Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


PROCEDURI DE COMUNICATII IN RADIOTELEFONIE

Comunicatii+ Font mai mare | - Font mai micPROCEDURI DE COMUNICATII IN RADIOTELEFONIE
SCHEMA SIMPLIFICATA A RETELEIOrganizarea retelelor utilizate pentru exemplificare si indicativele de apel sunt prezentate in schemele de mai jos.


Z34D - indicativul statiei de control a retelei (statiei principale)

Y13C - indicativul de apel general al retelei


B420 - indicativul statiei din exteriorul retelei

SABINE RAIDER indicativul statiei de control a retelei (statiei principale)

RESORT PRIZE - indicativul de apel general al retelei

BALD GATES - indicativul statiei din exteriorul retelei

PAGINA ALB:

capitolul 1

generalitATi

Obiectul si domeniul de aplicare

1.1.1. Obiect

Standardul militar operational SMO 50023 cuprinde procedurile de baza utilizate in comunicatiile radiotelefonice.

1.1.2. Domeniul de aplicare

Standardul se aplica, cu precadere, in pregatirea militarilor din fortele nominalizate pentru participarea la activitati multinationale.

Pentru pregatirea militarilor din alte forte nenominalizate, se poate aplica, experimental, pe o perioada determinata.

1.2. Scopul

Realizarea interoperabilitatii cu structurile militare ale NATO in domeniul procedurilor de comunicatii in radiotelefonie.

1.3. Securitatea comunicatiilor

a.       Pentru asigurarea securitatii, pe cat posibil, transmiterile radiotelefonice vor fi scurte si clare. Deoarece, in afara operatorilor instruiti mai sunt si alte persoane care utilizeaza echipamentul radiotelefonic, intregul personal trebuie sa fie atentionat ca transmiterile radiotelefonice sunt vizate de catre inamic, pentru a fi interceptate.

b.      Respectarea acestei proceduri este obligatorie. Nerespectarea procedurii stabilite creeaza deseori confuzii, reduce viteza de lucru, incalcandu-se astfel masurile de securitate. Daca procedura prezentata nu satisface cerintele de operare, operatorul va trebui sa actioneze cu initiativa si profesionalism.

c.       Pentru asigurarea securitatii, urmatoarele reguli de baza sunt esentiale si trebuie aplicate pentru toate transmiterile radiotelefonice militarea

Nu se va efectua nici o transmitere neautorizata.

Se interzica

(a)    Incalcarea interdictiei radio.

(b)   Conversatiile particulare intre operatori.

(c)    Transmiterea intr-o retea "dirijata" fara aprobare.

(d)   Reacordul echipamentului si verificarea legaturii in mod excesiv.

(e)    Transmiterea in clar a numelui sau altor indicii privind identitatea operatorului.

(f)    Utilizarea neautorizata a limbajului in clar.

(g)   Utilizarea de cuvinte, expresii codificate sau comunicari de serviciu neautorizate.

(h)   Utilizarea neautorizata a limbajului in clar in locul prescurtarilor uzuale, codificarilor sau comunicarilor de serviciu.

(i)     Asocierea indicativelor de apel si a grupurilor de adrese secrete cu corespondentul lor in clar sau cu indicative de apel nesecrete.

(j)     Utilizarea unui limbaj profan, indecent sau obscen.

Se vor evitA:

(a)    Utilizarea excesiva a regimului maxim de putere la emisie.

(b)   Pierderea excesiva de timp pentru acord, schimbarea frecventelor sau reglarea echipamentului.

(c)    Transmiterea la viteze ce depasesc capacitatea de receptie a corespondentilor.

d.      Daca o statie va observa o incalcare a normelor de securitate in retea va instiinta NCS sau celelalte statii implicate in conformitate cu prevederile NCS. Daca este posibil, aceste instiintari trebuie sa fie facute prin mijloace sigure. Incalcarea normelor de securitate de catre statii din afara retelei se va transmite prin canale special dedicate, in conformitate cu prevederile stabilite. Erorile de procedura in radiotelefonie nu sunt considerate incalcari ale normelor de securitate si vor fi raportate ca incalcari procedurale.

e. Pentru dezvoltarea unor proceduri de securitate a comunicatiilor (COMSEC) bune, este indicata utilizarea procedurii BEADWINDOW pe toate circuitele tactice neprotejate. Detalierea acestor proceduri este prezentata in capitolul 5.

Jurnalul statiei.

Fiecare statie dintr-o retea (directie) trebuie sa aiB: jurnalul statiei.

a.       Jurnalul statiei trebuie sa cuprinda inregistrarea completa si continua a intregului trafic,    conditiile de operare din ziua respectiva, precum sia

- ora de deschidere si inchidere a statiilor;

- cauzele intarzierilor in realizarea legaturii;

- acordul statiei si schimbarea frecventelor;

- cazuri deosebite, cum ar fi incalcarile procedurale si ale normelor de securitate.

b.      Daca conditiile de operare permit si daca nu exista instructiuni care interzic aceasta, fiecare transmitere receptionata de un operator ce supravegheaza reteaua (directia) trebuie sa fie inregistrata, fara a tine seama de sursa sau continut.

Daca mesajul este adresat statiei receptoare sau daca va fi retransmis, acesta trebuie notat complet pe un formular de fonograma. Astfel, in jurnalul statiei radio vor fi inserate doar datele pentru identificarea mesajului.

Daca nu trebuie inregistrata complet pe un formular de fonograma, transmisia va fi inregistrata in jurnalul statiei cat mai complet posibil. Cantitatea de informatii inclusa in jurnalul statiei difera in functie de tipul statiei, de personalul disponibil si de categoria de informatii ce trec prin retea sau directie.

c.       In jurnalul statiei trebuie sa se faca inregistrari imediat dupa momentul receptionarii. Daca inregistrarile nu se pot face imediat, acestea vor fi facute mai tarziu si vor cuprinde obligatoriu datele esentiale, inclusiv data si ora cand au fost receptionate.

d.      La deschiderea unei noi retele (directie) sau la inceperea unei noi zile, operatorul trebuie sa isi scrie, neabreviate, functia sau gradul, numele si prenumele. Cand operatorul este schimbat sau inchide reteaua (directia), acest lucru se consemneaza in jurnal. Urmatorul operator isi va trece si el functia sau gradul, numele si prenumele.

e.       Inregistrarile din jurnalul statiei nu trebuie sa se stearga. Orice schimB:ri vor fi facute prin trasarea unei linii peste inregistrarea initiala si inscrierea versiunii modificate langa inregistrarea marcata astfel. Aceste modificari trebuie insotite de initialele operatorului ce le efectueaza.

f.       Daca la punctul de operare nu pot fi pastrate astfel de jurnale de statie, aceste retele (directii) trebuie monitorizate de catre alta statie.

Simboluri utilizate in cazul exemplelor

a.       Cuvintele sau frazele optionale sunt cuprinse intre paranteze.

b.      O linie de despartire reprezinta o pauza intre fraze.

Alfabetul fonetic

a.       Daca este necesara identificarea unei litere a alfabetului, va fi utilizat alfabetul fonetic international.

Litera

Fonetic

Pronuntie

Litera

Fonetic

Pronuntie

A

ALFA

AL FA

N

NOVEMBER

NO VEM BER

B

BRAVO

BRA VO

O

OSCAR

OS CAR

C

CHARLIE

CEAR LI

P

PAPA

PA PA

D

DELTA

DEL TA

Q

QUEBEC

CHE BEC

E

ECHO

EC O

R

ROMEO

ROU MEO

F

FOXTROT

FOX TROT

S

SIERRA

SI E RA

G

GOLF

GOLF

T

TANGO

TAN GO

H

HOTEL

HO TEL

U

UNIFORM

IU NIFORM

I

INDIA

IN DIA

V

VICTOR

VIC TAR

J

JULIETT

JU LI ET

W

WHISKEY

UIS CHI

K

KILO

CHI LO

X

XRAY

X REI

L

LIMA

LI MA

Y

YANKEE

YAN CHI

M

MIKE

MAIC

Z

ZULU

ZU LU

Nota: Silabele scrise cu litere ingrosate si inclinate sunt accentuate.

b.      In comunicatiile navale, cand se transmit radiotelefonic semnale din codul de semnalizari navale, se vor utiliza echivalentele fonetice ale pavilioanelor descrise in acest cod.

c.       Cuvintele sau grupurile dificile dintr-un mesaj cu text in clar pot fi rostite pe litere, utilizandu-se alfabetul fonetic si precedate de expresia I SPELL (rostesc pe litere). Daca operatorul poate pronunta cuvantul, il va pronunta inainte si dupa rostirea pe litere, pentru identificare.

Exemplul A:

Catenary - I SPELL Charlie Alfa Tango Echo November Alfa Romeo Yankee - Catenary.

Exemplul B:

Rendezvous point is (punctul de intalnire este) - I SPELL Uniform November India Mike Alfa Kilo.

d.      Daca un text este alcatuit din cuvinte ce pot fi pronuntate usor, acestea vor fi rostite ca atare. Daca un text este codificat (criptat), grupele, chiar daca pot fi pronuntate, vor fi transmise rostindu-se echivalentul fonetic al literelor individuale, fara a se utiliza expresia I SPELL.

Exemplu:

Grupa codificata LUXOW va fi pronuntata 'Lima Uniform Xray Oscar Whiskey' si va fi considerata ca fiind un grup.

Pronuntia cifrelor

a.       Pentru a distinge cifrele de cuvintele pronuntate similar, poate fi folosit cuvantul FIGURES inaintea acestora.

b.      La transmisia cifrelor, vor fi respectate urmatoarele reguli de pronuntiea

Cifra

Pronuntie

Cifra

Pronuntie

ZI RAU

FA IF

UAN

SIX

TUU

SE VAN

THRII

E IT

FOO

NA IN

c.       Numerele vor fi transmise cifra cu cifra, doar multiplii de mie vor fi pronuntati ca atare. Exista si exceptii, cum ar fi:

procedurile de raportare in cazul apararii antiaeriene: cand se solicita pronuntarea normala a cifrelor, atunci nu se aplica aceste reguli. De exemplu, 17 va fi pronuntat 'seventeen';

conducerea focului de artilerie: unde la ordinele de tragere 100 se pronunta 'one hundred', iar 200 'two hundred'.

Numar

Pronuntie

Numar

Pronuntie

FOO -FOO

UAN - FOO - SEVAN - EIT

NA IN - ZI RAU

SEVAN    FA UZAND

UAN-THRII --SIX

UAN - SIX    FA UZAND

FAIF-HA NDRID

EIT- UAN - TUU - SIX - EIT - UAN

d.      Virgula zecimala (punctul zecimal), in engleza, va fi pronuntata 'dei-sii-mal'

Exemplu:

123.4 se pronunta uan - tuu -thrii - dei -sii - mal -foo

e.       Data va fi pronuntata cifra cu cifra, iar denumirea lunii va fi pronuntata complet in limba engleza.

Exemplu:

20 august se pronunta: too-zirau oogast

f.       Numerele romane vor fi transmise cu corespondentii literelor arabe, precedate de cuvintele ROMAN NUMERAL.

Abrevieri in text

Abrevierile din text vor fi transmise dupa cum urmeaza:

a.       Initialele utilizate izolat sau impreuna cu titluri scurte vor fi pronuntate fonetic.

Exemplul A:

Paragraph A se pronunta 'peragraf alfa'.

Exemplul B:

ACP se pronunta 'alfa cearli papa'.

b.      Initialele persoanelor vor fi pronuntate fonetic, precedate de cuvantul INITIALS.

Exemplu:

G.M. SMITH se pronunta 'inisals golf maik smith'.

c.       Abrevierile din vorbirea curenta pot fi pronuntate ca atare.

Exemplul A:

NATO se pronunta 'NATO'.

Exemplul B:

USS Forrestal se pronunta 'iuu es es Forrestal '.

d.      Semnele de punctuatie vor fi pronuntate astfel:

COMMA

COMA

FULL STOP or PERIOD

FUL-STOP ORI PIARIAD

OPEN BRACKETS / CLOSE BRACKETS

OUPAN / CLAUS BREKITS

SLASH

SLE{

'

QUOTE / UNQUOTE

KUOUT / ANKUOUT

HYPEN

HAIFAN

a

COLON

KOULAN

SEMICOLON

SEMI KOULAN

DASH

DE{

Indicative de apel

a.       Indicativele de apel complete se vor utiliza:

- la stabilirea legaturii pentru prima data intr-o retea (directie);

- la intrarea in legatura intr-o retea (directie) stabilita anterior;

- in instructiunile de transmitere si componentele de adresa, cand un mesaj trebuie    retransmis la o statie dintr-o alta retea (directie).

b.      Indicativele de apel pot fi abreviate in conformitate cu reglementatile NATO in vigoare, daca acest lucru este autorizat de NCS si cu conditia sa nu se produca confuzii.

c.       Daca se folosesc indicative de apel secretizate pentru mesaje secrete si nesecrete, iar daca in textul unui mesaj nesecret apar nume de unitati, nave sau aeronave, aceste nume vor fi inlocuite cu indicativul de apel secretizat sau grupa de adrese. Indicativele de apel si grupele de adrese pot fi precedate de CALL SIGN sau ADDRESS GROUP.

Expresii uzuale (prowords)

a.       Expresiile uzuale sunt cuvinte sau fraze ce pot fi usor pronuntate si carora li s-au atribuit semnificatii in scopul simplificarii efectuarii convorbirilor radiotelefonice. Acestea nu vor fi utilizate pentru substituirea componentei textuale a mesajului. In cazul transmiterilor radiotelefonice intre unitatile diferitelor natiuni, expresiile uzuale pot fi inlocuite cu expresii codificate echivalente (daca exista), pronuntate prin echivalentele fonetice autorizate.

b.      Expresiile uzuale enumerate in paragraful 1.12. sunt autorizate pentru uzul general. Unele din acestea au si echivalent codificat autorizat pentru radiotelegrafie.

Nota:

Expresiile uzuale aditionale utilizate pentru initializarea intreB:rilor si pentru raspunsul la acestea cu privire la puterea semnalului si la inteligibilitate sunt prezentate in paragraful 3.11.

Simboluri codificate (prosigns) si semnale pentru operare (Operating Signals)

a.       Simbolurile codificate si semnalele pentru operare nu sunt destinate pentru transmiterile radiotelefonice. In procedurile radiotelefonice, informatia de operare va fi formulata in fraze concise. Totusi, se pot folosi simboluri codificate si semnale pentru operare in locul frazelor standard in urmatoarele cazuria

- cand sunt dificultati de limB:;

daca este mai practic si nu exista riscul confuziei.

b.      Utilizarea simbolurilor codificate si semnalelor pentru operare in radiotelefonie impune urmatoarele regulia

- sa fie precedate de cuvintele PROSIGN (simbol codificat) sau OPERATING SIGNAL (semnal pentru operare), in functie de caz;

- in locul expresiei codificate INTERROGATIVE se va folosi simbolul echivalent INT. Toate celelalte simboluri codificate si semnale pentru operare vor fi rostite pe litere, utilizand echivalentele fonetice. Expresiile codificate I SPELL si FIGURES nu vor fi utilizate.

c.       Exemple de simboluri codificate si semnale pentru operare, precum si pronuntia acestora in radiotelefoniea

QRM - Operating Signal Quebec Romeo Mike.

XMT - Prosign Xray Mike Tango.

INT ZUA - Operating Signal INTERROGATIVE Zulu Uniform Alfa.

QRK3 - Operating Signal Quebec Romeo Kilo Three.

AR - Prosign Alfa Romeo.

Expresii uzuale echivalente cu simboluri codificate si explicatia acestora

Expresii uzuale

Explicatia

Echivalent in Rd.Tg.

ACKNOWLEDGE (ACK)

Informatie catre destinatar ca mesajul trebuie confirmat.

ZEV

ADRESS GROUP

Grupul care urmeaza este un grup de adrese.

ALL AFTER

Portiunea de mesaj la care ma refer este tot ceea ce urmeaza .

AA

ALL BEFORE

Portiunea de mesaj la care ma refer este tot ceea ce

precede .

AB

ANSWER AFTER

Statia apelata va raspunde dupa indicativul de apel. ________ ,cand raspunde la apel.

ZGO

ASSUME CONTROL

Vei prelua controlul acestei retele pana la instiintarea viitoare.

ZDK

AUTHENTICATE

Statia apelata va raspunde la cererea de identificare ce urmeaza.

INT ZNB

AUTHENTICATION IS

Autentificarea transmiterii acestui mesaj este

ZNB

BREAK

Prin aceasta indic separarea textului de alte portiuni de mesaj.

BT

BROADCAST YOUR NET

Fa legatura intre cele doua retele pe care le controlezi pentru difuzarea automata.

CALL SIGN

Grupul care urmeaza este un indicativ de apel.

CLOSE DOWN

Statiile vor fi inchise in functie de indicatii. Confirmarile sunt necesare.

ZKJ

CORRECT

Corect sau ce ai transmis este corect.

C

CORRECTION

In aceasta transmisie a fost facuta o eroare. Transmisia va continua cu ultimul cuvant transmis corect ________.

In aceasta transmisie (sau mesaj indicat) a fost facuta o eroare. Versiunea corecta este

Ceea ce urmeaza este o versiune corectata, ca raspuns la cererea ta de verificare.

EEEEEEEE

C

C

DISREGARD THIS TRANSMISSION - OUT

Aceasta transmisie este eronata. Neglijeaz-o. (Aceasta expresie nu va fi utilizata pentru anularea unui mesaj ce a fost transmis complet si pentru care s‑a primit confirmarea receptionarii).

EEEEEEE

DO NOT ANSWER

Statiile apelate nu vor raspunde la acest apel, nu vor preda acest mesaj si nici nu il vor retransmite. Daca este utilizata aceasta expresie, transmisia se va incheia cu cuvantul OUT.

F

EXECUTE

Executati continutul mesajului sau al semnalului la care se refera. (Va fi utilizat doar cu metoda executiva).

IX

EXECUTE TO FOLLOW

La receptionarea mesajului sau al semnalului ce urmeaza se va actiona dupa receptionarea cuvantului EXECUTE. (Va fi utilizat doar cu metoda executiva intarziata).

IX

EXEMPT

Statia (statiile) ce urmeaza nu vor fi apelate colectiv sau pe adresele colective.

XMT

FIGURES

Urmeaza cifre sau numere.

FLASH

Gradul de urgenta FULGER.

Z

FROM

Initiatorul acestui mesaj este indicat de indicatorul de adresa ce urmeaza.

FM

GRID

Portiunea care urmeaza prezinta coordonate.

GROUPS

Acest mesaj contine numarul de grupe indicat de urmatorul numar.

GR

GROUP NO COUNT

Grupele din acest mesaj nu au fost numarate.

GRNC

I AM ASSUMING

Preiau controlul acestei retele pana la alte instiintari.

ZKA

Expresii uzuale

Explicatia

Echivalent in Rd.Tg.

I AUTHENTICATE

Grupul ce urmeaza este raspunsul la cererea ta de autentificare.

ZNB

IMMEDIATE

Gradul de urgenta URGENT .

O

IMMEDIATE EXECUTE

Se va actiona la mesajul sau la semnalul urmator doar dupa ce se receptioneaza si cuvantul EXECUTE (Va fi utilizat doar cu metoda de executare imediata).

IX

INFO

Destinatarii ce urmeaza vor primi mesajul pentru informare .

INFO

I READ BACK

Ceea ce urmeaza este raspunsul meu la cererea ta de a citi ce am receptionat.

I SAY AGAIN

Repet transmiterea sau portiunea indicata.

IMI

I SPELL

Voi rosti urmatorul cuvant pe litere (fonetic).

I VERIFY

Ceea ce urmeaza a fost verificat la cererea ta si este repetat (Va fi utilizat doar ca raspuns la VERIFY).

C

MESSAGE

Urmeaza un mesaj ce trebuie inregistrat. (Transmis imediat dupa apel. Acest cuvant nu este utilizat in retelele ce efectueaza cu predilectie schimbul de mesaje. Se va utiliza cand mesajele sunt dirijate in retele tactice sau de raportare).

ZBO

MORE TO FOLLOW

Statia emitatoare are trafic aditional pentru statia receptoare.

B

NEGATIVE

(NEGAT)

Anuleaza mesajul (mesajele) transmise cu 'metoda de executare intarziata'. (NEGAT poate fi utilizat pentru anularea unui singur mesaj sau a unui grup de mesaje ce urmeaza a fi executate).

NET NOW

Toate statiile vor comuta receptoarele pe frecventa pe care o voi transmite.

ZRC 2

NOTHING HEARD

Va fi utilizat cand nu se receptioneaza nici un raspuns de la o statie apelata.

ZGN

NUMBER

Numarul de ordine al statiei din retea (directie).

NR

OUT

Acesta este sfarsitul transmisiei si nu mai astept sa imi raspunzi.

AR

OVER

Acesta este sfarsitul transmisiei catre tine; trebuie sa raspunzi. Transmite!

NR

PRIORITY

Gradul de urgenta PRIORITAR.

P

READ BACK

Repeta intreaga transmisie exact cum ai receptionat-o.

G

REBROADCAST

YOUR NET

Fa legatura intre cele doua retele pe care le controlezi pentru retranslatie automata.

RELAY (TO)

Transmite acest mesaj la toti corespondentii (sau la corespondentii ce urmeaza imediat dupa aceasta prescurtare). Exactitatea adresei este obligatorie cand se utilizeaza aceast cuvant.

T sau

ZOF

RELAY THROUGH

Retransmite mesajul prin indicativul de apel    

ZOK

ROGER

Am receptionat ultima ta transmitere.

R

ROUTINE

Gradul de urgenta OBI{NUIT.

R

SAY AGAIN

Repeta complet ultima ta transmitere. Urmat de date de identificare inseamna 'repeta _____ (portiunea indicata)'.

IMI

SEND YOUR

Sunt gata sa-ti receptionez mesajul, raportul etc. (Utilizat doar ca raspuns la oferta unui mesaj etc. pe retele tactice sau de raportare).

K

SERVICE

Mesajul ce urmeaza este un mesaj de serviciu.

SVC

SIGNALS

Grupele ce urmeaza sunt preluate dintr-o carte cu coduri de comunicari. (Acest cuvant nu este utilizat in retelele ce efectueaza cu predilectie schimbul de semnale. Se utilizeaza cand semnalele tactice sunt transmise pe retele netactice).

SILENCE

(repetat de trei sau mai multe ori)

Incetati imediat transmiterea in aceasta retea. Interdictia de transmitere va fi pastrata pana la alte ordine. (Transmiterile trebuie autentificate utilizand o parola sau un sistem propriu de autentificare).

HM HM HM

SILENCE LIFTED

Intreruperea interdictiei. (Transmiterile trebuie autentificate utilizand o parola sau un sistem propriu de autentificare).

ZUG HM HM HM

SPEAK SLOWER

Transmiti prea repede. Transmite mai rar!

QRS

Expresii uzuale

Explicatia

Echivalent in Rd.Tg.

STOP REBROADCASTING

Intrerupe legatura automata de retranslatie intre cele doua retele si revin-o la lucrul normal.

THIS IS

Aceasta transmitere este de la statia al carei indicativ urmeaza imediat.

DE

THIS IS A DIRECTED NET

Reteaua este dirijata din acest moment pana la alte ordine.

ZDB

THIS IS A FREE NET

Reteaua este nedirijata din acest moment pana la alte ordine.

ZUG ZKB

THROUGH ME

Transmite mesajul prin mine!

ZOE

TIME

Ceea ce urmeaza imediat este grupa ce reprezinta data si ora mesajului.

QTR

TO

Corespondentii ce urmeaza receptioneaza mesajul ca mesaj de actiune.

TO

- - TO - -

Portiunea de mesaj la care ma refer este tot ce apare intre grupele    si .

UNKNOWN STATION

Identitatea statiei cu care incerc sa intru in legatura este necunoscuta.

AA

USE ABBREVIATED CALL SIGNS

Indicativele de apel vor fi abreviate pana la alte ordine.

USE ABBREVIATED PROCEDURE

Deoarece conditiile sunt normale, toate statiile vor utiliza proceduri abreviate pana la alte ordine.

USE FULL CALL SIGNS

Indicativele de apel se transmit neabreviate pana la alte ordine.

USE FULL PROCEDURE

Deoarece conditiile nu sunt normale, toate statiile vor utiliza proceduri complete pana la alte ordine.

VERIFY

Verifica intregul mesaj (sau portiunea indicata) cu cel care l-a transmis si transmite versiunea corecta. (Va fi utilizat doar de catre adresant sau la cererea destinatarului mesajului in cauza).

J

WAIT

Trebuie sa fac o pauza de cateva secunde.

AS

WAIT -OUT

Trebuie sa fac o pauza mai mare de cateva secunde.

AS AR

WILCO

Am receptionat semnalul tau, l-am inteles si voi actiona in consecinta. Va fi utilizat doar de destinatar. Deoarece semnificatia lui ROGER este inclusa in cea a lui WILCO, aceste doua cuvinte nu se vor folosi niciodata impreuna.

WORD AFTER

Cuvantul mesajului la care ma refer este cel care urmeaza dupa .

WA

WORD BEFORE

Cuvantul    mesajului la care ma refer este cel care

precede .

WB

WORDS TWICE

Comunicarea este dificila. Transmite fiecare fraza (sau grup de coduri) de doua ori. (Aceasta expresie poate fi utilizata ca ordin, cerere sau ca informatie).

QSZ

WRONG

Ultima ta transmisie a fost incorecta. Versiunea corecta este

ZWF

capitolul 2

mesaje

Mesaje cu adresa in clar

a.       Un mesaj cu adresa in clar este un mesaj in care indicativele expeditorului si destinatarului sunt indicate in exteriorul textului.

b.      Un mesaj cu adresa in clar contine toate componentele prezentate in formatul de baza al mesajului si trebuie sa includa intotdeauna gradul de urgenta si grupul "data-ora".

c.       Numarul grupelor va fi inclus intotdeauna, cand se utilizeaza simbolul de numarare.

Mesaje cu adresa in clar, abreviate

Cerintele operationale privind viteza dirijarii fac necesara abrevierea antetului mesajelor cu adresa in clar. In astfel de cazuri pot fi omise unul sau toate elementele de mai josa

a.       Gradul de urgenta

b.      Data

c.       Grupul "data-ora"

d.      Numarul grupelor

Mesaje cu adresa codificata

Un mesaj cu adresa codificata este un mesaj in care intreaga adresa (expeditorul si toti destinatarii, inclusiv grupele de indicare a adreselor, daca sunt utilizate) este codificata in cadrul textului. Antetul unui astfel de mesaj contine doar informatiile necesare, pentru ca operatorul sa-l poata dirija corespunzator. Mesajul contine toate celelalte componente prezentate in tabelul din paragraful 2.8.

Mesaje de serviciu

a.       Un mesaj de serviciu este un mesaj transmis intre operatori, care se poate referi la oricare faza a dirijarii traficului radio, la suportul tehnic sau la parametrii retelei (directiei).

b.      Un mesaj de serviciu criptat va include intotdeauna numarul grupelor si va fi identificat ca mesaj de serviciu doar in cadrul textului criptat.

c.       Mesajele de serviciu in clar sunt identificate prin cuvantul SERVICE (paragraful 2.15.)

d.      Mesajele de serviciu pot fi pregatite si transmise in clar, in clar - abreviate sau codificate. Mesajele de interes general initiate, destinate sau redirijate de catre statia ce initiaza mesajul de serviciu vor avea un grad de urgenta egal cu cel al mesajului la care se refera.

Mesaje de serviciu abreviate

Un mesaj de serviciu abreviat este un mesaj transmis intre operatori si poate fi folosit pentru usurarea dirijarii traficului radio. Acest tip de mesaj contine doar cuvinte si expresii, indicatori de adresa, indicatori de identificare a mesajului, parti de mesaje si date suplimentare, daca sunt necesare. Un mesaj de serviciu abreviat poate fi transmis utilizand procedurile pentru mesajele in clar sau pentru mesajele in clar- abreviate. Nu este identificat si nu trebuie sa fie aprobat ca in cazul unui mesaj de serviciu.

Clasificarea mesajelor de serviciu si a mesajelor de serviciu abreviate

a.       Un mesaj de serviciu sau un mesaj de serviciu abreviat nesecret poate fi utilizat daca se refera la un mesaj secret si daca se utilizeaza doar prescurtari si identificari de mesaj sau transmitere. Daca este necesara includerea unor date ce ar putea divulga o parte de text in clar, apartinand unui mesaj secret, mesajul de serviciu sau mesajul de serviciu abreviat trebuie sa fie categorisit "secret".

b.      Un mesaj de serviciu sau un mesaj de serviciu abreviat nesecret, ce se refera la un mesaj receptionat in forma codificata sau care utilizeaza indicative de apel si grupe de adresa criptate, va utiliza doar acele identificari de mesaj sau de transmitere continute in antetul extern al mesajului.

Forma mesajului

Fiecare mesaj trebuie pregatit intr-o forma, fie cu adresa in clar, fie cu adresa in clar-abreviata, fie cu adresa codificata, cu exceptia cazului in care este aprobata o alta forma.

a.       Fiecare mesaj pregatit in format in clar, in clar-abreviat sau codificat trebuie sa aiB: trei partia

- antet;

- text;

- incheiere.

b.      Fiecare parte a mesajului contine anumite componente, care sunt subdivizate in elemente si continuturia

Toate partile mesajului si majoritatea componentelor si elementelor sunt dispuse standardizat sau in ordinea secventiala a aparitiei.

In tabelul prezentat in paragraful 2.8., FL[2] 2, 3, 4, 14, 15 si 16 identifica partea procedurala a formatului de baza pentru mesajele transmise radiotelefonic. Liniile 5 - 13 sunt elementele constante ale formatului de baza. Nu toate liniile formatului trebuie sa apara in mesaj; daca apar, ele vor aparea in ordinea indicata.

Continutul mesajului

In urmatorul tabel, fiecare element este indicat in ordinea in care apare in mesaj; in schimb continuturile diferitelor elemente nu sunt indicate intotdeauna asa cum vor apare.

Parti

Componente

Elemente

FL

Continut

A

N

T

E

T

Nu se completeaza.

Procedura

a. Apel

si 3

Statii apelate. Cuvantul INFO - pentru identificarea destinatarilor pentru informare in mesajele in clar-abreviate. Cuvantul EXEMPT - indicative de apel excluse. Cuvantul THIS IS - statia apelanta.

b. Urmeaza mesajul

Cuvantul MESSAGE.

c. Identificarea transmiterii

Cuvantul NUMBER si numarul de ordine al statiei in retea (directie).

d. Instructiuni de transmitere

Expresiile RELAY TO; READ BACK; DO NOT ANSWER; WORDS TWICE; semnale pentru operare; grupe de adrese; indicative de apel; indicative in clar.

Parti

Componente

Elemente

FL

Continut

A

N

T

E

T

Preambul

a. Gradul de urgenta

Grupul data-ora

Instructiunile mesajului

Indicatorii gradului de urgenta; cuvantul TIMEa data si ora in cifre si sufixul zonal; luna prin indicarea primelor trei litere; daca autoritatile nationale o cer, anul indicat prin ultimele doua cifre; expresii de serviciu codificate si expresia EXECUTE TO FOLLOW sau IMMEDIATE EXECUTE.

Adresa

a. Indicativul expeditoruluia expeditor

Cuvantul FROM. Indicativul adresei expeditorului.

b. Indicativul destinatarului

Cuvantul TO. Indicativele destinatarilor.

c. Indicativul destinatarului care trebuie informat

Cuvantul INFO. Indicativele destinatarilor care trebuie informati.

d. Indicativul destinatarului exclus

Cuvantul EXEMPT. Indicativele destinatarilor exclusi.

Prefix

a. Informatii de contabilizare. Numarul grupelor

Simbolul de contabilizare; numarul grupelor; prescurtarea GROUPS (GROUP NO COUNT).

SEPARARE

Cuvantul BREAK.

T

E

X

T

Text

a. Subiectul

CLEAR, UNCLASSIFIED, cuvantul SERVICE, si / sau instructiuni de dirijare interna, daca este cazul; pareri sau idei exprimate de expeditori.

SEPARARE

Cuvantul BREAK .

I

N

C

H

E

I

E

R

E

Procedura

a. Grupul ora (real, cand s-a incheiat transmisia)

Cuvantul TIME. Orele si minutele exprimate in cifre si sufix zonal, daca este cazul.

b. Instructiuni finale

Se vor utiliza in text, dupa caz, urmatoarele expresii uzualea AUTHENTICATION IS, CORRECTION, I SAY AGAIN, MORE TO FOLLOW, STANDBY, EXECUTE, WAITa semnale pentru operare, grupe de adresa; indicative de apel; indicative in clar.

c. Simbol pentru incheiere

Expresiile uzuale OVER, OUT.

FL 2 si 3 (apelare si raspuns)

a.       Aceste linii vor contine apelul, cuvantul MESSAGE si identificarea transmiterii.

b.      Apelul - Apelul unui mesaj serveste la identificarea statiilor intre care mesajul respectiv este transmis. De asemenea, poate servi ca adresa a mesajului cand indicativele expeditorilor si destinatarilor coincid cu indicativele de apel ale statiilor ce comunica intre ele in aceeasi retea (directie).

c.       Apelul poate avea una din urmatoarele formea

Apel complet

Yankee One Three Charlie

Indicativul de apel al statiei de receptie

THIS IS

Sunt (Aici)

Zulu Three Four Delta

Indicativul de apel al statiei de emisie

Apel abreviat - Indicativul de apel al statiei apelate poate fi omis daca un apel este parte a unui mesaj in cadrul traficului intre corespondenti (numai daca nu apar confuzii).

THIS IS

Sunt (Aici)

Sabine Raider

Indicativul de apel al statiei care transmite

Pentru marirea vitezei de lucru, in special in retele mari, si daca conditiile o permit, expresia THIS IS poate fi omisa de catre statia care receptioneaza, in cazul in care aceasta raspunde la apel sau confirma receptia unei transmiteri.

Daca doua statii executa trafic intr-o retea la care celelalte statii nu participa, apelul poate fi omis in totalitate, cu conditia sa nu se creeze confuzie. Pentru fortele terestre, acest lucru se poate aplica la oricare doua statii din aceeasi retea, care executa trafic continuu intre ele. In oricare din situatiile de mai sus, cerinta de identificare periodica este stabilita atat in reglementarile nationale, cat si internationale si trebuie respectata, pe cat este posibil.

O statie de pe o aeronava poate confirma un mesaj transmitand indicativul aeronavei.

d.      Apelul poate continea

Indicative de apel individuale pentru identificarea separata a statiilor (destinatarilor).

Indicative de apel colective pentru identificarea unui grup predeterminat de statii (destinatari).

O combinatie de indicative de apel individuale si colective.

Indicativul de apel de retea pentru identificarea tuturor statiilor dintr-o anumita retea.

e.       Apelul poate fi de doua feluria

Apel unic - doar un indicativ de apel precede expresia THIS IS. Acesta poate fi un indicativ de apel individual, colectiv sau de retea.

Exemplu: Utilizand un indicativ de apel individual

Delta Three Eight One this is Zulu Three Four Delta - OVER

Apel multiplu - doua sau mai multe indicative de apel preced expresia THIS IS. Acestea pot fi individuale si / sau colective si / sau de retea.

Exemplu: Utilizand doua indicative de apel individuale

Damp Lion - Hollow Piston THIS IS Sabine Raider -OVER

f.       Daca apelul serveste ca adresa si se utilizeaza un indicativ de apel colectiv si daca sunt destinatari exclusi in mesaj, acesti destinatari pot fi exclusi in apel, utilizand cuvantul EXEMPT, urmat de indicativul de apel al statiilor exceptate.

Exemplu:

Yankee One Three Charlie EXEMPT Foxtrot One Seven Eight THIS IS Zulu Three Four Delta - Over

g.      Mesajul - cuvantul MESSAGE poate fi transmis imediat dupa apel, pentru a indica faptul ca urmeaza un mesaj ce trebuie inregistrat.

h.      Identificarea transmiterii - de obicei, in retelele vocale nu se foloseste identificarea transmisiei, dar, daca este necesar, va fi ultimul element din FL 2 si 3 si va contine din numarul de ordine al statiei, precedat de cuvantul NUMBER.

FL 4 (Instructiuni de transmitere)

Aceasta linie contine instructiunile de transmitere ce pot fi alcatuite din expresiile WORDS TWICE, RELAY (TO), DO NOT ANSWER sau READ BACK. Utilizarea acestor expresii este explicata in paragrafele 3.13.b., 3.14., 3.19. si 3.20.

FL 5 (Preambulul)

Aceasta linie va contine gradul de urgenta, grupul "data-ora" si instructiunile mesajuluia

a.       Gradul de urgenta - Codificarea gradului de urgenta este transmisa ca primul element al FL 5 (mesajul cu gradul de urgenta cel mai mare va fi transmis primul).

b.      Grupul "data-ora" - Cuvantul TIME urmat de grupul "data-ora" si sufixul zonal sunt transmise imediat dupa codificarea gradului de urgenta. Un mesaj in clar abreviat poate sa nu contina grupul "data-ora" sau grupul "data-ora" poate fi inlocuit printr-un grup de ora (reala) transmis in linia 14.

Exemplu:

Hotel Seven Nine Five - THIS IS Alfa One Nine Two - RELAY TO Bravo Four Two Zero - PRIORITY- TIME Zero Seven One Six Three Zero Zulu .

c.       Instructiunile mesajului - In mod normal, instructiunile mesajului nu sunt necesare in radiotelefonie. Cand sunt incluse, vor fi clare si concise, si se vor pastra pana la statia de destinatie.

Exemplu:

THIS MESSAGE IS A SUSPECTED DUPLICATE

FL 6, 7, 8 si 9 (Adresa)

Aceste linii formeaza adresa mesajului si sunt recunoscute prin cuvintele FROM, TO, INFO si EXEMPT. Cand expeditorul si destinatarii comunica intre ei in aceeasi retea (directie), apelul se poate folosi ca adresa.

Exemplul A:

Antetul unui mesaj in clar, care cuprinde toate elementele posibile in componenta-adresa (presupunand ca se utilizeaza indicative de apel prescurtate):

Adresa-

TRANSMISIE

EXPLICATIE

Three Charlie

Indicativ de apel colectiv al statiilor apelate

THIS IS..

Sunt (Aici)

Four Delta.

Indicativul de apel al statiei apelante

MESSAGE

Va urma un mesaj ce trebuie inregistrat

PRIORITY

Codificarea gradului de urgenta

TIME

Ora de incepere

Zero Zulu JAN

Grupul" data-ora" (121630Z JAN)(12- ziua; 1630- ora; Z- ora locala; JAN- luna ianuarie)

(FROM..

Expeditorul acestui mesaj este

(Four Delta..

Indicativul de apel al expeditorului

(TO

Destinatarul    este.

(Three Charlie.

Indicativul de apel colectiv al destinatarilor executanti

(INFO.

Destinatarii pentru informare sunt..

(Two Hotel..

Indicativul de apel al destinatarului este.

(Two Hotel

Indicativul de apel a destinatarilor (nu si in retea)

(EXEMPT.

Destinatarul exclus este..

(Seven Yankee

Indicativul de apel al destinatarului exclus

Exemplul B:

Mesaj in clar-abreviat, cu trei elemente in componenta-adresa (presupunand ca se utilizeaza indicative de apel abreviate):

Adresa

TRANSMISIE

EXPLICATIE

Eight One.

Indicativul de apel al statiei receptoare

THIS IS.

Sunt (Aici)

Zero Six

Indicativul de apel al statiei emitatoare

(FROM..

Expeditorul acestui mesaj este

(Zero Six..

Indicativul de apel al expeditorului

(TO.

Destinatarul este

(Two Zero..

Indicativul de apel al destinatarului (nu si in retea)

(INFO

Destinatarul este

(Eight One

Indicativul de apel al destinatarului pentru informare

Exemplul C:

Mesaj in clar-abreviat, cu indicativul de apel servind ca adresa, doar cu destinatari pentru executie (se presupune ca se utilizeaza indicative de apel abreviate).

Apel si

Adresa

TRANSMISIE

EXPLICATIE

 

(Oven.

Indicativul de apel a statiei receptoare si destinatarul pentru executie

 

(THIS IS .

Sunt (Aici)

 

(Piston

Indicativul de apel al statiei emitatoare si expeditorul mesajului

 

(PRIORITY

Gradul de urgenta

 

Text

Subiectul

 

TIME

Ora de editare este

Four Zulu

Grupa de timp

Exemplul Da

Mesaj in clar-abreviat, cu indicativul de apel servind ca adresa, cu destinatar pentru executie si informare

Apel si Adresa

TRANSMISIE

EXPLICATIE

 

(Six Nine..

Indicativul de apel al statiei apelate si destinatarul pentru executie

 

(INFO

Destinatarul pentru informare este.

 

(Eight One

Indicativul de apel al statiei apelate si destinatarul pentru informare

 

(THIS IS..

Sunt (Aici).

 

Zero Six

Indicativul de apel al statiei emitatoare si expeditorul mesajului

 

Text

Subiectul

 

TIME

Timpul de editare este ________________

Four Zulu.

Grupa de timp

Nota:

Daca indicativul de apel serveste ca adresa, este obligatorie utilizarea unui indicativ de apel complet cand se transmite mesajul, chiar si in situatia in care s-a clarificat, printr-un apel preliminar, faptul ca statiile respective sunt gata de receptie.

FL 10 (Prefix)

a.       Aceasta linie este identificata prin expresia uzuala GROUPS, urmata de numarul de grupe sau de GROUPS NO COUNT. Poate contine simboluri de contabilizare pe langa indicativul de grupa

Informatii de contabilizare - Simbolurile de contabilizare sunt utilizate rar in cazul mesajelor transmise in retele sau directii radio. Totusi, acestea pot apare la mesajele receptionate de la alte retele si directii pentru efectuarea traficului de mesaje care utilizeaza alte proceduri. Aceste simboluri de contabilizare sunt o combinatie a inscrisurilor utilizate a indica agentia, serviciul sau activitatea care raspunde de plata acestor servicii.

Numarul de grupe - Mesajele radiotelefonice sunt de obicei scurte si numararea grupelor se utilizeaza rar. Totusi, daca este transmis numarul de grupe, acesta va fi precedat de expresia uzuala GROUPS si va apare de obicei in prefixul mesajului. Daca un mesaj este transmis inaintea determinarii numarului de grupe, va fi utilizata

expresia uzuala GROUPS NO COUNT. Numarul de grupa poate fi transmis in instructiunile finale si va fi inserat in prefixul mesajului de catre operatorul care receptioneaza. Expresia uzuala GROUPS NO COUNT va fi inclusa in mesajele ce contin un simbol de contabilizare, in cazul in care nu se efectueaza numararea grupelor.

b.      Unele coduri tactice cer transmiterea numarului de grupe la sfarsitul textului si nu in FL 10. In astfel de cazuri, FL 10 nu este utilizat, iar numarul de grupe este transmis in conformitate cu instructiunile de operare specifice codului respectiv.

FL 11 (Separarea)

Aceasta linie contine cuvantul BREAK si separa textul de antet. Se utilizeaza doar cand antetul poate fi confundat cu textul.

FL 12 (Text)

Acesta este textul mesajului si poate contine, in afara de parerile si ideile exprimate de expeditor, si cuvantul UNCLASSIFIED sau cuvantul CLEAR, cuvantul SERVICE si instructiuni interne.

FL 13 (Separarea)

Aceasta linie contine cuvantul BREAK, care separa textul de sfarsit. Se utilizeaza doar in cazul in care texul s-ar putea confunda cu incheierea.

. FL 14 (Grup de timp)

Aceasta linie este utilizata doar in mesajele in clar abreviate, cand grupul de timp transmis aici inlocuieste grupul "data-ora" din linia 5. Este alcatuita din cuvantul TIME, urmat de grupul de timp plus sufixul zonal.

FL 15 (Instructiuni finale)

Poate contine expresii uzuale cA: AUTHENTICATION IS, CORRECTION, I SAY AGAIN, MORE TO FOLLOW, STANDBY EXECUTE, WAIT, semnale pentru operare, grupe de adresa, indicative de apel si indicative in clar.

FL 16 (Expresia de incheiere)

Aceasta linie se identifica prin expresiile uzuale OVER sau OUT.

a.       Fiecare transmitere se va sfarsi cu expresiiile uzuale OVER sau OUT, cu exceptia cazului in care prescurtarea OVER poate fi omisa atunci cand doua statii executa trafic continuu intr-o retea (directie) la care celelalte statii nu participa sau, in cazul fortelor terestre, cand doua statii din aceeasi retea executa trafic intre ele fara a exista pericolul de confuzie.

b.      In toate transmiterile in care expresia uzuala DO NOT ANSWER este utilizata, transmiterea se va incheia cu expresia uzuala OUT.

capitolul 3

Reguli de operare

Generalitati

a.       Pentru utilizarea mai eficienta a retelei (directiei), toate mesajele sau continutul mesajelor ar trebui scrise inaintea transmiterii. Acele mesaje care trebuie transmise de catre operatorul care receptioneaza pentru alta persoana sau cele precedate de expresia uzuala MESSAGE trebuie mai intai scrise.

b.      Transmiterile radiotelefonice vor fi scurte si concise. Utilizarea frazelor standard mareste eficienta.

c.       Transmiterile radiotelefonice trebuie sa fie clare, fiecare cuvant trebuie pronuntat natural, cu exceptia numerelor precizate anterior, iar operatorul trebuie sa vorbeasca in fraze naturale si nu cuvant cu cuvant.

d.      Daca este posibil din punct de vedere tehnic, in timpul transmiterii unui mesaj, operatorul trebuie sa faca o pauza dupa fiecare fraza si sa intrerupa pentru un timp foarte scurt transmiterea, pentru a permite, daca este necesar, interventia altor statii.

e.       Pentru evitarea interferentei in trafic, inainte de a incepe sa emita, operatorul trebuie sa se asigure ca acel canal de comunicatii este liber.

f.       Daca o statie trebuie sa transmit: semnale de testare (acord), fie pentru reglarea unui emitator inaintea efectuarii unui apel, fie pentru reglarea unui receptor, aceste semnale se vor transmite nu mai mult de 10 secunde si vor fi alcatuite din cifre rostite (1, 2, 3 etc.) urmate de indicativul de apel al statiei ce transmite semnalele.

3.2 Autentificarea

Cand este ceruta autentificarea, aceasta va fi realizata in conformitate cu sistemul de autentificare prestabilit.

3.3. Stabilirea legaturilor

a.       Metodele de baza pentru stabilirea si efectuarea comunicatiilor sunt definite in ACP 121. Indicativele de apel abreviate nu vor fi utilizate pentru stabilirea legaturii.

b.      Inaintea inceperii traficului intr-o retea (directie) in radiotelefonie poate fi necesara contactarea altor statii implicate, pentru a se asigura ca legatura este posibila.

Exemplul A (daca conditiile de trafic sunt bune):

Z34D transmite

Alfa One Nine Two - THIS IS Zulu Three Four Delta - OVER

A 192 raspunde la apelul initial

(Zulu Three Four Delta)- (THIS IS) Alfa One Nine Two- OVER

Z34D, care nu are nimic de transmis catre A 192, transmite:

Alfa One Nine Two - THIS IS Zulu Three Four Delta - OUT

Exemplul B (Conditiile de trafic sunt dificile):

Z34D transmite:

Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - THIS IS Zulu Three Four Delta - Zulu Threee

Four Delta - RADIO CHECK - OVER

A 192 transmite:

Zulu Three Four Delta - Zulu Three Four Delta - THIS IS Alfa One Nine Two - Alfa One

Nine Two - WEAK BUT READABLE - OVER

Z 34D, care nu are nimic de transmis catre A 192, transmite:

Alfa One Nine Two - THIS IS Zulu Three Four Delta - ROGER - OUT

3.4. Secventa indicativelor de apel si /sau grupelor de adresa

Urmatoarele reguli se refera la secventa indicativelor de apel si /sau grupelor de adresa la apelare si receptionare, precum si la secventele incluse in componentele mesajelor.

a.       Indicativele de apel si /sau grupele de adresa in antetele mesajelor vor fi aranjate in mod normal in ordine alfabetica, in forma in care trebuie transmise fie in clar, fie criptat. In acest scop, '/' si cifrele de la 1 la 0 vor fi considerate literele alfabetului limbii engleze de la 27 la 37. Trebuie evitata manevra grupurilor separate de indicative de apel si /sau a grupurilor de adrese care sunt interdependente.

b.      Daca intr-o retea se utilizeaza indicative de apel abreviate, secventa de raspuns la un apel colectiv este aceeasi ca si in cazul in care se utilizeaza indicative de apel complete. Astfel, se evita crearea confuziilor ce pot apare la trecerea de la indicative de apel complete la indicative de apel abreviate.

c.       Daca sunt apelate mai multe statii, iar una din ele nu raspunde, urmatoarea statie va raspunde dupa o pauza de 5 secunde. Statia care nu a raspuns cand i-a venit randul va raspunde, daca poate, ultima.

3.5. Stabilirea legaturii in retea

Procedura descrisa mai jos trebuie parcursa atat la deschiderea unei retele pentru prima data, cat si la redeschiderea unei retele. Daca NCS executa functia de statie principala si daca toate statiile respecta regulile de operare in cadrul retelei, reteaua va incepe si va realiza traficul cu intarzieri minime. NCS este, de asemenea, responsabila pentru mentinerea securitatii in retea. NCS va furniza din timp tuturor statiilor informatii corespunzatoare pentru mentinerea securitatii in retea.

Exemplul A:

La o anumita ora sau cand este pregatit pentru stabilirea legaturii in retea, Z34D transmite:

Yankee One Three Charlie -THIS IS - Zulu Three Four Delta -OVER

Fiecare statie subordonata raspunde in ordine alfabeticaa

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Alfa One Nine Two - OVER

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Charlie Two Zero Six - OVER

(Zulu Three Four Delta) -(THIS IS) - Delta Three Eight One -OVER

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Echo Nine Six Nine -OVER

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Foxtrot One Seven Eight -OVER

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) -Hotel Seven Nine Five -OVER

NCS apeleaza acum reteaua pentru a informa toate statiile ca transmiterile lor au fost auzite si ca nu are trafic pentru ele:

(Yankee One Three Charlie) - (THIS IS) - Zulu Three Four Delta - OUT

Exemplul B:

In acest exemplu, statia subordonata E969 nu este capabila sa raspunda la apelul colectiv. Z34D transmite:

(Yankee One Three Charlie) - (THIS IS) - Zulu Three Four Delta - OVER

Apoi, raspund primele trei statii:

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Alfa One Nine Two - OVER

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Charlie Two Zero Six -OVER

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Delta Three Eight One - OVER

F178, observand ca E969 nu raspunde, asteapta aproximativ 5 secunde si apoi transmite:

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS)- Foxtrot One Seven Eight - OVER

H795 urmeaza:

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) -Hotel Seven Nine Five - OVER

Dupa receptionarea raspunsului de la toate statiile cu exceptia statiei E969, Z34D transmite:

(Yankee One Three Charlie) - (THIS IS) - Zulu Three Four Delta - ROGER - Echo Nine Six Nine - NOTHING HEARD - OUT

E969, cand poate sa transmit:, apeleaza NCS si raporteaza prezenta in retea:

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Echo Nine Six Nine - Raportez prezenta in retea- OVER

Z34D transmite:

Echo Nine Six Nine - (THIS IS) - (Zulu Three Four Delta) - AUTHENTICATE____ - OVER

E969 transmite:

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Echo Nine Six Nine - I AUTHENTICATE____ - OVER

Z34D transmite:

(Echo Nine Six Nine) - (THIS IS) -Zulu Three Four Delta - ROGER - OUT

3.6. Utilizarea de proceduri si indicative de apel complete sau abreviate

a.       O data ce legatura in retea a fost stabilita, se va lucra, de obicei, cu proceduri si indicative de apel abreviate (paragrafele 1.9. si 2.9). Totusi, NCS va stabili lucrul cu proceduri si indicative de apel complete, daca aceasta este impusa de conditiile de trafic.

b.      Procedura completa. In cazul procedurii complete, utilizarea de expresii si indicative de apel, care au fost prevazute optional, devine obligatorie.

Daca, dupa ce a stabilit legatura din retea, NCS considera ca utilizarea procedurilor abreviate ingreuneaza conditiile de trafic va ordona folosirea procedurilor complete.

Exemplu:

NCS transmite:

Yankee One Three Charlie - THIS IS - Zulu Three Four Delta - USE FULL PROCEDURE -OUT

Daca in retea se lucreaza cu proceduri abreviate si conditiile de trafic se deterioreaza, intr-un asemenea grad incat sunt necesare repetitii, NCS va ordona utilizarea procedurilor complete.

Exemplu:

NCS ordona utilizarea procedurilor complete (presupunand ca se utilizeaza indicative de apel complete):

Yankee One Three Charlie - THIS IS - Zulu Three Four Delta - USE FULL PROCEDURE - OVER

Fiecare statie raspunde pe rand, utilizand procedura completa:

Zulu Three Four Delta - THIS IS - Alfa One Nine Two - ROGER - OUT

Zulu Three Four Delta - THIS IS - Charlie Two Zero Six - ROGER - OUT etc.

c.       Revenirea la procedura abreviata. Daca conditiile de trafic revin la normal, NCS va ordona ca in retea sa se lucreze cu proceduri abreviate.

Exemplu:

NCS ordona utilizarea procedurii abreviate (presupunand ca se utilizeaza indicative de apel abreviate):

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - USE ABBREVIATED PROCEDURE - OVER

Fiecare statie raspunde pe rand, utilizand procedura abreviata:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OUT

(Four Delta) - (THIS IS) - Zero Six - (ROGER) - OUT etc.

d.      Indicative de apel complete. La stabilirea legaturii intr-o retea (directie) sau ori de cate ori conditiile de trafic o impun, NCS poate ordona utilizarea indicativelor de apel complete in acelasi mod descris la subcapitolul proceduri complete, folosind expresia USE FULL CALL SIGNS.

e.       Indicative de apel abreviate. Cand conditiile de trafic revin la normal, NCS va ordona ca lucrul in retea sa se efectueze utilizand indicative de apel abreviate prin folosirea expresiei USE ABBREVIATED CALL SIGNS. Daca se utilizeaza indicative de apel abreviate, reteaua trebuie sa continue folosirea fie a procedurii complete, fie a celei abreviate.

Exemplu:

NCS ordona utilizarea de indicative de apel abreviate, in timp ce se utilizeaza procedura completa:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - USE ABBREVIATED CALL SIGNS - OVER

Fiecare statie raspunde pe rand, utilizand indicative de apel abreviate si procedura completa:

Four Delta - THIS IS - Nine Two - ROGER -OUT

Four Delta - THIS IS - Zero Six - ROGER - OUT etc.

f.       Procedura completa si indicative de apel complete:

Conditiile traficului por fi de asemenea natura incat, NCS sa considere necesara folosirea procedurii complete si a indicativelor de apel complete, pentru cresterea eficientei retelei. In acest caz, va transmite in retea:

USE FULL CALL SIGNS AND FULL PROCEDURE - OVER

Daca conditiile de trafic permit, NCS poate ordona utilizarea procedurii abreviate sau a indicativelor de apel abreviate, asa cum s-a aratat in exemplele de mai sus, sau poate ordona utilizarea procedurii abreviate si a indicativelor de apel abreviate, folosind expresia USE ABBREVIATED CALL SIGNS and ABBREVIATED PROCEDURE.

Stabilirea legaturii in retea (acordul)

a.       Z34D doreste sa stabileasca legatura pe o noua frecventa. La ora fixata pentru stabilirea legaturii, Z34D asculta pe frecventa respectiva si, daca acesta este libera, transmite:

Yankee One Three Charlie - Yankee One Three Charlie - THIS IS Zulu Three Four Delta - Zulu Three Four Delta-Am about to transmit a tuning signal (voi emite un semnal de acord) -Zulu Three Four Delta - Zulu Three Four Delta (timp de 20 sec.) - NET NOW (apasa butonul de emisie 10 sec.) - OUT

b.      Dupa un anumit timp, in care statiile acordeaza emitatoarele, Z34D va stabili legatura asa cum a fost descris in paragraful 3.5. Daca o statie este pe alta frecventa, se vor transmite alte instructiuni pentru acord astfel:

Delta Three Eight One - THIS IS Zulu Three Four Delta - You are five kilohertz low (deviatia ta de frecventa este de 5 kHz) - Zulu Three Four Delta (timp de 20 sec.) - NET NOW (apasa butonul de emisie 10 sec.) - OUT

Z34D transmite:

Delta Three Eight One - (THIS IS) - Zulu Three Four Delta - OVER

D381 transmite:

(Zulu Three Four Delta) - (THIS IS) - Delta Three Eight One - OVER

Z34D transmite:

Yankee One Three Charlie - (THIS IS) - Zulu Three Four Delta -OUT

Dirijarea schimbarii frecventei

a.       La fel ca si toate celelalte operatii de schimbare a caracteristicilor unei retele, schimbarea frecventei va fi facuta respectand normele de securitate a comunicatiilor. Pe cat posibil, instructiunile de schimbare a frecventei trebuie sa fie codificate. In acest caz,va fi utilizata urmatoarea proceduraa

Exemplu:

NCS schimB: frecventa unei retele utilizand codul BLUE TABLE:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - BLUE TABLE - OVER

Fiecare statie subordonata raspunde pe rand:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Zero Six - (ROGER) - OVER

NCS transmite ordinul de schimbare:

(Three Charlie) - (THIS IS) - Four Delta - BLUE TABLE now - OUT etc.

b.      Daca schimbarea nu a fost planificata, deci daca nu beneficiaza de un cod, aceasta va fi efectuata utilizand un indicativ de frecventa (numar conventional). In astfel de cazuri, trebuie folosita autentificarea (schimbul de parole).

Exemplul A:

NCS ordona trecerea pe o noua frecventa utilizand indicativul B11, in cazul in care procedura de autentificare este in desfasurare:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Change to Frequency (treci pe frecventa) Bravo One One- TIME 1816 - AUTHENTICATION IS _____- OVER (daca se considera necesar, se precizeaza si ora de autentificare, in functie de instructiuni).

Dupa efectuarea autentificarii, statiile subordonate raspund pe rand:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OUT

(Four Delta) - (THIS IS - Zero Six) - (ROGER) - OUT etc.

Exemplul B:

NCS schimB: frecventa pentru retea utilizand indicativul B11, cazul in care procedura de autentificare este in desfasurare:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Change to Frequency (treci pe frecventa) Bravo One One - OVER

Prima statie care raspunde cere autentificarea:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - TIME 1816 - AUTHENTICATE -OVER (daca este considerat necesar, se precizeaza si ora de autentificare, in functie de instructiuni)

NCS autentifica:

(Nine Two) - (THIS IS) - Four Delta - I AUTHENTICATE_____-OVER

Prima statie confirma atat autentificarea, cat si ordinul de schimbare a frecventei:

(Four Delta) - (THIS IS) - Zero Six - (ROGER) - OUT

(Four Delta) - (THIS IS) - Eight One - (ROGER) - OUT etc.

c.       Dupa ce schimbarea a fost efectuata, NCS va decide daca este necesar sau nu sa verifice daca reteaua functioneaza pe noua frecventa. Pentru securitatea comunicatiilor, acest lucru va fi facut doar daca NCS considera ca reteaua nu functioneaza corespunzator. Daca NCS decide sa restabileasca legatura in retea, aceasta se va face asa cum este descris in paragraful 3.5.

3.9. Retele dirijate si nedirijate:

a.       Tipul unei retele si metoda de operare se determina luand in considerare factorii de operare.

Retea nedirijata (libera) - In acest tip de retea, NCS permite statiilor sa efectueze traficul cu alte statii din retea, fara a cere in prealabil permisiunea de la NCS. Operarea intr-o retea nedirijata nu absolva statia de control de responsabilitatea mentinerii disciplinei radio.

Retea dirijata - In acest tip de retea statiile trebuie sa obtina permisiunea de la NCS pentru a comunica cu alte statii din retea. Nu trebuie sa ceara permisiunea pentru transmiterea mesajelor FLASH; acestea vor fi transmise direct. Intr-o astfel de retea, transmisiile se pot face si in conformitate cu un program prestabilit.

b.      O retea radio este o retea nedirijata, daca nu exista alte ordine. Daca este necesara schimbarea unei retele nedirijate intr-o retea dirijata sau invers, NCS va utiliza una din urmatoarele expresiia THIS IS A FREE NET sau THIS IS A DIRECTED NET.

c.       Retele dirijate:

Urmatorul exemplu ilustreaza modul in care NCS anunta ca reteaua este dirijata si cere raportarea cantitativa si a gradelor de urgenta a mesajelor ce urmeaza a fi transmise (se presupune ca se utilizeaza indicative de apel abreviate).

Exemplu:

Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - THIS IS A DIRECTED NET- of what precedence and for whom are your messages (ce grade de urgenta au si cui sunt adresate mesajele tale) - OVER

Fiecare statie subordonata raspunde in ordine alfabetica, in functie de indicativul ei de apel complet, indicand daca are ceva de transmis si care este gradul de urgenta al mesajelor:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - One IMMEDIATE and one ROUTINE for you - OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Zero Six - No Traffic - OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Eight One - ROUTINE for Nine Two - OVER

(Four Delta) - (THIS IS)- Six Nine - PRIORITY for Nine Five - OVER

(Four Delta) - (THIS IS)- Seven Eight - No Traffic - OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Five -No Traffic - OVER

Z34D informeaza apoi statiile ca au fost receptionate si incepe sa dirijeze traficul in functie de gradul de urgenta:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - ROGER - Nine Two - Send your IMMEDIATE - OVER

Dupa ce A192 transmite mesajul cu gradul de urgenta IMMEDIATE catre Z34D, NCS ordona statiei ce trebuie sa transmit: mesajul cu urmatorul grad de urgenta sa intre in emisie:

Six Nine - THIS IS - Four Delta - Send your PRIORITY - OUT

H795, dupa ce primeste aceasta autorizare, comunica lui E969 sa continue:

(THIS IS) - Nine Five - OVER

Daca H795 nu raspunde imediat, F 969 trebuie sa efectueze un apel preliminar catre H795.

Nine Five - THIS IS - Six Nine - PRIORITY - TIME etc.

Dupa ce H795 receptioneaza mesajul si transmite cuvantul OUT, NCS continua sa autorizeze statiile pentru a transmite mesajele lor in ordinea gradului de urgenta, pana la epuizarea traficului.

Dupa ce toate mesajele au fost transmise, statiile care au mai primit mesaje pentru transmitere vor apela NCS si vor solicita permisiunea de a transmite.

Exemplu:

H795, avand de transmis un mesaj cu gradul de urgenta ROUTINE catre C206, transmite:

Four Delta - THIS IS - Nine Five - ROUTINE for Zero Six - OVER

Z34D transmite:

(THIS IS) Four Delta - Send your message (transmite mesajul tau) - OUT sau, daca trebuie transmise mesaje cu grade de urgenta mai mari, (THIS IS) Four Delta - WAIT - OUT

Daca conditiile permit, Z34D informeaza H795 ca poate transmite mesajula

Nine Five - THIS IS - Four Delta - Send your message -OUT

C206, primind autorizarea, trebuie sa transmit::

(THIS IS) Zero Six - OVER

Acest lucru se face pentru a evita ca H795 sa transmit: un apel preliminar. H795 transmite mesajul ROUTINE.

Delegarea si asumarea controlului retelei

a.       Controlul retelei poate fi trecut in sarcina unei statii subordonate, daca NCS nu mai poate realiza acest lucru sau daca NCS trebuie sa paraseasca reteaua dintr-un motiv sau altul. In astfel de cazuri, se va utiliza expresia ASSUME CONTROL.

Exemplu:

NCS inchide pentru 30 minute si decide ca D381 este cel mai in masura sa preia controlul retelei. Va transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Am closing down for three zero minutes (inchid pentru treizeci de minute) - Eight One - ASSUME CONTROL- TIME One Eight Three Zero Zulu - AUTHENTICATION IS ____- OVER

Statiile subordonate raspund pe rand:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - (ROGER)- OUT

(Four Delta) - (THIS IS) - Zero Six - (ROGER) - OUT

(Four Delta) - (THIS IS) - Eight One - WILCO - OUT

(Four Delta) - (THIS IS) - Six Nine - (ROGER) - OUT

(Four Delta) - (THIS IS) - Seven Eight - (ROGER) -OUT

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Five - (ROGER) - OUT

b.      Pot aparea situatii in care NCS nu poate avertiza ca paraseste reteaua. In astfel de situatii, prima statie subordonata isi va asuma in mod normal controlul retelei, dar inainte sa o faca trebuie sa se asigure ca NCS nu poate fi receptionat de celelalte statii din retea.

Exemplu:

NCS nu mai transmite nimic. E969, fiind prima statie subordonata, transmite:

Three Charlie - THIS IS - Six Nine - Have you heard antything from Four Delta (ati auzit ceva de la 4D) -OVER

NCS nu raspunde si celelalte statii transmit:

(Six Nine) - (THIS IS) - Nine Two - NOTHING HEARD - OVER

(Six Nine) - (THIS IS) - Zero Six - NOTHING HEARD - OVER etc.

E969 transmite:

(Three Charlie) - (THIS IS) -Six Nine - NOTHING HEARD from Four Delta - I AM ASSUMING CONTROL - OVER

Statiile subordonate raspund pe rand:

(Six Nine) - (THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OUT

(Six Nine) - (THIS IS) - Zero Six - (ROGER) - OUT etc.

c.       Daca NCS intra din nou in retea, o face utilizand expresia uzuala I AM ASSUMING CONTROL si trebuie sa se autentifice:

Exemplu:

NCS doreste sa preia controlul retelei si transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - I AM ASSUMING CONTROL - TIME One Eight Three Zero Zulu - AUTHENTICATION IS _____-OVER

Statiile subordonate raspund pe rand:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - ROGER -OUT

(Four Delta) - (THIS IS) - Zero Six - ROGER -OUT etc.

3.11. Verificari radio, puterea semnalului si inteligibilitatea

a.       Se considera ca o statie radio are puterea semnalului si inteligibilitatea buna daca nu exista alte specificatii. Puterea semnalului si inteligibilitatea vor fi modificate doar daca o statie nu receptioneaza clar o alta statie.

b.      O statie ce doreste sa informeze o alta statie cu privire la puterea semnalului si inteligibilitatea acestuia o va face printr-un raport scurt si concis, cum ar fi WEAK BUT READABLE (semnal slab, dar inteligibil), LOUD BUT DISTORTED (semnal puternic, dar distorsionat), WEAK WITH INTERFERENCE (semnal slab, cu interferente) etc. Nu vor fi utilizate rapoarte ca 'five by five' (cinci cu cinci), 'four by four' (patru cu patru) etc. pentru indicarea puterii semnalului si a calitatii receptiei.

c.       Expresiile si cuvintele enumerate mai jos sunt utilizate pentru a formula sau a raspunde la cereri cu privire la puterea semnalului si inteligibilitate:

Generalitati:

RADIO CHECK

Care este puterea semnalului si inteligibilitatea mea; cum ma auzi?

ROGER

Am receptionat satisfacator ultima ta transmitere. Daca nu apar comentarii cu privire la puterea semnalului si inteligibilitate, inseamna ca receptia este buna si clara; daca nu, conditiile de receptie trebuie descrise prin cuvintele si expresiile de la punctele (2) si (3) de mai jos.

NOTHING HEARD

Se utilizeaza daca nu se receptioneaza nici un raspuns de la o statie apelata.

Raportarea puterii semnaluluia

LOUD

Semnalul tau este foarte puternic.

GOOD

Puterea semnalului tau este buna.

WEAK

Puterea semnalului tau este slaB:.

VERY WEAK

Puterea semnalului tau este foarte slaB:.

FADING

Din cand in cand, puterea semnalului tau se atenueaza astfel incat nu se poate receptiona continuu si in conditii corespunzatoare.

Raportarea inteligibilitatiia

CLEAR

Calitatea transmisiei este excelenta.

READABLE

Calitatea transmisiei este satisfacatoare.

UNREADABLE

Calitatea transmisiei este nesatisfacatoare, astfel incat nu te pot auzi.

DISTORTED

Receptie necorespunzatoare din cauza distorsionarii semnalului.

WITH INTERFERENCE

Receptie necorespunzatoare din cauza interferentei.

INTERMITTENT

Receptie necorespunzatoare din cauza faptului ca semnalul este intermitent.

d.      Exemplu (se presupune ca se utilizeaza indicative de apel abreviate):

Z34D doreste sa efectueze o verificare radio cu Y13C si transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - RADIO CHECK - OVER

Toate statiile apelate colectiv receptioneaza Z34D bine si clar, in afara de C206 si D381. Raspunsurile fiecarei statii, in ordine, sunt:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - ROGER - OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Zero Six- READABLE - OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Eight One- WEAK WITH INTERFERENCE- OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Six Nine - ROGER - OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Seven Eight - ROGER - OVER

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Five - ROGER - OVER

Z34D indica faptul ca a receptionat bine si clar toate statiile in afara de C206, al carei semnal a fost distorsionat, si D381, pe care nu a receptionat-o, transmitand:

(Three Charlie) - (THIS IS) -Four Delta - ROGER - Zero Six DISTORTED - Eight One NOTHING HEARD - OVER

In cazul in care Z34D ar fi receptionat toate statiile bine si clar, raspunsul ar fi fost:

(Three Charlie) - (THIS IS) - Four Delta - ROGER - OUT

Apeluri preliminare

Daca comunicarea se efectueaza in conditii dificile sau daca statia emitatoare doreste sa se asigure ca statia apelata este gata sa receptioneze un mesaj, inaintea efectuarii transmisiei se va executa un apel preliminar.

Exemplul A:

C206 doreste sa transmit: un mesaj catre E969 si vrea sa stie daca E969 este pregatita sa-l receptioneze. C206 transmite:

Six Nine - THIS IS -Zero Six - (MESSAGE) - OVER

E969, pregatita sa receptioneze mesajul, raspunde:

(Zero Six) - (THIS IS) - Six Nine - (SEND ZOUR MESSAGE) - OVER

C206 transmite:

(Six Nine) - (THIS IS) - Zero Six - ROUTINE etc.

Exemplul B:

D381 doreste sa transmit: un mesaj catre H795 si vrea sa stie daca H795 este pregatit sa-l receptioneze. D381 transmite:

Nine Five - THIS IS - Eight One - (PRITORITY) - OVER

H795, nefiind pregatit sa receptioneze imediat, transmite:

(Eight one) - (THIS IS) - Nine Five - WAIT

Dupa o scurta pauza, H795 este pregatit sa receptioneze mesajul si transmite:

(THIS IS) -Nine Five - SEND YOUR PRIORITY (sunt gata, transmite !)- OVER

Nota: Daca H795 este pregatit sa receptioneze dupa o pauza mai mare de cateva secunde, trebuie sa transmita:

(Eight One) - (THIS IS) - Nine Five - WAIT - OUT

In momentul in care H795 este pregatit sa receptioneze, trebuie sa transmita:

Eight One - THIS IS - Nine Five - (SEND YOUR PRIORITY) (Trimite gradul de urgenta) - OVER

Transmiterea unui mesaj

a.       Legatura este buna. Daca receptionarea mesajelor este satisfacatoare, partile componente ale mesajelor trebuie transmise doar o data, iar efectuarea apelurilor preliminare este optionala.

Exemplul A:

Z34 transmite:

Seven Eight - THIS IS Four Delta - PRIORITY - Convoy has arrived (Convoiul a ajuns) - TIME One Six Three Zero Zulu - OVER

F178 a receptionat satisfacator si transmite:

(Four Delta) - (THIS IS) - Seven Eight - (ROGER) - OUT

Exemplul B:

F178 nu a receptionat mesajul si transmite:

(THIS IS) - Seven Eight - SAY AGAIN - OVER

Z34D transmite:

(Seven Eight) - (THIS IS) - Four Delta - I SAY AGAIN - (Seven Eight - THIS IS Four Delta) - PRIORITY - Convoy has arrived (Convoiul a ajuns) - TIME One Six Three Zero Zulu - OVER

F178 transmite:

(Four Delta) - (THIS IS) - Seven Eight - SAY AGAIN ALL AFTER Convoy - OVER

Z34D transmite:

(Seven Eight) - (THIS IS) - Four Delta - I SAY AGAIN ALL AFTER Convoy - has arrived - TIME One Six Three Zero Zulu - OVER

F178 transmite:

(Four Delta) - (THIS IS) Seven Eight - ROGER - OUT

b.      Comunicarea este dificila. Daca comunicarea este dificila, indicativele de apel trebuie transmise de doua ori. Frazele, cuvintele sau grupele pot fi transmise de doua ori; acest lucru va fi indicat prin utilizarea expresiei uzuale WORDS TWICE. Receptia poate fi verificata prin utilizarea expresiei READ BACK. In astfel de conditii se utilizeaza, de

obicei, apelurile preliminare, in afara situatiei in care statiile sunt intr-o retea dirijata; in acest caz, statiile vor indica faptul ca sunt pregatite pentru receptie.

Exemplul A:

E969 transmite:

Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - THIS IS - Echo Nine Six Nine - Echo Nine Six Nine - (PRIORITY) (PRIORITY) - OVER

A192 transmite:

Echo Nine Six Nine - Echo Nine Six Nine - THIS IS Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - (SEND YOUR PRIORITY) - OVER

E969 transmite:

Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - THIS IS - Echo Nine Six Nine - Echo Nine Six Nine - WORDS TWICE - WORDS TWICE - PRIORITY - PRIORITY - Convoy has arrived - Convoy has arrived - TIME One Six Three Zero Zulu - TIME On Six Three Zero Zulu - OVER

A192 transmite:

Echo Nine Six Nine - Echo Nine Six Nine - THIS IS Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - SAY AGAIN - SAY AGAIN - WORD BEFORE has - WORD BEFORE has - OVER

E969 transmite:

Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - THIS IS Echo Nine Six Nine - Echo Nine Six Nine - I SAY AGAIN - I SAY AGAIN - WORD BEFORE has - WORD BEFORE has - Convoy - Convoy - OVER

A 192 transmite:

Echo Nine Six Nine - Echo Nine Six Nine - THIS IS - Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - ROGER - ROGER - OUT

Exemplul B:

Textul este alcatuit din grupe codificate.

E969 transmite:

Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - THIS IS Echo Nine Six Nine - Echo Nine Six Nine - WORDS TWICE - WORDS TWICE - PRIORITY - PRIORITY - TIME One Two Zero Nine Zero Three Zulu - TIME One Two Zero Nine Zero Three Zulu - GROUPS EIGHT - GROUPS EIGHT - Alfa Mike Lima Quebec Delta - Alfa Mike Lima Quebec Delta - Romeo Oscar Charlie Zulu Yankee - Romeo Oscar Charlie Zulu Yankee etc. - OVER

A192 transmite

Echo Nine Six Nine - Echo Nine Six Nine - THIS IS Alfa One Nine Two - Alfa One Nine Two - ROGER - ROGER - OUT

Retransmiterea

a.       Expresia uzuala RELAY utilizata independent indica faptul ca statia apelata trebuie sa retransmit: mesajul la toti destinatarii.

Exemplu:

Z34D transmite:

Nine Two - THIS IS Four Delta - RELAY - PRIORITY - TIME One One One Three Two Two Zulu - FROM Four Delta - TO Nine Five - Proceed on mission assigned - OVER

A192 transmite:

(Four Delta) - (THIS IS) Nine Two - (ROGER) - OUT

A192 efectueaza retransmiterea mesajuluia

Nine Five - THIS IS Nine Two - PRIORITY - TIME One One One Three Two Two Zulu - FROM Four Delta - TO Nine Five - Proceed on mission assigned - OVER

H795 transmite:

(Nine Two) - (THIS IS) Nine Five - (ROGER) - OUT

b.      Expresia RELAY TO, urmata de un indicativ de adresa, arata faptul ca statia apelata trebuie sa retransmit: mesajul statiei indicate. Daca sunt apelate mai multe statii, indicativul de apel al statiei desemnate pentru efectuarea retransmiterii de mesaje va precede expresia RELAY TO.

Exemplul A:

Z34D transmite:

Nine Two - THIS IS - Four Delta - RELAY TO Nine Five - PRIORITY - TIME One One One Three Two Two Zulu - Proceed on mission assigned - OVER

A192 transmite:

(Four Delta) - (THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OUT

A192 transmite mesajul mai departea

Nine Five - THIS IS - Nine Two - FROM Four Delta - PRIORITY - TIME One One One Three Two Two Zulu - Proceed on mission assigned - OVER

H795 transmite:

(Nine Two) - (THIS IS) - Nine Five - (ROGER) - OUT

Exemplul B:

C206 transmite:

Eight One - Seven Eight - THIS IS Zero Six - Eight One - RELAY TO Bravo Four Two Zero - ROUTINE - TIME Two One Zero Eight One Four Zulu - FROM Charlie Two Zero Six - TO Bravo Four Two Zero - INFO Delta Three Eight One - Foxtrot One Seven Eight - BREAK - Text - OVER

D381 transmite:

THIS IS Eight One - (ROGER) - OUT

F178 transmite:

THIS IS Seven Eight - (ROGER) - OUT

D381 transmite mesajul catre B240.

Nota: In acest caz, D381 a retransmis mesajul mai departe la B240, care este o statie din afara retelei, utilizand procedurile radiotelefonice. Cateodata, este necesara retransmiterea unui mesaj existent intr-o retea (directie) radiotelefonica catre statia destinatara, prin alte mijloace de comunicatii. In acest caz, statia ce retransmite mesajul mai departe va trebui sa utilizeze formatul corespunzator mijlocului de comunicatii folosit.

c.       Expresia RELAY THROUGH permite NCS sau altei statii sa indice statia ce poate sa retransmita mesajul mai departe.

Exemplu:

F178 incearca sa transmit: un mesaj catre E969, dar nu poate stabili legatura. NCS dirijeaza F178 sa transmit: mesajul prin A192, stiind ca aceasta poate lua legatura cu E969.

Seven Eight - THIS IS - Four Delta - RELAY THROUGH Nine Two - OUT

F178 transmite:

Nine Two - THIS IS - Seven Eight - RELAY TO Six Nine - Move now - OVER etc.

d.      Expresia THROUGH ME permite unei a treia statii, care poate contacta statia apelata, sa indice ca este capabila sa retransmit: mesajul la aceasta.

Exemplu:

In exemplul anterior, daca NCS cunoaste ca este in contact cu E969, el poate transmite:

Seven Eight - THIS IS - Four Delta - THROUGH ME - OVER

e.       In toate cazurile, fie ca statia emitatoare poate auzi statia intermediara ce efectueaza retransmiterea, fie ca nu, statia intermediara trebuie sa informeze statia emitatoare, daca nu a putut sa retransmit: mesajul mai departe.

Exemplu:

C206 cere D381 sa retransmit: mesajul la B420. D381 accepta, dar nu poate sa transmita mesajul mai departe. D381 informeaza C206 si transmite:

Zero Six THIS IS Eight One UNABLE TO RELAY YOUR MESSAGE (DTG OR TEXT) TO Two Zero.

C206 raspundea

(Eight One) (THIS IS) Zero Six ROGER OUT, dupa ce ia la cunostinta ca mesajul nu a fost transmis la destinatie, ci a ramas la C206.

Zero Six - THIS IS - Eight One - NOTHING HEARD from Two Zero - OVER

C206 raspunde:

(Eight One) - (THIS IS) - Zero Six - ROGER - OUT sau prescurtarea corespunzatoare.

Repetarea

a.       Daca unele cuvinte lipsesc sau nu sunt clare, este necesara repetarea. Va fi utilizata prescurtarea SAY AGAIN, individual sau impreuna cu ALL BEFORE , ALL AFTER , FROM TO , WORD BEFORE sau WORD AFTER . Pentru a realiza cerinta de repetare, statia transmitatoare trebuie sa identifice portiunea de mesaj respectiva.

Exemplul A:

Z34D apeleaza doua statii carora trebuie sa le transmita un mesaj:

Zero Six - Eight One - THIS IS Four Delta (MESSAGE) - ROUTINE - TIME Zero Eight One Zero Five Two Zulu - FROM Four Delta - TO Zero Six - INFO Eight One - (BREAK) - At One Eight Zero Zero Zulu - Proceed Hong Kong - To Arrive One Six May - Load One Thousand Troops - for return Ningpo - I SPELL - November India November Golf Papa Oscar - Ningpo - ACKNOWLEDGE - OVER

C206, care nu a inteles mesajul transmis de la 'At' la 'Proceed', transmite:

(THIS IS) Zero Six - SAY AGAIN - FROM At TO Proceed - OVER

Z34D la cererea de repetare a lui C206, inainte ca o alta statie sa-i ceara sa repete, transmite:

(THIS IS) FourDelta - I SAY AGAIN - FROM At TO Proceed - At One Eight Zero Zero Zulu Proceed- OVER

C206, care acum a receptionat satisfacator mesajul, transmite:

(THIS IS) Zero Six - (ROGER) - OUT

D381 care nu a inteles mesajul transmis de la "At" la "Proceed" si cuvantul dupa "Load" pe baza repetitiei catre C206, va cere sa i se repete numai cuvantul dupa "Load":

(THIS IS) Eight One - SAY AGAIN - WORD AFTER Load - OVER

Z34D repeta cuvantula

(THIS IS) From Delta - I SAY AGAIN - WORD AFTER Load - One - OVER

D381, care acum a receptionat satisfacator mesajul, transmite:

(THIS IS) Eight One - (ROGER) - OUT

Exemplul B:

Alternativ, cea de-a doua statie la rand, care nu a auzit statia emitatoare raspunzand la cererea de repetare, in 5 secunde, transmite:

(THIS IS) Eight One - SAY AGAIN - WORD AFTER Load - OVER

Z34D, care a receptionat raspunsul de la toate statiile in cauza, transmite:

(THIS IS) Four Delta - I SAY AGAIN - At TO Proceed - At One Eight Zero Zero Zulu - Proceed - WORD AFTER Load - One - OVER

C206 transmite:

(THIS IS) Zero Six - (ROGER) - OUT

D381 transmite:

(THIS IS) Eight One - (ROGER) - OUT

b.      In cazul cererilor de repetare a antetului unui mesaj, repetarea poate fi solicitata pentru toate portiunile din antet care preced sau urmeaza un cuvant sau pentru o portiune din antet ce se afla intre oricare doua cuvinte. Cererile pentru repetare si raspunsurile la ele trebuie sa includa cel mai apropiat cuvant care precede sau urmeaza portiunea solicitata.

Exemplul A:

E969 transmite:

Zero Six - Seven Eight - THIS IS Six Nine - PRIORITY - TIME One Eight One Six Two Five Zulu - FROM Six Nine - TO Zero Six - Seven Eight - INFO Bravo Four Two Zero - (BREAK) - Continuati inaintarea convoiului - OVER

C206, care nu a receptionat nimic inaintea adresei, transmite:

(THIS IS) Zero Six - SAY AGAIN - ALL BEFORE FROM - OVER

E969 raspunde lui C206:

Zero Six - THIS IS Six Nine - I SAY AGAIN - ALL BEFORE FROM - Zero Six - Seven Eight - THIS IS Six Nine - PRIORITY - TIME One Eight One Six Two Five Zulu - OVER

C206 transmite:

(THIS IS) Zero Six - ROGER - OUT

F178, dupa ce a receptionat mesajul in conditii satisfacatoare, transmite:

(THIS IS) Seven Eight - ROGER - OUT

Exemplul B:

D381 transmite:

Nine Five - THIS IS Eight One - ROUTINE - TIME Two Four Zero Nine One Two Zulu - FROM Eight One - TO Nine Five - INFO - Bravo Four Two Zero - (BREAK) - Cancel my Two Three One Four Two Eight Zulu - OVER

H795, care nu a receptionat portiunea intre grupul "data - ora" si adresele lor, transmite:

(THIS IS) Nine Five - SAY AGAIN - FROM TIME TO INFO - OVER

D381 transmite:

(THIS IS) Eight One - I SAY AGAIN - FROM TIME TO INFO - TIME Two Four Zero Nine One Two Zulu - FROM Eight One - To Nine Five - INFO - OVER

H795 transmite:

(THIS IS) Nine Five - (ROGER) - OUT

c.       Daca se solicita repetarea dupa ce mesajul a fost receptionat, cererile si raspunsurile trebuie sa identifice atat mesajul la care se refera, cat si portiunea in cauza. Se va utiliza grupul "data - ora" sau grupul de timp pentru identificare.

Verificarea numarului grupelor

a.       Daca se receptioneaza un mesaj alcatuit din grupe codificate, iar numarul de grupe receptionate nu corespunde cu cel ce reiese din numararea grupelor si este specificat in antet, statia receptoare solicita o verificare, transmitand fraza 'Interrogative GROUPS .', precizand numarul de grupe receptionate.

b.      Cand se cere, statia emitatoare va executa verificarea si daca numarul de grupe receptionate este corect, va indica aceasta utilizand expresia uzuala "CORRECT". Statia receptoare trebuie sa modifice acest numar, in concordanta cu numarul comunicat de statia emitatoare.

c.       In toate mesajele in care se numara cuvintele si grupele, daca numarul este 50 sau mai mic de 50, statia emitatoare, daca considera ca statia receptoare a receptionat un alt numar de grupe, repeta numararea grupelor, urmata de litera initiala a fiecarei grupe. Aceasta va permite statiei receptoare sa determine ce grupe lipsesc si sa ceara repetarea.

Exemplul A (numararea grupelor este corecta - numarul de grupe este mai mic de 50):

D381 transmite:

Nine Two - THIS IS Eight One - ROUTINE - TIME One Four Two Zero Three Eight Zulu - GROUPS One Two - Delta Golf India - Lima Oscar Papa - Juliett Tango Xray - Romeo Oscar Tango - Foxtrot Mike Xray - Oscar Papa India - Tango Romeo Sierra - Mike Delta Golf - Delta November India - Sierra Tango Delta - Golf Bravo Xray - Oscar Mike Bravo - OVER

A192, care a receptionat doar 11 grupe, transmite:

(THIS IS) Nine Two Interrogative GROUPS One One - OVER

D381 verifica numararea grupelor cu copia pe care a transmis-o, constata ca este incorect si transmite:

(THIS IS) Eight One - GROUPS One Two - Delta Lima Juliett Romeo Foxtrot Oscar Tango Mike Delta Sierra Golf Oscar - OVER

D192 isi da seama ce grupa nu a fost receptionata si transmite:

(THIS IS) Nine Two - SAY AGAIN Five - OVER

D381 transmite:

(THIS IS) Eight One - SAY AGAIN Five - Foxtrot Mike Xray - OVER

D192 transmite:

(THIS IS) Nine Two (ROGER) - OUT

Exemplul B (numararea grupelor este incorecta):

C206 transmite:

Seven Eight - THIS IS Zero Six - ROUTINE - TIME Zero Four One Two Five Two Zulu - GROUPS Eight - Mike Tango November - Sierra Uniform Bravo - Echo Lima Yankee - Golf Bravo Zulu - Foxtrot Oscar Uniform - Delta Oscar Papa-Oscar Bravo Juliett - OVER

F178, constatand ca grupele numarate si grupele receptionate sunt diferite, transmite:

(THIS IS) Seven Eight - Interrogative GROUPS Seven - OVER

C206 verifica numarul grupelor cu copia transmisa, descopera eroarea si transmite:

(THIS IS) Zero Six - CORRECT - OVER

F178 transmite:

(THIS IS) Seven Eight - (ROGER) - OUT

d.      In cazul mesajelor in care numarul grupelor este mai mare de 50, daca statia receptoare considera ca nu a receptionat toate grupele, statia transmitatoare repeta numararea grupelor si transmite identitatea primei grupe, a celei de-a 11-a, si asa mai departe, din 10 in 10, transmitand si litera initiala a grupei respective.

Exemplu (numararea grupelor este corecta - numarul de grupe este mai mare de 50):

D381 transmite un mesaj ce contine 65 de grupe catre A192.

A192 cere numararea grupelor:

Eight One This is Nine Two - Interrogative GROUPS Six Five - OVER

D381 verifica si constata ca numararea grupelor a fost corecta, apoi transmite:

(THIS IS) Eight One - GROUPS Six Five - One Mike - One One Sierra - Two One Papa - Three One Romeo - Four One India - Five One November - Six One Golf - OVER

A192 cere repetarea a 10 grupe:

(THIS IS) Nine Two - SAY AGAIN - One One TO Two Zero - OVER

D381 transmite grupele solicitate.

Corectarea

a.       Daca un operator greseste in timpul transmisii, va utiliza cuvantul CORRECTION, urmat de ultimul cuvant, grupa, expresie sau fraza transmisa corect. Apoi, continua transmiterea.

Exemplul A:

F178 transmite:

Nine Five - THIS IS Seven Eight - Convoy Romeo Three - CORRECTION - Romeo Four Should arrive - One Six Three Zero Lima - Time One Zero One Two Zulu - OVER

H795 transmite:

(THIS IS) Nine Five - (ROGER) - OUT

Exemplul B:

C206 transmite:

Four Delta - THIS IS Zero Six - TIME Two Four Zero Seven One Two Zulu - GROUPS Nine - Zulu Bravo Alfa Xray - Xray Oscar - CORRECTION - Zulu Bravo Alfa Xray - Xray Quebec Alfa - Kilo etc.

Z34D transmite:

(THIS IS) Four Delta - (ROGER) - OUT

Exemplul C:

C206 transmite:

Seven Eight - THIS IS Zero Six - ROUTINE- TIME One Four Zero Six Four Two Zulu - FROM Zero Six - TO Four Eight - CORRECTION - TO Seven Eight - INFO Bravo Four Two Zero - Join ME - OVER

F178 transmite:

(THIS IS) Seven Eight - (ROGER) - OUT

Exemplul D:

D381 transmite:

Zero Six - THIS IS Eight One - PRIORITY - TIME Zero Three One Eight One Four Zulu - Latitude One Six Three Zero - Longtitude One Zero One Five - CORRECTION - Longtitude One Zero Five Five - OVER

C206 transmite:

(THIS IS) Zero Six - (ROGER) - OUT

b.      Daca a fost facuta o eroare in transmitere, care nu a fost descoperita imediat, corectarea se va face in instructiunile finale, cu conditia ca semnalul de sfarsit sa nu fi fost transmis deja. In cazul unei astfel de corectii, cuvantul, grupa, expresia sau fraza trebuie identificate corespunzator.

Exemplu:

D381 transmite:

Nine Five - THIS IS Eight One - Tanks Will Arrive - Grid Three Two One Nine Five Three - at Hotel Hour Minus Six - TIME One Four Two Six Zulu - CORRECTION - WORD AFTER Minus - Five - OVER

H795 transmite:

(THIS IS) Nine Five - (ROGER) - OUT

c.       Daca trebuie sa se faca corectari dupa receptionarea confirmarii unui mesaj, va fi utilizat un mesaj de serviciu abreviat care identifica mesajul si portiunea ce trebuie corectatea

Exemplu:

F178 transmite:

Nine Five - THIS IS Seven Eight - CORRECTION - My One Three One Five One Six Zulu - WORD AFTER Monday - Morning - OVER

Mesaje de anulare

a.       In timpul transmiterii unui mesaj si pana la transmiterea expresiei uzuale de sfarsit, OVER sau OUT, mesajul poate fi anulat prin utilizarea expresiei uzuale DISREGARD THIS TRANSMISSION - OUT.

Exemplu:

Daca in timpul transmiterii unui mesaj, E969 constata ca transmiterea este eronata si o anuleaza:

Seven Eight - THIS IS - Six Nine - ROUTINE - TIME One Zero Zero Six Zero Six Zero Two Zulu - Begin unloading at One One One Two Three Zero Zulu - Proceed - DISREGARD THIS TRANSMISSION - OUT

b.      Un mesaj care a fost transmis complet poate fi anulat doar transmitand alt mesaj.

Exemplu:

E969 transmite:

Seven Eight - THIS IS - Six Nine - Cancel my One Zero Zero Six Zero Two Zulu - TIME Zero Seven One Two Zulu - OVER

Transmiterile DO NOT ANSWER

Daca este necesar ca statiile apelate sa nu raspunda la receptionarea unui apel, expresia uzuala DO NOT ANSWER va fi transmisa imediat dupa apel, iar apelul complet va fi transmis de doua ori, incheind complet transmiterea cu expresia uzuala OUT. Transmiterile DO NOT ANSWER trebuie autentificate.

Exemplu:

Sabine Raider transmite:

Siphon - THIS IS - Raider - DO NOT ANSWER - Act in accordance with Plan Charlie - TIME Two Two One Eight Zulu - AUTHENTICATION IS ____- I SAY AGAIN - Siphon - THIS IS Raider - DO NOT ANSWER - Act in accordance with Plan Charlie - TIME Two Two One Eight Zulu - AUTHENTICATION IS ___- OUT

Citirea unui mesaj receptionat

a.       Daca se doreste, ca un mesaj sau o portiune din mesaj sa fie recitita pentru a ne asigura de acuratetea acesteia, se utilizeaza expresia uzuala READ BACK, insotita de datele de identificare; de exemplu, READ BACK TIME, READ BACK GRID, READ BACK TEXT etc. vor fi transmise imediat dupa apel.

Exemplul A:

Z34D transmite:

Seven Eight - THIS IS - Four Delta - READ BACK - Convoy has arrived - TIME One Six Three Zero Zulu - OVER

E178 transmite:

(THIS IS) Seven Eight - I READ BACK - Seven Eight - THIS IS Four Delta - READ BACK - Convoy has arrived - Time One Six Three Zero Zulu - OVER

Z34D transmite:

(THIS IS) Four Delta - CORRECT - OUT

Exemplul B:

C206 transmite:

Eight One - THIS IS Zero Six - READ BACK GRID - Meet Me Grid One Three Four Two Six Five - OVER

D381 transmite:

(THIS IS) Eight One - I READ BACK GRID - One Three Four Two Six Five - OVER

C206 transmite:

(THIS IS) Zero Six - CORRECT - OUT

Nota: Daca se utilizeaza procedura READ BACK, nu este necesara folosirea expresiei uzuale ROGER pentru a indica receptionarea mesajului.

b.      Daca expresia READ BACK nu este precedata de indicative de apel de identificare, inseamna ca toate statiile trebuie sa citeasca ce au receptionat. Daca se utilizeaza un apel colectiv, dar numai o parte din statiile din retea trebuie sa citeasca ce au receptionat, statia sau statiile respective vor fi specificate transmitand indicativele de apel corespunzatoare inaintea prescurtarii READ BACK. Cand se ordona procedura READ BACK, numai statiile specificate vor citi ce au receptionat; celelalte statii apelate nu vor emite pana cand statia emitatoare le va cere sa receptioneze.

Exemplu:

Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS Four Delta - Eight One READ BACK - Convoy has arrived - TIME One Six Three Zero Zulu - OVER

D381 transmite:

(THIS IS) Eight One - I READ BACK - Three Charlie - THIS IS Four Delta - EIGHT One READ BACK - Convoy has arrived - TIME One Six Three Zero Zulu - OVER

Z34D transmite si solicita C206 sa receptioneze:

(THIS IS) Four Delta - CORRECT - Zero Six - OVER

C206 transmite:

(THIS IS) Zero Six - (ROGER) - OUT

c.       Daca statia receptoare nu a receptionat versiunea corecta, statia emitatoare ii va atrage atentia asupra erorii, utilizand expresia uzuala WRONG, urmat de versiunea corecta.

Exemplu:

D381 citeste ce a receptionat:

(THIS IS) - Eight One - I READ BACK - Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Eight One READ BACK - Convoy has arrived - TIME One Six Two Zero Zulu - OVER

Z34D transmite:

(THIS IS) - Four Delta - WRONG - TIME - One Six Three Zero Zulu - OVER

D381 transmite:

(THIS IS) - Eight One - TIME One Six Three Zero Zulu - OVER

Z34D transmite:

(THIS IS) - Four Delta - CORRECT - OUT

Confirmarea receptiei

a.       Confirmarea receptiei este utilizata in traficul dirijat de la statie la statie. Nici un mesaj nu se considera transmis pana la obtinerea confirmarii receptiei (punctul b de mai jos). Confirmarea receptiei se efectueaza astfel:

Statia receptoare transmite confirmarea receptiei dupa fiecare mesaj sau sir de mesaje, folosind expresia uzuala ROGER ( confirmarea receptiei).

Daca se utilizeaza procedura abreviata, retransmiterea poate fi considerata confirmarea receptiei; astfel, nu pot apare confuzii.

In cazul in care trebuie confirmata primirea unui mesaj, expresia uzuala WILCO este considerata confirmarea receptiei (paragraful 3.22.), deoarece semnificatia lui WILCO o include pe cea a lui ROGER.

Exemplu:

C206 transmite:

Six Nine - THIS IS - Zero Six - Send boat for mail- TIME One Seven One Four Zulu - OVER

F969 transmite:

(Zero Six) - (THIS IS) - Six Nine - (ROGER) - OUT

b.      Cand statia care transmite un mesaj considera ca viteza de comunicare a acestuia este prioritara, poate solicita ca doar o statie din reteaua radio dirijata sa confirme receptionarea mesajului, iar celelalte statii vor confirma doar daca li se va cere. Aceasta nu interzice oricarei statii sa ceara repetarea mesajului. Securitatea este sporita daca aceeasi statie (receptoare) este dirijata sa confirme receptionarea tuturor mesajelor.

Exemplu:

Statia Z34D transmite un mesaj la apelul general Y13C si cere raspuns doar de la D381.

Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS Four Delta - Send boat for mail- TIME One Two One Six Zulu - Eight One - OVER

D381 transmite:

(THIS IS) Eight One - (ROGER) - OUT

H795, care nu a receptionat cuvantul 'mail', transmite:

(Four Delta) (THIS IS) Nine Five - I SAY AGAIN - WORD AFTER for - OVER

Z34D transmite:

(THIS IS) Four Delta - I SAY AGAIN - WORD AFTER for - mail - OVER

H795 transmite:

(THIS IS) Nine Five - (ROGER) - OUT

c.       Daca statia emitatoare (sau cea receptoare) doreste sa semnaleze ca mai are de transmis mesaje, va folosi expresia uzuala MORE TO FOLLOW la sfarsitul mesajului sau confirmarii receptiei.

Exemplul A:

C206, transmitand un mesaj la E969, doreste sa precizeze ca mai are mesaje de transmis pentru E969 si transmite:

Six Nine THIS IS Zero Six - TEXT - MORE TO FOLLOW - OVER

(Zero Six) (THIS IS) Six Nine - (ROGER) - OVER

Exemplul B:

Z34D, dupa ce a transmis un mesaj catre Y13C, doreste sa precizeze ca are trafic suplimentar pentru C206 si H795 transmite:

Three Charlie - THIS IS Four Delta - TEXT - MORE TO FOLLOW for Zero Six and Nine Five - OVER

(Four Delta) (THIS IS) Nine Two - (ROGER) - OUT

(Four Delta) (THIS IS) Zero Six -(ROGER) - OVER

(Four Delta) (THIS IS) Eight One - (ROGER) - OUT

(Four Delta) (THIS IS) Six Nine - (ROGER) - OUT

(Four Delta) (THIS IS) Seven Eight - (ROGER) - OUT

(Four Delta) (THIS IS) Nine Five - (ROGER) - OVER

Zero Six - Nine Five THIS IS Four Delta etc.

Exemplul C:

E969, cand confirma receptionarea unui mesaj de la C206 si doreste sa semnaleze ca are de transmis un mesaj catre aceasta, transmite:

(Zero Six) (THIS IS) Six Nine - ROGER - MORE TO FOLLOW - OVER

(Six Nine) (THIS IS) Zero Six - OVER

Confirmarea de primire a mesajelor

Confirmarea de primire nu trebuie confundata cu raspunsul sau cu confirmarea receptiei. Un raspuns prompt cu privire la mesaj poate fi considerat ca o confirmare de primire. Este prerogativa expeditorului sa ceara confirmarea de primire a unui mesaj de la toti destinatarii sau de la unul din ei. Daca se doreste, confirmarea va fi inclusa in mod normal in textul mesajului. Daca mesajul a fost transmis, cererea va fi efectuata sub forma unui nou mesaj. Confirmarile de primire sunt efectuate numai de catre destinatarii carora li s-a cerut acest lucru. Procedura pentru confirmarea de primire a semnalelor tactice este prezentata in paragraful 4.5.

Exemplu:

Z34D transmite un mesaj catre D381 si doreste sa primeasca confirmarea de primire a mesajuluia

Eight One - THIS IS Four Delta - Search Area Delta - ACKNOWLEDGE - TIME One One Two Zero Zulu - OVER

D381 transmite confirmarea de receptie a mesajului:

(Four Delta) - (THIS IS) Eight One - ROGER - OUT

Operatorul D381 comunica mesajul ofiterului superior sau reprezentantului autorizat al acestuia si, dupa ce a primit ordinul de confirmare a primirii, transmite:

Four Delta - THIS IS Eight One - Your One One Two Zero Zulu Acknowledged - TIME One One Two Five Zulu - OVER

Verificarile

a.       Atunci cand un destinatar solicita verificarea unui mesaj sau a unei portiuni de mesaj, statia emitatoare va confrunta mesajul (portiunea de mesaj) solicitat cu cel original si va transmite versiunea corecta.

Exemplu:

H795 transmite:

Four Delta - THIS IS Nine Five - VERIFY Your One Zero Zero Eight Zero One Zulu - ALL BEFORE BREAK - OVER

Z34D transmite:

(THIS IS) Four Delta - ROGER - OUT (or WAIT or WAIT OUT)

Operatorul Z34D verifica mesajul solicitat cu originalul, constata ca acesta a fost transmis corect si transmite:

Nine Five - THIS IS Four Delta - I VERIFY My One Zero Zero Eight Zero One Zulu - ALL BEFORE BREAK - Nine Five - THIS IS Four Delta - PRIORITY - TIME One Zero Zero Eight Zero One Zulu - FROM Four Delta - TO Nine Five - INFO Zero Six - GROUPS One Seven - BREAK - OVER

H795 transmite:

(THIS IS) Nine Five - (ROGER) - OUT

b.      Cand un destinatar solicita sa fie verificat un mesaj transmis in retea si se constata ca este gresit, versiunea corecta a mesajului se va transmite tuturor destinatarilor.

Exemplu:

D381 transmite:

Seven Eight - THIS IS Eight One - VERIFY Your Zero Eight Four Five Zulu - WORD AFTER Proceed - Haiphong - OVER

F178 transmite:

(THIS IS) Seven Eight - ROGER - OUT (or WAIT or WAIT OUT)

Operatorul F178 verifica mesajul solicitat cu cel original si constataa cuvantul ce urmeaza dupa 'proceed' este 'Hongkong', si nu 'Haiphong'. Apoi, transmite versiunea corecta la toti destinatarii initiali:

Eight One - Six Nine - THIS IS Seven Eight - CORRECTION - My Zero Eight Four Five Zulu - WORD AFTER Proceed - Hongkong - OVER

D381transmite:

(THIS IS) Eight One - (ROGER) - OUT

E969 transmite:

(THIS IS) Six Nine - (ROGER) - OUT

Procedura de intrerupere

a.       Daca o statie trebuie sa transmit: un mesaj cu gradul de urgenta mai mare decat al mesajului ce se transmite, aceasta poate intrerupe transmisia curenta in urmatoarele cazuria

FULGER (FLASH) - se intrerupe transmisia in curs de desfasurare si se transmite imediat mesajul (b si c de mai jos);

URGENT (IMMEDIATE) - se poate intrerupe transmisia curenta si se transmite mesajul. Se poate efectua un apel preliminar inaintea transmiterii mesajului, daca este necesar. Intr-o retea dirijata, trebuie obtinuta in prealabil permisiunea de transmitere a mesajului.

PRIORITAR (PRIORITY) - ca pentru URGENT, cu diferenta ca vor fi intrerupte doar mesajele cu gradul de urgenta OBI{NUIT (ROUTINE).

Nota:

Procedura de intrerupere nu va fi utilizata in mod normal in timpul transmiterii mesajelor tactice, exceptie facand raportarea contactului cu inamicul.

b.      Daca gradul de urgenta este pronuntat de trei ori, inseamna 'Incetati imediat transmisia. Ramaneti pe receptie pana cand statia ce a cauzat intreruperea a transmis mesajul'.

c.       Procedura de intrerupere pentru transmiterea mesajelor cu gradul de urgenta FULGER va avea urmatoarea forma, atat intr-o retea dirijata, cat si intr-o retea nedirijata.

Exemplu:

D381 transmite un mesaj cu gradul de urgenta URGENT catre Z34D, cand E969 primeste un mesaj FULGER, pe care trebuie sa il transmit: catre A192. Cand D381 face o pauza, E969 transmite:

FLASH FLASH FLASH - Nine Two - THIS IS - Six Nine FLASH - Text - OVER

A192 transmite:

(Six Nine) - (THIS IS) - Nine Two - ROGER - OUT.

D381 continua apoi transmiterea sa:

Four Delta - THIS IS - Eight One - ALL AFTER - etc.

d.      Procedura de intrerupere pentru transmiterea mesajelor cu grad de urgenta URGENT sau PRIORITAR este prezentata in urmatoarele exemple:

in retele dirijate:

Exemplu:

D381 transmite un mesaj PRIORITAR catre Z34D, cand E969 primeste un mesaj URGENT pe care trebuie sa-l transmit: catre A192. Cand D381 face o pauza, E969 transmite:

IMMEDIATE IMMEDIATE IMMEDIATE - Four Delta - THIS IS - Six Nine - IMMEDIATE for Nine Two - OVER (D381, auzind interventia lui E969, intrerupe transmiterea).

NCS transmite:

(Six Nine) - (THIS IS) - Four Delta - Send your IMMEDIATE - OVER

La receptionarea autorizatiei, A192 transmite:

(Six Nine) - (THIS IS) - Nine Two - OVER

E969 transmite:

(Nine Two) - (THIS IS) - Six Nine - IMMEDIATE - Text - OVER

A192 transmite:

(Six Nine) - (THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OUT

Dupa ce mesajul URGENT a fost receptionat, D381 continua sa transmit:a

Four Delta - THIS IS - Eight One - ALL AFTER - etc.

in retele nedirijate:

Exemplul A:

A192 transmite un mesaj PRIORITAR catre D381, cand Z34D primeste un mesaj cu grad de urgenta URGENT, pe care trebuie sa-l transmit: catre E969. Cand A192 face o pauza, Z34D transmite:

IMMEDIATE IMMEDIATE IMMEDIATE

A192, auzind gradul de urgenta pronuntat de trei ori, A192 inceteaza transmiterea, iar Z34D continua:

Six Nine - THIS IS - Four Delta - IMMEDIATE - Text - OVER

E969 transmite:

(Four Delta) - (THIS IS) - Six Nine - (ROGER) - OUT

Apo, A192 continua transmiterea:

Eight One - THIS IS - Nine Two - ALL AFTER - etc.

Exemplul B:

A192 transmite un mesaj lung, cu gradul de urgenta obisnuit, catre D381, cand Z34D primeste un mesaj cu grad de urgenta PRIORITAR, pe care trebuie sa-l transmit: catre E969. Cand A192 face o pauza, Z34D transmite:

PRIORITY PRIORITY PRIORITY

A192, auzind gradul de urgenta repetat de trei ori, inceteaza transmiterea, iar Z34D continua:

Six Nine - THIS IS - Four Delta - PRIORITY - Text - OVER

E969 transmite:

(Four Delta) - (THIS IS) - Six Nine - (ROGER) - OUT

Apoi, A192 continua transmiterea:

Eight One - THIS IS - Nine Two - ALL AFTER etc.

Interdictia electronica, radio si de urgenta

a.       Interdictia electronica:

Ordinele de impunere a interdictiei electronice vor fi transmise in prealabil, prin mijloace sigure si nu se vor transmite niciodata in clar sau codificat, prin radio, ordine privind interdictia electronica.

Ordinele ce impun interdictia electronica vor prezenta detaliat si circumstantele in care si de catre cine poate fi ridicata sau intrerupta, precum si procedura de ridicare si intrerupere a acesteia. Acestea vor include, de obicei, parole si /sau autentificarea transmiterii.

Toate statiile trebuie sa fie atentionate despre incercarile inamicului de a induce o intrerupere a interdictiei electronice, utilizand mesaje false. Interdictia nu va fi intrerupta pentru a cere autentificarea unei statii ce transmite in timpul interdictiei electronice, daca statia respectiva nu a transmis parola corect sau autentificarea corespunzatoare pentru intreruperea de urgenta sau pentru ridicarea interdictiei electronice.

b.      Interdictia radio:

Interdictia radio poate fi data sau ridicata de catre NCS din reteaua (retelele) aflate in responsabilitatea sa.

Interdictia radio poate fi predeterminata sau poate parea ca o urgenta. Daca este predeterminata, instructiunile de impunere, ridicare si intrerupere a interdictiei radio vor fi transmise prin mijloace sigure aflate la dispozitie. Interdictia de urgenta este descrisa mai jos, la punctul c.

Interdictia radio va fi impusa in conformitate cu instructiunile date. De obicei, se utilizeaza cuvinte cod, parole sau indicative stabilite in prealabil. Ridicarea sau intreruperea interdictiei radio se face in acelasi mod sau prin utilizarea autentificarii proprii.

Exemplul A (impunerea interdictiei radio prin utilizarea unei parole):

NCS transmite catre toate statiile subordonate:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - PAPER DOLL - OVER

Fiecare statie subordonata raspunde pe rand:

THIS IS - Nine Two - (ROGER) - OVER

THIS IS - Zero Six - (ROGER) - OVER - etc.

NCS transmite:

(THIS IS) - Four Delta - PAPER DOLL now - OUT

Nota:

Aceasta procedura nu poate fi deosebita de procedurile de inchidere sau de schimbare a frecventelor, daca se utilizeaza parole.

Exemplul B (Intreruperea interdictiei radio prin autentificrea transmiterii):

A192 are permisiunea si motivul sa intrerupa interdictia radio, in ciuda conditiilor stabilite. Va transmite:

Four Delta - THIS IS - Nine Two - Sighting Report - TIME _________ AUTHENTICATION IS________ - OVER

Z34D transmite:

(THIS IS) - Four Delta - (ROGER) - OUT

Nota: Celelalte statii din retea pastreaza interdictia radio; intreruperea interdictiei radio de catre o statie nu ridica interdictia radio.

Exemplul C (ridicarea interdictiei radio prin autentificarea transmiterii):

NCS transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE LIFTED - TIME _______- AUTHENTICATION IS _____ - OUT

c.       Interdictia de urgenta:

Interdictia (radio) de urgenta poate fi impusa sau ridicata doar de catre o autoritate competenta.

Daca sistemul de autentificare a transmiterii functioneaza, o statie trebuie sa autentifice intotdeauna o transmitere ce impune sau ridica interdictia de urgenta sau care apeleaza statiile in timpul perioadei de interdictie de urgenta.

Transmiterile ce impun interdictia de urgenta vor fi efectuate de doua ori si se vor incheia prin OUT. Statiile nu raspund si nu confirma receptionarea acestor transmiteri.

Expresia uzuala SILENCE rostita de trei sau mai multe ori inseamna 'Incetati imediat sa emiteti in aceasta retea; interdictia va fi mentinuta pana ce va fi ridicata'.

Dupa un apel, utilizarea expresiei uzuale SILENCE, rostita de trei sau mai multe ori, inseamna 'statiile apelate vor inceta imediat toate transmiterile in aceasta retea'.

Exemplu:

Pentru impunerea interdictiei de urgenta in retea, NCS va transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - TIME ________- AUTHENTICATION IS _______- I SAY AGAIN - Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - TIME _____- AUTHENTICATION IS _______ - I SAY AGAIN - Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - Charlie Seven Four - TIME ______- AUTHENTICATION IS _____- OUT

SILENCE, rostit de trei sau mai multe ori, urmat de o frecventa sau de un numar conventional (canal de lucru), inseamna 'Incetati imediat toate emisiile pe frecventa ______ sau frecventa corespunzatoare numarului conventional (canalului de lucru)'.

SILENCE, rostit de trei sau mai multe ori urmat de 'all nets' (toate retelele) inseamna 'Incetati imediat toate emisiile in toate retelele'.

Exemplul A:

Pentru impunerea interdictiei de urgenta pentru toate statiile pe frecventa indicata de indicatorul C74, NCS transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - Charlie Seven Four - TIME ______- AUTHENTICATION IS ______- I SAY AGAIN - Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - Charlie Seven Four - TIME _____- AUTHENTICATION IS _______-OUT

Exemplul B:

Pentru impunerea interdictiei de urgenta pentru toate statiile, numai pe frecventa de 134,25 MHz, NCS transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - One Three Four Decimal Two Five - TIME ____- AUTHENTICATION IS ____- I SAY AGAIN - Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - One Three Four Decimal Two Five - TIME ____- AUTHENTICATION IS _______- OUT

Exemplul C:

Pentru impunerea interdictiei de urgenta pe toate retelele, inclusiv pe retelele subordonate, prin utilizarea parolei BODYGUARD, NCS transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - All nets - BODYGUARD - I SAY AGAIN - Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE SILENCE SILENCE - All nets - BODYGUARD - OUT

Nota:

NCS-urile subordonate vor trebui sa repete acest mesaj, pentru propriile retele, utilizand o parola diferita sau autentificarea trasmiterii.

Interdictia de urgenta se ridica prin utilizarea expresiei uzuale SILENCE LIFTED, insotita, daca este necesar, de o frecventa, de un numar conventional sau de fraza 'all nets', urmata de autentificarea transmiterii sau de o parola etc.

Exemplul A:

Pentru ridicarea interdictiei de urgenta pentru toate statiile dintr-o retea, NCS transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE LIFTED - TIME _____-AUTHENTICATION IS ______- OUT

Exemplul B:

Pentru ridicarea interdictiei de urgenta pentru toate statiile, pe o frecventa indicata de numarul conventional C74, utilizand parola TOWER, NCS transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - SILENCE LIFTED - Charlie Seven Four - TOWER - OUT

d.      Dupa o perioada de interdictie electronica sau radio, NCS trebuie sa ia in considerare cerinta de restabilire a comunicatiilor printr-o verificare radio.

Oprirea (incetarea lucrului)

a.       Nu va fi oprita nici o statie fara permisiunea prealabila a NCS. NCS nu va opri niciodata o retea sau o statie subordonata fara a se asigura, in prealabil, ca statia respectiva cunoaste ori va cunoaste noua frecventa si ora de redeschidere. Ordinele necesare sunt transmise intotdeauna prin mijloacele cele mai sigure si, daca este posibil, se va evita transmisia prin radio.

b.      Daca este necesara ordonarea opririi prin radio, iar NCS s-a asigurat ca statia subordonata cunoaste ora de redeschidere, aceasta ordona oprirea retelei (directiei) sau a statiei subordonate. Poate efectua acest lucru cu ajutorul expresiei uzuale CLOSE DOWN sau folosind o parola.

Exemplul A:

Z34D ordona oprirea retelei utilizand parola BLIND SPOTa

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - BLIND SPOT - OVER

Statiile subordonate raspund pe rand:

(THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OVER

(THIS IS) - Zero Six - (ROGER) - OVER etc.

Z34D transmite:

(THIS IS) - Four Delta - BLIND SPOT now - OUT

Exemplul B:

Z34D ordona oprirea retelei utilizand expresia uzuala CLOSE DOWNa

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - CLOSE DOWN - OVER

Statiile subordonate raspund pe rand:

(THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OVER

(THIS IS) - Zero Six- (ROGER) - OVER etc.

Z34D transmite:

(THIS IS) - Four Delta - CLOSE DOWN now - OUT

capitolul 4

metoda executivA

Generalitati

a.       Metoda executiva este utilizata cand se doreste executarea unui mesaj tactic intr-o anumita situatie; astfel se asigura ca doua sau mai multe unitati sa actioneze in acelasi moment.

b.      Regulile de operare din capitolul 3 sunt aceleasi si in cazul metodei executive; oricum, acest capitol isi propune sa detalieze procedura de baza.

c.       Pentru mesajele transmise prin metoda executiva se utilizeaza de obicei formatul de mesaje in clar abreviate.

d.      Daca legatura este buna, nu este necesar ca toate statiile sa confirme receptionarea mesajelor tactice. In aceste circumstante, doar statiile al caror indicativ precede expresia uzuala OVER vor confirma receptionarea mesajului.

e.       Termenul 'semnal', utilizat in acest capitol, se refera la un tip de mesaj al carui text este alcatuit din una sau mai multe litere, cuvinte sau semne specifice (flag) ale caror semnificatii se regasesc in publicatiile tactice.

f.       Mesajele transmise prin metoda executiva nu vor include niciodata un grup de timp la incheierea mesajului.

Metode executive

Exista doua metode executive:

a.       - metoda executiva intarziata;

b.      - metoda executiva imediata.

Metoda executiva intarziata

Un mesaj tactic transmis prin metoda executiva intarziata va contine expresia uzuala de avertizare EXECUTE TO FOLLOW in instructiunile mesajului, imediat inaintea textului. Semnalul executiv va fi transmis mai tarziu, in forma STANDBY - EXECUTE, ultimul cuvant indicand momentul inceperii executiei. Textul mesajului ce urmeaza a fi executat va fi repetat inaintea transmiterii expresiei uzuale EXECUTE, cand:

a.       - este o portiune dintr-unul sau mai multe mesaje EXECUTE TO FOLLOW;

b.      - a trecut destul timp intre transmiterea unui mesaj EXECUTE TO FOLLOW si transmiterea semnalului de executare.

Exemplul A:

Cand comunica ordinul de executie, Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - EXECUTE TO FOLLOW - One Eight Five Corpen - OVER

Toate statiile raspund in ordinea alfabetica a indicativelor de apel complete:

Nine Two - (ROGER) - OUT

Zero Six- (ROGER) - OUT

Eight One - (ROGER) - OUT

Six Nine - (ROGER) - OUT

Seven Eight - (ROGER) - OUT

Nine Five - (ROGER) - OUT

Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Standby - EXECUTE - (BREAK) - Eight One - OVER

D381 transmite:

Eight One - (ROGER) -OUT

Exemplul B:

Pentru executarea unei portiuni dintr-un mesaj de executie intarziata, Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - EXECUTE TO FOLLOW - Formation One Two - Tack - Speed Two Five - (BREAK) - Zero Six - Nine Five - OVER

C206 si H795 transmit:

Zero Six - (ROGER) - OUT

Nine Five - (ROGER) - OUT

Cand trebuie executata 'Formation One Two', Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Formation One Two - Standby - EXECUTE- Nine Two - Seven Eight - OVER

A192 si F178 transmit:

Nine Two - (ROGER) -OUT

Seven Eight - (ROGER) - OUT

Cand trebuie executata portiunea ramasa, Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Standby - EXECUTE - Zero Six - Nine Five - OVER

C206 si H795 transmit:

Zero Six - (ROGER) - OUT

Nine Five - (ROGER) - OUT

Exemplul C:

Pentru executarea unui semnal prin metoda executiva intarziata, Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - EXECUTE TO FOLLOW - Formation One One - (BREAK) - Eight One - Seven Eight - OVER

D381 si F178 transmit:

Eight One - (ROGER) - OUT

Seven Eight - (ROGER) - OUT

Dupa o pauza de cateva minute, Z34D doreste executarea semnalului si transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Formation One One - Standby - EXECUTE - Six Nine Nine Five - OVER

E969 si H795 transmit:

Six Nine - (ROGER) - OUT

Nine Five - (ROGER) - OUT

Metoda executiva imediata

In caz de urgenta, semnalul de executie poate fi transmis in elementul final al instructiunilor mesajului la care se refera. Pentru a diferentia aceasta metoda de cea prezentata in paragraful 4.3, transmiterea semnalului de executie in instructiunile finale ale mesajului este denumita 'Immediate executiv method'. Trebuie sa se aiB: in vedere urmatoarele:

a.       Utilizarea metodei executive imediate nu permite statiilor sa obtina verificari, repetari, confirmari sau anulari, inaintea executarii mesajului.

b.      Mesajele transmise prin metoda executiva imediata trebuie sa fie in clar sau trebuie sa se limiteze la semnalele de baza TURN, CORPEN si SPEED.

c.       Daca se utilizeaza metoda executiva imediata, in instructiunile mesajului se va folosi expresia uzuala IMMEDIATE EXECUTE in locul expresiei uzuale EXECUTE TO FOLLOW.

d.      Textul semnalului este transmis de doua ori, separat de expresia I SAY AGAIN. Semnalul executiv este transmis in instructiunile finale.

Exemplu:

Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - IMMEDIATE EXECUTE - (BREAK) - Turn Nine - Tack - Speed One Eight - I SAY AGAIN - Turn Nine - Tack - Speed One Eight - Standby - EXECUTE - Zero Six - Seven Eight - OVER

C206 si F178 transmit:

Zero Six - (ROGER) - OUT

Seven Eight - (ROGER) - OUT

Confirmarea de primire a semnalelor

Semnalele, al caror sens se materializeaza in manevre mai complicate, trebuie deseori confirmate, nu doar pentru a se asigura intelegerea sensului semnalului, ci si pentru a se asigura ca destinatarul este capabil sa efectueze astfel de manevre. In astfel de cazuri, expeditorul adauga expresia uzuala 'ACKNOWLEDGE' (confirmare) ca ultim cuvant al textului. Daca comandantul sau inlocuitorul legal al acestuia se afla in apropierea operatorului si raspunsul poate fi emis cu promptitudine, va fi utilizata expresia uzuala WILCO in locul lui ROGER. In oricare alta situatie, operatorul va receptiona mesajul in mod obisnuit, iar expresia uzuala WILCO va fi transmisa mai tarziu, la ordin.

Exemplu:

Z34D transmite:

Nine Two - Nine Five - THIS IS - Four Delta - EXECUTE TO FOLLOW - Uniform Golf Two - Tack - One Five - Tack - Zero Zero Zero - Tack - One Two - ACKNOWLEDGE (BREAK) - OVER

Comandantul A192 nu se afla in imediata apropiere, pentru a reflecta asupra mesajului inaintea confirmarii de primire.

A192 transmite:

(THIS IS) - Nine Two - ROGER - OUT

Comandantul H795 se afla in imediata apropiere si ordona operatorului sa confirme primirea mesajului.

H795 transmite:

(THIS IS) - Nine Five - WILCO - OUT

Cand este pregatit pentru confirmare, A192 transmite:

Four Delta - THIS IS - Nine Two - WILCO - (your last transmission) - OUT

sau

Four Delta - Nine Five - THIS IS - Four Delta - Standby - EXECUTE - Nine Two - OVER

A192 transmite:

(THIS IS) - Nine Two - (ROGER) - OUT

Verificarea si repetarea

Verificarile si repetarile mesajelor tactice se efectueaza in conformitate cu paragrafele 3.15. si 3.23, cu exceptia faptului ca verificarea sau repetarea semnalelor preluate din codul de semnale al marinei trebuie separate de intreaga transmitere sau de portiunile de mesaj respective prin expresia uzuala 'TACK' (expresia uzuala VERIFY poate fi utilizata inaintea confirmarii receptiei mesajului cand destinatarul opereaza la statie sau este in imediata apropiere a operatorului).

Exemplu:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - EXECUTE TO FOLLOW - Zulu Zulu One - Tack - Quebec Xray One - (BREAK) - Eight One - Nine Five - OVER

D381 transmite:

(THIS IS) - Eight One - (ROGER) - OUT

H795 doreste sa verifice prima portiune a semnaluluia

(THIS IS) Nine Five - VERIFY - FOLLOW TO - Tack - OVER

Z34D transmite:

(THIS IS) - Four Delta - ROGER - OUT sau WAIT OUT

Dupa verificarea semnalului cu ofiterul expeditor si constatarea ca versiunea originala este corecta, Z34D transmite:

Nine Five - THIS IS - Four Delta - I VERIFY - FOLLOW TO Tack - FOLLOW - Zulu Zulu One - Tack - OVER

H795 transmite:

(THIS IS) - Nine Five - (ROGER) - OUT

Daca Z34D descopera ca portiunea respectiva a mesajului original este eronata, va transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - BREAK - NEGAT Zulu Zulu One Eight Two One Zulu - Nine Five - OVER

H795 transmite:

(THIS IS) - Nine Five - (ROGER) - OUT

Astfel, ramane doar semnalul 'Quebec Xray One' din mesajul initial, pentru a fi executat .

Z34D transmite apoi un nou semnala

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - EXECUTE TO FOLLOW - Zulu Zulu Seven - OVER

Toate statiile receptioneaza in mod obisnuit.

Z34D poate transmite acum ambele semnale EXECUTE TO FOLLOW doar prin cuvantul EXECUTE:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - Standby - EXECUTE - Nine Five - OVER

H795 transmite:

(THIS IS) - Nine Five - (ROGER) - OUT

Executarea mesajelor prin metoda non-executiva

Mesajele tactice preluate din codurile de semnale ale marinei si care nu sunt transmise prin metoda executiva intarziata sau imediata trebuie sa contina un grup de timp la sfarsitul mesajelor. Utilizarea unui grup de timp la un mesaj tactic inseamna ca se va actiona la receptionarea mesajului, daca nu exista alte indicatii in text.

Exemplul A (se va actiona la receptionarea mesajului):

Z34D transmite:

Seven Eight - THIS IS - Four Delta - Station Bravo Three - TIME One Six Four Two Zulu - OVER

F178 transmite:

(THIS IS) Seven Eight - (ROGER) - OUT

Exemplul B (se va actiona la ora indicata in mesaj):

Z34D transmite:

Six Nine - THIS IS Four Delta - Yankee Mike Four - Tack - Tango One Eight Answer - BREAK - Time One Seven One Four Zulu - OVER

E969 transmite:

(THIS IS) Six Nine - (ROGER) - OUT

Anularea mesajelor tactice

a.       Daca este cazul, mesajele tactice trebuie anulate, dupa cum urmeaza:

Mesajele ce nu au fost transmise prin metoda executiva vor fi anulate in conformitate cu paragraful 3.18.

Mesajele transmise prin metoda executiva intarziata si care nu sunt inca executate vor fi anulate prin utilizarea expresiei uzuale NEGAT. Astfel de mesaje pot fi anulate individual sau ca grup.

Exemplul A:

Pentru anularea tuturor semnalelor transmise la acelasi apel si care urmeaza a fi executate se transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta NEGAT - TIME One Eight Three One Zulu - OVER

Exemplul B:

Pentru anularea unui semnal dintr-un grup de mai multe semnale care urmeaza a fi executate se transmite:

Three Charlie - THIS IS Four Delta - NEGAT - Turn Nine Tack - Speed One Four - TIME One Eight One Five Zulu - OVER

Exemplul C:

Pentru anularea unei portiuni a unui semnal ce urmeaza a fi executat se transmite:

Three Charlie - THIS IS - Four Delta - NEGAT - Speed One Four - TIME One Eight One Five Zulu - OVER

b.      Cand un mesaj este in curs de executare si o parte din el a fost anulata sau executata, numai restul mesajului se considera ca trebuie executat.

c.       Mesajele transmise prin metoda executiva nu pot fi anulate daca expresia uzuala EXECUTE a fost transmisa.

capitolul 5

proceduri diverse

Metoda timpului de sincronizare

a.       Daca se doreste verificarea orei exacte (timpului), va fi utilizata fraza 'Request time check'. Ora la care a fost ceruta verificarea poate fi indicata prin adaugarea unui grup alcatuit din patru cifre. Verificarile orelor se vor face in GMT[3], daca nu exista alte indicatii.

Exemplu:

C206 cere verificarea ceasului sau si transmite:

Four Delta - THIS IS Zero Six - Request time check - OVER

Z34D transmite:

THIS IS Four Delta - Time Check One Eight Zero Two Zulu (pause) One Five Seconds - One Zero Second - Five Four Three Two One - TIME One Eight Zero Two Zulu - OVER

C206 transmite:

(THIS IS) Zero Six - (ROGER) - OUT

b.      Daca NCS doreste sa verifice ora exacta a tuturor statiilor din retea, va face o pauza suficient de mare intre fraza de avertizare si inceperea numararii inverse pentru a permite tuturor operatorilor sa-si fixeze ceasurile. NCS poate anunta intentia de verificare a orei la o anumita ora, utilizand fraza 'Time Check at________'.

Exemplu:

Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS Four Delta - Time Check at Zero Nine Three Zero Zulu (Pauza pentru ca toti operatorii sa se pregateasca) - One Five Seconds - One Zero Seconds - Five Four Three Two One - TIME Zero Nine Three Zero Zulu - OVER

c.       Verificarea orei poate fi efectuata si prin metoda executiva intarziata.

Exemplu:

Z34D transmite:

Three Charlie - THIS IS Four Delta - EXECUTE TO FOLLOW - Tango One Four One Five Zulu - (BREAK) - Six Nine - OVER

(THIS IS) Six Nine - (ROGER) - OUT

Z34D transmite semnalul executiv astfel, incat sa coincida cu ora 1415:

Three Charlie - THIS IS Four Delta - Standby - EXECUTE - Nine Five - OVER

(THIS IS) Nine Five - (ROGER) - OUT

Specificarea coordonatelor

a.       Toate referintele la coordonate geografice, inclusiv la cele codificate, sunt transmise caracter cu caracter, iar toate literele vor fi pronuntate fonetic. O coordonata geografica de referinta in clar este mai usor de interpretat daca se face o pauza intre longitudine si latitudine. Referintele la coordonatele geografice sunt precedate de expresia uzuala GRID.

Exemplu (in clar):

Four Delta - THIS IS - Six Nine- Enemy at GRID - Three Two Six - Eight Four Seven - OVER

b.      Daca referintele la coordonatele geografice sunt codificate, se vor aplica instructiunile corespunzatoare.

Procedura BEADWINDOW[4]

a.       BEADWINDOW este o procedura rapida si sigura, utilizata de operatori pentru verificarea securitatii unor retele vocale nesigure. Atentioneaza operatorul asupra faptului ca un EEFI[5] a fost pierdut (interceptat) in retea. Mai mult, raportul BEADWINDOW ii alerteaza si pe ceilalti operatori din retea, marind gradul de constientizare privind securitatea informatiilor si imbunatatind securitatea comunicarilor vocale pe linii nesigure.

b.      Utilizarea procedurii BEADWINDOW in operatii si exercitii nu este obligatorie, dar se recomanda utilizarea ei pe toate liniile vocale nesigure ale fortelor navale.

c.       Procedura BEADWINDOW utilizeaza o parola (BEADWINDOW) si o combinatie de cifre, ce se transmite imediat statiei care pierde un EEFI. Daca o statie din retea transmite informatii enumerate intr-un EEFI, operatorul insarcinat cu controlul retelei (sau orice alt operator din retea, in cazul in care operatorul insarcinat cu controlul retelei nu actioneaza) transmite parola BEADWINDOW, urmata de numarul EEFI ce a fost pierdut.

Exemplu: Daca un operator pierde coordonatele unei nave (pierzand numarul EEFI din lista de mai jos), operatorul insarcinat cu controlul retelei va apela statia in cauza si va transmite:

BEADWINDOW ONE - OVER

Singurul raspuns autorizat la un raport BEADWINDOW este ROGER - OUT.

d.      Principalele EEFI sunt enumerate mai jos. Fiecarui EEFI i-a fost alocat un cuvant sau o fraza caracteristica, pentru o mai buna identificare a rapoartelor BEADWINDOW. Pot fi elaborate EEFI suplimentare pentru operatii sau exercitii specifice, iar acestea pot fi extinse de catre natiuni sau comandanti si incluse in planurile sau ordinele de operatii (actiune). Acest lucru poate fi realizat prin adaugarea de noi categorii EEFI (de exemplu, 8, 9,10) sau prin largirea categoriilor existente (de exemplu, 21- alcatuirea fortei, 22- capacitatile fortei, 23 - limitarile fortei etc.). Lista EEFI trebuie sa se afle in campul vizual al fiecarui operator ce lucreaza intr-o retea vocala nesigura.

e.       Lista EEFI:

Definitia cuvantului cheie si numarul curenta

(Pozitia) Pozitia fortelor proprii sau ale inamicului, deplasarea sau directiile in care se intentioneaza sa se efectueze deplasarea, itinerariul, viteza, altitudinea sau destinatia elementelor, unitatilor sau fortelor aeriene, navale sau terestre.

(Capacitati) Capacitatile sau limitarile fortelor proprii sau ale inamicului, compunerea sau identitatea fortelor, limitarile posibilitatilor sau defectiunile semnificative ale unor echipamente speciale, sisteme de armament, senzori, pierderi de unitati sau personal; procentajele de carburant si munitie disponibile.

(Operatii) Operatiile fortelor proprii sau ale inamicului - intentii, desfasurare sau rezultate. Intentii operationale sau logistice - obiective de asalt - participanti la misiune - programe de zbor - rapoarte privind situatia misiunilor - rezultatele operatiunilor fortelor proprii sau ale inamicului.

(Razboi electronic) EW[6] / EMCON-ul fortelor proprii sau ale inamicului - intentii, desfasurare sau rezultat. Intentia de utilizare a ECM - rezultatele ECM proprii sau inamice - obiectivele ECM - rezultatele ECCM proprii sau inamice - rezultatele ESM - politica EMCON prezenta sau de perspectiva - echipament afectat de actiunile EMCON.

(Personal) Personalul de baza propriu sau inamic, deplasarea sau identitatea generalilor (amiralilor) proprii sau inamici, vizitatori importanti, comandanti de unitati - deplasarea personalului de intretinere care indica limitarile echipamentelor.

(COMSEC) Incalcari ale COMSEC[11] ale fortelor proprii sau ale inamicului - legatura dintre coduri si parole cu limbajul in clar - compromiterea schimB:rii de frecvente sau a legaturilor din cauza indicativelor/ numarul retelei (directiei) - legatura dintre schimbarea indicativelor de apel cu indicative de apel sau unitati anterioare - divulgarea indicativelor de apel criptate/ secrete - proceduri de autentificare incorecte.

Retea (directie) gresita Transmitere necorespunzatoare. Cerere de informatii. Informatii transmise sau care urmeaza a fi transmise si care nu trebuie comunicate intr-o anumita retea, deoarece necesita un nivel de protectie ridicat sau nu se incadreaza in scopul destinat retelei (directiei).

Rezerva (in functie de necesitati)

Rezerva (in functie de necesitati)

Rezerva (in functie de necesitati)

capitolul 6

proceduri de raportare a contactului cu inamicul

Introducere

Rapoartele privind contactul cu inamicul vor fi comunicate utilizand procedurile radiotelefonice de baza, folosind particularitatile prezentate in acest capitol.

Transmiterea rapoartelor privind contactul cu inamicul

a.       Rapoartele privind contactul cu inamicul se vor comunica, in mod normal, numai o data, cand exista o legatura directa cu ofiterul responsabil cu comanda tactica, cu esalonul superior sau cu statia radio de coasta, cu urmatoarele exceptiia

Daca se utilizeaza procedura DO NOT ANSWER (paragraful 3.19).

Daca textul contine semnale de alarma de urgenta, caz in care textul este comunicat de doua ori, separat prin expresia I SAY AGAIN si avand un grup de timp in incheiere.

b.      Daca o nava stationata intr-o perdea de fum transmite un semnal de alarma de urgenta, localizarea poate fi indicata in preambul, inaintea gradului de urgenta.

c.       Daca expeditorul doreste, poate transmite o cerere de READ BACK (paragraful 3.20).

d.      Daca este necesara, autentificarea trebuie utilizata cand se transmit rapoarte initiale, de detaliere si negative, in clar sau codificat. Lipsa autentificarii sau autentificarea incorecta nu vor impiedica retransmiterea sau efectuarea schimbului de mesaje catre esalonul superior.

Exemple de rapoarte privind contactul cu inamicul

Componenta WHEN, continand raportul privind contactul cu inamicul, poate fi semnalata fie ca grup de timp al mesajului, fie ca alta componenta a textului. In urmatoarele exemple este utilizata metoda anterioara, cu procedura pentru mesaje in clar, abreviate (paragraful 2.2):

a.       Rapoarte initiale:

Raport initial in format standard:

Four Delta - THIS IS Six Nine - FLASH - Locating One Serial One - Four Delta Delta - Zero Nine Five Xray Xray One Four - Course Two Seven Five - Speed Nine - TIME Zero Nine Three Seven Zulu AUTHENTICATION IS ________ - OVER

(THIS IS) - Four Delta - (ROGER) - OUT

Raport initial care utilizeaza semnale de alarma de urgenta:

Four Delta - THIS IS - Nine Five - Station Five - FLASH - Emergency Quebec Zero Four Five Tack One Eight - I SAY AGAIN - Emergency Quebec Zero Four Five Tack One Eight - TIME One Three Two Six Zulu - AUTHENTICATION IS _____- OVER

(THIS IS) - Four Delta - (ROGER) - OUT

Raport initial care utilizeaza codul prescurtat in conformitate cu documente NATO:

Four Delta - THIS IS - Eight One - FLASH - Locating One Serial One - Few Bogey (or Oscar Tango) - Two Four Six - Two Two - Closing - TIME Two Three Zero One Zulu - AUTHENTICATION IS _____- OVER

(THIS IS) - Four Delta - (ROGER)- OUT

Raport initial in format abreviat, care utilizeaza procedura READ BACK:

Four Delta - THIS IS Eight One - READ BACK - FLASH - Locating Four Serial One - Three Juliett Juliett - Three Zero Zero Quebec Quebec One Eight - TIME Zero Four Four Five Zulu - AUTHENTICATION IS ______-- OVER

(THIS IS) Eight One - CORRECT - OUT

Raport initial care utilizeaza procedura DO NOT ANSWER:

Four Delta - THIS IS Nine Two - DO NOT ANSWER - FLASH - Locating Two Serial One - Many Bogies - Two Five Five Tango Five - Closing - TIME One Nine Zero Zero Zulu - AUTHENTICATION IS ____ _____ I SAY AGAIN - Four Delta - THIS IS Nine Two - DO NOT ANSWER - FLASH - Locating Two Serial One - Many Bogies - Two Five Five Tango Five - Closing - TIME One Nine Zero Zero Zulu - AUTHENTICATION IS _____ _____ - OUT

b.      Rapoarte detaliate:

Primul raport detaliat care utilizeaza codul in conformitate cu documente NATO:

Four Delta - THIS IS Nine Two - IMMEDIATE - Locating One Serial Two - Altitude Zero Nine Zero - Three Zero Five Cape Bon Two One - TIME One Zero Four Zero Zulu - AUTHENTICATION IS ______- OVER

(THIS IS) Four Delta - (ROGER) - OUT

Raport detaliat care utilizeaza grupe din codul de semnale al fortelor navale aliate:

Four Delta - THIS IS - Nine Five - IMMEDIATE - My One Three Two Five Zulu + Papa Xray One Eight - TIME - One Three Three Zero Zulu - AUTHENTICATION IS _____- OVER

(THIS IS) Four Delta - (ROGER) - OUT

Raport detaliat care utilizeaza procedurile READ BACK:

Serial Three THIS IS - Nine Five - READ BACK - IMMEDIATE - Locating Four - Tracking Zero Five Eight - TIME Zero Four Five Zero Zulu - AUTHENTICATION IS _______- OVER

(THIS IS) Four Delta - I READ BACK - Four Delta - THIS IS - Nine Five - READ BACK - IMMEDIATE Locating Four Serial Three - Tracking Zero Five Eight - TIME Zero Four Five Zero Zulu - AUTHENTICATION IS _______- OVER

(THIS IS) - Nine Five - CORRECT - OUT

Raport detaliat care utilizeaza procedura DO NOT ANSWER:

Four Delta - THIS IS - Zero Six - DO NOT ANSWER IMMEDIATE - Locating Two Serial Three - Altitude One Zero Zero - AUTHENTICATION IS ____ I SAY AGAIN - Four Delta - THIS IS - Zero Six - DO NOT ANSWER IMMEDIATE - Locating Two Serial Three - Altitude One Zero Zero - TIME - One Four Nine Zulu - AUTHENTICATION IS ____- OUT

c.       Raport negativa

Four Delta - THIS IS Zero Six - IMMEDIATE - Negative Enemy - Zero Two Seven Quebec Quebec One Eight - Tack - One Two - TIME One Eight Four Six Zulu - AUTHENTICATION IS ______- OVER

(THIS IS) - Four Delta - (ROGER) - OUT

Elaborator:

Colaboratori:

U.M. 02415 BUCURESTI

U.M. 02515 Z BUCURESTI

U.M. 02490 BUCURESTI

U.M. 01835 BUCURESTI

U.M. 02150 CONSTANTA

Standardul a fost elaborat in anul 2000NCS - Net Control Station - statie de control a retelei (statia principala).

FL = format lines - liniile formatului

Greenwich Mean Time

verificarea securitatii

element esential de informatie proprie

electronic warfare razboi electronic

electronic counter-measures contramasuri electronice

electronic counter-counter-measures contra-contramasuri electronice

electronic warfare support measures masuri de sprijin a razboiului electronic

emission control controlul emisiunilor

communications' security securitatea comunicatiilorPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3045
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved