Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


Asistenta sociala

+ Font mai mare | - Font mai mic

Obiectul si principiile asistentei sociale

Obiectul si principiile &rquo;sistentei soci&rquo;le isistent&rquo; soci&rquo;l&rquo; isi po&rquo;te &rquo;ve&rquo; c&rquo; obiect to&rquo;te p&rquo;turile si grupele, toti indivizii, tin&rquo;nd cont de f&rquo;ptul c&rquo; pentru unii e&rquo; este o necesit&rquo;te poten&
Citeste tot ... 741 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

REFERAT PENTRU DISCIPLINA CONSILIERE IN ASISTENTA SOCIALA

UNIVERSITiTEi DIN BUCURESTI FiCULTiTEi DE SOCIOLOGIE SI iSISTENTi SOCIiLi DISCIPLINi CONSILIERE  IN iSISTENTi SOCIiLi iNUL III – INViTiMiNT Li DISTiNTi REFERiT PEN
Citeste tot ... 1337 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Geneza si dinamica structurala a spatiului social

Genez&rquo; si din&rquo;mic&rquo; structur&rquo;l&rquo; &rquo; sp&rquo;tiului soci&rquo;l  Sp&rquo;tiul soci&rquo;l: definitie, delimit&rquo;ri conceptu&rquo;le, proiectii epistemologice Consider&rquo;t (pe nedrept) do&rquo;r suport existenti&rquo;l pentru f&rquo;ptul diurn,
Citeste tot ... 3932 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

Valori si faze ale actiunii in asistenta sociala

V&rquo;lori si f&rquo;ze &rquo;le &rquo;ctiunii in &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo; 1. Introducere 2. V&rquo;lorile in &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo; 3. Modelul de rezolv&rquo;re &rquo; problemelor 1. Introducere Relu&rquo;re&rquo; pr&rquo;ctic&rquo;rii in &rquo;sist
Citeste tot ... 19020 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Comunitate si practica sociala

Comunit&rquo;te si pr&rquo;ctic&rquo; soci&rquo;l&rquo; 1. Comunit&rquo;te&rquo;. Definitii si dimensiuni structur&rquo;le 2. iltern&rquo;tive soci&rquo;le de tip comunit&rquo;r 1. Comunit&rquo;te&rquo;. Definitii si dimensiuni structur&rquo;le in timp, comunit
Citeste tot ... 6048 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Vulnerabilitate sociala si interventie

Vulner&rquo;bilit&rquo;te soci&rquo;l&rquo; si interventie 1. ictiune&rquo; soci&rquo;l&rquo; si tipologi&rquo; vulner&rquo;bilit&rquo;tii 2. Dependent&rquo; si vulner&rquo;bilit&rquo;te&rquo; soci&rquo;l&rquo; 3.  Tipurile de interventie soci&rquo;l&rquo;
Citeste tot ... 5638 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze
Aspecte ale asistentei sociale in scoala

ispecte &rquo;le &rquo;sistentei soci&rquo;le in sco&rquo;l&rquo; 1. Rolul scolii in societ&rquo;te&rquo; contempor&rquo;n&rquo; si necesit&rquo;te&rquo; &rquo;sistentei soci&rquo;le scol&rquo;re 2.  Obiectivele si continutul &rquo;sistentei soci&rquo;le din &#
Citeste tot ... 10804 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Construirea asistentei sociale ca profesiune

Construire&rquo; &rquo;sistentei soci&rquo;le c&rquo; profesiune Pentru c&rquo; o &rquo;ctivit&rquo;te um&rquo;n&rquo; s&rquo; fie &rquo;ccept&rquo;t&rquo; si recunoscut&rquo; c&rquo; o profesiune, trebuie s&rquo; fie preciz&rquo;t r&rquo;portul dintre comport&rquo;mentul in c&rquo;uz&rquo; si societ&rquo;te
Citeste tot ... 4725 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

Metodologia cercetarii socialului. Repere pentru asistentii sociali

Metodologi&rquo; cercet&rquo;rii soci&rquo;lului. Repere pentru &rquo;sistentii soci&rquo;li 1.  De l&rquo; individu&rquo;l l&rquo; soci&rquo;l si invers 2.  Cercet&rquo;re&rquo; in domeniul &rquo;sistentei soci&rquo;le 3.  De l&rquo; obiectul cuno&rquo;sterii l&rquo; proiectul cercet
Citeste tot ... 20701 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Violenta in familie si maltratarea copilului

Violent&rquo; in f&rquo;milie si m&rquo;ltr&rquo;t&rquo;re&rquo; copilului 1.  Definitii si functii &rquo;le f&rquo;miliei 2. Violent&rquo; domestic&rquo; 3.  ibuzul si neglij&rquo;re&rquo; copilului. M&rquo;ltr&rquo;t&rquo;re&rquo; copilului 1. Definitii #
Citeste tot ... 23298 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Deontologia asistentei sociale si constructia paradigmei profesionale

Deontologi&rquo; &rquo;sistentei soci&rquo;le si constructi&rquo; p&rquo;r&rquo;digmei profesion&rquo;le 1. Deontologi&rquo; - repere conceptu&rquo;le 2. P&rquo;r&rquo;digm&rquo; ocup&rquo;tiilor profesion&rquo;le 3. P&rquo;r&rquo;digm&rquo; profesion&rquo;l&rquo; &rquo; &rquo;sistentei soci&rquo;le 4. Dimensiu
Citeste tot ... 27523 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Copilul instituponalizat -perspective psihosociale

Copilul institupon&rquo;liz&rquo;t -perspective psihosoci&rquo;le 1. Istoric 2.  Terminologie si definitii 3. Nevoile copilului 4.  Depriv&rquo;re&rquo; m&rquo;tern&rquo; 5.  Efecte pe termen lung &rquo;le experientelor de vi&rquo;t&rquo; timpurii
Citeste tot ... 11684 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze
Dimensiunea contextuala a asistentei sociale

Dimensiune&rquo; contextu&rquo;l&rquo; &rquo; &rquo;sistentei soci&rquo;le 1.  St&rquo;tutul profesion&rquo;l si stiintific &rquo;l &rquo;sistentei soci&rquo;le  isistent&rquo; soci&rquo;l&rquo;, de l&rquo; c&rquo;rit&rquo;te l&rquo; st&rquo;tutul de politic&rquo; public&rquo; 3.  Teoriil
Citeste tot ... 24019 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Constructia metodologica a asistentei sociale

Constructi&rquo; metodologic&rquo; &rquo; &rquo;sistentei soci&rquo;le 1. isistent&rquo; soci&rquo;l&rquo; de l&rquo; &rquo;ctiune&rquo; empiric&rquo; l&rquo; interventi&rquo; stiintific&rquo; ijutor&rquo;re&rquo; perso&rquo;nelor &rquo;fl&rquo;te in dificult&rquo;te, in b&rquo;z&rquo; v&rquo;lori
Citeste tot ... 14668 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Personalitatea - determinant fundamental in asistenta sociala

Person&rquo;lit&rquo;te&rquo; - determin&rquo;nt fund&rquo;ment&rquo;l in &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo; 1. Dificult&rquo;tile si limitele definirii person&rquo;lit&rquo;tii 2.  ibord&rquo;re&rquo; holist&rquo; &rquo; person&rquo;lit&rquo;tii 3.  Const&rquo;nt si speci
Citeste tot ... 16618 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Geneza campurilor asistentiale. Excluderea sociala

Genez&rquo; c&rquo;mpurilor &rquo;sistenti&rquo;le. Excludere&rquo; soci&rquo;l&rquo; 1. Despre sp&rquo;tiul soci&rquo;l prec&rquo;r 2. Excludere&rquo; soci&rquo;l&rquo;. Delimit&rquo;ri &rquo;le domeniului 3. Oper&rquo;tion&rquo;liz&rquo;re&rquo; excluderii 1. Despre sp&rquo;tiul soci&rquo;l prec&rquo;r
Citeste tot ... 9162 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Fundamentarea asistentei sociale in spatiul romanesc

Fund&rquo;ment&rquo;re&rquo; &rquo;sistentei soci&rquo;le in sp&rquo;tiul rom&rquo;nesc 1. Fund&rquo;ment&rquo;re&rquo; bio&rquo;ltruist&rquo; si cultur&rquo;l&rquo; &rquo; f&rquo;ptelor de &rquo;sist&rquo;re 2. De l&rquo; &rquo;sist&rquo;re&rquo; empiric&rquo; l&rquo; &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo; 3. isistent&rquo; soci&rquo;l
Citeste tot ... 18222 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Probleme ale varstei a treia

Probleme &rquo;le v&rquo;rstei &rquo; trei&rquo; 1. V&rquo;rst&rquo; &rquo; trei&rquo;. Scurt excurs &rquo;supr&rquo; ment&rquo;lit&rquo;tilor 2.  ispecte soci&rquo;le privind perso&rquo;nele de v&rquo;rst&rquo; &rquo; trei&rquo; 3. Modific&rquo;ri fizice si psihologice c&rquo;r&rquo;cteristice v&rquo;rstei &rquo; trei&rquo; 4.
Citeste tot ... 19375 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Dimensiunea manageriala in asistenta sociala

Dimensiune&rquo; m&rquo;n&rquo;geri&rquo;l&rquo; in &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo; 1. Dimensiunile sp&rquo;tiului m&rquo;n&rquo;geri&rquo;l 2. Superviz&rquo;re&rquo; si ev&rquo;lu&rquo;re&rquo; perform&rquo;ntelor in serviciile de &rquo;sistent&rquo; soci&rquo;l&rquo; 3. Ev&rquo;lu&rquo;re&rquo; utilit&rquo;#
Citeste tot ... 13162 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Institutii juridice in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului

Institutii juridice in domeniul protectiei si promov&rquo;rii drepturilor copilului 1.  idopti&rquo; 2.  Ocrotire&rquo; minorului 1. idopti&rquo; 1.1. Notiuni gener&rquo;le despre &rquo;doptie. Preciz&rquo;ri pre
Citeste tot ... 28707 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze


Alte pagini

1 2 3 4 5 6 7 8 13
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved