Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

CONSTITUTIA FINA

Sport+ Font mai mare | - Font mai micCONSTITUTIA FINA

ACT CONSTITUTIVFINA este organizatia mondiala a natatiei.

C.1 DENUMIRE

Denumirea federatiei va fi FEDERATIA INTERNATIONALA DE NATATIE, in continuare si sub denumirea FINA.

C.1.1.Sediul FINA va fi situat la Lausanne, Elvetia.

C.2 DISCRIMINARE

FINA nu va permite nici o discriminare fata de federatiile nationale sau de indivizi (concurenti, oficiali, arbitri, delegati etc) pe motive de rasa, sex, religie sau afiliere politica.

C.3 OBIECTIVE

Obiectivele FINA sunt:

C.3.1. sa promoveze si sa incurajeze dezvoltarea natatiei in toate manifestarile posibile din toata lumea.

C.3.2. sa promoveze sportul fara droguri

C.3.3. sa promoveze si sa incurajeze dezvoltarea relatiilor internationale.

C.3.4. sa adopte reguli si regulamente uniforme pentru a tine competitii de natatie, natatie in ape fara gheata , sarituri, polo pe apa, inot sincron si maratoane.

C.3.5. sa organizeze campionate mondiale si evenimente sportive FINA, si

C.3.6. Sa mareasca numarul de facilitati pentru natatie in toata lumea.

C.4 LIMBA

C.4.1. Limbile oficiale ale FINA vor fi engleza si franceza. Limba de lucru va fi engleza. Se pot folosi orice alte limbi in corespondenta si dezbateri cu conditia sa se asigure traducerea corespunzatoare. In caz de dubiu, limba engleza va prevala.

C.4.2. Ori de cate ori faptele sau contextul cer astfel, pentru a da efect statutului sau regulamentului FINA, singularul va include pluralul, si invers; masculinul, femininul si neutrul vor include orice gen, cu exceptia specificarii unei competitii ca fiind pentru concurenti barbati sau femei; si se va efectua corectia oricaror erori evidente de redactare.

C.5 MEMBRI

C.5.1. Organismul national care guverneaza natatia, natatia in ape fara gheata, sariturile, polo pe apa,inotul sincron si masterele in orice tara sau regiune sportiva va fi eligibil pentru a deveni membru FINA.

"Regiune sportiva" inseamna un teritoriu sau regiune geografica care desi nu este recunoscuta ca si tara prezinta anumite aspecte de auto-guvernare, cel putin in masura in care este autonoma cat priveste controlul sporturilor sale si este recunoscuta ca atare de FINA.

C.5.2. Actul constitutiv si regulamentul unui membru nu vor fi in conflict cu cele ale FINA.

C.5.3.      Fiecare membru va confirma in regulamentele sale nationale ca FINA este singurul organism recunoscut in lume care guverneaza natatia, natatia in ape fara gheata, polo pe apa, inotul sincron si maratoanele pe plan international.

C.5.4. O federatie membra poate alege sa organizeze ea insasi, prin delegatii la una sau mai multe organizatii separate, responsabilitatea pentru anumite discipline, cat timp federatia membra anunta FINA cu privire la identitatea fiecarei astfel de organizatii si isi asuma responsabilitatea finala pentru actiunile acelor organizatii.

C.6      DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

C.6.1. Toti membrii au dreptul:

C.6.1.1.      sa foloseasca serviciile FINA.

C.6.1.2.      sa ia parte la campionatele mondiale FINA si la evenimentele FINA atunci cind sunt eligibili, si

C.6.1.3.      sa fie recunoscuti ca singurul organism suprem de natatie in tara sa sau in tara sportiva, de catre toata lumea, inclusiv Comitetul Olimpic National.

C.6.2. Toti membrii sunt obligati:

C.6.2.1.      sa sustina FINA in eforturile sale de a-si realiza obiectivele

C.6.2.2.      sa actioneze in conformitate cu deciziile Congresului FINA si ale Biroului FINA

C.6.2.3.      sa plateasca cotizatia anuala, si

C.6.2.4.      sa includa in cadrul actului sau constitutiv o clauza care sa permita controlul dopingului in afara competitiei , de catre FINA.

C.7 CEREREA DE AFILIERE CA MEMBRU

C.7.1. Cererea pentru a deveni membru va fi depusa la Birou impreuna cu:

C.7.1.1.      o declaratie a denumirii organismului national care trebuie sa reflecte marimea teritoriala, jurisdictia si traditia acelei tari sau regiuni sportive.

C.7.1.2.      o copie a actului constitutiv si a regulamentului organismului care solicita calitatea de membru, si

C.7.1.3.      taxa de inscriere corespunzatoare.

C.7.2. Biroul va avea puterea de a aproba solicitantul. Daca nu se accepta afilierea ca membru, solicitantului i se va permite sa faca contestatie impotriva acestei decizii. In acest caz, va decide urmatorul Congres General. Aceasta decizie va fi definitiva.

C.8. INCETAREA CALITATII DE MEMBRU

C.8.1. Orice afiliere la FINA se termina

C.8.1.1.      Daca membrul nu mai exista

C.8.1.2.      Daca membrul isi retrage afilierea, sau

C.8.1.3.      Daca membrul este eliminat

C.8.2. Orice membru care doreste sa-si retraga afilierea la FINA va trimite un anunt scris in acest sens Secretarului Onorific. Afilierea se termina imediat dar cotizatiile nu se vor restitui.

C.8.3. Biroul va avea puterea de a exclude un membru pentru incalcarea grava a Actului Constitutiv si/sau Regulamentului FINA. Membrului respectiv i se permite sa faca contestatie impotriva acestei decizii. In acest caz, urmatorul Congres General va lua decizia finala.

C.9 COTIZATII

Fiecare membru FINA trebuie sa plateasca o cotizatie anuala de afiliere. Congresul General va stabili suma de plata. Daca nu se efectueaza plata la scadenta, membrul poate fi suspendat sau neafiliat conform statutului.

C.10 SANCTIUNI

C.10.1 Orice membru sau membru individual al unui membru poate fi sanctionat:

C.10.1.1.      daca nu se indeplinesc obligatiile catre FINA, sau

C.10.1.2.      in cazul incalcarii Actului Constitutiv, Regulamentului si/sau a deciziilor Congresului, sau

C.10.1.3.      pentru discreditarea sportului

C.10.2. Sanctiunile sunt:

C.10.2.1.      avertisment

C.10.2.2.      amenda

C.10.2.3.      suspendare

C.10.2.4.      excludere

C.10.3. Sanctiunile vor fi impuse de Executivul FINA.

C.10.4. Orice sanctiune impusa unui concurent sau persoane de catre un membru sau de o organizatie recunoscuta de FINA va fi recunoscuta si respectata de toti membrii.

C.10.5. In cazurile care rezulta din controlul doping, sanctiunile se vor aplica de Comitetul de doping FINA, Clauza C 19.1 - 9

C.10.6. Inainte de sanctionarea unui membru sau individ, cu exceptia cazului din C.9., individului sau unui reprezentant al membrului trebuie sa i se acorde dreptul de a se prezenta in fata Executivului , fie in persoana , fie in scris. Secretarul Onorific FINA va informa membrul sau individul respectiv cu privire la acest drept, in scris, in suficient timp pentru a-i permite membrului sau individului sa-si exercite acest drept.

C.10.7 Sanctiunile vor avea efect imediat dupa ce s-a luat decizia daca organismul de decizie nu indica altfel.

C.10.8 Contestatii

C.10.8.1.      Un membru sau individ sanctionat de Executiv poate face contestatie la Birou.

C.10.8.2.      Contestatia trebuie prezentata Secretarului Onorific al FINA nu mai tarziu de o luna dupa ce s-a primit sanctiunea de catre membrul sau individul sanctionat.

C.10.8.3.      Contestatia impotriva deciziei Biroului sau Comitetului de doping FINA va fi trimisa la Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (CAS), Lausanne, Elvetia, in decursul aceleiasi perioade ca in C 10.8.2. Singura contestatie fata de o decizie a Comitetului de doping va fi la CAS. CAS va avea de asemenea jurisdictia exclusiva asupra ordinelor interlocutorii si nici un alt tribunal nu va avea autoritatea sa emita ordine interlocutorii cu privire la chestiunile prezentate in fata CAS. Deciziile luate de CAS sunt definitive si executorii supuse numai prevederilor legii elvetiene cu privire la dreptul international privat, sectiunea 190.

C.11 ORGANIZAREA FINA

C.11.1 S-au stabilit urmatoarele entitati pentru a guverna si administra FINA:

Congresul General

Congresul Tehnic

Biroul

Comitetele permanente

Comitetele ad-hoc, si

Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (CAS)

C.12 ORGANIZATII CONTINENTALE

C.12.1. FINA recunoaste urmatoarele organizatii continentale:

Confederatia Africana de Natatie Amatori

Uniunea de Natatie Amatori a Americilor

Federatia Asiatica de Natatie Amatori

Liga Europeana de Natatie

Asociatia de Natatie Oceania

cu conditia ca statutele lor sa respecte conditiile din clauza C.12.2.

C.12.2. Actul constitutiv al asociatiilor continentale trebuie sa fie aprobat de Birou pentru a se asigura ca nu intra in conflict cu cele ale FINA.

C.13 CONDITII GENERALE

C.13.1. Congresul General este autoritatea suprema FINA si va detine puterea de a decide asupra oricaror chestiuni care apar in cadrul FINA, cu exceptia celor care tin de autoritatea Congresului Tehnic. Deciziile Congresului Tehnic pot fi totusi supervizate de Congresul General. Biroul poate decide sa ia in considerare propuneri cu privire la Regulamentul Tehnic precum si alte propuneri.

C.13.2. Congresul General FINA va fi compus din:

C.13.2.1.      doi delegati numiti legal ai fiecarui membru afiliat. Fiecare delegat va avea un vot, totusi cu conditia ca acolo unde un membru este reprezentat numai de un delegat, respectivul delegat sa aiba drept la doua voturi. Nota de numire a delegatilor, certificata in scris de membrul pe care il reprezinta trebuie inregistrata la Secretarul Onorific inainte de inceputul Congresului.

C.13.2.2.      toti membrii Biroului fara drept de vot

C.13.2.3.      Presedintele Onorific pe viata fara drept de vot, si

C.13.2.4.      toti membrii onorifici fara drept de vot

C.13.3. Presedintele FINA va prezida toate sedintele Congresului sau in absenta sa unul din Vice Presedintii numiti de Birou.

C.13.4. Congresul se va intruni la fiecare patru ani, de preferinta cu ocazia Jocurilor Olimpice. Secretarul Onorific va informa membrii nu mai tarziu de 12 luni inainte de data exacta fixata pentru Congresul in cauza. Secretarul Onorific va trimite o invitatie tuturor membrilor, impreuna cu ordinea de zi a Congresului si rapoarte precum cele din Clauza.13.8.2 si C.13.8.3. de mai jos, impreuna cu toate motiunile si cererile prezentate legal cu cel putin 3 luni inainte de data fixata pentru sedinta.

C.13.5.      O adunare speciala sau extraordinara a Congresului se va convoca prin hotararea Biroului sau la primirea unei solicitari in scris din partea a 1/3 a membrilor. Secretarul Onorific va convoca acea adunare, care nu se va tine mai devreme de 5 luni de la data notei de convocare, care va mentiona motivul sedintei. Nu se va discuta nici un subiect la adunarea speciala in afara de chestiunile mentionate in nota. Cvorumul va fi de 20 membri. Daca cvorumul nu este prezent, se va considera ca s-a pierdut motiunea si ea nu se va discuta din nou pana la urmatoarea sedinta obisnuita a Congresului.

C.13.6. Congresul General, in scopul de recompensa meritele exceptionale in serviciu pentru promovarea natatiei internationale poate alege un Presedinte Onorific pe viata care va fi membru al Biroului fara drept de vot. Congresul General poate alege de asemenea membrii onorifici.

C.13.7. Congresul General are cvorumul daca sunt reprezentati mai mult de o jumatate din membri. Daca cvorumul nu este prezent la data de deschidere a Congresului anuntata anterior, sedinta nu se va deschide decat o ora mai tarziu cand cvorumul nu va fi mai mic de 40 de membri. Deciziile Congresului se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti si cu drept de vot.

C.13.8 La fiecare Congres General obisnuit pe ordinea de zi se vor include urmatoarele puncte:

C.13.8.1.      declaratia cvormului

C.13.8.2.      raportul Biroului cu privire la activitatile sale in cursul perioadei trecute de la Congresul anterior

C.13.8.3.      raportul financiar al Trezorierului Onorific

C.13.8.4.      descarcarea Biroului anterior de responsabilitati

C.13.8.5.      propuneri pentru modificari si amendamente ale Actului Constitutiv si Regulamentului General FINA

C.13.8.6.      alegerea membrilor Biroului in conformitate cu C.14.4. si a Functionarilor, si

C.13.8.7.      alte probleme anuntate in nota de convocare

C.13.9. Motiunile, cererile si propunerile pentru modificarea sau completarea Actului Constitutiv sau a Regulamentului General FINA vor fi luate in considerare numai daca sunt prezentate de un membru sau de Birou. Toate motiunile, cererile si propunerile care vor fi examanate de Congresul General trebuie sa ajunga la Secretarul Onorific cu cel putin 8 luni calendaristice inainte de Congres si trebuie sa apara pe ordinea de zi data membrilor in conformitate cu C.13.4. La o motiune de urgenta aprobata cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenti si votanti, Congresul poate discuta propuneri noi care nu apar pe ordinea de zi.

C.13.10 Orice modificare sau completare a Actului Constitutiv convenita de Congres va intra in vigoare imediat daca nu s-a stabilit altfel la data aprobarii. Orice modificare sau completare la Regulamentul General convenita de Congres nu va intra in vigoare mai devreme de 2 luni dupa ce s-a luat decizia.

C.14 CONGRESUL TEHNIC

C.14.1. Congresul Tehnic este autorizat sa decida cu privire la chestiunile tehnice referitoare la sportul de competitie in natatie, natatie in ape fara gheata, sarituri, polo pe apa, inot sincron si maratoane si va avea puterea sa stabileasca Regulamentul Tehnic al FINA.

C.14.2. Congresul se va convoca la fiecare patru ani, de preferinta cu ocazia campionatelor mondiale. Secretarul Onorific va informa membrii nu mai tarziu de 12 luni de la data exacta fixata pentru Congresul in cauza. Secretarul Onorific va trimite o invitatie tuturor membrilor impreuna cu toate motiunile si cererile prezentate corespunzator cu cel putin 3 luni inainte de data fizata pentru adunare.

C.14.3. Congresul tehnic va fi compus din:

C.14.3.1      doi delegati numiti corespunzator ai fiecarui membru afiliat, daca Congresul este impartit in doua sedinte separate pentru discipline individuale. Daca Congresul are loc pentru patru discipline, fiecare membru afiliat poate numi pana la patru delegati. Nota de numire a delegatilor, certificata in scris de membrul pe care il reprezinta se va inregistra la Secretarul Onorific FINA inainte de inceputul Congresului. La fiecare Congres Tehnic, fiecare membru are doua voturi, indiferent cati delegati sunt.

C.14.3.2.      toti membrii Biroului fara drept de vot

C.14.3.3.      Presedintele onorific pe viata fara drept de vot

C.14.3.4.      toti membrii onorifici fara drept de vot

C.14.3.5.      toti membrii Comitetului Tehnic respectiv fara drept de vot

C.14.4. Presedintele FINA va prezida la toate sedintele Congresului sau in absenta sa, unul dintre Vice Presedintii numiti de Birou.

C.14.5. Congresul Tehnic are cvorumul daca sunt reprezentati cel putin 20 membri.

C.14.6. La fiecare Congres Tehnic pe ordinea de zi se vor include urmatoarele puncte:

C.14.6.1.      declaratia cvorumului

C.14.6.2.      propuneri de modificari si amendamente ale Regulamentului Tehnic, si

C.14.6.3.      alte activitati tehnice pentru care s-a trimis nota

C.14.7. Motiunile, cererile si propunerile pentru modificarea sau completarea Regulamentului Tehnic FINA vor fi luate in considerare numai daca sunt prezentate de un membru, de Birou sau de Comitetul Tehnic respectiv. Toate motiunile, cererile si propunerile care vor fi examanate de Congresul Tehnic trebuie sa ajunga la Secretarul Onorific cu cel putin 8 luni calendaristice inainte de Congres si trebuie sa apara pe ordinea de zi data membrilor in conformitate cu C.14.2. La o motiune de urgenta aprobata cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenti si votanti, Congresul poate discuta propuneri noi care nu apar pe ordinea de zi.

C.13.10 Orice modificare sau completare a Regulamentului Tehnic convenita de Congres nu va intra in vigoare mai devreme de 2 luni dupa ce s-a luat decizia.

C.15 BIROUL

C.15.1. Biroul va fi compus din:

C.15.1.1.      Presedinte

C.15.1.2.      Cinci Vice Presedinti

C.15.1.3.      Secretarul Onorific

C.15.1.4.      Trezorierul Onorific, si

C.15.1.5.      14 membri suplimentari

C.15.1.6.      Presedintele onorific pe viata, imediat fostul presedinte, imediat fostul secretar oniorific si imediat fostii trezorieri onorifici sunt de asemenea membri ai Biroului, dar fara drept de vot. Imediat fostul presedinte, imediat fostul secretar onorific si imediat fostul trezorier onorific vor ramane ca atare numai o perioada de patru ani.

C.15.2. Biroul va fi ales de Congresul General. Toti membrii Biroului, cu exceptia Presedintelui Onorific pe viata, a imediat fostului presedinte, a imediat fostului secretar onorific si a imediat fostului trezorier onorific vor din tari sau regiuni sportive diferite. Candidatii pentru Biroul FINA vor fi propusi de membrul de unde vin. Participantii pot fi alesi daca se prezinta o declaratie scrisa de consimtamant.

C.15.3. Congresul va alege pe baza de reprezentare geografica 15 membri astfel:

C.15.3.1.      3 din Africa

C.15.3.2.      4 din America

C.15.3.3.      3 din Asia

C.15.3.4.      4 din Europa

C.15.3.5.      1 din Oceania

Pentru aceasta alegere, numai membrii continentului respectiv pot nominaliza si vota candidatii lor. Alti 7 membri vor fi alesi din lumea larga, dar sa nu depaseasca 1 membru din Africa, 1 din Asia , 1 din Oceania, 2 din Americi si 2 din Europa.

C.15.4. Congresul va alege dintre acesti 22 membri ai biroului

C.15.4.1.      Presedintele

C.15.4.2      Cinci vice presedinti care vor fi alesi pe baza de reprezentare continentala, cate unul pentru fiecare din continentele Africa, America, Asia, Europa si Oceania. La alegerea vice presedintilor numai membrii continentelor respective pot desemna si vota candidatii lor.

C.15.4.3.      Secretarul Onorific, si

C.15.4.4.      Trezorierul Onorific

C.15.5. Comitetul executiv va fi compus din Presedinte, Secretar Onorific si Trezorier Onorific.

C.15.6. 12 membri cu drept de vot vor forma un cvorum la orice sedinta a Biroului. Membrii Biroului vor servi pana cand se aleg succesorii lor si preiau functia.

C.15.7. Membrii Biroului care pleaca vor fi eligibili ca si candidati pentru orice post in Biroul viitor. Presedintele, Secretarul Onorific, si Trezorierul Onorific al fostului Birou, daca nu sunt realesi in acele posturi sau nu sunt alesi in alte posturi vor ramane ca membri ai Biroului viitor, numai fara drept de vot, in calitate de imediat fost presedinte, imediat fost secretar onorific si imediat fost trezorier onorific.

C.15.8. Cheltuielile de calatorie si hotel ale Biroului vor fi platite de FINA.

C.15.9. Biroul va avea autoritatea sa completeze orice loc vacant care apare in urma decesului sau demisiei oricarui membru al Biroului ales in conformitate cu C.15.3. sau a oricarui membru al Comitetului, cu conditia respectarii reprezentarii geografice corespunzatoare descrise in C.15.3.

C.15.10. In cazul in care un membru al Biroului a absentat de la 2 sedinte consecutive fara motive acceptabile de catre Birou, Biroul va avea dreptul sa retraga acelui membru calitatea de membru. Conform C.15.9. Biroul poate completa orice loc vacant.

C.15.11. Drepturile si obligatiile Biroului vor include cele ce urmeaza:

C.15.11.1.      sa discute si sa ia decizii cu privire la toate chestiunile repartizate lor de Congrese

C.15.11.2.      sa interpreteze si sa aplice Regulamentul FINA, supus confirmarii sedintei urmatoare a Congresului

C.15.11.3.      sa decida si sa intreprinda actiuni asupra oricarei chestiuni referitoare la afacerile FINA, supus confirmarii la sedinta urmatoare a Congresului

C.15.11.4.      sa prezinte propuneri Congresului

C.15.11.5.      sa decida si sa publice regulamente administrative, inclusiv data si modul de plata a oricaror obligatii financiare

C.15.11.6.      sa decida si sa publice regulamentele pentru evenimentele FINA

C.15.11.7.      sa decida asupra premiilor FINA

C.15.11.8.      sa ia decizii in caz de urgenta, cu conditia ratificarii de catre Congres la urmatoarea sa sedinta.

C.15.11.9.      sa aprobe titlul de Arbitru, Starter sau Judecator International la prezentarea candidatilor inregistrati si certificati de Comitetele Tehnice FINA. Aceste titluri urmeaza sa fie acordate arbitrilor, starterilor si judecatorilor de la competitiile de natatie, natatie in ape fara gheata, sarituri, polo pe apa si inot sincron la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si evenimentele FINA.

C.15.11.10.      sa stabileasca regulamentul de ordine pentru sedint ele Congresului, Biroului, Comitetelor Tehnice etc, cu conditia sa nu fie in pozitie cu Actul Constitutiv FINA.

C.15.11.11.      sa stabileasca datele si locurile campionatelor si evenimentelor FINA si sa organizeze si sa controleze competitiile de natatie, natatie in ape fara gheata, sarituri, polo pe apa si inot sincron la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si evenimentele FINA.

C.15.11.12.      sa instruiasca Comitetele FINA si sa le controleze activitatile.

C.15.11.13.      sa numeasca delegatii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, evenimentele FINA si la alte competitii internationale. Comitetul de Organizare trebuie sa garanteze acreditarea corespunzatoare. Responsabilitatile delegatilor sunt de a respecta organizarea si a raporta la Biroul FINA, si

C.15.11.14.      sa angajeze personal pentru a executa operatiunile Oficiului FINA.

C.15.12. Biroul FINA nu este autorizat sa faca nici un fel de modificari in Actul Constitutiv, Regulamentul General sau Regulamentul Tehnic.

C.16 COMITETELE PERMANENTE

C.16.1. Comitetele permanente FINA sunt:

C.16.1.1.      Comitetul tehnic de natatie

C.16.1.2.      Comitetul tehnic de natatie in ape fara gheata

C.16.1.3.      Comitetul tehnic de sarituri

C.16.1.4.      Comitetul tehnic de polo pe apa

C.16.1.5.      Comitetul tehnic de inot sincron

C.16.1.6.      Comitetul de maratoane, si

C.16.1.7.      Comitetul de medicina sportiva

C.16.2. Comitele permanente vor consta din 12 membri, fiecare de la diferite federatii membre, cu exceptia Comitetului de medicina sportiva care va fi compus din 6 membri, fiecare de la federatii membre diferite. Ei vor fi numiti de Birou la prima sa sedinta cu conditia aprobarii membrului lor. Pot fi numiti membri ai unui Comitet numai acele persoane care sunt experti recunoscuti in sportul respectiv, poseda experienta atot-cuprinzatoare ca atlet, doctor, arbitru, oficial, instructor sau profesor si sunt capabile si interesate in participarea activa si regulata la sedintele Comitetului si in cooperarea in cadrul acestuia.

C.16.3. Functionarii fiecarui comitet vor fi un presedinte, un vice presedinte si un secretar onorific numiti de Birou.

C.16.4. Comitetele se vor intailni ori de cate ori se vor discuta probleme, toate sedintele fiind supuse aprobarii Biroului.

C.16.5. 7 membri vor forma un cvorum la orice sedinta a Comitetului.

C.16.6. In cazul in care un membru in orice Comitet a fost absent la doua sedinte consecutive fara motive acceptabile de catre Birou, Biroul va avea dreptul sa declare ca acel membru si-a pierdut calitatea de membru. Biroul, conform C.15.9., C.16.2 si BL 5 va completa apoi locul vacant.

C.16.7. Pentru orice comitet, Biroul poate numi ex officio un membru al Biroului care sa asigure comunicarea necesara intre Birou si Comitet (persoana de legatura a Biroului).

C.17      PREROGATIVELE SI OBLIGATIILE COMITETELOR

PERMANENTE

C.17.1. Prerogativele si obligatiile comitetelor tehnice de natatie, natatie in ape fara gheata, sarituri, polo pe apa, inot sincron si maratoane sunt:

C.17.1.1.      sa analizeze cerintele pentru imbunatatirile Regulamentului tehnic pentru natatie, natatie in ape fara gheata, sarituri, polo pe apa, inot sincron si maratoane si sa examineze propunerile primite de la orice membru. Comitetul prezinta Biroului in aceste cazuri recomandarile si isi face propriile sale propuneri pentru completari sau amendamente la Regulamentul tehnic cu ocazia Congresului Tehnic.

C.17.1.2.      sa examineze si sa decida asupra oricarei chestiuni care afecteaza responsabilitatea lor anume, care le pot fi trimise de Birou sau de Congres.

C.17.1.3.      sa numeasca sub-comitete, daca este necesar, pentru a investiga, a studia, si a recomanda comitetului principal orice chestiuni trimise acelui sub-comitet. Membrii sub-comitetului pot fi persoane selectate din afara membrilor comitetului principal.

C.17.1.4.      sa investigheze, sa studieze si sa faca recomandari asupra echipamentului standard si a specificatiilor piscinelor de concurs pentru Jocurile Olimpice sau competitiile internationale.

C.17.1.5.      sa evalueze si sa faca recomandari cu privire la candidati, dupa ce au fost nominalizati de membri pentru titlul de arbitru, starter sau judecator international care urmeaza sa fie selectati de Birou.

C.17.1.6.      sa numeasca unul sau mai multi din membrii sai pentru a raporta asupra calificarilor oricarei persoane recomandate ca arbitru, starter sau judecator international sau/si sa raporteze periodic asupra continuarii calificarilor acestora de pe lista existenta.

C.17.1.7.      sa primeasca si sa raporteze la Biroul FINA orice plangere facuta de arbitri cu privire la conduita rea a indivizilor in competitiile internationale si sa faca recomandari in aceasta privinta.

C.17.1.8.      sa ia parte la pregatirile tehnice si la conducerea competitiilor in disciplina lor la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si evenimentele FINA.

C.17.1.9.      Biroul va asigura participarea comitetelor la pregatirea sedintelor Biroului cat priveste acele sarcini care cad in sfera lor de responsabilitati. In acest scop, ei vor avea dreptul sa prezinte rapoarte, sugestii, recomandari si comentarii. Presedintele sau membrii autorizati ai Comitetului pot fi audiati la sedinta Biroului cu privire la aspectele respective. Comitetele se vor implica in pregatirile tehnice ale competitiilor la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si evenimentele FINA.

C.17.2. Prerogativele si obligatiile comitetelor de maratoane sunt:

C.17.2.1.      sa primeasca si sa analizeze recomandari pentru revizuirea Regulamentului de maraton

C.17.2.2.      sa prezinte propriile lor recomandari Biroului, si

C.17.2.3.      sa examineze si sa decida asupra oricaror chestiuni care afecteaza responsabilitatea lor anume care le pot fi trimise de Birou si/sau Congres.

C.17.3. Prerogativele si obligatiile Comitetului de medicina sportiva sunt:

C.17.3.1      sa asigure expertize medicale si de stiinta a sportului Biroului si sa faca recomandari cu privire la orice chestiune referitoare la stiinta sportului

C.17.3.2      sa examineze dezvoltarea regulamentelor de control medical si sanitar si sa prezinte Biroului propuneri pentru legislatie.

C.17.3.3.      sa faca recomandari asupra oricaror chestiuni care privesc conditiile de sanatate in practica natatiei, a natatiei in ape deschise, sariturilor, polo pe apa, inot sincron si maratoane.

C.17.4. Toate recomandarile sau deciziile luate de un Comitet permanent necesita aprobarea Biroului inainte sa intre in vigoare.

C.17.5. Biroul poate aproba cheltuielile administrative si poate decide asupra oricaror cheltuieli de calatorie care se vor plati de FINA.

C.18 CONSILIUL DE VERIFICARE SI CONTROL DOPING

C.18.1 Consiliul de verificare si control doping va fi compus din 8 persoane numite de Birou. Nu vor fi doi membri din aceeasi tara sau tara sportiva. Majoritatea membrilor Consiliului vor fi, fie medici cu drept de practica in medicina interna, endocrinologie, farmacologie clinica sau medicina sportiva, avand cunostinte specifice in interpretarea profilelor de steroizi in urina sau chimisti analitici cu experienta in laboratoarele IOC sau echivalent.

C.18.2.O persoana nu poate servi in Consiliu daca are orice alte raspunderi in FINA.

C.18.3.Biroul va numi un presedinte de Consiliu dintre membrii Consiliului.

C.18.4.Consiliul poate actiona cu majoritate de voturi sau prin responsabilitatile delegate cu vot majoritar unui membru sau membri anume ai Consiliului.

C.18.5.Consiliul poate verifica si face recomandari Biroului cu privire la programul FINA de control doping si poate face propuneri pentru completari sau amendamente la Regulamentul de control doping spre a fi examanate de Congres.

C.19. COMITETUL DOPING

C.19.1. Comitetul doping FINA se va compune din sase persoane. Nu vor fi doi membri din aceeasi tara sau tara sportiva. Membrii comitetului de doping vor servi o perioada de patru ani sau pana cand sunt numiti succesorii lor.

C.19.2. Presedintele care isi termina mandatul va alege 6 persoane pentru a forma comitetul FINA de doping. Ei vor fi recunoscuti pentru capacitatea, impartialitatea , cunostintele si experienta lor in materie de doping, de discipline FINA si de sport in general. Cel putin 4 dintre ele vor avea calificarea si experienta juridica. Biroul care si-a terminat mandatul va confirma Comitetului de doping si va numi unul din membri ca Presedinte. Congresul General va confirma Comitetul de doping.

C.19.3. O persoana nu poate servi in Comitetul de doping daca:

(a)         este membra a Biroului sau a unui Comitet permanent FINA, sau

(b)        nu vorbeste engleza sau franceza

C.19.4. Daca un membru al Comitetului FINA de doping decedeaza sau iese la pensie, se va decide inlocuirea lui in conformitate cu Regulamentul C 19.2.

C.19.5. Comitetul de doping va audia toate litigiile cu privire la controlul doping in cadrul FINA si va aplica sanctiunile in conformitate cu Regulamentul DC 9 FINA acelor indivizi sau federatii membre despre care s-a constatat ca incalca regulamentul FINA cat priveste controlul doping.

C.19.6. In cazul ca analizele au indicat prezenta unei substante interzise, sau exista suspiciuni sau dovezi de folosire a unei metode interzise sau alta incalcare a Regulamentului FINA referitoare la controlul doping, Presedintele Comitetului doping va numi trei persoane din comitet pentru a examina toate problemele. Nici un membru al Comitetului doping nu va fi numit pentru a audia un caz anume cand este cetatean al tarii concurentului suspectat de incalcarea Regulamentului FINA; presedintele Comitetului de doping poate stabili de asemenea situatii in care un membru al comitetului nu trebuie sa fie numit datorita altor conflicte potentiale.

C.19.7.Acolo unde o federatie membra a tinut o audiere in conformitate cu DC 8, si Executivul FINA crede ca in conducerea sau concluziile acelei audieri federatia membra a interpretat eronat Regulamentul FINA sau a ajuns in alt mod la o concluizie eronata, Executivul poate solicita o audiere in fata Comitetului de doping.

C.19.8.In cazul in care analizele au indicat prezenta unei substante interzise sau exista suspiciunea sau dovada unei incalcari a Regulamentului FINA cu privire la controlul doping si contrar DC 8, federatia membra refuza sa permita unui concurent o audiere, concurentul poate solicita o AUDIERE cu privire la aspectele ridicate in fata Comitetului de doping FINA.

C.19.9. In cazul in care analizele efectuate de catre alt organism sportiv au indicat prezenta unei substante interzise, si concurentul considera ca decizia este nesatisfacatoare, si nu trebuie sa se tina seama de ea, concurentul poate solicita o audiere in fata Comitetului de doping FINA.

C.20      COMITETELE AD-HOC

Biroul va avea dreptul sa desemneze orice tip de comitet ad-hoc sau comisie de lucru, cand considera ca este potrivit.

C.21 CONTROLUL FINANCIAR

C.21.1. Anul fiscal al FINA este anul calendaristic. Pentru fiecare an calendaristic, Trezorierul Onorific va pregati o declaratie financiara. Aceste declaratii financiare anuale vor fi auditate de un contabil autorizat si necesita aprobarea Biroului FINA.

C.21.2. Declaratiile financiare de la sfarsitul celui de-al patrulea an si declaratia rezultatelor financiare pe patru ani, pregatite de Trezorierul Onorific si audiate de un contabil autorizat vor fi trimise membrilor.

C.22 ARBITRAJ

Litigiile intre FINA si oricare dintre membrii sai sau membrii individuali sau intre membrii FINA , care nu sunt solutionate printr-o decizie a Biroului FINA pot fi trimise la arbitraj de oricare dintre partile implicate la Tribunalul de Arbitraj pentru Sporturi (CAS), de la Lausanne. Orice decizie luata de Tribunalul de Arbitraj va fi definitiva si executorie pentru partile interesate

C.23 TIPARIREA REGULAMENTULUI

Regulamentul FINA este numai pentru beneficiul membrilor si poate fi retiparit sau tradus de membrii sai, sub responsabilitatea lor, cu intelegerea faptului ca in toate cazurile in care textul tradus difera ca interpretare, varianta in engleza va fi cea acceptata. Orice alte organizatii care doresc sa publice acest regulament vor obtine permisiunea FINA.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1252
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved