Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE MONTAJ AL UNEI UNITATI DE ASAMBLARE

Tehnica mecanica

+ Font mai mare | - Font mai mic
PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE MONTAJ AL UNEI UNITATI DE ASAMBLARE

1. Scopul lucrarii: insusirea metodologiei de proiectare a proceselor tehnologice de montaj.

2. Utilajul si materialele folosite: unitatea de asamblare repartizata prin programul de laborator; scule de lacatuserie; schema de descompunere a unitatii de asamblare in componente de ordin inferior (se ia din lucrarea 'Analiza constructiv-tehnologica).

3. Modul de lucru. Plecand de la schema de descompunere a unitatii de asamblare se va proiecta procesul tehnologic pentru montajul final al respectivei unitati. Prin urmare, se va lucra cu componentele de pe nivelul 1 din schema de defalcare. Activitatile de proiectare se vor desfasura in ordinea prezentata in continuare.

3.1. Ordonantarea componentelor. Stabilirea succesiunii la montaj a componentelor se va face cu ajutorul unui graf sub forma matriceala, numit matrice de ordonantare sau matrice de precedenta. Pentru ordonantare se vor parcurge urmatorii pasi:

- Pasul 1. Se traseaza un tabel cu n + 1 linii si n + 1 coloane, n fiind numarul de componente aflate pe nivelul 1 al schemei de defalcare. Tabelul se va trasa in partea stanga a colii de hartie, lasandu-se in partea dreapta loc pentru completarea tabelului cu 6-8 coloane pentru calculul vectorilor de precedenta (tab. 1).

Tab.1

C1

C2

C3

c4

C5

V1

V2

V3

V4

V5

V6

C1

C2

C3

C4

C5

Succesiunea la montaj a componentelor

Nivelul de precedenta

I

II

III

IV

V

VI

- Pasul 2. Se inscrie in capul liniilor si coloanelor simbolurile celor n componente de pe nivelul 1 al schemei de descompunere C 1 . . . C n (tab. 1).

- Pasul 3. Se bareaza cu o linie prima diagonala a matricei (tab.1).

- Pasul 4. Se stabileste care componenta este piesa de baza pentru montaj si se bareaza linia corespunzatoare piesei de baza (tab.1).

- Pasul 5. Se analizeaza pe rand relatia de precedenta a componentelor de pe coloana cu componentele de pe coloana cu care intra in legatura (legatura rigida cinematica sau elastica). La stabilirea precedentelor se vor folosi criteriile evitarii montarii si demontarii repetate, respectiv al asigurarii accesului componentelor si echipamentelor la locul de montaj. Daca pe baza acestor criterii componenta de pe coloana trebuie sa se asambleze pe piesa de baza inaintea componentei de pe linie atunci la intersectia coloanei cu linia respectivei componente se trece cifra de precedenta '1'; altfel se trece '0' sau, pentru comoditate, se lasa liber (tab.2).

- Pasul 6. Se calculeaza vectorii de precedenta Vi pentru stabilirea nivelurilor de precedenta respectiv, pentru stabilirea succesiunii componentelor la montaj (tab.3). Calculul vectorilor Vi se face in felul urmator:

- vectorul V1 se obtine prin insumarea cifrelor de precedenta de pe cele 'n' coloane:

V1 = C1 + C2 + . . . + Cn (1)

- vectorul Vi se obtine scazand din vectorul precedent Vi -1 coloanele corespunzatoare liniilor care au cifra de precedenta '0' in vectorul precedent Vi -1; de exemplu, daca in vectorul V1

Tab.2

C1

C2

C3

c4

C5

V1

V2

V3

V4

V5

V6

C1

C2

C3

C4C5

Succesiunea la montaj a componentelor

Nivelul de precedenta

I

II

III

IV

V

VI

suma cifrelor de precedenta este '0', atunci vectorul V2 se calculeaza cu relatia:

V2 = V1 - C2 (2)

Calculele se continua pana cand se obtine cifra de precedenta '0' pe toate liniile. La calculul fiecarui vector Vi se trece sub acesta componentele care au cifra '0' de precedenta pe linie in vectorul respectiv.

Tabelul3.

C1

C2

C3

c4

C5

V1

V2

V3

V4

V5

V6

C1

C2

C3

C4

C5

Succesiunea la montaj a componentelor

C2

C5

C1

C4

C3

Nivelul de precedenta

I

II

III

IV

V

VI

- Pasul 7. Daca pe unul sau mai multe nivele de precedenta rezulta doua sau mai multe componente, se trece la completarea ordonantarii aplicand alte criterii de restrictie, cum ar fi:precizia legaturii; dificultatea realizarii legaturii; comoditatea efectuarii imbinarii; posibilitatile echipamentelor de montaj etc.

- Pasul 8. Se face lista ordonantata a componentelor (C2 - C5 - C1 - C4 - C3).

Nota! Se va face un singur tabel! Mai sus au fost explicati pasii de completare ai matricii de precedenta!

3.2. Schema de asamblare. Pentru intocmirea schemei de asamblare se va folosi metoda dreptunghiurilor. Fiecare componenta este reprezentatain schema printr-un dreptunghi cu trei casute (denumire; simbol; nr. bucati/produs). Schema se poate face pe orizontala sau pe verticala. Se descrie in continuare alcatuirea schemei de asamblare pe orizontala.

In partea stanga a colii de hartie se deseneaza un dreptunghi in care se trece piesa de baza, iar in partea dreapta se deseneaza un dreptunghi in care se trece produsul finit. Cele doua dreptunghiuri se leaga printr-o linie care semnifica produsul in trecerea lui prin sistemul de montaj. Dreptunghiurile in care sunt trecute componentele se vor lega prin segmente de dreapta de aceasta linie in ordinea in care sunt trecute in lista ordonantata. Componentele piese vor fi trecute deasupra liniei orizontale iar componentele unitati de asamblare (seturi, subansambluri etc.) vor fi trecute sub ea (fig. 1).

Daca numarul de componente este mare schema se va face in lungul colii de hartie.


Fig. 1. Schema de asamblare (exemplu).

Lista fazelor de montaj. Lista fazelor de montaj se obtine prin completarea listei ordonantate a componentelor cu alte activitati de montaj: introducerea elementelor de legatura, siguranta si etansare, ungeri, spalari, tratamente ale suprafetelor (vopsiri, acoperiri etc.), marcari, etichetari, introduceri de lubrifianti etc. La denumirea fazelor se va avea in vedere tipul activitatii de asamblare. Lista fazelor va fi intocmita tabelar (tab. 8).

Tabelul 8.

Nr. faza

Denumire faza

Utilaj

S.D.V. - uri

Timp operativ

(Tb +Ta) (min.)

Asezat piesa de baza

Ungere suprafetePresat rulment

n

Control final

3.4. Stabilirea utilajelor si echipamentelor. Stabilirea utilajelor si echipamentelor se face in concordanta cu tipul legaturilor care se fac in operatia respectiva si cu forma de organizare a sistemului de montaj (se noteaza direct in lista fazelor de montaj - tab. 8).

3.5. Normarea fazelor de montaj. In lista fazelor de montaj (tab. 8) se vor inscrie timpii operativi pentru fiecare faza. Normarea se face folosind normativele din anexe si, pentru activitatile fara normative, prin apreciere.

3.6. Constituirea operatiilor de montaj. Se vor grupa fazele in cateva operatii (3 -5) respectand urmatoarele criterii:

- echilibrarea normelor de timp ale operatiilor pentru a realiza o incarcare egala a posturilor de montaj;

- forma de organizare considerata pentru sistemul de montaj (montaj manual, mecanizat, pe comenzi, pe stoc etc.);

- posibilitatile utilajelor si echipamentelor de montaj;

- influenta fortei de gravitatie asupra mentinerii legaturilor;

- posiblitatile operatorilor etc.

3.7. Stabilirea mijloacelor de transport. Stabilirea mijloacelor de transport se face in concordanta si cu posibilitatile sistemului de montaj forma de organizare a sistemului de montaj.

3.8. Normarea tehnica a operatiilor. Norma tehnica de timp pentru fiecare operatie de montaj se va stabili prin insumarea timpilor operativi ai fazelor, la care se mai adauga 5% din suma pentru intreruperi (timpi de deservire tehnica si organizatorica si pentru odihna si necesitati firesti) si pentru pregatire-incheiere ( se folosesc si normativele de timpi din anexe).

3.9. Intocmirea fisei tehnologice de montaj. Se va completa fisa tehnologica a procesului de montaj conform modelului de mai jos.

FISA TEHNOLOGICA DE MONTAJ

Denumirea produsului

Sectia: Laboratorul T. E. M.

Nr. operatiei

Denumire operatie

Utilaj

Norma de timp

(min)

Salariu orar (lei)

Intocmirea ciclogramei de montaj. Se intocmeste ciclograma de montaj pentru procesul tehnologic proiectat, conform modelului de mai jos. Se calculeaza durata ciclului de montaj luandu-se in considerare numai timpii operativi.

. Ciclograma de montaj.

Nr.op.

NT

(min)

SCARA TIMPULUI
(min)

Catedra T.C.M.

Laboratorul T. E.M.

Lucrarea Nr..8.

Proiectarea procesului tehnologic de montaj final pentru ……………………

Student.

…………………………….
AnulGrupa..

1. Scopul lucrarii.

2. Utilajul si materialele folosite

3. Schita ansamblului………………………………………………………………………

4. Lista componentelor participante la montajul final (nivelul 1 de descompunere). (Se vor trece componentele montajului final, rezultate din lucrarea “Analiza constructiv functionala”).

Nr. crt.

Denumirea componentei

Tipul compo-nentei (piesa, set, subansamblu)

Nr. crt.

Denumirea componentei

Tipul compo-nentei (piesa, set, subansamblu)

5.Ordonantarea componentelor. Matricea de ordonantare:

6. Lista ordonantata a componentelor:

7. Schema de asamblare:

8. Lista fazelor de montaj:

Nr.crt.

Denumire faza

Utilaj

S.D.V. - uri

Timp opera-tiv (min)

9. Stabilirea utilajelor si echipamentelor de montaj (se face direct in lista fazelor de montaj).

10. Normarea fazelor de montaj (se face direct in lista fazelor de montaj).

11. Constituirea operatiilor de montaj:

Nr.op.

Denumire operatie

Nr. fazelor constituiente

Nr.op.

Denumire operatie

Nr. fazelor constituiente

12. Stabilirea mijloacelor de transport…………………………………………………………

13. Intocmirea fisei tehnologice de montaj.

FISA TEHNOLOGICA DE MONTAJ

Denumirea produsului

Sectia: Laboratorul T. E. M.

Nr. crt.

Denumire operatie

Utilaj

Norma de timp (min)

Salariul orar (lei)

14. Ciclograma de montaj.

Nr.op.

NT

(min)

SCARA TIMPULUI

Durata ciclului de montaj: TC =Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 780
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site