Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITATII FOTBALISTICE

Sport+ Font mai mare | - Font mai micREGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITATII FOTBALISTICE

NOTA EXPLICATIVA

In vederea aplicarii unitare a prevederilor prezentului regulament:

1) initialele de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) 'M.T.S.' - 'Ministerul Tineretului si Sportului'; b) 'F.R.F.' sau 'FEDERATIA' - 'Federatia Romana de Fotbal'; c) 'L.P.F.' sau 'LIGA' - 'Liga Profesionista de Fotbal'; d) 'F.I.F.A.' sau 'U.E.F.A.' - 'Federatia Internationala de Fotbal Asociatie' si respectiv 'Uniunea Federatiilor Europene de Fotbal';2) Notiunile care urmeaza cuprind:

a) 'CLUB' - 'cluburile, sectiile, asociatiile si alte grupari de fotbal', cu personalitate juridica indiferent de forma de dobandire a acesteia;

b) 'ARBITRU' - toate categoriile de arbitri prevazute de Regulile de Joc - 'arbitrul, arbitrii-asistenti si arbitrul de rezerva'

c) 'OFICIAL' - 'persoana cu delegatie speciala a M.T.S., F.R.F. sau L.P.F.';

d) 'REPREZENTANTI' - 'presedintii, vice-presedintii, secretarii generali, secretarii, membrii si alte categorii de persoane' din cadrul organelor de conducere ale cluburilor, precum si cele care au mandat de reprezentare sau delegatie din partea acestora;

e) 'INSTANTA DISCIPLINARA' - comisiile de judecata ale F.R.F., L.P.F., A.J.F. si A.M.F., precum si Comitetul Executiv al F.R.F. sau Consiliul L.P.F., dupa caz;

f) 'AN COMPETITIONAL' - perioada cuprinsa intre ziua de 1 Iulie a anului curent si ziua de 30 Iunie a anului urmator.

g) 'Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice' (R.O.A.F.) reprezinta legile si normele dupa care se desfasoara activitatea competitionala din Romania.

h) 'Regulamentul Disciplinar' (R.D.) reprezinta Regulamentul cuprinzand normele de disciplina, sanctiunile, caile de atac etc.

i) 'C.C.N.' inseamna Comisia Campionatului National.

Prezentul Regulament de Organizare a Activitatii Fotbalistice si Regulamentul Disciplinar au fost modificate, completate si aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a F. R. Fotbal din 28 Iulie 1997.

CAPITOLUL I

MEMBRII AFILIATI

Art. l. - AFILIEREA

l.l. Un club (asociatie) poate sa solicite aflierea sa la F. R. Fotbal pe baza unei cereri scrise.

1.2. Conditiile care trebuie indeplinite de un club (asociatie) pentru a deveni membru afiliat sunt:

a) sa fe constituit conform Statutului F. R. Fotbal; b) sa fie detinator al unui teren de fotbal omologat, in calitate de proprietar, coproprietar sau chirias; c) sa achite taxa de afliere si taxa anuala de participare; d) sa detina 2 (doua) seturi de echipament de culori diferite si cel putin 2 (doua) mingi de fotbal regulamentare;

1.3. Documentele necesare afilierii:

a)sentinta civila definitiva prin care s-a dobandit personalitatea juridica in conditiile Leg nr. 21/ 1924 si statutul clubului (asociatiei sportive);

b) cererea tip de afliere, avizata de Asociatia judeteana de fotbal in 3 (trei) exemplare;

c) procesul-verbal in 3 (trei) exemplare al Adunarii generale sau al Consiliului de administratie, cu semnaturile tuturor membrilor si avand urmatoarele mentiuni:

- culorile clubului;

- modul in care sunt dispuse aceste culori;

- adresa clubului si a terenului;

d) copie a actului de proprietate, coproprietate sau a contractului de inchiriere a terenului;

e) cate un exemplar al chitantei de plata pentru afiliere si taxa anuala de participare.

1.4. Exemplarul nr. 1 insotit de celelalte documente se inainteaza la F. R. Fotbal, exemplarul nr. 2 se pastreaza la Asociatia judeteana de fotbal, iar exemplarul nr. 3 ramane la clubul respectiv.

1.5. Cluburile (asociatiile) afiliate participa la competitiile organizate de F. R. Fotbal sau la cele organizate de organele sale teritoriale, incepand cu data afilierii.

1.6.Cluburile (asociatiile) nou afiliate se inscriu in ultima categorie competitionala.

1.7.Cele prezentate la Cap. I, art. 1 se completeaza cu dispozitiile art. 5 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal.

Art. 2. - SCHIMBAREA DENUMIRII

2.1.Cluburile isi pot schimba denumirea in situatii bine determinate pe baza unui proces-verbal al Adunarii Generale sau a Consiliului de administratie prin care s-a hotarat schimbarea, a dovezii privind achitarea catre Federatia Romana de Fotbal a taxei pentru schimbarea denumirii si a avizului Asociatiei judetene de fotbal.

2.2. Pentru persoanele juridice care s-au infiintat in conditiile Legii nr. 21/1924 este necesara si copia sentintei civile prin care s-a incuviintat schimbarea denumirii.

2.3.Schimbarea denumirii atrage dupa sine inscrierea noii denumiri in carnetele de legitimare si fisele de evidenta ale jucatorilor de catre Asociatia judeteana de fotbal sau F. R. Fotbal, dupa caz, conform normelor regulamentare, cu aprobarea Comitetului Executiv al F.R.F.

Art. 3. - SCHIMBAREA LOCALITATII

3.1. Cluburile, cu aprobarea Federatiei Romane de Fotbal, isi pot schimba localitatea de resedinta, in perioada dintre doua campionate, pe baza hotararii Adunarii generale sau a Consiliului de administratie a clubului dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care schimbarea localitatii se face in cadrul aceluiasi judet, cu avizul Asociatiei judetene de fotbal respective si cu aprobarea Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal.

b) in cazul in care schimbarea localitatii se face de la un judet la altul, cu Avizul Asociatiei judetene de fotbal care preia noul club si cu aprobarea Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal.

3.2. Documentele care trebuie avizate si inaintate Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal sunt:

a) hotararea Adunarii generale sau a Consiliului de administratie al clubului privind schimbarea sediului;

b) tabelele cu jucatorii care si-au dat acordul pentru a continua activitatea la noul sediu;

c) tabele nominale cu jucatorii ramasi disponibili.

3.3. Pentru persoanele juridice infiintate in conditiile Legii Nr. 21/1924 este necesara si copia sentintei civile definitive prin care instanta a incuviintat schimbarea sediului.

3.4. Jucatorii ramasi disponibili pot fi asimilati ca jucatori noi legitimati si vor obtine dreptul de joc imediat, la oricare echipa la care vor sa se legitimeze.

Art. 4. - COMASAREA

Doua persoane juridice, cluburi sau asociatii sportive se pot comasa fie prin fuziune fie prin absorbtie.

4.1. Fuziunea.

4.1.2. Cluburile (asociatiile) pot fuziona daca indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sa fie din aceiasi localitate sau din acelasi judet; b) hotararile Adunarilor generale sau ale Consiliului de administratie ale cluburilor privind acordul de fuziune, sa fie avizate de Asociatiile judetene de fotbal si aprobate de Comitetul executiv al Federatiei Romane de Fotbal.

4.1.3. Fuziunea se poate face numai in perioada dintre campionate.

4.1.4. Documentele care se inainteaza Comitetului executiv al Federatiei Romane de Fotbal pentru aprobare sunt:

a) procesele verbale ale Adunarii generale sau ale Consiliului de administratie, pentru fiecare club in parte;

b) copie de pe sentinta civila definitiva prin care instanta a incuviintat fuziunea;

c) tabele nominale cu jucatorii retinuti in urma fuziunii;

d) tabele nominale cu jucatorii ramasi disponibili si care urmeaza sa fie legitimati la alte echipe ca jucatori noi;

e) dovada de lichidare a tuturor obligatiilor materiale fata de persoane fizice sau juridice eliberata de Asociatia judeteana de fotbal; carnetele de legitimare ale jucatorilor pentru efectuarea modif carilor.

4.1.5. In cazul in care fuziunea a fost aprobata, noua sectie de fotbal ramane afiliata din oficiu la Federatia Romana de Fotbal pastrand locul si drepturile echipei participante in categoria superioara sau a celei mai bine clasate in acelasi campionat.

4.1.6. Locul echipei de categorie inferioara sau a celei mai slab clasate, ramas liber prin fuziune, va fi ocupat de echipa mai bine clasata pe baza rezultatelor obtinute in campionatul precedent.

4.1.7. Cluburile fuzionate se radiaza din evidentele Federatiei Romane de Fotbal si ale Asociatiilor judetene de fotbal.

4.1.8. In cazul in care cererea de fuziune a fost respinsa, cluburile care au solicitat aprobarea fuziunii sunt obligate sa activeze in campionatele din care au facut parte, pastrandu-si vechile denumiri.

4.2. Absorbtia

Doua sau mai multe persoane juridice, cluburi sau asociatii sportive se pot comasa prin absorbtie. Urmare a comasarii prin absorbtie persoana juridica, clubul (asociatia sportiva) care isi continua activitatea preia de la celelalte, obligatiile si drepturile patrimoniale si nepatrimoniale aflate in sarcina (beneficiul) cluburilor (asociatlor sportive) care au intrat in procesul de comasare.

Art. 5. - DIVIZAREA

5.1. Cluburile (asociatiile sportive) se pot diviza prin impartirea intregului patrimoniu intre mai multe persoane juridice sau care iau astfel fiinta. In cazul in care divizarea a fost constatata de instanta competenta si aprobata de Comitetul executiv al Federatiei Romane de Fotbal se va stabili care din cluburile (persoanele juridice) rezultate din divizare va ramane din oficiu afiliat la Federatia Romana de Fotbal, pastrand drepturile echipei participante in categoria competitionala respectiva.

Persoana sau persoanele juridice celelalte, care iau fiinta prin divizare, vor trebui sa se afilieze la Federatia Romana de Fotbal, urmand sa participe cu echipele in ultima categorie competitionala.

Art. 6. - DEZAFILIEREA

6.1. Calitatea de membru afiliat a unui club sau asociatii, inceteaza prin:

a) dizolvarea clubului sau asociatiei;

b) retragerea clubului sau asociatiei din F. R. Fotbal;

c) radierea clubului sau asociatiei de catre F. R. Fotbal;

d) dizolvarea F. R. Fotbal.

Dizolvarea clubului se face pe baza hotararii Adunarii generale sau a Consiliului de administratie. Procesul-verbal privind aceasta decizie, va fi avizat de Asociatia judeteana de fotbal si inaintat Comitetului executiv al F. R. Fotbal pentru a lua cunostinta si a decide.

6.3. Retragerea unui club sau asociatiii din F. R. Fotbal se poate face numai la sfarsitul anului competitional, in urmatoarele conditii:

a) comunicare catre F. R. Fotbal prin scrisoare recomandata cu 60 de zile inainte de data retragerii;

b) daca au fost obtinute 2/3 din voturile Adunarii generale a clubului sau asociatiei.

6.4. Radierea unui club sau a unei asociatii ca membru afiliat se poate face in una din situatiile urmatoare:

a) nu si-a reluat activitatea intrerupta timp de doi ani,

b) neplata taxei sau a altor sume datorate Asociatiilor judetene de fotbal sau F. R. Fotbal potrivit actelor normative, statutului si regulamentelor F. R. Fotbal;

c) incalcari grave ale Statutului si regulamentelor F. R. Fotbal.

Cererea pentru scoaterea din evidenta a cluburilor (asociatiilor)

c.:,infiintate sau radiate se hotaraste de Comitetul executiv al F. R. Fotbal si se comunica asociatiei judetene de fotbal in termen de 15 zile.

6.6. Cluburile radiate se pot reafilia daca indeplinesc conditiile regulamentare, urmand ca inscrierea in campionat sa se faca in ultima categorie competitionala.

Art. 7. - REAFILIEREA

Cluburile radiate se pot reafilia in urmatoarele conditii:

7. l. Daca schimbarea statutului juridic a unui membru afiliat la F. R. Fotbal impune obligatia reafilierii la aceasta potrivit procedurilor prevazute de statutul si regulamentul F. R. Fotbal.

7.2. Cluburile radiate se pot reafilia. Inscrierea in campionat se va face in ultima categorie competitionala.

Art. 8. - TAXE

8.1. Cluburile (asociatiile) sunt obligate sa achite integral, conform termenelor stabilite de Comitetul executiv al F. R. Fotbal sau de Asociatle judetene de fotbal, taxa anuala de participare.

8.2. Cluburile care nu platesc aceste taxe nu vor fi programate.

8.3. Pentru echipele nou promovate in Div. C ramane valabila pentru anul in curs, taxa achitata la Asociatia judeteana de fotbal.

8.4. Pentru echipele de copii si juniori nu se percep taxe anuale de participare.

8.5. Taxele de afiliere, reafiliere, fuziune, schimbarea denumirii sau a sediului se platesc la F. R. Fotbal.

8.6. Taxele de participare, legitimare, transferare, contestatie, apel, vize, etc., se platesc la:

a) Federatia Romana de Fotbal de catre echipele participante, la competitiile organizate de catre Federatia Romana de Fotbal;

b) Liga Profesionista de Fotbal de catre echipele participante la campionatul Diviziei A (mai putin cotizatia anuala care se achita la Federatia Romana de Fotbal);

c)Asociatiile judetene de fotbal pentru competitiile organizate de catre acestea.

8.7. Plata se poate face in numerar, prin mandat postal, virament sau C.E.C., conform hotararilor anuale ale Comitetului executiv al F. R. Fotbal, Consiliului L.P.F., sau A.J.F.

CAPITOLUL II

TERENURILE DE JOC

Art. 9. - OMOLOGAREA TERENURILOR

9.1. Terenurile pe care se disputa jocurile olimpice se omologheaza de catre:

a) Federatia Romana de Fotbal pentru echipele participante la competitiile organizate de catre aceasta.

b) Liga Profesionista de Fotbal pentru echipele participante in campionatul Diviziei A si Tineret-Rezerve.

c) Asociatiile judetene de fotbal pentru competitiile organizate de acestea.

9.2. Omologarea terenurilor pentru echipele participante in competitiile organizate de F. R. Fotbal, se efectueaza de catre o comisie formata din:

a) reprezentantul F. R. Fotbal;

b) reprezentantul Asociatiei judetene de fotbal;

c) proprietarul bazei sportive;

d) delegatul Inspectoratului de Politie sanitara si medicina preventiva;

e) reprezentantul clubului respectiv.

9.3. Omologarea celorlalte terenuri se va face de o comisie, intr-o componenta asemanatoare, mai putin reprezentantul F. R. Fotbal.

9.4. Omologarea se face pe baza cererii clubului solicitant si se constata printr-un proces verbal tip F. R. Fotbal., L.P.F. sau A.J.F.

9.5. Anularea omologarii se poate face ori de cate ori se constata ca terenul de joc, anexele si instalatiile nu mai corespund prevederilor regulamentare.

9.6. Dupa remedierea cauzelor care au dus la anularea omologarii, clubul respectiv poate solicita reomologarea terenului cu respectarea prevederilor Art. 9 si 10.

Art.10. - CLASIFICAREA TERENURILOR

10.1. Terenurile sunt considerate de categoria I daca sunt gazonate si indeplinesc urmatoarele caracteristici:

a) pentru jocurile interne:

- lungimea minima de 90 m si latimea de 45 m;

- lungimea maxima de 120 m si latimea de 90 m.

b) pentru jocuri internationale:

- lungimea maxima de 100-110 m si latimea de 64- 75 m.

c) gard imprejmuitor din plasa de sarma inalt de minimum 2 m;

d) tunel de protectie pentru jucatori, arbitri, oficiali, complet izolat de public, pentru a se asigura deplina integritate corporala a acestora;

e) tribune cu o capacitate minima de:

- 10.000 locuri pentru Divizia A;

- 5.000 locuri pentru Divizia B si C;

f) 4 (patru) vestiare pentru jucatori, prevazute fiecare cu masa de masaj;

g) un vestiar pentru arbitri;

h) cabinet medical de prim-ajutor, dotat cu trusa medicala, doua paturi, targa sanitara si un pat de consultatii;

i) instalatii pentru dus in stare de functionare;

j) grupuri sanitare;

k) tabela de marcaj instalata intr-un loc vizibil, fara cronometru;

1) statie de amplifcare;

m) tabla din lemn sau sticla, montata intr-un loc vizibil, pentru afisarea formatiilor cu minimum 30 minute inainte de inceperea jocului;

n) palete indicatoare din lemn, metal sau plastic, pe care sa fie imprimate numerele pe ambele fete, care vor fi folosite la inlocuirea jucatorilor pe timpul desfasurarii partidelor. Dimensiunile acestora sunt aratate in anexa nr. 1.

o) banci pentru jucatorii de rezerva si pentru persoanele oficiale; maximum 10 (zece) persoane: 5 jucatori de rezerva, inscrisi in raportul de arbitraj, 2 antrenori,1 delegat, 1 medic si 1 maseur. Bancile vor fi situate pe aceeasi parte, la egala distanta de linia de centru, in apropierea gardului inconjurator. Ele vor avea un acoperis protector.

10.2. Suprafata tehnica este o suprafata echivalenta cu lungimea bancii de rezerve plus 1 metru de fiecare parte (stanga, dreapta) si care se prelungeste in fata bancii pana la 1 metru de linia de margine a terenului. (Anexa 2). Ocupantii suprafetei tehnice trebuie sa fe identifcati inainte de inceperea jocului.

a) numai o persoana este autorizata sa dea instructiuni tehnice, si trebuie sa se reintoarca imediat la locul sau, dupa transmiterea lor;

b) suprafata tehnica poate fi depasita numai in cazuri de accidentari, cand medicul si un asistent (maseur) pot intra pe terenul de joc, dupa ce au primit permisiunea arbitrului;

c) antrenorii si ceilalti oficiali trebuie sa stea in interiorul suprafetei tehnice, pe banca, si sa se comporte tot timpul in mod corect.

10.3. Terenurile sunt considerate de categoria a II-a daca:

a) sunt respectate caracteristicile prevazute la pct.10.1.

b) tribunele au capacitatea minima de 5.000 locuri.

10.4. Terenurile sunt considerate de categoria a III-a daca:

a) au dimensiunile prevazute la pct. 10.1., lit. a;

b) sunt respectate prevederile de la pct. 10. l., lit. o;

c) tribunele au gradene (banci) pentru cel putin 1.000 locuri;

d) au doua vestiare pentru jucatori si un vestiar pentru arbitri;

e) au trusa medicala de prim-ajutor, doua paturi si o targa sanitara;

f) au instalatii pentru dus in stare de functionare;

g) au gard de sarma inalt de minimum 2 m;

10.5. Dimensiunile si marcajul unui teren de joc sunt aratate in anexa nr. 3.

10.6. Jocurile oficiale se pot desfasura:

a) pe terenurile de categ. I, jocurile din Div. A si B, fotbal feminin, copii si juniori si cele internationale;

b) pe terenurile de categ. a II-a jocurile din campionatele Div. C. si D., judetene, fotbal feminin, copii si juniori;

c) pe terenurile de categ. a III-a jocurile din campionatele judetene, municipale si orasenesti.

10.7. Orice tip de publicitate pe terenul de joc este interzisa. In mod deosebit nici un suport publicitar nu poate fi aplicat pe plasa portilor, pe stalpii si barele acestora sau pe steagurile de colt.

10.8. Nici o piesa straina jocului de fotbal (camere, microfoane, etc.) nu va putea fi montata pe accesorii folosite pentru jocul de fotbal.

10.9. Este interzis sa se reproduca citate din partea F.I.F.A., U.E.F.A., F. R. Fotbal, Liga profesionista de Fotbal si a cluburilor pe terenurile de joc.

Art.11. - VERIFICAREA TERENURILOR DE JOC

11.1. Verificarea terenurilor de joc este efectuata:

a) de arbitrul jocului, din oficiu, sau in baza unei contestatii;

b) de comisia organizatoare, din oficiu, sau in termen de maximum 10 zile daca se fac modificari, la cererea echipei interesate.

Art.12. - TEREN DE JOC NEREGULAMENTAR

12.1. Terenul de joc este neregulamentar in urmatoarele situatii:

a) cand lipseste sau este deteriorat gardul imprejmuitor;

b) cand nu este marcat sau este marcat neregulamentar;

c) cand lipsesc sau sunt deteriorate ori neregulamentare portile, plasele si steagurile de colt.

12.2. In situatia in care echipa organizatoare nu ia masuri de remediere a deficientelor prevazute la art. 12.1., in maximum 30 de minute de la ora oficiala de incepere, jocul nu se va mai disputa, iar echipa in cauza va fi sanctionata conform prevederilor regulamentare.

12.3. Arbitrii sunt obligati sa nu inceapa jocurile atunci cand terenurile de joc prezinta defcientele mai sus mentionate (una sau mai multe).

12.4. In cazul in care echipa oaspete introduce contestatie cu privire la starea neregulamentara a terenului si aceasta este intemeiata, dar jocul s-a disputat, echipa organizatoare si arbitrul vor fi sanctionati conform prevederilor regulamentare.

Art. 13. - TEREN DE JOC IMPRACTICABIL

13. l. Terenul de joc este impracticabil daca se afla in una din urmatoarele situatii:

a) daca aproximativ 1/4 din teren este sub apa, iar adancimea apei nu mai permite ca mingea sa vina in contact cu pamantul, astfel incat controlul si circulatia balonului sunt impiedicate cu desavarsire;

b) in caz de furtuna, ploaie torentiala, descarcari electrice, ninsori abundente, ceata sau viscol, sau, ca urmare a acestora, daca vizibilitatea este sub 150 m. In aceste situatii, arbitrul va intrerupe jocul;

c) teren acoperit cu zapada a carei grosime impiedica controlul si circulatia balonului;

d) teren cu una sau mai multe portiuni acoperite de gheata si care constituie pericol pentru integritatea corporala a jucatorilor si arbitrilor.

13.2. Impractibilitatea terenului de joc se declara numai de catre arbitrul jocului.

13.3. Ora de incepere a jocului se poate amana sau jocul se poate intrerupe maximum 60 de minute, daca suprafata de joc devine impracticabila.

13.4. Pentru cazurile prevazute la Art. 12.1., lit. a, b si c, cluburile organizatoare au obligatia de a lua toate masurile in vederea readucerii suprafetei de joc in conditiile regulamentare. In caz contrar vor suporta consecintele prevederilor regulamentare.

13.5. Jocurile care nu mai pot fi reluate sau incepe in conditiile mentionate mai sus, vor fi programate a doua zi, avand aceeasi ora de incepere. Daca din aceleasi cauze obiective nu se pot disputa nici a doua zi, jocurile vor fi reprogramate conform prevederilor regulamentare.

13.6. In caz de calamitati naturale (inundatii, viscol puternic, dezghet, seisme, etc.), Comitetul executiv al F. R. Fotbal, Consiliul L.P.F. si A.J.F. vor hotari masurile care se impun a fi luate.

CAPITOLUL III

Art.14. -LEGITIMAREA SI TRANSFERAREA JUCATORILOR

14.1. Legitimarea jucatorilor de fotbal se efectueaza conform prevederilor Regulamentului jucatorului amator si profesionist de fotbal din Romania, aprobat de Adunarea generala a F. R. Fotbal din 28 Iulie 1997.

14.2. Jucatorii care au implinit varsta de 20 de ani, in mod obligatoriu vor schimba carnetele de legitimare, cu fotografii recente.

Art. 15. - NERESPECTAREA PREVEDERILOR REGULAMENTARE

15.1. Nerespectarea dispozitiilor cu privire la legitimarea si transferarea jucatorilor, viza anuala si controlul medical periodic, atrage dupa sine luarea masurilor corespunzatoare impotriva celor care se fac vinovati, conform prevederilor regulamentare.

15.2. Se interzice cu desavarsire participarea la jocuri a jucatorilor pe baza de tabele nominale provizorii.

Art. 16. - COMPORTAREA, TINUTA SI OBLIGATIILE JUCATORILOR

16.1. Jucatorii de fotbal sunt obligati sa pastreze cea mai desavarsita disciplina si buna cuvnta si sa dea dovada de inalte calitati morale, sportive, cetatenest:, atat pe terenul de joc, cat si in afara lui.

16.2. In timpul jocului au urmatoarele obligatii:

- sa execute intocmai hotararile si dispozitiile arbitrului;

- sa aiba o tinuta vestimentara regulamentara;

- sa respecte adversarii si coechipierii;

- sa aiba o atitudine corecta si decenta fata de public;

- sa joace la reala lor valoare;

- sa nu incite coechipierii si publicul la dezordine;

- sa nu-si determine coechipierii sa paraseasca terenul de joc;

- sa nu simuleze lovituri si accidentari in scopul obtinerii unor decizii in favoarea echipelor lor, si sa nu provoace interventia publicului;

- sa salute publicul inainte de inceperea jocului si la terminarea acestuia.

16.3. Nerespectarea obligatiilor de mai sus atrage luarea masurilor de sanctionare in raport cu gravitatea fapteior conform prevederilor regulamentare.

Art.17. - ECHIPAMENTUL DE JOC

17.1. Echipele sunt obligate sa se prezinte la jocurile publice, echipate uniform, in echipamentul stabilit cu ocazia afilierii.

17.2. Cu cel putin 10 zile inaintea inceperii fiecarui an competitional, cluburile (asociatiile sportive) vor comunica Federatiei Romane de Fotbal, Ligii Profesioniste de Fotbal si respectiv Asociatiei judetene de fotbal, culorile echipamentului de joc, principal si de rezerva.

17.3. Echipa gazda va juca in echipamentul principal, iar echipele oaspete sunt obligate sa posede ambele seturi de echipament (principal si de rezerva), urmand ca echipamentul de joc sa fie stabilit de observatorul oficial, la sedinta tehnica dinaintea jocului.

17.4. Cand jocul are loc pe teren neutru se trage la sorti echipa care isi va schimba echipamentul, dar numai in cazul in care ambele echipe au acelasi echipament declarat cu ocazia afilierii.

17.5. Echipamentul obligatoriu al unui jucator cuprinde: tricou, chiloti, jambiere, aparatori si ghete. Un jucator nu va putea sa poarte nici un obiect periculos pentru ceilalti jucatori (crampoane neregulamentare, aparate gipsate, ceasuri, etc.).

17.6. Tricourile jucatorilor vor avea imprimate pe spate un numar vizibil, cu dimensiuni minime conform anexei nr. 5.

17.7. Numarul de pe spatele jucatorilor trebuie sa inceapa in mod obligatoriu cu nr. 1 (portarul) si in continuare de la nr. 2 la 11 pentru jucatorii care incep jocul, si care trebuie sa corespunda cu cele de pe chiloti si cu numerele inscrise in raportul de arbitraj.

Se pot face derogari de la dispozitiile pct. 17.7 cu aprobarea Comitetului executiv al F. R. Fotbal, Consiliul L.P.F. si A.J.F.

17.8. Portarul va purta in mod obligatoriu echipament care sa-l deosebeasca vizibil de ceilalti jucatori, de portarul advers si de arbitri. De asemenea, el poate sa poarte pantaloni de trening, daca starea terenului sau conditiile meteorologice impun acest lucru.

17.9. In cazul in care jucatorii folosesc chiloti suplimentari (chiloti termici), acestia trebuie sa fie de aceeasi culoare cu chilotii de joc si sa nu depasesca in lungime inaltimea genunchiului.

17.10. Inaintea inceperii jocului, arbitrul va controla punerea in aplicare a dispozitiilor de mai sus si nu va permite accesul in teren al jucatorilor care nu respecta acest lucru.

17.11. In timpul jocului, daca jucatorii nu respecta dispozitiile de mai sus (lasarea jambierelor, scoaterea tricoului peste chilot, iesirea ghetei din picior, etc.), arbitrii au obligatia de a invita jucatorii respectivi sa-si puna tinuta in ordine.

17.12. In caz de refuz sau incalcare cu persistenta a obligatiilor de mai sus, arbitrii vor trimite la vestiare pe cei vinovati, pana revin cu o tinuta regulamentara.

17.13. Daca intreaga echipa nu are echipamentul regulamentar se va astepta timp de 15 minute, dupa care arbitrul va fluiera sfarsitul meciului.

CAPITOLUL IV

JOCURILE PUBLICE

Art. 18. - CARACTERUL JOCURILOR

18.1. Jocurile de fotbal pot fi:

a) jocuri oficiale interne care se disputa in cadrul unei competitii organizate de F. R. Fotbal, L.P.F. sau de Asociatiile judetene de fotbal, pe baza unui regulament si a unui program dinainte stabilit, avand drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a echipelor in clasamentul fnal;

b) jocurile oficiale internationale intrre tari si intre cluburi care sunt organizate de F. R. Fotbal, F.I.F.A., U.E.F.A. sau alte organizatii;

c) jocuri amicale interne care se organizeaza de F. R. Fotbal, L.P.F., Asociatii judetene de fotbal sau de cluburi;

d) jocuri amicale internationale intre tari, intre orase, intre cluburi, organizate sau autorizate de F. R. Fotbal cu acordul federatlor nationale si a cluburilor adverse.

18.2. Cluburile nu pot schimba de comun acord jocurile oficiale in jocuri amicale sau invers, sub sanctionarea omologarii jocurilor cu 3-0 in defavoarea ambelor echipe.

Art.19. - REGULI DE JOC

19.1. La jocurile oficiale si amicale se aplica Regulile de joc stabilite de International BOARD, singurul in masura sa modifice aceste reguli.

19.2. La jocurile publice interne se aplica si dispozitiile prezentului regulament.

Art. 20. - CONDITII DE JOC

20.1. Clubul organizator este obligat sa asigure pentru disputarea unui joc public, urmatoarele:

a) 2 (doua) fanioane de culoare rosie, portocalie sau in carouri pentru arbitrii asistenti si de nu alte culori, conform anexei nr. 4;

b) 1 (una) minge conform art. II din Regulamentul de joc al F.I.F.A., precum si cel putin 2 (doua) mingi de rezerva cu aceleasi caracteristici. Echipa vizitatoare poate prezenta o minge de joc care sa indeplineasca aceleasi conditii, arbitrul avand latitudinea de a alege mirigea de joc;

c) mingea pentru joc si mingile de schimb se vor verifica de arbitru la cabina, iar la sfarsitul jocului vor fi predate echipei detinatoare;

d) o trusa medicala de prim-ajutor, doua paturi, o targa sanitara si 2-4 brancardieri;

e) o autosanitara sau un autoturism destinat transportarii jucatorilor grav accidentati si care sa aiba desenata o cruce de culoare rosie pe fond alb. Aceasta autosanitara (autoturism) va sta in teren pe toata durata partidei. In caz contrar se vor aplica prevederile regulamentare.

Art. 21. - ASISTENTA MEDICALA

21.1. F. R. Fotbal, L.P.F., Asociatiile judetene de fotbal si cluburile sunt obligate sa asigure asistenta medicala la jocurile pe care le organizeaza, pe toata durata desfasurarii lor, astfel:

a) la jocurile de Divizie A, B si C, numai medic;

b) la celelalte jocuri medic sau asistent medical.

21.2. La toate jocurile, cadrul medical respectiv va avea asupra lui o delegatie eliberata de organul sanitar local si un act de identitate.

21.3. In caz de accidentari grave care necesita deplasarea autoturismului si a medicului la o unitate sanitara, asistenta medicala va fi asigurata de medicul echipei gazda sau cel al echipei vizitatoare.

21.4. F. R. Fotbal, L.P.F. si Asociatiile judetene de fotbal nu-si asuma nici o raspundere in caz de accidentare a jucatorilor la antrenamente sau jocuri publice.

21.5. Arbitrii jocurilor sunt obligati sa nu inceapa jocul in cazul in care cadrul medical delegat sa asigure asistenta medicala nu se prezinta la teren in maximum 15 minute de la ora stabilita si nici sa continue jocul daca asistenta medicala nu este asigurata pe toata durata desfasurarii lui. In aceasta situatie, arbitrul, dupa ce a constatat lipsa cadrului medical, acorda echipei organizatoare 3 (trei) minute. In cazul nerespectarii acestor prevederi, echipa organizatoare va fi sanctionata conform prevederilor regulamentare.

Art. 22. - RAPORTUL DE ARBITRAJ

22.1. Cu ocazia disputarii oricarui joc public comisia organizatoare emite un raport de arbitraj, care se completeaza astfel:

a) comisia organizatoare; numele si prenumele arbitrilor delegati si localitatea de resedinta a acestora; competitia din care face parte jocul, numele echipelor si localitatea de resedinta; data si ora disputarii jocului; terenul si localitatea unde se desfasoara jocul; baremul de arbitraj;

b) delegatia echipelor participante; numele si prenumele jucatorilor titulari si de rezerva scrise cu litere majuscule; numarul carnetelor de legitimare; anul de nastere al jucatorilor; eventualele contestatii; numele si prenumele delegatilor celor doua echipe si semnatura acestora.

c) arbitrul; neprezentarea unei echipe sau ambelor echipe; mentiunile cu privire la contestatiile introduse de echipe, precum si momentul efectuarii acestora in raport cu inceperea jocului (inainte de joc, la pauza sau dupa joc); starea terenului si a instalatiilor anexe; inlocuirile de jucatori si minutele in care s-au efectuat; jucatorii care au marcat golurile si minutul respectiv; jucatorii care s-au evidentiat; jucatorii avertizati sau eliminati aratandu-se motivul pe scurt si minutul; starea echipamentului de joc; comportarea antrenorilor, a conducatorilor si a publicului spectator; modul cum s-au respectat dispozitle F. R. Fotbal cu privire la accesul persoanelor in incinta terenului de joc, pe culoare si la vestiare; ora inceperii jocului, durata pauzei si eventualele prelungiri; comportarea arbitrilor asistenti; rezultatul final si la pauza, precum si al eventualelor prelungiri; alte aspecte organizatorice sau disciplinare; semnatura arbitrului;

d) cadrul medical delegat conform art. 21; numele si prenumele jucatorilor accidentati, diagnosticul si ingrijirile date;

e)jucatorii care nu au prezentat carnetul de legitimare vor inscrie cu mana proprie, la pagina a doua din raportul de arbitraj, cu cerneala, pe baza buletinului de identitate urmatoarele: numele si prenumele, data si locul nasterii; prenumele parintilor, dupa care semneaza.

22.2. Carnetele acestor jucatori se vor trimite de catre cluburi comisiei organizatoare in termen de 48 de ore de la disputarea jocului. In caz contrar jucatorii vor fi suspendati automat pana la prezentarea carnetelor.

23.3. In situatia in care arbitrul se prezinta la teren fara raportul de arbitraj, emis de comisia competenta, pana la inceperea jocului, se poate completa un alt raport de arbitraj, iar in lipsa acestuia, datele prevazute in aliniatele precedente se inscriu pe o foaie volanta.

22.4. Arbitrii sunt obligati sa trimita raportul de arbitraj comisiei competente in termen de 24 de ore de la terminarea jocului, impreuna cu carnetele de legitimare retinute in caz de contestatii, eliminari de pe teren, sau din alte motive care contravin prevederilor regulamentare.

22.5. Arbitrii au dreptul la:

a) diurna (barem de arbitraj);

b) cheltuieli de transport, de masa si de cazare: F. R. Fotbal, L.P.F. si Asociatiile judetene de fotbal stabilesc sumele in functie de categoria de clasifcare a arbitrilor.

22.6. Drepturile arbitrilor trebuie sa fie achitate de catre clubul organizator al jocului in ziua de disputare a acestuia, la prezentarea brigazii de arbitri la stadion.

NUMARUL JUCATORILOR,

IDENTIFICAREA SI VERIFICAREA LOR

Art. 23. - NUMARUL JUCATORILOR

23.1. Jocurile oficiale nu pot incepe daca fiecare dintre cele doua echipe care urmeaza sa-si dispute jocul nu prezinta cel putin 7 (sapte) jucatori la seniori si 8 (opt) jucatori la juniori, copii si fotbal feminin cu carnete de legitimare si cu drept de joc pentru echipele respective.

23.2. Arbitrul are obligatia sa nu inceapa jocul daca nu sunt respectate conditiile de mai sus.

23.3. In cazul in care nu i se prezinta arbitrului numarul de carnete de legitimare prevazute la alineatul precedent, echipele vor fi sanctionate la fel ca cele care nu se prezinta la joc.

Art. 24. - DESCOMPLETAREA ECHIPEI

24.1. Un joc public nu poate continua cu mai putin de 7 (sapte) jucatori la seniori si 8 (opt) jucatori la juniori, fotbal feminin si prin urmare in caz de descompletare a uneia dintre echipe sub nuinarul stabilit mai sus, cu sau fara intentie, arbitrul este obligat sa opreasca jocul, iar clubul respectiv va fi sanctionat conform prevederilor regulamentare.

Art. 25. - IDENTIFICAREA JUCATORILOR

25.1. Conducatorii (delegatii) echipelor, iar in lipsa lor capitanii echipelor, sunt obligati sa prezinte arbitrilor inainte de inceperea jocului carnetele de legitimare ale jucatorilor trecuti pe raportul de arbitraj, dar nu mai putin de 7 (sapte) carnete de legitimare pentru seniori si 8 (opt) pentru juniori, copii si fotbal feminin.

25.2. In mod exceptional in lipsa unor carnete de legitimare se admite identificarea cu buletinul de identitate insotit si de dovada efectuarii vizitei medicale.

25.3. Carnetele de legitimare vor fi pastrate de arbitri pana la terminarea jocului, dupa care se restituie conducatorilor, delegatilor sau capitanilor de echipa, cu exceptia jucatorilor eliminati, a celor impotriva carora s-a introdus contestatie sau celor retinute dupa terminarea jocului.

Art. 26. - VERIFICAREA IDENTITATII JUCATORILOR

26.1. Echipele, prin conducatorul, delegatul sau capitanul de echipa, pot verifica reciproc, inainte de inceperea jocului, identitatea jucatorilor trecuti in raportul de arbitraj.

26.2. In cazul cand una din echipe solicita verificarea identitatii unor jucatori sub motiv de substituire, arbitrul are urmatoarele obligatii:

a) sa dispuna ca jucatorul (jucatorii) in cauza sa-si inscrie datele personale si sa semneze in raportul de arbitraj;

b) sa mentioneze in raportul de arbitraj momentul formularii contestatiei (inainte, la pauza sau dupa joc), precum si oricare alte elemente care ar duce la identificarea jucatorului presupus a fi substituit (inaltime, culoarea tenului sau a parului, numarul de pe tricou, etc.);

c) sa se fotografieze cu jucatorul presupus a fi substituit.

Art. 27. - FORMALITATILE DE INCEPERE A JOCURILOR

27.1. Jocul incepe respectandu-se urmatoarele formalitati:

a) arbitrul anunta prin fluier jucatorii celor doua echipe pe culoarul de patrundere in terenul de joc, controleaza echipamentul jucatorilor conform art. IV din Regulamentul de joc al F.I.F.A., daca cei doi capitani de echipa au banderole distincte pe bratul stang si daca cei doi portari au echipament diferit in comparatie cu echipamentul coechipierilor, adversarilor sau arbitrilor;

b) arbitrii intra pe terenul de joc urmati de jucatorii celor doua echipe, se opresc la centrul terenului unde se aseaza cu fata spre tribuna oficiala, avand in stanga si in dreapta lor pe cei doi capitani de echipa urmati de ceilalti jucatori dispusi in linie dreapta, locul de unde jucator saluta publicul prin ridicarea bratului drept in sus.

c) arbitrul efectueaza tragerea la sorti pentru alegerea terenului si a mingii, cu ajutorul unei monede, in timp ce arbitrii asistenti controleaza portile si plasele;

d) dupa ce echipele si arbitrii asistenti si-au ocupat locurile stabilite de regulament, arbitrul da semnalul de incepere a jocului.

27.2. Formalitatile de incepere a jocului se efectueaza de catre arbitri chiar si atunci cand s-a constatat neprezentarea uneia sau a ambelor echipe, acest lucru consemnandu-se in raportul de arbitraj.

Art. 28. - DURATA JOCULUI

Durata unui joc public este de 90 de minute pentru seniori si juniori A si A1, 80 de minute pentru fotbalul feminin, juniori B si B1, C, D si 60 de minute pentru copii, impartite in doua reprize egale cu o pauza ce nu poate depasi 15 minute decat cu permisiunea arbitrului.

Art. 29. - JOCURI CU PRELUNGIRI

29.1. Jocurile de seniori sistem eliminatoriu, numai tur - un singur joc (Cupa Romaniei, competit speciale, baraje), care dupa consumarea celor doua reprize regulamentare se termina cu un rezultat de egalitate, vor fi prelungite cu doua reprize a cate 15 minute fiecare, fara pauza intre ele, dar cu o pauza de maximum 5 (cinci) minute intre sfarsitul jocului si prima repriza de prelungire, timp in care se va stabili prin tragere la sorti echipa care va alege terenul sau lovitura de incepere.

29.2. Daca in timpul de prelungire a jocului cu 2 reprize a 15 minute, o echipa reuseste sa marcheze un gol, meciul se va incheia, echipa respectiva fiind declarata castigatoare, dupa principiul 'GOLUL DE AUR'.

29.3. In cazul in care egalitatea se mentine si dupa cele 30 de minute de prelungiri, deci dupa 120 minute de joc, echipa castigatoare a jocului va fi desemnata in urma executar loviturilor din punctul de pedeapsa (11 metri) conform instructiunilor stabilite de I.F.A. Board la 27 iunie 1970.

Art. 30. - JOCURILE DE JUNIORI SI COPII

30.1. Jocurile de juniori si copii nu se vor putea prelungi in cazul unui rezultat de egalitate, dupa consumarea timpului regulamentar de joc. Castigatorul jocului va fi desemnat in urma executarii loviturilor de pedeapsa ( 11 metri) asa cum se arata in articolul precedent.

Art. 31. - MASURI DE ORDINE

31.1. Cluburile organizatoare raspund de buna desfasurare a jocurilor indiferent daca sunt sau nu proprietare ale terenului pe care se disputa jocurile, avand obligatia de a lua toate masurile pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incidente ce s-ar produce inainte, in timpul sau dupa terminarea lui.

31.2. In acest sens, au urmatoarele obligatii:

a) sa nu permita punerea in vanzare a biletelor de intrare sau accesul publicului spectator decat pentru max. 90% din capacitatea stadionului;

b) sa aduca permanent in atentia spectatorilor principiile spiritului de fair-play, al ordinii si disciplinei;

c) sa interzica cu desavarsire introducerea si vanzarea bauturilor alcoolice in stadion;

d) sa nu permita accesul in incinta terenului de joc sau la vestiare decat persoanelor oficiale stabilite de regulament;

e) sa asigure protectia jucatorilor si a conducatorilor echipei vizitatoare de la sosire pana la plecarea lor din localitate, in deplina siguranta la o distanta de minimum 60 km;

f) sa asigure protectia oficialilor (arbitri observatori) de la sosire pana la plecarea din localitate, punandu-le la dispozitie permanent pe unul din conducatori, care in caz de incidente are obligatia sa-i insoteasca in deplina siguranta pana la cel putin 6l km de localitatea unde a avut loc jocul;

g) sa execute neconditionat dispozitiile arbitrului sau ale observatorului delegat, cu privire la respectarea prevederilor regulamentare;

h) sa asigure echipei vizitatoare, la cerere, contra cost precum si arbitrilor si observatorilor cazarea si intretinerea, conform hotararii Comitetului executiv al F. R. Fotbal, Consiliului L.P.F. si A.J.F. Cei in cauza vor anunta data sosirii si plecarii lor din localitate;

i) sa inmaneze arbitrilor inainte de inceperea jocurilor, baremul legal de arbitraj, iar observatorilor sa le vizeze delegatiile.

In caz de neachitare a baremului de arbitraj, echipa in culpa va fi sanctionata conform prevederilor regulamentare;

j) sa asigure conditiile necesare oricarei echipe divizionare de a inregistra video sau cu aparatura de filmare jocurile pe care acestea le apreciaza a fi necesare, pe baza delegatiei ce sunt obligate sa o prezinte;

k) sa ia toate masurile pentru asigurarea protectiei si securitatii suporterilor echipei vizitatoare. In acest scop, echipele vizitatoare vor lua legatura, in timp util, cu conducerile echipei organizatoare, care sunt obligate sa puna la dispozitie pe unul din reprezentantii lor pentru a stabili de comun acord: traseul si mijloacele de transport de la gara la stadion si retur; sectoarele rezervate in tribune, precum si alte masuri pe care le considera necesare, astfel ca sosirea, deplasarea la stadion, vizionarea jocului si plecarea suporterilor sa se realizeze in conditii civilizate, fara incidente.

31.3. Nerespectarea acestor prevederi atrage sanctionarea celor vinovati si a cluburilor implicate, potrivit prevederilor regulamentare.

31.4. Delegatii, capitanii si jucatorii echipelor sunt obligati sa execute neconditionat toate dispozitiile date de arbitru in legatura ce desfasurarea regulamentara a jocului.

31.5. Nerespectarea dispozitiilor date duce la oprirea jocului de catre arbitru, si daca in termen de 3 minute nu se iau masuri regulamentare, el va fluiera sfarsitul jocului si va parasi terenul.

31.6. Termenul de 3 minute se arata in mod vizibil, se comunica capitanului echipei in cauza si se arata o singura data pentru fiecare echipa in cursul unei partide.

31.7. In cazul in care jocul va fi intrerupt in aceste conditii echipa vinovata va fi sanctionata conform prevederilor regulamentare.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA JOCULUI

Art. 32. - DELEGAREA ARBITRILOR

32.1. Jocurile publice sunt conduse de arbitri delegati de comisiile de arbitri ale F. R. Fotbal si ale Asociatlor judetene de fotbal.

32.2. Jocurile publice pot fi arbitrate si de arbitri straini solicitati de F. R. Fotbal.

32.3. Comisiile organizatoare vor comunica comisiilor de arbitri de pe raza lor teritoriala programul jocurilor, cu cel putin 15 zile inainte de disputare.

32.4. In caz de neprezentare a arbitrilor, se vor lua urmatoarele masuri:

a) daca nu se prezinta arbitrul, jocul va fi condus in ordine de:

- arbitrul asistent cu cea mai inalta clasifcare;

- daca arbitrii asistenti au aceeasi clasificare, de cel mai vechi in categoria respectiva;

- daca au aceeasi vechime in categoria de clasificare, de cel mai in varsta;

b) daca lipseste unul din arbitr asistenti, arbitrul va apela la arbitri calificati, prezenti la stadion si va alege arbitri care nu au legaturi cu cele doua echipe (neutri) sau oricare alti arbitri;

c) in absenta oricarui arbitru la teren, jocul va fi condus de orice persoana pe care delegatii celor doua echipe o socotesc capabila sa conduca jocul.

In cazul cand echipele nu ajung la un acord, jocul va fi arbitrat la centru de una dintre cele doua persoane propuse de delegatii echipelor, prin tragere la sorti. Aceeasi procedura se va utiliza si pentru arbitrii asistenti.

32.5. Delegatii ambelor echipe vor incheia un proces-verbal la inceputul jocului in care se va consemna acordul lor asupra persoanelor alese sa inlocuiasca pe arbitrii delegati de comisia organizatoare, si care nu s-au prezentat la joc.

32.6. Delegatii echipelor sunt obligati sa solutioneze lipsa arbitrilor in cel mult 15 minute de la ora fixata pentru inceperea jocului.

32.7. Echipele nu se vor putea prevala de lipsa arbitrilor delegati. Echipa care refuza sa dispute jocul conform procedurii stabilite de prezentul articol va fi sanctionata potrivit prevederilor regulamentare.

CAPITOLUL VI

COMPETITII OFICIALE

Art. 33. - COMPETENTA DE ORGANIZARE

33.1. Anual se organizeaza urmatoarele competitii:

a) F. R. Fotbal prin Comisia Campionatului National si Compartimentul Competitii:

- Campionatul Diviziei B;

- Campionatul Diviziei C;

- Cupa Romaniei, dupa terminarea fazei judetene, pana la finala inclusiv;

- Super Cupa Romaniei, intre campioana tarii si castigatoarea Cupei Romaniei;

- Jocurile de baraj pentru promovarea in Divizia C;

- Campionatul National de Fotbal Feminin;

b) prin Liga Profesionista de Fotbal:

- Campionatul Diviziei A;

- Cupa Ligii;

- Campionatul de Tineret - Rezerve.

c) prin Comisia centrala de copii si juniori;

- campionatele nationale de juniori A si B incepand de la jocurile din serii si pana la finala inclusiv;

- fazele finale ale campionatelor de juniori A1, B1, C si D.

33.2. Asociatiile judetene de fotbal organizeaza urmatoarele competitii oficiale:

a) prin Comisia campionatului judetean:

- campionatul Diviziei D (seniori);

- campionatele judetene de fotbal seniori, juniori A1, B1, C, D, copii;

- Cupa Romaniei faza judeteana;

-jocurile de baraj pentru promovarea in campionatele judetene;

b) prin comisiile municipale si orasenesti;

- campionatele municipale si orasenesti de seniori, juniori si copii;

- Cupa Romaniei - faza municipala si oraseneasca.

33.3. Federatia Romana de Fotbal, L.P.F., si Asociatiile judetene de fotbal pot organiza si alte competitii in afara celor aratate mai sus.

Art. 34. - SISTEME DE DESFASURARE

34.1. Jocurile se desfasoara dupa urmatoarele sisteme:

a) sistem campionat (tur-retur), in care fiecare echipa joaca cu toti ceilalti adversari, o data pe teren propriu, si o data in deplasare;

b) sistem turneu, in care fiecare echipa joaca cu toti ceilalti adversari o singura data (tur) pe terenurile desemnate de comisia organizatoare;

c) sistem eliminatoriu (numai tur sau tur-retur), in care echipele stabilite de comisia organizatoare joaca intre ele jocuri eliminatorii, invingatoarele participand in etapele urmatoare pana la desemnarea echipei castigatoare;

d) sistem play-off - pe teren neutru, 2-4 echipe, fiecare cu fiecare, numai tur.

Art. 35. - PARTICIPAREA LA JOCURI

35.1. Inscrierea si participarea echipelor in campionatele respective se face din oficiu, in fiecare an calendaristic, o data cu achitarea taxei anuale de participare;

35.2. Inscrierea si participarea echipelor in competitiile organizate de Liga Profesionista de Fotbal, se face in fiecare an, odata cu eliberarea licentei de club profesionist de fotbal.

Art. 36. - DISPUTAREA JOCURILOR

36.1. Competitiile oficiale se disputa in doua sezoane:

a) sezonul de toamna (turul);

b) sezonul de primavara (returul).

Art. 37. - CALENDARUL COMPETITIONAL

37.1. Federatia Romana de Fotbal intocmeste calendarul competitional pentru anul urmator si il face cunoscut din timp prin presa, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea turului si respectiv a returului. Pentru campionatul Diviziei A calendarul competitional se stabileste de Federatia Romana de Fotbal in colaborare cu Liga Profesionista de Fotbal.

37.2. Asociatiile judetene si municipale de fotbal intocmesc calendarul propriu tinand seama de cel intocmit de F.R. Fotbal.

37.3. Programele competitiilor oficiale se intocmesc pe baza calendarelor anuale si se aduc la cunostinta celor interesati prin presa, instiintari scrise, aviziere oficiale, etc., cu cel putin 20 de zile inaintea inceperii turului si respectiv a returului.

37.4. Succesiunea etapelor va fi aceeasi in tur si retur.

37.5. Pentru orasele cu mai multe echipe se va intocmi programul in asa fel incat echipele respective sa joace alternativ acasa si in deplasare, pentru ca in aceste orase sa fie asigurat un program fotbalistic in fiecare saptamana.

Art. 38. - PROGRAMAREA JOCURILOR

38.1. Jocurile oficiale se programeaza in timpul zilei sau in nocturna, dupa caz:

a) jocurile oficiale se organizeaza de cluburi pe baza programului stabilit. In interesul general al activitatii fotbalistice, comisiile organizatoare pot programa jocurile respective si la alte ore, inclusiv in nocturna, diferit de programul initial;

b) intre doua jocuri oficiale ale aceleasi echipe (cu exceptia turneelor finale sau zonale), se lasa in mod obligatoriu cel putin o pauza de o zi in cazul in care si cel de al doilea joc se disputa pe teren propriu, si cel putin 2 (doua) zile in cazul in care cel de al doilea joc se disputa in deplasare;

Daca in aceeasi localitate sunt programate mai multe jocuri, ceIe dintre echipele locale se vor disputa conform prevederilor aratate la lit. a,

c) in localitatile in care se disputa mai multe jocuri in aceeasi zi, acestea pot fi programate pe terenuri diferite si la aceeasi ora, sau pe acelasi teren in cuplaj, daca echipele in cauza au cazut de acord

d) in ultimele 6 (sase) etape ale campionatului, jocurile echipelor din aceeasi categorie sau esalon valoric, aflate in lupta pentru castigarea titlului ori pentru evitarea retrogradarii, vor fi programate in mod obligatoriu in aceleasi zile si la aceeasi ora;

e) jocurile din campionatele nationale de juniori A si B se vor disputa, de regula, in deschiderea jocurilor echipelor de seniori.

38.2. In caz de forta majora (ploaie, dezghet, teren desfundat) jocurile de juniori se pot disputa si pe alte terenuri omologate.

38.3. Programarea cuplajelor se va face de catre F.R. Fotbal de comun acord cu Liga Profesionista de Fotbal sau de catre Asociatiile judetene de fotbal, tinandu-se seama de urmatoarele reguli:

a) la cuplajele divizionare;

- cand jocurile sunt de categorii diferite, cele de categorii inferioare se disputa in deschidere;

- cand jocurile sunt de aceeasi categorie, in deschidere se disputa jocurile echipelor plasate mai slab.

Stabilirea ordin jocurilor se va face prin adunarea cifrelor corespunzatoare locurilor ocupate in clasament, urmand ca jocul cu suma cea mai mare sa se dispute in deschidere.

In cazul in care cuplajul se programeaza in prima etapa a campionatului, se iau in calcul cifrele corespunzatoare locurilor ocupate in editia anterioara de campionat;

b) la cuplajele jocurilor din campionatele judetene, municipale si orasenesti (de sector, in municipiul Bucuresti) se aplica dispozitiile de la lit. a si numai daca nu exista obiectii din partea echipei proprietare a terenului. In aceasta situatie, echipa proprietara va fi programata dupa jocul de deschidere;

c) la jocurile din celelalte categorii, ora de disputare se fixeaza de comisiile organizatoare, avandu-se in vedere corelarea lor judicioasa cu jocurile de categorii superioare.

Art. 39. - SCHIMBAREA OREI, ZILEI, A TERENULUI SAU A LOCALITATII

a) comisiile organizatoare au dreptul de a schimba in caz de forta majora ziua, ora, terenul de disputare a jocului sau localitatea;

b) schimbarile se pot face si la solicitarea cluburilor pentru motive intemeiate, astfel:

- ora de disputare a jocului, cu 10 zile inainte de la programarea lui, chiar fara acordul echipei care se deplaseaza, dar care va fi anuntata, in mod obligatoriu de catre comisia organizatoare, cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de ziua disputarii jocului;

- ziua de disputare a meciului, terenul sau localitatea, numai cu acordul celeilalte echipe, cu cel putin 10 zile inainte;

c) jocurile a caror data a fost schimbata vor fi reprogramate in cel mult 10 zile de la data programarii initiale, dar nu mai tarziu de sfarsitul turului sau returului competitiei respective, dupa caz, sau pot fi devansate in urma acordului intervenit intre cele doua echipe, cu exceptia jocurilor prevazute la art. 38, lit. b.

d) clubul organizator nu poate schimba ora, ziua, terenul sau localitatea de disputare a jocurilor stabi!ite de comisiile organizatoare, fara aprobarea acestora, sub sanctiunea pierder jocurilor.

e) Comitetul executiv al F.R. Fotbal, Consiliul L.P.F. si A.J.F. au dreptul de a aproba, la cerere, sau de a hotari din proprie initiativa devansarea sau amanarea disputarii unor jocuri ale echipelor angajate in cupele europene, plecate in turnee, sau care dau jucatori loturilor nationale, etc., la alte date, dar nu mai tarziu de terminarea campionatului.

Art. 40. - ACCESUL PERSOANELOR IN INCINTA TERENULUI DE JOC SI LA VESTIARE

40.1. In incinta terenului de joc au acces urmatoarele persoane:

a) jucatorii ambelor echipe inscrisi in raportul de arbitraj si jucatorii de rezerva, acestia numai in echipament de joc, asezati pe banci special amenajate, conform prevederilor regulamentare.

b) antrenorii principali si antrenorii secunzi echipati intr-o tinuta de sport regulamentara, cate 1 (un) delegat, medic si maseur din partea fiecarei echipe, care vor purta cate un ecuson eliberat de F.R. Fotbal, L.P.F. si A.J.F.

c) observatorul delegat de comisia de organizare a jocului;

d) cel mult cate un fotoreporter de fiecare organ de presa, cu legitimatii speciale. Acestia se vor aseza inapoia linlor de poarta cu respectarea liniei fotografilor;

e) 8-12 copii culegatori de mingi;

f) un numar de 8-12 oameni de ordine plasati pe langa gardul imprejmuitor. Acestia vor purta in mod obligatoriu veste de culoare portocalie cu inscriptia de ordine si numerotate. Asigurarea personalului de ordine in numarul de mai sus mentionat este obligatorie.

g) medicul delegat de catre organismul sanitar;

h) soferul autosanitarei (autoturismului) si 2-4 brancardieri echipati corespunzator, purtand semnul distinctiv al crucii rosii, plasati la mijlocul terenului, langa arbitrul de rezerva;

i) personalul organelor de politie, plasat conform cu planul tactic conceput de comandantul acestora.

40.2. Arbitrul nu va incepe sau va intrerupe jocul daca in incinta terenului se afla sau patrunde alte persoane decat cele admise si are obligatia sa dispuna evacuarea din incinta terenului a acelor persoane (conducatori, delegati, antrenori, maseuri, medici), care nu-si pastreaza locul pe banci, intra in suprafata terenului de joc sau au atitudini necorespunzatoare.

40.3. In caz de accidentare, medicii si maseurii nu pot patrunde pe terenul de joc, decat daca jocul a fost intrerupt si numai cu incuviintarea arbitrului.

40.4. Comiterea sau participarea la incidente a persoanelor mentionate la acest articol, inclusiv de catre oamenii de ordine, duce la evacuarea lor din incinta terenului, de catre arbitri si sanctionarea clubului conform prevederilor regulamentare.

40.5. Organizatorii jocurilor oficiale sunt obligati:

a) sa amenajeze sali pentru conferinte de presa cu reprezentantii mass-media acreditati la joc;

b) sa anunte din timp ora de incepere a conferintei de presa.

Art. 41. - ACCESUL LA VESTIARE

41.1. La vestiarele echipei si pe culoare au acces urmatoarele persoane:

a) delegatii celor 2 echipe;

b) observatorii cu delegatie la jocul respectiv;

c) jucatorii trecuti in raportul de arbitraj, antrenorii, medicii si maseurii fiecarei echipe;

d) reprezentantii organelor de ordine publica, in caz de incidente.

41.2. La vestiarele arbitrilor au acces numai observatorii jocului cu delegatie sau alte persoane solicitate in mod expres de arbitru.

41.3. Incalcarea prevederilor referitoare la accesul persoanelor in incinta terenului sau la vestiare se sanctioneaza conform prevederilor regulamentare.

Art. 42. - OBSERVATORII OFICIALI

42.1. Observatorii sunt reprezentantii oficiali ai Federatiei Romane de Fotbal, Lig Profesioniste de Fotbal sau ai Asociatiilor judetene de fotbal la jocurile la care sunt delegati si sunt numiti, dupa caz, de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, Consiliului Ligii Profesioniste de Fotbal sau de Biroul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal.

42.2. Observatorii oficiali sunt de doua categorii:

a) observatori de joc, delegati de F.R.F., L.P.F. si A.J.F. pentru jocurile pe care le organizeaza fiecare;

b) observatori de arbitri, delegati numai de F.R.F. pentru jocurile de Divizia A.

42.3. Selectionarea acestora se face pe baza de competenta, seriozitate si experienta in activitatea fotbalistica si de cunostintele privind regulamentele si regulile de joc.

Observatorii oficiali trebuie sa fie apti din punct de vedere medical.

42.4. Obsevatorii jocurilor nu pot fi delegati la jocurile aceleiasi echipe decat de cel mult 2 (doua) ori (o data acasa si o data in deplasare) intr-un tur sau retur de campionat.

42.5. Principalele atributii ale observatorilor oficiali sunt:

a) sa vegheze la respectarea instructiunilor F.R. Fotbal privind asigurarea desfasurarii regulamentare a jocurilor si sa intervina in cazul in care aceste instructiuni nu sunt respectate. In aceasta situatie ei vor cere delegatilor cluburilor organizatoare sa ia masurile cele mai eficiente pentru mentinerea sau restabilirea ordinii, inainte, in timpul si dupa terminarea jocului;

b) sa mentioneze deficientele constatate in legatura cu:

- starea instalatiilor stadionului si a terenului de joc;

- comportarea jucatorilor, delegatilor, antrenorilor, precum si atitudinea publicului spectator;

- calitatea arbitrajului;

- functionarea serviciului de ordine;

c) in caz de incidente intocmesc un raport suplimentar, in care vor relata in ordine cronologica, faptele care au dus la incalcarea prevederilor regulamentare, precum si persoanele implicate in acestea;

d) sa nu dea declaratii si nici sa nu faca comentarii imediat dupa joc, decat dupa depunerea raportului de observare.

42.6. Raportul de observare se va inainta comisiei organizatoare in termen de cel mult 24 de ore de la terminarea jocului.

42.7. In ziua meciului, cu 90 de minute inainte de lovitura de incepere, la sediul stadionului de disputare a jocului respectiv se va desfasura sedinta tehnica organizata de catre observatorul oficial.

42.8. La sedinta tehnica participa:

a) oficialii delegati ai celor doua echipe;

b) brigada de arbitri;

c) conducatorul administrativ al stadionului;

d) responsabilul securitatii in stadion;

e) responsabilul securitatii in afara stadionului;

f) responsabilul asistentei medicale;

g)responsabilul (reprezentantul) formatiunii contra incendiilor;

h) responsabilul serviciilor tehnice (apa, energie electrica, energie termica, canalizare, iluminat nocturna, etc.);

i) reprezentantul politiei;

j) reprezentantii altor organe de ordine (jandarmerie, armata, gardieni publici, oameni de ordine).

42.9. Inainte de inceperea sedintei tehnice, timp de 15 minute, observatorul federal, in compania arbitrilor si conducatorului administrativ al stadionuiui, va inspecta terenul de joc, vestiarele, caile de acces ale jucatorilor si arbitrilor, pentru a decide asupra unor eventuale modifcari.

42.l0. In cadrul sedintei tehnice se vor urmari:

a) masurile de securitate in stadion si in afara acestuia,

b) starea terenului si pregatirea regulamentara a acestuia pentru disputarea jocului;

c) accesul publicului in stadion, cu referiri la situatia numarului de bilete vandute, bilete acordate galeriei oaspete, invitat, abonamente;

d) sa se stabileasca masuri pentru asigurarea protectiei si securitatii suporterilor echipei vizitatoare;

e) punerea la dispozitie pe unul din reprezentantii echipei organizatoare pentru a stabili de comun acord: traseul si mijloacele de transport de la gara la stadion si retur, sectoarele rezervate in tribune, securitatea galeriei oaspete precum si alte masuri necesare, astfel ca sosirea si deplasarea la stadion, vizionarea jocului si plecarea suporterilor sa se realizeze in condit civilizate si fara incidente.

Se va atrage atentia delegatului echipei oaspete precum si celui gazda ca, nerespectarea celor de mai sus atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati si a cluburilor sau a sectlor de fotbal implicate, potrivit prevederilor regulamentare; conditiile, locurile si instalatiile de prim ajutor;

g) posturile dispuse de politie;

h) conditiile si instalatiile de interventie contra incendiilor;

i) conditiile si instalatiile tehnice ale stadionului (apa, canalizare, energie electrica, energie termica, iluminat nocturn);

j) culorile echipamentului de joc ale echipelor si numerele jucatorilor care sunt obligatorii;

k) atentionarea atat a oficialilor delegati ai celor doua echipe, cat si a arbitrilor asupra:

- netolerarii practicarii jocului brutal;

- disputarii meciului intr-un spirit de FAIR-PLAY.

In mod expres, observatorul va chestiona pe rand oficial: delegati ai celor doua echipe cat si pe arbitri daca s-au produs evenimente inainte de inceperea jocului care sa conduca la incalcarea eticii sportive si la practici neregulamentare. Raspunsurile vor fi date in scris.

42.11. La finele sedintei tehnice, se va incheia PROTOCOLUL TEHNIC AL JOCULUI

42.12. PROTOCOLUL TEHNIC se incheie in 2 exemplare, din care:

- originalul se transmite la F.R. Fotbal odata cu raportul de observare;

- exemplarul 2 ramane la clubul organizator.

42.13. Cluburile si sectiile de fotbal din cadrul Diviziei 'B' si 'C', sunt obligate sa achite, conform CHITANTEI, observatorului federal contravaloarea cheltuielilor ce reprezinta indemnizatia de observator si de transport, DUS-INTORS.

Pentru cheltuielile de transport, se va depune documentul de transport - bilete CFR, curse auto autorizate, etc.

Neachitarea sumelor prevazute in chitanta si in documentul de transport, va atrage neprogramarea echipei clubului sau sectiei de fotbal in culpa, pana la lichidarea litigiului respectiv.

NUMARUL SI INLOCUIREA JUCATORILOR

Art. 43. - NUMARUL JUCATORILOR

43.1. Jocurile oficiale se disputa intre echipe cuprinzand fiecare cel mult 11 jucatori, intre care un portar.

43.2. Echipele au dreptul sa inscrie in raportul de arbitraj, un numar de 16 jucatori, inainte de inceperea jocului, din care 5 (cinci) jucatori de rezerva.

43.3. Echipele pot utiliza in formatiile lor, maxim 3 (trei) jucatori de nationalitate straina, in teren, pe toata durata jocului.

43.4. Inscrierea jucatorilor titulari si de rezerva in raportul de arbitraj se face numai inainte de inceperea jocului.

43.5. Echipele care folosesc intr-un joc oficial jucatori, in afara celor inscrisi in raportul de arbitraj vor fi sanctionati conform prevederilor regulamentare.

Art. 44.

44.1. Precizari in legatura cu folosirea jucatorilor seniori, juniori si fete in ceea ce priveste numarul, varsta, inlocuirile, etc. se arata anual in comunicatul Comitetului executiv al F.R. Fotbal.

44.2. Pentru campionatul editiei 1997 - 1998 sunt valabile urmatoarele dispozitii:

Cluburile si sectiile de fotbal din cadrul Diviziei 'C' si 'D' sunt obligate a incepe jocul cu 1 (un) jucator junior, care poate fi schimbat, fara a se tine cont de mnomentul schimbarii, cu un alt jucator. Nu este obligatoriu ca schimbarea sa se faca tot cu junior.

Cluburile si sectiile de Divizia 'D' pot inscrie 18 jucatori in raportul de arbitraj si pot efectua 4 (patru) schimbari pe parcursul jocului.

Art. 45. - INLOCUIREA JUCATORILOR

45.1. Echipele de seniori au dreptul sa schimbe pe toata durata jocului 3 (trei) jucatori indiferent de post.

45.2. Echipele de copii si juniori pot schimba cate 5 (cinci) jucatori, cele de fotbal feminin si Divizia 'D' cate 4 jucatori.

45.3. Schimbarile de jucatori se fac cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) arbitrul trebuie sa fie incunostiintat in prealabil de schimbarea ce urmeaza a se efectua, numai cand jocul este oprit;

b) jucatorul de rezerva nu va intra in terenul de joc inainte ca jucatorul ce urmeaza a fi inlocuit sa fi parasit terenul si pana cand nu a obtinut aprobarea din partea arbitrului;

c) jucatorul de rezerva va intra in terenul de joc numai pe la linia mediana; incalzirea jucatorilor care urmeaza a intra in terenul de joc in urma unor inlocuiri se va face de-a lungul liniei de margine in propria jumatate de teren, inapoia arbitrului asistent de pe partea respectiva. Daca nu sunt conditii, incalzirea jucatorilor, se va face in spatele portii proprii, respectandu-se linia fotografilor. Jucatorul trebuie sa poarte echipament care sa-1 deosebeasca de jucatorii din terenul de joc.

d) un jucator care a fost inlocuit nu mai poate participa la joc;

e) jucatorul de rezerva este supus autoritatii si jurisdictiei arbitrului fie ca a fost introdus in joc sau nu;

f) inlocuirea se termina in momentul in care jucatorul de rezerva intra pe terenul de joc. Incepand din acest moment el este considerat jucator titular, in timp ce coechipierul care a fost inlocuit inceteaza sa mai fie titular.

45.4. Delegatii echipelor au obligatia ca la terminarea jocului sa ia cunostinta suh semnatura de schimbarile de jucatori si de minutele in care au fost efectuate, inscrise de arbitru in raportul de arbitraj.

45.5. La efectuarea schimbarilor de jucatori se va tine seama de urmatoarele conditii:

a) oricare jucator il poate inlocui pe portar cu conditia ca arbitrul sa fie anuntat in prealabil, iar schimbarea sa aiba loc in timpul unei opriri a jocului;

b) jucatorul de rezerva care a inlocuit un jucator titular poate fi si el inlocuit la randul sau in limita numarului si a conditlor prevazute de actualul regulament;

c) un jucator eliminat inainte de inceperea jocului poate fi inlocuit cu unul din jucatorii de rezerva. In acest caz echipa respectiva isi diminueaza corespunzator numarul de inlocuiri la care are dreptul.

45.6. Numele jucatorilor de rezerva trebuie sa fie comunicate arbitrului, inainte de inceperea jocului.

45.7. Jucatorii de rezerva care nu au fost desemnati conform dispozitiilor mentionate mai sus, nu vor putea participa la joc.

45.8. In timpul oricarui alt joc se poate recurge la 5 (cinci) inlocuiri cu conditia ca ambele echipe sa cada de comun acord asupra numarului maxim de inlocuiri permise si ca arbitrul sa fie informat inainte de inceperea jocului. Daca arbitrul nu este informat, sau nu survine nici un acord inainte de inceputul jocului, nu este posibil sa se mai efectueze decat 3 (trei) inlocuiri. Completat cu dispoz. Art. III din Regulamentul de joc al FIFA.

Art. 46. - JUCATORI ELIMINATI

46.1. Jucatorii eliminati de pe teren, sau celor care au comis acte de indisciplina inainte, in timpul sau la terminarea jeaLzl,i, li se vor retine carnetele de legitimare, care vor f inaintate de arbitru, odata cu raportul sau, comisiei organizatoare.

46.2. Pana la pronuntarea hotararii comisiei organizatoare, jucatorii respectivi nu au drept de joc. Pronuntarea hotararii se va face in cel mult 5 zile de la data la care s-a comis abaterea.

In cazul cand jocurile oficiale sunt programate si in timpul saptamanii, pronuntarea este obligatoriu sa se faca in cel mult 2 zile.

46.3. Jucatorii de rezerva eliminati in timpul jocului, inlocuiti in timpul jocului sau aflati in stare de suspendare vor fi asimilati jucatorilor titulari si sanctionati conform prevederilor regulamentare.

46.4. Jucatorii de rezerva inscrisi in raportul de arbitraj au obligatia de a sta in incinta terenului de joc pe bancile special amenajate. Parasirea acestora altfel decat in situatiile prevazute in regulament va conduce la sanctionarea vinovatilor.

46.5. Jucatorii eliminati in timpul jocului nu beneficiaza de dreptul de a sta pe banca rezervelor, ci ei sunt obligati sa paraseasca imediat incinta terenului de joc.

46.6. Jucatorii susppendati de comisiile organizatoare nu pot participa la nici un fel de joc public, pana cand nu le-a expirat sanctiunea.

Art. 47. - PARTICIPAREA LA JOCURI A JUCATORILOR IN CONDITII NEREGIILAMENTARE

47.1. Jucatorii, indiferent de varsta si categorie, cu exceptia portarului, nu pot participa la 2 (doua) jocuri oficiale in aceeasi zi.

47.2. Portarul poate fi utilizat la ambele jocuri programate in aceeasi zi, daca este folosit numai pe postul de portar.

47.3. Nerespectarea dispozitiilor din alin. 1 se sanctioneaza cu pierderea celui de al doilea joc din oficiu, cu 3-0, iar antrenorul echipei va fi sanctionat din oficiu.

47.4. Echipele care prezinta in componenta lor jucatori care in urma unei contestat scrise si introduse inainte de inceperea jocului s-au dovedit ca au obtinut legitimarea si dreptul de joc cu incalcarea prevederilor regulamentare, vor fi sanctionate conform prevederilor regulamentare.

47.5. In cazul in care legitimarea sau dreptul de joc s-au acordat in condit neregulamentare de catre organele competente, iar echipa in cauza isi dovedeste buna credinta, jocurile respective se vor omologa cu rezultatele de pe teren iar jucatorilor respectivi li se va ridica dreptul de joc pana la solutionarea cauzei.

Art. 48. - NEPREZENTAREA, INTARZIEREA

48.1. Jocurile oficiale vor incepe la ora stabilita de comisia organizatoare. Daca una sau ambele echipe nu se prezinta la teren (intarzie) sau nu prezinta carnetele de legitimare ale jucatorilor in maximum 15 minute de la ora stabilita, ori se prezinta cu mai putin de 7 (sapte) jucatori la seniori si 8 (opt) jucatori la juniori si fotbal feminin, legitimati cu drept de joc, atunci arbitrul va fluiera sfarsitul jocului si va consemna in raportul de arbitraj aceasta situatie.

48.2. Echipa prezenta la terenul de joc in timpul regulamentar va completa raportul de arbitraj.

48.3. In lipsa arbitrului de centru, neprezentarea se constata in ordine de urmatoarele persoane:

a) arbitrii asistenti, delegati la jocul respectiv;

b) oricare alt arbitru aflat la stadion;

c) orice persoana care are calitate oficiala in Ministerul Tineretului si Sportului, F.R.F., L.P.F., A.J.F., comisiile de arbitri, cluburile sportive, etc.;

d) delegatul echipei prezente la teren impreuna cu doua persoane majore;

e) reprezentantul echipei proprietare sau detinatoare a terenului, ori in lipsa acestuia, administratorul terenului impreuna cu doua persoane majore, in cazul in care jocul a fost programat pe teren neutru.

48.4. In caz de neprezentare (intarziere) a echipelor sau de neprezentare a carnetelor de legitimare, comisia organizatoare va sanctiona echipa in culpa conform prevederilor regulamentare.

48.5. Daca o echipa nu se prezinta (intarzie) sau nu prezinta carnetele de legitimare la 2 jocuri in acelasi campionat, ea va fi exclusa din competitie si va fi retrogradata in esalonul imediat inferior in anul urmator.

48.6. Daca o echipa se prezinta la 2 jocuri in decursul unui campionat, iar echipa se afla pe o pozitie de retrogradare (influentand clasamentul) aceasta va fi exclusa din competitie si va fi retrogradata cu doua trepte competitionale.

48.7. Daca o echipa a fost exclusa pentru 2 neprezentari in campionatul anterior, la prima neprezentare la campionatul in curs va fi retrogradata cu o treapta competitionala.

Art. 49. - CONSECINTE ALE NEPREZENTARII

49.1. Echipele pot invoca forta majora in caz de intarziere sau neprezentare in ceea ce priveste transportul, numai daca prezinta o dovada scrisa din partea organelor competente (servicii auto, organe de politie), privind cauzele tehnice ale defectiunilor aparute la mijlocul de transport. La dosarul cauzei este obligatoriu sa se prezinte foaia de parcurs emisa pentru aceasta deplasare. In aceasta situatie, jocul se va reprograma conform prevederilor prezentului regulament.

49.2. Daca una din echipe sau ambele echipe se prezinta la teren dupa ce arbitrul a fluierat sfarsitul jocului, deci dupa 15 minute regulamentare, se vor aplica sanctiunile aratate in regulament, chiar daca jocul s-a disputat dupa aceea amical.

49.3. Echipele neprezentate (intarziate) sau care nu prezinta carnetele de legitimare ale jucatorilor, cu exceptia cazurilor de forta majora, sunt obligate sa ramburseze echipelor organizatoare toate cheltuielile efectuate pentru organizarea jocurilor respective, in termen de 10 zile de la data pronuntarii hotararii de catre comisia competenta. In caz contrar nu vor fi programate la jocurile urmatoare.

Art. 50. - RETRAGEREA DE PE TEREN SAU REFUZUL DE A RELUA JOCUL

50.1. In situatia in care, indiferent din ce motive, o echipa se retrage de pe teren sau refuza sa reia jocul, inaintea consumarii timpului regulamentar, ea va fi sanctionata conform prevederilor regulamentare.

50.2. In aceste cazuri arbitrul va aplica 'Regula celor 3 (trei) minute' conform art. 31.5, 6, 7.

Art. 51. - JOCURI INTRERUPTE SI AMANATE

51.1. Jocurile oficiale nu pot continua daca terenul devine impracticabil, conditiile atmosferice sunt improprii (ceata densa, furtuna puternica, ninsoare abundenta, ploaie torentiala, descarcari electrice, etc.) sau din cauza intunericului.

51.2. Jocul poate fi intrerupt pentru cauzele aratate mai sus, numai de catre arbitru.

51.3. Jocul va fi reluat in aceeasi zi, sau in cel mult o ora de la intrerupere, daca terenul devine practicabil sau conditiile atmosferice au devenit favorabile desfasurarii jocului. Daca acest lucru nu este posibil, jocul se va desfasura a doua zi, in intregime.

51.4. In cazul in care jocul nu se poate disputa nici a doua zi, el va fi reprogramat de comisia organizatoare conform dispozitiilor prezentului regulament, urmand sa se dispute in intregime.

51.5. Jucatorii eliminati in timpul unui joc intrerupt nu mai pot face parte din echipa care: rejoaca jocul.

51.6. Jucatorii care din motive de forta majora (imbolnaviri, spitalizari, accidentari, etc.) nu pot lua parte la jocurile oficiale reprogramate, vor putea fi inlocuiti cu alti jucatori cu drept de joc pentru echipa respectiva.

51.7. Daca arbitrii se declara indisponibili pentru a douu zi, se va cere comisiei organizatoare sa delege alti arbitri, sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, se va proceda ca in cazul neprezentarii arbitrilor.

51.8. Echipele care nu se prezinta pentru rejucarea jocurilor amanate sau intrerupte, vor fi sanctionate conform prevederilor regulamentare.

51.9. La jocurile amanate sau rejucate a doua zi, daca arbitrii sunt din alta localitate, cluburile organizatoare sunt obligate sa asigure cazarea si intretinerea lor si sa suporte cheltuielile suplimentare.

CAPITOLUL VII

JOCURILE DE CAMPIONAT

DISPOZITII COMUNE

Art. 52. - FORMULA DE ORGANIZARE A CAMPIONATELOR

52.1. F.R. Fotbal, L.P.F. si Asociatiile judetene de fotbal stabilesc formulele de disputare a campionatelor, sistemul de promovare si retrogradare pe categorii, care vor fi anuntate la inceputul fiecarui an competitional.

52.2. Modificarea formulei competitionale si a sistemului de promovare - retrogradare va fi aprobata de Adunarea Generala si va fi anuntata public cu un an inainte de punerea in aplicare.

Art. 53. - SECTII CU MAI MULTE ECHIPE

53.1. Cluburile pot participa in campionatele divizionare numai cu o singura echipa la fiecare categorie competitionala.

53.2. Ele pot participa si cu alte echipe in campionatele judetene, municipale si orasenesti (de sector la municipiul Bucuresti), precum si in campionatele divizionare, pana la categoria competitionala imediat inferioara a primei echipe. In acest caz, daca echipa de categorie inferioara se claseaza pe primul loc, ea nu are drept de promovare, urmand ca acest drept sa revina echipei clasate pe locul II, daca ea nu se gaseste in aceeasi situatie si asa mai departe.

53.3. Cluburile care participa cu una sau mai multe echipe in campionatul municipal sau orasenesc, in conditiile de mai sus, vor depune in mod obligatariu la comisia organizatoare respectiva, inainte de inceperea campionatului, lista cu jucatorii lor, impartiti pe echipe.

53.4. Jucatorii nu pot juca pe toata durata campionatului decat pentru echipa la care au fost desemnati initial, deci ei nu se pot transfera de la o echipa la alta. Cei care se legitimeaza dupa inceperea campionatului vor fi repartizati pentru oricare dintre ele.

53.5. Jucatorii care au jucat intr-o categorie inferioara pot fi folositi oricand la echipa de categorie superioara a clubului, iar acesti jucatori care au participat la jocurile din categoria superioara, nu mai pot fi utilizati in acelasi campionat la jocurile echipei de categorie inferioara.

Art. 54. - UTILIZAREA JUNIORILOR LA JOCURI

54.1. Jucatorii juniori sunt considerati o categorie ierarhic inferioara fata de toate celelalte categorii de seniori.

54.2. Ei pot fi utilizati atat la jocurile de seniori cat si la cele de juniori, indiferent de numarul participarilor la jocurile echipelor de seniori numai daca au implinit varsta de rninimum 14 ani.

Art. 55. - CRITERIILE DE DEPARTAJARE A ECHIPELOR

55.1. Rezultatul unui joc de campionat se considera definitiv stabilit numai dupa ce a fost omologat de catre comisia organizatoare.

Criteriile de atribuire a punctelor sunt urmatoarele:

a) joc castigat - 3 puncte;

b) joc egal - 1 punct;

c) joc pierdut - 0 puncte.

Art. 56. - OMOLOGAREA REZULATELOR JOCURILOR

56.1. Comisia organizatoare are obligatia sa omologheze rezultatul jocurilor in maximum 5 zile de la disputarea lor.

56.2. Hotararea luata va fi inscrisa in fiecare raport de arbitraj la rubrica corespunzatoare.

56.3. Jocurile la care exista litigii vor fi omologate odata cu solutionarea acestora, printr-o hotarare definitiva.

Art. 57. - CLASAMENTUL

57.1. Ierarhia valorica a echipelor participante se stabileste prin cumularea punctelor pe toata durata desfasurarii competitei.

57.2. Echipa care dupa disputarea jocurilor prevazute in program a obtinut cel mai mare numar de puncte, este clasata pe primul loc in campionatul respectiv, sau al seriei, daca sunt mai multe serii.

57.3. Daca doua sau mai multe echipe acumuleaza acelasi numar de puncte dupa ce au jucat toate meciurile programate, clasamentul se va stabili pe baza urmatoarelor criterii, in ordine:

- numarul mai mare de puncte obtinute in intalnirile directe;

- golaverajul in intalnirile directe;

- numarul mai mare de goluri marcate in intalnirile directe;

- numarul mai mare de goluri marcate in deplasare in intalnirile directe.

54.4. Daca si dupa aplicarea acestor criterii, egalitatea se mentine, se vor disputa jocuri de baraj cand este necesar sa se stabileasca castigatoarea titlului, promovarea, retrogradarea sau participarea in cupele europene.

57.5. Se interzice ca pe parcursul sau la sfarsitul unui campionat clasamentele echipelor de seniori sa fie alcatuite prin aditiune de puncte cu cele obtinute de echipele de juniori sau de copii, acestea fiind intocmite separat pentru fiecare in parte.

Art. 58. - COMUNICAREA CLASAMENTULUI

58.1. Clasamentele defnitive ale campionatelor divizionare vor fi publicate la sfarsitul fiecarui an competitional.

58.2. Asociatiile judetene de fotbal vor trimite la F.R. Fotbal, compartiment competitii, clasamentele definitive ale eampionatelor pe care le organizeaza, in termen de maximum 10 zile de la terminarea lor.

Art. 59. - DESFIINTAREA, RETRAGEREA SI ELIMINAREA ECHIPELOR DIN CAMPIONAT

59.1. In cazul in care in cursul desfasurar unui campionat, o echipa sau mai multe echipe se desfnteaza, se retrag, sunt retrogradate sau excluse din activitatea competitionala, se iau urmatoarele masuri:

a) daca aceasta situatie are loc inainte de sfarsitul turului, rezultatele jocurilor disputate se anuleaza si nu vor mai aparea in clasament;

b) daca aceasta situatie are loc dupa terminarea turului sau in timpul desfasurarii returului, rezultatele jocurilor disputate se mentin, iar jocurile ramase a se disputa conform programului oficial, se omologheaza cu rezultatul de 3-0 in favoarea fiecarei echipe adverse.

59.2. In cazul anularii rezultatelor se mentine efectul cartonaselor galbene si rosii primite de jucatori la jocurile disputate.

Art. 60. - LOCURI VACANTE

61.1. Daca intr-o editie de campionat raman locuri vacante prin desfiintare, excludere, fuziune, neinscrierea sau renuntarea unor echipe la dreptul de a participa in campionatul respectiv, se va proceda astfel:

a) Daca aceasta situatie a intervenit inainte de inceperea campionatului echipele in cauza vor fi retrogadate in categoria imediat inferioara, locurile vacante fnd ocupate de echipele retrogradate in campionatul precedent, cel mai bine clasate, respectandu-se pe cat posibil criteriul geografic;

b)Dupa inceperea campionatului locurile vacante nu se vor mai completa, iar la sfarsitul campionatului numarul echipelor ce urmeaza sa retrogadeze va fi redus in mod corespunzator.

Art. 61. - CHELTUIELI DE DEPLASARE

61.1. Echipele se deplaseaza pentru disputarea jocurilor de campionat pe cont propriu, suportand cheltuielile aferente, in conformitate cu dispozitle legale in vigoare.

Art. 62. - CAMPIONATE DIVIZIONARE SI FORMULA COMPETITIONALA

In anul competitional 1997-1998 se organizeaza:

62.1. De catre Liga Profesionista de Fotbal:

a) Campionatul Diviziei A, o serie formata din 18 echipe profesioniste;

b) Cupa Ligii;

c) Campionatul de Tineret - Rezerve.

62.2. De catre Federatia Romana de Fotbal:

a) Campionatul Diviziei B; format din doua serii a cate 18 echipe;

b) Campionatul Diviziei C, format din patru serii a cate 20 de echipe;

c) Campionatul Diviziei feminine;

d) Cupa Romaniei;

e) Supercupa Romaniei;

f) Jocurile de baraj pentru promovarea in Divizia C.

Art. 63. - SISTEMUL DE PROMOVARE SI RETROGRADARE

63.1. PENTRU EDITIA CAMPIONATULUI 1997/1998.

a) Divizia 'A': este formata din o serie de 18 echipe;

- Retrogradeaza din divizia 'A' in Divizia 'B' 3 (trei) echipe, ocupantele locurilor 16, 17 si 18;

- Promoveaza din Divizia 'B' in Divizia 'A', ocupantele locurilor 1 (unu) din cele 2 (doua) serii de Divizia 'B' plus echipa castigatoare a jocului de baraj (un singur joc pe teren neutru) intre ocupantele locurilor 2 (doi) din cele 2 (doua) serii ale Diviziei;

b) Divizia 'B': este formata din 2 (doua) serii a 18 echipe;

- Promoveaza in Divizia 'A' ocupantele locurilor 1 (unu) din cele 2 (doua) serii de Divizia 'B', plus castigatoarea jocului de baraj dintre ocupantele locurilor 2 (doi) din cele 2 (doua) serii de Divizia;

- Retrogradeaza in Divizia 'C', ocupantele locurilor 16, 17 si 18 din Divizia 'B';

- Promoveaza in Divizia 'B' echipele clasate pe locul unu in cele 4 serii de Divizia 'C' plus doua echipe castigatoare a jocurilor de baraj (un singur joc pe teren neutru) dintre ocupantele locurilor 2 (doi) din cele 4 (patru) serii de Divizia 'C', astfel:

- Locul 2 (doi) din Divizia 'C1 ', contra locului 2 (doi) din Divizia 'C2';

- Locul 2 (doi) din Divizia 'C3', contra locului 2 (doi) din Divizia 'C4';

c) Divizia 'C': este formata din 4 (patru) serii a 20 de echipe.

- Promoveaza in Divizia 'B', ocupantele locurilor 1 (unu) din cele 4 (patru) serii de Divizia 'C', plus 2 (doua) echipe castigatoare a locurilor de baraj (un singur joc pe teren neutru) dintre locul 2 (doi) a fiecarei serii de Divizia 'C';

- Retrogradeaza in Divizia 'D' (judet, municipii, Bucuresti), ocupantele locurilor 16-20, plus echipa clasata cel mai slab pe locul 15 din cele 4 (patru) serii de Divizia 'C' conform urmatoarelor criterii de departajare:

- numar de victorii;

- golaverajul general;

- numar mai mare de goluri marcate;

- FAIR-PLAY - numarul de cartonase rosii, galbene, etape suspendare.

- Promoveaza in Divizia 'C', 21 de echipe din Divizia 'D' castigatoare a jocurilor de baraj (un singur joc pe teren neutru) dintre cele 42 de ech:pe de Divizia 'D'.

Art. 63.2. - PENTRU EDITIA CAMPIONATULUI 1998-1999.

a) Campionatul Diviziei 'A', organizat de Liga Profesionista de Fotbal, este format dintr-o serie de 18 echipe, dupa urmatorul sistem de promovare retrogradare, in vederea organizar editiei 1989/2000 cu 16 echipe;

- Raman in Divizia 'A' echipele clasate pe locurile 1-14;

- Retrogradeaza in Divizia 'B', echipele clasate pe locurile 16-18.

b) Campionatul Diviziei 'B', organizat de Federatia Romana de Fotbal cu 2 (doua) serii de 18 echipe, dupa urmatorul sistem:

- Promoveaza in Divizia 'A', echipele clasate pe locurile 1 (unu) in fiecare serie a Diviziei 'B ;

- Raman in Divizia 'B' echipele clasate pe locurile 2-15 in cele 2 (doua) serii;

- retrogradeaza in Divizia 'C', echipele clasate pe locurile 16-18 in cele 2 doua serii ale Diviziei 'B;

c) Campionatul Diviziei 'C', organizat de catre Federatia Romana de Fotbal cu 4 (patru) serii de 20 de echipe dupa urmatorul sistem:

- Promoveaza in Divizia 'B' echipele clasate pe locul 1 (unu) in cele 4 (patru) serii;

- Retrogradeaza in Divizia 'D', echipele clasate pe locurile 15-20 in cele (patru) serii, cu exceptia echipei, cel mai bine clasate pe locul 15, pe baza criteriilor de departajare.

In cazul in care 2 (doua) sau mai multe echipe clasate pe locul 15, au acumulat acelasi numar de puncte, departajarea lor se va face pe baza urmatoarelor criterii:

- numar de victorii;

- golaverajul general;

- numarul mai mare de goluri marcate;

- FAIR-PLAY - numarul de cartonase rosii, galbene, etape suspendare.

- Promoveaza in Divizia 'C', echipele castigatoare ale celor 21 de jocuri de baraj dintre campioanele Diviziei 'D' (municipiul Bucuresti).

Art. 64. - Campionatul de Fotbal Feminin se organizeaza anual, dupa o formula competitionala stabilita de Comitetul Executiv al F.R. Fotbal.

64.1. Au drept de joc jucatoarele cu varsta minima de 15 ani impliniti in anul respectiv.

Art. 65. - DESFASURAREA CAMPIONATULUI

65.1. Jocurile divizionare si din celelalte categorii se desfasoara numai dupa sistemul campionat (tur-retur).

65.2. Echipele nu pot renunta la dreptul lor de organizare in favoarea echipelor adverse si nici nu pot juca meciul din tur sau retur pe terenul echipei adverse.

Art. 66. - AMANAREA OFICIALA DE JOCURI

66.1. Echipele divizionare care sustin jocuri oficiale, pot fi programate sa dispute jocurile de campionat la alte date, numai cu aprobarea Comitetului executiv al F.R. Fotbal, Consiliul L.P.F., sau A.J.F.

Art. 67. - TROFEE

67.1. Echipei clasate pe locul 1 la sfarsitul campionatului Diviziei A i se va decerna titlul de Campioana nationala si i se va inmana trofeul, tricourile si medaliile de campion national.

67.2. Echipele clasate pe locurile 2 si 3 in Divizia A precum si cele clasate pe locurile 1 din Diviziile B, C, D, fotbal feminin, copii si juniori vor fi premiate conform normelor in vigoare.

Art. 68. - OBLIGATII DE PARTICIPARE

68.1. Cluburile din Divizia A, B si C sunt obligate sa participe in campionatele de juniori conform dispozitiilor art. 74 si urmatoarele.

68.2. In cazul nerespectarii prevederilor acestui articol, cluburile vor fi sanctionate astfel: la 2 neprezentari ale echipei de juniori, echipa de seniori va f penalizata cu amenda.

Art. 69. - CAMPIONATE JUDETENE

69.1. Anual, in fecare judet se organizeaza campionatul Diviziei D, campionatul de seniori, juniori Al, B1, C, D si copii.

69.2. Campionatul Diviziei D se organizeaza de catre Asociatia judeteana de fotbal pe baza prezentului regulament, dupa cum urmeaza:

a) in fiecare judet se organizeaza o singura serie de Divizia D, cu exceptia Municipiului Bucuresti, cu un numar de 12-16 echipe, in functie de situatia valorica a echipelor din judetul respectiv.

b) programul turului si returului va fi astfel alcatuit, incat faza judeteana sa se incheie la datele stabilite anual de F.R. Fotbal.

c) castigatoarele seriilor Diviziei D vor participa la promovarea in Divizia C prin jocuri de baraj. Au drept de joc la faza nationala jucatorii legitimati sau transferati cu cel putin 6 (sase) etape inainte de terminarea returului.

d) din Divizia D va retrograda anual numarul de echipe stabilit de Asociatia judeteana de fotbal.

Art. 70. - COMPETENTA

70.1. Organizarea campionatelor judetene de fotbal revine Asociatiilor judetene de fotbal cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) fomula si regulamentul de desfasurare a acestor campionate, precum si formula adoptata pentru jocurile de baraj se stabilesc de Asociatle judetene de fotbal, in conformitate cu prezentul regulament, dupa care un exemplar se transmite la Compartimentul Competitii al F.R. Fotbal spre informare;

b) echipele nu pot renunta la dreptul lor de organizare, in favoarea echipei adverse si nici nu pot juca meciurile lor pe terenurile echipei adverse;

c)Asociatiile judetene de fotbal se vor ingriji ca prin formula adoptata sa se asigure echipelor cel putin 22 de jocuri anual. In cazul in care numarul echipelor este redus, campionatul se poate organiza cu 2 tururi si 2 retururi.

70.2. Jocurile de baraj programate pentru desemnarea echipelor castigatoare a campionatului judetean, in cazul in care campionatul a fost organizat pe doua sau mai multe ser nu se considera ca fiind etape de campionat si deci nu pot fi luate in calcul pentru a fi incluse in numarul celor 6 (sase) etape inainte de terminarea campionatului.

70.3. Promovarea in campionatele judetene se face pe baza rezultatelor in jocurile de baraj la care participa echipele castigatoare ale campionatelor municipale, orasenesti sau pe zone geografice, specifice fiecarei asociat judetene in parte.

70.4. Hotararile Asociatiilor judetene de fotbal sunt obligatorii pentru echipele municipale, orasenesti si comunale (de sector) de pe raza judetului respectiv.

Art. 71. - OBLIGATII DE PARTICIPARE

71.1. Pentru a participa la campionatul judetean de seniori, cluburile de fotbal sunt obligate:

- sa participe in campionatele de juniori, conform prevederilor art. 73 si urmatoarele;

- sa dispuna de un teren omologat pentru jocurile de categorie judeteana;

- sa angajeze un antrenor sau instructor pentru pregatirea echipelor de seniori si juniori.

71.2. Neindeplinirea conditiilor de mai sus atrage neprogramarea echipei de seniori.

Art. 72. - FOLOSIREA JUCATORILOR

72.1. La toate jocurile de baraj pentru promovarea in categorle competitionale, echipele nu pot folosi decat jucatori care se gasesc legitimati sau transferati cu drept de joc pentlu ele, cu cel putin 6 (sase) etape inainte de terminarea campionatului in conditiile stabilite de prezentul regulament.

Art. 73. - ORGANIZAREA ALTOR COMPETITII

73.1. Pe langa campionatele judetene de fotbal, in scopul angrenarii echipelor intr-o activitate continua si organizata, Asociatiile judetene de fotbal pot organiza si alte competitii la nivel municipal, orasenesc sau pe zone geografice, cu drept de promovare in campionatele judetene respective.

Art. 74. - CAMPIONATELE DE COPII SI JUNIORI

74.1. Cluburile de Divizia A, B si C, in conformitate cu prevederile ROAF, sunt obligate sa participe la campionatele nationale de juniori, stabilite anual de Comisia centrala de copii si juniori si Asociatia judeteana de fotbal pe baza unor regulamente speciale, pe categorii de varsta.

74.2. La aceste campionate vor mai putea participa pe baza de inscriere nominala si alte echipe apartinand cluburilor de fotbal din alte categorii.

74.3. Totodata se vor organiza si campionatele nationale scolare, pe categorii de clase si varsta, pe baza unor regulamente elaborate in comun de Ministerul Educatiei Nationale si F.R.F.

74.4. Asociatiile judetene de fotbal pot organiza si alte competitii pentru copii si juniori, pe care le considera utile in vederea dezvoltar activitatii fotbalistice din judetul respectiv.

Art. 75. - PARTICIPAREA JUNIORILOR

75.1. Participarea la jocurile din campionatul national al juniorilor A si B se va face pe baza legitimatlor tip F.R. Fotbal si a buletinului de identitate.

CAPITOLUL VIII

CUPA ROMANIEI

Art. 76. - SCOPUL

76.1.Cupa Romaniei are ca scop sa cuprinda intr-o intrecere sportiva de masa toate echipele de fotbal afiliate, precum si alte echipe neafiliate.

76.2. Cupa Romaniei este dotata cu un trofeu transmisibil, pe care echipa detinatoare il pastreaza de la data de 1 Iunie si pana la data de 1 Iunie a anului urmator, cand se depune la F.R. Fotbal.

76.3. Echipele pot utiliza pe toata durata competitei jucatori care sa nu fie conditionati de limita de varsta.

76.4. Echipele divizionare si judetene, se inscriu din oficiu, iar celelalte echipe se inscriu pana la data de 1 martie.

76.5. O data cu intrarea in competitie a echipelor divizionare, programarea jocurilor va fi efectuata de Comisia campionatului national, in colaborare cu Compartimentul competitii.

76.6. Pana la faza 16-zecimilor, programarea jocurilor se va face prin imperechereu echipelor pe criterii geografice, evitandu-se pe cat posibil distantele mari. Echipele de categorie superioara vor juca in deplasare, iar in cazul in care se intalnesc doua echipe din aceeasi categorie, echipa situata pe un loc superior in clasamentul final al anului competitional precedent, se va deplasa in localitatea echipei clasata pe un loc inferior in acelasi campionat.

La jocurile de CUPA ROMANIEI, sunt inscrise din oficiu toate echipele ce au activat in Campionatele divizionare la care se adauga cele 42 de echipe care au fost calificate pentru etapa superioara dupa cum urmeaza:

- Divizia 'A' = 18 echipe

- Divizia 'B' = 36 echipe

- Divizia 'C' = 80 echipe

- Calificate din judete = 42 echipe

In primele 3 faze participa echipele din Divizia C (80) si cele calificate in urma fazei judetene (42), in total 122 echipe.

In faza I participa 84 de echipe dupa cum urmeaza:

- 42 de echipe calificate din judete;

- 42 de echipe din Divizia C, clasate in campionatul precedent pe locurile 11-20, plus 2 echipe clasate pe locul 10, cu cel mai slab punctaj.

In faza a II-a participa cele 42 de echipe calificate din faza I si 38 de echipe din Divizia C, clasate pe locurile 1-9 in campionatul precedent la care se adauga 2 echipe situate pe locurile 10, cu cel mai bun punctaj in cele 4 serii. In situatia in care echipele clasate pe locurile 10, din cele 4 serii, au acumulat acelasi numar de puncte, departajarea lor se va face pe baza aplicarii, in ordine, a urmatoarelor criterii:

- numarul de victorii;

- golaverajul general;

- numarul mai mare de goluri marcate;

- fair-play, numarul cartonaselor rosii, galbene, etape de suspendare.

Sunt considerate ocupante ale locurilor 1 din Divizia C, cele 4 echipe retrogrante din Divizia B.

In faza a III-a participa castigatoarele jocurilor din faza a II-a (40 de echipe).

In faza a IV-a participa cele 20 de echipe calificate din faza precedenta si cele 36 de echipe din Divizia B. In faza a V-a participa cele 28 de echipe castigatoare ale jocurile din faza a IV-a.

In faza a VI-a (saisprezecimile) participa 14 echipe calificate din faza anterioara si 18 echipe din Divizia A.

76.7. Incepand cu faza 16-zecimilor, tragerea la sorti se efectueaza astfel:

a) din Divizia 'A' se vor stabili 8 echipe, capi de serie pe criterii valorice, tinandu-se cont de clasamentul final al anului competitional anterior care vor fi introduse intr-o singura urna (urna A);

b) urmatoarele echipe clasate in Divizia 'A' se vor introduce in urna valorica B;

c) celelalte 14 echipe calificate vor fi introduse in urna C.

76.8. Tragerea la sorti se va efectua astfel:

a) se vor imperechea prin extragere din urne, cele 8 echipe de divizia A cu alte 8 echipe extrase in urna C (cate una alternativ din fiecare urna). Echipele din urna C vor fi organizatoare;

b) se vor extrage alternativ din urna B 6 echipe care se vor imperechea cu cele 6 ramase in urna C. Echipele din urna C vor fi organizatoare;

c) din urna B se vor extrage cele 4 echipe ramase, imperechindu-se intre ele. Prima echipa extrasa la cele doua jocuri va fi organizatoare.

76.9. O data cu faza optimilor de finala, echipele vor fi repartizate in aceleasi urne valorice.

76.10. Din toate judetele se califica pentru faza nationala o singura echipa iar din Municipiul Bucuresti 2 echipe.

76.11. Asociatiile judetene de fotbal vor comunica anual pana la data de 1 iulie echipele care au obtinut dreptul de a participa la faza Cupei Romaniei, organizata de F.R.Fotbal.

76.12. Jocurile din Cupa Romaniei se desfasoara in sistem eliminatoriu intr-o singura mansa.

a) in situatia in care dupa consumarea celor 90 de minute regulamentare rezultatul este egal, jocul se va prelungi cu 2 (doua) reprize a 15 minute fiecare, fara pauza intre ele, dar cu o pauza de 5 minute intre sfarsitul jocului si prima repriza a prelungirilor.

b) in timpul de prelungire cu 2 (doua) reprize a 15 minute, echipa care marcheaza primul gol va fi declarata invingatoare, dupa principiul 'GOLUL DE AUR' si partida se incheie.

c) daca egalitatea se mentine si dupa cele 30 de minte de prelungiri, deci dupa 120 de minute de joc, echipa castigatoare va fi desemnata in urma executarii loviturilor din punctul de pedeapsa, conform instructiunilor stabilite de I.F.A. Board, la 26 iunie 1970;

d) in cazurile in care jocurile din 16-zecimi, optimi sferturi si semifinale se vor disputa sistem eliminatoriu, tur-retur, si daca dupa disputarea celor doua jocuri se mentine rezultatul de egalitate la puncte si golaveraj, golurile marcate in deplasare se vor socoti dublu, declarandu-se calificata pentru faza urmatoare echipa care totalizeaza cel mai bun golaveraj;

e) daca si in acest caz egalitate se mentine, se va proceda asa cum se arata la lit. b si c.

76.13. Cheltuielile de transport dus-intors, cazare si masa pentru echipa in deplasare se vor suporta de echipa respectiva pentru maximum 22 de persoane.

76.14. Dupa scaderea cheltuielilor de organizare, suma ramasa se va repartiza fiecarei echipe in proportie de 50 % din beneficiul net.

76.15. Beneficiul fiecarei echipe va fi achitat in termen de maximum 15 zile de la data disputarii jocului. In caz contrar echipa in culpa nu va fi programata.

76.16. Cheltuielile pentru jocurile disputate pe teren neutru se suporta de fiecare echipa, iar beneficiul net se imparte in mod egal, dupa scaderea cheltuielilor de organizare din totalul incasarilor.

76.17. Echipele programate in Cupa Romaniei nu pot renunta la jocuri si nici nu pot disputa jocuri amicale in zilele in care au fost programate, sub sanctiunea eliminarii lor din campionatul in care participa.

76.18. Echipele care nu se prezinta sau care nu prezinta carnetele de legitimare aie jucatorilor cu exceptia cazurilor de forta majora, sau cele care trateaza cu dezinteres aceasta competitie (trimiterea echipei de juniori, jucatori de rezerva etc.), vor f sanctionate potrivit prevederilor regulamentare.

76.19. Cluburile detinatoare de terenuri sunt obligate sa le puna la dispozitie pentru jocurile programate de comisiile competente si sa colaboreze cu acestea pentru buna organizare a jocurilor. In cazul in care nu se va respecla aceasta prevedere, cluburile respective vor fi sanctionate conform prevederilor regulamentare.

76.20. Finala Cupei Romaniei se va organiza in Bucuresti de catre F.R. Fotbal, care va suporta din incasari, cheltuielile de transport, intretinere maximum 3 (trei) zile, precum si acordarea de trofee echipelor finaliste.

Art. 77. - SUPERCUPA ROMANIEI

77.1. In fiecare an se va disputa inaintea inceperii campionatului, Supercupa Romaniei, intre echipa campioana si echipa castigatoare a Cupei Romaniei.

77.2. In cazul in care aceeasi echipa castiga si campionatul si Cupa Romaniei, atunci Supercupa Romaniei nu se va mai disputa.

77.3. Locul de disputare a jocului va fi stabilit de Comitetul executiv al F.R. Fotbal.

77.4. Jocul se va disputa conform regulamentului Cupei Romaniei.

CAPITOLUL IX

JOCURI AMICALE

Art. 78. - ORGANIZAREA JOCURILOR

78.1. Cluburile pot participa la jocuri amicale in urmatoarele conditii:

a) din proprie initiativa pentru cele interne;

b) cu avizul Asociatiei judetene de fotbal si cu aprobareaComitetului executiv al F.R. Fotbal si al Consiliului L.P.F., pentru cele internationale.

78.2. Echipele nu pot angaja jocuri amicale cu echipe suspendate sau radiate.

78.3. In caz de nerespectare a dispozitiilor de mai sus, echipele in culpa vor fi sanctionate conform prevederilor regulamentare.

78.4. La jocurile amicale interne si internationale, echipele pot utiliza si jucatori legitimati la alte echipe numai dupa ce au obtinut in prealabil acordul clubului respectiv.

78.5. In caz de nerespectare a dispozitiilor de mai sus, jucatorii vinovati si cluburile in culpa vor suporta sanctiunile prevazute de regulament.

CAPITOLUL X

JOCURILE INTERNATIONALE SI PREGATIREA

LOTURILOR REPREZENTATIVE

Art. 79. - DREPTUL DE ORGANIZARE SI OBLIGATII

79.1. F.R.Fotbal este singura in drept sa organizeze jocuri cu echipele reprezentative ale altor federatii, membre ale FIFA, precum si jocuri de pregatire cu alte echipe straine, sau orice alte jocuri pe care le considera necesare.

79.2. Federatia Romana de Fotbal poate programa pe orice teren de fotbal din tara jocurile prevazute la alineatul precedent.

79.3. Cluburile de fotbal sunt chemate sa sprijine F.R. Fotbal pentru o cat mai buna alcatuire si comportare a echipelor reprezentative. In acest scop vor pune la dispozitie jucator selectionati in echipele reprezentative si se vor ocupa de buna lor pregatire pentru a se prezenta la lot in plenitudinea fortelor. In caz contrar se vor lua masuri de sanctionare a celor vinovati, in conformitate cu prevederile regulamentare.

79.4. Jucatorii selectionati in echipele reprezentative au datoria de a se prezenca la convocari, antrenamente si jocuri, de a se pregati in mod corespunzator si de a reprezenta tara cu demnitate.

Jucatorii care nu respecta aceste dispozitii vor fi sanctionati conform prevederilor regulamentare.

79.5. Jucatorii convocati la actiunile echipelor reprezentative, fiind declarati indisponibili, nu vor putea participa la jocurile publice pe perioada cat dureaza pregatirea la loturile nationale.

79.6. Echipele reprezentative sunt pregatite de antrenori federali, numiti de Comitetul executiv al F.R. Fotbal, dintre antrenor din structura federatiei, dintre antrenorii angajati la cluburi sau dintre alti tehnicieni cu pregatire de specialitate.

79.7. F.R. Fotbal nu este obligata sa despagubeasca cluburile de fotbal pentru utilizarea jucatorilor, a antrenorilor si cadrelor medicale, folosite in interesul echipelor reprezentative.

79.8. Cluburile nu pot contracta, organiza si disputa jocuri amicale cu echipe straine si nu se pot deplasa pentni sustinerea unor asemenea jocuri decat cu aprobarea Comitetului executiv al F.R. Fotbal.

Art. 80. - FAIR-PLAY

80.1. Regulile de conduita in spirit de fair-play sunt esentiale pentru dezvoltarea spiritului sportiv, a comportamentului civilizat al jucatorilor, conducatorilor si spectatorilor.

80.2. La fiecare campionat divizionar, F.R. Fotbal organizeaza o competitie fair-play, care este bazata pe evaluarile facute de observatorii federali.

80.3. Fonnularul de evaluare inglobeaza 6 criterii, pentru aprecierea performantei echipelor in materie de fair-play:

a) numarul cartonaselor rosii si galbene (elemente cu valoare negativa);

b) joc pozitiv (relatia directa cu numarul de ocazii de gol si cu numarul golurilor marcate);

c) respectul fata de adversar (in general evaluarea trebuie sa se bazeze pe atitudini pozitive mai mult decat pe abateri);

d) respectul fata de arbitru (atitudinea pozitiva, inclusiv acceptarea fara proteste a unei decizii discutabile);

e) comportamentul oficialilor (vizeaza comportamentul acestora fata de jucatori si spectatori, idem fata de decizia arbitrului);

f) comportamentul publicului (respectul acestuia fata de arbitri, echipa vizitatoare si oficialii jocului).

80.4. Evaluarea globala se obtine insumand punctele acordate, conform criteriilor mentionate.

CAPITOLUL XI

CONTESTATII

Art. 81. - FORMULAREA CONTESTATIILOR

81.1. Cluburile care apreciaza ca echipa adversa a incalcat unele prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul sa-si sustina cauza numai in baza unei contestatii inscrisa in raportul de arbitraj, cu exceptia jucatorilor sanctionati pentru cumul de cartonase galbene (Art. 64. R.D.) sau a jucatorilor care disputa 2 jocuri oficiale in aceeasi zi (Art. 41.1 din R.O.A.F.) pentru care sesizarea se face din oficiu de catre Compartimentul competitii.

81.2. Echipele au dreptul de a introduce contestatii, astfel:

a) inainte de inceperea jocului;

- daca se contesta dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucatori din echipa adversa, inscrisi in raportul de arbitraj, aratandu-se motivele in mod concret;

- daca se contesta valabilitatea programarii jocului pe terenul respectiv;

- daca se contesta calificarea cadrului medical;

- daca se contesta neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului si ale portilor, inexistenta si starea plaselor portilor si a steagurilor de colt, a marcajului, etc.);

b) in pauza sau dupa terminarea jocului, inainte de restituirea carnetelor de legitimare de catre arbitru;

- daca se contesta dreptul de joc al jucatorilor de rezerva intrati ulterior in joc;

- daca se contesta dreptul de joc al jucatorilor care intra dupa inceperea jocului, in cazul in care nu s-au prezentat carnetele de legitimare pentru control inainte de inceperea lui;

- daca se contesta identitatea unuia sau mai multor jucatori trecuti in raportul de arbitraj.

81.3. Contestatiile formulate pot fi dovedite cu urmatoarele mijloace de proba: inscrisuri, martori, interogatorii, confruntari, expertize, imagini televizate sau video.

81.4. Contestatiile luate in discutie si dovedite neintemeiate, se resping ca nefondate, iar cele facute contrar prevederilor acestui regulament (tardive, netaxate, nesustinute, nesemnate, etc.), se resping de asemenea ca neregulamentare.

81.5. Contestatiile se fac in scris, sub semnatura, pe raportul de arbitraj de catre delegatul sau capitanul echipei in prezenta delegatului sau capitanului echipei adverse, care semneaza de luare la cunostinta, si a arbitrului care este obligat sa specifice momentul formularii contestatiei (inainte, la pauza sau la terminarea jocului) si sa semneze.

81.6. In cazul in care delegatii sau capitanul echipei adverse refuza sa semneze de luare de cunostinta, arbitrul va consemna acest lucru in raportul de arbitraj, sub semnatura.

81.7. Arbitrii sunt obligati sa puna la dispozitie raportul de arbitraj delegatilor sau capitanului de echipa pentru formularea unei contestatii in orice moment (inainte, la pauza sau la terminarea jocului) si indiferent de motivul contestatiei.

Refuzul arbitrului de a pune la dispozitie raportul de arbitraj se va sanctiona conform prevederilor regulamentare.

81.8.Contestatia trebuie sa contina pe scurt motivele si cauzele care o determina, echipa contestatara putand sa le prezinte ulterior pe larg, fie in scris in termen de 48 de ore de la disputarea jocului, fie oral, in fata comisiilor competente.

81.9. Contestatiile referitoare la identitatea jucatorilor si la dreptul de joc se fac nominal. In ce priveste contestatiile referitoare la dreptul de joc, delegatii echipelor au obligatia de a inscrie in raportul de arbitraj in mod precis motivul pentru care este contestat jucatorul (dubla legitimare, lipsa vizei anuale, lipsa vizei medicale, substituire, etc.). Neconsemnarea motivului pentru care se presupune ca se face vinovata echipa adversa sau jucatorul acesteia, duce la respingerea contestatiei.

81.10. Jucatorii contestati pot fi inlocuiti numai inainte de inceperea jocului. In acest caz contestatia ramane fara obiect.

Arbitrul va consemna acest lucru in raportul de arbitraj.

81.11. In cazui in care se face contestatia pentru substituire de jucatori si daca jucatorul in cauza refuza sa se prezinte in fata arbitrului, sa se legitimeze cu buletinul de identitate sau alt document, sa semneze raportul de arbitraj, sa prezinte carnetul de legitimare sau nu se lasa fotografiat impreuna cu arbitrii, sau daca nu se prezinta pentru confruntarea la prima sedinta a comisiei de organizare de la disputarea jocului, atunci jucatorul respectiv este considerat vinovat de substituire.

In aceasta situatie, ca si in cazul in care substituirea a fost dovedita cu prilejul judecarii de catre comisia organizatoare, echipa respectiva si jucatorul vinovat vor fi sanctionati conform prevederilor regulamentare.

81.12. Taxele de contestatie se depun la F.R. Fotbal, L.P.F. sau la Asociatiile judetene de fotbal, in numerar, prin virament, C.E.C., sau prin mandat postal, in termen de 48 de ore de la disputarea jocului.

81.13. Nedepunerea taxei de contestatie atrage dupa sine respingerea ei ca netaxata si omologarea jocului cu rezultatul de pe teren.

81.14. Cluburile care prin delegatii lor introduc contestatii nejustificate, de rea credinta, lipsite de motivatie sau neachitate, sunt obligate sa suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate in fata comisiei organizatoare (delegati, jucatori, arbitri, etc.).

In asemenea cazuri echipa contestatoare va fi sanctionata cu avertisment, iar in caz de recidiva va fi amendata cu dublul taxei de contestatie.

81.15. Fac exceptie de la sanctiunile aratate in aliniatul precedent, echipele care, dupa terminarea jocului, in cel mult 10 minute, renunta la contestatie, specificand acest lucru in raportul de arbitraj.

81.16. Taxele de contestatie, indiferent de modul de solutionare a cauzei, nu se restituie.

Art. 82. - INTRAREA IN VIGOARE

82.1. Acest regulament intra in vigoare odata cu inceperea campionatului 1997-1998.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3665
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved