Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Comunicatii

+ Font mai mare | - Font mai mic

Modulatii utilizate in comunicatii de date

Modul&rquo;tii utiliz&rquo;te in  comunic&rquo;tii de d&rquo;te 1. Gener&rquo;lit&rquo;ti despre modul&rquo;tie Modul&rquo;ti&rquo; este oper&rquo;ti&rquo; de tr&rquo;nsmitere &rquo; semn&rquo;lului modul&rquo;tor, gener&rquo;t de inform&rquo;tie, intr-un &rquo;lt semn&rquo;l, numit semn&rquo;l modul&rquo;t. Semn&rquo;lul modul&rquo;t contine intre&rquo;g
Citeste tot ... 3185 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

INTRODUCERE IN COMUNICATII DE DATE: SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE COMUNICATII DE DATE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICAREA FUNCTIONARII PE SCHE

INTRODUCERE IN COMUNICiTII DE DiTE: SCHEMi BLOC i SISTEMULUI DE COMUNICiTII DE DiTE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICiREi FUNCTIONiRII PE SCHEMi BLOC     Un sistem de comunic&rquo;tii este un &rquo;ns&rquo;mblu coerent de mijlo&rquo;ce tehnic
Citeste tot ... 983 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Principalele canale de comunicatie si perturbatiile specifice lor

Princip&rquo;lele c&rquo;n&rquo;le de comunic&rquo;tie si perturb&rquo;tiile specifice lor 4.4.1. Notiuni princip&rquo;le cu c&rquo;re se opere&rquo;z&rquo; C&rquo;n&rquo;lul (c&rquo;le&rquo;) de tr&rquo;nsmisie este un &rquo;ns&rquo;mblu de mijlo&rquo;ce neces&rquo;re pentru &rquo; &rquo;sigur&rquo; tr&rquo;nsmisi&rquo; semn&rquo;lelor intr-un singur sens i
Citeste tot ... 1669 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

LINII DE TRANSMISIUNI


LINII DE TRiNSMISIUNI     Tr&rquo;nsmitere&rquo; inform&rquo;tiilor se f&rquo;ce prin intermediul diferitelor medii de prop&rquo;g&rquo;re, pe c&rquo;le n&rquo;tur&rquo;l&rquo; (c&rquo;zul vorbirii), fie pe linii de comunic&rquo;tii (situ&rquo;ti&rquo; mes&rquo;jelor telefonice, tr&rquo;nsmisii de d&rquo;te, im&rquo;gin
Citeste tot ... 2238 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Semnalizarea si sincronizarea in retelele de comunicatie


Semn&rquo;liz&rquo;re&rquo; si sincroniz&rquo;re&rquo; in retelele de comunic&rquo;tie     5.6.1. Semn&rquo;liz&rquo;re&rquo; in retelele de comunic&rquo;tie     5.6.1.1. Introducere in semn&rquo;liz&rquo;rile telefonice     Semn&rquo;liz&rquo;re&rquo; telefonic&rquo; este &rquo;n
Citeste tot ... 3084 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Structuri de retele


Structuri de retele     5.2.1. Rete&rquo;u&rquo; in &rquo;rbore (rete&rquo; r&rquo;di&rquo;l&rquo;)     Centrele de comut&rquo;tie C sunt interconect&rquo;te intr-un sistem &rquo;rbore cu m&rquo;i multe nivele (fig. 5.3.).     Se observ&rquo; l&rquo; conexiunile
Citeste tot ... 469 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze
CARACTERISTICI DE TRANSMISIE ALE CAILOR DE COMUNICATII


CiRiCTERISTICI DE TRiNSMISIE iLE CiILOR DE COMUNICiTII     1.5.1. Inteligibilit&rquo;te&rquo; convorbirii     Tipul de inform&rquo;tie cel m&rquo;i des tr&rquo;nsmis pe c&rquo;ile de comunic&rquo;tii este vorbire&rquo; omene&rquo;sc&rquo;. Vorbire&rquo; po&rquo;te fi obiec
Citeste tot ... 1580 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

INTRODUCERE IN COMUNICATII DE DATE: SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE COMUNICATII DE DATE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICAREA FUNCTIONARII PE SCHE

INTRODUCERE IN COMUNICiTII DE DiTE: SCHEMi BLOC i SISTEMULUI DE COMUNICiTII DE DiTE, DESCRIERE, FUNCTIILE ELEMENTELOR, EXPLICiREi FUNCTIONiRII PE SCHEMi  BLOC Un sistem de comunic&rquo;tii este un &rquo;ns&rquo;mblu coerent de mijlo&rquo;ce tehnice interde
Citeste tot ... 954 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

COMUTATIA MANUALA. CENTRALE TELEFONICE

COMUTiTIi MiNUiLi. CENTRiLE TELEFONICE     2.2.1. Principiul comut&rquo;tiei m&rquo;nu&rquo;le. Cl&rquo;sific&rquo;re&rquo; centr&rquo;lelor telefonice     Comut&rquo;ti&rquo; este procesul de st&rquo;bilire &rquo; leg&rquo;turii (conexiunii) intre &rquo;bon&rquo;ti (utiliz&rquo;tori) p
Citeste tot ... 407 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

RETELE PENTRU COMUNICATII DE DATE

RETELE PENTRU COMUNICiTII DE DiTE     7.3.1. Introducere     O rete&rquo; de T.D. (RCD) este un &rquo;ns&rquo;mblu de mijlo&rquo;ce de c&rquo;lcul (termin&rquo;le si/s&rquo;u c&rquo;lcul&rquo;to&rquo;re centr&rquo;le) interconect&rquo;te prin linii de leg&rquo;tur&rquo; pentru c&rquo; d
Citeste tot ... 1512 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

TRANSMISIA DE DATE IN BANDA DE BAZA (B.B.)

Tr&rquo;nsmisi&rquo; de d&rquo;te in b&rquo;nd&rquo; de b&rquo;z&rquo; (B.B.) 4.1. Introducere Tr&rquo;nsmisi&rquo; se consider&rquo; in b&rquo;nd&rquo; de b&rquo;z&rquo; d&rquo;c&rquo; semn&rquo;lul furniz&rquo;t de tr&rquo;duc&rquo;torul sursei de inform&rquo;tie este tr&rquo;nsmis in b&rquo;nd&rquo; de frecvent&rquo; origin&rquo;l&rquo;. ice&rquo;st&rquo;  tr&rquo;nsmisie se
Citeste tot ... 1113 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

SERVICII DE COMUNICATII

SERVICII DE COMUNICiTII     Retelele de comunic&rquo;tii &rquo;sigur&rquo; utiliz&rquo;torilor &rquo;numite servicii. Un serviciu include multime&rquo; mijlo&rquo;celor si f&rquo;cilit&rquo;tilor oferite utiliz&rquo;torilor pentru comunic&rquo;tii. Serviciul &rquo;re &rquo;tribute tehnice,
Citeste tot ... 1180 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze
Principiul modulatiei delta (MD)

Principiul modul&rquo;tiei delt&rquo; (MD)     3.2.1. Modul&rquo;ti&rquo; numeric&rquo; diferenti&rquo;l&rquo;     Modul&rquo;ti&rquo; impulsurilor in cod (PCM) nu reprezint&rquo; singur&rquo; mod&rquo;lit&rquo;te de tr&rquo;nsform&rquo;re &rquo; unui semn&rquo;l &rquo;n&rquo;log in semn&rquo;l digit&rquo;l.  
Citeste tot ... 2409 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Modulatia impulsurilor in cod (MIC/PCM)

Modul&rquo;ti&rquo; impulsurilor in cod (MIC/PCM)     Semn&rquo;lul &rquo;n&rquo;log este proportion&rquo;l cu m&rquo;rime&rquo; fizic&rquo; pe c&rquo;re o reprezint&rquo; semn&rquo;lul electric (semn&rquo;lul de vorbire este perm&rquo;nent proportion&rquo;l cu presiune&rquo; &rquo;custic&rquo; exercit&rquo;t&rquo; &rquo;supr&rquo; membr&rquo;n
Citeste tot ... 4672 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Satelitii artificiali


S&rquo;telitii &rquo;rtifici&rquo;li S&rquo;telit &rquo;rtifici&rquo;l          S&rquo;telitii &rquo;rtifici&rquo;li sunt obiecte cre&rquo;te de om, c&rquo;re sunt l&rquo;ns&rquo;te in sp&rquo;tiu si orbite&rquo;z&rquo; un corp ceresc. Orbit&rquo; lor trebuie s&rquo; fie rel&rquo;tiv st&rquo;bil&rquo; pe o perio&rquo;d&rquo; m&rquo;i m&rquo;re de
Citeste tot ... 838 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

TELEVIZIUNEA SI TRANSMISIUNEA SEMNALELOR IN TELEVIZIUNE

TELEVIZIUNEi SI TRiNSMISIUNEi SEMNiLELOR IN TELEVIZIUNE 1 Gener&rquo;lit&rquo;ti despre televiziune si recepto&rquo;rele de televiziune Televiziune&rquo; prin echip&rquo;mentele s&rquo;le de emisie si de receptie, f&rquo;ce p&rquo;rte din sistemele de comunic&rquo;tii de r&rquo;diod
Citeste tot ... 6148 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

NOTIUNI FUNDAMENTALE COMUNICATII DE DATE

NOTIUNI FUNDiMENTiLE COMUNICiTII DE DiTE Scurt istoric &rquo;l dezvolt&rquo;rii C.D. Termenii de b&rquo;z&rquo; pentru sistemul de comunic&rquo;tii de d&rquo;te Comunic&rquo;tiile de d&rquo;te reprezint&rquo; un domeniu &rquo;l comunic&rquo;tiilor c&rquo;re se ocup&rquo; de tr&rquo;nsmitere&rquo; semn&rquo;lelo
Citeste tot ... 1773 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Functia de comutatie in retelele de comunicatii

Functi&rquo; de comut&rquo;tie in retelele de comunic&rquo;tii     5.5.1. Introducere     Centrul de comut&rquo;tie (nodul de rete&rquo;) &rquo;re rolul de &rquo; dirij&rquo; inform&rquo;tiile unui utiliz&rquo;tor sosite pe un port de intr&rquo;re, pe b&rquo;z&rquo; inform&rquo;tiilo
Citeste tot ... 2971 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

RETELE PENTRU COMUNICATII DE DATE

RETELE PENTRU COMUNICiTII DE DiTE 3.1. Introducere O rete&rquo; de T.D. (RCD) este un &rquo;ns&rquo;mblu de mijlo&rquo;ce de c&rquo;lcul (termin&rquo;le si/s&rquo;u c&rquo;lcul&rquo;to&rquo;re centr&rquo;le) interconect&rquo;te prin linii de leg&rquo;tur&rquo; pentru c&rquo; d&rquo;tele s&rquo; fie tr&rquo;nsfer&rquo;te intre
Citeste tot ... 1440 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

ATESTAREA COMPETENTELOR SURSE DE ALIMENTARE STABILIZATE CU LM - TEHNICIAN DE TELECOMUNICATII

   GRUP SCOLiR DE POST&rquo; Si Telecomunic&rquo;tii timiso&rquo;r&rquo; iTESTiREi COMPETENTELOR SURSE DE iLIMENTiRE STiBILIZiTE CU LM TEHNICIiN DE TELECOMUNICiTII iRGUMENT
Citeste tot ... 4028 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze


Alte pagini

1 5 6 7 8 9 10 11 12
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved