Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

PRAGUL DE SEMNIFICATIE SI RISCUL DIN AUDIT IN AUDIT

afaceri+ Font mai mare | - Font mai micPRAGUL DE SEMNIFICATIE SI RISCUL DIN AUDIT IN AUDIT

O problema importanta care trebuie avuta in vedere in cadrul activitatii de planificare a auditului dupa cunoasterea clientului este stabilirea nivelului pragului de semnificatie. Standardul de Audit numarul 320, ofera instructiuni despre conceptul de prag de semnificatie si relatia acestuia cu riscul de audit.Definirea pragului de semnificatie

Pragul de semnificatie reprezinta importanta relativa a unei parti componente, in contextul situatiilor financiare privite ca intreg.

O parte componenta este considerata semnificativa in doua cazuri:

a)      omisiunea ei ar putea influenta considerabil deciziile luate de utilizatorii raportului de audit;

b)      prezentarea ei eronata ar afecta deciziile luate de utilizatorii raportului de audit.

Trebuie mentionat faptul ca pragul de semnificatie are un caracter subiectiv, stabilirea lui depinzand de rationamentul profesional al auditorului si de experienta sa.

Calculul pragului de semnificatie

Desi Standardele de Audit indica o arie de aplicabilitate larga pentru determinarea pragului de semnificatie, exista criterii universal acceptate pentru acest calcul validate de practica. In practica aceasta masurare se bazeaza pe proportia din totalul activelor, cifrei de afaceri si din profitul brut, inainte de impozitare, existand si alte criterii care se pot folosi, cum ar fi capitalul propriu sau capitalul de lucru.

Metodologia de calcul a pragului de semnificatie raportata la active, cifra de afaceri si profitul brut, se poate sintetiza in tabelul urmator:

Tipul

Referinta de calcul

Procent

%

Factor de fiabilitate (FF)

I

Total active

1%

1

Total active

2%

2

II

Cifra de afaceri

0.5%

3

Cifra de afaceri

1%

4

III

Profit brut

5%

5

Profit brut

10%

6

Total active = imobilizari + active circulante

Cifra de afaceri = venituri din productia vanduta+venituri din vanzarea

marfurilor + venituri din subventii de exploatare

Profitul brut = profit din exploatare + profit din activitatea financiara

+profit din activitatea exceptionala

Exemplu de calcul:

I. Total active 300,000lei

Pragul de semnificatie = 300,000x 1% = 3,000, lei-FF(1)

Sau

Pragul de semnificatie = 300,000x 2% = 6,000lei-FF(2)

II. Cifra de afaceri 1,000,000lei

Pragul de semnificatie = 1,000,000x 0,5% = 5,000lei-FF(3)

Sau

Pragul de semnificatie = 1,000,000x 1% = 10,000lei-FF(4)

III Profitul brut 80,000lei

Pragul de semnificatie = 80,000x 5% = 4,000lei-FF(5)

Sau

Pragul de semnificatie = 80,000 x 10% = 8,000lei-FF(6)

Nivelul pragului de semnificatie se stabileste de obicei, intre valoarea celui mai mic si a celui mai mare din factorii calculati, situandu-se in intervalul indicat de factorii 1-6.

In functie de circumstante, de natura activitatii, pragul de semnificatie se poate stabili peste sau sub limitele prezentate, in functie de rationamentul profesional al auditorului.

In cazul in care entitatea patrimoniala auditata inregistreaza pierderi, sau daca se constata ca profitul este prezentat distorsionat, nu se vor lua in considerare la calculul pragului de semnificatie factorii de fiabilitate 5 si 6, utilizandu-se alti factori considerati mai adecvati.

Cea mai uzitata metoda in practica pentru calculul pragului de semnificatie este cifra de afaceri:

NPS = CA x 0.5% -factor de fiabilitate 3, unde:

NPS-nivelul pragului de semnificatie

CA-cifra de afaceri.

Definirea riscul de audit

Riscul exprima un pericol, ca o situatie sa se prezinte diferit fata de situatie normala sau una ideala si care poate avea consecinte reale sau potentiale.

Riscul de audit reprezinta riscul pe care auditorul il atribuie unei opinii de audit incorecte, atunci cand situatiile financiare contin informatii eronate semnificative

Componentele riscului de audit (RA)

Riscul de audit poate fi impartit in trei componente:

a)      riscul inerent (RI);

b)      riscul de control (RC);

c)      riscul de nedectare (RN).

Riscul inerent reprezinta posibilitatea ca soldul si/sau rulajul unui cont, sau o categorie de tranzactii sa comporte erori ce pot fi semnificative, fie luate individual, fie cumulate cu erori din alte solduri sau categorii de tranzactii.

Riscul de control este riscul aparitiei unor situatii eronate semnificative in soldul sau rulajul unui cont sau a unor clase de conturi sau intr-o categorie de tranzactii, luate fie individual, fie cumulate cu alte erori din alte solduri sau categorii de tranzactii, care nu au fost dedectate in timp util de catre sistemului contabil si de control intern al societatii.

Riscul de nedetectare este riscul ca procedurile fundamentale ale auditorilor (proceduri analitice, de fond, teste ale detaliilor aferente tranzactiilor si conturilor), sa nu conduca la descoperirea unor situatii eronate semnificative care se inregistreaza la nivelul soldului unui cont sau a unei clase de conturi, fie luata individual, sau cumulate cu erori din alte solduri sau clase de conturi.

Formula de calcul a riscului de audit (RA) este urmatoarea:

RA=RIxRCxRN

Limita maxima admisa a riscului de audit acceptata de auditor este de 5%. Acest lucru presupune un grad de asigurare de 95%, respectiv ca din 100 de probe, 95 sunt certe si doar 5 din 100 tind (risca) sa nu fie exacte. Gradul de abatere admis fiind de maxim 5%, deci RA ≤ 5%.

Riscul inerent

Riscul inerent se refera la erorile semnificative ce pot apare in rulajul sau soldul unui cont, sau in cadrul unei categorii de tranzactii, luate individual sau cumulate cu erori din alte solduri de cont sau tranzactii, datorate unui sistem contabil si de control inadecvate sau a unor deficiente manageriale de organizare.

Riscul inerent este de doua tipuri:

riscul inerent global sau conjunctural;

riscul inerent specific.

Tabelul cu factorii de risc inerenti considerati adecvati este urmatorul:

Numarul de riscuri inerente specifice identificate

Nivelul general de risc inerent

Foarte scazut

Scazut

Mediu

Ridicat

0

1

2

3

4

0, 1 sau 2 riscuri

23%

50%

70%

100%

3 sau 4 riscuri

50%

70%

100%

100%

5 sau 6 riscuri

70%

100%

100%

100%

Riscul inerent global

Verificarea riscului global sau conjunctural este utilizat pentru a putea clasifica clientii auditati in companii cu risc ridicat, mediu, scazut si foarte scazut.

Pentru evaluarea riscului inerent global se intocmesc liste cu intrebari.

Intrebarile trebuiesc foarte bine formulate, astfel incat un raspuns afirmativ sa reprezinte un factor de risc.

Evaluarea riscului inerent global, presupune evaluarea riscurilor inerente  pentru urmatoarele sectiuni:

a)      activitatea societatii auditate;

b)      managementul societatii;

c)      contabilitate;

d)      auditul societatii.

a) Activitatea societatii auditate

In aceasta sectiune se analizeaza factorii care afecteaza activitatea generala a entitatii , inclusiv existenta unor unor motivatii posibile de a manipula cifrele.

Lista de verificare a riscului inerent conjunctural pentru activitatea societatii auditate:

Client: Intocmit de (calitatea): Data

Perioada auditata Revizuit de (responsabilul de misiune)

Raspuns

Nr

Intrebarea

Da

Nu

1

Societatea comerciala opereaza intr-un sector cu un nivel ridicat de risc?

X

2

Exista vreun creditor cu o importanta individuala semnificativa?

X

3

Exista o detinere mai mare de 25% din capitalul social de catre unii actionari care nu sunt implicati in administrarea sau in conducerea executiva?

X

4

Se anticipeaza in viitorul apropiat vanzarea afacerii sau a unei parti din ea?

X

5

A fost preluat controlul societatii de altcineva in ultimele 12 luni?

X

6

Este societatea comerciala insolvabila?

X

Evaluarea riscului inerent conjunctural pentru activitatea societatii

Observam ca din 6 intrebari la care se astepta raspunsul nu, exista doua intrebari la care raspunsul este da, rezulta ca exista doi factori de risc.

Ponderea raspunsurilor pozitive in totalul intrebarilor este de 33.33% (2/6), deci ne incadram in prima linie a tabelului cu factori de risc (2 factori), coloana 2, risc scazut. Riscul inerent conjunctural activitatii clientului este scazut.

b. Managementul societatii

Pentru evaluarea riscului legat de managementul societatii intrebarile sunt legate de trei aspecte, respectiv:

increderea in competenta echipei manageriale de a conduce societatea;

posibilitatea existentei unor motive de manipulare a rezultatelor;

atitudinea fata de controlul intern.

Lista de verificare a riscului inerent conjunctural pentru managementul societatii auditate:

Client: Intocmit de (calitatea): Data

Perioada auditata Revizuit de (responsabilul de misiune)

Raspuns

Nr.

Intrebarea

Da

Nu

1

Ii ipsesc echipei manageriale cunostintele si experienta necesra pentru a conduce societatea?

2

Au managerii tendinta de a angaja compania in actiuni cu risc ridicat?

3

Au avut loc schimbari ale managerilor din functii cheie, pe perioada auditata?

4

Exista cerinte de a mentine un anumit nivel de profit sau de a indeplini anumite obiective?

5

Au rezultatele raportate o semnificatie personala pentru manageri (ex. prime legate de profit)?

6

Controlul intern si auditul intern sunt slabe?

7

Lipsesc sistemele informationale manageriale performante?

Evaluarea riscului inerent conjunctural pentru managementul societatii

c) Contabilitatea

Evaluarea riscului conjunctural in cazul contabilitatii are in vedere sistemul contabil precum si competenta si credibilitatea personalului din compartimentul financiar-contabil. Intrebarile sunt foarte directe si nu necesita lamuriri sau explicatii suplimentare.

Lista de verificare a riscului inerent conjunctural pentru contabilitatea  societatii auditate:

Client: Intocmit de (calitatea): Data

Perioada auditata Revizuit de (responsabilul de misiune)

Raspuns

Nr.

Intrebarea

Da

Nu

1

Este functia contabila descentralizata?

2

Exista un sistem informatic de prelucrare al datelor contabile inadecvat?

3

Ii lipsesc personalului din contabilitate cunostintele necesare si instruirea pentru a-si indeplini sarcinile ce le revin?

4

Exista probleme de atitudine sau de etica in departamentul contabilitate?

5

Exista riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului ca angajatii lucreaza sub presiune?

Evaluarea riscului inerent conjunctural pentru contabilitatea societatii.

d) Auditul societatii

Aceasta sectiune finala a listei de verificari a riscului inerent global are in vedere evaluarea generala a riscului auditarii, si se refera la cunoasterea de catre auditor a clientului si a relatiilor existente intre auditor si client, intrebarile referindu-se strict la aceste aspecte.

Verificarea riscului inerent conjunctural al auditului societatii, nu trebuie confundat cu riscul de audit, primul fiind o parte componenta a riscului de audit.

Lista de verificare a riscului inerent conjunctural pentru contabilitatea societatii auditate:

Client: Intocmit de (calitatea): Data

Perioada auditata Revizuit de (responsabilul de misiune)

Raspuns

Nr.

Intrebarea

Da

Nu

1

Este prima data cand societatea este auditata?

2

Este prima data cand auditorul, va audita acest client?

3

A existat o opinie de audit cu rezerve in ultimii doi ani?

4

Este relatia cu clientul una conflictuala sau in curs de deteriorare?

3

Exista presiuni legate de onorarii sau de timp?

4

Exista un numar semnificativ de tranzactii greu de auditat?

Evaluarea riscului inerent conjunctural  pentru auditul societatii.

Pentru fiecare sectiune din cele patru prezentate mai sus, se evalueaza riscul inerent conjunctural, apoi se face o evaluare generala a riscului inerent global. In cadrul fiecarei sectiuni, toate intrebarile se considera a contribui in mod egal la aparitia riscului.

In functie de evaluarea riscului inerent global sau conjunctural, entitatea patrimoniala auditata poate fi catalogata ca fiind una cu un risc foarte scazut, scazut, mediu sau ridicat.

Relatia de calcul pentru riscul inerent global este urmatoarea:

RIG = RIGAS x RIGM x RIGC x RIGAS, unde:

RI-riscul inerent global sau conjunctural

RIGAS-riscul inerent global al activitatii societatii

RIGAM-riscul inerent global al managementului societatii

RIGC-riscul inerent global al auditului societatii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 8244
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved