Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASIGURARI DE BUNURI OFERITE PERSOANELOR JURIDICE DE CATRE AGENTIA VASLUI A S.A.R. ASIBAN S.A.

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micASIGURARI DE BUNURI OFERITE PERSOANELOR JURIDICE DE CATRE AGENTIA VASLUI A S.A.R. ASIBAN S.A.

1 Asigurarea cladirilor, constructiilor si a altor bunuri, precum si al continutului acestoraAceasta asigurare are, pe de o parte, un cadru global, ca asigurare cu caracter facultativ, iar pe de alta parte un cadru restrictiv, ca asigurare inclusa in portofoliul propriu in baza unor conditii de asigurare specifice.

Pe baza acestui contract de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima societatii S.A.R. ASIBAN S.A, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anume eveniment, obligandu-se ca la producerea evenimentului sa plateasca beneficiarului desemnat, o despagubire de, in limitele si termenele stabilite.

Asiguratul devine propriul lui asigurator pentru o fransiza sau suma determinata care nu se despagubeste de catre asigurator. Fransiza se aplica separat pe categorii de obiective (cladiri, continut sau bunuri), atat in cazul exprimarii fransizei ca procent din suma asigurata, caz in care acest procent se aplica la total suma asigurata, separat pe categorii de bunuri. In cazul in care ratele ulterioare nu se platesc in termen de 15 zile contractul de asigurare este reziliat.

Pot constitui obiect al acestei asigurari urmatoarele bunuri:

a)          cladirile si alte constructii, inclusiv instalatiile fixe aferente, care servesc pentru birouri, constructii si dotari industriale si de alta natura: magazine, depozite de marfuri, ateliere;

b)          masinile, utilaje si instalatii industriale;

c)          marfurile, materiile prime si auxiliare, materialele si produsele finite.

Cladirile asigurate trebuie sa aiba fundatii din piatra sau beton, ziduri portante din caramida, BCA, boltari de beton, plansee invelitoare in tigla, ceramica sau inlocuitori, placi din azbociment, ardezie sau din materiale sintetice, sa fie finisate, sa aiba cel putin instalatii electrice, iar elementele de constructie combustibile incorporate (lemn) sa nu aiba o pondere mai mare de 50%.

Asigurarea se poate incheia atat pentru cladire si continutul acesteia, cat si pentru fiecare in mod separat.

Nu pot fi asigurate in baza acestor conditii de asigurare:

cladiri care nu au fost date in folosinta, constructiile provizorii, neterminate sau in refacere;

cladiri si alte constructii aferente ce nu corespund conditiilor precizate in prezentele conditii de asigurare;

bunuri care datorita uzurii sau deteriorarii nu mai pot fi folosite conform destinatiei lor initiale etc.

Se considera perimetru asigurat locuinta si constructiile situate la adresa mentionata in polita de asigurare pe teritoriul Romaniei. In situatia de locuire temporara - atunci cand nu sunt locuite pe o perioada mai mare de 1/4 din perioada asigurata - cladirile si continutul acestora se pot asigura doar prin plata unei prime suplimentare pentru nelocuire.

Sunt cuprinse in asigurare si bunurile asigurate mutate temporar la o alta adresa decat cea indicata in polita de asigurare, daca mutarea a fost dispusa de organele in drept, ca urmare a unui incendiu, a unei amenintari bruste de inundatie, de prabusire sau de alunecare de teren.

In cazul in care asiguratul isi schimba locuinta, protectia prin asigurare ramane in vigoare pentru bunurile aflate in ambele locuinte, nu mai mult de 30 de zile de la inceperea mutarii.

Incheierea contractului si plata primei. Asigurarea se incheie de regula pe o perioada de un an. Perioada minima de asigurare este de o luna. Asigurarea se constituie incheiata numai prin incasarea primei de asigurare sau celei dintai rate a primei si emiterea politei de asigurare conform tarifului de prime de la S.A.R. ASIBAN SA. Prima de asigurare minima este de 25000lei[1]. In cazul in care ratele ulterioare nu se platesc in termen de 15 zile contractul de asigurare este reziliat.

Riscuri asigurate si tipuri de polite practicate de S.A.R. ASIBAN S.A.:

Riscuri de baza (standard sau FLEXA). In baza acestei polite se acorda protectie prin asigurare pentru pagubele materiale directe cauzate de urmatoarele riscuri asigurate:

incendiu;

lovitura de trasnet;

explozie;

pagube datorate prabusirii unui aparat de zbor pilotat;

paguba produsa prin coliziunea cu un autovehicul si boom sonic.

Riscuri extinse. In baza acestei polite, pe langa riscurile cuprinse in polita STANDARD, se acorda protectie prin asigurare si pentru urmatoarele riscuri:

inundatie;

evenimente naturale - furtuna, ploaie torentiala, grindina, avalanse de zapada, greutatea stratului de zapada sau gheata, alunecare de teren, prabusiri de stanci sau caderi de pietre;

prabusiri sau alunecari de teren;

greutatea stratului de zapada;

demolarea, demontarea sau mutarea;

Toate riscurile. In baza acestei polite, pe langa riscurile cuprinse in POLITA EXTINSA, se acorda protectie prin asigurare si pentru urmatoarele riscuri:

cutremur de pamant;

avarii accidentale ale instalatiilor de apa, canal sau incalzire centrala;

furt;

riscuri politice (greve, tulburari civile);

terorism /vandalism;

Suma asigurata se stabileste prin negociere intre asigurat si societatea de asigurari, in baza declaratiei de asigurare, dar tinand seama de valoarea din nou a bunului asigurat (deci valoarea de inlocuire, diminuata cu uzura) in momentul asigurarii. Valoarea din nou reprezinta costul de reconstructie a cladirilor la data incheierii asigurarii, iar in cazul bunurilor, preturile de achizitie sau de catalog a acestora.

Suma asigurata se poate stabili astfel:

a)          pentru cladiri si constructii, separat pentru fiecare cladire sau constructie in parte;

b)          pentru bunurile ce reprezinta continutul cladirilor si constructiilor (mijloace fixe si mijloace circulante), global, pentru toate bunurile din aceeasi grupa, prevazuta in tariful de prime, sau separat pentru fiecare bun ori pentru unele bunuri din aceeasi grupa prevazuta in tariful de prime.

In cazul asigurarii unor platforme industriale, combinate, uzine etc. pentru stabilirea sumei asigurate se impune efectuarea inspectiei de risc de catre organele de specialitate. Prin inspectia de risc pot fi identificate informatii referitoare la: natura si structura bunurilor asigurate; argumentarea sumei asigurate, distinct pentru cladiri si constructii, respectiv pentru continutul acestora; obiectul de activitate; natura riscurilor; datele statistice cu privire la cuantumul pagubelor intr-o anumita perioada de timp.

Asigurarea se incheie, de regula, pe o perioada de un an. La cerere, asigurarea se poate incheia si pe o perioada mai scurta, dar nu mai putin de 3 luni. In tabelele 1.1 si 1.2 am prezentat tarifele de prima utilizate de catre S.A.R. Asiban S.A. agentia Vaslui.

Pe langa cele prezentate ar mai fi de spus ca:

Cotele de prima pot fi negociate;

Fransiza recomandata este de 1% din suma asigurata pentru toate riscurile, iar pentru riscul de cutremur fransiza este de 2%;

Tarifele sunt valabile prin completarea cererii chestionar fara inspectie de risc;

La asigurarea pentru riscul de furt, cotele de prima se reduc:

- Cu 10% daca exista paza si sisteme de securitate suplimentare;

- Cu 20% daca existe sisteme de paza ca: formatiuni de paza, alarma electronica, alarma conectata la politie;

Daca plata primei de asigurare se face anticipat si integral, prima de asigurare se va reduce cu 10%. La asigurarile ce se reinnoiesc pe o perioada de 1 an, in aceleasi conditii cu asigurarea initiala, primele de asigurare se reduc cu 5% si respectiv cu 10% corespunzator unui an, doi sau mai multi ani de asigurare anteriori si consecutivi pentru care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri in baza acestui contract de asigurare.

Prima de asigurare se calculeaza potrivit sistemului de cote tarifare de asigurare, diferentiate pe categorii de cladiri, constructii si pentru celelalte bunuri, precum si pe localitati, urbane sau rurale, in care isi au sediul sau amplasamentul aceste bunuri. Tariful de prime de asigurare este stabilit in lei pe felul de cladiri, constructii si pe grupe de bunuri.

Diferentierea tarifelor de prime de asigurare pe tipuri de localitati este argumentata prin variatia frecventei si intensitatii riscurilor in diferitele categorii de localitati.

Plata primelor de asigurare se face anticipat si integral, in numerar sau prin virament la societatea de asigurari cu care s-a perfectat contractul de asigurare.

Stabilirea si plata despagubirilor. Cuantumul pagubei se va determina in functie de amploarea distrugerilor bunurilor produse de riscurile asigurate, respectiv paguba totala sau partiala. Valoarea despagubirii va fi diminuata cu fransiza optionala convenita la incheierea asigurarii calculata asupra sumei asigurate. In situatia in care bunurile au fost asigurate la o valoare inferioara valorii reale, despagubirea acordata va fi proportionala cu raportul dintre suma asigurata si valoarea reala a acestora la data incheierii asigurarii. Daca asigurarea este incheiata de chirias in calitate de contractant, in caz de paguba totala a cladirii sau a bunurilor proprietarului, despagubirea se va plati proprietarului. In caz de paguba partiala, aceasta se va plati chiriasului.

In asigurarea cladirilor si constructiilor, despagubirea se bazeaza pe principiul primului risc, atat in ipoteza pagubei totale, cat si in cazul pagubei partiale.

In calculul despagubirii se iau in considerare: valoarea pagubei, valoarea reala a cladirii sau constructiei din momentul producerii cazului asigurat si suma asigurata. Despagubirea nu poate depasi valoarea cladirii sau constructiei din momentul producerii cazului asigurat, cuantumul pagubei si nici suma asigurata. Sumele reprezentand despagubiri se remit asiguratului intr-o singura transa ori cu avans cu reglare ulterioara.

Dupa plata despagubirii pentru paguba produsa din riscuri asigurate, asiguratorul procedeaza la reducerea sumei asigurate pentru restul perioadei de asigurare, cu suma achitata asiguratului drept despagubire.

Societatea de asigurari poate refuza plata despagubirii in anumite cazuri cum ar fi: paguba a fost produsa cu intentie de catre asigurat sau beneficiar; paguba a fost produsa de catre un membru din conducerea unitatii asigurate sau de catre presupusii acestora; paguba a fost produsa din culpa persoanelor mentionate anterior.

Determinarea valorii pagubelor pentru bunuri reprezentand continutul cladirilor si constructiilor (mijloace fixe si mijloace circulante materiale) are loc in functie de specificul fiecarui element.

Paguba datorata unor evenimente asigurate, mijloace circulante, se estimeaza in functie de volumul bunurilor prejudiciate, avariate, distruse si pretul de evaluare a lor. Despagubirea pentru pagube la bunuri asigurate reprezentand continutul cladirilor si constructiilor este, in principiu, egala cu valoarea pagubei, fara a depasi suma asigurata.

TARIFE DE PRIME PRACTICATE DE AGENTIA S.A.R. ASIBAN S.A. VASLUI

I. CLADIRI SI ALTE CONSTRUCTII    Tabelul nr. 1.1TARIFE DE PRIME PRACTICATE DE AGENTIA S.A.R. ASIBAN S.A. VASLUI

II. CONTINUT Tabel 1.2

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru

Asigurarea de transport terestru se incadreaza in sfera asigurarilor de bunuri pentru riscuri produse pe teritoriul national si care pot afecta incarcatura, mijloacele de transport terestru sau ambele categorii de bunuri.

Asigurarea de transport terestru este inclusa in portofoliul multor societati de asigurare din tara noastra, dar in cadrul a doua grupe de asigurare si anume:

1. Asigurarea bunurilor pentru pagube cauzate in timpul transportului terestru (cargo);

2. Asigurarea autovehiculelor (casco).

2.1 Asigurarea bunurilor pentru pagube cauzate in timpul transportului terestru - cargo

Pentru bunurile aflate in parcurs (adica in curs de transport), prin intermediul diferitelor mijloace de transport terestru (C.F.R., vehicule, prin posta), se pot ivi riscuri in plus fata de cele din depozite, in cladiri si constructii, fapt care impune practicarea unei forme specifice de asigurare facultativa si anume asigurarea de transport terestru - cargo.

Obiectul asigurarii il pot constitui bunurile aflate in parcurs de transport, pe teritoriul tarii noastre, pe caile ferate, cu vehicule sau prin posta (mijloace fixe, mobilier, marfuri, alte bunuri etc.), precizate prin conditiile de asigurare ale acestei forme de asigurare.

Riscuri asigurate, in asigurarea de transport terestru a bunurilor sunt urmatoarele:

incendiu, trasnet, explozie, inundatii, furtuna, umezeala, ploaie, grindina, uragan, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalanse sau contaminare.

accidente ale mijloacelor de transport cum ar fi: ciocniri, izbiri, loviri cu alte mijloace de transport sau cu orice bunuri mobile sau imobile aflate in afara mijlocului de transport

acte de talharie.

spargere, scurgere, risipire, disparitie sau furt total sau partial al bunurilor asigurate daca acestea s-au produs in urma unui accident al mijlocului de transport.

accidente in timpul incarcarii sau descarcarii bunurilor.

In asigurarea de transport terestru a bunurilor s-au cristalizat, in timp, doua variante si anume:

a) asigurarea de transport pe o ruta definita care se incheie pentru sume stabilite conform cererii asiguratului pentru fiecare transport in parte (pe caile ferate, cu alte vehicule ori prin posta);

b) asigurarea de transport pe orice ruta din cuprinsul tarii.
Suma asigurata se stabileste conform cererii asiguratului:

separat pe fiecare transport (pe caile ferate sau cu vehicule) in cazul asigurarii pe o ruta definita;

separat pentru toate bunurile transportate cu fiecare vehicul, in cazul efectuarii transportului cu vehicule proprii, de catre persoane juridice.

Suma asigurata este plafonata pentru fiecare transport in parte, fiind diferentiata (pe un vagon de cale ferata, pe un autovehicul, pe un vehicul cu tractiune animala si respectiv pentru fiecare colet postal). Daca la un transport, valoarea bunurilor transportate este mai mare fata de plafoanele maxime de suma asigurata stabilite de societatea de asigurari, pentru diferenta respectiva se poate incheia asigurarea suplimentara. In caz contrar, daca se produc pagube ce depasesc suma asigurata pe un transport, despagubirea se reduce in functie de raportul dintre suma asigurata si valoarea bunurilor transportate la data producerii evenimentului asigurat.

Prima de asigurare se calculeaza de catre societatea de asigurari, pentru fiecare trimestru calendaristic, prin aplicarea cotelor de prima tarifara asupra valorii bunurilor transportate in cursul trimestrului precedent. Datele necesare se comunica societatii de asigurare de catre asigurat. Prima de asigurare poate fi calculata si pentru perioade mai mici (o luna sau fractiune de luna), cuantumul fiind de 1/3 din prima de asigurare trimestriala.

Tariful de prime de asigurare este exprimat in lei la 100 de lei din suma asigurata, pentru transporturi de bunuri pe o ruta definita. Cotele tarifare sunt diferentiate in raport cu faptul daca transporturile de bunuri se fac in aceeasi localitate sau intre localitati, fiind mai ridicate in cazul transportului cu vehicule sau prin posta, fata de transportul pe caile ferate. Pentru transporturile de bunuri cu vehicule proprii, prima de asigurare se exprima in suma absoluta pe an pentru fiecare autovehicul.

Plata primelor de asigurare are loc anticipat, cu ocazia incheierii contractelor de asigurare sau trimestrial sub forma unui avans calculat fata de valoarea bunurilor transportate in trimestrul anterior, dar vizand trimestrul de referinta, in numerar sau prin virament. Societatea de asigurari poate efectua verificari cu privire la realitatea transporturilor efectuate de societate si desigur, regularizarea obligatiilor de plata a primelor de asigurare.

Asigurarea intra in vigoare dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care s-a perfectat contractul de asigurare si s-au platit primele de asigurare calculate.

In functie de frecventa operatiilor de transport, agentii economici pot incheia cu unele societati de asigurare, asigurari facultative globale de transport a bunurilor livrate sau aprovizionate.

In cazul livrarii cu conditia franco depozitul furnizorului sau franco gara de incarcare, cheltuielile de transport si pagubele ce survin pe parcursul transportului cad in sarcina cumparatorului, asigurarea se incheie, de regula, in sarcina cumparatorului. Asigurarea, poate avea in vedere insa si bunurile pe care le expediaza asiguratul in calitate de vanzator (furnizor).

Asigurarea se poate incheia fara termen, pe baza declaratiei de asigurare a unitatii solicitante si autorizarii societatii de asigurare, pentru incasarea primei de asigurare, trimestrial, urmata de perfectarea contractului de asigurare. Adresa de autorizare a incasarii primei de asigurare marcheaza intrarea in vigoare a asigurarii.

Societatea de asigurare are dreptul sa verifice situatia reala a bunurilor transportate, la unitatile asigurate si de a efectua, pe aceasta baza, regularizarea primelor de asigurare pe trimestrele respective in functie de situatia reala.

La S.A.R. ASIBAN S.A in portofoliul sau exista POLITA DE ASIGURARE PRIVIND ASIGURAREA BUNURILOR PE TIMPUL TRANSPORTULUI - CARGO. Aceasta este destinata pentru transporturi interne cat si pentru transporturi externe, in situatiile in care localitatea de expediere sau de destinatie se afla pe teritoriul Romaniei. Riscurile sunt acoperite prin urmatoarele conditii de asigurare:

Institute Cargo Clauses (ICC) C: incendiu sau explozie; esuarea, rasturnarea sau scufundarea navei sau ambarcatiunii; rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru; coliziunea sau contactul mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decat apa; descarcarea marfii intr-un port de refugiu; sacrificiu in avaria comuna; aruncarea peste bord;

Institute Cargo Clauses (ICC) B: riscurile ICC C si in plus: cutremur de pamant, eruptie vulcanica sau trasnet; luarea marfii de valuri, intrarea apei de mare, rau sau lac in mijlocul de transport, container sau loc de depozitare; dauna totala a unui colet cazut peste bord sau in timpul incarcarii/descarcarii, pe si de pe mijlocul de transport;

Institute Cargo Clauses (ICC) A: asigurare toate riscurile ce contine in plus fata de ICC B toate riscurile de pierdere sau avarie cauzate de orice eveniment neprevazut, accidental, intamplator, inclusiv furtul.

La conditia de asigurare de baza se pot asigura suplimentar si riscurile de Razboi si Greve, de Depozitare precum si cele de jaf, furt si nelivrare, aceasta din urma numai pentru conditiile ICC B si C.

Suma asigurata reprezinta valoarea facturata a marfii la care, optional, se mai adauga si costul transportului, al asigurarii, al taxelor si al comisioanelor vamale precum si alte costuri ocazionate de transportul bonului, in masura in care acestea nu sunt incluse in valoarea facturii. De asemenea se poate opta pentru o suma suplimentara, reprezentand un procent de maximum 10% din valoarea asigurata, pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute.

Exemplu de polita tip CARGO incheiata la Agentia Vaslui a S.A.R ASIBAN S.A.:

Asigurat: SC Badotherm-AMC SA Vaslui, str. Metalurgiei nr.17

Marfa asigurata: aparate de masura si control

Mijloc de transport: camioane proprii sau inchiriate

Ruta: Romania, Vaslui, depozit SC Badotherm AMC SA diferite localitati din tara, depozit beneficiar

Conditia de asigurare: conditia de asigurare A

Perioada de valabilitate: de la 15.04.2002 pana la 14.04.2003, ambele zile incluse

Valoarea traficului de marfa:

Suma asigurata maxima per transport:

Cotatia de prima: 0,13% aplicabila la valoarea traficului de marfa

Prima de asigurare:

Prima minima si de depozit:

Modalitate de plata: Prima minima si de depozit: 780 , scadenta pana la 14.04.2002

Rata 1: 130 , scadenta pana la 14.07.2002

Rata 2: 130 , scadenta pana la 14.10.2002

Rata 3: 130 , scadenta pana la 14.01.2003

Rata 4: 130 , scadenta pana la 14.04.2003

Fransiza: Fara

Declarare transporturi: Asiguratul va declara corespunzator fiecare transport inainte de inceperea acestuia.

Regularizare: La sfarsitul perioadei de valabilitate sau cand se constata depasirea valorii traficului de marfa estimat, conform declaratiilor de transport efectuate de asigurat.

2.2 Asigurarea autovehiculelor - casco

Aceasta asigurare mai este denumita si asigurare pentru avarii, asigurarea auto casco, sau asigurarea vehiculelor cu motor. Prin aceasta forma de asigurare posesorul autovehiculului este asigurat pentru avariile si distrugerile produse prin accidente sau datorate unor calamitati naturale, la propriul autovehicul, fiind deci o asigurare pentru sine.

Obiectul asigurarii il constituie vehicule pentru transporturi terestre actionate pe principiul motorului, care sunt inmatriculate conform dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice:

autovehiculele destinate transportului de persoane;

autovehicule destinate transportului de bunuri (autocamioane, autobasculante autocisterne, tractoare rutiere etc.);

autovehicule construite pentru diverse destinatii speciale (autostropitori, automaturatori, autogunoiere; autovehicule pentru stingerea incendiilor, autosanitare, autoateliere, automacarale, autovehicule pentru exploatari geologice, autovehicule destinate lucrarilor agricole sau de constructii);

tramvaie si alte mijloace de transport pe cale, troleibuze;

remorci auto trase din unul din vehiculele de mai sus.

Riscurile, pentru care se incheie asigurarea de avarii a autovehiculelor, pot fi incadrate in urmatoarele grupe:

a) riscuri generale (elementare) care se intalnesc si la alte categorii de bunuri, asa fiind: incendiul, trasnetul, explozia (inclusiv explozia rezervorului de carburanti sau a rezervorului de aer comprimat), ploaia torentiala (inclusiv efectele indirecte ale acesteia), grindina, inundatia, furtuna, uraganul cutremurul de pamant, prabusirea sau alunecarea de teren, greutatea stratului de zapada sau de gheata, avalanse de zapada, caderea unor corpuri pe autovehicule sau pe constructia in care se afla autovehiculul etc.;

b) riscuri specifice (de circulatie), respectiv avarii sau stricaciuni, distrugeri accidentale generate de: ciocniri (coliziuni), loviri, izbiri cu alte vehicule sau cu diverse alte corpuri mobile sau imobile aflate in afara ori in interiorul autovehiculului asigurat, zgariere, caderea autovehiculului (in prapastie, in apa, in timpul transbordarii, cadere din cauza ruperii podului, cadere pe autovehicul a
unor corpuri - copaci, blocuri de gheata, zapada, bolovani), derapare, rasturnare etc.;

c) riscul de furt al autovehiculului ori a unor parti componente sau piese ale acestuia. Acest tip de asigurare se incheie in doua forme: partiala si totala. Asigurarea partiala acopera riscurile generale precum si riscul de furt si pagube generate de tentativa de furt. Asigurarea totala cuprinde in plus riscurile de avarii de circulatie a autovehiculelor.

Se acorda despagubiri pentru pagubele produse prin avarierea sau distrugerea autovehiculului asigurat si provocate de:

a)      diverse accidente cum ar fi: ciocniri, loviri, izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate in afara ori in interiorul vehiculului asigurat, rasturnarii, deraparii, zgarierii, caderii in prapastie, in apa sau cu prilejul transbordarii, caderi pe autovehicul a unor corpuri.

b)      incendiu, trasnet, explozie.

c)      ploaie torentiala, grindina, inundatie si apa ramasa pe sol, furtuna, uragan, cutremur de pamant, prabusire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zapada sau gheata, avalanse de zapada, caderea unor corpuri pe constructia in care se afla autovehiculul.

d)      cheltuielile legate de transportarea, o singura data pe eveniment a autovehiculului avariat in scopul salvarii sau repararii.

e)      pagube produse autovehiculului asigurat prilejuit de masurile luate in timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea acestuia.

f)        cheltuieli facute in vederea limitarii pagubelor daca acestea sunt necesare in urma unor evenimente asigurate.

Asigurarea facultativa a autovehiculelor, auto-casco se incheie la solicitarea posesorului autovehiculului, in baza declaratiei de asigurare si respectiv a contractului de asigurare. Perioada de asigurare este de un an sau de 6 luni, dar pentru persoanele straine, detinatoare de autovehicule, aflate temporar in tara noastra, durata asigurarii poate fi chiar mai mica, de minim o luna.

Primele de asigurare sunt anuale, fiind stabilite, dupa caz, in suma fixa pe tipuri si marci de autovehicule ori sub forma unor cote tarifare la 100 lei suma asigurata. Tarifele de prime de asigurare au evoluat in sensul cresterii lor substantiale, in ultimii ani, datorita inflatiei.

Plata primelor de asigurare se face anticipat si integral, la societatea de asigurari cu care s-a incheiat contractul de asigurare, direct sau prin virament. Pentru asigurarile incheiate pe o perioada de un an, plata primelor de asigurare poate avea loc, la cererea justificata a asiguratului, in 2 - 7 sau chiar in 10 rate subanuale, de regula, in sume absolute descrescatoare.

Asigurarea se considera incheiata odata cu emiterea de catre societatea de asigurare a contractului de asigurare si incasarea primei de asigurare, fiind valabila numai pentru autovehiculul specificat prin contract.

In cadrul agentiei ASIBAN S.A., in portofoliul acesteia se gaseste POLITA DE ASIGURARE PRIVIND ASIGURAREA DE AVARII SI FURT A AUTOVEHICULELOR.

Despagubirea datorata de asigurator se stabileste in functie de starea autovehiculului in momentul producerii riscului asigurat; acesta nu poate depasi suma la care s-a facut asigurarea, nici cuantumul pagubei si nici valoarea autovehiculului din momentul producerii riscului. Cuantumul pagubei este egal cu costul reparatiei partilor componente ori cu costul de inlocuire a acestora la care se includ si cheltuielile pentru demontare si montare necesare, aferente reparatiilor. Valoarea autovehiculului la data producerii riscului asigurat se stabileste scazandu-se din valoarea din nou a acestuia uzura corespunzatoare. Valoarea din nou a autovehiculului in cadrul agentiei ASIBAN SA se stabileste dupa doua criterii:

dupa lista preturi - uzina (USD sau EURO).

dupa catalog Schwacke unde sunt publicate toate preturile la masinile care circula in cadrul Comunitatii Europene.

Uzura autovehiculului avariat se determina in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a acestuia la data procedarii riscului asigurat. Suma asigurata se stabileste astfel:

SA= Val. nou Cuz

unde,

Val. nou - valoarea din nou a autovehiculului

Cuz - coeficientul de uzura care poate fi gasit in tabelele din Normele metodologice ale ASIBAN SA

Despagubirea se stabileste astfel: daca suma asigurata (SA) este mai mica decat valoarea autovehiculului din momentul producerii riscului asigurat despagubirea este egala cu cuantumul pagubei. Daca suma asigurata este mai mica decat valoarea autovehiculului in momentul producerii riscului despagubirea se va calcula reducandu-se cuantumul pagubei corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea autovehiculului la data producerii riscului asigurat. La autovehicule si autostationare despagubirile cuvenite pe perioada aceluiasi contract nu pot depasi valoarea din nou a acestora. Dupa fiecare paguba suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma ramasa; prima de asigurare ramane insa neschimbata. La cererea asiguratului, suma ramasa poate fi completata printr-o asigurare suplimentara, cu plata diferentei de prima corespunzatoare.

Daca SA= Pvaluta Czi valuta Cuz

unde,

Pvaluta - pretul in valuta din nou a autovehiculului

Czi valuta -cursul de schimb BNR la zi al valutei

Cuz - coeficientul de uzura

atunci prima de asigurare va fi data de relatia:

PA= SA CP

unde,

SA- suma asigurata

CP- cota de prima

La Societatea de Asigurare - Reasigurare ASIBAN S.A cota de prima este trecuta in tabele apartinand corespondentei ASIBAN privind Normele metodologice din cadrul asigurarii autovehiculelor pe clase de acoperire. Tabelele sunt facute astfel incat sa tina seama de tipul autovehiculului, de vechimea acestora si de numarul de autovehicule asigurate. Clasele de acoperire privind asigurarea autovehiculelor sunt patru la numar si anume:

Clasa mini

Clasa economica

Clasa mediana

Clasa extinsa.

Clasa mini caracterizeaza avariile pe teritoriul Romaniei.

Clasa economica acopera riscurile privind clauza de actualizare a sumei asigurate plus avarii pe teritoriul Romaniei sau in afara acesteia.

Clasa mediana subscrie riscurile de avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acesteia plus furt pe teritoriul Romanei.

Clasa extinsa cuprinde urmatoarele riscuri: avarii pe teritoriul Romaniei si in afara acesteia, furt pe teritoriul Romaniei plus clauza de actualizare a sumei asigurate. In cadrul ultimei clase (Clasa extinsa), trimestrial se executa un decont de prima.

Pe baza CONDITIILOR GENERALE ASIBAN SA, privind asigurarea de avarii a autovehiculelor, CONDITIILOR SPECIFICE ASIBAN SA, privind asigurarea pentru riscul de furt, CONDITIILOR SPECIFICE ASIBAN SA, privind clauza de indexare a sumei asigurate, rezulta tabelul cuprins in Normele metodologice privind ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR - CLASE DE ACOPERIRE:

Clase de acoperire

Tabel nr. 2.2.1

RISCURI ACOPERITE

CLASA DE ACOPERIRE

MINI

ECONOMICA

MEDIANA

EXTINSA

AVARII PE TERITORUL ROMANIEI SI IN AFARA ACESTUIA

FURT PE TERITORUL ROMANIEI

CLAUZA DE ACTUALIZARE A SUMEI ASIGURATE

In tabelul 2.2.2 , se prezinta, cu titlu de exemplu, tarifele de prime utilizate de agentia S.A.R Asiban S.A. Vaslui pentru autoturisme de fabricatie autohtona.

Tarife pentru autoturisme, autoturisme de teren si microbuze avand cel mult 12 locuri,

de fabricatie indigena

Tabelul nr. 2.2.2

Nr.

Vechime

Numar

CLASA DE ACOPERIRE/COTA DE PRIMA ANUALA

crt.

auto

autovehicule

(%)

(ani)

asigurate

MINI

ECONOMICA

MEDIANA

EXTINSA

peste 10

peste 10

peste 10

peste 10

peste 10

peste 10

peste 10

peste 10

peste 10

peste 10

peste 10

Exemplu de polita privind asigurarea autovehiculelor pentru avarii si furt tip CASCO:

Asigurat: SC AUROCOR SRL Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.95

Autovehicul asigurat: Autoturism Dacia R52315 Super Nova, VS-02-TWJ, UUIR5231522999880, 2001, V00036442S

Valuta in care se stabileste suma asigurata si prima/ratele de prima de asigurare: euro

Autovehicul

Accidente persoane din autovehicul

Suma asigurata

Prima de asigurare

Suma asigurata

Prima de asigurare

Invaliditate

Deces

Fransize deductibile din fiecare dauna

Furt total

Furt partial

Avarie totala

Avarie partiala

% din suma asigurata pentru fiecare an de asigurare

Asigurarea s-a incheiat pe timp de: 12 luni, de la 29.01.2002 pana la 28.01.2003

Prima integrala: 122 s-a platit la 28.01.2002 cu factura chitanta nr. 3139681

Mentiuni speciale: despagubirile se platesc in lei la cursul BNR de la data daunei.

3 Asigurari agricole

Prin Legea fondului funciar s-a reconstituit proprietatea privata asupra terenurilor agricole. Deci, noii detinatori sau proprietari de terenuri agricole, persoane juridice, isi asuma si riscurile care se pot ivi la culturile agricole sau rodul viilor.

Obiectul asigurarii il constituie culturile agricole si rodul viilor care pot fi afectate de calamitati ale naturii sau de alte pericole.

Riscuri asigurate. Sunt agreate in asigurare riscurile de distrugere sau vatamare a culturilor agricole, altor culturi si a rodului viilor, cum sunt: ploaia torentiala (inclusiv efectele indirecte ale acesteia), grindina, furtuna, uraganul, incendiul, prabusirea sau alunecarea de teren, etc.

Unele din riscurile mentionate au efecte directe si indirecte asupra culturilor agricole, asa fiind cazul ploilor torentiale.

Efectele directe ale ploilor torentiale genereaza pagube prin spalarea solului in jurul tulpinei plantei, spalarea semintelor incorporate in sol, dezgolirea radacinilor, malirea plantelor din cauza suvoaielor de apa, ruperea florilor, tulpinilor, radacinilor, spalarea polenului, culcarea la pamant a plantelor, scuturarea boabelor etc.

Efectele indirecte ale ploilor torentiale constau in baltiri, revarsari de ape care afecteaza culturile respective, prabusiri, surpari si alunecari ale terenurilor agricole cu implicatii asupra culturilor agricole.

Perioada de asigurare. Asigurarea culturilor agricole are caracter facultativ si se poate incheia oricand in cursul anului, fiind valabila pentru anul in curs. Exista si posibilitatea incheierii unor asigurari multianuale, durata minima a acestora fiind de 3 ani.

Se pun insa cateva conditii:

a)  detinatorul culturilor trebuie sa aduca in asigurare toate suprafetele aferente culturilor respective;

b)  culturile pentru care se incheie asigurarea sa nu fi suferit, in anul in curs, pagube datorate riscurilor pentru care incheie contractul de asigurare.

Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare si emiterea, de catre asigurator, a contractului de asigurare.

Suma asigurata. In stabilirea sumei asigurate se tine seama ca obiectul asigurarii il     constituie, de fapt, recolta ca rezultat al vegetatiei complete. Suma asigurata se stabileste pe hectar de cultura agricola potrivit cererii asiguratului.

Prima de asigurare. Pentru stabilirea tarifului de asigurare, judetele tarii sunt impartite, dupa frecventa calamitatilor, in 4-6 categorii sau zone. Tariful de prime de asigurare este mai scazut pentru categoria a I-a si creste in functie de frecventa riscurilor in categoriile urmatoare.

Primele de asigurare se stabilesc prin incadrarea culturilor intr-o categorie sau alta, in functie de sensibilitatea la calamitati, si tinand seama de zona in care este situata cultura, identificandu-se cota tarifara respectiva, care se aplica la suma asigurata.

Despagubirea exprima suma ce urmeaza a fi platita de societatea de asigurari asiguratului, pentru paguba suferita. Pentru stabilirea despagubirii, in principiu, gradul (procentul) de distrugere a culturii se aplica la suma asigurata pe hectar de cultura, iar rezultatul se pondereaza cu suprafata culturii in hectare.

Aprobarea despagubirii are loc dupa stabilirea definitiva a pagubelor si dupa verificarea de catre societatea de asigurare a tuturor datelor si rezultatelor documentare si faptice privind constatarea, evaluarea pagubelor si stabilirea despagubirilor la culturile calamitate (distruse ori vatamate).

Daca plata despagubirii, s-a facut in transe, acestea neputand depasi o anumita proportie din valoarea despagubirii, cu ocazia decontarii finale se recalculeaza si se regleaza diferentele.

Cand paguba s-a produs din culpa unor persoane, altele decat asiguratul, care gospodaresc cu acesta ori din culpa unor membri din conducerea unitatii asigurate, despagubirea se plateste, dar societatea de asigurari are drept de subrogare, prin actiune in regres, putandu-si indrepta actiunea de recuperare a sumelor platite, impotriva persoanelor vinovate, in cazul declansarii unor cercetari penale, plata despagubirilor nu survine decat dupa pronuntarea hotararii definitive sau incheierea cercetarilor.

4 Alte tipuri de asigurari de bunuri practicate de S.A.R. ASIBAN S.A.

Asigurari maritime

Asigurarea maritima constituie o ramura a asigurarilor de bunuri, in cadrul careia societatile de asigurari isi asuma protectia navelor maritime si fluviale, a altor ambarcatiuni si instalatii utilizate in porturi, precum si a incarcaturii acestora impotriva unui complex de riscuri.

Principiile asigurarilor maritime, caracteristice tuturor asigurarilor, dar adaptate la specificul obiectului acestui tip de asigurari, sunt: interesul asigurabil, despagubirea si buna credinta.

Asigurarea bunurilor care fac obiectul transportului extern - cargo

Aceasta asigurare priveste marfurile care fac obiectul comertului exterior si care se afla in traficul international cu mijloace de transport romanesti sau straine, fiind in corelatie cu conditiile de livrare stabilite prin contractele comerciale cu partenerii straini.

Regulile INCOTERMS cuprind 4 categorii de conditii de livrare:

- livrari tip E in care vanzatorul pune marfurile la dispozitia cumparatorului in limitele premiselor sale;

- livrari tip F in care vanzatorul pune marfurile la dispozitia carausului nominalizat de cumparator;

- livrari tip C in care vanzatorul organizeaza si transportul, dar nu isi asuma riscuri si costuri suplimentare in raport de marfa, dupa incarcarea acesteia la bordul navei;

- livrari tip D in care vanzatorul isi asuma responsabilitati pentru marfa transportata pana la destinatia acesteia.

Obiectul asigurarii il formeaza bunurile supuse riscurilor ce pot apare in timpul transportului, inclusiv cheltuielile in legatura cu transportul acestora.

In functie de natura obiectului asigurat, de intensitatea actiunii riscurilor si de interesele pe care le afecteaza, avariile pot fi :

a. avarie totala (total loss) inseamna pierderea totala, completa, a bunului asigurat sau deteriorarea integritatii fizico chimice a bunului respectiv pana in masura in care se exclude din categoria bunurilor din care a facut parte.

b. avarie partiala sau particulara (particular loss) este orice pierdere partiala suferita de bunul asigurat in mod fortuit, din cauza inui risc asigurat.

c. avarie comuna (general avarage loss) se manifesta atunci cand, din necesitate, in mod intentionat si rezonabil se impune un sacrificiu pentru siguranta comuna, a salvarii de la primejdie a bunurilor si protectiei intereselor tuturor participantilor la expeditia maritima.

Asigurarea maritima cargo acopera urmatoarele riscuri:

- riscuri elementare (incendiu, trasnet, explozie si alte dezastre elementare);

- riscuri privind mijloacele de transport ce se rasfrang si asupra incarcaturii (esuare, scufundare, deraiere, coliziune, ciocnirea cu alte mijloace de transport sau cu obiecte fixe sau plutitoare, etc.);

- riscuri legate caile de comunicatie (prabusirea podurilor sau altor constructii);

- riscuri de avarie particulara (accidente de incarcare, stivuire, descarcare a incarcaturii);

- riscuri de avarie comuna;

- alte riscuri (furt, jaf si nelivrare, spargere, scurgere, risipire, ruperea ambalajului la saci, etc).

Suma asigurata constituie valoarea indicata in contractul de asigurare si care cuprinde valoarea bunurilor conform facturii de livrare, costul transportului, costul asigurarii si alte costuri necuprinse in factura, cheltuieli si taxe vamale, o suprataxa, calculata la valoarea marfurilor, pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute la incheierea asigurarii.

Prima de asigurare depinde de specificul marfurilor, de varietatea riscurilor si de frecventa actiunii lor, precum si de daunele posibile pe care aceste riscuri le-ar genera.

Asigurarea navelor casco

Obiectul asigurarii il constituie navele comerciale, navele de pescuit, navele colectoare, alte ambarcatiuni asimilate navelor (remorchere, macarale, plutitoare, salupe, slepuri etc.), si intregul ansamblu de masini si instalatii, precum si cheltuielile cu armarea (inzestrarea vasului cu dotarile necesare si personalul de navigatie) si alte cheltuieli privind exploatarea navelor asigurate.

Riscurile asigurate poate fi:

- pierderea totala;

- pierderile si avariile de nava;

- contributia la cheltuielile de avarie comuna si de salvare;

- raspunderea pentru pagube rezultate din coliziunea navei cu alte nave, cu instalatii portuare sau alte obiecte fixe sau plutitoare, inclusiv cheltuielile ce decurg din aceste evenimente.

Suma asigurata este cea declarata de asigurat si agreata de asigurator intrucat ea constituie limita raspunderii societatii de asigurare. Suma nu trebuie sa fie inferioara valorii de inlocuire si nici sa depaseasca valoarea din nou a unei nave similare la data incheierii asigurarii.

Prima de asigurare este variabila in functie de sfera de cuprindere a asigurarii, valoarea asigurabila si suma asigurata, nava si voiajul stabilit, durata, statistica riscurilor anterioare, starea conjuncturala. Fransiza nu opereaza in cazurile de avarie comuna si de coliziune cu alte nave, instalatii portuare sau alte obiecte fixe sau plutitoare.

In practica internationala primele de asigurare sunt stabilite statistic in cote procentuale fata de valoarea navei sau a partilor componente.

Asigurari de aviatie

In categoria asigurarilor de bunuri destinate persoanelor juridice se incadreaza si asigurarea de transport aerian a bunurilor (marfurilor). Astfel de asigurari se incheie intre societatea de asigura si companiile aeriene de transport de bunuri.

Obiectul asigurarii il constituie aeronavele (casco), dar in practica se combina cu asigurarea de raspundere civila fata de terti, generata de exploatarea aeronavelor, primind astfel denumirea generica de asigurare de aviatie.

Suma asigurata poate fi, dupa caz, valoarea de inventar a aeronavei, valoarea stabilita in functie de pretul de vanzare al aeronavei, valoarea de inlocuire, valoarea financiara stabilita in functie de suma ce trebuie platita detinatorului aeronavei de catre utilizator in cazul disparitiei acesteia.

Prima de asigurare se calculeaza potrivit tarifului de prime de asigurare in vigoare la data incheierii contractului de asigurare. Constatarea pagubelor se realizeaza in cadrul regimului general al asigurarii bunurilor.Normele metodologice ASIBAN cu privire la incheierea politelor de incendiu (p.72-85)

Normele metodologice ASIBAN privind tarful de prime al Politei de Asigurare privind Asigurarea de Avarii si Furt a Autovehicolelor (p. 318)

Cistelecan R., Cistelecan L. Asigurari comerciale, Ed. Cantemir, Tg. Mures, 1997, pag. 243

Cistelecan R., Cistelecan L. Asigurari comerciale, Ed. Cantemir, Tg. Mures, 1997, pag 287Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1552
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved