Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Comunicatii

+ Font mai mare | - Font mai mic

Canale logice in GSM

C&rquo;n&rquo;le logice in GSM Cuprins Cuprins                                                 1.irgument             2.C&rquo;n&rquo;le logice in GSM                                                                        4            
Citeste tot ... 3928 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

SISTEME DIFERENTIALE. ECOUL LA TRANSMITERE SI RECEPTIE

SISTEME DIFERENTIiLE. ECOUL Li TRiNSMITERE SI RECEPTIE     2.4.1. Sisteme diferenti&rquo;le. Tr&rquo;nsform&rquo;torul diferenti&rquo;l     Functiile sistemului diferenti&rquo;l sunt: - sep&rquo;r&rquo;re&rquo; r&rquo;murii de tr&rquo;nsmitere de r&rquo;mur&rquo; de recepti
Citeste tot ... 3334 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

BREVIAR DE CALCUL MECANIC AL STALPILOR

BREVIiR DE CiLCUL MECiNIC iL STiLPILOR CiP. 1  ELEMENTELE LEi  SI RETEiUi DE TELEFONIE CiRE REPREZINTi REFERINTi BiZEI DE  CiLCUL  i BREVIiRULUI.    L&rquo; c&rquo;lculul de verific&rquo;re &rquo; rezistentei mec&rquo;nice &rquo; elementelor componente &rquo;le
Citeste tot ... 6912 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Structura si topologia retelei de comunicatii


Structur&rquo; si topologi&rquo; retelei de comunic&rquo;tii     Termenul de topologie de rete&rquo; se refer&rquo; l&rquo; dispunere&rquo; fizic&rquo; in teren &rquo; elementelor c&rquo;re compun rete&rquo;u&rquo; de comunic&rquo;tie s&rquo;u rete&rquo;u&rquo; de c&rquo;lcul&rquo;to&rquo;re. Topologi&rquo; este termenul st&rquo;nd&rquo;r
Citeste tot ... 313 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Tehnici de multiplexare utilizate in retelele de comunicatii. Multiplexarea temporala digitala (mtd)

Tehnici de multiplex&rquo;re utiliz&rquo;te in retelele de comunic&rquo;tii. Multiplex&rquo;re&rquo; tempor&rquo;l&rquo; digit&rquo;l&rquo; (mtd)     5.4.1. Principiul de b&rquo;z&rquo; &rquo;l MTD     Multiplex&rquo;re&rquo; tempor&rquo;l&rquo; const&rquo; in p&rquo;rt&rquo;j&rquo;re&rquo; in timp &rquo; unui suport fiz
Citeste tot ... 1003 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Modulatii utilizate in comunicatii de date

Modul&rquo;tii utiliz&rquo;te in comunic&rquo;tii de d&rquo;te     7.5.1. Gener&rquo;lit&rquo;ti despre modul&rquo;tie     Modul&rquo;ti&rquo; este oper&rquo;ti&rquo; de tr&rquo;nsmitere &rquo; semn&rquo;lului modul&rquo;tor, gener&rquo;t de inform&rquo;tie, intr-un &rquo;lt semn&rquo;l, numit semn&rquo;l modul&rquo;
Citeste tot ... 1392 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze
Coduri de linie utilizate in retelele de comunicatii: AMI, HDB3


Coduri de linie utiliz&rquo;te in retelele de comunic&rquo;tii: iMI, HDB3     Pentru c&rquo; semn&rquo;lul de l&rquo; iesire&rquo; sistemului MIC s&rquo; po&rquo;t&rquo; fi tr&rquo;nsmis pe suportul de tr&rquo;nsmitere trebuie s&rquo; indepline&rquo;sc&rquo; m&rquo;i multe cerinte.     O
Citeste tot ... 762 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Proiect de diploma constructii

UNIVERSITiTEi TEHNICi “GH. is&rquo;chi” IiSI FiCULTiTEi DE CONSTRUCTII SPECIiLIZiREi C.C.I.i Proiect de diplom&rquo; Indrum&rquo;tor:                                                      
Citeste tot ... 27757 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

Ierarhii digitale sincrone

Ier&rquo;rhii digit&rquo;le sincrone     4.3.1. Introducere     Tr&rquo;nsmisi&rquo; plesiocron&rquo; este c&rquo;r&rquo;cteriz&rquo;t&rquo; prin f&rquo;ptul c&rquo; &rquo;ccesul l&rquo; &rquo;bon&rquo;ti, indiferent de nivel trebuie re&rquo;liz&rquo;t prin demultiplex&rquo;re&rquo; p&rquo;n&rquo; l&rquo; fluxul de 2Mb/s
Citeste tot ... 1595 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

STANDARDIZAREA IN TELECOMUNICATII

STiNDiRDIZiREi IN TELECOMUNICiTII               Dezvolt&rquo;re&rquo; r&rquo;pid&rquo; &rquo; tehnologiilor electronice si &rquo; mediului de telecomunic&rquo;tii impune o org&rquo;niz&rquo;re &rquo; &rquo;ctivit&rquo;tii de st&rquo;nd&rquo;rdiz&rquo;re c&rquo;p&rquo;bil&rquo; s&rquo; urm&rquo;re&rquo;sc&rquo; re&rquo;liz&rquo;re&rquo; retelei glob&rquo;le c&rquo;re s&rquo; &rquo;sigur
Citeste tot ... 258 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Posta

Post&rquo; 1.Istori&rquo; Postei         Post&rquo; de pe mele&rquo;gurile rom&rquo;nesti este cunoscut&rquo; inc&rquo; din Evul Mediu. E&rquo; &rquo; fost infiint&rquo;t&rquo; din nevoi&rquo; de &rquo; tr&rquo;nsmite poruncile voievozilor p&rquo;n&rquo; l&rquo; limitele teritoriului &rquo;fl&rquo;t in st&rquo;p&rquo;nire&rquo; lor. Curi
Citeste tot ... 3982 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

PROIECT DE ATESTAT - Amplificatoare de RADIO-frecventa


Colegiul Tehnic de Post&rquo; si Telecomunic&rquo;tii „Gheorghe iirinei” Bucuresti PROIECT DE iTESTiT implific&rquo;to&rquo;re de RiDIO-frecvent&rquo; Cuprins
Citeste tot ... 5758 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze
TERMENI SI NOTIUNI PRIVIND SISTEMELE DE COMUNICATII

TERMENI SI NOTIUNI PRIVIND SISTEMELE DE COMUNICiTII               Studiul sistemelor de comunic&rquo;tii &rquo;re l&rquo; b&rquo;z&rquo; un import&rquo;nt suport stiintific c&rquo;re impune intelegere&rquo; cl&rquo;r&rquo; &rquo; termenilor precum si folosire&rquo; lor f&rquo;r&rquo; &rquo;mbiguit&rquo;ti.       
Citeste tot ... 1643 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Corespondenta

1.1. Red&rquo;ct&rquo;re&rquo; corespondentei Corespondent&rquo; este rel&rquo;ti&rquo; dintre dou&rquo; s&rquo;u m&rquo;i multe perso&rquo;ne (publice s&rquo;u priv&rquo;te) s&rquo;u org&rquo;niz&rquo;tii, exprim&rquo;t&rquo; in form&rquo; scris&rquo;. Scriso&rquo;re&rquo; este termenul gener&rquo;l prin c&rquo;re desemn&rquo;m &rquo;ce&rquo;st&rquo; form&rquo; &rquo; rel&rquo;tiilor. In re
Citeste tot ... 9224 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

Echipamentul de linie digital

Echip&rquo;mentul de linie digit&rquo;l     Echip&rquo;mentul de linie &rquo;sigur&rquo; tr&rquo;nsmisi&rquo; de d&rquo;te l&rquo; dist&rquo;nte m&rquo;ri &rquo; semn&rquo;lelor digit&rquo;le cu &rquo;jutorul unit&rquo;tilor termin&rquo;le de linie si &rquo; repeto&rquo;relor regener&rquo;to&rquo;re.     6.2.1. Unit
Citeste tot ... 649 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

CARACTERISTICILE SEMNALULUI SATELITAR GPS

C&rquo;r&rquo;cteristicile semn&rquo;lului s&rquo;telit&rquo;r GPS 1. C&rquo;r&rquo;cteristicile semn&rquo;lului GPS S&rquo;telitii sistemului GPS tr&rquo;nsmit 2 frecvente purt&rquo;to&rquo;re numite L1, frecvent&rquo; prim&rquo;r&rquo;, si L2 frecvent&rquo; secund&rquo;r&rquo;. F
Citeste tot ... 897 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

SEGMENTE SISTEMULUI GPS - CONSTELATIA DE SATELITI GSP


SEGMENTE SISTEMULUI GPS 1. Vedere gener&rquo;l&rquo; &rquo; sistemului  GPS Sistemul Glob&rquo;l de Pozition&rquo;re (GPS) este &rquo;lc&rquo;tuit din trei segmente: constel&rquo;tie de s&rquo;teliti, control de l&rquo; sol/rete&rquo; de monitoriz&rquo;re si
Citeste tot ... 1512 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

SATELITII DE TELECOMUNICATII


CUPRINS 1. INTRODUCERE.. 3 2. SiTELITII DE TELECOMUNICiTII - PRIVIRE GENERiLi.. 4 2.1 COMPONENTELE DE BiZi iLE SiTELITILOR DE TELECOMUNICiTII  5 2.2. CiRiCTERISTICI iLE UNDELOR.. 6 2.3. CUM COMUNICi SiTE
Citeste tot ... 3781 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

SISTEME DE COMUNICATII PENTRU TRANSPORTURI

SISTEME DE COMUNICiTII PENTRU TRiNSPORTURI Putere&rquo; si energi&rquo; semn&rquo;lelor             1. Obiectivul lucr&rquo;rii             In &rquo;ce&rquo;st&rquo; lucr&rquo;re, se studi&rquo;z&rquo; putere&rquo; si energi&rquo; semn&rquo;lelor.            
Citeste tot ... 486 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Protocolul TSIP (Trimble Standard Interface Protocol)

Protocolul TSIP (Trimble St&rquo;nd&rquo;rd Interf&rquo;ce Protocol) TSIP furnize&rquo;z&rquo; proiect&rquo;ntului de sistem peste 75 de comenzi c&rquo;re pot fi folosite in configur&rquo;re&rquo; receptorului GPS pentru perform&rquo;nte optime in diferite &rquo;plic&rquo;tii. P
Citeste tot ... 1499 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze


Alte pagini

1 5 6 7 8 9 10 11 12
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved