Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATE SI GESTIUNE FISCALA - TEST GRILA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATE SI GESTIUNE FISCALA - TEST GRILAMULTIPLE CHOICE

1 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Dintre afirmatiile urmatoare, in context, una nu se refera la veniturile din salarii:

a)

Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca;

b)

Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege,

c)

Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera,

d)

Veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, indiferent de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda,

e)

Veniturile in bani si/sau in natura obtinute in baza unui contract individual de munca, de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat;

ANS: E

2 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

In vederea impunerii, nu sunt asimilate salariilor, printre altele:

a)

indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

b)

indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

c)

sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

d)

tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e)

sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

ANS: D

3 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

In vederea impunerii, nu sunt asimilate salariilor, printre altele:

a)

indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

b)

sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, numita curent diurna.

c)

indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

d)

orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

e)

contravaloarea echipamentelor tehnice, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

ANS: E

4 Inregistrarea in contabilitate a fondului de salarii brute se face prin nota contabila:

a)

b)

c)

d)

e)

ANS: A

5 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu salariile conform Codului fiscal:

a)

utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;

b)

cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

c)

imprumuturi nerambursabile;

d)

anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

e)

contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare;

ANS: E

6 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre urmatoarele reglementari nu reprezinta avantaje in natura in legatura cu salariile conform Codului fiscal:

a)

anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

b)

abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;

c)

permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;

d)

primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii.

e)

contravaloarea tichetelor de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

ANS: E

7 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:

a)

ajutoarele de inmormantare,

b)

ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale,

c)

cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

d)

ajutoarele pentru nastere,

e)

ajutoarele pentru bolile grave si incurabile,

ANS: C

8 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:

a)

veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal, nu depaseste 150 RON.

b)

cadourile oferite salariatelor,

c)

permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;

d)

contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului,

e)

costul prestatiilor pentru tratament si odihna,

ANS: C

9 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:

a)

transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca,

b)

Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal, nu depaseste 150 RON.

c)

cadourile oferite salariatelor care au minimum patru copii in intretinere,

d)

Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia zilei de 1 iunie, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal, nu depaseste 100 RON.

e)

Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie prevazuta de Codul fiscal, nu depaseste 50 RON.

ANS: C

10 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:

a)

tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;

b)

contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, conform legilor speciale;

c)

cazarea si contra-valoarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

d)

indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

e)

contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

ANS: D

11 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:

a)

indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

b)

contra-valoarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;

c)

sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice;

d)

sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

e)

indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;

ANS: A

12 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:

a)

sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective,

b)

veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca;

c)

veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice;

d)

sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, numita curent diurna.

e)

sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv.

ANS: D

13 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:

a)

cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;

b)

indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

c)

costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

d)

avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii;

e)

diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

ANS: B

14 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din urmatoarele sume de mai jos este inclusa in veniturile salariale si este impozabila, in intelesul impozitului pe venit:

a)

avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.

b)

veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, incadrate cu contract individual de munca;

c)

sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

d)

cazarea si contra-valoarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e)

indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

ANS: E

15 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la veniturile din salarii nu este adevarata:

a)

se datoreaza un impozit lunar,

b)

impozitul lunar are un caracter final,

c)

impozitul lunar se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

d)

impozitul lunar respectiv se determina separat la locul unde se afla functia de baza si respectiv pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri (in afara functiei de baza).

e)

impozitul anual din salarii este supus procedurii de globalizare a veniturilor din salarii.

ANS: E

16 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la impozitarea veniturilor din salarii nu este adevarata:

La locul unde se afla functia de baza, impozitul pe veniturile din salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

a)

deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

b)

cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

c)

contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro;

d)

cheltuieli profesionale acordate cu titlu de deducerea personala pentru luna respectiva;

e)

pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri impozitul se stabileste prin aplicarea cotei de 16 % asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

ANS: D

17 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Platitorul de salarii nu este obligat:

a)

sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil (angajat)

b)

sa calculeze si sa retina impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri,

c)

sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor fiecarei luni pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri,

d)

sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii oricarui contribuabil (angajat) si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului,

e)

sa completeze fisele fiscale pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

ANS: D

18 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Platitorii de salarii nu au obligatia:

a)

sa completeze aceste fise pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor.

b)

sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii,

c)

sa utilizeze modelul si continutul formularelor aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.,

d)

sa transmita salariatului, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

e)

sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

ANS: D

19 Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2 % din impozitul stabilit la alin. (3), pentru:

a)

sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii,

b)

unitatilor de cult,

c)

fundatiilor testamentare,

d)

asociatilor sportive care functioneaza conform legii 31/1990,

e)

acordarea de burse private, conform legii.

ANS: D

20 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007):

a)

salariatii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala,

b)

deducere personala este acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile,

c)

deducere personala este acordata numai pentru veniturile din salarii obtinute la locul unde nu se afla functia de baza,

d)

pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii mai mici de 3.000 ron se acorda deducerea personala.

e)

deducerea personala determinata potrivit Codului fiscal nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

ANS: C

21 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din afirmatiile de mai jos referitoare la deducerea personala nu este adevarata (2007):

a)

pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere deducerea este de 2.000.000 lei vechi;

b)

pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere deducerea este de 3.500.000 lei vechi;

c)

pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere deducerea este de 4.500.000 lei vechi;

d)

pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere deducerea este de 5.500.000 lei vechi;

e)

pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere deducerea este de 6.500.000 lei vechi.

ANS: A

22 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din afirmatiile de mai jos referitoare la persoana in intretinere pentru care se acorda deducere personala (suplimentara), nu este adevarata (2007):

a)

Persoana in intretinere poate fi ruda contribuabilului sau a sotului/sotiei acestuia pana la gradul al treilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei (vechi) lunar.

b)

in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

c)

Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti daca veniturile lor, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei (vechi) lunar.

d)

Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute.

e)

Perioada de acordare a deducerii personale se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

ANS: A

23 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Poit fi considerate persoane aflate in intretinere:

a)

persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de mai putin de 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de mai putin de 20.000 m2 in zonele montane, in conditiile Codului fiscal;

b)

persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si in solarii special destinate acestor scopuri,

c)

copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului, daca veniturile lor, impozabile si neimpozabile, depasesc 30.000.000 lei (vechi) anual.

d)

persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat,

e)

persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din persoanele fizice care obtin venituri exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

ANS: A

24 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei (vechi) si 30.000.000 lei (vechi), inclusiv, deducerile personale sunt degresive si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Relatia de calcul poate fi scrisa:

- NPI reprezinta numarul persoanelor aflate in intretinere (maxim 4).

- SB veniturile brute din Salarii.

a)

(100 + 250 NPI) (1-)

b)

(250 + 100 NPI) (1-)

c)(100 : 250 NPI) (1-)

d)

(250 - 100 NPI)(1-)

e)

(250 + 100 NPI)(1-)

ANS: B

25 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Inregistrarea contributiei de asigurari sociale datorata de salariati se face prin nota contabila:

a)

b)

c)

d)

e)

ANS: E

26 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Inregistrarea contributiei de asigurari sociale impotriva riscului de somaj datorata de salariati se face prin nota contabila:

a)

b)

c)

d)

e)

ANS: A

27 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Inregistrarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de salariati se face prin nota contabila:

a)

b)

c)

d)

e)

ANS: A

28 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Inregistrarea impozitului pe veniturile din salarii se face prin nota contabila:

a)

b)

c)

d)

e)

ANS: A

29 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Inregistrarea platii salariului net se poate face prin nota contabila:

a)

b)

c)

d)

e)

ANS: A

30 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de:

a)

16 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,

b)

19 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,

c)

25 %, cu exceptiile prevazute la art. 38 Cod fiscal,

d)

3 %, aplicate la cifra de afaceri,

e)

2 %, aplicate la totalitatea veniturilor,

ANS: A

31 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre entitatile la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute mai jos este mai mic decat 5 % din veniturile respective, nu este obligata la plata unui impozit de 5 % aplicat acestor venituri:

a)

activitati de natura barurilor de noapte,

b)

activitati de natura cluburilor de noapte,

c)

activitati de natura discotecilor,

d)

activitati de natura jocurilor sportive,

e)

activitati de natura barurilor de noapte, in baza unui contract de asociere,

ANS: D

32 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu Codul Fiscal "profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre":

a)

veniturile realizate din orice sursa,

b)

si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri,

c)

dintr-un an fiscal,

d)

din care se scad veniturile impozabile

e)

si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

ANS: D

33 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre afirmatiile de mai jos privind "urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil", nu este adevarata:

a)

dividendele primite de la o persoana juridica romana;

b)

diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare,

c)

amortizarea fiscala,

d)

veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

e)

veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.

ANS: C

34 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a)

cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;

b)

cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c)

cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

d)

diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare,

e)

cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.

ANS: D

35 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a)

cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate.

b)

cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate de catre salariati si administratori;

c)

contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;

d)

taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;

e)

cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

ANS: A

36 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a)

cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;

b)

cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

c)

cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;

d)

cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestari conform cu standardele de calitate;

e)

cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

ANS: A

37 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Nu sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a)

taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale;

b)

dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale.

c)

pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in cazul ca debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

d)

cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

e)

cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

ANS: B

38 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata:

a)

in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile.

b)

cheltuielile cu dobanzile nedeductibile se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, pana la deductibilitatea lor integrala.

c)

in cazul in care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o cheltuiala cu dobanda, iar deductibilitatea acestei diferente este supusa conditiei cheltuielilor cu dobanzile.

d)

cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului.

e)

dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare si cele care sunt garantate de stat, care intra sub incidenta prevederilor Codului fiscal.

ANS: E

39 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata:

a)

cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2 % aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;

b)

suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

c)

cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

d)

perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;

e)

Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine,

ANS: E

40 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

a)

ajutoarele pentru nastere,

b)

ajutoarele pentru inmormantare,

c)

ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele,

d)

cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

e)

cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor; gradinite, crese,

ANS: D

41 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

a)

servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara,

b)

cheltuieli cu muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj,

c)

tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor,

d)

cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor,

e)

cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii,

ANS: E

42 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Cheltuielile sociale deductibile in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi:

a)

costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora,

b)

ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor,

c)

ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;

d)

cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor,

e)

cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale, potrivit legii,

ANS: E

43 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata:

a)

cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;

b)

cheltuielile cu provizioane si rezerve, in limita prevazuta la art. 22, Cod fiscal;

c)

cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limita prevazuta la art. 23 Cod fiscal;

d)

amortizarea, in limita prevazuta la art. 24, Cod fiscal;

e)

cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, altele decat distruse ca urmare a unor calamitati naturale, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, prevazute la art. 24, Cod fiscal

ANS: E

44 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarele cheltuieli nu au deductibilitate limitata:

a)

cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

b)

cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

c)

cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de legea locuintei, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10 %. Diferenta nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari, respectiv chiriasi/locatari;

d)

cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;

e)

cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;

ANS: D

45 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarea categorie de cheltuieli nu au deductibilitate limitata:

a)

cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii.

b)

perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice;

c)

cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;

d)

cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;

e)

cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

ANS: C

46 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile:

a)

cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate.

b)

sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;

c)

dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale.

d)

cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, altele decat distruse ca urmare a unor calamitati naturale, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare,

e)

cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora a fost impozitata prin retinere la sursa;

ANS: E

47 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarele cheltuieli pot fi deductibile:

a)

cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;

b)

cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;

c)

cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din punct de vedere contabil;

d)

cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza legii, pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de societate sau asociere;

e)

cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora;

ANS: C

48 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarele sume (venituri) sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

a)

cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;

b)

cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariate ale angajatului, conform titlului III, Cod fiscal;

c)

dividendele distribuite catre o persoana juridica romana;

d)

alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu exceptia prevederilor titlului III, Cod fiscal;

e)cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora, in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte;

ANS: C

49 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile:

a)

cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

b)

pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, in aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;

c)

cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii;

d)

cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;

e)

cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ANS: D

50 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile:

a)

cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m), Cod fiscal;

b)

cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c)

cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m), Cod fiscal;

d)

alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu exceptia prevederilor titlului III, Cod fiscal;

e)

cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ANS: B

51 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezerva legala deductibila nu este adevarata:

a)

rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului contabil,

b)

inainte de determinarea impozitului pe profit,

c)

din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile,

d)

pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare,

e)

in cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei este deductibila la calculul profitului impozabil.

ANS: E

52 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu Codul fiscal, dupa cum urmeaza:

a)

rezerva legala deductibila in limita unei cote de 5 % aplicata asupra profitului contabil, conform dispozitiilor Codului fiscal;

b)

provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;

c)

provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de catre institutiile de credit,

d)

provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de catre institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare;

e)

rezerva de egalizare.

ANS: E

53 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre urmatoarele afirmatii privind rezervele si provizioanele nu este adevarata:

a)

Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile,

b)

Sumele inregistrate in conturi de rezerve legale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor,

c)

Sumele inregistrate in conturi de rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor,

d)

in cazul in care sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale sunt utilizate pentru majorarea capitalului social asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.

e)

in intelesul Codului fiscal, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se intelege si micsorarea unui provizion sau a unei rezerve.

ANS: E

54 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre urmatoarele afirmatii privind cheltuielile cu dobanzile nu este adevarata:

a)

Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic decat trei.

b)

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit.

c)

Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.

d)

Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este egal cu trei.

e)

cheltuielile reprezentand dobanzile la contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

ANS: E

55 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una dintre cotele de impozitare a veniturilor microintreprinderilor, de mai jos nu a fost prevazuta intr-un act normativ:

a)

1,0 % in anul 2003;

b)

1,5 % in anul 2004;

c)

2,0 % in anul 2007;

d)

2,5 % in anul 2008;

e)

3,0 % in anul 2009.

ANS: A

56 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Pentru a realiza o amortizare fiscala nu este nevoie, de regula, de:

a)

reguli de amortizare,

b)

baze de amortizare,

c)

regimuri de amortizare

d)

durate de amortizare

e)

niveluri de amortizare

ANS: E

57 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Amortizarea fiscala nu este reglementata de:

a)

Codul fiscal (art.24 - Amortizarea fiscala),

b)

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,

c)

OMFP nr. 1.752/2005 privind reglementarile contabile conforme cu Directivele a IV-a si a VII-a a C.E.E.

d)

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a activelor fixe,

e)

Legea nr. 15/1994 privind amortizarea,

ANS: C

58 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Mijlocul fix amortizabil reprezinta orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ mai multe conditii. Una dintre conditiile de mai jos nu este absolut necesara:

a)

este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii,

b)

are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;

c)

are o durata normala de utilizare mai mare de un an;

d)

are o durata normala de utilizare cuprinsa intre un an si cinci ani;

e)

este detinut pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

ANS: D

59 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile:

a)

investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune sau altele asemenea;

b)

investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul mentinerii parametrilor tehnici initiali.

c)

mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala;

d)

investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile,

e)

investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficei economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;

ANS: B

60 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Nu sunt considerate mijloace fixe amortizabile:

a)

investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica;

b)

amenajarile de terenuri;

c)

terenurile impadurite;

d)

mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala;

e)

investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile.

ANS: C

61 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Reprezinta active amortizabile:

a)

terenurile, inclusiv cele impadurite;

b)

tablourile si operele de arta;

c)

fondul comercial;

d)

lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;

e)

amenajarile de terenuri.

ANS: E

62 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Reprezinta active amortizabile:

a)

tablourile si operele de arta;

b)

bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;

c)

orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;

d)

casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii veniturilor;

e)

mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala.

ANS: E

63 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Prin valoarea de intrare (amortizabila) a mijloacelor fixe nu se intelege:

a)

costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;

b)

costul de productie, pentru mijloacele fixe construite de catre contribuabil;

c)

valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit;

d)

costul de productie, pentru mijloacele fixe produse de catre contribuabil;

e)

costul de productie, pentru mijloacele fixe cumparate de catre contribuabil.

ANS: E

64 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Pentru stabilirea regimului de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil nu se pot aplica urmatoarea regula:

a)

in cazul constructiilor, metoda de amortizare liniara;

b)

in cazul autovehiculelor, metoda de amortizare accelerata;

c)

in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

d)

in cazul computerelor si echipamentelor periferice ale acestora, metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

e)

in cazul mijloacelor fixe amortizabile altele decat echipamentele tehnologice, metoda de amortizare liniara sau degresiva.

ANS: B

65 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea nu se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

a)

1,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;

b)

2,0 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;

c)

2,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 10 si 15 ani;

d)

2,5 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 15 si 25 ani;

e)

3,0 - daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 25 ani.

ANS: E

66 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Una din afirmatiile de mai jos nu este conforma cu reglementarile fiscale:

a)

Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si alte valori similare se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;

b)

Cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;

c)

Cheltuielile de cercetare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;

d)

Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de 3 ani;

e)

Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata.

ANS: C

67 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Amortizarea fiscala nu se calculeaza:

a)

incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune;

b)

incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune;

c)

pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere, dupa caz;

d)

pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;

e)

pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani;

ANS: B

68 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Urmatoarea afirmatie privind amortizarea fiscala nu este conforma cu Codul fiscal:

a)

mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de l ianuarie 2004;

b)

pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei;

c)

pot fi amortizate autoturismele folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii;

d)

in cazul metodei de amortizare accelerata, pentru primul exercitiu financiar, amortizarea nu poate depasi 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix;

e)

in cazul metodei de amortizare accelerata, pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

ANS: D

69 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

In relatia de calcul al profitului impozabil:

PI = V - Ch - VNI + ChND;

Notatiile nu reprezinta:

a)

PI = Profit impozabil;

b)

V = Venituri totale realizate;

c)

Ch = Cheltuieli totale efectuate;

d)

VNI = Venituri neimpozabile;

e)

ChND = Cheltuieli deductibile.

ANS: E

70 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

In relatia de calcul al profitului impozabil, in care se tine seama si de alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor:

PI = V - Ch - VNI + ChND - DF - PF;

Notatiile nu reprezinta:

a)

PI = Profit impozabil;

b)

V = Venituri totale realizate;

c)

Ch = Cheltuieli totale neefectuate;

d)

DF = Deduceri fiscale;

e)

PF = Pierdere fiscala;

ANS: C

71 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

In sensul Titlului IV "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor", din Codul fiscal roman, articolul 103, poate deveni microintreprindere persoana juridica romana care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Care din conditiile de mai jos nu este absolut necesara ?

a)

realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50 % din veniturile totale;

b)

are de la l pana la 9 salariati inclusiv;

c)

a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro;

d)

capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice;

e)

are un capital social mai mic de 100.000 roni;

ANS: E

72 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Impozitul datorat de microintreprinderi, numit impozit pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa, precum:

a)

veniturile din dobanzi;

b)

veniturile din variatia stocurilor;

c)

veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

d)

veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

e)

veniturile din provizioane.

ANS: A

73 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Impozitul datorat de microintreprinderi, numit impozit pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra veniturilor (ca baza de impozitare) obtinute de acestea din orice sursa, precum:

a)

veniturile rezultate din anularea datoriilor care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

b)

veniturile din vanzarea marfurilor;

c)veniturile rezultate din anularea majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

d)

veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii;

e)

veniturile din provizioane.

ANS: B

74 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata se completeaza de catre

a)

toti cei care platesc TVA

b)

platitorii de TVA care realizeaza operatii impozabile in cursul perioadei

c)

platitorii de TVA care realizeaza operatii impozabile sau operatii scutite cu drept de deducere in cursul perioadei

d)

platitorii de TVA inregistrati ca atare la organul fiscal

e)

nici una dintre afirmatii nu este adevarata

ANS: D

75 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata se depune in functie de tipul contribuabilului :

a)

lunar sau trimestrial

b)

lunar sau anual

c)

numai lunar

d)

trimestrial si anual

e)

numai anual

ANS: A

76 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Nu se inscriu in formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata:

a)

TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile

b)

TVA aferenta achizitiilor de la microintreprinderi

c)

TVA aferenta achizitiilor pentru realizarea livrarilor intracomunitare

d)

diferentele de TVA constatate de organele de control

e)

TVA inscrisa pe documente provenite de la firme aflate in insolvabilitate financiara

ANS: D

77 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Nu se inscriu in formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata:

a)

documentele fiscale neevidentiate in jurnalul de vanzari si jurnalul de cumparari constatate de organele de control

b)

TVA inscrisa pe documente provenite de la firme aflate in incetare de plati

c)

TVA inscrisa pe documente provenite de la firme cu datorii la bugetul statului

d)

TVA inscrisa pe documente catre persoane care nu sunt inregistrate ca platitoare de TVA

e)

TVA de la persoane care nu fac dovada platii TVA la momentul emiterii documentului

ANS: A

78 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Decontul de taxa pe valoarea adaugata circula:

a)

in format htpp sau in forma electronica

b)

numai format hartie

c)

numai in forma electronica

d)

pe format hartie si in forma electronica

e)

pe orice format care pastreaza continutul de informatii cerut de Ministerul Finantelor Publice

ANS: D

79 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Jurnalul pentru vanzari se intocmeste:

a)

pe format hartie si in forma electronica

b)

numai format hartie

c)

numai in forma electronica

d)

pe format hartie sau in forma htpp

e)

nici una dintre afirmatii nu este valabila

ANS: A

80 ALEGERE MULTIPLA (MULTIPLE CHOICE)

Jurnalul pentru cumparari se intocmeste:

a)

pe format hartie si in forma electronica

b)

numai format hartie

c)

numai in forma electronica

d)

pe format hartie sau in forma electronica

e)

nici una dintre afirmatii nu este valabila

ANS: A

81 Registrele, formularele si celelalte elemente care contribuie la gestiunea fiscala sunt introduse prin:

a)

norme contabile internationale

b)

norme fiscale internationale

c)

norme fiscale si contabile corporatiste (ale firmei)

d)

norme fiscale si contabile internationale

e)

norme fiscale nationale

ANS: E

82 Din raportarile fiscale trebuie sa rezulte urmatoarele elemente obligatorii (indicati varianta gresita):

a)

solutii de control a raportarilor fiscale

b)

masa impozabila pe total si pe structuri cerute de legea fiscala, inclusiv baza de calcul care sa permita refacerea algoritmilor

c)

nivelul obligatiilor la buget datorate pe baza masei impozabile stabilite (declarate)

d)

nivelul eventualelor deduceri permise de lege din cuantumul impozitelor datorate

e)

sumele ramase de plata pe fiecare termen legal

ANS: A

83 In situatia defectarii aparatelor de marcat fiscale este obligatorie:

a)

inventarierea bunurilor din gestiune

b)

solicitarea unui control fiscal de fond

c)

inscrierea tuturor operatilor intr-un registru special

d)

oprirea vanzarilor

e)

sa fie operate la zi facturile de achizitie de la furnizori

ANS: C

84 In situatia defectarii aparatelor de marcat fiscale este obligatorie:

a)

solicitarea unui control fiscal inopinant

b)

solicitarea unui control fiscal incrucisat

c)

operarea la zi a Notelor de Intrare - Receptie (NIR)

d)

sa se emita facturi fiscale pentru toate tranzactiile pana la repunerea in functiune

e)

copierea urgenta pe suport de hartie a memoriei fiscale

ANS: D

85 Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine (indicati varianta gresita):

a)

denumirea agentului economic emitent

b)

codul fiscal ale agentului economic emitent

c)

adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal

d)

logotipul aparatului

e)

valoarea TVA de plata pentru tranzactiile dintr-o zi

ANS: C

86 Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine (indicati varianta gresita):

a)

denumirea agentului economic emitent

b)

codul fiscal ale agentului economic emitent

c)

adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal

d)

logotipul aparatului

e)

valoarea TVA de plata pentru tranzactiile dintr-o zi

ANS: C

87 Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine (indicati varianta gresita):

a)

seria fiscala a aparatului

b)

numarul de ordine numerotat progresiv al aparatului

c)

marja comerciala la fiecare tranzactie

d)

codul fiscal ale agentului economic emitent

e)

denumirea agentului economic emitent

ANS: C

88 Registrul de evidenta fiscala este obligatoriu pentru:

a)

toti contribuabilii persoane juridice

b)

contribuabilii inregistrati ca platitori de impozit pe profit

c)

contribuabilii inregistrati ca platitori de TVA

d)

toti contribuabilii persoane juridice sau fizice

e)

toti contribuabilii persoane juridice inregistrati la Registrul Comertului

ANS: B

89 In Registrul de evidenta fiscala se inscriu informatiile care au stat la baza determinarii:

a)

TVA

b)

tuturor impozitelor datorate bugetului consolidat al statului

c)

impozitului pe profit

d)

impozitelor si contributiilor calculate in functie de fondul de salarii

e)

impozitului pe profit si impozitului pe veniturile microintreprinderilor

ANS: C

90 Registrul de evidenta fiscala se completeaza:

a)

pe documentul tipizat sau in forma electronica

b)

numai pe documentul tipizat

c)

numai in forma electronica

d)

pe documentul tipizat si in forma electronica

e)

pe orice format care pastreaza continutul de informatii cerut de Ministerul Finantelor Publice

ANS: A

91 Registrul de evidenta fiscala:

a)

se depune lunar la organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla sediul social al contribuabilului

b)

se vizeaza lunar la organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla sediul social al contribuabilului

c)

se pastreaza la sediul auditorului sau al cenzorului

d)

se pastreaza in original sau copie la fiecare punct de lucru al contribuabilului

e)

se pastreaza singurul exemplar legal la sediul social al contribuabilului

ANS: E

92 Formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata se completeaza de catre:

a)

toti cei care platesc TVA

b)

platitorii de TVA care realizeaza operatii impozabile in cursul perioadei

c)

platitorii de TVA care realizeaza operatii impozabile sau operatii scutite cu drept de deducere in cursul perioadei

d)

platitorii de TVA inregistrati ca atare la organul fiscal

e)

nici una dintre afirmatii nu este adevarata

ANS: D

93 Formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata se depune in functie de tipul contribuabilului:

a)

lunar sau trimestrial

b)

lunar sau anual

c)

numai lunar

d)

trimestrial si anual

e)

numai anual

ANS: A

94 Nu se inscriu in formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata:

a)

TVA aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile

b)

TVA aferenta achizitiilor de la microintreprinderi

c)

TVA aferenta achizitiilor pentru realizarea livrarilor intracomunitare

d)

diferentele de TVA constatate de organele de control

e)

TVA inscrisa pe documente provenite de la firme aflate in insolvabilitate financiara

ANS: D

95 Nu se inscriu in formularul Decont de taxa pe valoarea adaugata:

a)

documentele fiscale neevidentiate in jurnalul de vanzari si jurnalul de cumparari constatate de organele de control

b)

TVA inscrisa pe documente provenite de la firme aflate in incetare de plati

c)

TVA inscrisa pe documente provenite de la firme cu datorii la bugetul statului

d)

TVA inscrisa pe documente catre persoane care nu sunt inregistrate ca platitoare de TVA

e)

TVA de la persoane care nu fac dovada platii TVA la momentul emiterii documentului

ANS: A

96 Decontul de taxa pe valoarea adaugata circula:

a)

in format hartie sau in forma electronica

b)

numai format hartie

c)

numai in forma electronica

d)

pe format hartie si in forma electronica

e)

pe orice format care pastreaza continutul de informatii cerut de Ministerul Finantelor

ANS: D

97 Jurnalul pentru vanzari se intocmeste:

a)

pe format hartie si in forma electronica

b)

numai format hartie

c)

numai in forma electronica

d)

pe format hartie sau in forma electronica

e)

nici una dintre afirmatii nu este valabila

ANS: A

98 Jurnalul pentru cumparari se intocmeste:

a)

pe format hartie si in forma electronica

b)

numai format hartie

c)

numai in forma electronica

d)

pe format hartie sau in forma electronica

e)

nici una dintre afirmatii nu este valabila

ANS: A

99 Factura de executare silita serveste ca document (indicati varianta gresita):

a)

de constatare a datoriei fiscale a persoanei executate

b)

de insotire a bunurilor pe timpul transportului

c)

de incarcare in gestiunea cumparatorului (adjudecatar)

d)

justificativ de inregistrare in contabilitatea executorului emitent

e)

justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului (debitor/garant)

ANS: A

100 Factura de executare silita serveste ca document (indicati varianta gresita)

a)

pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor supuse executarii silite

b)

de inregistrare a creantei fata de debitorul obligatiei fiscale

c)

justificativ de inregistrare in contabilitatea executorului emitent

d)

justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului (debitor/garant)

e)

justificativ de inregistrare in contabilitatea cumparatorului (adjudecatar)

ANS: B

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4313
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved