Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Gradinita

PROIECT DIDACTIC Familia

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic


PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE INVATARE: Familia

TEMA: Familia

CLASA: a IX-a

TIMP ALOCAT: 18 ore

CONTINUTURI:

                TEXTE SUPORT: Ioan Slavici, Mara

                                             Ion Luca Caragiale, Tren de placere

                                             Lucian Blaga, Hronicul si cantecul varstelor

                                             Marin Preda, Morometii

              CONCEPTE OPERATIONALE: tema literara, motiv literar, roman, roman traditional, discurs

                                                                 narativ (elemente specifice), curent literar (realismul, realismul

                                                                 modern), oralitate, instantele comunicarii narative, secventa

                                                                 epica, scena, memorialistica, fictiune si realitate                                    

              LIMBA SI COMUNICARE: Rolul elementelor arhaice si regionale in interpretarea mesajelor

                                                              scrie si orale

                                                              Interpretarea sensului cuvintelor in context

                                                              Factori care perturba receptarea mesajelor orale                                                    

METODE SI STRATEGII DIDACTICE: conversatia euristica, problematizarea, lectura expresiva si

                                                                       selectiva, activitatea independenta, metoda horoscopului etc.

COMPETENTE SPECIFICE:

            • identificarea  elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate

            • utilizarea adecvata    a achizitiilor lingvistice in receptarea diverselor texte

            • exprimarea orala sau in scris a propriilor reactii si opinii privind  textele receptate

            • utilizarea corecta si adecvata a formelor exprimarii orale si scrise in diverse situatii de comunicare

           • identificarea temei textelor propuse pentru studiu

            • argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

Manual pentru clasa a IX-a, Ed Art, Bucuresti, 2005

• Vulpes Lacramioara, Boghiu, Emilia, Hermeneutica si naratologie aplicata, ed. a II-a, EUROCART, Iasi, 2003

• Mircea Mot si col., Dictionar de termeni literari, cu aplicatii, Editura Orator, 1999

 • colectiv,  Lectura textul literar (concepte operationale), Editura  „Grafit”, Bacau, 2002

Magdalena Popescu, Ioan Slavici, Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1977

Ioan Slavici interpretat de, (Biblioteca critica), Ed. Eminescu, 1977

 Eugen Simion, Scriitori romani de azi, vol. I, Cartea Romaneasca, 1978

Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, vol. I, Minerva, Bucuresti, 1980

Resurse: elevii clasei a IX-a

                fise de lectura, fise bibliografice, dictionare, volume de critica

ACTIVITATI DE INVATARE:

•exercitii de lectura si intelegere a textului epic

•compararea textelor studiate cu alte opere literare

•aplicarea conceptelor operationale specifice

•exercitii de interpretare a textelor literare

•exercitii pentru limba si comunicare

•exprimarea opiniilor in legatura cu tratarea temei Familia in textele literare si in textele nonliterare studiate

Forme de evaluare:  evaluarea formativa     observarea sistematica a elevilor, aprecieri prin calificative  si note

                                  evaluarea  sumativa – alcatuirea unii eseu pentru tema studiata


Detalieri de continut

Activitati de invatare

Resurse si strategii didactice

Evaluare

Observatii

1. Ioan Slavici – universul operei

•prezentarea temei de studiu – Familia

•prezentarea tematicii operei lui Ioan Slavici; reactualizarea cunostintelor din anii anteriori, prin referire la unele opere studiate (Popa Tanda sau Budulea Taichii)

•trecerea in revista a unor concepte operationale specifice analizei textului epic)

•activitate frontala

•antrenarea elevilor prin conversatia euristica

•problematizarea

Observarea sistematica a elevilor

2. Ioan Slavici, Mara

familiarizarea cu textul; tematica si structura operei

•prezentarea temelor operei (viata sociala, familia, tole-ranta/intoleranta etnica, iubirea, mostenirea/zestrea etc)

•exercitii de identificare a elementelor discursului narativ; exercitii de explicare a titlului, incipitului, finalului, titluri de capitole; secvente narative, scene, episoade)

•exercitii de identificare a elementelor de structura a romanului studiat: capitole, perspectiva narativa, naratiune la persoana a treia

•activitate frontala

•antrenarea elevilor prin conversatia euristica

•problematizarea

•romanul, fisele de lectura

Observarea siste-matica a elevilor

Verificarea fiselor de lectura

3. Ioan Slavici, Mara – constructia subiectului

•constructia subiectului in romanul Mara – planuri narative: planul exterior – al intamplarilor, planul interior – al trairilor sufletesti ale Marei

•clarificarea tipurilor de conflict – conflictul psihologic (dorinta de parvenire a Marei); conflictul intre generatii; conflictul familial; conflictul interetnic

•activitate frontala

•antrenarea elevilor prin conversatia euristica

•problematizarea

•romanul, fisele de lectura

Test de verificare a lecturii romanului

4. Ioan Slavici, Mara

(Saracutii mamei) – familia traditionala; instantele comunicarii narative

•exercitii de identificare a temelor si motivelor literare prezente in fragmentul selectat

•lectura selectiva a unor secvente epice reprezentative pentru tema in discutie

•exercitii de analiza a textului literar, pe baza fragmentelor citite

•punctarea unor elemente realiste

•activitate frontala

•conversatia euristica

•analiza literara

•fragmente din roman

•manualul                     

Observarea siste-matica a elevilor

Eseul de 5 minute

5. Rolul elementelor arhaice si regionale in interpretarea mesajelor scrie si orale•reactualizarea cunostintelor despre vocabular, vocabular fundamental, masa vocabularului

•reactualizarea cunostintelor despre arhaisme (tipuri de arhaisme) si regionalisme (tipuri de regionalisme)

•exercitii de identificare a regionalismelor si arhaismelor

•valori stilistice ale arhaismelor si regionalismelor

•activitate frontala

•conversatia euristica

•analiza literara

•fragmente din roman

•manualul

Observarea siste-matica a elevilor

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative si note

6. Mara (Maica Aegidia) – un moment semnificativ din viata familiei

•exercitii de identificare a temelor si motivelor literare prezente in fragmentul selectat

•lectura selectiva a unor secvente epice reprezentative pentru tema in discutie

•exercitii de analiza a textului literar, pe baza fragmentelor citite

•punctarea unor elemente realiste

•activitate frontala

•conversatia euristica

•analiza literara

•fragmente din roman

•manualul

Observarea siste-matica a elevilor

Eseul de 5 minute

7. Mara – trasaturile de roman traditional

•reactualizarea cunostintelor anterioare in legatura cu romanul

•prezentarea trasaturilor romanului traditional

•exercitii de identificare a trasaturilor romanului traditional in opera studiata

•activitate frontala

•conversatia euristica

•analiza literara

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative si note

8. Ioan Slavici, Mara

caracterizarea personajelor

•exercitii de identificare a trasaturilor unui personaj literar

•exercitii pentru insusirea modalitatilor de caracterizare a personajului literar

•fixarea unor secvente narative si a unor scene reprezentative pentru caracterizarea personajelor literare

•fragmente din roman

•manualul       

•metoda horoscopului

•conversatia euristica

•lectura selectiva

Observarea siste-matica a elevilor

Aprecieri prin calificative si prin note

9.Interpretarea sensului cuvintelor in context

•reactualizarea cunostintelor despre vocabular, vocabular fundamental, masa vocabularului

•reactualizarea cunostintelor despre sensul cuvintelor; sens principal, sens secundar, sens propriu, sens figurat

•activitate frontala

•conversatia euristica

Observarea siste-matica a elevilor

Aprecieri prin calificative/note

10. I.L. Caragiale – universul operei

•prezentarea tematicii operei lui I. L. Caragiale; reactualizarea cunostintelor din anii anteriori, prin referire la unele opere studiate (Vizita, D-l Goe, Bacalaureat, Lantul slabiciunilor)

•activitate frontala

•conversatia euristica

•fisa biografica

Observarea siste-matica a elevilor

11. I.L. Caragiale, Tren de placere – tematica si structura operei

•prezentarea temelor operei (familia, degradarea relatiilor familiala, critica unor aspecte negative ale epocii)

•exercitii de identificare a elementelor discursului narativ; exercitii de explicare a titlului, incipitului, finalului)

• reactualizarea cunostintelor privind schita

•activitate frontala

•conversatia euristica

• fisele de lectura

•lectura selectiva

Observarea siste-matica a elevilor

Verificarea fiselor de lectura

12. Tren de placere – relatiile de familie

•exercitii de identificare a temelor si motivelor literare prezente in fragmentul selectat

•lectura selectiva a unor secvente epice reprezentative pentru tema in discutie

•exercitii de analiza a textului literar, pe baza fragmentelor citite

•punctarea unor elemente realiste

•activitate frontala

•conversatia euristica

• fisele de lectura

•lectura selectiva

•analiza literara

Observarea siste-matica a elevilor

Chestionare orala cu aprecieri prin calificative si note

13.Factori care perturba receptarea mesajelor

•discutie in legatura cu problema comunicarii orale

•stabilirea elementelor care perturba receptarea mesajelor orale

•exercitii de identificare a elementelor perturbatoare in comunicarea orala

•antrenarea elevilor prin conversatia euristica
Observarea siste-matica a elevilor

14.Lucian Blaga, Hronicul si cantecul varstelor de

•exercitii de identificare a trasaturilor unui text nonfictional

•exercitii de identificare a temelor si motivelor literare

•rezumarea fragmentului studiat

•analiza modului in care este vazuta tema familiei

•familia din perspectiva copilului

•familia din perspectiva adultului

•manualul

•lectura selectiva

•conversatia euristica

Observarea siste-matica a elevilor

15.Marin Preda, Morometii – tematica si structura romanului

•prezentarea tematicii operei lui Marin Preda

•exercitii de identificare a elementelor discursului narativ

•exercitii de identificare a elementelor de structura a romanului studiat

•clarificarea tipurilor de conflict

•antrenarea elevilor prin conversatia euristica

•problematizarea

•romanul, fisele de lectura

16.Marin Preda, Morometii – mesele in familie

•exercitii de identificare a temelor si motivelor literare

•exercitii de lectura si intelegere globala a textului studiat

•constructia subiectului in romanul Morometii

•lectura selectiva a unor secvente epice reprezentative pentru tema in discutie

•fragmente din roman

•manualul       

•analiza literara

•conversatia euristica

•lectura selectiva

Observarea siste-matica a elevilor

Aprecieri prin calificative/note

17. Marin Preda, Morometii –problematica familiei taranesti; conflicte intre generatii

•exercitii de identificare a temelor si motivelor literare; relatia individului cu istoria

•lectura selectiva a unor secvente epice reprezentative pentru tema in discutie

•exercitii de analiza a textului literar, pe baza fragmentelor citite

•punctarea unor elemente realiste

•fragmente din roman

•manualul       

•analiza literara

•conversatia euristica

•lectura selectiva

Observarea siste-matica a elevilor

Aprecieri prin calificative/note

18.Marin Preda, Morometii – chipul tatalui

•lectura selectiva a unor secvente epice reprezentative pentru tema in discutie

•exercitii de analiza a textului literar, pe baza fragmentelor citite

•identificarea si lectura unor secvente/scene reprezentative pentru a reliefa imaginea satului taranesc din perioada interbelica

•fragmente din roman

•manualul       

•analiza literara

•conversatia euristica

•lectura selectiva

Observarea siste-matica a elevilor

Aprecieri prin calificative/note


PROIECT DIDACTIC

CLASA: a IX-a

TIP DE LECTIE: de sistematizare a cunostintelor

TEMA: Familia

COMPETENTE SPECIFICE:

            • identificarea  elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate

            • utilizarea adecvata    a achizitiilor lingvistice in receptarea diverselor texte

            • exprimarea orala sau in scris a propriilor reactii si opinii privind  textele receptate

            • utilizarea corecta si adecvata a formelor exprimarii orale si scrise in diverse situatii de comunicare

           • identificarea temei textelor propuse pentru studiu

            • argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate

STRATEGIE DIDACTICA: metoda cubului

                                                  lucrul in echipa

RESURSE: cunostintele si lecturile elevilor

                    Fisele de lectura

                    Fise cu citate

                    Fise cu referinte critice

                    Manualul

                    Volume – operele literare studiate

Scenariul didactic

  1. Organizarea clasei – stabilirea echipelor (de 4-5 elevi)
  2. Stabilirea sarcinilor de lucru:

Descrie familiile din textele studiate, folosind secvente/scene reprezentative !

Compara situatia familiilor din operele studiate, folosind secvente/scene reprezentative !

Analizeaza  modul in care este concretizata tema familiei in operele studiate !

Asociaza alte teme literare intalnite in romanele studiate, temei familiei !

Aplica conceptul fictiune (raportul realitate/fictiune) in operele studiate la clasa !

Argumenteaza  pro/contra urmatoarea afirmatie: Romanele Mara si Morometii ilustreaza, in maniere diferite, pierderea echilibrului si instalarea unei crize in familia traditionala.

  1. Prezentarea ideilor fiecarei echipe, prin intermediul unui reprezentant desemnat de membrii acesteia.
  2. Clarificarea unor probleme de catre elevi sau de catre profesor.
  3. Stabilirea concluziilor pentru tema, in vederea realizarii unui eseu (individual)
  4. Evaluare/autoevaluare.

loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3311
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site