Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


ELEMENTE LEGISLATIVE CU IMPACT IN SIGURANTA ALIMENTELOR

Alimentatie nutritie+ Font mai mare | - Font mai micELEMENTE LEGISLATIVE CU IMPACT IN SIGURANTA ALIMENTELOR1. ELEMENTE GENERALE

La nivelul Comunitatii Europene si in Romania exista noi fundamente pentru intreaga legislatie din domeniul alimentar. Regulamentul CE 178/2002 cunoscut ca ″Legea generala a alimentului″ transpus partial prin LG 150/2004, revizuita si cu modificarile ulterioare, delimiteaza principiile generale si obligatiile pe care operatorii cu activitate in domeniul alimentar trebuie sa le indeplineasca. Astfel a fost constituit un pachet de reglementari numit ″Noul Pachet de Igiena″, pachet ce a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2006 la nivelul Comunitatii Europene si la 1 octombrie 2006 in Romania. Aceste reglementari sunt:

. R CE 852/2004 (igiena alimentelor) transpusa prin HG 924/2005;

. R CE 853/2004 (igiena alimentelor de origine animala) transpus prin HG 954/2005;

. R CE 854/2004 (controlul oficial al alimentelor de origine animala) transpus prin HG 955/2005;

. R 882/2004 (controlul oficial al alimentelor si furajelor) transpusa prin HG 925/2005;

. D 41/200

. R CE 852/2004(igiena alimentelor) transpusa prin HG 924/2005

2. HOTARARE Nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 804 din 5 septembrie 2005

REGULI GENERALE pentru igiena produselor alimentare

Cap. I - Prevederi generale

Art. 1 - Domeniu de aplicare

(1) Prezenta hotarare stabileste reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru operatorii cu activitate in domeniul alimentar, tinandu-se cont, in mod special, de urmatoarele principii:

a) responsabilitatea primara pentru siguranta alimentelor apartine operatorului cu activitate in domeniul alimentar;

b) este necesar sa se asigure siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar, incepand cu productia primara;

c) este important sa se asigure lantul frigorific pentru alimente ce nu pot fi depozitate in siguranta la temperaturi ale mediului ambiant, in special pentru alimente congelate;

d) implementarea generala a procedurilor bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), impreuna cu aplicarea bunelor practici de igiena, trebuie sa intareasca responsabilitatea operatorilor cu activitate in domeniul alimentar;

e) ghidurile de bune practici sunt un instrument valoros pentru a ajuta operatorii cu activitate in domeniul alimentar, de la toate nivelurile lantului alimentar, sa fie in conformitate cu regulile de igiena a alimentelor si la aplicarea principiilor HACCP;

f) este necesar sa se stabileasca criterii microbiologice si cerinte de control al temperaturii, bazate pe o evaluare stiintifica a riscului;

g) este necesar sa se asigure ca alimentele importate sa fie cel putin la acelasi standard de igiena ca alimentele produse in Romania sau sa fie la un standard echivalent.

(2) Prezenta hotarare se aplica tuturor etapelor de productie, de procesare si de distributie a alimentelor, precum si activitatilor de export, fara a se aduce atingere unor cerinte specifice cu referire la igiena alimentelor.

(3) Prezenta hotarare nu se aplica:

a) productiei primare pentru consum domestic privat;

b) prepararii domestice, manipularii sau depozitarii alimentelor pentru consum domestic privat;

c) furnizarii directe, de catre producator, de cantitati mici de produse primare catre consumatorul final sau catre intreprinderi locale de vanzare cu amanuntul ce aprovizioneaza direct consumatorul final;

d) centrelor de colectare si tabacariilor ce intra sub incidenta definirii activitatilor in domeniul alimentar, numai pentru faptul ca acestea manipuleaza materia prima pentru producerea de gelatina sau colagen.

Art. 2 - Definitii

(1) In sensul prezentei hotarari termenii si expresiile urmatoare se definesc astfel:

a) igiena alimentelor, denumita in continuare igiena - masurile si conditiile necesare pentru controlul riscurilor si pentru a se asigura calitatea de propriu pentru consum uman a unui produs alimentar, in concordanta cu destinatia prestabilita a acestuia;

b) produse primare - produse rezultate din productia primara, incluzand produse crescute pe sol, obtinute prin cresterea de animale, din vanat si pescuit;

c) intreprindere - orice unitate cu activitate in domeniul alimentar;

d) autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Autoritatea, competenta pentru implementarea, coordonarea implementarii si asigurarea conformitatii cu prevederile prezentei hotarari sau orice alta autoritate careia i-a fost delegata acea competenta. Aceasta poate include, de asemenea, dupa caz, autoritatea corespondenta a altei tari;

e) contaminare - prezenta sau introducerea unui risc;

f) apa potabila - apa ce intruneste cerintele minime prevazute de Legea nr.4582002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea nr. 311/2004, ce transpune Directiva Consiliului nr. 98/83/CE;

g) apa curata - apa de mare curata si apa proaspata de o calitate similara;

h) ambalare - plasarea unui produs alimentar intr-un ambalaj sau container, in contact direct cu produsul alimentar respectiv si ambalajul ori containerul insusi;

i) impachetare - plasarea unuia sau mai multor alimente ambalate intr-un al doilea container si chiar acesta din urma;

j) container sigilat ermetic - un container ce este proiectat si destinat a fi sigur fata de patrunderea de pericole;

k) procesare - orice proces ce modifica substantial produsul initial, incluzand incalzirea, afumarea, sararea, maturarea, uscarea, marinarea, extractia, extrudarea sau o combinare a acestor procese;

l) produse neprocesate - produse alimentare ce nu au fost supuse procesarii si care includ produse ce au fost divizate, portionate, taiate, decapitate, feliate, dezosate, tocate, jupuite, maruntite, transate, curatate, fasonate, decojite, macinate, racite, congelate, congelate profund sau dezghetate;

m) produse procesate - produse alimentare ce rezulta din procesarea produselor neprocesate. Aceste produse pot contine ingrediente ce sunt necesare pentru prelucrarea lor sau pentru a induce caracteristici specifice.

Cap. II - Obligatiile operatorilor cu activitate in domeniul alimentar

Art. 3 - Obligatie generala

Operatorii cu activitate in domeniul alimentar trebuie sa se asigure ca toate etapele de productie, de procesare si de distributie a alimentelor ce sunt sub controlul acestora satisfac cerintele aferente de igiena prevazute de prezenta hotarare.

Art. 4 - Cerinte de igiena generale si specifice

Art. 5 - Analiza riscului si punctele critice de control - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

Operatorii cu activitate in domeniul alimentar trebuie sa puna in aplicare, sa implementeze si sa mentina o procedura sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP.

Art. 6 - Controale oficiale, inregistrari si aprobari

Operatorii cu activitate in domeniul alimentar trebuie sa coopereze cu autoritatile competente, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

Cap. III - Ghiduri de bune practici

Art. 7 - Elaborarea, difuzarea si utilizarea ghidurilor

Autoritatea trebuie sa incurajeze elaborarea ghidurilor nationale de bune practici pentru igiena si pentru aplicarea principiilor HACCP, in conformitate cu art. 8. Trebuie sa fie incurajate difuzarea si utilizarea atat a ghidurilor nationale, cat si a celor comunitare. Cu toate acestea, operatorii cu activitate in domeniul alimentar pot utiliza aceste ghiduri in mod voluntar.

Art. 8 - Ghiduri nationale

(1) Asociatiile de profil din sectoarele cu activitati in domeniul alimentar pot elabora si difuza ghiduri nationale de bune practici, astfel:

a) prin consultare cu reprezentanti ai partilor ale caror interese pot fi afectate substantial, precum autoritatile competente si grupurile de consumatori;

b) avand in vedere codurile aferente de practici ale Codex Alimentarius

Cap. IV - Activitati de import si export

Art. 9 - Activitati de import

In ceea ce priveste igiena alimentelor importate, pe langa cerintele Legii nr. 1502004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie sa fie respectate si cerintele prevazute de art. 3 - 6.

Art. 10 - Activitati de export

In ceea ce priveste igiena alimentelor exportate sau reexportate, pe langa cerintele Legii nr. 1502004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie sa fie incluse si cerintele prevazute la art. 3 - 6.

Cap. V - Prevederi finale

Art. 11 - Masuri de implementare

Autoritatea, impreuna cu celelalte autoritati implicate, poate elabora masuri de implementare, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 12 - Modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la prezentele reguli generale

(1) Anexele nr. 1 si 2 pot fi modificate si completate, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene, tinandu-se cont de:

a) necesitatea de a revizui recomandarile prevazute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1;

b) experienta castigata prin implementarea sistemelor bazate pe HACCP in aplicarea prevederilor art. 5;

c) evolutiile tehnologice si consecintele practice ale acestora si de asteptarile consumatorului cu privire la compozitia alimentelor;

d) opiniile stiintifice, in special cele obtinute ca urmare a noi evaluari de risc;

e) criterii microbiologice si de temperatura pentru produse alimentare.

Art. 13 - Masuri de implementare si dispozitii tranzitorii

(1) Orice referire la Hotararea Guvernului nr. 1.1982002 ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE se considera ca fiind efectuata la prezenta hotarare de la data intrarii in vigoare a acesteia.

(2) Masurile adoptate ca urmare a aplicarii prevederilor art.5 si 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.198/2002 se aplica pana la inlocuirea acestora prin masuri adoptate in conformitate cu prezenta hotarare sau cu Legea nr.1502004, modificata si completata prin Legea nr. 412/200

PRODUCTIA PRIMARA

Cap. I - Prevederi generale de igiena pentru productia primara si operatiuni asociate acesteia

Art. 1 - Domeniu de aplicare

Prezenta anexa se aplica productiei primare si urmatoarelor operatiuni asociate acesteia:

a) transportul, depozitarea si manipularea produselor primare la locul de productie, cu conditia ca aceste operatiuni sa nu modifice substantial natura acestora;

b) transportul de animale vii, atunci cand este necesar sa se indeplineasca obiectivele prezentei hotarari;

c) in cazul produselor de origine vegetala, al produselor de pescuit si al vanatului salbatic, operatiunile de transport pentru livrarea produselor primare a caror natura nu a fost modificata substantial, de la locul de productie pana la o intreprindere.

Art. 2 - Reguli privind igiena

Art. 3 - Pastrarea documentelor

CERINTE GENERALE DE IGIENA

pentru operatorii cu activitate in domeniul alimentar, cu exceptia cazului in care se aplica prevederile anexei nr. 1

Cap. I - Cerinte generale pentru obiective din domeniul alimentar, altele decat cele prevazute de cap. III

Cap. II - Cerinte specifice pentru incaperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produse alimentare, cu exceptia spatiilor pentru servirea mesei si a acelor obiective prevazute de cap. III

Cap. III - Cerinte pentru facilitati mobile si/sau temporare (precum marchize, standuri de comercializare, vehicule mobile pentru vanzare), facilitati utilizate in principal drept locuinte private, dar unde sunt preparate alimente, in mod regulat, pentru punere pe piata, precum si automate pentru vanzare

3. HOTARARE Nr. 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 805 din 5 septembrie 2005

Anexa - REGULI SPECIFICE de igiena pentru alimente de origine animala

Cap. I - Prevederi generale

Art. 1 - Domeniu de aplicare

(1) Prezenta hotarare stabileste reguli specifice referitoare la igiena alimentelor de origine animala, pe care trebuie sa le respecte operatorii cu activitate in domeniul alimentar. Prezentele reguli le completeaza pe cele prevazute de Hotararea Guvernului nr.9242005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE. Aceste reguli se aplica produselor de origine animala neprocesate si procesate.

(2) Daca nu este prevazut in mod expres altfel, prezenta hotarare nu se aplica alimentelor ce contin atat produse de origine vegetala, cat si produse procesate de origine animala. Produsele procesate de origine animala utilizate pentru a prepara astfel de alimente trebuie sa fie obtinute si manipulate in conformitate cu cerintele prezentei hotarari.

(3) Prezenta hotarare nu se aplica cu referire la:

a) productia primara pentru utilizare domestica privata;

b) prepararea domestica, manipularea sau depozitarea de alimente pentru consum domestic privat;

c) furnizarea directa, de catre producator, de cantitati mici de produse primare catre consumatorul final sau catre o intreprindere locala de vanzare cu amanuntul care aprovizioneaza direct consumatorul final;

d) furnizarea directa, de catre producator, de cantitati mici de carne provenita de la pasari si animale lagomorfe taiate in ferma, catre consumatorul final sau catre o intreprindere locala de vanzare cu amanuntul care furnizeaza direct astfel de carne consumatorului final drept carne proaspata;

e) vanatorii care furnizeaza cantitati mici de vanat salbatic sau carne de vanat salbatic direct catre consumatorul final sau catre o intreprindere locala de vanzare cu amanuntul care aprovizioneaza direct consumatorul final.

Art. 2 - Definitii

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile sunt definite in anexa nr. 1

Art. 3 - Obligatii generale

Art. 4 - Inregistrarea si autorizarea intreprinderilor

Art. 5 - Marca de sanatate si de identificare

(1) Operatorii cu activitate in domeniul alimentar nu trebuie sa puna pe piata un produs de origine animala manipulat intr-o intreprindere supusa autorizarii in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), decat daca acesta are:

a) fie o marca de sanatate aplicata in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.9552005 ce transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE; fie

b) cand Hotararea Guvernului nr. 955/2005 ce transpune Regulamentul nr. 854/2004/CE nu prevede aplicarea unei marci de sanatate, o marca de identificare aplicata in conformitate cu sectiunea I din anexa nr. 2.

Art. 6 - Produse de origine animala ce provin din afara Romaniei

Art. 9 - Masuri de implementare

Autoritatea poate stabili masuri de implementare, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 10 - Modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3

Art. 11 - Decizii specifice

Art. 12 - Consultarea Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentelor

HOTARARE Nr. 955 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 806 din 5 septembrie 2005

Cap. I - Dispozitii generale

Art. 1 - Domeniu de aplicare

(1) Prezenta hotarare stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala.

(2) Prezenta hotarare se aplica in completare la Hotararea Guvernului nr.9252005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE.

(3) Prezenta hotarare trebuie sa se aplice numai cu privire la activitati si persoane pentru care se aplica Hotararea Guvernului nr. 9542005 privind aprobarea regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 805 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE.

(4) Realizarea de controale oficiale conform prezentei hotarari nu trebuie sa aduca atingere responsabilitatii legale primare a operatorilor cu activitate in domeniul alimentar de asigurare a sigurantei alimentelor, asa cum este stabilit de Legea nr.1502004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Art. 2 - Definitii

(1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Autoritatea, competenta sa efectueze controale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor cu referire la produsele de origine animala destinate consumului uman, sa asigure implementarea si coordonarea implementarii acestor controale, in vederea realizarii conformitatii cu cerintele prezentei hotarari, sau orice alta autoritate cu care colaboreaza in acest sens ori careia Autoritatea i-a delegat aceasta competenta;

b) medic veterinar oficial - un medic veterinar calificat in conformitate cu prezenta hotarare pentru a actiona in aceasta calitate si numit de catre Autoritate prin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) medic veterinar imputernicit - un medic veterinar de libera practica, desemnat de catre autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sa efectueze controale oficiale specifice in exploatatii sau intreprinderi, in numele acesteia;

d) auxiliar oficial-o persoana calificata in conformitate cu prezenta hotarare, desemnata sa actioneze intr-o astfel de calitate de catre autoritatea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si care activeaza sub autoritatea si responsabilitatea unui medic veterinar oficial;

e) marca de sanatate - o marca ce indica faptul ca, atunci cand a fost aplicata, au fost efectuate controale oficiale in conformitate cu prezenta hotarare.

(2) De asemenea, trebuie sa se aplice definitiile de subproduse de origine animala, EST (encefalopatii spongiforme transmisibile) si material de risc specific, prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 842 din 26 noiembrie 2003, ce transpune Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002.

Cap. II - Controale oficiale in relatie cu intreprinderi nationale

Art. 4 - Principii generale pentru controale oficiale cu referire la produsele de origine animala incluse in domeniul de aplicare al prezentei hotarari.

Autoritatea competenta trebuie sa efectueze controale oficiale, pentru a se verifica conformitatea operatorilor cu activitate in domeniul alimentar cu cerintele:

a) Hotararii Guvernului nr. 9242005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE;

b) Hotararii Guvernului nr.9542005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 805 din 5 septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE;

(3) Controalele oficiale prevazute la alin. (1) trebuie sa includa:

a) activitati de audit al bunelor practici de igiena si al procedurilor bazate pe analiza riscului si punctele critice de control - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point);

b) controalele oficiale prevazute la art. 5 - 8;

c) orice atributii speciale de audit specificate in anexe.

(4) Activitatile de audit al bunelor practici de igiena trebuie sa verifice daca operatorii cu activitate in domeniul alimentar aplica in mod continuu si adecvat proceduri privind cel putin:

a) controale privind informatiile referitoare la lantul alimentar;

b) proiectarea si intretinerea facilitatilor si echipamentelor;

c) igiena preoperationala, operationala si postoperationala;

d) igiena personala;

e) instruirea privind procedurile de lucru si de igiena;

f) controlul daunatorilor;

g) calitatea apei;

h) controlul temperaturii;

i) controale privind intrarea si iesirea alimentelor in si din intreprindere, precum si orice documente insotitoare.

Art. 5 - Carne proaspata

Autoritatea competenta trebuie sa asigure realizarea controalelor oficiale privind carnea proaspata, in conformitate cu anexa nr. 1.

(1) Medicul veterinar oficial trebuie sa efectueze activitati de inspectie in abatoare, in unitati de manipulare a vanatului si in unitati de transare ce pun pe piata carne proaspata, in conformitate cu cerintele generale ale sectiunii 1, cap. II din anexa nr. 1 si cu cerintele specifice ale sectiunii 4, in special, privind:

a) informatii referitoare la lantul alimentar;

b) inspectia ante-mortem;

c) protectia si bunastarea animalelor;

d) inspectia post-mortem;

e) materialul cu risc specific si alte subproduse de origine animala; si

f) testari de laborator.

(2) Marcarea de sanatate a carcaselor de la ongulate domestice, a mamiferelor vanat de ferma, altele decat animalele lagomorfe, a vanatului salbatic mare, precum si a semicarcaselor, sferturilor si pieselor obtinute prin transarea semicarcaselor in trei piese compacte trebuie sa fie efectuata in abatoare si in intreprinderi de manipulare a vanatului, in conformitate cu sectiunea 1, cap. III din anexa nr. 1. Marcile de sanatate trebuie sa fie aplicate de catre sau sub responsabilitatea medicului veterinar oficial, cand controalele oficiale nu au identificat deficiente ce ar face carnea improprie pentru consumul uman.

Cap. III - Proceduri privind activitatile de import

Art. 9 - In activitatea de import se aplica procedurile prevazute de prezentul capitol, pentru a se asigura aplicarea uniforma a principiilor si conditiilor prevazute la art.11 din Legea nr. 150/2004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune Regulamentul (CE) nr. 178/2002, si de titlul VI, cap. II al Hotararii Guvernului nr. 925/2005 ce transpune Regulamentul nr. 882/2004/CE.

Art. 10 - Lista tarilor terte si a unor parti din tarile terte din care sunt permise activitati din import al produselor de origine animala specificate

(1) Produsele de origine animala trebuie sa fie importate numai dintr-o tara terta sau dintr-o parte a unei tari terte ce apare pe o lista intocmita si actualizata in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Art. 11 - Lista intreprinderilor din care sunt permise activitati de import al produselor de origine animala specificate

(1) Pot fi importate in Romania sau in Comunitatea Europeana produse de origine animala, numai daca acestea au fost expediate, obtinute sau preparate in intreprinderi ce apar pe listele intocmite si actualizate in conformitate cu prezentul articol, exceptand:

a) situatiile in care, de la caz la caz, se decide, in conformitate cu procedura elaborata de Autoritate sau cu cerintele Uniunii Europene, dupa caz, ca garantiile pe care le furnizeaza o anume tara terta, cu referire la activitati de import al produselor de origine animala specificate, sunt de asa natura incat procedura prevazuta de prezentul articol nu este necesara pentru a se asigura conformitatea cu cerintele alin. (2);

b) cazurile specificate de anexa nr. 5.

In plus, pot fi importate in Romania carne proaspata, carne tocata, preparate din carne, produse din carne, carne separata mecanic (MSM), numai daca acestea au fost fabricate din carne obtinuta in abatoare si unitati de transare ce apar pe liste intocmite si actualizate in conformitate cu prezentul articol sau in intreprinderi autorizate ce indeplinesc regulile comunitare.

(2) O intreprindere poate fi inscrisa pe o astfel de lista numai daca autoritatea competenta a tarii terte de origine garanteaza ca:

a) acea intreprindere, impreuna cu orice intreprinderi ce manipuleaza materie prima de origine animala utilizata la fabricarea produselor de origine animala respective, este conforma cu cerintele Uniunii Europene, in special cu cele prevazute de Regulamentul nr. 853/2004/CE, transpus prin Hotararea Guvernului nr.9542005, sau cu cerinte ce au fost stabilite a fi echivalente cu astfel de cerinte, atunci cand se decide sa se adauge acea tara terta pe lista relevanta, in conformitate cu prevederile art. 10;

b) are puteri legale de a opri exportul catre Comunitatea Europeana ori catre Romania din intreprinderile respective, in cazul in care acestea nu respecta cerintele lit. a).

Art.13 - Documente

(1) Un document ce intruneste cerintele prevazute in anexa nr. 6 trebuie sa insoteasca activitatile de transport de produse de origine animala, cand acestea sunt importate in Comunitatea Europeana sau in Romania.

(2) Documentul trebuie sa certifice faptul ca produsele satisfac:

a) cerintele prevazute pentru astfel de produse in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 9242005 ce transpune Regulamentul nr. 852/2004/CE si cu Hotararea Guvernului nr. 9542005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE sau cu prevederi ce sunt echivalente cu acele cerinte; si

b) orice conditii speciale de import prevazute in conformitate cu art.48 din Hotararea Guvernului nr. 925/2005 ce transpune Regulamentul nr. 882/2004/CE.

(3) Documentele pot sa includa detalii solicitate in conformitate cu alte prevederi legislative comunitare transpuse in legislatia nationala referitoare la domeniile sanatate publica si sanatatea animalelor.

Art. 15 - Masuri de implementare

Pot fi prevazute masuri de implementare, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

CARNE PROASPATA

A. Informatii referitoare la lantul alimentar

(1) Cand efectueaza inspectia ante- si post-mortem, medicul veterinar oficial trebuie sa verifice si sa analizeze informatiile relevante obtinute din inregistrarile exploatatiei de origine a animalelor destinate taierii si sa tina cont de rezultatele documentate ale acestei verificari si analize.

(2) Cand indeplineste activitati de inspectie, medicul veterinar oficial trebuie sa tina cont de certificatele oficiale ce insotesc animalele si de orice declaratii facute de medicii veterinari care efectueaza controale la nivelul productiei primare, incluzand medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de libera practica imputerniciti.

(3) Cand operatorii cu activitate in domeniul alimentar din cadrul lantului alimentar iau masuri suplimentare pentru a garanta siguranta alimentelor prin implementarea de sisteme integrate, sisteme private de control, prin certificarea independenta a unei parti terte sau prin alte mijloace si cand aceste masuri sunt documentate si animalele prevazute in aceste scheme sunt clar identificabile, medicul veterinar oficial poate lua in considerare aceste aspecte cand efectueaza activitati de inspectie si revizuieste procedurile bazate pe HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

B. Inspectia ante-mortem

(1) In conformitate cu alin. (4) si (5):

a) medicul veterinar oficial trebuie sa efectueze o inspectie ante-mortem a tuturor animalelor inainte de taiere;

b) inspectia respectiva trebuie sa aiba loc in decurs de 24 de ore de la sosirea animalelor la abator si cu mai putin de 24 de ore inainte de taiere. In plus, medicul veterinar oficial poate solicita inspectia in orice alt moment.

(2) Inspectia ante-mortem trebuie, in special, sa determine daca, in ceea ce priveste animalul respectiv inspectat, exista o indicatie:

a) ca au fost compromise protectia si bunastarea animalelor, sau;

b) a oricarei stari ce ar putea sa afecteze in mod nefavorabil sanatatea animalelor ori sanatatea umana, acordand o atentie deosebita detectarii zoonozelor si bolilor din lista A sau, atunci cand se considera corespunzator, a celor din lista B a Oficiului International de Epizootii - OIE (Organizatia Internationala pentru Sanatatea Animalelor).

(3) In plus fata de inspectia ante-mortem de rutina, medicul veterinar oficial trebuie sa efectueze o inspectie clinica a tuturor animalelor pe care operatorul cu activitate in domeniul alimentar sau un auxiliar oficial le-a separat.

(4) In cazul taierii de necesitate in afara abatorului si in cazul animalelor salbatice vanate, medicul veterinar oficial al abatorului sau al intreprinderii de manipulare a vanatului trebuie sa examineze declaratia ce insoteste corpul animalului, declaratie eliberata de medicul veterinar sau de persoana instruita in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 9542005 , ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE.

(5) Inspectia ante-mortem poate fi efectuata la exploatatia de provenienta in situatiile prevazute de sectiunea a 3-a, cap. II sau de sectiunea a 4-a. In astfel de cazuri, medicul veterinar oficial de la abator trebuie sa efectueze inspectia ante-mortem numai cand si in masura in care aceasta se impune.

C. Protectia si bunastarea animalelor

Medicul veterinar oficial trebuie sa verifice conformitatea cu regulile nationale si cu cele comunitare transpuse in legislatia nationala privind protectia si bunastarea animalelor, cum ar fi regulile privind protectia animalelor in momentul taierii si in timpul transportului.

D. Inspectia post-mortem

(1) Dupa taiere, carcasele si organele atasate trebuie sa fie supuse, fara intarziere, inspectiei post-mortem. Trebuie sa fie examinate toate suprafetele externe. In acest scop, pot fi solicitate o manipulare minima a carcasei si a organelor sau facilitati tehnice speciale. Trebuie sa fie acordata o atentie deosebita detectarii zoonozelor si bolilor din lista A a OIE, iar atunci cand se considera corespunzator, celor din lista B a OIE. Viteza liniei de taiere si numarul personalului de inspectie prezent trebuie sa fie in asa fel incat sa permita o inspectie adecvata.

(2) Ori de cate ori se considera necesar trebuie sa se efectueze examinari suplimentare, prin palparea si incizia unor parti ale carcasei si organelor, precum si efectuarea de teste de laborator:

a) pentru a se pune un diagnostic de certitudine;

b) pentru a se detecta prezenta:

(i) unei boli a animalelor;

(ii) de reziduuri sau contaminanti ce depasesc limitele prevazute in baza legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara specifica;

(iii) neconformitatii cu criteriile microbiologice;

(iv) altor factori ce ar putea determina ca, in fapt, carnea sa fie declarata improprie pentru consum uman sau sa fie impuse restrictii privind utilizarea acesteia, in mod deosebit in cazul animalelor ce au fost taiate de necesitate.

(3) Medicul veterinar oficial trebuie sa solicite ca, in fapt, carcasele de la solipede domestice, de la animale din specia bovine cu varsta mai mare de 6 luni si de la porcine domestice cu varsta mai mare de 4 saptamani sa fie supuse inspectiei post-mortem, dupa ce au fost sectionate longitudinal in semicarcase de-a lungul coloanei vertebrale. Daca inspectia necesita astfel, medicul veterinar oficial poate, de asemenea, sa solicite ca orice cap sau orice carcasa sa fie taiata longitudinal. Totusi, pentru a se tine cont de anumite deprinderi nutritionale, de evolutii tehnologice sau de situatii sanitare specifice, autoritatea competenta poate autoriza supunerea la inspectie a carcaselor de solipede domestice, a celor de la animale din specia bovine cu varsta mai mare de 6 luni si a celor de porcine domestice cu varsta mai mare de 4 saptamani, neparcelate in semicarcase.

(4) In timpul inspectiei trebuie sa fie luate masuri preventive pentru a se asigura ca, in fapt, contaminarea carnii este mentinuta la un nivel minim prin actiuni precum palpare, taiere sau incizie.

(5) In cazul unei taieri de necesitate, carcasa trebuie sa fie supusa examinarii post-mortem, cat de curand posibil, in conformitate cu alin. (1) - (4), inainte ca aceasta sa fie distribuita pentru consum uman.

E. Material de risc specific si alte subproduse de origine animala

In conformitate cu reglementarile nationale ce transpun reglementarile Uniunii Europene privind materiale de risc specific si alte subproduse de origine animala, medicul veterinar oficial trebuie sa verifice indepartarea, separarea si, atunci cand se considera corespunzator, marcarea unor astfel de produse. Medicul veterinar oficial trebuie sa se asigure ca operatorul cu activitate in domeniul alimentar ia toate masurile necesare pentru a se evita contaminarea carnii cu material de risc specific in timpul taierii (incluzand asomarea) si pentru indepartarea materialului de risc specific.

F. Testare de laborator

(1) Medicul veterinar oficial trebuie sa se asigure ca are loc prelevarea de probe si ca probele sunt identificate si manipulate in mod corespunzator si trimise la laboratorul corespunzator, in cadrul programului de:

a) monitorizare si control al zoonozelor si al agentilor patogeni care le produc;

b) testare specifica de laborator pentru diagnosticul encefalopatiilor spongiforme transmisibile, in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune Regulamentul nr. 999/2001/CE;

c) detectare de substante sau produse neautorizate si de control al substantelor reglementate, in special in cadrul planurilor nationale pentru reziduuri la care s-a referit Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 356/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime stabilite pentru reziduuri de pesticide, reziduuri de medicamente de uz veterinar si pentru alti contaminanti in produsele de origine animala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 812 din 18 decembrie 2001, ce transpune Directiva Consiliului nr. 96/23/CE;

d) detectare de boli din lista A a OIE si, atunci cand se considera corespunzator, de boli din lista B a OIE.

(2) De asemenea, medicul veterinar oficial trebuie sa se asigure ca este efectuata orice alta testare de laborator considerata necesara.

Cap. III - Marcarea de sanatate

(1) Medicul veterinar oficial trebuie sa supravegheze marcarea de sanatate si marcile utilizate.

(2) Medicul veterinar oficial trebuie sa se asigure, in special, ca:

a) marca de sanatate este aplicata numai animalelor (ungulate domestice, mamifere vanat de ferma, altele decat animale lagomorfe si vanat salbatic mare) care au fost supuse inspectiei ante-mortem si post-mortem, in conformitate cu prezenta hotarare, si cand nu exista motive pentru a se declara carnea improprie pentru consum uman. Totusi, marca de sanatate poate sa fie aplicata inainte ca rezultatele unei examinari pentru trichineloza sa fie disponibile, daca medicul veterinar oficial are certitudinea ca, in fapt, carnea de la animalul respectiv va fi pusa pe piata numai daca rezultatele sunt satisfacatoare; si

b) marcarea de sanatate se efectueaza pe suprafata externa a carcasei, prin stampilare cu tus sau cu foc si de o asemenea maniera incat, daca, in fapt, carcasele sunt taiate in semicarcase sau sferturi ori semicarcasele sunt taiate in trei piese, fiecare piesa poarta o marca de sanatate.

(3) Marca de sanatate trebuie sa fie o marca ovala, de cel putin 6,5 cm latime si 4,5 cm inaltime, ce poarta urmatoarele informatii scrise cu caractere cat se poate de lizibile:

a) marca trebuie sa indice numele tarii in care este localizata intreprinderea, nume ce poate fi scris cu litere mari sau ca un cod de doua litere, in conformitate cu standardul ISO relevant.

In cazul statelor membre ale Uniunii Europene, aceste coduri sunt: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE sau UK;

b) marca trebuie sa indice numarul de autorizare al abatorului;

c) marca trebuie sa includa abrevierea CE, EC, EF, EG, EK sau EZ, atunci cand se aplica intr-un abator agreat ce intruneste cerintele comunitare.

(4) Literele trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 0,8 cm, iar cifrele de cel putin 1 cm. Dimensiunile si caracterele marcii pot fi reduse pentru marcarea de sanatate a mieilor, a iezilor si a purceilor.

(5) Culorile utilizate pentru marcarea de sanatate trebuie sa fie autorizate in conformitate cu regulile nationale ce transpun regulile comunitare referitoare la utilizarea substantelor colorante in produsele alimentare.

(6) Marca de sanatate poate sa includa, de asemenea, o identificare a medicului veterinar oficial care a efectuat inspectia de sanatate a carnii. Autoritatile competente si operatorii cu activitate in domeniul alimentar pot continua sa utilizeze echipamente comandate inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari, pana cand acestea s-au uzat sau necesita inlocuire.

(7) Carnea provenita de la animalele taiate de necesitate in afara abatorului trebuie sa poarte o marca speciala de sanatate ce nu poate fi confundata nici cu marca de sanatate prevazuta de prezentul capitol si nici cu marca de identificare prevazuta de sectiunea I din anexa nr. 2 la Regulile specifice de igiena pentru alimente de origine animala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 954/2005, ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE.

(8) Carnea de vanat salbatic nejupuit poate sa poarte o marca de sanatate numai in cazul in care, dupa jupuire intr-o intreprindere de manipulare a vanatului, aceasta a facut obiectul inspectiei post-mortem si a fost declarata proprie pentru consumul uman.

(9) Prezentul capitol trebuie sa se aplice fara a se aduce atingere regulilor de sanatate a animalelor cu referire la marcarea de sanatate.

Sectiunea a 2-a - Masuri ce urmeaza controalelor

Cap. I - Comunicarea rezultatelor inspectiei

(1) Medicul veterinar oficial trebuie sa inregistreze si sa evalueze rezultatele activitatilor de inspectie.

(2) Medicul veterinar oficial trebuie sa informeze operatorul cu activitate in domeniul alimentar, daca inspectiile releva prezenta oricarei boli sau imbolnaviri ce ar putea afecta sanatatea publica ori sanatatea animalelor sau ar putea compromite protectia si bunastarea animalelor.

(4) Cand medicul veterinar oficial suspecteaza prezenta unui agent infectios prevazut de lista A sau, atunci cand se considera corespunzator, de lista B a OIE, in timp ce efectueaza inspectia ante-mortem ori post-mortem sau orice alta activitate de inspectie, acesta trebuie sa notifice imediat autoritatii competente si impreuna trebuie sa ia toate masurile si precautiile necesare pentru a impiedica posibila raspandire a agentului infectios, in conformitate cu legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara specifica aplicabila.

Cap. II - Decizii privind informatiile referitoare la lantul alimentar

(1) Medicul veterinar oficial trebuie sa verifice ca animalele sa fie taiate numai daca operatorului din abator i s-au furnizat informatii relevante referitoare la lantul alimentar si acestea au fost verificate.

Decizii privind carnea

(1) Carnea trebuie sa fie declarata improprie pentru consum uman, daca aceasta:

a) provine de la animale care nu au fost supuse inspectiei ante-mortem, cu exceptia animalelor salbatice vanate;

b) provine de la animale ale caror organe nu au fost supuse inspectiei post-mortem, cu exceptia cazului in care se prevede altfel de prezenta hotarare sau de Hotararea Guvernului nr. 9542005, ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE;

c) provine de la animale care au murit inainte de taiere, de la animale nascute moarte, de la animale avortate sau taiate inainte de varsta de 7 zile;

d) rezulta din fasonarea extremitatilor;

e) provine de la animale afectate de o boala prevazuta de lista A sau, atunci cand se considera corespunzator, de lista B a OIE, cu exceptia cazului in care se prevede altfel la sectiunea a 4-a;

f) provine de la animale ce sufera de o afectiune generalizata, precum septicemie, piemie, toxiemie sau viremie;

g) nu este in conformitate cu criteriile microbiologice prevazute in baza legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara specifica, pentru a se stabili daca alimentele pot fi puse pe piata;

h) manifesta infestare parazitara, cu exceptia cazului in care se prevede altfel la sectiunea a 4-a;

i) contine reziduuri sau contaminanti peste limitele prevazute de legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara specifica. Orice depasire a nivelului relevant trebuie sa conduca la analize suplimentare, ori de cate ori se considera corespunzator;

j) provine de la animale sau de la carcase ce contin reziduuri de substante interzise ori de la animale ce au fost tratate cu substante interzise, fara sa aduca atingere altor reglementari ale legislatiei comunitare specifice transpuse in legislatia nationala;

k) consta din ficatul si rinichii unor animale cu varsta mai mare de 2 ani care provin din regiuni unde implementarea planurilor autorizate in conformitate cu norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 357/2001, ce transpune Directiva nr. 96/23/CE, a depistat prezenta generalizata de metale grele in mediu;

l) a fost tratata in mod ilegal cu substante de decontaminare;

m) a fost tratata in mod ilegal cu radiatii ionizante sau cu raze UV;

n) contine corpi straini (cu exceptia materialelor utilizate pentru vanarea animalului, in cazul vanatului salbatic);

o) depaseste nivelurile de radioactivitate maxime permise, prevazute in baza legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara specifica;

p) indica modificari morfopatologice, anomalii de consistenta, sangerare insuficienta (cu exceptia vanatului salbatic) sau modificari organoleptice, in special un miros sexual pronuntat;

q) provine de la animale emaciate;

r) contine materiale de risc specific, cu exceptia celor prevazute in baza legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara specifica;

s) indica prezenta unor resturi de pamant, de fecale sau de alti contaminanti;

t) contine sange ce poate constitui un risc pentru sanatatea publica ori pentru sanatatea animalelor, datorita starii de sanatate a animalului de la care provine sau contaminarii produse in timpul procesului de taiere;

u) conform opiniei medicului veterinar oficial, dupa examinarea tuturor informatiilor relevante, carnea poate constitui un risc pentru sanatatea publica ori pentru sanatatea animalelor, sau este, din orice alt motiv, necorespunzatoare pentru consum uman.

(2) Medicul veterinar oficial poate impune conditii privind utilizarea carnii provenite de la animale care au fost supuse taierii de necesitate in afara abatorului.

Sectiunea a 3-a - Responsabilitatile si frecventa controalelor

Cap. I - Auxiliarii oficiali

Auxiliarii oficiali pot sa asiste medicul veterinar oficial pentru indeplinirea tuturor atributiilor ce sunt subiect al urmatoarelor restrictii si al oricaror reguli specifice prevazute de sectiunea a 4-a:

(1) in legatura cu atributiile de audit, auxiliarii oficiali pot numai sa colecteze informatii privind bune practici de igiena si proceduri bazate pe HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point);

(2) in legatura cu inspectia ante-mortem si controalele privind protectia si bunastarea animalelor, auxiliarii oficiali pot sa faca numai un control initial al animalelor si sa ajute la activitati strict practice;

(3) in legatura cu inspectia post-mortem, medicul veterinar oficial trebuie sa controleze in mod regulat activitatea auxiliarilor oficiali, iar in cazul unor animale supuse taierii de necesitate in afara abatorului, sa efectueze personal inspectia.

Cap. II - Frecventa controalelor

(1) Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca, in fapt, cel putin un medic veterinar oficial este prezent:

a) in abatoare, pe toata durata atat a inspectiei ante-mortem, cat si a celei post-mortem;

b) in intreprinderi de manipulare a vanatului, pe toata durata inspectiei post-mortem.

Cap. III - Implicarea personalului din abator

A. Responsabilitati specifice privind productia de carne de pasare si de animale lagomorfe

B. Atributii specifice de prelevare de probe si de testare

Personalul abatorului care a fost instruit sub supravegherea medicului veterinar oficial poate, sub responsabilitatea si supravegherea medicului veterinar oficial, sa indeplineasca atributii specifice de prelevare de probe si de testare, cu referire la animale din toate speciile.

A. Encefalopatii spongiforme transmisibile

Controalele oficiale efectuate in relatie cu encefalopatii spongiforme transmisibile trebuie sa tina cont de cerintele Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 144/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune Regulamentul 999/2001/CE, precum si de alte prevederi ale legislatiei nationale ce transpune legislatia comunitara specifica.

B. Cisticercoza

(1) Procedurile de inspectie post-mortem descrise la cap. I si IV sunt cerintele minime de examinare pentru cisticercoza la animale din specia bovine in varsta de peste 6 saptamani si la porcine. In plus, pot fi utilizate teste serologice specifice. In cazul bovinelor in varsta de peste 6 saptamani, nu este obligatorie incizia maseterilor la inspectia post-mortem, cand este utilizat un test serologic specific. Aceeasi procedura se aplica in situatia in care animalele din specia bovine in varsta de peste 6 saptamani au fost crescute intr-o exploatatie certificata oficial ca fiind libera de cisticercoza.

(2) Carnea infestata cu cysticercus urmeaza sa fie declarata improprie pentru consum uman. Totusi, cand animalul nu este infestat masiv cu cysticercus, partile neinfestate pot fi declarate proprii pentru consum uman dupa ce au fost supuse unui tratament prin frig.

C. Trichineloza

(1) Trebuie sa fie examinate pentru trichineloza carcasele de porcine (domestice, vanat de ferma si vanat salbatic), de solipede si de alte specii susceptibile la trichineloza, in conformitate cu legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara specifica aplicabila, cu exceptia cazului in care legislatia respectiva nu prevede altfel.

(2) Carnea de la animalele infestate cu trichina urmeaza sa fie declarata improprie pentru consum uman.

D. Morva

(1) Atunci cand se considera corespunzator, solipedele trebuie sa fie examinate pentru morva. Examinarea pentru morva a solipedelor trebuie sa includa o examinare atenta a membranelor mucoase ale traheii, laringelui, cavitatii nazale si ale sinusurilor si ramificatiilor acestora, dupa sectionarea capului in plan median si excizia septumului nazal.

(2) Carnea de la caii la care s-a diagnosticat morva urmeaza sa fie declarata improprie pentru consum uman.

E. Tuberculoza

(1) Cand animalele au reactionat pozitiv sau neconcludent la tuberculina ori exista alte motive pentru suspectarea infectiei, acestea urmeaza sa fie taiate separat de celelalte animale, luandu-se masuri de precautie pentru a se evita riscul de contaminare a altor carcase, a liniei de taiere si a personalului prezent in abator.

(2) Toata carnea provenita de la animale la care inspectia post-mortem a depistat leziuni de tuberculoza localizate la un numar mare de organe sau la un numar mare de zone ale carcasei urmeaza sa fie declarata improprie pentru consum uman. Totusi, cand s-a depistat o leziune de tuberculoza in limfonodulii unui singur organ sau intr-o parte a carcasei, este necesar sa se declare improprii pentru consum uman numai organul afectat ori acea parte a carcasei si limfonodulii asociati.

F. Bruceloza

(1) Cand animalele au reactionat pozitiv sau neconcludent la un test pentru bruceloza ori exista alte motive pentru suspectarea infectiei, acestea urmeaza sa fie taiate separat de alte animale, luandu-se masuri de precautie pentru a se evita riscul de contaminare a altor carcase, a liniei de taiere si a personalului prezent in abator.

(2) Carnea de la animalele la care inspectia post-mortem a depistat leziuni ce indica infectia acuta cu bruceloza urmeaza sa fie declarata improprie pentru consum uman. In cazul animalelor ce reactioneaza pozitiv sau neconcludent la un test pentru bruceloza, ugerul, tractusul genital si sangele trebuie sa fie declarate improprii pentru consum uman chiar daca nu se depisteaza nici o astfel de leziune.

5. HOTARARE Nr. 925 din 11 august 2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor

Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 804 din 5 septembrie 2005

Art. 1 - Subiect si domeniu de aplicare

(1) Prezenta hotarare stabileste reguli generale pentru realizarea de controale oficiale pentru a se verifica conformitatea cu reguli ce au drept scop, in special:

a) prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pana la niveluri acceptabile pentru sanatatea publica si a animalelor, fie direct, fie prin intermediul conditiilor de mediu;

b) garantarea de practici corecte in ceea ce priveste comertul cu hrana pentru animale si comertul cu alimente si protejarea intereselor consumatorilor, incluzand etichetarea hranei pentru animale si a alimentelor si alte forme de informare a consumatorilor.

Art. 2 - Definitii

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) control oficial - orice forma de control pe care il efectueaza autoritatea competenta ori Comisia Europeana impreuna cu statele membre ale Uniunii Europene, pentru verificarea conformitatii cu legislatia in domeniul hranei pentru animale si cu legislatia in domeniul alimentelor, cu regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

b) verificare - controlul, prin examinarea si prin luarea in considerare a evidentelor, sub raportul indeplinirii cerintelor specificate;

c) autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Sanatatii, denumite in continuare Autoritati, competente sa organizeze controale oficiale, sa asigure implementarea si coordonarea implementarii in vederea realizarii conformitatii cu cerintele prezentei hotarari, sau orice alta autoritate careia i s-a conferit aceasta competenta, in conformitate cu protocolul incheiat intre autoritati. De asemenea, aceasta trebuie sa includa, dupa caz, autoritatea corespondenta a unei tari terte;

d) organism de control - o parte terta independenta careia autoritatea competenta i-a delegat anumite atributii de control;

e) audit - o examinarea sistematica si independenta pentru a se stabili daca activitatile si rezultatele acestora sunt conforme cu programele planificate si daca aceste programe sunt implementate eficient si sunt adecvate pentru indeplinirea obiectivelor;

f) inspectie - examinarea oricarui aspect privind hrana pentru animale, alimentele, sanatatea si bunastarea animalelor, pentru a se verifica faptul ca astfel de aspecte sunt conforme cu cerintele legislatiei in domeniul hranei pentru animale si ale legislatiei in domeniul alimentelor si cu regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

g) monitorizare - realizarea de observatii sau masuri planificate secvential, cu scopul de a obtine o evaluare generala a nivelului de conformitate cu legislatia in domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia in domeniul alimentelor, cu regulile de sanatate si bunastare a animalelor;

h) supraveghere - o examinare atenta a uneia sau mai multor intreprinderi cu activitate in domeniul alimentar si intreprinderi cu activitate in domeniul hranei pentru animale, a operatorilor cu activitate in domeniul hranei pentru animale sau a operatorilor cu activitate in domeniul alimentar ori a activitatilor acestora;

i) neconformitate - neconformitate cu legislatia in domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia in domeniul alimentelor si cu regulile pentru protejarea sanatatii si bunastarii animalelor;

j) prelevare de probe pentru analiza - recoltarea de probe de hrana pentru animale ori de alimente sau de orice alte substante reprezentative pentru producerea, prelucrarea si distributia hranei pentru animale sau a alimentelor ori pentru sanatatea animalelor (inclusiv din mediul inconjurator), cu scopul de a se verifica prin analiza conformitatea cu legislatia in domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia in domeniul alimentelor ori cu regulile de sanatate a animalelor;

k) certificare oficiala - procedura prin care autoritatea competenta sau organismele de control autorizate sa actioneze in aceasta privinta furnizeaza o asigurare in scris, electronic sau o asigurare echivalenta cu acestea, referitoare la conformitate;

l) retinere oficiala - procedura prin care autoritatea competenta dispune ca hrana pentru animale sau alimentele sa nu fie deplasate ori falsificate pana la luarea unei decizii cu privire la destinatia acestora. Aceasta include depozitarea de catre operatorii cu activitate in domeniul hranei pentru animale si de catre operatorii cu activitate in domeniul alimentar, in conformitate cu instructiunile autoritatii competente;

m) echivalenta - capacitatea diferitelor sisteme sau masuri de a indeplini aceleasi obiective, iar echivalent inseamna diferite sisteme sau masuri capabile de indeplinirea acelorasi obiective;

n) import - punerea in libera circulatie a hranei pentru animale sau a alimentelor ori intentia de punere in libera circulatie a hranei pentru animale sau a alimentelor, pe teritoriul Romaniei;

o) control documentar - examinarea documentelor comerciale ce insotesc transportul si, dupa caz, a documentelor solicitate in baza legislatiei in domeniul hranei pentru animale sau a legislatiei in domeniul alimentelor;

p) control de identitate - o inspectie vizuala pentru a se asigura ca certificatele sau alte documente ce insotesc transportul corespund cu etichetarea si continutul transportului;

q) controlul fizic - controlul hranei pentru animale sau al alimentelor ca atare, ce poate include verificarea mijloacelor de transport, a impachetarii, etichetarii si temperaturii, prelevarea de probe pentru analize si teste de laborator, precum si orice alt control necesar pentru a se verifica conformitatea cu legislatia in domeniul hranei pentru animale sau cu legislatia in domeniul alimentelor;

r) plan de control - o descriere stabilita de autoritatea competenta, ce contine informatii generale referitoare la structura si organizarea sistemelor de control oficial ale acesteia.

Art. 10 - Activitati, metode si tehnici de control

(1) Controalele oficiale trebuie sa fie efectuate utilizandu-se metode de control si tehnici corespunzatoare, cum ar fi monitorizarea, supravegherea, verificarea, auditul, inspectia, prelevarea de probe si analiza.

(2) Controalele oficiale referitoare la hrana pentru animale si alimente trebuie sa includa, printre altele, urmatoarele activitati:

a) examinarea sistemelor de control pe care operatorii cu activitate in domeniul hranei pentru animale si cei cu activitate in domeniul alimentar le-au pus in aplicare si rezultatele obtinute;

b) inspectia:

(i) instalatiilor de productie primara, intreprinderilor cu activitate in domeniul hranei pentru animale si intreprinderilor cu activitate in domeniul alimentar, inclusiv imprejurimilor acestora, facilitatilor, birourilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a hranei pentru animale si a alimentelor;

(ii) materiilor prime, ingredientelor, agentilor auxiliari de prelucrare si a altor produse utilizate pentru prepararea si producerea de hrana pentru animale si de alimente;

(iii) produselor semifinite;

(iv) materialelor si articolelor destinate sa intre in contact cu alimentele;

(v) produselor si proceselor de curatare si intretinere si a pesticidelor;

(vi) etichetarii, prezentarii si reclamei;

c) controalele privind conditiile de igiena in intreprinderile cu activitate in domeniul hranei pentru animale si in intreprinderile cu activitate in domeniul alimentar;

d) evaluarea procedurilor referitoare la bunele practici de fabricatie (GMP), bunele practici de igiena (GHP), bunele practici agricole si HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), tinandu-se cont de utilizarea de ghiduri stabilite in conformitate cu legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara specifica;

e) examinarea materialelor scrise sau a altor inregistrari ce pot fi relevante pentru evaluarea conformitatii cu legislatia in domeniul hranei pentru animale si cu legislatia in domeniul alimentelor;

f) interviuri cu operatorii cu activitate in domeniul hranei pentru animale, cu cei cu activitate in domeniul alimentar si cu personalul acestora;

g) citirea valorilor inregistrate de instrumentele de masurare ale intreprinderilor cu activitate in domeniul hranei pentru animale sau ale intreprinderilor cu activitate in domeniul alimentar;

h) controalele efectuate cu instrumentele proprii ale autoritatii competente, pentru a se verifica masuratorile facute de operatorii cu activitate in domeniul hranei pentru animale si de cei cu activitate in domeniul alimentar;

Cap. III - Prelevare de probe si analiza

Art. 11 - Metode de prelevare de probe si de analiza

(1) Metodele de prelevare de probe si de analiza utilizate in cadrul controalelor oficiale trebuie sa fie conforme cu regulile comunitare transpuse in legislatia nationala sau:

a) daca astfel de reguli nu exista, cu reguli si protocoale recunoscute international, de exemplu cele pe care Comitetul European pentru Standardizare (CEN) le-a acceptat, ori cu cele agreate de legislatia nationala; sau

b) in absenta celor prevazute anterior, cu alte metode proprii scopului destinat sau elaborate in conformitate cu protocoale stiintifice.

Art. 12 - Laboratoare oficiale

(1) Autoritatile competente trebuie sa desemneze laboratoarele ce pot efectua analiza probelor prelevate in timpul controalelor oficiale.

(2) Autoritatile competente pot desemna doar laboratoare care functioneaza si sunt evaluate si acreditate in conformitate cu urmatoarele standarde europene:

a) EN ISO/IEC 17025 'Cerinte generale pentru competenta de testare si de etalonare a laboratoarelor';

b) EN 45002 'Criterii generale pentru evaluarea laboratoarelor de testare';

c) EN 45003 'Sistemul de acreditare a laboratoarelor de testare si etalonare; cerintele generale pentru functionare si recunoastere', tinand cont de criteriile pentru diferite metode de testare prevazute de legislatia nationala ce transpune legislatia comunitara in domeniul hranei pentru animale si cea in domeniul alimentelor.

Art. 13 - Planuri de contingenta pentru hrana pentru animale si pentru alimente

(1) Pentru implementarea planului general pentru managementul crizelor la care se refera Legea nr.1502004, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004, ce transpune partial Regulamentul nr. 178/2002/CE, Autoritatea trebuie sa elaboreze planuri de contingenta operationale ce stabilesc masuri ce trebuie sa fie implementate fara intarziere, cand hrana pentru animale sau alimentele pot reprezenta un risc major pentru oameni sau pentru animale, fie direct, fie prin intermediul mediului.

Art. 26 - Principiu general

Autoritatile competente trebuie sa se asigure ca sunt disponibile resurse financiare adecvate in scopul de a asigura personalul necesar si alte resurse pentru controale oficiale prin orice mijloace considerate corespunzatoare.

6. DOCUMENTELE DE REFERINTA IN CADRUL

UNITATII S.C STENYON COM.S.R.L SI ISO 22000

In cadrul S.C STENYON COM S.R.L documentele de referinta sunt prezente in Manualul Sistemului de Management HACCP cod MC-HACCP-01 si in Manualul Calitatii MC Steny-01:

v     SR EN ISO 9000:2001 si SR EN ISO 22000:2005 - Sistemul de management al      calitatii, Principii fundamentale

v     SR EN ISO 9001:2001 - Sistemul de management al calitatii, Cerinte

v     Codex Alimentarius rev.4:2003

ISO 22000:2005 va permite tuturor tipurilor de organizatii din industria alimentara, inclusiv S.C Stenyon. COM S.R.L, sa-si implementeze un sistem de management al sigurantei alimentare, organizatii ca: producatori de materii prime, produse alimentare, operatori si subcontractori de transport si depozitare, dar si producatori de echipamente, materiale de ambalare, agenti de curatare, aditivi si ingrediente.
Cum in lume exista peste 20 de scheme de management al sigurantei alimentare, dezvoltate de companii sau asociatii nationale, prezinta riscuri ale nivelelor acceptate in siguranta alimentara, confuzii intre cerinte, dar si costuri ridicate si grad mare de complexitate pentru furnizorii care trebuie sa se conformeze diferitelor programe si scheme de implementare in domeniul sigurantei alimentare din diverse tari.

ISO 22000:2005, conceput prin consens international, armonizeaza cerintele si monitorizarea sistematica a sigurantei in domeniul alimentar si ofera o solutie unica pentru o buna practica la nivel global. In plus, sistemele de management al sigurantei alimentare conforme ISO 22000 pot fi certificate, desi se poate opta si pentru implementarea doar pentru beneficiile reale aduse organizatiei.

Un alt beneficiu al ISO 22000 este ca extinde cu succes abordarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2000, si aceasta pentru ca dezvoltarea ISO 22000 s-a bazat pe presupunerea ca cele mai eficiente sisteme de securitate alimentara sunt proiectate, implementate si continuu imbunatatite intr-un cadru integrat al sistemului de management structurat si incorporat in totalitatea activitatilor de management a organizatiei.

ISO 22000:2005 este primul din familia de standarde ce include:

Ø      ISO/TS 22003, ' Sisteme de management al sigurantei alimentare - Cerinte pentru organismele ce ofera auditarea si certificarea sistemelor de management al sigurantei alimentare', ce va aparea in primul trimestru din 2006;

Ø      ISO/TS 22004, 'Sisteme de management al sigurantei alimentare - Ghid pentru aplicarea ISO 22000:2005', publicat in noiembrie 2005;

Ø      ISO 22005, 'Trasabilitate in domeniul alimentar si nutritional - Principii generale si ghid pentru proiectarea si dezvoltarea unui sistem'.

ISO 22000 schimba abordarea organizatiei comerciale de la o testare retroactiva a calitatii si riscurilor la un mod preventiv de a gandi si actiona, lucru extrem de eficient in conditiile in care orice organizatie care face parte din lantul alimentar trebuie sa faca fata unor dure cerinte din partea legislatiei si a consumatorilor.

Prin integrarea normelor HACCP, cu care organizatiile din cadrul lantului alimentar erau familiare, si printr-o dezvoltare a standardului sub o forma care sa fie armonizata si compatibila cu standardul de management al calitatii ISO 9001, standardul ISO 22000 nu a produs un dezechilibru pentru sistemul alimentar, el fiind o modalitate pentru organizatii de a avea un sistem de management al sigurantei produsului alimentar universal recunoscut putand demonstra calitatea, siguranta si abilitatea de a preintampina pericolul si de al elimina.

Standardul asigura calitatea si siguranta produselor alimentare de la producatori pana la consumatori bazandu-se pe urmatoarele elemente cheie:

Ø      Comunicare interactiva - un factor inovativ si esential pentru identificarea, controlul si eliminarea riscurilor, prin structurarea informatiei care circula la toate nivelele organizatiei atat interne cat si externe.

Ø      Sistem de management - controlul interactiunii intre elementele sistemului ce garanteaza eficienta si eficacitatea sistemului.

Ø      Programe necesare - GMP (Good Manufacturing Practices), Good Hygiene Practices, Good Agricultural Practices.

Ø      Principiile HACCP - metodologia de baza pentru a pune in aplicare procese sigure de productie care sunt potrivite pentru fiecare companie in parte, fara birocratie nejustificata. 

Companiile si clientii cauta organizatii de incredere care fac parte din lantul alimentar, capabile sa le satisfaca cererile. Companiile isi pot castiga aceasta incredere prin abilitatea de a demonstra ca pot oferi produse de calitate, sigure, un  fapt dovedit si prin  implementarea unui sistem de management al sigurantei produsului alimentar eficient, riguros, orientat asupra tuturor proceselor, activitatilor cuprinse in cadrul lantului alimentar.

Standardul ISO 22000 unanim recunoscut pe plan mondial asigura implementarea celor mai bune practici si comunica acest lucru companiilor si segmentului de consumatori tinta.

ISO 22000 este primul standard care poate fi folosit de catre toti cei care fac parte din lantul alimentar de la producator la consumator, el poate fi folosit de catre oricine este un potential 'calcai al lui Ahile' ce poate compromite intreg lantul alimentar. Aceasta include si furnizorii de servicii si produse non alimentare precum curatatoriile, producatorii de echipamente, companiile de transport si producatorii de ambalaje care desi nu sunt implicate in mod direct in productia de alimente pot afecta igiena si siguranta produselor. ISO 22000 este potrivit pentru fiecare companie fie ea mica, medie sau mare, fie ea o brutarie cu zece angajati, o companie de ambalaje, un producator international de alimente sau supermarket.

Beneficiile standardului ISO 22000 :

v     imbunatatire tangibila si demonstrabila a performantelor in ceea ce priveste siguranta produselor alimentare.

v     identificarea riscurilor actuale pentru companie si pentru consumatori.

v     mult mai buna conformitate cu cerintele legale.

v     recunoasterea calitatii si sigurantei produselor in lantul alimentar global.

v     usurinta de a putea integra standardul ISO 22000 cu celelalte standarde de management ISO 9001 si ISO 14001

v     economie de timp si bani.

v     in momentul de fata multe organizatii au nevoie de diferite standarde de siguranta a produsului alimentar dar prin implementarea ISO 22000 care reprezinta unealta ce armonizeaza toate standardele bazate pe metoda HACCP se economiseste timp si bani.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1754
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved