Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


CONVERTOARE c.a. - c.a.

Electronica electricitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONVERTOARE c.a. - c.a.

Convertoarele c.a.-c.a. de putere transforma energia electrica de curent alternativ cu anumiti parametri (tensiune u1, frecventa f1, m - numar de faze) impusi de sursa de alimentare in energie de curent alternativ, avand in general alti parametri (tensiune u2, frecventa f2,n - numar de faze).

Conversia c.a.-c.a. se poate realiza atat cu masini electrice rotative (grupuri motor-generator de curent alternativ), cat si static cu circuite elctronice adecvate, care constituie obiectul acestui capitol.

In functie de structura circuitelor si rolul lor, convertoarele de putere c.a.-c.a. sunt clasificate:

Variatoare c.a.-c.a., care realizeaza reglarea puterii electrice furnizate sarcinii intre o valoare minima (apropiata de zero) si o valoare maxima, apropiata de valoarea de conectare directa a sarcinii la sursa, considerata ca putere maxima. In acest caz, in functie de algoritmul de comanda se realizeaza reglarea puterii medii furnizate sarcinii (fig. 1,a);

Fig.1 convertoare c.a.-c.a. (clasificare):

a - variator c.a.-c.a.; b - convertor de frecventa indirect; c - convertor de frecventa direct(cicloconvertor)

Converotare de frecventa indirecte (sau cu circuit intermediar de curent continuu), care realizeaza modificarea frecventei sursa-sarcina in doua trepte : mai intai prin redresare(c.a.-c.c.) si apoi prin invertare (c.c.-c.a.)(fig. 1,b)

Convertoare de frecventa directe, care realizeaza modificarea frecventei tensiunii furnizate sarcinii, prin sinteza tensiunii de iesire n-fazale din segmente de sinusoida apartinand tensiunii de intrare m-fazale; aceste convertoare se mai numesc si cicloconvertoare intrucat, in esenta, functionarea lor se bazeaza pe conectarea ciclica a celor n faze ale receptorului la cele m faze ale sursei (fig. 1,c)

Orice convertor c.a.-c.a. contine atat dispozitive de comutatie(tiristoare, triacuri, tranzistoare unipolare sau bipolare) si circuitele de comanda aferente, de control al amorsarii/dezamorsarii acestora.

Structura si complexitatea configuratiei convertorului depind de regimul de sarcina, tipul si performantele dispozitivelor de comutatie utilizate, de tipul sursei de alimentare s.a.

  1. VARIATOARE DE PUTERE PENTRU TENSIUNI ALTERNATIVE

Deoarece variatoarele de putere realizate cu dispozitive semiconductoare de comutatie se aplica pe sarcina o tensiune in general diferita de cea a sursei de alimentare, tensiunile de intrare si iesire pot fi comparate numai prin valori efective. Din acest motiv a fost adoptata denumirea de valoare de putere.

Reglarea puterii in curent alternativ se poate realiza in acest caz prin esantionarea tensiunii de intrare, respectiv prin conectarea si deconectarea periodica a sarcinii la sursa de alimentare, prin intermediul unor contactoare statice de curent alternativ(CSca), (fig. 2). Puterea medie furnizata sarcinii este dependenta de raportul dintre durata de conectare si perioada de esantionare. In aceasta acceptiune se pot realiza:

variatoare cu control de faza, la care unghiul α de comanda a intrarii in conductie este reglat in decursul unei semiperioade, perioada de esantionare este jumatate din perioada tensiunii retelei de c.a.(fig. 4,b)

variatoare cu comanda intermitenta, la care raportul dintre starea de conductie/blocare (k=Tc/Tc) este reglat in cadrul unei perioade de esantionare Tc>T, unde T este perioada sursei de alimentare(fig. 4,c)

Variatoarele se pot clasifica si in functie de numarul de faze ale tensiunii: monofazate si trifazate.

In ceea ce priveste circuitul de putere propriu-zis, fie ca este monofazat sau trifazat, acesta este realizat cu contactoare stalice de c.a., unele tipuri fiind prezentate in figura 3. Se poate observa ca aceste contactoare permit circulatia de curent in ambele sensuri.

Text Box: Fig. 2 Schema bloc a variatorului c.a.-c.a.(monofazat)Contactoarele statice de curent alternativ din figura 3, a-d pot fi comandate cu impulsuri scurte aplicate in poarta dispozitivelor semiconductoare ce le compun, cu tiristoare sau cu triac. In alternantele pozitive (+ -) sau negative [(-),(+)] circulatia curentului este asigurata de dispozitivele polarizate direct; de exemplu contactorul static din figura 3, b are in conductie pe T1 si D2 in alternanta pozitiva, iar in cea negativa pe T2, D1. Blocarea unei ramuri a CS se produce la anularea curentului datorita sursei de alimentare, sarcinii s.a. Spre deosebire de CS mentionate mai sus, contactorul static din figura

3, c, realizat cu tranzistoare, se afla in starea de conductie/blocare pentru comenzi mentinute in starile respective, dispozitivul fiind polarizat corespunzator in starile mentionate.

Fig. 3 Contactoare statice de curent alternativ

a - cu tiristoare in antiparalel; b - cu tiristoare-diode in opozitie; c - cu tiristoare in diagonala puntii de diode; d - cu triac; e - cu tranzistoare-diode in opozitie

 

1.1. Variatoare c.a.-e.a. monofazate

Alimentarea variatorului se face de la o sursa de tensiune alternativa monofazata, iar sarcina (receptorul) este de asemenea monofazata. Elementele constitutive ale VCA (variator de curent alternativ) sunt: contactorul static de c.a., sursa de alimentare si sarcina (vezi fig. 2).

. variator cu control de faza cu control de faza. Reglajul de putere in sarcina se face numai prin controlul progresiv al unghiului de comanda α, al impulsurilor aplicate celor doua tiristoare T1, T2 care alcatuiesc contactorul static. Comenzile sunt aplicate simetric celor doua dispozitive (fig. 4, a). Astfel T1 primeste un impuls de comanda pe poarta la un unghi α fata de momentul trecerii prin zero spre valori pozitive a tensiunii de alimentare, iar T2 este comandat la acelasi unghi a in alternanta negativa. Fiecare tiristor conduce pana la anularea curentului prin acesta, iar in cazul unei sarcini rezistive intervalul de conductie

este Δωt (fig. 4, b).

Puterea furnizata sarcinii R este:

P=Uef I2ef = (1)

a - schema cu CS cu tiristoare; b - diagrame pentru comanda cu control de faza:tensiune in sarcina si impulsurile de comanda; c - functia de reglare Rp(α) si factorul de putere λ(α);d - diagrame pentru comanda intermitenta: tensiunea de sarcina si impulsurile de comanda

 


a - schcmn cu CS c tirisloarc: b - diagrame l>e,,lm conum.la r.i contro cjr. ,ar,n

Valoarea efectiva a tensiunii in sarcina este:

U2ef (2)

Unde Um este amplitudinea tensiunii sursei de alimentare.

Valoarea efectiva a tensiunii U2ef se poate calcula :

U2ef = (2)

Puterea furnizata sarcinii este :

, (3)

fiind dependenta de unghiul de comanda

Valoarea maxima a puterii se obtine atunci cand contactorul static cu tiristoare este comandat la , adica in situatia conectarii directe a sarcinii la sursa

PM=P(0)= (4)

Factorul de reglaj al puterii normate in sarcnia Rp )fig. 4,c= este:

(5)

Dupa cum se poate observa din relatia (5), modificand valoarea lui a, puterea furnizata sarcinii se poate controla in mod progresiv, ceea ce constituie un mod simplu si eficient de reglaj. Curentul sarcinii (ca si cel furnizat de sursa) este distorsionat (diferit de sinusoida), ceea ce influenteaza negativ asupra parametrilor energetici ai sistemului.Puterea aparenta furnizata de sursa de alimentare este:

S=U1efIef,

(curent furnizat de sursa fiind acelasi cu cel din

sarcina).Inlocuind in expresia puterii aparente (6), relatiile obtinute anterior se obtine:

Aceasta relatie arata ca variatorulul, chiar pentru sarcina rezistiva, consuma o putere P(α), in sarcina diferita de cea furnizata de sursa de alimentare. Diferentele de putere se constituie din puterea reactiva (Q) si cea deformata (D) Intre aceste puteri exista in general relatia:

Regimul de putere se poate caracteriza prin factorul de putere al sistemului λ

λ=. (9)

Factorul de putere λ depinde de unghiul de comanda α(fig. 4,a)

Variator cu comanda intermitenta. Daca variatorul din figura 4, a i se aplica o secventa de comanda ca cea din figura 4, d, adica contactorul primeste comanda la trecerea prin zero a fiecarei semialternante, in intervalul TC iar aceasta comanda inceteaza in intervalul (Te-Tc), atunci puterea

furnizata sarcinii este:

(10)

unde :

P1 este puterea medie absorbita de sarcina pe durata unei perioade T

a tensiunii sursei de alimentare;

m - numarul de perioade (T) in intervalul de conductie;

n - numarul de perioade (T) in intervalul de esantionare.

Din relatia (10) se poate observa ca P in sarcina se poate regla liniar prin modificarea raportului de conductie:

Rp=,

adica raportul dintre intervalul in care sarcina este conectata la sursa (Tc)

si intervalul de esantionare Te.

in acest caz, reglajul de putere se poate face astfel:

a) mentinand constanta perioada de esantionare Te si modificand pe

Te (modulatie in durala);

b) modificandTe si mentinand Tc constant (cu Tt< Te) modulatie in

frecventa).

De remarcat ca daca n si m sunt pare, atunci valoarea medie a curentului (componenta continua) este zero, variatorul consumand numai putere de c.a.

La functionarea variatorului cu comanda intermitenta, la sarcina rezistiva la comanda contactorului static la , din cauza frontului abrupt de

comutatie, la inchiderea circuitului, apar armonice de curent, diferite ca frecventa de frecventa retelei. Aceste armonice provoaca perturbatii pe linia de alimentare. Pentru suprimarea acestor armonici se prevad filtre (circuite care atenueaza sau suprima armonicele respective), sau se folosesc circuite de comanda care asigura trecerea in conductie a dispozitivelor de comutatie ale conlactorului static, la momentele de trecere prin zero a tensiunii de alimentare. Acest mod de comanda a variatoarelor de ca. este denumit sincron,sau comanda cu comutatie ta tensiune zero.

Variatoarele de curent alternativ cu comanda intermitenta sunt utilizate in acele situatii cand receptoarele (sarcina) alimentate prezinta inertie suficient de mare, pentru a permite reglarea puterii prin comutarea lenta a circuitului (de exemplu, in cazul reglarii puterii furnizate cuptoarelor electrice).

1.2 Variatoare c.a.-c.a. trifazate

in cazul unor sarcini de putere mare - alimentate de la reteaua de tensiune trifazata - sunt necesare variatoare c.a.-c.a. trifazate. Aceste variatoare sunt de asemenea realizate cu contactoare statice de curent alternativ (v. fig. 3)

Structurile tipice din figura 5 difera atat prin modul de conectare a sarcinii, cat si al contactoarelor statice. Toate conexiunile ilustrate pot fi folosite atat la reglarea cu control de faza, cat si la reglarea intermitenta.

Comenzile aplicate celor trei contactoare statice sunt decalate intre ele cu 2/3, corespunzator decalajului tensiunii de alimentare:

iar comenzile in cadrul aceluiasi contactor static (de exemplu pentru tiristoarele T11 si T12) sunt decalate cu asigurandu-se astfel functionarea corecta a variatorului(vezi tabelul 1).

Conexiunea din figura 5,a este realizata in esenta prin sinteza a trei variatoare monofazate, circulatia de curent fiind insa decalata pe fiecare

faza cu 2/3.

Conexiunea din figura 5,b are sarcina conectata in stea, iar cea din

figura 5,c in triunghi.

Conexiunile din figura 5,d au sarcina conectata la retea, contactoarele

statice fiind distribuite in triunghi.

Fig. 5 Variatoare c.a.-c.a. trifazate

a-conexiune cu punct de nul si sarcina in stea; b-conexiune fara punct de nul si sarcina in stea; c-conexiune cu sarcina in triunghi; d-conexiune cu CS in triunghi; e-conexiune cu tiristoare in triunghi

 


Tabelul 1 Secventele de comanda a variatorului c.a.-c.a. trifazat

In schema din figura 5, e se poate observa ca numarul de dispozitive de comutatie (tiristoare) care compun variatorul este jumatate fata de celelalte scheme, fapt ce constituie un avantaj.

Fiecare variator este realizat cu contactoare statice de curent alternativ, permitand circulatia curentului prin sarcina in ambele sensuri, fiind comandate conform programului din tabelul 1, in care este unghiul de comanda, tiristorului de referinta T11 (T1).

In cazul variatorului trifazat realizat cu tiristoarele T11 : T32 (de exemplu

schema din figura 5,a ), comenzile pentru cele patru dispozitive suni generate la unghiuri de comanda α, avand ca origine trecerea prin 0 spre valori pozitive a tensiunilor respective u1 ,u2, u3 pentru Ti2, (i 1,2, 3). Astfel rezulta decalaje de comanda de 120 (2/3) pentru tiristoarele cu acelasi sens de conductie(de exemplu T11 si T21) si de 180() pentru tiristoarele conectate in antiparalel ale aceluiasi contactor static (de exemplu T11 si T12 )In cazul variatorului realizat cu 3 tiristoare(fig. 5,e) evident sunt generate numai comenzi pentru T1, T2, T3 si care sunt decalate cu ().

De remarcat ca durata comezii este cu 1 mai mare de 60o, aceasta asigurand functionarea schemei, adica se creeaza posibilitatea ca cel putin doua tiristoare cu sensuri diferite de conductie sa fie comandate simultan si deci sa se asigure inchiderea circuitului de curent.

Functionarea variatorului c.a.-c.a. trifazat (fig. 5,a). Pentru a exemplifica regimul de functionare se considera sarcina simetrica si rezistiva (z1=z2=z2=R). Cele sase tiristoare primesc comezile conform programului din tabelul 1. In diagramele de tensiune din figura 6, tiristoarele sunt comandate la , fiecare tiristor conducand pana la anularea tensiunii de faza pe care este conectat. In sarcina se obtin tensiunile uz1, uz2, uz3 esantionate si decalate cu ; in interiorul suprafetelor hasurate din figura sunt notate tiristoarele aflate in conductie.

  1. CONVERTOARELE DE FRECVENTA INDIRECTE

In cazul unor sarcini de putere mare si medie se utilizeaza convertoare c.a.-c.a. indirecte. In schema bloc generata a unui asemenea convertor (fig. 7), primul bloc este in principal un redresor, iar al doliea un invertor.

In functie de tipul filtrului - facand parte din circuitul intermediar de c.c. - sursa de alimentare a invertorului poate fi de tensiune (fig. 7, a) cu filtru capacitiv (C, sau de curent (fig. 7,b) cu filtru inductiv (L).

Text Box: Fig. 6 Diagrame de tensiune pentru variatorul trifazat din figura 5,aStructurile optime ale redresorului si invertorului sunt determinate atat de tipul filtrului cat si de natura sarcinii. Daca, de exemplu, sarcina este un motor de curent alternativ - cu posibilitatea de reversare a sensului de rotatie ( pozitiv sau negativ) cat si a sensului de transmitere a energiei

Fig. 7 Convertoare de frecventa indirecte:

a-cu filtru intermediar capacitiv,Uf = const.; b - cu filtru intermediar inductiv, If = const.

 


(reprezentate de cuplul M)pozitiv sau negativ) - un convertor c.a.-c.a. ideal trebuie sa asigure functionarea in toate cele patru cadrane (fig. 8)

O asemenea functionare este posibila daca:

a) invertorul alimentat in tensiune (uf = const.) permite prin intermediul unor diode de curenti inversi sa retrocedeze energie sursei de c.c., aceasta energie putand sa fie in continuare retrocedata sursei de c.a. printr-un invertor conectat in antiparalel cu redresorul (sau prin functionarea aceluiasi redresor comandat, in regim de invertor (fig. 7, a);

b) invertorul este cu alimentare in curent, (If = const.), iar redresorul are posibilitatea de functionare in regim de invertor, schimbarea sensului de transfer al energiei catre sursa de c.a. facandu-se la schimbarea polaritatii tensiunii aplicate filtrului, nu si curentului prin acesta (fig. 7, b).

Text Box: Fig. 8 Cadranele de functionare ale masinii electrice de c.a. reversibileConvertorul din figura 7, b este mai avantajos deoarece necesita mai putine componente (lipsesc: invertorul conectat in antiparalel pe redresor si diodele pentru curenti inversi prin invertorul de iesire). Ambele variante pot asigura atat regimul reversibil de motor/generator, cat si franarea cu recuperare de energie. Daca sarcina nu este o masina electrica reversibila, structura convertorului c.a.-c.a. indirect este mai simpla intrucat el nu trebuie sa asigure transferul bidirectional de energie (retea - sarcina - retea).Reglarea tensiunii sarcinii U2 se realizeaza prin intermediul redresorului sau al invertorului, iar reglarea frecventei f2 prin intermediul invertorului de iesire, putandu-se mentine, in anumite limite, raportul

U2/f2= const., necesar pentru optimizarea regimului de functionare al masinii electrice.

  1. CONVERTOARE DE FRECVENTA DIRECTE

(CICLOMOTOARE)

Acest tip de convertor c.a.-c.a. functioneaza in principiu prin conectarea/deconectarea ciclica a fazelor sarcinii direct la fazele retelei (sursei) de alimentare de c.a., prin intermediul unei retele de contactoare statice de c.a., caracterizate prin:

- randament de conversie ridicat (avantaj important, mai ales in cazul unor sarcini de putere mare);

posibilitatea reglarii directe a frecventei f2, si tensiunii U2 de iesire (in general simultan);

realizarea contactoarelor statice aproape in exclusivitate pe baza tiristoarelor conventionale sau bioperationale(GTO) , iar in ultimul timp cu dispozitive de tip MOS; complexitatea circuitelor de comanda a amorsarii/dezamorsarii este direct proportionala cu numarul de dispozitive actionate.

La baza functionarii cicloconvertorului se afla convertorul cu functionare in patru cadrane U(I) (fig. 9), capabil sa realizeze atat ambele polaritati ale tensiunii de iesire u2, cat si ambele sensuri ale curentului i2, in circuitul de sarcina. Un asemenea convertor se poate realiza prin conectarea in paralel a doua convertoare complet comandate cu tiristoare, fiecare avand posibilitatea de functionare in doua cadrane U(I), atat in regim de redresor cat si invertor.

Text Box: Fig. 9 Convertor cu functionare in 4 cadrane(cicloconvertor)
a - schema bloc; b - specificarea cadranelor de functionare; c - diagrame de functionare cu sarcina rezistiva; d - diagrame de functionare cu sarcina inductiva

Prin comanda progresiva a fazelor impulsurilor de amorsare si ale tiristoarelor (in raport cu tensiunea de intrare u1) se poate obtine la bornele sarcinii o tensiune medie redresata ud, continuu reglabila, de ambele polaritati [deci o tensiune alternativa u2(t)].

Este cunoscut faptul ca valoarea medie a tensiunii redresate la iesirea unui redresor comandat este (rel. 8):

Daca α=90, Ud=0 si corespunzator tensiunea de iesire a cicloconver-torului este zero, acesta fiind punctul static de functionare Daca are o variatie sinusoidala in jurul punctului static de functionare, atunci si la iesirea convertorului se obtine o tensiune cu o importanta componenta sinusoidala. Cele doua convertoare C+ si C- trebuie comandate astfel incat ceea ce conduce la conditia:

,

adica atunci cand unul functioneaza in regim de redresor, celalalt functioneaza in regim de invertor (fig. 4.9, b).

Generatoarele echivalente u2+ si u2- produc tensiuni alternative avand aceeasi amplitudine, frecventa si faza, iar tensiunea de iesire u2 este alternativ egala cu aceea furnizata de generatoarele echivalente u2=u2+, u2-.

. Convertoarele cu functionare in patru cadrane (cicloconvertoare) pot fi de doua tipuri, in functie de modul de functionare al convertoarelor C+ sau C- :

convertoare fara curenti de circulatie, la care unul din cadranele de functionare este realizat de un singur convertor C+ sau C- (fig. 9,a)

convertoare de curenti de circulatie la care functioneaza simultan cele doua convertoare C+ si C-, existand componenta de curent(de circulatie) care se inchide prin cele doua convertoare.

In continuare ne vom limita la convertoarele fara curenti de circulatie ale caror diagrame explicative ale regimurilor de functionare, dependente de caracterul sarcinii, sunt redate in figura 9, c, d. La acest tip de cicloconvertor circuitele de comanda trebuie sa asigure blocarea si respectiv deblocarea fiecarui convertor cu functionare in doua cadrane (C+ sau C-), in functie de sensul curentului prin sarcina, astfel incat cele doua convertoare sa functioneze pe rand. In plus, pentru evitarea discontinuitatii pronuntate de curent i2, la trecerea conductiei de pe un convertor pe altul este necesar ca pauza de comutatie intre cele doua convertoare sa fie cat mai mica posibil.Cicloconvertoarele pot fi clasificate si in functie de numarul de faze intrare (m) - iesire (n) si de tipul de modulatie (legea de variatie a unghiurilor de comanda α).

Cele mai uzuale configuratii de cicloconvertoare (in functie de numarul de faze) sunt:

cicloconvertoare mono-fazate (m=n=1)

cicloconvertoare tri-monofazate (m=3, n=3)

cicloconvertoare tri-fazate (m=3, n=3)

Tensiunea de iesire a cicloconvertorului u2(t) depinde de modul de variatie al unghiurilor de comanda . Astfel se pot obtine tensiuni de iesire :

u2(t) - cvasitrapezoidala [α are numai doua valori distincte, de exemplu α+=0,  si α-=, (0)], anvelopa tensiunii de iesire aproximeaza un trapez(v. fig. 10,b, fig. 11,b);

u2(t) - cvasisinusoidala

Daca unghiul de comanda α are o lege de variatie sinusoidala (α=α sin 2f2t) (fig. 10, c, fig. 11, c) la iesirea cicloconvertorului se obtine o tensiune

u2(t) - cvasisinusoidala. Ca si in cazul anterior prezentat, tensiunea de iesire u2(t) evident nu este sinusoidala, fiind formata din segmente de sinusoida; linia punctata din figura reprezinta locul geometric al punctelor reprezentative ale valorilor medii corespunzatoare fiecarui impuls in conductie (de durata unghiulara ,,")si corespunde unei componente fundamentale

sinusoidale f2<f1.

3.1 Cicloconvertor mono-monofazat(m=n=1)

In figura 10, a sunt reprezentate circuitul de putere, alimentat de la o sursa de c.a. monofazata (m=1), sarcina fiind de asemenea monofazata. Diagramele de tensiune (intrare si iesire) cu specificarea intervalelor de conductie (diagramele de stare) a dispozitivelor de comutatie - tiristoare

sunt prezentate in figura 10, b.

Circuitul de putere contine cele doua convertoare echivalente C+ si C-, fiecare dintre ele fiind de fapt un convertor (redresor) cu punct median. Sarcina R este conectata intre punctul median al secundarului transformatorului de alimentare si iesirea comuna a celor doua convertoare C+ si C-.

Daca unghiul de comanda ia numai valori α=0, atunci la iesirea convertorului se obtine o tensiune cu o anvelopa cvasitrapezoidala (fig. 10, b), tiristoarele fiind comandate in mod alternat, si conducand fiecare intervale , conform diagramelor de stare. Se poate usor constata din figura 10, b ca raportul dintre frecventa tensiunii de iesire si cea de intrare este f2/f1==l/3. Frecventa f2 poate fi modificata numai in trepte, ca si puterea comunicata sarcinii. in diagrama din figura 10, b este comandat primul T1, care conduce pe prima alternanta pozitiva, apoi T2 din convertorul C+, dupa care sunt comandate T1 si T2 pe rand in portiunea negativa a tensiunii de iesire u2.

Daca unghiurile de comanda a ale celor doua convertoare echivalente

C si C- variaza dupa o lege sinusoidala, atunci la iesirea cicloconvertorului se obtine o tensiune cvasisinusoidala (fig. 10, c).

3.2. Cicloconvertor tri-monofazat

In figura 4.11, a este reprezentat circuitul de putere al unui cicloconvertor, avand intrarea(sursa) trifazata (m=3) si iesirea(sarcina) monofazata (n=l), care comparativ cu cicloconvertorul mono-monofazat permite reglarea tensiunii si frecventei de iesire in limite mai largi. in intervalul pozitiv al tensiunii de iesire sunt comandate tiristoarele T1 T2, T3 ale convertorului echivalent C+, iar in cel negativ T1 T2, T3, ale lui C-. Cele doua convertoare echivalente sunt interconectate prin intermediul unei bobine de soc L, care are rolul de a prelua diferenta de potential existenta la un moment dat intre punctele 1-2

Prin comandarea tiristoarelor conform diagramelor de stare indicate,

obtine:

u2(t) - cvasitrapezoidala (fig. 11,b)

u2(t) - cvasisinusoidala (fig. 11, c)

Fig. 10, Cicloconvertor mono-monofazat

a - schema; b - regim de functionare cu tensiune de iesire cvasitrapezoidala; c - regim de functionare cu tensiune de iesire cvasisinusoidala

 

Ca si in cazul precedent, frecventa f2 a tensiunii de iesire este o fractiune din f1 si poate fi reglata: in primul caz in trepte, iar in al doilea caz continuu (deoarece si α se regleaza continuu); forma de unda a tensiunii u2 este mai apropiata de sinusoida, ceea ce constituie un avantaj important fata de convertorul mono-monofazat.

Text Box: Fig. 11, Cicloconvertoare tri-monofazat:
a - schema; b - regim de functionare cu tensiune de iesire cvasitrapezoidala; c - regim de functionare cu tensiune de iesire cvasisinusoidala
Text Box:

3.3 Cicloconvertor tri-trifazat

La acest cicloconvertor intrarea este trifazata u11, u12, u13 si iesirea de asemenea trifazata u21, u22, u (m = n = 3). O astfel de conexiune, cum usor se poate observa din figura 12, se poate realiza prin sinteza a trei convertoare trimonofazate, de tipul celui din figura 11, a. Aceste convertoare au ,,functionarea" decalata cu 120, furnizand la iesire tensiunile u21, u22, u

Performantele de reglaj in frecventa si putere permit utilizarea cicloconvertoarelor in actionari electrice la reglarea turatiei motoarelor de curent alternativ, in domeniul incalzirii inductive in masa a metalelor (topire) s.a.

Schema bloc a cicloconvertorului tri-trifazat

 

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3490
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site