Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA cod: IPSMM-003 Denumire: LUCRUL LA INALTIME

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micINSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA cod: IPSMM-003 Denumire: LUCRUL LA INALTIME
Art.1. (1) Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime cuprind prevederi si reglementari de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca specifice lucrului la inaltime.

(2) Prin 'lucrul la inaltime' se intelege activitatea desfasurata la minim 2 m, masurat de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baza fata de care nu exista pericolul caderii in gol.

(3) Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m se considera 'lucrul la inaltime mica', la care se vor adopta, de la caz la caz in functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la inaltime.

Art.2. Pentru activitatile si tehnologiile complexe care vor apare, necuprinse sau neacoperite in prezentele instructiuni se vor intocmii detalii de realizare a lucrarii (de regula in concordanta cu planul de securitate elaborat la proiectare) corespunzator riscurilor evaluate pe santier.

Art.3. Pentru executarea lucrarilor la inaltime trebuie sa se tina seama de urmatoarele trei principii general-valabile si obligatorii:

(1) Organizarea prealabila a lucrarilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de asigurare colective pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor.

(2) Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de munca, astfel incat sa fie asigurata securitatea executantului si in lipsa unor echipamente de munca pentru protectie colectiva.

(3) Obligativitatea informarii, instruirii si antrenarii privind dotarilor colective si individuale, corespunzatoare riscurilor locului de munca si a lucrarilor respective.

Art.4. Lucrul la inaltime se va putea face numai pe baza aptitudinilor medicale in urma examinarii periodice si confirmate de medicul de medicina muncii prin fisa de aptitudine si consemnata in fisa individuala de instruire.

Art.5. Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere sefului de lucrare sau alta persoana desemnata special de seful de lucrare sau conducatorul locului de munca.

Art.6. Pentru folosirea scarilor, schelelor, esafodajelor si platformelor de lucru la inaltime se vor asigura cel putin cerintele minime de securitate si sanatate prezentate in anexa.

Art.7. (1) Alegerea echipamentelor individuale de protectie pentru lucru la inaltime trebuie facuta luand in considerare:

a) accesul si pozitionarea lucratorului in timpul lucrului;

b) limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime;

c) suspendarea lucratorului in timpul lucrului;

d) lucrul in corzi.

(2) Echipamentul individual de protectie ales pentru situatiile de la punctele a) si b) trebuie cel putin sa previna pericolul de cadere de la inaltime prin limitarea deplasarii.

(3) Pentru situatiile enumerate la punctele c) si d) este obligatorie utilizarea centurilor complexe impreuna cu dispozitivele suplimentare de asigurare.

(4) Pentru orice metoda aleasa pentru lucrul la inaltime trebuie avut in vedere obligativitatea utilizarii a doua mijloace distincte de asigurare cu exceptia accesului la si de la locul de munca la inaltime cand este suficienta utilizarea a unui singur sistem de asigurare (un singur cordon, un singur dispozitiv cu alunecare, etc.)

Art.8. Indiferent de tipul echipamentului utilizat, punctul de ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel ales incat lucratorul sau punctul de asigurare de pe centura sa fie situat sub cota locului de ancorare, pe toata perioada lucrului.

Art.9. Cordoanele de siguranta denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2m. Reglarea cordoanelor se va face astfel ca, dupa petrecerea peste elementul de constructie (stalp, profil metalic, etc.) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0,5m.

Art.10. In cazul transbordarii din cosul autoutilajului la locul de munca aflat la inaltime, lucratorii trebuie sa poarte doua cordoane de siguranta pe care le folosesc alternativ sau pe langa un cordon, al doilea sistem de asigurare (absorbatorului de energie, opritorului de cadere).

Art.11. La lucrul pe plan inclinat sau suspendat se va utiliza obligatoriu centura complexa. Pentru lucrul pe suprafete inclinate sau foarte inclinate este obligatoriu ca reglarea dispozitivelor de asigurare, atat pentru accesul la si de la locul de munca cat si pentru lucrul propriu-zis, sa se faca astfel ca in cazul pierderii contactului cu suprafata respectiva, lucratorul sa nu cada mai mult de 0,5m.

Art.12. Pentru lucrul la inaltime este obligatorie purtarea castii de protectie.

Art.13. La utilizarea centurii complexe, la urcare, coborare si la lucrul la inaltime se va proceda dupa caz, ca mai jos:

(1) In timpul urcarii, executarii lucrarilor si coborarii de la inaltime executantul trebuie sa se asigure permanent impotriva caderii tinand seama de suportul pe care urca (stalp, scara, schela, stelaj, transformator etc.); si caracteristicile acestuia, locul de munca (consola, rigla, izolator etc.) si dotarea existenta.

(2) Impotriva caderii de la inaltime pe durata urcarii si coborarii executantul trebuie:

a) sa se echipeze cu o centura complexa de al carei element de prindere destinat opririi caderii (inel dorsal sau frontal) este cuplat un opritor de cadere cu alunecare;

b) sa ancoreze de la sol, cu ajutorul unei prajini speciale, suportul de ancorare flexibil la un punct rezistent mecanic situat la inaltime si sa cupleze opritorul de cadere cu alunecare la aceasta;

c) sa urce prin metoda celor trei puncte (doua maini si un picior sau doua picioare si o mana) folosind pentru acces buloanele sau zabrelele stalpilor metalici zabreliti, alveolele stalpilor din beton precomprimat, scarile cladite ori sprijinite, sau carligele cu gheare ori tampoane din cauciuc;

d) sa se asigure impotriva caderii cu ajutorul unui mijloc de legatura pentru pozitionare (cordon cu dispozitiv de reglare a lungimii sau cu lungime fixa) inainte de a intreprinde orice actiune care ar conduce la utilizarea mainilor in alt scop decat cel de urcare-coborare (amplasarea unui opritor de cadere retractabil, mutarea carligului aferent suportului de ancorare flexibil sau executarea unei lucrari). Lungimea mijlocului de legatura pentru pozitionare cu sau fara dispozitiv de reglare trebuie astfel aleasa sau reglata incat inaltimea de cadere in gol sa nu fie mai mare de 0,5 m.

e) sa repete daca este cazul, succesiv operatiile prezentate la lit. b), c) si d) de mai sus pana ajunge la nivelul (cota) la care urmeaza sa lucreze sau sa se deplaseze pe orizontala.A doua persoana care urca in scopul participarii la lucrare trebuie sa utilizeze un opritor propriu de cadere cu alunecare, pe care il cupleaza la acelasi suport de ancorare flexibil. Este interzisa utilizarea aceluiasi suport de ancorare de catre doua sau mai multe persoane in acelasi timp.

La utilizarea pentru urcare-coborare pana la inaltimea necesara, a unei scari extensibile al carei lonjeron reprezinta, din constructie, si suport de ancorare rigid dotat cu opritor de cadere cu alunecare, executantul trebuie sa isi prinda de acesta din urma, inainte de inceperea urcarii, inelul lateral al centurii complexe.

(3) Pentru deplasarea pe orizontala la inaltime si efectuarea lucrarilor cand exista un punct de ancorare rezistent mecanic situat deasupra locului de munca executantul trebuie:

a) sa ancoreze de acest punct, cu ajutorul unei piese de legatura un opritor de cadere retractabil

b) sa cupleze capatul cablului opritorului la inelul dorsal sau frontal al centurii complexe proprii.

c) astfel asigurat sa se deplaseze pe orizontala (pe consola, rigla, etc.) pana la locul de munca (izolator, clema de prindere a conductorului etc.)

(4) Pentru deplasarea pe orizontala si efectuarea lucrarilor cand nu exista un punct de ancorare rezistent mecanic situat deasupra locului de munca executantul trebuie sa utilizeze, dupa caz, una din metodele:

a) asigurarea impotriva caderii de pe consola unui stalp al LEA prin trecerea peste unul din tirantii acesteia a unui mijloc de legatura (cordon) cu lungime fixa sau reglabila cuplat de cele doua inele laterale ale centurii de pozitionare (parte componenta a centurii complexe);

b) fixarea suportului de ancorare flexibil, cu ajutorul unei prajini speciale la un punct rezistent mecanic, situat la varful consolei, montarea unui opritor de cadere cu alunecare pe suportul de ancorare astfel incat acesta sa se blocheze la tragerea, catre baza consolei, a ochiului sau de prindere; fixarea ochiului de prindere al opritorului la un punct de ancorare, rezistent mecanic, situat la baza consolei si tensionarea suportului de ancorare flexibil prin tragerea de capatul liber al acestuia. Se trece peste acest suport de ancorare un mijloc de legatura cu lungime fixa sau reglabila cuplat la cele doua inele laterale ale centurii de pozitionare.

c) utilizarea a doua mijloace de legatura ( franghii) cu lungime fixa, sau reglabila cuplate la unul din inelele laterale ale centurii de pozitionare pe care executantul le trece succesiv si alternativ peste (printre) zabrelele consolei, riglei etc., pe masura ce se efectueaza deplasarea spre locul de munca (utilizarea a doua franghii fixe ca la trecerea peste obstacole).

Art.14. Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa, in ultima instanta si numai dupa ce seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate si ca stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica. In caz contrar, inainte de executarea lucrarii, acesta trebuie sprijinit.

(2) Urcarea directa pe stalpii din beton prevazuti cu alveole este admisa numai daca acestia au fost construiti cu asezarea alveolelor astfel incat distanta pe inaltime intre doua alveole sa permita pasirea comoda iar latimea oricarei alveole sa nu fie mai mica decat talpa bocancului cu numarul cel mai mare.

Art.15. Stalpii sau adaosurile din lemn care prezinta un grad pronuntat de putrezire, stalpii sau adaosurile din beton care prezinta fisuri longitudinale ori transversale pronuntate si pete specifice corodarii armaturilor, stalpii metalici care prezinta coroziune a nervurii profilelor de otel trebuie sa fie marcati vizibil distinct, de gestionarii acestora, in vederea prevenirii personalului asupra pericolului existent.

Art.16. Se interzice urcarea directa pe stalpii din beton uzi sau acoperiti cu polei.

In cazul acestor stalpi, urcarea, coborarea si executarea lucrarii trebuie sa se faca utilizand scara sau utilaje speciale.

ECHIPAMENTE DE MUNCA SI ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE PENTRU ACCESUL SI LUCRUL LA INALTIME

Art.17. Pentru urcare (coborare) si pentru lucru la inaltime, trebuie sa se utilizeze, dupa caz, urmatoarele dispozitive si/sau echipamente individuale de protectie:

a) scari de diferite tipuri si scari realizate prin cladire din tronsoane;

b) suporturi de ancorare flexibile sau rigide

c) dispozitive de urcat (coborat) pe stalpi (carlige cu gheare sau cu tampoane din cauciuc);

d) echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime compus din: centura de pozitionare sau centura complexa cu, mijloc de legatura cu dispozitiv de reglare al lungimii, franghia de pozitionare si opritor de cadere cu sau fara absorbitor de energie)

e) dispozitive pentru schimbarea lanturilor de izolatoare;

f) carucioare pasitoare pentru reglarea distantierelor la liniile electrice aeriene;

g) schele, platforme de lucru si alte constructii prevazute in instructiuni.

h) echipamente de salvare in cazul accidentarii la inaltime.

Art.18. (1) Scarile folosite pentru urcare (coborare) si pentru lucru la inaltime, pot fi:

a) simple, compuse (duble, culisante, extensibile) si formate din tronsoane ce se monteaza sau se cladesc in pozitie verticala si se leaga de stalp, in functie de tipul constructiv al stalpului si de natura lucrarii. Toate scarile care se cladesc sau se sprijina pe stalp trebuie asigurate prin legare de stalp pentru a preveni deplasarea si caderea acestora.

b) remorcabile (mecanice pe pneuri, cu actionare manuala).

Art.19. (1) Decizia privind utilizarea carligelor in locul utilajelor speciale sau a scarilor (sprijinite sau cladite pe stalpi), apartine sefului de lucrare.

(2) La utilizarea carligelor, pentru urcarea (coborarea) pe stalpi de lemn sau de beton, trebuie sa se respecte urmatoarele:

a) deschiderea carligelor trebuie sa fie corespunzatoare tipului si dimensiunilor stalpilor de lemn sau de beton pe care se folosesc, fiind interzisa modificarea acestei deschideri prin deformare la rece;

b) coltii de prindere trebuie sa fie ascutiti, pentru patrunderea corespunzatoare in lemnul stalpilor;

c) tampoanele trebuie sa fie in buna stare pentru asigurarea aderentei corespunzatoare pe stalpii din beton centrifugat sau precomprimat;

d) curelele de prindere nu trebuie sa fie degradate sau innadite;

e) la folosirea carligelor, personalul respectiv trebuie sa fie echipat cu bocanci.

Art.20. (1) Echipamentul individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime trebuie verificat intotdeauna inainte de utilizare, conform instructiunilor producatorului si cel putin odata pe an sau ori de cate ori exista suspiciunea lipsei de integritate a echipamentului, de catre o unitate service specializata in acest sens.(2) Se interzice modificarea oricarui component al echipamentului individual de protectie impotriva caderii de la inaltime (ajustarea centurilor prin alte elemente decat cele proprii acestora sau scurtarea franghiilor prin innodare.

(3) Componentele echipamentului individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime care prezinta defectiuni sau deteriorari trebuie marcate si retrase din uz.

Art.21. (1) Platforma de lucru la inaltime este conceputa pentru a fi amplasata sau sprijinita pe stalpi, utilizand un sistem propriu de fixare, si de pe care poate lucra o singura persoana.

(2) Executantul urca pe stalp pentru montarea platformei asigurandu-se in tot acest timp. Montarea platformei o realizeaza executantul asigurandu-se impotriva caderii functie de tipul stalpului.

(3) Platformele cu suport de pozitionare la sol utilizate pentru executarea lucrarilor la inaltimea acestora in instalatii electrice exterioare (statii etc.) trebuie prevazute cu balustrada de protectie pentru executant (executanti) si sistem de asigurare a executantilor pe durata urcarii si coborarii pe platforma.

Art.22. Sculele si utilajele speciale vor fi utilizate, respectiv manevrate, respectandu-se instructiunile de utilizare ale acestora.

Art.23. (1) Pentru executarea lucrarilor la inaltime, in activitatile de mentenanta si constructii - montaj in instalatiile electrice, se pot utiliza, dupa caz, urmatoarele utilaje speciale in functie de conditiile de acces:

a) autotelescoape;

b) autoscari;

c) autoplatforme.

(2) Personalul deservent al utilajelor speciale trebuie sa cunoasca manevrarea acestora si dupa caz trebuie sa fie autorizat conform reglementarilor legale.

Art.24. (1) In situatiile in care zona de lucru nu permite accesul utilajelor speciale pentru lucrul la inaltime sau manevrabilitatea acestora este restrictionata ori afecteaza securitatea executantilor si/sau instalatiilor trebuie adoptate din faza de organizare a lucrarii, solutiile tehnice adecvate (schele, esafodaje, platforme pentru lucrul la inaltime etc).

(2) Montarea si utilizarea schelelor, esafodajelor si a platformelor pentru lucrul la inaltime trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele minime de securitate si sanatate in vigoare.

Art.25. La folosirea utilajelor speciale trebuie sa se respecte, cel putin urmatoarele:

a) in cos vor lucra cel mult doua persoane a caror greutate impreuna cu greutatea uneltelor si a materialelor folosite nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisibila inscrisa in cartea tehnica a utilajului respectiv;

b) pe toata durata lucrului la inaltime, personalul executant trebuie sa se asigure impotriva caderii prin legarea cordonului centurii la cosul autotelescopului, autoplatformei sau la balustrada autoscarii;

c) in timpul executarii lucrarilor, deserventul trebuie sa ia masuri impotriva deplasarii accidentale a utilajului si nu are voie sa-l paraseasca, de asemenea acesta trebuie sa foloseasca echipamentul individual de protectie adecvat;

d) manevrarea utilajului se va face la comanda uneia din persoanele care executa lucrari de pe scara sau din cos;

e) folosirea acestor utilaje speciale este admisa numai pe terenuri a caror inclinare, fata de planul orizontal al mijlocului de transport, nu depaseste 10% sau cea prevazuta in cartile tehnice ale utilajelor respective;

f) scara, cosul nu trebuie solicitate la efort orizontal mai mare decat cel admis de producator;

g) deplasarea utilajului special de la un punct de lucru la altul se va face numai dupa coborarea scarii, cosului sau platformei si fara personal pe, respectiv in ele. Se admite, daca instructiunile furnizorului nu interzic, deplasarea autotelescopului sau a autoutilajului cu brat articulat cu personal in cos, numai pe distante scurte (intre doi stalpi consecutivi la care se lucreaza) si cu ridicarea numai a primului tronson. De asemenea se admite deplasarea autoplatformelor cu personal pe acestea de-a lungul liniilor pentru transport electric urban sau de cale ferata, cu respectarea instructiunilor specifice, elaborate in acest scop.

ANEXA – extrase din:

HOTARARE nr.1.146 din 30 august 2006

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de

catre lucratori a echipamentelor de munca – anexa 2

Art.26. Dispozitii de utilizare a echipamentelor de munca puse la dispozitie pentru lucrari temporare la inaltime

26.1. Dispozitii generale

26.1.1.1. Daca, in aplicarea prevederilor art. 7 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale art. 3 din hotarare, lucrarile temporare la inaltime nu pot sa fie executate de o maniera sigura si in conditii ergonomice adecvate de pe o suprafata adecvata, trebuie sa fie alese cele mai potrivite echipamente de munca pentru a se asigura si a se mentine conditii de munca sigure. Trebuie sa se acorde prioritate masurilor de protectie colectiva in raport cu masurile de protectie individuala. Dimensionarea echipamentului de munca trebuie sa fie adaptata la natura lucrarilor care urmeaza sa fie executate si a constrangerilor previzibile si sa permita circulatia fara pericol.

26.1.1.2. Cel mai potrivit mijloc de acces la posturile de lucru temporare la inaltime trebuie sa fie ales in functie de frecventa de circulatie, de inaltimea la care trebuie sa se ajunga si de durata de utilizare. Alegerea facuta trebuie sa permita evacuarea in caz de pericol iminent. Trecerea, intr-un sens sau in altul, intre mijlocul de acces si platforme, plansee sau pasarele nu trebuie sa creeze riscuri suplimentare de cadere.

26.1.2. Scarile nu pot sa fie utilizate ca posturi de lucru la inaltime decat in conditiile in care sau tinand cont de pct. 4.1.1 utilizarea altor echipamente de munca mai sigure nu se justifica din cauza nivelului redus de risc si din cauza fie a duratei scurte de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale locului de munca respectiv, care nu se pot modifica de catre angajator.

26.1.3. Tehnicile de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor nu pot sa fie utilizate decat in conditiile in care, tinand seama de evaluarea riscului, lucrarea in cauza poate sa fie executata de o maniera sigura si in care utilizarea unui alt echipament de munca mai sigur nu este justificata. Tinandu-se cont de evaluarea riscului si in special in functie de durata lucrarilor si de constrangerile de natura ergonomica, trebuie sa fie prevazut un scaun dotat cu accesoriile corespunzatoare.

26.1.4. In functie de tipul de echipament de munca selectat pe baza dispozitiilor punctelor precedente, trebuie sa fie luate masurile adecvate de reducere a riscurilor pentru lucratori, inerente respectivului tip de echipament. Daca este necesar trebuie sa fie prevazuta instalarea dispozitivelor de protectie impotriva caderilor. Aceste dispozitive trebuie sa aiba o structura corespunzatoare si sa fie suficient de solide pentru a impiedica sau opri caderile de la inaltime si a preveni, in masura in care este posibil, ranirea corporala a lucratorilor. Dispozitivele de protectie colectiva pentru evitarea caderilor nu pot sa fie intrerupte decat in punctele de acces ale unei schele sau ale unei scari.26.1.5. Cand executarea unei anumite lucrari necesita indepartarea temporara a unui dispozitiv de protectie colectiva impotriva caderilor, trebuie sa se ia masuri de securitate compensatorii eficiente. Lucrarea nu poate sa fie efectuata fara adoptarea prealabila a acestor masuri. Odata ce lucrarea respectiva este terminata, definitiv sau temporar, dispozitivele de protectie colectiva trebuie sa fie remontate pentru a se evita caderile.

26.1.6. Lucrarile temporare la inaltime pot sa fie efectuate numai atunci cand conditiile meteorologice nu pericliteaza securitatea si sanatatea lucratorilor.

Art.47. Dispozitii specifice de utilizare a scarilor

27.1. Scarile trebuie sa fie amplasate de asa maniera incat sa se asigure stabilitatea lor in timpul utilizarii. Scarile portabile se sprijina pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni adecvate si imobil, astfel incat treptele sa ramana in pozitie orizontala.

Scarile suspendate sunt fixate de o maniera sigura si, cu exceptia scarilor din franghie, in asa fel incat sa nu poata fi deplasate si sa fie evitate orice miscari de balans.

27.2. Alunecarea picioarelor scarilor portabile trebuie sa fie impiedicata in timpul utilizarii fie prin fixarea partii superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin dispozitive antiderapante sau prin orice alte solutii cu eficacitate echivalenta. Scarile de acces trebuie sa fie de o lungime suficienta, astfel incat acestea sa se prelungeasca dincolo de nivelul de acces, cu exceptia cazului in care au fost luate alte masuri pentru a se garanta o fixare sigura. Scarile compuse din mai multe elemente asamblate, cum ar fi scarile articulate sau scarile culisante, trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat imobilizarea diferitelor elemente unele in raport de altele sa fie asigurata. Scarile mobile trebuie sa fie imobilizate inainte de urcarea pe acestea.

27.3. Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orice moment, de o prindere cu mana si de un sprijin sigur. In special, daca o greutate trebuie transportata manual pe scara, aceasta nu trebuie sa impiedice mentinerea unei prinderi cu mana sigure.

Art.48. Dispozitii specifice de utilizare a schelelor

28.1. Atunci cand breviarul de calcul al schelei alese nu este disponibil sau cand configuratiile structurale avute in vedere nu sunt prevazute de acesta, trebuie sa fie realizat un calcul de rezistenta si de stabilitate, cu exceptia cazului in care schela este asamblata in conformitate cu o configuratie standard general recunoscuta.

28.2. In functie de complexitatea schelei alese, un plan de montare, de utilizare si de demontare trebuie sa fie intocmit de catre o persoana competenta. Acest plan poate avea forma unui plan general, completat cu elemente referitoare la detaliile specifice ale schelei in cauza.

28.3. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie sa fie protejate impotriva pericolului de alunecare fie prin fixare pe suprafata de sprijin, fie printr-un dispozitiv antiderapant sau alt mijloc cu eficacitate echivalenta, iar suprafata de sprijin trebuie sa aiba o capacitate portanta suficienta. Stabilitatea schelei trebuie sa fie asigurata.

Deplasarea inopinata a schelelor mobile in timpul lucrului la inaltime trebuie sa fie prevenita prin intermediul dispozitivelor adecvate.

28.4. Dimensiunile, forma si dispunerea planseelor unei schele trebuie sa fie adecvate naturii lucrarii care urmeaza sa fie executata si adaptate la sarcinile ce urmeaza a fi suportate si sa permita lucrul si circulatia de o maniera sigura. Planseele unei schele trebuie sa fie montate de asa maniera incat componentele sa nu poata sa se deplaseze in cazul unei utilizari normale. Nici un gol periculos nu trebuie sa existe intre componentele planseelor si dispozitivele verticale de protectie colectiva impotriva caderii.

28.5. Atunci cand anumite parti ale unei schele nu sunt gata de intrebuintare, ca de exemplu in timpul montarii, demontarii sau modificarilor, aceste parti trebuie semnalizate cu ajutorul unor semnale de avertizare a pericolului general, in conformitate cu dispozitiile nationale care transpun Directiva 92/58/CEE, si trebuie delimitate in mod corespunzator prin obstacole fizice care sa impiedice accesul in zona periculoasa.

28.6.1. Schelele nu pot sa fie montate, demontate sau modificate substantial decat sub supravegherea unei persoane competente si de catre lucratori care au fost instruiti adecvat si conform operatiilor avute in vedere, care se refera la riscurile specifice in conformitate cu art. 10 din hotarare, si vizand in special:

a) intelegerea planului de montare, de demontare si de modificare a schelei in cauza;

b) securitatea in timpul montajului, al demontajului si al modificarii schelei in cauza;

c) masurile de prevenire a riscurilor de cadere a persoanelor sau a obiectelor;

d) masurile de securitate in cazul schimbarii conditiilor meteorologice care ar putea afecta negativ securitatea schelei in cauza;

e) conditiile in materie de sarcini admise;

f) orice alt risc pe care operatiile de montare, de demontare si de modificare il pot cuprinde.

28.6.2. Persoana care supravegheaza si lucratorii implicati trebuie sa aiba la dispozitie planul de montare, de utilizare si de demontare mentionat la pct. 4.3.2, in special orice instructiuni pe care le-ar putea cuprinde.

29. Dispozitii specifice de utilizare a tehnicilor de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor

29.1. La utilizarea tehnicilor de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor trebuie respectate urmatoarele conditii:

a) sistemul trebuie sa cuprinda cel putin doua franghii ancorate separat, una constituind mijlocul de acces, de coborare si de sprijin (franghia de lucru), iar cealalta, mijlocul de asigurare (franghia de securitate);

b) lucratorii trebuie sa fie dotati cu o centura complexa adecvata, sa o utilizeze si sa fie legati prin intermediul acesteia de franghia de securitate;

c) franghia de lucru trebuie sa fie prevazuta cu un mecanism de coborare sau de urcare sigur si sa cuprinda un sistem autoblocant care sa impiedice caderea utilizatorului in cazul in care acesta pierde controlul miscarilor. Franghia de securitate trebuie sa fie echipata cu un dispozitiv mobil de oprire a caderii, care insoteste lucratorul in timpul deplasarii;

d) uneltele si celelalte accesorii pe care le utilizeaza un lucrator trebuie sa fie legate de centura complexa sau de scaunul lucratorului ori sa fie atasate printr-un alt mijloc adecvat;

e) lucrul trebuie sa fie corect organizat si supravegheat, astfel incat lucratorul sa poata sa primeasca imediat primul ajutor in caz de accident;

f) lucratorii in cauza trebuie, in conformitate cu art. 10 din hotarare, sa beneficieze de o instruire adecvata si specifica operatiilor avute in vedere, in special in privinta procedurilor de salvare.

29.2. In conditii exceptionale in care, tinand cont de evaluarea riscurilor, utilizarea unei a doua franghii ar conduce la un lucru mai periculos, poate fi permisa utilizarea unei singure franghii in conditiile in care au fost luate masurile adecvate pentru asigurarea securitatii, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3577
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site