Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


DEFINIREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micDEFINIREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Capitalul aflat la dispozitia agentilor economici si care, privit din punctul de vedere al provenientei lui, constituie pasivul patrimonial, este investit in diferite forme concret functionale (bunuri si valori) ce alcatuiesc activul patrimonial.Avand in vedere durata de imobilizare sau viteza lor de rotatie, activele patrimoniului sunt structurate in:

active imobilizate;

active circulante.

Activele imobilizate (imobilizarile, active fixe, valori imobilizate, capital fix) se concretizeaza din punct de vedere material in: masini, utilaje, instalatii, mijloace de transport, cladiri, etc. si formeaza baza tehnica a intreprinderii fata de care desfasurarea activitatii n-ar putea fi posibila.

Activele imobilizate sunt definite de normele legale ca reprezentand bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale si care nu se consuma la prima utilizare. Deci, sunt acele bunuri care participa la mai multe cicluri de exploatare si isi transmit treptat valoarea asupra noilor produse obtinute.

In raport de forma pe care o imbraca si destinatia pe care o capata, activele imobilizate se diferentiaza in:

Ø      Imobilizari necorporale sau intangibile cuprind activele identificabile nemonetare, fara suport material si detinut pentru utilizarea in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau sarcinii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. In cazul imobilizarilor necorporale se cuprind:

a) cheltuieli de constituire reprezinta cheltuieli ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii unitatii patrimoniale, cum sunt taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli de prospectarea pietei si de publicitate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii persoanei juridice; ele se amortizeaza intr-o perioada de cel mult cinci ani.

b) cheltuieli de dezvoltare , nu si cheltuielile de cercetare care sunt tratate in categoria costurilor perioadei. Cheltuielile de dezvoltare includ cheltuielile privind aplicarea rezultatelor cercetarii sau altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii; sunt prevazute sa fie amortizate in maxim 5 ani.

c) cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

a)    fondul comercial reprezinta diferent dintre costul de achizitie si valoare justa, la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre persoana juridica.

e) alte imobilizari necorporale in cadrul carora se inregistreaza programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte imobilizari necorporale.

Ø    Imobilizarile financiare delimiteaza investitiile financiare pe termen lung (valori financiare investite de intreprindere in patrimoniul altor societati) sub forma de titluri de participare, alte titluri imobilizate si creante imobilizate, cuprind:

a)         titluri de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acesteia.

b)         interesele de participare reprezinta drepturi detinute in capitalul unei societati comerciale. Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii contributiei la activitatea persoanei juridice respective.

c)          creantele imobilizate cuprind urmatoarele categorii: creantele legate de participatii, respectiv titlurile de participare si interesele de participare, imprumuturi acordate pe termen lung, actiuni proprii detinute pe termen lung si alte creante imobilizate.

creantele legate de participatii reprezinta acele creante ale persoanei juridice rezultate din acordarea de imprumuturi societatilor la care detine titluri de participare.

imprumuturile pe termen lung delimiteaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobanzi.

actiunile proprii sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.

alte creante imobilzate cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de unitate la terti.

Ø    Imobilizarile corporale denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile sunt reprezentate de bunurile materiale detinute de un agent economic pentru a fi utilizate o perioada mai indelungata in productia de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate tertilor, fie pentru desfasurarea activitatii administrative Ele detin ponderea cea mai importanta in structura activelor fixe ale unui agent economic si caracterizeaza capacitatea tehnica a acestuia.

Structura noului plan contabil general delimiteaza in cadrul imobilizarilor corporale doua structuri distincte, si anume: terenurile si mijloacele fixe.

DELIMITARI SI STRUCTURI PROVIND IMOBILIZARILE.

Terenurile

Elementul de terenuri se refera la terenurile propriu-zise, dar si la amenajarile de terenuri si racordarea lor la sisteme de alimentare cu energie, imprejurimile, lucrari de acces. In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.

Terenurile nu se pot deprecia ireversibil si, ca atare, nu pot fi amortizate. O eventuala depreciere temporara este inregistrata prin sistemul provizioanelor. In schimb, investitiile legate de amenajarea terenurilor (lacuri, balti, iazuri) sunt supuse amortizarii. De asemenea terenurile in functie de natura zacamintelor sunt supuse si ele amortizarii.

Mijloacele fixe

Mijloacele fixe reprezinta bunurile sub forma de echipamente si utilaje aflate in sfera de productie, comercializarii si prestarilor de servicii, care au un rol hotarator in activitate unui agent economic, actionand in cea mai mare parte asupra obiectelor muncii pentru a le transforma in produse, lucrari sau servicii destinate pietei sau nevoilor proprii.

Ele au o serie de caracteristici care le deosebeste de celelalte valori materiale aflate in patrimoniul intreprinderii, si anume:

au o valoare insemnata si o durata de folosire indelungata;

participa la mai multe cicluri de exploatare;

nu-si schimba forma initiala in timpul utilizarii si isi transmit treptat valoarea asupra bunurilor nou create, lucrarilor executate si serviciilor prestate.

Sunt considerate mijloace fixe ca obiecte de evidenta potrivit normelor legale, obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, ce se utilizeaza ca atare sau indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1) are o valoare de intrare mai mare de 15.000.000 lei (prin hotarari ale Guvernului Romaniei, aceasta valoare poate fi modificata in functie de evolutia preturilor in economie).

2) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. De asemenea, sunt considerate mijloace fixe supuse amortizarii:

a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune sau alte asemenea;

b) mijloace fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

c) investitiile efectuate pentru descoperirea in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata;

d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;

e) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietatea publica;

f) amenajarile de terenuri.

Nu sunt considerate mijloace fixe, potrivit prevederilor legale, urmatoarele:

a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel sau in vederea efectuarii unor mici modernizari in cadrul reparatiilor capitale;

b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale care se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea anumitor comenzi, indiferent de valoarea si durata lor de functionare normala;

c)constructiile si instalatiile provizorii executate din fondul de investitii;

d)animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animale la ingrasat, pasarile si coloniile de albine;

e) padurile;

f) investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum si cele pentru foraj executate pentru exploatari, prospectiuni geologice, foraje pentru alimentarea cu apa care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz-capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica care au pus in evidenta acumulari de hidrocarburi din care motive geologo- tehnice si economico- obiective nu pot fi exploatate;

g) prototipurile, atat timp cat servesc ca model, la executarea productiei de serie, inclusiv seria zero sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;

h) echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala, precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare.

Imobilizarile corporale care fac obiectul deprecierilor sunt supuse corectiilor de valoare care iau forma de amortisment (in situatia deprecierilor ireversibile), fie a provizioanelor pentru depreciere.

Ca tehnica, imobilizarilor amortizate integral raman inscrise in bilant la valoarea de intrare atat timp cat ele exista in patrimoniul societatilor. Imobilizarile corporale inscrise in bilant se refera numai la drepturi asupra carora unitatea este proprietara. De asemene, investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate luate in chirie sau locatie de gestiune se inregistreaza in contabilitatea unitatii care le-a efectuat, urmand ca la expirarea contractului respectiv, valoarea investitiilor efectuate sa fie scazute din contabilitatea unitatii care le-a efectuat si sa se inregistreze in contabilitatea unitatii careia i-au fost restituite, cu valoarea lor , majorandu-se valoarea de intrare a mijloacelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate.

Clasificarea mijloacelor fixe ofera posibilitatea ordonarii si studierii multitudinii si diversitatii lor. Ea asigura evidentierea corecta a tuturor aspectelor tehnico economice privind existenta, utilizarea, miscarea si deprecierea acestora.

Mijloacele fixe se pot clasifica dupa mai multe criterii, fiecare avand ratiunile sale:

a) din punct de vedere al domeniului in care se utilizeaza, mijloacele fixe se clasifica in:

mijloace de productie - care participa direct sau indirect la procesul de productie sau exploatare;

mijloace fixe de comercializare;

mijloace fixe (utilizate)cu destinatie sociala.

b) dupa structura, respectiv natura si particularitatile tehnico-constructive, mijloacele fixe se grupeaza in 3 categorii:

constructii;

instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

c) dupa aparenta lor, mijloacele fixe se impart in:

mijloace fixe proprietate a unitatii patrimoniale - inscrise in inventarul acesteia si care fac parte din patrimoniul ei, valoarea lor fiind oglindita in bilant;

mijloace fixe in folosinta temporara, locatie de gestiune, concesiune, pentru care evidenta se organizeaza separat de cele proprii.

d) dupa gradul si modul de participare in procesul de productie, mijloacele fixe se impart in doua categorii:

mijloace fixe care actioneaza asupra obiectelor muncii;

mijloace fixe care creeaza conditiile materiale ale muncii.

Aceasta clasificare sta la baza delimitarii mijloacelor fixe ca obiecte de evidenta, la elaborarea catalogului duratelor de servicii normale si a normelor de amortizare. Clasificarea prezinta importanta in vederea miscarii si deprecierii mijloacelor fixe, care se contabilizeaza pe categorii de mijloace fixe.

Pentru delimitarea uniforma a obiectelor de evidenta de catre toti agentii economici, s-a instituit o clasificare unitara a mijloacelor fixe la nivelul economiei nationale si care stabileste clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sub forma unui catalog.

Clasificarea este conceputa aplicand sistemul zecimal de codificare.

A doua treapta sintetizata in cadrul fiecarei categorii (grupe) mijloacele fixe dupa ramura de activitate, structura constructiva sau dupa destinatia functionala. Treptele 3-5 dezvolta gruparea in functie de caracteristicile tehnico-productive, astfel incat, pe ultima treapta, se regasesc mijloacele fixe omogene din punct de vedere al destinatiei si al duratei medii de serviciu.

Din cifrele treptelor se formeaza codul fiecarui mijloc fix. Pentru unele mijloace fixe imobile si mobile care pot fi folosite in conditii speciale, s-au stabilit durate normale de utilizare diferentiate (de exemplu, pentru cladiri si constructii speciale) s-au prevazut doua conditii speciale:

mediu normal;   

mediu agresiv;

-procese tehnologice cu umiditate foarte mare, de peste 75%;

-procese tehnologice cu grad accentuat de coroziune;

-procese tehnologice bazate pe folosirea temperaturilor inalte (otelarii, turnatorii).

Indeplinirea cumulativa a celor doua criterii, respectiv durata de utilizare mai mare de un an si o limita valorica stabilita de lege sta la baza delimitarii bunurilor corporale in imobilizari sau stocuri. Aceasta diferentiere poate apare in urmatoarele situatii:

bunurile tangibile, de regula mijloacele de munca, care nu indeplinesc cumulativ conditiile de durata si valoare, sunt considerate bunuri de mica valoare sau de durata scurta si sunt incluse in categoria stocurilor sub denumirea de obiecte de inventar;

trecerea unui bun (utilaj de exemplu) din stocul unei intreprinderi care produce sau comercializeaza astfel de bunuri in folosinta proprie, presupune trecerea bunului respectiv din categoria stocurilor (active circulante) in categoria imobilizarilor corporale (active imobilizante).

RECUNOASTETREA SI CLASIFICAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Imobilizarile corporale sunt active care:

sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;

au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.

Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier , avansuri si imobilizari corporale in curs.

Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:

terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;

mijloacele fixe.

Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a guvernului. Aceasta valoare va fi actualizata periodic in functie de indicele inflatiei.

are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Pentru obiectele care sunt utilizate in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.

Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizarii:

investitiile efectuate la mijloace fixe luate cu chirie:

capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe .Acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor:

investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor.

investitiile efectuate la mijloace fixe in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali.

Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii : mijloacele fixe apartinand proprietatii publice, lacurile, baltile, iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele impadurite.

Nu sunt considerate mijloace fixe :

motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor, de orice fel, care nu modifica parametrii initiali ai mijlocului fix;

sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si durata lor de functionare normala ;

constructii si instalatii provizorii;

animale care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animalele adulte, animalele de ingrasat, pasarile si coloniile de albine;

padurile;

investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum si cele pentru foraj executate pentru explorari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz - capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica care au pus in evidenta acumulari de hidrocarburi, dar care din motive geologotehnice si economice obiective, nu pot fi exploatate;

prototipurile, atat timp cat servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;

echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare.

(Legea nr. 15/1994, republicata , M.O. nr. 242/31.05.1999)

Actualmente, conform H.G. nr. 424/2001, M.O. nr. 228/14.05.2001, limita valorica pentru incadrarea unui activ corporal in categoria mijloacelor fixe este de 8000000 lei.

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri. In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.

Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o functie distincta.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1327
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved