Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


BILANTUL SITUATIEI PATRIMONIALE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micBILANTUL SITUATIEI PATRIMONIALE

Prezentarea sinoptica si generalizata, prin bilant, a situatiei patrimonialeInfluenta operatiunilor economice asupra situatiei patrimoniale si modificarile produse asupra posturilor de bilant

Prezentarea sinoptica si generalizata, prin bilant, a situatiei patrimoniale

Patrimoniul agentului economic se afla intr-o continua miscare si transformare, datorate proceselor economice al caror continut il reprezinta operatiunile economice tipice. Miscarea si transformarea patrimoniului agentului economic determina mdificari, fie de structura, fie in valoarea patrimoniului agentului economic.Patrmoniul, insa, este abordat din cele doua puncte de vedere: concret (M.E.) si abstract (R.E.). Intre cele doua aspecte ale patrimoniului exista atat relatii de egalitate, cat si de dependenta.

Relatia de dependenta justifica modificarile, atat ale mijloacelor economice, cat si ale resurselor economice, in urma operatiunilor economice. Rolul activ, in procesele economice il au mijloacele economice, fapt pentru care se mai numesc si active. O modificare a mijloacelor economice poate genera si o modificare a resurselor economice. Acestea din urma au, deci, un rol pasiv, motiv pentru care se mai numesc si pasive.

Abordarea, sub cele doua aspecte, a patrimoniul agentului economic semnifica dubla reprezentare. Ea determina o modificare a minimum doua elemente patrimoniale in urma oricarei operatiuni economice. Modificarea concomitenta si cu aceeasi suma a cel putin doua elemente patrimoniale in urma unei operatiuni economice poarta numele de dubla inregistrare. Ambele sunt doua principii fundamentale pentru contabilitate.

Dubla inregistrare asigura mentinerea permanenta a egalitatii dintre mijloacele si resursele economice. Modificarile ce au loc in urma unei operatiuni economice pot influenta numai mijloacele economice, numai resursele economice sau pe ambele.

Judecate, in ansamblul lor, modificarile produse de operatiunile economice asupra patrimoniul agentului economic sunt mereu miscari opuse, fie ca semn, fie ca apartenenta. Astfel, daca in urma unei operatiuni economice se modifica doar mijloacele economice atunci cele doua elemente patrimoniale vor inregistra modificari opuse ca semn, iar totalul mijloacelor si resurselor economice ramane neschimbat.

Daca cele doua elemente patrimoniale ce se modifica apartin doar resurselor economice, atunci modificarile vor fi opuse ca semn, iar totalul mijloacelor si resurselor economice ramane neschimbat. Aceste doua tipuri de modificari sunt modificari de structura asupra patrimoniului agentului economic.

Daca, insa, cele doua elemente patrimoniale apartin unul mijloacelor economice si unul resurselor economice, atunci modificarile vor fi de acelasi sens, dar opuse ca pozitii sau apartenenta. Deci, poate avea loc, fie cresterea mijloacelor si resurselor economice cu aceeasi suma, fie reducerea mijloacelor si resurselor economice cu aceeasi suma.

Aceste doua tipuri de modificari sunt modificari si de structura si de volum.

Sintetizat, faptele se prezinta astfel:

a.       M + x1 - x2 = R

b.      M = R + x1 - x2

c.       M + x1 = R + x2

d.      M - x1 = R - x2

Nota: Desi x1 si x2 sunt elemenre diferite, ele sunt egale din punct de vedere valoric.

Intr-o perioada de timp, in cadrul unui agent economic pot avea loc multiple modificari ale patrimoniului agentului economic. Din timp in timp, insa, se impune cunoasterea situatiei de ansamblu a patrimoniului agentului economic. Aceasta presupune o prezentare sinoptica si generalizata a patrimoniului agentului economic.

Prezentarea generalizata porneste de la ideea ca elementele patrimoniale se prezinta intr-o mare diversitate, iar exprimarea fizica este diferita. Deci, prezentarea generalizata impune prezentarea tuturor elementelor patrimoniale din punct de vedere valoric. In acelasi timp, nu mereu intereseaza fiecare detaliu, ci grupe omogene de elemente patrimoniale.

De aceea, prezentarea generalizata este insotita de prezentarea sinoptica (de ansamblu). Prezentarea sinoptica si generalizata a patrimoniului agentului economic se face cu ajutorul bilantului.

Intrucat patrimoniul agentului economic se prezinta sub cele doua forme (concret si abstract) si bilantul trebuie sa aiba o forma si o structura corespunzatoare reprezentarii patrimoniului agentului economic pe cele doua structuri. Deci bilantul va avea doua parti:

Stanga, pentru mijloace economice;

Dreapta, pentru resurse economice.

Cele doua parti se numesc activ si pasiv si se afla fata in fata. De aici, concluzia ca bilantul trebuie sa se prezinte sub forma unui tabel cu doua parti.

Insasi notiunea de "bilant" deriva din "bilanx" = balanta cu doua talere. Activul si pasivul bilantului sunt denumiri conventionale, insa ele au, categoric, legatura cu continutul elementelor prezentate.

Astfel, activul, continand mijloacele economice care se mai numesc si active, deriva deci de la notiunea active, iar pasivul, continand resursele economice care se mai numesc si pasive, deriva de la notiunea pasive. Si intre activul si pasivul bilantului exista o permanenta egalitate. A = P este fundamentala pentru contabilitate, conturandu-se si ea in principiul egalitatii bilantiere.

Sintetizand cele prezentate, putem concluziona ca operatiunile economice pot genera modificari doar ale activului, totalul ramanand neschimbat, modificari doar ale pasivului, totalul ramanand neschimbat, modificari si ale activului si ale pasivului care pot fi cresteri (totalul creste cu aceeasi suma) sau reduceri (totalul se reduce cu aceeasi suma). De fiecare data se mentine A = P.

Un posibil model de bilant poate fi urmatorul:

Bilantul initial

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Debitori diversi

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Furnizori

Furnizori - facturi nesosite

Personal - salarii datorate

Alte datorii sociale

Creditori diversi

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Influenta operatiunilor economice asupra situatiei patrimoniale si modificarile produse asupra posturilor de bilant

Prezentarea sinoptica si generalizata, prin bilant, a situatiei patrimoniului agentului economic duce la gruparea elementelor patrimoniale omogene in posturi de bilant. O astfel de prezentare este ceruta la anumite momente de referinta.

Principalul moment de referinta este sfarsitul unei perioade de gestiune - bilant final. El devine bilant initial pentru inceputul perioadei imediat urmatoare. Deci perioada care vizeaza urmarirea influentei operatiunilor economice asupra situatiei patrimoniului si, deci, modificarile produse asupra posturilor de bilant o constituie perioada de gestiune. Pentru a demonstra astfel de influente si modificari trebuie sa pornim de la un bilant initial.

Multitudinea operatiunilor economice care au loc intr-o perioada de gestiune poate fi redata prin tipuri de operatiuni economice. Intrucat in urma unei operatiuni economice se pot modifica minim doua elemente patrimoniale si operatiunile economice au fost grupate in operatiuni singulare si grupuri de operatiuni economice inseparabile.

Operatiunile economice singulare sunt acele operatiuni in urma carora se modifica doar doua elemente patrimoniale, iar daca se modifica mai mult de doua ele se pot grupa ajungandu-se la doua.

Grupurile de operatiuni economice inseparabile sunt cele in urma carora se modifica mai mult de doua elemente patrimoniale ale caror sens si pozitie sunt mereu opuse. Pentru a exemplifica cele doua tipuri de operatiuni economice si influentele lor asupra bilantului vom porni de la un bilant initial si vom concepe tot atatea operatiuni economice cate tipuri si variante exista. De altfel, exista 4 tipuri de operatiuni economice singulare si 4 tipuri de grupuri de operatiuni economice inseparabile.

Dupa fiecare operatiune economica vom face un nou bilant pentru a evidentia modificarile de structura sau de valoare ale fiecarui bilant precedent.

Un posibil bilant initial este urmatorul:

Bilantul initial

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Debitori diversi

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Furnizori

Furnizori - facturi nesosite

Personal - salarii datorate

Alte datorii sociale

Creditori diversi

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

I. Operatiuni economice singulare

1. Se inregistreaza incasarea debitelor in numerar in suma de 100 lei.

In urma acestei operatiuni economice singulare elementul patrimonial de activ "Casa in lei" creste cu 100 lei, concomitent cu reducerea elementului patrimonial de activ "Debitori diversi" tot cu 100 lei.

Totalul bilantului ramane neschimbat (modificare de structura). Notand cu A - activul, P - pasivul si cu x - modificarea si pornind de la A = P influenta acestei operatiuni economice asupra bilantului poate fi redata de urmatoarea egalitate bilantiera: A + x - x = P (vezi bilantul nr. 1).

Bilantul nr. 1

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Furnizori

Furnizori - facturi nesosite

Personal - salarii datorate

Alte datorii sociale

Creditori diversi

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Generalizand: Daca in urma unei operatiuni economice singulare un element patrimonial de activ creste cu o suma, fara ca si un element patrimonial de pasiv sa creasca, atunci un alt element patrimonial de activ se va reduce cu aceeasi suma. Totalul bilantului ramane neschimbat.

2. Se inregistreaza sosirea facturilor pentru care receptiile de materii prime au fost facute anterior in valoare de 50.000 lei.

In urma acestei operatiuni economice singulare elementul patrimonial de pasiv "Furnizori - facturi nesosite" scade cu 50.000 lei, concomitent cu cresterea elementului patrimonial de pasiv "Furnizori" cu 50.000 lei. Totalul ramane neshimbat. (vezi bilantul nr. 2).

Bilantul nr. 2

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Furnizori

Personal - salarii datorate

Alte datorii sociale

Creditori diversi

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Egalitatea bilantiera: A = P + x - x

Generalizand: Daca in urma unei operatiuni economice singulare un element patrimonial de pasiv creste cu o suma, fara ca si un    element de activ sa creasca, atunci un alt element patrimonial de pasiv va scadea cu aceeasi suma. Totalul bilantului ramane neschimbat.

3. Se inregistreaza dobanda cuvenita pentru disponibilitatile la banca in suma de 46.000 lei.

In urma acestei operatiuni economice singulare elementul patrimonial de activ "Conturi la banci in lei" va creste cu 46.000 lei, concomitent cu cresterea elementului patrimonial de pasiv "Venituri din dobanzi" cu 46.000 lei. Totalul creste cu 46.000 lei (vezi bilantul nr. 3). Egalitatea bilantiera: A + x = P + x.

Bilantul nr. 3

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Furnizori

Personal - salarii datorate

Alte datorii sociale

Creditori diversi

Venituri din dobanzi

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Generalizand: daca in urma unei operatiuni economice singulare un element patrimonial de activ creste cu o suma, fara ca un alt element patrimonial de activ sa scada, atunci si un element patrimonial de pasiv va creste cu aceeasi suma. Totalul bilantului va creste cu acea suma.

4. Se inregistreaza achitarea obligatiilor fata de creditori in suma de 500 lei.

In urma acestei operatiuni economice singulare elementul patrimonial de activ "Conturi la banci in lei" scade cu 500 lei, concomitent cu reducerea elementului patrimonial de pasiv "Creditori diversi" cu suma de 500 lei. Totalul scade cu 500 lei (vezi bilantul nr. 4). Egalitatea bilantiera este A - x = P - x

Bilantul nr. 4

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Furnizori

Personal - salarii datorate

Alte datorii sociale

Venituri din dobanzi

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Generalizand: daca in urma unei operatiuni economice singulare un element patrimonial de activ scade cu o suma, fara ca un alt element patrimonial de activ sa creasca, atunci si un element patrimonial de pasiv se va reduce cu aceeasi suma. Totalul bilantului va scade cu acea suma.

II. Grupuri de operatiuni economice inseparabile

5. Se inregistreaza incasarea unui client cunoscand: suma incasata = 487.000 lei, drept real de incasat = 478.000 lei.

In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabile, elementul patrimonial de activ "Conturi la banci in lei" creste cu 487.000 lei, concomitant cu reducerea elementului patrimonial de activ "Clienti" cu 478.000 lei si cu sporirea elementului patrimonial de pasiv "Creditori diversi" cu 9.000 lei. Totalul bilantului va creste cu suma elementului singular, cu 9.000 lei (vezi bilantul nr. 5).

Bilantul nr. 5

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Furnizori

Personal - salarii datorate

Alte datorii sociale

Venituri din dobanzi

Creditori diversi

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Notand cu A - activul, P - pasivul, X - modificarea cu suma cea mai mare, x` - sporirea partiala, x`` - reducerea partiala si pornind de la A = P, egalitatea bilantiera va fi:    A + X - x`` = P + x`.

Generalizand: daca in urma unui grup de operatiuni economice inseparabile un element patrimonial de activ creste cu o anumita suma, concomitant cu reducerea altui element de activ, dar cu o suma mai mica, atunci si un element patrimonial de pasiv va creste cu diferenta dintre cele doua. Totalul bilantului va creste cu suma elementului singular.

6. Se inregistreaza achitarea obligatiilor fata de un furnizor, cunoscand: suma platita = 676.000 lei, suma datorata = 667.000 lei. In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabile elementul patrimonial de activ "Conturi la banci in lei" se va reduce cu 676.000 lei, concomitent cu reducerea elementului patrimonial de pasiv "Furnizori" cu suma de 667.000 lei si cu cresterea elementului patrimonial de activ "Debitori diversi" cu 9.000 lei. Totalul va scade cu 667.000 lei (vezi bilantul nr. 6).

Bilantul nr. 6

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Debitori diversi

Furnizori

Personal - salarii datorate

Alte datorii sociale

Venituri din dobanzi

Creditori diversi

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Egalitatea bilantiera este: A - X + x` = P - x``

Generalizand : daca in urma unui grup de operatiuni economice inseparabile un element patrimonial de activ scade cu o suma, concomitent cu reducerea si a unui element patrimonial de pasiv, dar cu o suma mai mica, atunci un alt element patrimonial de activ va creste cu diferenta dintre cele doua. Totalul se va reduce cu suma elementului singular.

7. Se inregistreaza plata salariilor, cunoscand : obligatii salariale = 150.000 lei, suma achitata in termen din casa = 140.000 lei, salarii neridicate in termen = 10.000 lei.

Nota : pentru aceasta se impune alimentarea casieriei (operatiunea se regaseste in bilantul nr. 7).

In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabile elementul patrimonial de pasiv "Personal - salarii datorate" scade cu suma de 150.000 lei, concomitent cu reducerea elementului patrimonial de activ "Casa in lei" cu 140.0000 lei si cu cresterea elementului patrimonial de pasiv "Drepturi de personal neridicate" cu 10.000 lei. Totalul bilantului scade cu 140.000 lei (vezi bilantul nr. 7).

Bilantul nr. 7

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Debitori diversi

Furnizori

Alte datorii sociale

Venituri din dobanzi

Creditori diversi

Drepturi de pers. neridicate

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Egalitatea bilantiera: A - x`` = P - X + x`

Generalizand: daca in urma unui grup de operatiuni economice inseparabile un element patrimonial de pasiv scade cu o suma, concomitant cu reducerea si a unui element patrimonial de activ, dar cu o suma mai mica, atunci alt element patrimonial de pasiv va creste cu diferenta dintre ele. Totalul va scade cu suma elementului singular.

8. Se inregistreaza obligatiile fata de personal dupa cum urmeaza: 10.000 lei - indemnizatii pe concedii de odihna neefectuate pana la sfarsitul anului din cauza agentului economic; 5.000 lei - ajutoare sociale speciale acordate din fondul de asigurari sociale.

In urma acestui grup de operatiuni economice inseparabile elemental patrimonial de pasiv "Alte datorii in legatura cu personalul" creste cu 15.000 lei, concomitant cu reducerea elementului patrimonial de pasiv "Alte datorii sociale" cu 5.000 lei si cu sporirea elementului patrimonial de activ "Cheltuieli cu salariile personalului" in suma de 10.000 lei. Totalul creste cu 10.000. lei (vezi bilantul nr. 8). Egalitatea bilantiera este: A + x` = P + X - x``.

Bilantul nr. 8

A    P

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Nr. crt.

Denumirea elementului patrimonial

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Mat. de nat. ob. de inventar

Clienti

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Debitori diversi

Cheltuieli cu salariile pers.

Furnizori

Alte datorii sociale

Venituri din dobanzi

Creditori diversi

Drepturi de pers. neridicate

Alte datorii in legatura cu pers.

Capital subscris varsat

Total Activ

Total Pasiv

Generalizand: daca in urma unui grup de operatiuni economice inseparabile un element patrimonial de pasiv creste cu o suma, concomitent cu sporirea si a unui element patrimonial de activ dar cu o suma mai mica, atunci un alt element patrimonial de pasiv va scade cu diferenta dintre ele. Totalul va creste cu suma elementului singular.

Primele patru egalitati bilantiere sunt definite ca fiind egalitati bilantiere fundamentale, iar urmatoarele patru sunt egalitati bilantiere derivate. In literature de specialitate sunt tratate doar primele patru, considerandu-se ca ultimele patru, prin judecati succesive, se integreaza tot in primele patru. Cert este insa ca chiar daca cele de la 5 - 8 se pot aduce la interpretarea primelor patru, ele totusi difera, motiv ce a impus separarea lor. Oricum ele deriva din primele patru.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 930
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved