100%. Societatea are un numar de 12 angajati.

Domeniul principal de activitate este comercializarea produselor electrocasnice. Aceasta include revanzarea de marfuri noi , in principal catre angajatii CFR , in general in cantitati mici, pentru consum sau utilizare personala sau casnica prin magazinul propriu.

Societatea asigura pentru clientii sai inscrisi la Sindicatul Libertatea Cai Ferate Cluj Napoca finantare in rate din resurse proprii cu o dobanda competitiva, pe o perioada de pana la 18 luni. Unul dintre avantajele oferite pentru angajatii CFR membrii ai Sindicatului Libertatea este modul de rambursare al ratelor ce se face prin retinere direct din salar. Modul de vanzare catre clienti a produselor in rate se face cu acte minime solicitandu-se doar adeverinta de salar si doi giranti. Un alt avantaj consta in faptul ca nu se percep comisioane si alte taxe de administrare , iar preturile produselor sunt cele mai bune de pe piata.

Un alt domeniu al acestei societati consta in activitati de intretinere, igienizare si curatarea birourilor , sedii firme. Aceasta activitate prevede doua etape cu anumite operatiuni:

a)     Curatenie de intretinere zilnica, la 2 zile, saptamanal, inainte sau dupa program:

Aspirarea covoarelor, scoaterea petelor;

Stergerea mobilierului, aparaturii de birou, a usilor si pervazurilor;

Curatarea/dezinfectarea grupurilor sanitare;

Curatarea/dezinfectarea bucatariei;

Curatarea scrumierelor, inlocuirea sacilor menajeri si colectarea gunoiului.

b)    Curatenie generala lunara:

Curatarea covoarelor prin samponare uscata, cu masina monodisc;

Curatrea mecanica a pardoselilor cu masina monodisc , decapare;

Stergerea corpurilor de iluminat, difuzoarelor, instalatiilor de aer conditionat, caloriferelor;

Stergerea prafului de pe ramele tablourilor, partea superioara a mobilierului, indepartarea panzei de paianjen;

Tratarea cu solutii protectoare a suprafetelor de lemn, sticla, aluminiu, inox;

Spalarea geamurilor , usilor si a tocariei;

Curatarea prizei , intrerupatoarelor si plintelor.

2.Analiza economica si financiara, importanta ei

Analiza economico-financiara reprezinta un ansamblu de concepte si tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe, in vederea formularii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia unui agent economic, la nivelul si calitatea performantelor sale, la gradul de risc.

Analiza financiara consta intr-un ansamblu de instrumente si metode care permite aprecierea situatiei financiaresi a performantelor unei intreprinderi, presupune o examinare a bilantului, a conturilor anuale, a pozitiei pe piata si a perspectivelor unei intreprinderi.

Analiza financiara reprezinta o componenta indispensabila managementului financiar si o premiera fundamentala pentru succesul in afaceri pentru orice intreprinzator.

Realializarea obiectivelor conducerii intreprinderilor, fundamentarea deciziilor privind planificarea, urmarirea si reglarea activitatii economice intreprinderii se bazeaza pe concluziile analizei economico-financiare, legate de factorii si cauzele modificarii rezultatelor economice si financiare, de solutii oferite de analiza pentru prevenirea si inlaturarea lor.

Succesul analizei financiare in practica economica este legat direct de corectitudinea si realismul in gandirea si desfasurarea etapelor analizei: intocmirea planului de analiza, culegerea si selectarea informatiilor necesare analizei, verificarea informatiilor culese, analiza propriu zisa a informatiilor financiare, intocmirea referatului de analiza.

Intocmirea planului de analiza presupune precizarea scopului analizei financiare, obiectivele principale ce trebuie atinse, problemele cheie de cercetat pentru realizarea scopului, ordinea executarii lor, locul desfasurarii analizei, perioada de timp analizata, perioada cat se desfasoara analiza, baza informationala a analizei, , repartizarea sarcinilor pe personae.

Culegerea si selectarea informatiilor asigura baza de date necesare analizei. Selectarea informatiilor economice in functie de scopul urmarit, utilizarea informatiilor economice representative, apelarea la mai multe surse de culegerea informatiilor economice, gruparea si clasificarea informatiilor financiare usureaza desfasurarea analizei financiare.

Verificarea formei de prezentare a purtatorilor de informatie trebuie sa concorde cu normele de intocmire si inaintare alor ca termen de depunere, continut economic, semnaturile pe care le poarta, corecturile sa fie certificate.

Verificarea calculelor indicatorilor economici comparativ cu normele legale evidentiaza eventualele erori de calcul si anomalii intre diferiti indicatori economici.

Verificarea de fond a informatiilor economicese refera la urmarirea veridicitatii acestora, la concordanta evidentei economice cu realitatea practica din intretinere, la verificarile faptice , la evaluarea corecta a unor indicatori financiari din bilantul contabil sau analizele acestuia, la asigurarea compatibilitatii dintre diferiti indicatori financiari.

Analiza propriu-zisa a informatiilor financiare presupune parcurgerea urmatoarelor faze:

Constatarea rezultatelor financiare ale intreprinderii la un moment dat sau o perioada data, compararea si stabilirea abaterilor fata de plan sau in dinamica fata de o perioada luata ca baza, evidentiaza perioada dintre momentul aparitiei abaterii si momentul constatarii si pentru urgentarea rezolvarii abaterii;

Descompunerea rezultatelor financiare in elementele lor componente, in factori ca forte motrice ale acestora, in cauze care explica, de fapt esenta fenomenelor, a rezultatelor economice si financiare;

Precizarea formei dintre fenomenul sau rezultatul economic analizat si factorii de influenta.

Sinteza in referatul de analiza ofera posibilitatea stabilirii concluziilor de ansamblu privind laturile positive si negative ale rezultatelor economice si financiare ale intreprinderii. Pe baza cunoasterii factorilor si cauzelor abaterilor rezulytatelor economico-financiare de la nivelul planificat sau fata de o perioada luata ca baza se elaboreaza masurile pentru imbunatatirea situatiei.

Utilizatorii rapoartelor de analiza economica si financiara sunt : utilizatiri interni (managerii firmei) si utilizatori externi (creditorii, investitorii, parteneri comerciali ai firmei si statul).

Managerii firmei monitorizeaza in permanenta activitatea firmei. Informatiile furnizate de analiza economica si financiara trebuie sa stea la baza fundamenmtarii deciziilor operative , curente si strategice viitoare: expansiunea sau restrangerea portofoliului de afaceri, gestionarea datoriei. Resursele financiare pot fi obtinute de catre o firma in doua modalitati: imprumuturi acordate de creditori si prin investitii de capital. Ambele categorii pot include riscuri si anume riscul imprumuturilor neperformante respectiv riscul neincasarii dividentelor si riscul scaderii cursului actiunilor la Bursa.

Creditorii firmei acorda imprumuturi pentru investitii:

- pentru imprumuturile pe termen scurt, creditorul e interesat de lichiditatea firmei, adica capacitatea de a face fata platilor pe termen scurt

- pentru imprumuturile pe termen lung , creditorul este interesat de solvabilitatea financiara si de rentabilitate economica.

Clientii sunt interesati de viabilitatea firmei , adica masura in care aceasta poate sa-si onoreze obligatiile contractuale si daca firma va ramane un potential furnizor in viitor. Riscul asumat de catre clienti este un risc commercial.

Furnizorii sunt interesati, pe de-o parte, de masura in care firma isi poate achita datoriile conform clauzelor contractuale, iar , pe de alta parte , de mentinerea firmei ca un client fidel. Furnizorii isi asuma atat riscul commercial , cat si riscul acordarii de credite neperformante.

Statul este interesat de analiza corecta a activitatii firmei in vederea incasarii impozitelor si taxelor in conformitate cu legislatia financiar-fiscala in vigoare. Statul isi asuma riscul neincasarii la termen a obligatiilor financiar-fiscale ale agentului economic.

3. Indicatori de standing financiar

Conditia eficienta a oricarei intreprinderi trebuie sa fie evaluate cu ajutorul criteriilor de performanta care sa vizeze activitatea operationala iar pe de alta parte activitatea financiara propriu-zisa desfasfasurata pe o perioada de timp determinata, de obicei pe perioada exercitiului financiar. In acest sens analistii au realizat un model de evaluare bazat pe punctaje ale managementului intreprinderii care pune in evidenta standingul financiaral firmei la un moment dat.

In vederea constituirii modelului financiar al firmei se iau in vedere o serie de rate financiare ce se pot construi pe baza datelor ce pun in evidenta pozitia financiara a intreprinderii, performantele cash-flow-urilor si riscul de faliment al intreprinderii. Aceste rate reprezinata niste instrumente utile care sintetizeaza un volum mare de date intr-o forma usor de inteles, de interpretat si de comparat , existand anumite limite ce trebuie avute in vedere in conditiile in care isi desfasoara activitatea intreprinderea si anumitor modificari asupra raportului financiar: modificarea conditiilor economice, a procesului productiv .

Ratele nu constituie punctual final al analizei si nu reprezinta puncte forte sau puncte slabe ale activitatii intreprinderii , ele indica domeniul ce necesita o investigare suplimentara. Aceste analize se fac de analisti din sistemul financiar combinate cu investigatiile altor factori inainte de a se formula concluziile pertinente, de a se face recomandari pentru masurile ce trebuie luate de intreprindere.

Aprecierea cu privire la faptul ca un indicator este prea ridicat sau prea scazut depinde de modul de interpretare a rezultatului care se face de catre analist care are in vedere pe de-o parte tipul de activitate al intreprinderii precum si pozitia intreprinderii , iar pe de alta parte strategia intreprinderii pe o piata.

Obiectivul analizei variatiei ratelor consta in determinarea cauzelor si efectelor pe care ratele le au asupra capaciattea companiei de a-si rambursa datoriile.

Analiza unilaterala a unei singure rate sau a mai multor rate poate genera concluzii eronate asupra echilibrului financiar al intreprinderii , fapt care face ca o analiza combinata a ratelor cu alte informatii legate de managementul intreprinderii si de informatiile privind conditiile economice in care intreprinderea isi desfasoara activitatea, va evidential cu siguranta o imagine fidela a intreprinderii. In acest caz se impune o analiza a variatiilor inregistrate de rate pe parcursul unei perioade de timp pentru a se stabili schimbarile ce pot sa intervina in activitatea intreprinderii si posibilul impact pe care aceste rate il pot produce asupra bonitatii companiei.

Indicatorii de standing financiar ai intreprinderii se structureaza in patru categorii , astfel:

a.      Indicatori de activitate

b.     Indicatori de finantare

c.     Indicatori de crestere economica

d.     Indicatori de risc

3.1. Calculul indicatorilor si interpretarea lor

Analiza activitatii financiare si calculul indicatorilor de standing financiar la SC IMOLANDING SRL s-a realizat pe parcursul unei perioade de sase luni , be baza bilantului firmei la data de 30.06.2005. Vom analiza perioadele cuprinse la datele 01.01.2005 si 30.06.2005.

3.1.1. Indicatori de activitate

a)     Rata rentabilitatii activelor - ROA - se determina ca raport intre rezultatul net al exercitiului ( RNE ) si activele intreprinderii ( AT ).

ROAº = RNEº/ATº x 100 = 248.526/1406132x100 = 17,67%

ROA¹ = RNE¹/AT¹ x 100 = 295.231/1.485.256x100= 19,87%

Din analiza ratei rentabilitatii activelor se observa o crestere intre lunile ianuarie - iunie 2005 , aceasta inseamna o rentabilitate "foarte buna" a capitalului investit in cele doua perioade analizate.

b)    Rata rentabilitatii vanzarilor- ROS - se determina ca raport intre rezultatul net al exercitiului ( RNE ) si cifra de afaceri neta ( CAN ).

ROSº = RNEº/ CANºx 100= 248.526/4.006.275x100 = 6,20%

ROS¹ = RNE¹/ CAN¹x100= 295.231/3.431.451x100= 8,6%

Se observa o crestere a ratei rentabilitatii vanzarilor intre cele doua perioade analizate , valorile incadrandu-se la o rata a "medie " a rentabilitatii vanzarilor.

c)     Rata rentabilitatii financiare - ROE - se determina ca raport intre rezultaul net al exercitiului ( RNE ) si valoarea capitalurilor proprii ( CPR ).

ROEº = RNEº/ CPRºx 100=248.526/1.062.903x100= 23,38%

ROE¹ = RNE¹/ CPR¹x100=295.231/1.358.133x100=21,73%

Se observa o scadere a ratei rentabilitatii finaciare . Valorile incadrandu-se la o rata "medie" a rentabilitatii financiare , reprezinta o scadere a rentabilitatii capitalului investit in firma.

d)    Rotatia stocurilor - RIT - se determina ca raport procentual intre costul vanzarilor ( CV ) si stocurile existente ( S ) in firma la finele perioadei.

RIT = CV/S

CV= chelt. de exploatare - ( chelt. cu salariile + chelt. cu amortizarea )

CVº = 3.679.669-(252.357+5.308) =3.422.004

CV¹= 3.096.320-(512.899+6.013) = 2.577.408

RITº= CVº/Sº= 3.422.004/306.259= 11,17

RIT¹ = CV¹/S¹ = 2.577.408/607.272 = 4.24

Se observa o scadere a RIT din cauza cresterii stocurilor din firma si scaderii costurilor vanzarilor din firma pe perioada analizata . Astfel rotatia stocurilor a scazut de la nivelul "foarte bun" in prima etapa analizata ( 11,17 ) la nivelul "satisfacator" ( 4,24) in data de 30.06.2005.

e)     Rotatia creantelor - RAC - se determina ca raport intre cifra de afaceri neta (CAN) si soldul creantelor neincasate ( CR ) la sfarsitul perioadei.

RACº = CANº/CRº = 4.006.275/988.456 = 4,05

RAC¹= CAN¹/CR¹ = 3.431.451/217.996 = 15,74

Se observa o crestere a RAC datorita scaderii accentuate a creantelor neincasate la sfarsitul lunii iunie 2005. Valorile in perioadele analizate inregistreza o rata "satisfacatoare" in prima perioada iar scaderea creantelor in a doua perioada analizata inregistreaza o rotatie "foarte buna" a creantelor , ajungand la valori de pana la 15,74.

3.1.2. Indicatori de finantare

a)     Rata curenta - RCR - reflecta capaciatatea activelor curente ( stocuri, facturi neincasate, plasamente, plasamente pe termen scurt, cheltuieli in avans), de a se transforma in disponibilitati banesti care sa acopere datoriile scadente ale intreprinzatorului si se determina ca raport procentual intre active curente ( ACR ) si datorii curente ( DRC ).

RCRº=ACRº/DCRºx100=1.351.570/343.229x100= 393,78%

RCR¹ =ACR¹/DCR¹x100 = 1.436.708/127.123x100= 1.130,17%

Se observa o crestere accelerata a ratei curente pe perioada analizata datorita scaderii accentuate a datoriilor pana la un an si cresterii activelor curente, astfel firma are o acoperire excedentara a datoriilor, inregistrandu-se valori "foarte bune" in ambele perioade analizate.

b)    Rata rapida sau Testul acid - QR - reprezinta capacitatea activelor curente altele decat stocurile, de a participa la finantarea datoriilor scadente, se calculeza ca raport procentual intre active curente(ACR) dupa deducerea stocurilor ( S ) si datoriile curente ( DCR ).

QRº = (ACRº-Sº) / DCRº x 100 =

= ( 1.351.570-306.259 ) / 343.229 x 100 = 304,55 %

QR¹ = (ACR¹-S¹) / DCR¹ x 100 =

= ( 1.436.708-607.272 ) / 127.123 x 100 = 652,46 %

Se observa ca datorita scaderii a datoriilor curente in ambele perioade analizate analizata avem o rata rapida in crestere >100, cu o acoperire excedentara a datoriilor curente, QR in ambele perioade inregistrandu-se la nivelul "foarte bun".

c)     Rata dependentei financiare - FLRA- se calculeaza ca raport procentual intre totalul datoriilor ( DT ) si totalul activelor (AT ), fie caraport intre totalul datoriilor si a capitalurilor proprii    ( CPR ).

FLRA = DT / AT x 100 sau FLRA= DT / CPR x 100

FLRAº = DTº/CPRºx100 = 343.229/1.062.903 x100 = 32,29 %

FLRA¹ = DT¹/CPR¹x100 = 127.123/1.358.133x100 = 9,36%

Se observa din analiza celor doua perioade o scadere a ratei dependentei financiare de la nivelul "mediu" in prima etapa ( 32,20% ) la nivelul "foarte bun" in a doua etapa analizata ( 9,36%) datorita cresterii a capitalurilor proprii din firma si scaderii datoriilor totale .

3.1.3. Indicatori de crestere economica

a)     Ritmul evolutiei rezultatului net al exercitiului -RNE - se determina ca diferenta intre indicele rezultatului net al exercitiului ( I RNE )si baza de comparatie a indicatorului considerate 100.

I RNE = RNE¹/ RNE º x 100 = 295.231/248.526 x 100=

Ritmul evolutiei RNE = IRNE - 100 =

Se observa o crestere medie a RNE pe perioada analizata intarindu-se capacitatea de autofinantare cu 18,79 %, firma are o evolutie a RNE "medie".

b)    Ritmul evolutiei activelor - A - se determina ca diferenta intre indicele activelor ( I Active ) si baza de comparatie a indicatorului considerata 100.

I Active = A¹/ Aº x 100 = 1.485.256/1.406.136x100= 105,62%

Ritmul evolutiei A = I Active - 100 = 105,6 -100= 5,62 %

Se observa o crestere medie a Activelor de la 1.406.132 mii lei la 1.485.256 mii lei , in firma avand loc o crestere economica cu 5, 62% ( "medie").

c)     Ritmul evolutiei vanzarilor - V - se determina ca diferenta intre indicele vanzarilor ( I Vanz. ) si baza de comparatie a indicatorului considerata 100.

I Vanz. = V¹/Vºx100= 917.941/547.808x100= 167,56%

Ritmul evolutiei V = I Vanz-100 = 67,56 %

Se observa o crestere "foarte buna" a vanzarilor cu 67,56% pe perioada analizata de la 547.808 mii lei la 917.941 mii lei , reprezentand cu un trend al vanzarilor favorabil. Aceasta crestere se datoreaza in mare parte scaderii cheltuielilor exceptionale si prin aceasta costul vanzarilor.

3.1.4. Indicatori de risc

In aceasta categorie de indicatori se afla:

a)     Scorurile de tipul "A" a modelului Argenti care vizeaza deficienta activitatii manageriale

b)    Modelul "Z" al lui Altman, model statistico-matematic de prognoza a starii de faliment a firmelor fiind dezvoltat de profesorul Altman. Modelul "Z" cuprinde cinci variabile care sunt cele mai representative substari financiare ale unei firme.

Modelul "Z" se prezinta astfel:

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5

unde,

Variabila X1 este masura flexibilitatii firmei si se determina ca raport intre fondul de rulment ( FR) si activul bilantier (AB).

X1 = FR/AB = (AC-DTS)/AB=

AC= active circulante

DTS=datorii pe termen scurt

Variabila X2 reprezinta rata autofinantarii activelor totale si se determina ca raport intre profitul reinvestit ( PRI ) si activul bilantier ( AB)

X2 = PRI/AB= (RNE-DIV)/AB=

= (295.231-0)/1.485.256 = 0,19,

RNE= rezultatul net al exercitiului

DIV= dividentele acordate actionarilor

Variabila X3 reprezinta rata rentabilitatii economice si se calculeaza ca rapot intre rezultatul brut al exercitiului ( RBE ) si activul bilantier (AB).

X3 = RBE/AB = 351.499/1.485.256= 0,23

Variabila X4 pune in evidenta capacitatea de indatorare a firmei si se calculeaza ca raport intre valoarea de piata a actiunilor ( CSVP) si datoriile pe termen mediu si lung ( DTML ) ale firmei. Pentru firmele necotate la bursa valoarea CSVP este egala cu capitalul social ( CS ).

X4 = CS/DTML = 2.000/0= ?

Variabila X5 masoara randamentul activelor si se calculeaza ca raport intre cifra de afaceri ( CA ) si activul bilantier ( AB ).

X5 = CA/AB = 3.431.451/1.485.256 = 2,31

Z = 1,2x0,88 + 1,4x0,19 + 3,3x0,23 + 1x2,31 = 4,37

Firma a inregistrat un scor de 4,37 , se incadreaza in intervalul de (3, +∞). Conform modelului Altman se situeaza la nivelul I - firma solvabila.

3.2.Evaluarea performantei echipei manageriale

Indicatori

Foarte bun 0 pct

Mediu

1,5pct.

Satisfacator 3 pct.

Necorespunzator 6 pct.

Total

puncte

1.Activitate

ROA

X

ROS

X

ROE

X

RIT

X

RAC

X

2.Finantare

RCR

X

QR

X

FLRA

X

3.Crestere economica

Ritmul profitului

X

Ritmul activelor

X

Ritmul Vanzarilor

X

4. Risc

Punctaje Altman

X

3.2.1.Stabilirea scoruluui si determinarea standingului financiar al echipei manageriale

Fiecarei grupe de indicatori I se acorda un punctaj dupa cum urmeaza:

0,30 puncte indicatorilor de activitate;

0,40 puncte indicatorilor de finantare;

0,20 puncte indicatorilor de crestere economica;

0,10 puncte indicatorilor de risc.

Standingul financiar al echipei manageriale ( SFM ) se determina ca o medie ponderata intre suma punctelor obtinute pe fiecare grupa de indicatori ( Si ) si punctajul acordat grupei respective ( Pi) astfel:

SMF = 6x0,30 + 0x0,40 + 3x0,20 + 0x0,10 = 2,4

4. Concluzii

Activitatea echpei manageriale in functie de standingul financiar calculate in urma analizei celor patru tipuri de indicatori de standing financiar este foarte buna , obtinandu-se o valoare de 2,4 puncte.

Din analiza indicatorilor de activitate graficul nr. 6 , se remarca o rata a rentabilitate a activelor foarte buna, ianuarie 2004 s-au inregistrat 17,67% iar in iunie 2004 19,87%. De asemenea rotatia creantelor inregistreaza o crestere datorita diminuarii creantelor neincasate la sfarsitul perioadei analizate, iar rotatia cstocurilor a scazut din cauza cresterii stocurilor in ultima perioada si scaderii in acelasi timp costului vanzarilor din cauza cresterii cheltuielilor cu salariile si scaderii cheltuielilor de exploatare .

Din analiza indicatorilor de finantare graficul nr. 10 , se remarca valori foarte bune , disponibilitatile banesti ale firmei au capacitatea de a acoperi datoriile firmei , avand o acoperire excedentara a datoriilor. Totodata se remarca di o rata a dependentei financiare bun ace se datoreaza scaderii datoriilor pe perioada analizata in iunie 2005 avand 9,36%.

Din analiza efectuata la acesta firma se observa o crestere a rezultatului net al exercitiului intarindu-se capacitatea de autofinantare cu 18,79% . Totodata urmarind si evolutia activelor din analiza lor se observa o modesta crestere economica cu 5,62%, iar pe de alta parte un trend favorabil al vanzarilor cu 67,56% ( graficul nr. 14 )

Analizand si indicatorii de risc financiar prin modelul "Z" al profesorului Altman, ne confirma si prin acesta analiza ca SC IMOLANDING este o firma solvabila , in dezvoltare , cu o activitate a echipei manageriale buna, iar mentinerea in afaceri a firmei este conditionata de desfasurarea de catre aceasta echipa manageriala a unei activitati rationale si eficiente care sa genereze profit.

BIBLIOGRAFIE

Batrancea Maria si Larissa Batrancea - Analiza financiara a intrprinderii, Editura Risoprint, Cluj -Napoca, 2004

Batrancea Ioan - Analiza financiara , Editura Dacia, cluj Napoca , 2000

Batrancea Maria , Batrancea Ioan- cuantificarea influentei inflatiei asupra performantelor economico financiare ale societatilor comerciale , Revista Studia Universitatis, Babes - Bolyai Oeconomica , nr 1 /1998

Deaconu Adela - Diagnosticul si evaluarea intreprinderii, Editura Intercredo, Deva, 2000Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1946
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved