Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASIGURAREA CLADIRILOR, CONSTRUCTIILOR, ECHIPAMENTELOR PRECUM SI A ALTOR BUNURI - Interesul asigurabil

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micASIGURAREA CLADIRILOR, CONSTRUCTIILOR, ECHIPAMENTELOR

PRECUM SI A ALTOR BUNURIAsigurarea joaca un rol important in protejarea bunurilor ( mobile si imobile ) de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compenseaza cheltuielile impuse de repararea sau de inlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute. In asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire.

Interesul asigurabil este valoarea pecuniara a bunului, expus avariilor, distrugerii sau pierderii, sau valoarea patrimoniala ce poate fi pierduta de asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat. Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial asupra bunului asigurat, la fel si beneficiarul asigurarii incheiate trebuie sa aiba interes, daca acesta nu este cel care efectueaza asigurarea.

Conditiile esentiale pentru existenta unui interes asigurabil in cazul unui bun sunt :

in cazul pierderii sau degradarii bunului, asiguratul sa sufere o dauna, ce poate fi evaluata in bani,

bunul mentionat sa constituie obiectul asigurarii,

asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat, acesta trebuie sa fie intr-o relatie directa, recunoscuta legal, cu obiectul asigurarii, astfel incat sa aiba de suferit in urma distrugerii sau pierderi acestuia.

Regula de baza in asigurarile de bunuri este ca interesul asigurabil sa existe atat in momentul incheierii asigurarii, cat si in momentul producerii riscului asigurat.

Obiectul asigurarii este bunul mobil sau imobil care poate fi asigurat impotriva deteriorarii sau pierderii si care poate fi asigurat facultativ:

bunurile apartinand persoanelor fizice si juridice;

bunurile primite in folosinta sau aflate la acestea spre pastrare, reparare, prelucrare, curatire, vopsire, vanzare ori spre a fi expuse in cadrul muzeelor sau expozitiilor;

bunurile care fac obiectul unor contracte de concesionare, inchiriere sau locatiile de gestiune privind pensiile ocupationale

Dupa cum se poate vedea mai sus, la bunurile ce se supun asigurarii, interesul asigurabil nu este numai al proprietarului acestuia, ci si alte persoane cum ar fi :

Proprietate in comun o persoana care detine in comun cu una sau mai multe persoane un bun sau o cladire, are dreptul legal de a asigura cadirea respectiva la intreaga valoare. Acest lucru nu inseamna ca, in caz de distrugere totala a bunului sau cladirii asigurate, persoana respectiva va fi singura care va fi despagubita. Acesta va putea beneficia de despagubire numai in limita dreptului de proprietate, iar daca incaseaza valoarea totala a despagubirii, va actiona ca agent al celorlalti proprietari, fiind obligat sa le ofere acestora partea ce li se cuvine din despagubire.

Proprietate ipotecata in cazul unui contract de ipoteca, ambele parti au un interes asigurabil, debitorul ipotecar in calitate de proprietar si societatea ipotecara in calitate de creditor. De obicei in asemenea cazuri se incheie o asigurare in numele ambelor parti.

Proprietate inchiriata chiriasul nu este obligat sa incheie un contract de asigurare a proprietatii inchiriate, insa, in cazul in care incheie o astfel de asigurare, el o incheie in numele si folosul proprietarului, neputand pretinde incasarea despagubirii in urma producerii unui risc asigurat, ci doar sa pretinda proprietarului restituirea primelor de asigurare.

Proprietate aflata in custodie custodele are un interes asigurabil in ceea ce priveste proprietatea sau bunul pe care il detine in custodie, deoarece este responsabil din punct de vedere legal, pentru orice dauna produsa bunului respectiv.

Asiguratul sa faca parte din familia proprietarului persoanele din familia asiguratului pot utiliza obiectul asigurarii, ceea ce determina existenta unui interes asigurabil al acestora fata de bunul respectiv.

Nu se pot asigura bunurile care, din cauza degradarii, nu mai pot fi utilizate potrivit destinatiei. Despagubirile ce se platesc de asigurator se stabilesc in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat.

Despagubirile nu pot depasi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma la care s-a facut asigurarea.

Aceasta valoare a bunului scade o data cu trecerea timpului, datorita folosirii acestuia de catre proprietar, a modului in care l-a intretinut, a uzurii morale care are o viteza din ce in ce mai mare, avand in vedere ca in ziua de azi apar noi materiale, produse, tehnologii noi ( a se vedea domeniul calculatoarelor) . Acestea au calitati superioare, sunt mai fiabile, cu o durata mai mare de viata, sunt mai sigure. S-a observat totusi ca in perioada 1990 2005 valoarea imobilelor a crescut in continuu, chiar daca acestea s-au invechit, nu a aparut acea uzura morala si aceasta s-a datorat cererii mari de locuinte fata de oferta slaba datorata faptului ca nu s-au mai construit. In prezent, datorita investitiilor efectuate in domeniul constructiilor, se constata ca valoarea imobilelor stagneaza.

In contractul de asigurare poate fi stipulata o clauza conform careia asiguratul ramane propriul sau asigurator pentru o fransiza sau o suma determinata care nu se despagubeste de catre asigurator

Bunurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat si care nu trebuie sa depaseasca valoarea lor la data asigurarii, adica :

la mijloacele fixe si obiecte de inventar valoarea din nou a acestora, din care s-a scazut uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective.

la materii prime, materiale, produse finite, marfuri si alte asemanatoare pretul de cost al acestora.

La obiectele de muzeu sau de expozitie, precum si la obiectele de arta pe sticla, din sticla ori pe placi de marmura sumele corespunzatoare valorii lor de circulatie.

Obligatiile asiguratului si asiguratorului

Asiguratul este obligat sa intretina bunul asigurat in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscului asigurat.

Asiguratorul are dreptul sa verifice modul in care bunul asigurat este intretinut.

In cazurile stabilite prin contractul de asigurare, in asigurarile de bunuri, asiguratorul nu datoreaza indemnizatie, daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat sau de catre beneficiar ori de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate.

In cazurile prevazute in conditiile de asigurare, la producerea riscului, asiguratul este obligat sa ia, pe seama asiguratorului si in cadrul sumei la care s-a facut asigurarea, potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor.

Asiguratului ii revine obligatia de a-i comunica asiguratorului, in scris, orice modificare fata de asigurarea existenta la incheierea asigurarii, modificare ce poate agrava riscul asigurat, ca de exemplu:

Mijloacele de siguranta care existau la momentul cind s-a facut oferta sau au fost ulterior stipulate in polita sunt inlaturate sau reduse ca numar, dimensiune sau capacitate.

Urmare a pierderii unei chei de la intrarea cladirii in care se afla bunurile asigurate sau de la un seif sau tezaur, incuietoarea nu este inlocuita cu una de aceeasi calitate.

In cladirea asigurata sau in care sunt bunurile asigurate ori intr-o cladire invecinata se desfasoara lucrari de constructie, se monteaza schele, instalatii.

Incaperile direct invecinate cu cele in care se afla bunurile asigurate, sau situate deasupra si dedesuptul acestora, devin permanent sau permanent locuite.

Activitatea este permanent sau temporar intrerupta.

Cladirea care de altfel este permanent ocupata, este nelocuita sau nesupravegheata mai mult de 30 de zile

Asiguratul are obligatia de a permite reprezentantului asiguratorului sa efectueze inspectia de risc ori de cite ori este necesar si sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare pentru evaluarea riscului.

Deci atunci cand riscul de producere a unui eveniment se mareste atunci si primele de asigurare se maresc proportional. Aici s-ar mai putea comenta si in sensul ca atunci cind invers, folosim mijloace de siguranta mai bune decit atunci cind am incheiat contractul de asigurare, deci am mai micsorat riscul de producere a evenimentului asigurat, ar trebui ca aceste prime sa scada.

In cazul producerii unui risc asigurat, asiguratul este obligat :

Sa ia, pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, masuri pentru limitarea pagubelor, prin protejarea, salvarea, transportarea, depozitarea si pastrarea resturilor valorificabile in conditii corespunzatoare specificului fiecaruia.

Sa instiinteze imediat, incaz de incediu, explozie, furt, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate.

Sa instiinteze imediat asiguratorul, personal sau printr-o alta persoana imputernicita, despre producerea pagubei. In instiintare trebuie precizate seria, numarul si data emiterii politei de asigurare, felul bunurilor avariate sau distruse, locul, data, ora, cauzele, si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, locul unde se afla resturile avariate sau distruse, marimea probabila a pagubei.

Sa contribuie alaturi de asigurator la determinarea naturii si cuantumului pagubei. El trebuie sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca toate investigatiile necesare.

Sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.

Asiguratorii si imputernicitii lor au obligatia de a pune la dispozitia asiguratilor sau contractantilor asigurarii informatii in legatura cu contractele de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestora. Aceste informatii vor fi prezentate in scris, in limba romana, vor fi redactate intr-o forma clara si vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) clauzele optionale/suplimentare si beneficiile rezultate din fructificarea rezervelor tehnice;

b) momentul inceperii si cel al incetarii contractului, inclusiv modalitatile de incetare a acestuia;

c) modalitatile si termenele de plata a primelor de asigurare;

d) elementele de calcul ale indemnizatiilor de asigurare, cu indicarea sumelor de rascumparare, a sumelor asigurate reduse, precum si a nivelului pana la care acestea sunt garantate;

e) modalitatea de plata a indemnizatiilor de asigurare;

f) legea aplicabila contractului de asigurare.

Problema asigurarii bunurilor, este abordata diferit de la o societate la alta de asigurari, astfel ca unele asigura bunurile indiferent de riscurile la care este supus bunul sau cladirea, pe cand altele asigura bunurile doar la anumite riscuri.

Printre cele mai raspindite polite de asigurare a bunurilor si cladirilor se numara :

  1. Asigurarea cladirilor, a altor constructii si a continutului acestora impotriva pagubelor produse de incendiu si alte calamitati.
  2. Asigurarea masinilor, utilajelor si a instalatiilor impotriva avariilor accidentale.
  3. Asigurarea lucrarilor de constructii montaj si a raspunderii constructorului.
  4. Asigurarea bunurilor si a valorilor impotriva furtului prin efractie sau prin acte de talharie.
  5. Asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice

A.         Asigurarea cladirilor, a altor constructii si a continutului acestora impotriva pagubelor produse de incendiu si alte calamitati.

Riscurile acoperite in mod frecvent de asiguratori prin conditiile cele mai cuprinzatoare sunt :

o        incendiu, inundatie, explozie, chiar daca explozia nu a fost urmata de incendiu, in caz de incendiu, se acorda despagubiri si pentru pagubele produse prin afumarea, patarea sau craparea peretilor,spargerea geamurilor sau diverse alte pagube cauzate de caldura sau fum, ca urmare a incendiului,

o        cutremur, inundatie, furtuna, grindina, greve, tulburari civile, actiuni ale unor grupuri rau voitoare, vandalism, terorism, prabusire sau alunecare de teren, ploaie torentila sau uragan, greutatea zapezii sau a ghetii, avalanse, urmari ale spargerii conductelor, izbirea de catre autovehicole.

o        spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului prin efractie sau tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si dusumelelor.

o        distrugeri sau stricaciuni pricinuite de masurile de salvare in timpul producerii evenimentului asigurat.

Printre excluderi se mentioneaza :

o        riscuri cauzate de razboi, explozie atomica, radiatii, poluare,

o        confiscarea, exproprierea, nationalizarea, rechizitionarea, sechestrarea, distrugerea din ordinul autoritatilor,

o        uzura, fermentatia, oxidarea, coroziunea, caldura, precum si afumarea, patarea ori parlirea, provenite dintr-o sursa normala de caldura,

o        cheltuielile legate de imbunatatirea constructiva a cladirilor fata de starea lor de dinainte de producerea evenimentului asigurat,

o        cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse in asigurare sau cele pentru reparatii, reconditionari sau restaurari nereusite,

o        cheltuieli pricinuite ca urmare a pagubelor provocate de inghetarea apei in rezervoare, conducte, vase din incaperi sau cladiri neincalzite datorita neglijentei asiguratului,

o        pagube produse instalatiilor electrice numai prin actiunea curentului electric, daca aceasta nu este urmata de incendiu.

Nu se acorda despagubiri in cazul in care se constata si se dovedeste ca pagubele au fost produse de situatii precum :

o        prabusirea constructilor ca urmare a defectelor de constructie, a proastei intretineri, a vechimii sau starii lor de degradare, fara o legatura cu vreunul din riscurile asigurate;

o        tasarea terenului de fundatie, crapaturi ale terenului de fundare, datorita variatiei de volum a terenului;

o        inundatii produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare sau in timpul devierii artificiale a cursurilor de apa;

o        ape subterane care fara a iesii la suprafata, patrund sau se infiltreaza in interiorul cladirii, producand umezirea pardoselilor si a peretilor;

o        lucrari edilitare de orice fel in jurul cladirii care pot sa afecteze locuinta asigurata;

o        lucrari de prospectiuni, explorari sau exploatari de orice fel, la suprafata sau in profunzime;

o        culpa asiguratului.

Din 1995 de cand nu mai este obligatorie asigurarea cladirilor, s-a constatat o scadere foarte mare a asigurarilor cladirilor, desi aceasta nu este mai mare decat, sa zicem, o asigurare CASCO la masini noi de 10000 , datorita probabilitatii mici a producerii unui risc asigurabil la acestea. Toate acestea s-au rasfrant si asupra economiei romanesti mai ales cind au fost inundatiile din 1995, in care sute de case au fost luate de ape. Daca macar o parte din acestea erau asigurate statul nu mai era nevoit sa aloce sume mari pentru ajutorarea celor care au pierdut case, masini, bunuri etc. De aceea se incearca din nou, sa se introduca asigurarea obligatorie pentru cladiri, cum sunt la asigurarile obligatorii auto.

B.         Asigurarea masinilor, utilajelor si a instalatiilor impotriva avariilor accidentale.

Dat fiind ca de mare interes este asigurarea instalatiilor, utilajelor, masinilor si echipamentelor, politele pentru asigurarea lor prevad despagubirea pentru avarierea sau distrugerea brusca si neprevazuta a masinilor si utilajelor asigurate sau a unor alte parti din acestea din cauze ca:     material si turnare defectuoasa, greseli de montare sau instalare, erori de proiectare, nepricepere, neglijenta, insuficienta apei din boilere, explozie, dezmembrare datorata fortei centrifuge, scurt circuit, furtuna sau alte cauze care nu sunt in mod expres excluse, dar care fac necesara reparatia, inlocuirea sau repararea bunului respectiv. Se va plati despagubire si pentru pagubele materiale suferite, prin plata in numerar, inlocuire sau reparare, potrivit optiunii asiguratului.

In caz de dauna, despagubirea platita de asigurator va fi egala cu costul inlocuirii masinilor noi de acelasi fel, de aceeasi capacitate (inclusiv costul de inlocuire), taxele vamale (in cazul in care ele provin din import) si costul montarii. Daca instalatiile pot fi reparate, se despagubesc urmatoarele categorii de cheltuieli implicate de reparatie :

cheltuieli efectuate pentru a readuce masina sau instalatia avariata la starea de folosinta anterioara, plus costul demontarii si montarii in scopul efectuarii reparatiilor ;

cheltuielile obisnuite de transport la si de la atelierul de reparatii ;

taxele vamale si alte impozite daca au fost incluse in suma asigurata.

Evident ca nu sunt despagubite cheltuielile efectuate pentru modificari, adaugiri, imbunatatiri sau alte reparatii care nu aveau legatura cu paguba respectiva.

In orice situatie, asiguratul trebuie sa respecte, in mod riguros, conditiile incluse in contract si sa aiba grija de bunurile asigurate. Pentru a cointeresa asiguratul, in acest sens, polita prevede o suma sau o cota procentuala din suma asigurata (de regula pana la 1% din suma asigurata la cladiri si continut si 5% din suma asigurata la masini si instalatii), respectiv fransiza, care nu se despagubeste, ramanand pe seama asiguratului. Unele societati de asigurare nu practica acest sistem, despagubind pierderea in intregime.

Ca riscuri specifice excluse din asigurarea masinilor, instalatiilor si utilajelor pot fi exemplificate:

pagube la piesele ce pot fi schimbate, cum sunt matritele, modelele, cilindrii gravati, partile care prin intrebuintarea si/sau natura lor sufera un grad mai mare de uzura sau depreciere;

pagube produse de incendiu, fulger direct, explozie chimica, stingere a unui incendiu sau demolare ulterioara, prabusire a cladirilor, inundatie, cutremur, furt sau tentativa de furt, alunecare sau prabusire de pamant, avalansa sau alte catastrofe naturale similare. Toate aceste riscuri se gasesc in polita de incendiu pentru riscuri industriale si comerciale.

pagube pentru care, prin lege sau contractual, raspunde furnizorul, beneficiarul sau reparatorul ;

pagube produse cu intentie sau din neglijenta evidenta a asiguratului sau a reprezentantilor sai;

pagube aparute ca o consecinta a influentei functionarii continue (uzura normala, gaurire, eroziune, coroziune, ruginire, depunere de piatra la cazane etc.);

orice consecinte ale unor evenimente cu caracter social-politic (razboi, invazie, razboi civil, revolta, greve de orice fel, actiune a unui dusman extern, ostilitati, indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu, insurectie, tulburari civile, dictatura, conspiratie, confiscare, rechizitionare, putere militara sau uzurpare de putere, grupuri de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau a oricarei autoritati politice) ;

fransiza stabilita care urmeaza sa fie suportata de Asigurat ; de obicei se stabileste modul de calcul al acesteia in functie de risc ;

cadere a aparatelor aeriene sau a unor obiecte din acestea, furt sau tentativa de furt, prabusire a cladirilor, uragan, furtuna, ciclon, eruptie vulcanica sau catastrofe naturale similare ;

pagube produse de erori sau defecte existente la inceperea acestei polite, de care asiguratul sau reprezentantii sai au cunostinta, indiferent daca aceste erori sau defecte erau cunoscute sau nu asiguratorului ;

orice consecinte ale reactiilor nucleare, radiatiilor nucleare sau contaminarii radioactive ;

pagube indirecte de orice fel, precum si pagube produse tertilor;

vatamari corporale si prejudicii materiale suferite de personalul angajat al asiguratului ;

erori sau defecte existente la momentul inceperii politei si cunoscute de asigurat ;

avarii decurgand din acte deliberate ale asiguratului.

Intretinerea utilajelor, masinilor trebuie sa se faca conform cartilor tehnice a acestora, sa se respecte perioadele de revizii tehnice, orele de functionare a acestora, parametrii in care trebuie sa functioneze. Acestea vor fi folosite numai pentru realizarea lucrarilor pentru care au fost proiectate.

C.      Asigurarea lucrarilor de constructii montaj si a raspunderii constructorului.

Asigurarea lucrarilor de constructii si raspunderea constructorului acopera pierderile ce se produc la lucrarile de constructii (industriale, civile, hidrotehnice, drumuri si poduri), materialele si lucrarile temporare (de exemplu, baracile din santier si altele). Asiguratorii folosesc anumite polite standard care includ conditiile minime de acoperire si care pot fi extinse, in functie de nevoile clientului si posibilitatile asiguratorului.

In calitate de asigurat poate fi antreprenorul, beneficiarul lucrarii sau amandoi, in functie de interesul asigurabil al fiecaruia dintre ei. In general, se foloseste conditia de asigurare  Toate riscurile  (All Risks) care acopera pagubele produse din orice motiv, mai putin unele exceptii.

Astfel, ca regula, asiguratorul nu va acorda despagubiri pentru pierderea, avarierea sau raspunderea cauzata, produsa sau agravata direct sau indirect, de :

v        razboi, invazie, actiune a unui dusman extern, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), razboi civil, revolta revolutie, insurectie, greva, greva patronala, tulburari civile, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, grup de persoane rauvoitoare sau persoane care actioneaza in legatura cu orice organizatie politica, confiscare, conspiratie, rechizitionare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau de orice autoritate politica ;

v        reactii nucleare, radiatii nucleare sau contaminarea radioactiva ;

v        actiunea voita sau neglijenta intentionata a asiguratului sau reprezentantilor sai;

v        incetarea totala sau partiala a lucrului.

In orice actiune sau alta procedura judecatoreasca in care asiguratorul considera ca, potrivit excluderilor de mai sus, o pierdere, o dauna, o distrugere sau o raspundere nu este acoperita de polita, obligatia de a dovedi ca o astfel de pierdere, dauna, distrugere sau raspundere este acoperita revine asiguratului.

Dat fiind natura asigurarii si valoarea riscului, asiguratul este obligat ca, pe cheltuiala sa, sa ia toate masurile uzuale, rezonabile, de management al riscului recomandate de asigurator. Asiguratul nu are dreptul sa faca sau sa admita modificari care ar duce la agravarea riscului, cu exceptia cazului in care, in aceasta situatie, continuarea asigurarii este confirmata, in scris, de asigurator.

In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate duce la solicitarea unei pretentii de despagubire in baza politei de asigurare, asiguratul este obligat sa il instiinteze pe asigurator asupra naturii pagubei, sa ia masurile posibile pentru limitarea pagubei, sa conserve partile afectate si sa le puna la dispozitia reprezentantului asiguratorului sau a unui expert al acestuia pentru inspectie, sa furnizeze asiguratorului toate informatiile si sa-i puna la dispozitie toate documentele pe care le solicita si sa instiinteze organele de politie in cazul in care pierderea sau avarierea s-a produs datorita furtului prin efractie sau actelor de talharie.

De obicei, polita de asigurare contine acoperirea pentru pagube materiale si raspunderea civila fata de terti.

Pagubele materiale sunt cele cauzate prin avarierea sau distrugerea brusca si neprevazuta, a bunurilor mentionate sau parti ale acestora, in orice cauza (mai putin cele excluse in mod expres, care fac necesara reparatia sau inlocuirea bunului respectiv). Ele vor fi despagubite in functie de gradul de distrugere, prin inlocuire sau reparare, potrivit optiunii sale. Se vor despagubi si cheltuielile de curatire a locului sau de inlaturare a resturilor ramase in urma unei pagube asigurate, in limita sumei prevazute pentru aceasta.

Pentru pagubele materiale, polita prevede, de cele mai multe ori, anumite excluderi speciale care se adauga celor cu caracter general anterior descrise. Acestea se refera in mod deosebit la :

v        fransiza stabilita pentru fiecare eveniment, care se afla in sarcina asiguratului ;

v        pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizari ca urmare a nerespectarii termenelor de executie, altor obligatii contractuale sau pierderii contractului ;

v        pierderi sau pagube datorate greselilor de proiectare ;

v        costul inlocuirii, repararii sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate defectelor de material si/sau executiei ; aceasta excludere se aplica numai bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa pierderea sau avarierea bunurilor corect executate ;

v        uzura normala, coroziunea, oxidarea, deteriorarea datorate nefolosirii, precum si conditiilor atmosferice normale ;

v        pierderi sau stricaciuni datorate avariilor, defectiunilor, penelor sau deranjamentelor electrice sau mecanice, inghetarii lichidului de racire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau lipsei lichidului de ungere sau de racire, dar, daca astfel de defectiuni sau deranjamente provoaca un accident care cauzeaza pagube externe, pagubele indirecte vor fi despagubite;

v        pagube produse autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor sau aeronavelor ;

v        pagube produse prin distrugerea sau avarierea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitantelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garantiilor, cecurilor ;

v        pagube cauzate de disparitia unor bunuri, daca aceasta a fost constatata numai cu prilejul inventarierii periodice.

Privind raspunderea legala fata de terti, asiguratorul il va despagubi pe asigurat, pana la limitele valorice stabilite in contract, pentru prejudiciile de care asiguratul raspunde in baza legii fata de terte persoane si pentru care este obligat sa plateasca sume cu titlu de dezdaunare, ca urmare a :

v        vatamarii corporale accidentale sau imbolnavirii (urmata sau nu de deces) ;

v        pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor acestora intamplate in perioada de valabilitate a contractului, in legatura directa cu constructia-montajul asigurat pe santier sau in imediata vecinatate ;

v        cheltuielile de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului ;

v        cheltuielile efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului ca urmare a unui prejudiciu care urmeaza a fi despagubit in baza acestei polite de asigurare si cu conditia ca raspunderea sa asumata prin aceasta sectiune sa nu depaseasca limitele prevazute.

Si la aceasta categorie exista anumite excluderi speciale pentru care asiguratorul nu va acorda despagubiri. Printre acestea pot fi mentionate :

v        fransiza prevazuta, suportata de asigurat pentru fiecare eveniment ;

v        cheltuielile efectuate pentru refacerea, repararea sau inlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil ;

v        daunele produse bunurilor, terenului, cladirilor de vibratii, mutari sau slabiri ale sprijinelor (suporturilor), vatamari ori daune produse persoanelor sau bunurilor provocate de, ori rezultate din vibratii, precum si cele provocate cablurilor, conductelor subterane sau altor asemenea facilitati ;

v        raspunderea ca rezultat al vatamarilor corporale sau imbolnavirilor persoanelor care lucreaza pentru constructor, beneficiar sau oricare firma care are legatura cu constructia montajul asigurat, partial sau total sau membrii ai familiilor lor;

v        raspunderea ca rezultat al pagubelor produse unor bunuri apartinand sau aflate in grija, custodia sau controlul constructorului, beneficiarului sau altei firme care are legatura cu constructia-montajul asigurat total sau partial sau unei persoane care lucreaza pentru cei mentionati mai sus;

v        raspunderea ca rezultat al pagubelor care rezulta din accidente ale autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor, aeronavelor;

v        raspunderea ca rezultat al pretentiilor de despagubire formulate pentru pagube de care raspunde asiguratul in baza unei intelegeri incheiate care are ca efect stabilirea in sarcina lui a unor raspunderi.

In mod deosebit, pentru asigurarea de raspundere fata de terti exista anumite conditii speciale, legate de asigurat, care nu isi va asuma nici o obligatie, nu va face nici o promisiune sau plata, nu va acorda nici o despagubire, direct sau prin reprezentantii sai, fara acordul asiguratorului.

Pe tot timpul efectuarii lucrarilor de constructii, riscul de producere a unor evenimente asigurate este destul de mare, datorita manipularii materialelor cu volum si greutate mare care pot produce pagube prin caderea lor, la cele de volum si greutate mai mica apare riscul furtului. Pentru aceasta, aceste materiale se aprovizioneaza in cantitati mici, suficiente pentru derularea proceselor tehnologice, si se depoziteaza in locuri astfel incat sa nu isi piarda din proprietati si sa fie pazite. De aceea constructorul de multe ori vine el catre asigurator pentru a se asigura impotriva acestor riscuri. Personalul muncitor trebuie sa respecte si sa aplice intocmai normele de securitate si sanatate in munca pentru a evita evntualele accidente de munca. Angajatii se pot asigura singuri impotriva accidentelor care le pot avea.

D.     Asigurarea bunurilor si a valorilor impotriva furtului prin efractie sau prin acte de talharie.

Asigurarea bunurilor impotriva furtului poate fi incheiata atat cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice. Astfel de contracte de asigurare se incheie pentru protejarea impotriva sustragerii prin furt sau talharieatat a bunurilor din locuinte si birouri (riscuri civile), cat si a celor din unitati de productie si comercializare (riscuri comerciale si industriale). Unele societati acopera prin asigurare atat riscurile civile cat si cele comerciale sau industriale, in timp ce altele accepta asigurari fie pentru acoperirea riscurilor civile, fie pentru acoperirea riscurilor comerciale sau industriale.

In ceea ce priveste furtul si talharia, unele societati de asigurare le trateaza ca riscuri de sine statatoare, in timp ce alte societati le considera evenimente asigurate, pe care asiguratii le acceptain mod complementar sau le refuza.

In continuare vor fi prezentate diferite tipuri ale acestei asigurari, menite sa protejeze asiguratii impotriva celor doua genuri de riscuri :

a)      Asigurarea de furt sau talharie pentru locuinte si birouri.

b)      Asigurarea de furt sau talharie pentru riscuri comerciale sau industriale.

c)      Asigurarea de furt sau talharie limitata la anumite bunuri si valori.

a) Asigurarea de furt sau talharie pentru locuinte si birouri.

In aceasta asigurare sunt cuprinse bunuri ca :

aparatura electrica, electronica, electrocasnica, audio vizuala;

mobilier, tablouri, obiecte de arta, colectii, ustensile, etc.;

alte bunuri de uz casnic si personal, decoratiuni interioare, mijloace de inchidere, tapiserii etc;

obiecte de imbracaminte, blanuri, obiecte pretioase, carti etc.

Suma asigurata se stabileste in functie de o serie de criterii ca : structura, valoarea de inlocuire, starea de folosinta a bunului .

Ca urmare a incheierii unei astfel de polite, asiguratul poate fi despagubit pentru pagube materiale cauzate de pierderea sau deteriorarea bunurilor, asigurate ca urmare a :

furtului comis ca urmare a patrunderii in locuinta,

talhariei in locuinta,

actelor de vandalism si daunelor produse cu ocazia furtului sau talhariei.

b) Asigurarea de furt si talharie pentru riscuri comerciale si industriale.

In aceasta asigurare sunt cuprinse bunuri ale unitatilor economice, cum ar fi:

marfuri (produse finite, semifabricate, ambalaje, materii prime, ingrediente, produse in curs de fabricatie, materiale de consum).

utilaje, echipamente, masini, vehicule, masini de birou etc.

metale si pietre pretioase, metale rare de uz industrial etc.

documente, registre, formulare, sisteme electronice de elaborare a datelor, medii de stocare a datelor.

Asiguratorul il va despagubi pe asigurat pentru daunele cauzate prin :

furt comis prin spargerea mijloacelor de protectie, utilizarea de chei false, utilizarea de chei adevarate pierdute sau sustrase asiguratului;

talharie produsa in localurile de desfasurare a activitatii;

acte de vandalism si daune produse cu ocazia furtului, talhariei sau tentativei de comitere a acestora.

c) Asigurarea de furt sau talharie limitata la anumite bunuri si valori.

O asemenea asigurare se incheie cu persoane juridice si poate avea doua forme:

a)      asigurarea bunurilor sau valorilor aflate in localul asiguratului;

b)      asigurarea valorilor pentru furt prin acte de talharie asupra curierilor.

a) Asigurarea bunurilor sau valorilor aflate in localul asiguratului. Prin aceasta asigurare se acopera pagubele produse prin :

furt prin efractie al bunurilor sau valorilor inscrise in contractul de asigurare, aflate in localul prevazut in contract, cu conditia sa fie indeplinite anumite masuri de siguranta si paza;

spargere sau deteriorare- cu prilejul furtului sau a tentativei de furt prin efractie a peretilor, acoperisului, tavanelor, usilor, ferestrelor si dusumelelor la cladiri sau alte constructii apartinand asiguratului, precum si a mobilierului si a sistemului de alarma;

furt prin efractie al bunurilor sau valorilor inscrise in contractul de asigurare, aflate in localul prevazut in contract, daca acestea s-au savarsit in localul mentionat in contractul de asigurare, prin violenta sau amenintari, in conditiile prevazute de codul penal, asupra uneia sau mai multor persoane din conducerea sau din serviciul asiguratului.

furt prin efractie a bunurilor sau valorilor in scrise in contractul de asigurare, aflate in localul prevazut in contract, intrebuintarea cheilor originale, dar numai daca acestea au fost obtinute prin acte de talharie comise in conditiile de mai sus, in localul prevazut in contractul de asigurare.

b) Asigurarea valorilor pentru furt prin acte de talharie asupra curierilor. Aceasta se poate incheia fie cu indicarea fiecarui curier si a sumelor la care se face asigurarea pentru fiecare curier, fie cu indicarea numai a numarului curierilor si a unei sume globale la care se face asigurarea. Primele de asigurare sunt diferentiate in functie de locul unde se savarseste furtul si de felul bunurilor sau valorilor. Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse prin furtul savirsit prin acte de violenta sau amenintari, in conditiile prevazute

asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice

E.      Asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice.

In practica asigurarilor din tara noastra exista o asigurare complexa a gospodariilor persoanelor fizice. Aceasta se numeste complexa deoarece include trei tipuri de asigurare, si anume :

a)      de bunuri;

b)      de persoane;

c)      de raspundere civila

a) Asigurarea de bunuri.

Aceasta asigurare se refera la urmatoarele categorii de bunuri apartinand persoanelor fizice :

mobilier si obiecte casnice;

imbracaminte, incaltaminte, saltele, perne, lenjerie etc.;

produse agricole, viticole, pomicole, animaliere si alimente;

unelte agricole, viticole, pomicole, apicole si pentru deservire animala, stupi de albine, mijloace de transport si tractiune animala, motociclete si biciclete, harnasamente, combustili, materiale de constructii pentru uzul gospodaresc, produse din lemn etc.;

furaje.

Este vorba atat de bunurile asiguratului cat si cele apartinand oricarei persoane fizice care, in mod statornic, locuieste si gospodareste impreuna cu asiguratul, sunt protejate prin aceasta asigurare bunurile aflate la domiciliul asiguratului, cele aflate la locul unde asiguratul detine cu titlu de proprietate personala cladiri sau alte constructii, in cadrul unor gospodarii anexe, la locul de munca, in timpul transportului catre aceste locuri sau in alte locuri.

Nu sunt cuprinse in aceasta asigurare, urmatoarele categorii de bunuri :

masinile, instalatiile, uneltele, aparatele, instrumentele si alte bunuri din ateliere, motoarele si electromotoarele destinate productiei, cazanele de tuica, marfurile, materialele si alte bunuri din pravalii, frizerii etc. ;

produse agricole, viticole, pomicole, animaliere obtinut de asigurat in gospodaria sa si care urmeaza a fi valorificate, inclusiv prin unitati specializate pe baza contractului incheiat cu acestea;

banii, hartiile de valoare, actele, documentele, manuscrisele, bijuteriile, pietrele scumpe, obiectele de platina, aur sau argint, marcile postale si timbrele, plantele decorative, fotografiile, etc.;

autovehiculele ( cu exceptia motocicletelor) si ambarcatiunile de orice fel;

bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinatia lor din cauza degradarii.

Se acorda despagubiri pentru urmatoarele evnimente care s-au produs prin :

riscurile generale;

carbonizare ori topire a bunurilor, de avarii accidentale la instalatiile de gaze, apa, canal sau incalzire centrala, de daramare, demontare sau mutare in alt loc al cladirii sau a altor constructii, in care se aflau bunurile asigurate, pentru a se opri intinderea unui incendiu sau la o amenitare brusca de inundatie, de prabusire sau alunecare de teren, de distrugere sau avariere de catre un risc asigurat al cladirilor sau altor constructii, in care se aflau bunurile respective, de pierdere sau disparitie a bunurilor provocate de riscurile asigurate.

de furt prin efractie, etc.

Se mai acorda despagubiri si pentru pagubele produse bunurilor asigurate de avarieiri sau distrugeri prilejuite de masurile de salvare luate in timpul producerii evenimentului asigurat, precum si pentru cheltuielile facute pentru limitarea pagubelor.

Nu se acorda despagubiri pentru pagubele produse de riscurile necuprinse in asigurare, de exploziile organizate in scop lucrativ, de inundatiile care au loc in timpul formarii unor lacuri de acumulare sau al schimbarii artificiale a cursului de ape, de comitere a furtului prin efractie, daca la aceasta au luat parte persoane care locuiesc in acelasi apartament cu asiguratul sau aflate in serviciul acestuia, de operatiuni militare in timp de razboi, etc.

In asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice, pe langa bunurile aratate mai sus, mai sunt cuprinse, fara nici un adaos de prima, si asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanenta si de deces produse la domiciliul asiguratului, precum si asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse la domiciliul asiguratului.

b) Asigurarea de invaliditate permanenta si de deces.

In asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanenta si de deces sunt cuprinsi asiguratul si sotia (sotul) acestuia, precum si parintii si copiii acestora, daca in mod statornic, locuiesc si gospodaresc impreuna cu asiguratul.

Sumele asigurate se platesc in cazurile in care invaliditatea permanenta, respectiv decesul, s-au produs de evenimente subite, fara vointa asiguratului, la domiciliul acestuia. Este vorba de evenimentele prevazute in conditiile generale ale asigurarii facultative de persoane.

Suma asigurata in baza asigurarii complexe a gospodariilor persoanelor fizice se plateste independent de alte sume asigurate ce se platesc pe baza asigurarilor pentru cazurile de accidente, precum si de drepturile de pensie si ajutoare acordate pe linia asigurarilor sociale.

Raspunderea asiguratorului la asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanenta si de deces, incepe si inceteaza la aceleasi termene cu cele prevazute incontractul cu privire la asigurarea complexa a gospodariilor persoanelor fizice.

La aceasta asigurare se aplica toate prevederile din Conditiile generale de asigurare facultativa de persoane.

c) Asigurarea de raspundere civila.

La asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse la domiciliul asiguratului se acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul si sotia (sotul) acestuia sau persoane care se afla in intretinerea asiguratorului, sunt obligati sa le plateasca cu titlu de despagubiri si cheltuieli de judecata pentru prejudicii de care raspund in baza legii:

proprietarului imobilului in care se afla bunurile asigurate, pentru pagubele datorate in calitate de locatar produse de incendiu sau explozie;

tertilor, pentru accidentarea persoanelor si avarierea bunurilor, la domiciliul asiguratului. Este de precizat ca pagubele si accidentele produse cu autovehiculele cad sub incidenta asigurarii de raspundere civila auto;

locatarului imobilului invecinat, situat la acelasi nivel, la un nivel inferior sau superior, pentru pagubele la bunurile asigurabile ori la pereti, planseele, tavanele, pardoselile, instalatiile electrice, usile si ferestrele apartamentului, cauzate de o inundatie produsa in apartamentul in care se afla bunurile asigurate, inclusiv ca urmare a infiltrarii apei provenite din inundatia respectiva.

Asiguratorul acorda de spagubiri si pentru cheltuielile facute in procesul civil de asigurat si de sotia (sotul) acestuia ori de persoane aflate in intretinerea acestuia, daca au fost obligati la desdaunari.

Nu se acorda despagubiri pentru sumele mentionate la literele a), b) si c) de mai sus, in cazul in care paguba a fost produsa cu intentie de asigurat, sotia (sotul) asiguratului ori de persoane fizice majore aflate in intretinerea asiguratului sau de presupusii acestuia. La fel se procedeaza si cu amenzile si cheltuielile penale la care a fost condamnat asiguratul (sotia asiguratului ) ori alte persoane aflate in intretinerea acestuia, adica nu se acopera de asigurator.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1817
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved