Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


GESTIUNE SI EVIDENTA ECONOMICA

Agricultura

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
TRIFOIUL ALB - Samanta si semanatul
CULTIVAREA CAPSUNILOR
MODELAREA FENOMENELOR ECONOMICE
Strategii Non-Poluante de combatere a patogenilor si daunatorilor din cultura de mazare
Tehnologia de cultura a PORUMBULUI ZAHARAT
MANUAL PENTRU OBTINEREA COMPOSTULUI IN GOSPODARII
POLITICA AGRICOLA COMUNITARA
Tehnica irigatiei subterane
GRAUL
CRESTEREA VITEILOR - CONDITIILE PENTRU CRESTEREA VITEILOR


GESTIUNE SI EVIDENTA ECONOMICA

1. Nota introductiva

Modulul “Gestiune si evidenta economica” este integrat in curriculum diferentiat din cultura de specialitate, clasa a ***- a, liceu tehnologic, pentru calificari din domeniul agricultura, nivel trei si se studiaza intr-un numar de *** de ore efectuate de catre profesorul de specialitate. Modulul “ Gestiune si evidenta economica” reprezinta unitatea de competente tehnice generale “ Gestiune si evidenta economica”.
Programa se citeste liniar datorita asocierii dintre rezultatele invatarii si continuturi.

Programa scolara reprezinta elementul de baza in realizarea proiectarii didactice, ceea ce presupune lecturarea cu atentie a ei. Pentru ca programa sa-si dovedeasca din plin utilitatea in proiectare, ea trebuie studiata in corelatie cu Standardul de Pregatire Profesionala in care sunt stipulate rezultatele invatarii, criteriile de realizare cu privire la abilitati, atitudini, cunostinte si probele de evaluare, necesare inregistrarii performantelor elevilor.

2. Locul modulului in cadrul planului de invatamant, lista cu rezultatele invatarii care apartin modulului.

In planul de invatamant Gestiune si evidenta economica” este modulul nr******

Lista cu rezultatele invatarii:

Monitorizeaza situatia patrimoniala a unitatii economice ti a rezultatelor obtinute.

Participa la efectuarea inventarierii patrimoniului

Explica evaluarea elementelor patrimoniale

Aplica calculatia de costuri

3. Tabel de corelare intre rezultatele invatarii si continuturi:

Nr. crt.

Rezultatele invatarii

Continuturile formarii

1. Monitorizeaza situatia patrimoniala a unitatii economice ti a rezultatelor obtinute

Bilant : concept, ecuatie A= P

Rolul:     situatia neta a patrimoniului, rezultatul economico-financiar net, furnizarea unor date de detaliu privind activele, stocurile, creantele si datoriile, provizioanele, repartizarea rezultatului exercitiului, veniturile si cheltuielile

Functii: de generalizare, de informare, de analiza

Structura: -bilatulul propriu-zis: activul bilantier, pasivul bilantier.

-contul de profit si pierdere:venituri si cheltuieli de exploatare, financiare, extraordinare, rezultatul exercitiului

-anexe la bilant: active imobilizate, stocuri, creante, datorii, repartizarea profitului, calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

Tipuri de operatii: A+X= P+X; A-X= P-X; A-X+X = P; A= P-X+X

2. Participa la efectuarea inventarierii patrimoniului

Functiile inventarierii : functia de control a concordantei dintre evidenta scriptica si cea faptica, functia de stabilire a situatiei nete a patrimoniului si a rezultatului economico-financiar, de calcul si evidenta a stocurilor, consumurilor si vanzarilor.

Etapele inventarierii : pregatirea inventarierii, inventarierea propriu-zisa,    stabilirea rezultatelor inventarierii.

Documente: declaratia de inventar, lista de inventariere, registrul inventar, decizia de imputare.

3. Explica evaluarea elementelor patrimoniale

Evaluarea elementelor patrimoniale :concept, criterii de evaluare:valoarea de utilitate, reala,timpul, criteriul mentinerii capitalului

Baze de evaluare:costul istoric, curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata

Preturi utilizate in evaluarea contabila: al producatorului , de livrare, cu ridicata, cu amanuntul

Forme de evaluare: la intrare si iesire din gestiune , la inventar, la bilant

Aplica calculatia de costuri   

Cost: concept

Ccriterii de clasificare a cheltuielilor de productie: continut economic, modul in care participa la crearea de bunuri, locul de efectuare, modul de includere in costul productiei, legatura lor cu procesul de productie, comportamentul fata de evolutia volumului fizic al productiei,natura lor

Criterii: momentul elaborarii, sfera de cuprindere a cheltuielilor in costuri, particularitatile procesului tehnologic, modul de evaluare a costurilor, modul de structurare a costurilor

Cost unitar: fix, variabil, total – pentru productii vegetale si animale (cost/ha, cost/litru lapte, cost/kg spor, cost/zi furajata, cost/kg lana)

Procedee :de delimitare a cheltuielilor pe purtatori si sectoare, de repartizare a cheltuielilor indirecte, de separare a cheltuielilor in variabile si fixe, de determinare a costurilor unitare

Metode: - de tip absorbant: globala, pe faze, pe comenzi

- de tip partial

Sugestii metodologice:

4.1. Explicarea corelatiilor intre rezultatele invatarii si continuturi

Competentele pentru abilitatile cheie, si competentele tehnice generale se formeaza prin

pregatire practica, stagii de pregatire practica si instruire teoretica.

Continuturile corespunzatoare rezultatelor invatarii se coreleaza cu numarul de credite pentru unitatile de competente care corespund numarului de ore din planul de invatamant pentru cele trei tipuri de instruire. Pentru pregatirea practica la modulul ,, Gestiune si evidenta economica” sunt alocate ***ore care reprezinta laboratorul tehnologic.

Orele de laborator tehnologic se efectueaza de catre profesorul de specialitate.

Prezentam in continuare modul de parcurgere, in ordine cronologica, a continutului, care

de fapt reprezinta baza planificarii calendaristice.

Nr.

crt.   

Tema

Nr. de ore alocat

Instruire teoretica

Laborator tehnologicBilantul contabil

x

Rolul bilantului

x

Functiile bilantului

x

Structura bilantului

x

Tipuri de operatii

x

Functiile inventarierii 

x

Etapele inventarierii 

x

Documente aferente inventarierii

x

Evaluarea elementelor patrimoniale

x

preturi utilizate in evaluarea contabila

x

Forme de evaluare in contabilitate

x

Notiunea de cost, cost unitar, cheltuieli de productie

x

Clasificarea cheltuielilor de productie

x

Clasificarea calculatiei dupa criterii date

x

Calcularea costului pe unitatea de produs

x

Procedee de calculatie a costurilorx

Metode de calculatie a costurilor

x

Total

x

Numarul de ore alocat pe teme este orientativ, ramanand la latitudinea profesorului sa decida asupra repartizarii orelor, repartitie ce se va realiza in functie de conditiile si cerintele concrete din scoala.

4.2. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare / invatare

Curriculum-ul scolar pentru modulul ,, Gestiune si evidenta economica” se studiaza in clasa a **** -a, liceu tehnologic, intr-un numar total de *** ore care reprezinta instruire teoretica si laborator tehnologic.

Pentru formarea rezultatelor invatarii definite in Standardul de Pregatire Profesionala, si in mod deosebit a abilitatilor, pregatirea teoretica si practica se organizeaza pe grupe de minimum 10 elevi si se executa in laboratoare, in ferma didactica, la agentii economici de profil, sub indrumarea profesorilorde specialitate.

La baza elaborarii curriculum-ului a stat Standardul de Pregatire Profesionala, respectiv unitatea de competente Gestiune si evidenta economica” cuantificata cu 1,5 credite.

Utilizarea unor metode cu activitatea didactica centrata pe elev cum sunt: studiul de caz, brainstormingul cu toate variantele sale (Philips 6.6, 3.5.6, turul galeriilor), jocul de rol, descoperirea, problematizarea, mozaicul, lucrul pe statiuni asigura eficientizarea procesului de invatare si permit contextualizarea si agregarea competentelor cheie cu cele tehnice generale. De asemenea ele dezvolta la elevi gandirea logica, cauzala, analitica, critica, imaginatia, creativitatea si ii deprind sa colaboreze si sa coopereze in cadrul echipei.

De aceea demersul didactic depus de profesorul de specialitate trebuie sa fie focalizat spre atingerea rezultatelor invatarii.Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasa a activitatii didactice si folosirea celor mai adecvate metode si mijloace de invatamant care sa raspunda stilurilor de invatare de nivel 3, care sa ofere posibilitatea de a opta pentru un procedeu sau altul, de a reflecta asupra lucrurilor nou invatate si care sa le dea sentimentul realizarii si succesului.

Pentru eficientizarea procesului de predare – invatare, profesorul trebuie sa-si proiecteze din timp activitatea didactica prin elaborarea de fise de lucru, fise de documentare, fise de observatie, probe de evaluare si autoevaluare, prin pregatirea materialelor si a spatiului de lucru.

Sugestii cu privire la evaluare:

Masura in care se formeaza rezultatele invatarii din Standardul de Pregatire Profesionala este scoasa in evidenta de evaluare.

Se pot utiliza metodele clasice de evaluare, dar si cele alternative cum sunt: observarea sistematica a elevului, investigarea, proiectul, portofoliul elevului, pentru care profesorul trebuie sa elaboreze instrumentele de evaluare.

Autoevaluarea este o metoda utilizata tot mai frecvent, pentru a stimula elevii sa-si formeze si sa-si exprime opinii proprii.

Instrumentele de evaluare trebuie elaborate in corelare cu criteriile de realizare cu privire la abilitati, cunostinte, atitudini si cu probele de evaluare din Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea elevilor se face numai pentru dobandirea rezultatelor invatarii specificate in Standardul de Pregatire Profesionala. Demonstrarea unei alte abilitati in afara celor din rezultatele invatarii specificate este lipsita de semnificatie in cadrul evaluarii.

Instrumentele de evaluare trebuie sa fie adecvate scopului urmarit si sa permita elevilor sa demonstreze ca au atins Standardele de Pregatire Profesionala pentru unitatea de competente definita.

Multitudinea instrumentelor de evaluare solicita din partea elevilor sa formuleze raspunsuri sau sa aleaga raspunsuri corecte.

Probele de evaluare pot fi orale, scrise si practice in functie de cerintele unitatii de competente si de probele specificate in Standardul de Pregatire Profesionala

Exemplu:

1.A Proba orala

Enuntati rolul bilantului contabil.

2.A Alegeti raspunsul corect:

Situatia neta a patrimoniului este data de relatia:

a)      situatia neta = activ-datorii

b)      activ = capital propriu+datorii

c)      datorii = activ-capital propriu

3.A Completati :

Determinarea rezultatului economico-financiar net se poate face cu date din doua surse:

din bilantul propriu-zis, conform relatiei:

Rezultat net = Capitaluri proprii la sfarsitul exercitiului -…………… +/- Modificari de capital in cursul exercitiului

din contul de profit si pierdere , conform relatiei:

rezultatul net = ----- ----- ---- - ----- ----- -----------

1.B Proba orala

Enumerati functiile bilantului contabil.

2.B Cititi cu atentie elementele din cele doua coloane si faceti asocierea acestora prin sageti:

Coloana A Coloana B

Bilantul este un document de sinteza Functia de analiza

Bilantul este un document de raportare contabila Functia de informare

Bilantul este un document de analiza contabila Functia de generalizare

Functia de calcul

Alegeti varianta corecta:

1.C Bilantul propriu-zis contine:

a) posturi de activ

b) posturi de pasiv

c) posturi de activ si de pasiv

2.C Posturile bilantiere se grupeaza dupa:

a) destinatie

b) provenienta

c) destinatie si provenienta

d) functia elementelor continute

e) functie, destinatie si provenienta

3.C Sa se prezinte bilantul contabil structurat pe cele patru componente ( active imobilizate, active circulante, capital propriu si datorii), stiind ca:

a) total activ = 42,000,000

b) activul imobilizat reprezinta 40% din activul circulant

c) datoriile reprezinta 70% din activul circulant

d) profitul este egal cu 10% din capital

4.D Societatea comerciala ALFA S.R.L. prezinta la data de 01.01.N urmatoarele elemente patrimoniale:

- mijloace fixe    20.000.000

- capital social    30.000.000

- terenuri    10.000.000

- materiale 2.000.000

- furnizori    5.000.000

- credite bancare    5.000.000

- conturi curente la banci    7.500.000

- casa    500.000

In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatii economice care au produs modificari:

1. se cumpara un teren in valoare de 10mil. lei

2. din contul de disponibilitati de la banca se achita datoria fata de furnizori in suma de 1 mil. lei

3. se ridica din contul de la banca suma de 500.000 lei pentru efectuarea unor plati prin casieria unitatii

4. se achita obligatia fata de furnizori, dintr-un credit de la banca in suma de 2 mil. lei

Se cere:

- sa se intocmeasca bilantul initial

- sa se analizeze modificarile produse de operatiile economice de mai sus asupra marimii valorice a elementelor patrimoniale

- sa se intocmeasca bilantul dupa fiecare operatie economica


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2073
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site