Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATE - LEGEA NR. 82/1991

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATE - LEGEA NR. 82/1991CUPRINS

DISPOZITII GENERALE

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

REGISTRELE DE CONTABILITATE

SITUATII FINANCIARE ANUALE

CONTABILITATEA TREZORERIEI STATULUI SI A INSTITUTIILOR PUBLICE

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

DISPOZITII GENERALE

Totalitatea institutiilor, societatilor si persoanelor juridice sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii fiecarei firme, societati, persoane juridice, institute.

Asociatiile si institutiile publice, persoanele juridice si persoanele fizice care au sau nu un scop patrimonial si desfasoara activitati producatoare de venituri, au si acestea obligatia de a organiza si conduce contabilitatea proprie.

Filialele fara personalitate juridica care au sediul in strainatate, apartinand persoanelor prevazute mai sus, cu sediul in Romania, au de asemenea obligatia de a conduce si organiza contabilitatea proprie.

Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Aceasta trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor ce tin de pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale personelor juridice si fizice prezentate mai sus, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea publica cuprinde mai multe elemente:

  1. contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar
  2. contabilitatea trezoreriei statului
  3. contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial
  4. contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor specifice.

Normele si reglementarile din domeniul contabilitatii sunt emise de catre Ministerul Finantelor Publice, care elaboreaza si emite de asemenea si norme privind contabilitatea in partida simpla.

Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordinul Ministerului Finantelor Publice.

In cazul institutiilor patonale si al sindicatelor, care nu au scop patrimonial, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara.In momentul efectuarii oricarei operatiuni economico-financiare, aceasta se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, luandu-si astfel calitatea de document justificativ.

La baza inregistrarilor in contabilitate stau documentele justificative care angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Agentii economici au obligatia de a inventaria elementele de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, pe durata functionarii lor, in cazul unei fuziuni sau incetarii activitatii, dar si in alte situatii prevazute de lege.

Ministerul Finantelor Publice poate sa aprobe exceptii de la regula inventarierii anuale doar pentru bunurile cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice.

In contabilitate, rezultatul inventarierii se inregistreaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Documentele oficiale prin care se prezinta situatia economico-financiara a agentilor economici sunt reprezentate de situatiile finnciare anuale, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii cu privire la activitatea pe care o desfasoara.

Pentru institutiile publice, documentul oficial il reprezinta situatia financiara trimestriala si anuala.

Societatile-mama trebuie sa intocmeasca si sa prezinte situatii financiare anuale consolidate

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

Administratorul, ordonatoarul de credite sau alte persoane care gestioneaza unitatea, au responsabilitatea de a organiza si conduce contabilitatea unitatilor economice.

Contabilitatea poate fi tinuta doar de persoanele fizice sau juridice autorizate prin Ordonanta Guvernului nr 65/1994.

Detinerea de bunuri economice materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, dar si efectuarea de operatiuni economice fara a fi inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

In cazul imobilizarilor, contabilitatea se tine pe categorii si pe fiecre obiect de evidenta.

In cazul stocurilor, contabilitatea se tine cantitativ si valoric, sau numai valoric, in conditiile stabilite de lege.

Elementele de activ se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie, de productie sau la valoarea lor justa.

In cazul creantelor si a datoriilor, acestea se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

Profitul si pierderea se stabilesc cumulat de la inceputu exercitiului financiar, iar inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, ca si stabilirea rezultatului exercitiului.

Pierderea reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve si capital social, potrivit A.G.A.

In cazul institutiilor publice, rezultatul executiei bugetare se stabileste annual prin inchiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.

REGISTRELE DE CONTABILITATE

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul- inventar si Cartea mare.

Registrul-jurnal serveste la inregistrarea cronologica a operatiunilor economico-financiare.

Registrul-inventar se face la sfarsitul exercitiului financiar si se inscriu toate elementele patrimoniale existente. Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea contabila, se constituie ajustari pentru deprecieri.

Cartea mare serveste la gruparea informatiilor economice si/sau financiare in raport de natura lor pentru realizarea de evidente sistematice.

Balanta de verificare se intocmeste cel putin annual, la incheierea exercitiului, pentru a verifica inregistrarea corecta in contabilitate a operatiunilor efectuate.

Registrul-jurnal, registrul-inventar si Cartea mare, precum si celelalte documente justificative ce stau la baza inregistrarii in contabilitate, se pastreaza in arhiva timp de 10 ani, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, se vor lua masuri de reconstituire ale acestora in termen de maxim30 de zile de la constatarea faptului.

SITUATII FINANCIARE ANUALE

Situatia financiara anuala se efectueaza odata cu incheierea anului calendaristic. Aceasta se compune din bilant, cont de profit si pierdere, nota explicativa sau raport anual.

Raportul anual cuprinde situatii financiare anuale, raportul administratorului, al auditului sau comisiei de cenzori. Fiecare dintre aceste situatii este insotita de cate un raport al persoanelor care intocmesc aceste situatii, si in acelasi timp isi asuma si responsabilitatea pentru exactitatea informatiilor prezentate in acel raport.

Situatiile financiare se realizeaza in doua exemplare, unul fiind al beneficiarului si unul la directia generala a finantelor publice judetene.Situatiile financiare au un termen de pastrare de 50 de ani de la data intocmirii.

CONTABILITATEA TREZORERIEI STATULUI SI A INSTITUTIILOR PUBLICE

Contabilitatea trezoreriei se efectueaza si functioneaza pe operatiuni de plati si incasari din venituri si cheltuieli.

Pe baza ordonatorilor de credite se pot deschide conturi distincte pentru cheltuielile efectuate din bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul fondului national pentru unic de asigurari sociale de sanatate.

In conatbilitatea trezoreriei statului se reflecta si imprumuturile interne si externe pentru finantarea diferitelor bugete.

Contabilitatea care se ocupa cu executia bugetelor locale asigura inregistrarea operatiunilor privind drepturile constatate, veniturilor incorecte, cheltuielile si subventiile de la stat.

Ministerul Finantelor Publice efectueaza anual bilantul care cuprinde domeniile publice si private, incluzand solul, resursele naturale, fondul funciar, forestier, etc.

Acest bilant este intocmit trimestrial si anual.

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Urmatoarele fapte sunt considerate contraventii la prevederile prezentei legi:

v     detinerea de titluri de valoare, bunuri materiale, numerar, precum si efectuarea de operatiuni economice fara a fi inregistrate in contabilitate

v     nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:

-utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate

-intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate, pastrarea si arhivarea acestora si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse

-efectuarea inventarierii

-intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale

-intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite conform legii

-nedepunerea declaratiei din care sa rezulte ca agentii economici nu au desfasurat activitate

-publicarea situatiilor financiare anuale, potrivit legii

-prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare

Constatarea contaventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoanele cu atributii de control financiar.

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Legea 82 a Contabilitatii intra in vigoare la 1 ianuarie 1992, cu aplicarea normelor reglementare, partea I nr 279 si 279 bis din 25 aprilie 2002, aplicate incepand cu data de 1 ianuarie 2003.

Prezenta lege este in vigoare pana la 31 decembrie 2005.

BIBLIOGRAFIE

LEGEA 82/1991 REPUBLICATA

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1154
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved