Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


AXE PRIORITARE PENTRU FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA (F.E.A.D.R.)

Agricultura+ Font mai mare | - Font mai micAXE PRIORITARE PENTRU FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA (F.E.A.D.R.)AXA PRIORITARA

OBIECTIVE SPECIFICE

REZULTATE ASTEPTATE

Axa 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Are alocat 45% din totalul fondului.

- Dezvoltarea de noi produse agricole si cresterii calitatii lor.

- Introducerea de noi tehnologii de procesare care sa permita o utilizare superioara a materiei prime si a subproduselor rezultate din procesare.

- Transferul de tehnologie, inovare si calitate in cadrul lantului agroalimentar coroborat cu o dezvoltare profesionala a capitalului uman.

- Dezvoltarea de noi debusee de piata pentru produsele agricole si silvice.

- Crearea de piete de desfacere noi si inovative.

- Dezvoltarea de produse pentru energie regenerabila si biocombustibili.

1. Imbunatatirea competentelor profesionale in vederea cresterii capacitatii manageriale prin:

a. Dezvoltarea sistemului de informare si instruire al agricultorilor si detinatorilor de paduri a procesatorilor de produse agricole si forestiere in vederea imbunatatirii cunostintelor profesionale si a managementului;

b. Sprijin acordat agricultorilor, proprietarilor si administratorilor de padure pentru imbunatatirea performantei generale in scopul cresterii viabilitatii exploatatiei.

2. Restructurarea si dezvoltarea fermelor si cresterea competitivitatii produselor agricole si silvice

a. Avand in vedere doua considerente potrivit carora aproape un milion de exploatatii agricole se incadreaza in categoria celor de semi-subzistenta si gradul scazut al productivitatii si competitivitatii produselor se impune drept masura prioritara incurajarea intrarii pe piata a fermelor de semi-subzistenta prin cresterea viabilitatii acestora.

b. Cresterea competitivitatii produselor agricole si silvice, sporirea valorii economice a padurilor private si diversificarea productiei, precum si dezvoltarea oportunitatilor de piata, cu mentinerea unui management durabil.

c. Dezvoltarea initiativelor asociative care sunt indispensabile pentru cresterea eficientei economice a exploatatiilor agricole si a padurilor private prin incurajarea crearii grupurilor de producatori.

d.Tinand cont de faptul ca subdezvoltarea sectorului agricol va afecta pe termen mediu si lung competitivitatea agriculturii si ca in acelasi timp este necesara o dezvoltare rapida in urmatorii ani, a investitiilor in infrastructura de dezvoltare si adaptare a agriculturii si silviculturii.

e. Folosirea mai eficienta a oportunitatilor oferite de agricultura intr-o abordare inovativa pentru producerea de materie prima si energie regenerabila si totodata prin crearea de noi locuri de munca in spatiul rural.

3. Restructurarea si modernizarea sectoarelor de procesare a produselor agricole si a forestiere.

Imbunatatirea procesarii primare si a marketingului produselor agricole si silvice prin investitii eficiente, inclusiv in energie regenerabila, in noi tehnologii si in noi oportunitati de piata, in conditii prietenoase cu mediul.

AXA PRIORITARA

OBIECTIVE SPECIFICE

REZULTATE ASTEPTATE

Axa 2: Imbunatatirea mediului si a peisajului natural

Are alocat 25% din totalul fondului.

- Mentinerea populatiei in mediul rural;

- Imbunatatirea calitatii mediului rural in Romania;

- Promovarea managementului durabil al terenurilor agricole si forestiere.

Conservarea si protejarea biodiversitatii, solului si apei in conformitate cu obiectivele de mediu ale UE si obligatiile legate de agricultura si silvicultura - in principal conservarea biodiversitatii, managementul sit-urilor Natura 2000, protectia solului si a apei (incluzand Directiva Cadru pentru Apa si Nitrati) si reducerea emisiilor.

Aceastea vor conduce la:

Dezvoltarea unei surse de venit alternative pentru fermieri prin rasplatirea acestora pentru oferirea de servicii de mediu;

Mentinerea si imbunatatirea atractivitatii spatiului rural pe baza diversificarii activitatilor fermierilor si a altor activitati economice alternative, in special a celor legate de turism si relaxare;

Incurajarea dezvoltarii unei balante intre dezvoltarea economica a spatiului rural si folosirea durabila a resurselor naturale prin intermediul carora cresterea economica prezenta si viitoare va fi construita si mentinuta;

1. Promovarea managementului durabil al terenului agricol

a) Sprijinirea folosirii continue a terenului agricol in zonele montane afectate de handicapuri naturale - asa numitele Zone Defavorizate (LFAs)

Aceasta este in mod deosebit importanta pentru evitarea abandonarii terenurilor si eventuale pierderi de spatii agricole largi, unde se practica agricultura extensiva in zone montane ce au valoare naturala si culturala. Multe din aceste zone includ sit-uri Natura 2000 care cer management continuu din partea fermierilor (ex. Pastoritul pajistilor semi-naturale) si care de asemenea ofera un bun potential turismului rural.

b) Incurajarea fermierilor si a altor manageri de terenuri sa introduca si sa continue folosirea metodelor de productie agricola ce sunt compatibile cu protectia si imbunatatirea conditiilor de mediu si care trec dincolo de standardele de baza relevante

Aceste masuri de agro-mediu vor fi pregatite in cadrul unui Plan national de Agro-Mediu ce va avea ca principale prioritati:

Conservarea terenurilor agricole cu inalta valoare naturala ce sunt amenintate de schimbarea folosirii terenului, intensificarea agriculturii si abandon;

Dezvoltarea agriculturii ecologice ca o metoda de productie agricola profitabila si prietenoasa cu mediul;

Imbunatatirea managementului solului, incluzand zonele puternic afectate de eroziunea solului si prezentand risc de pierderi mari de nutrienti;

Mentinerea varietatii genetice prin sprijinirea conservarii raselor de animale de ferma autohtone si a varietatilor traditionale ale principalelor plante de cultura, in particular unde acestea au beneficii de mediu aditionale;

c) Sprijin pentru investitii non-productive pentru sprijinirea implementarii de masuri specifice de agro-mediu in Planul national de Agro-Mediu propus si imbunatatirea participarii publice referitor la valoarea culturala si naturala a sit-urilor Natura 2000 precum si a altor zone cu inalta valoare naturala.

2. Managementul durabil al terenului forestier

a) Sprijin pentru extinderea suprafetei de paduri prin impadurirea terenurilor agricole si ne-agricole avand in vedere protectia mediului, prevenirea dezastrelor naturale si diminuarea efectului schimbarilor climatice.

b) Sprijin pentru masurile voluntare de gospodarire a padurilor, aplicate in scopul dezvoltarii biodiversitatii si conservarii siturilor naturale.

c) Sprijin pentru proprietarii de paduri in derularea investitiilor neproductive ce conduc la o valoare ridicata a padurilor.

AXA PRIORITARA

OBIECTIVE SPECIFICE

REZULTATE ASTEPTATE

Axa 3: Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural si incurajarea diversificarii economiei rurale

Are alocat 27,5% din totalul fondului.

- Imbunatatirea standardelor de viata in mediul rural

- Cresterea performantelor economice si a diversificarii in vederea asigurarii stabilitatii populatiei din zonele rurale si pentru a contribui la un echilibru teritorial durabil economic si social.

1. Dezvoltarea multifunctionalitatii zonelor rurale

a) Prin masurile implementate de Axa 1 se va realiza o crestere a productivitatii muncii si implicit o eliberare de personal angrenat in activitati agricole. Toata aceasta forta de munca eliberata din sectorul agricol impreuna cu populatia existenta intr-un procent semnificativ, va trebuie sa fie orientata catre alte tipuri de activitati nonagricole pentru a se asigura stabilitatea ei in spatiul rural.

Astfel, diversificarea activitatilor economice in vederea cresterii gradului de ocupare a fortei de munca devine un obiectiv primordial pentru aceasta axa.

b) Dezvoltarea si stimularea in spatiul rural a microintreprinderilor si punerea in valoare a spiritului intreprinzator, este o solutie pentru rezolvarea gradului de sub ocupare a populatiei apte de munca, in special a tinerilor si femeilor, avand un impact social pozitiv.

Crearea si dezvoltarea microintreprinderilor in mediul rural depinde in cea mai mare masura de existenta unei infrastructuri si a unei pregatiri profesionale adecvate.

Se are in vedere promovarea de micro-intreprinderilor orientate in special spre acele activitati din amontele si avalul agriculturii si a altor activitati care conduc la imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural.

Crearea acestor micro-intreprinderi va determina cresterea ratei de ocupare a populatiei rurale si in special a tinerilor si a femeilor, determinand totodata cresterea valorii adaugate locale.

c) O componenta importanta a turismului rural este agroturismul, care se axeaza pe acordarea de servicii turistice de catre ferma sau gospodaria agricola si care pastreaza totodata ospitalitatea populatiei, care continua importante traditii si obiceiuri din mediul rural asigurand in acest fel pastrarea identitatii culturale.

In ultimii ani acest tip de activitate a cunoscut o dezvoltare destul de puternica dat fiind specificul spatiului rural romanesc. Pentru perioada 2007-2013 se are in vedere continuarea sprijinului pentru aceste activitati turistice luand in considerare impactul pozitiv acestora asupra comunitatilor rurale.

2. Cresterea atractivitatii zonelor rurale si renovarea satelor

a) Imbunatatirea serviciilor de baza reprezinta unul din obiectivele cheie pe care Romania le are in vedere pentru reducerea ratei migratiei din mediul rural, a mentinerii populatiei tinere, pentru dezvoltarea economiei si a calitatii vietii. Principalele servicii de baza din spatiul rural romanesc sunt cele legate de infrastructura de sanatate, de invatamant, biblioteci, cinematografe, caminele culturale, locuri de petrecere a timpului liber, servicii de transport si comunicare.

In acest sens se vor sprijini activitati de recreare, sportive si culturale, de ingrijire a copiilor, servicii de transport, de telecomunicatii (accesul la internet a tinerilor din mediul rural creand oportunitati egale fata de cei din mediul urban) si de comert (aprovizionari complete ale populatiei cu produse de stricta necesitate alimentare si nealimentare).

b) Renovarea satelor implica dezvoltarea infrastructurii si valorificarea patrimoniului cultural, arhitectural si natural, contribuind astfel la o dezvoltare durabila, la cresterea atractivitatii si a calitatii vietii din spatiul rural.

Elementele esentiale pentru renovarea satelor in Romania, presupun intr-o prima faza lucrari de imbunatatire a infrastructurii de drumuri si apa, transport, renovarea cladirilor, dar si de pastrare a peisajului local.

Este de la sine inteles ca dezvoltarea acestor infrastructuri locale la scara mica, joaca un rol important in cresterea economica prin conectarea acestor investitii la strategii locale de diversificare si dezvoltare a potentialului local.

3. Cresterea potentialului uman necesar pentru diversificarea economiei rurale

Implicarea actorilor locali presupune elaborarea si intocmirea unor strategii si proiecte punctuale in vederea valorificarii patrimoniului cultural, arhitectural si natural.

Formarea si pregatirea profesionala vor duce la cresterea ofertei de servicii, cu un impact pozitiv in consolidarea coeziunii sociale si a identitatii locale.

Cea mai mare provocare pentru spatiul rural romanesc este aceea de a forma parteneriate, asociatii, prin care toti locuitorii isi vor putea aduce aportul conceptual si financiar pentru a crea strategii de dezvoltare locala ca instrument de punere in valoare a resuselor, si de solutionare a unor probleme specifice.

Pentru acest lucru sunt necesare cunostinte si competente pentru a putea elabora studii si analize, pentru a creiona care sunt necesitatile si mijloacele necesare de solutionare a acestora.

AXA PRIORITARA

OBIECTIVE SPECIFICE

REZULTATE ASTEPTATE

Axa 4: LEADER

Are alocat 45% din totalul fondului.

a) Promovarea parteneriatelor public-private prin crearea si sustinerea unui numar pilot de Grupuri de actiune locala (GAL) prin dezvoltarea capacitatii lor de implementare a abordarii LEADER prin oferirea de training pentru dobandirea de aptitudini profesionale, cunostinte privind animarea si implementarea strategiilor.
Aceasta va include sprijinul pentru studii din zonele respective, activitati care vizeaza pregatirea strategiilor locale, training-ul personalului implicat in strategiile de dezvoltare locala si al leaderilor, promovarea de diverse evenimente, costuri de functionare ale GAL-urilor etc.

b) Implementarea de strategii de dezvoltare care sprijina proiecte/activitati locale care conduc la atingerea obiectivelor din una sau mai multe axe prioritare - competitivitate, mediu si calitatea vietii/diversificare.

c) Promovarea celor mai bune tehnici de implementare a strategiilor de dezvoltare locala prin incurajarea proiectelor de cooperare intre GAL-uri pentru a incuraja inovarea si antreprenoriatul prin conectarea populatiei locale la noi idei si abordari.

Sprijinul oferit prin intermediul Axei LEADER ofera oportunitatea de a introduce o abordare de dezvoltare rurala teritoriala, de jos in sus, mai integrata care se construieste pe identificarea necesitatilor locale si dezvolta strategii de dezvoltare locala care combina una sau mai multe obiective prioritare - competitivitate, mediu si calitatea vietii/diversificare.

Deoarece Romania aplica pentru prima data o asemenea abordare, ea va fi introdusa pentru perioada 2007-2009 in zone pilot cu un accent deosebit pe cresterea constientizarii, consolidarea capacitatii locale si utilizarea principiului 'learning by doing' ca baza pentru extinderea si in cazul altor zone in perioadele de programare viitoare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1569
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved