Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMATIONAL

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CA SISTEM INFORMATIONALSistemul informational este unul din cele cinci subsisteme ale sistemului de management (subsistemele: organizatoric, informational, decizional, metodologico- managerial si cultura organizationala), subsisteme care se afla intr-o strinsa interdependenta si, ca urmare, pentru obtinerea unor efecte sinergice, ele trebuie abordate corelativ.

Subsistemul informational este alcatuit din datele si informatiile, circuitele si fluxurile informationale, procedurile si mijloacele de tratare a informatiilor existente

intr-o organizatie si care asigura suportul informational necesar derularii proceselor de management si de executie si indeplinirii obiectivelor generale, derivate, specifice si individuale.

Elemente generale privind sistemul informational contabil:

Trasaturile sistemului informational contabil:

Contabilitatea financiara

Contabilitatea de gestiune

 • informatiile sint destinate in special utilizatorilor externi;
 • au caracter public;
 • este orientata spre trecut;
 • analizeaza performantele financiare, pozitia financiara, etc.;
 • se bazeaza pe reglementari stricte, pe principii, oferind astfel o imagine mai mult juridica asupra societatii;
 • utilizeaza unitati de masura monetare;
 • este centralizata la nivel de societate;
 • este obiectiva;
 • raportarile se realizeaza la intervale bine determinate;
 • poate fi utilizat doar sistemul contabil in partida dubla.
 • informatiile sint destinate exclusiv utilizatorilor interni;
 • au caracter confidential;
 • este orientata spre viitor;
 • se bazeaza pe feed-back si control al performantelor interne;
 • se bazeaza pe principiul conform caruia practica, metodele si tehnicile utilizate trebuie sa reflecte realitatea economica;
 • pot fi utilizate orice unitati de masura;
 • este descentralizata, fiind organizata la nivel de activitate, centru de gestiune, la nivel de produs, etc.;
 • are un grad ridicat de subiectivitate;
 • raportarile se pot realiza in orice moment in functie de necesitati;
 • utilizeaza orice sistem cotabil considerat util.

Caracteristicile calitative pe care orice informatie contabila trebuie sa le respecte:

 • inteligibilitatea - apare din necesitatea utilizatorilor de a intelege informatiile; astfel utilizatorii trebuie sa dispuna de suficiente cunostinte privind domeniul economic;
 • relevanta - in acceptiunea careia, o informatie este cosiderata relevanta cind ea este susceptibila de a influenta deciziile utilizatorilor ajutindu-i     sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare sau corectind evaluarile lor anterioare;
 • credibilitatea - apare atunci cind informatia nu contine erori semnificative, nu este partinitoare sau subiectiva, iar utilizatorii pot avea increderea ca reprezinta corect    realitatea;
 • comparabilitatea - presupune necesitatea ca utilizatorii sa poata compara informatiile primite astfel incit acestia sa fie in masura sa efectueze diverse analize.

Structurile delimitate de obiectul contabilitatii:

FIRMA:

 1. ACTIVE:
  1. Active imobilizate:

imobilizari necorporale;

imobilizari corporale;

imobilizari financiare in curs;

  1. Active ciculante (curente):

stocuri;

creante;

investitii financiare;

casa si conturile de la banci.

 1. DATORII:

a.       pe termen scurt (au exigibilitatea sub un an);

b.      pe termen lung (au exigibilitatea mai mare de un an).

 1. CAPITALURI PROPRII:

a.       capital social;b.      rezerve: sume repartizate din profilul societatii;

c.       diferente din reevaluare;

d.      rezultatul reportat;

e.       rezultatul exercitiului.

 1. CHELTUIELI:

a.       cheltuieli din exploatare;

b.      cheltuieli financiare;

c.       cheltuieli extraordinare.

 1. VENITURI:

a.       venituri din exploatare;

b.      venituri financiare;

c.       venituri extraordinare.

 1. REZULTAT:

a.       rezultat din exploatare;

b.      rezultat financiar (a + b = rezultat curent)

c.       rezultat extraordinar (rezultatul curent + c = rezultat brut);

d.      rezultatul net.

1. ACTIVELE:

Reprezinta o resursa controlata de societate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare.

a. Activele imobilizate:

Sint acele active ce pot fi utilizate pe o perioada indelungata in cadrul societatii (sau sint activele care stau in firma pe o perioada mai mare de un an de zile), activele care participa la mai multe cicluri de exploatare.

Activele imobilizate sint structurate pe urmatoarele categorii:

imobilizari necorporale - reprezinta un activ fara suport material si detinut pentru a fi utilizat in activitatea de exploatare in scopuri administrative sau poate fi oferit spre inchiriere; in cadrul lor se includ:

cheltuieli de constituire - ce reprezinta cheltuielile ocazionale de infiintare sau dezvoltare a societatii (pentru autorizatii, taxe, cheltuieli publicitare, cheltuieli de prospectare a pietei, etc.);

cheltuieli de dezvoltare - se refera la activitatea de dezvoltare, adica la acea activitate desfasurata de societate in scopul aplicarii rezultatelor cercetarii sau altor cunostinte in cadrul unui proiect destinat obtinerii unui produs sau serviciul substantial imbunatatit sau nou;

fondul comercial - poate fi reprezentat de clientela, pozitie geografica, reputatie; este determinat prin orice exces al costului de achizitie, peste interesul celui care achizitioneaza in valoarea justa a activelor achizitionate la data tranzactiei;

brevete, licente, marci de fabrica, concesiuni etc.;

alte imobilizari necorporale.

imobilizari corporale - sint acele active imobilizate utilizate pe o perioada mai indelungata si care au o forma fizica concreta; putem include terenuri, constructii, instalatii termice, autoturisme, mobilier, aparatura birotica, etc..

imobilizari financiare - harti de valoare obtinute pe o perioada mai indelungata (ex. titlurile de participare); . cu scopul de a detine control asupra societatii emitente (ex. creantele imobilizate; creanta este suma pe care o societate o poate incasa sau platii de sau unui alt tert).

imobilizari in curs - sint imobilizari produse de catre societate si care nu au fost finalizate pina la sfirsitul perioadei de gestiune; pot fi atit corporale (cladiri) cit si necorporale (programe informatice).

b. Activele circulante sau curente:

Sint acele active utilizate pe o perioada scurta (mai mica de un an) in cadrul societatii si care de regula participa la un singur circuit economic. Acestea sint:

stocurile - sint acele active detinute:

pentru a fi folosite in procesul de productie sau prestarea de servicii (materii prime, materiale auxiliare, piese de schimb, combustibil, etc.);

pentru a fi vindute pe parcursul activitatii societatii (marfurile, produsele finite, semifabricate, produse reziduale, etc.);

pentru a fi finalizate in perioada urmatoare (productia in curs de executie).

creantele - reprezinta drepturi de incasat sau de primit de la terti, rezultate din diverse operatiuni ale societatii (ex. clientii, creantele fata de salariati, avansurile date furnizorilor, creante fata de bugetul statului sau fata de orice tert intra in contact cu societatea).investitii financiare - titluri de valoare achizitionate pe o perioada scurta.

casa si conturile din banci - cuprind elemente de natura numerarului in lei sau in valuta precum si alte valori financiare ce pot fi usor convertite in bani.

2. DATORIILE:

Reprezinta obligatiile unei societati aparute in urma unor evenimente trecute. Pot fi: obligatii banesti sau obligatii materiale. In functie de exigibilitate (scadenta) datoriile se impart in:

a. datorii pe termen scurt - sint cele care asteapta sa fie achitate in cursul normal al ciclului de exploatare sau sa fie exigibile in termen de 12 luni de la data bilantului; cuprind urmatoarele categorii:

imprumuturi din emisiuni de obligatiuni;

sume datorate institutiilor de credit (imprumuturi bancare);

datorii comerciale (datoriile pe care le avem din relatiile cu furnizorii);

avansurile incasate in contul unor comenzi;

sumele datorate societatilor din cadrul grupului (in cazul in care exista un grup de societati - holding);

datoriile fiscale, fata de bugetul asigurarilor sociale si alte datorii.

b. datorii pe termen lung - sint acelea exigibile intr-o perioada mai mare de 12 luni; cuprind toate categoriile mentionate anterior.

3. CAPITALURILE PROPRII:

Reprezinta interesul rezidual al asociatilor sau actionarilor dupa ce din totalul activelor au fost deduse toate datoriile.

Capital propriu = Active - Datorii

Aceasta este si relatia de verificare a bilantului contabil.

Capitalurile proprii cuprind:

a. capitalul social - reprezinta sursele initiale de finantare ale societatii la data constituirii fiind format de regula din sume de bani; asociatii sau actionarii au posibilitatea de a majora capitalul social prin urmatoarele operatiuni:

subscrierea si emisiunea de noi actiuni (preferentiale si comune);

incorporarea rezervelor sau primelor de capital;

incorporarea profitului net realizat in exercitiul curent;

sau de a diminua capitalul social prin urmatoarele operatiuni:

reducerea numarului de actiuni sau parti sociale;

reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale;

rascumpararea si anularea propriilor actiuni;

scutirea partiala sau totala a asociatilor de varsamintele datorate;

acoperirea pierderilor realizate in exercitiul curent.

Capitalul social poate fi intilnit sub doua forme:

in etapa in care apare intentia de constituire a societatii sau majorare a capitalului deja existent; prin documentele legale, asociatii sau actionarii isi iau angajamentul de a aduce aport la capitalul social; apare astfel notiunea de capital social subscris nevarsat;

ulterior, pe masura ce capitalul subscris este depus (aportat) de partile implicate, acesta devine capital social subscris varsat.

b. Rezervele:

Pot fi de mai multe tipuri:

rezerve legale - care se consituie la incheierea exercitiului financiar din profitul brut in limita a 5% (deductibili) pina in momentul in care acestea ating 20% din capitalul social; nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea unor pierderi precedente sau curente.

rezervele statutare - se constituie anual din profitul net al societatii, conform prevederilor din statutul acesteia.

rezerve pentru actiuni proprii - constituite in baza unor prevederi legale.

alte rezerve - constituite facultativ din profitul net si utilizate in diverse scopuri - majorare de capital, acoperirea unor pierderi, acordarea de dividende etc..

c. Diferentele din reevaluare:

Reprezinta plusul sau minusul de valoare rezultat din reevaloarea imobilizarilor corporale (in baza unei hotariri guvernamentale) dintre valoarea contabila si valoarea actuala a acestora.d.Rezultatul reportat:

Reprezinta acea parte (sau suma totala) din profitul obtinut in exercitiile precedente aminate la repartizare, sau, din pierderea obtinuta in exercitiile precedente si neacoperita.

e. Rezultatul exercitiului:

Reprezinta profitul sau pierderea obtinuta din exercitiul curent.

f. Primele de capital:

Apar inaintea rezervelor si reprezinta excedentul (surplusul) dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale inclusiv din conversia obligatiunilor in actiuni. Pot fi:

prime de emisiune;

prime de aport;

prime de fuziune;

prime de conversie.

4. CHELTUIELILE:

Reprezinta diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresterii datoriilor care se concretizeaza in reduceri ale capitalurior proprii altele decit cele rezultate din distribuirea acestora catre asociati sau actionari.

Exista urmatoarele tipuri de cheltuieli:

a. Cheltuieli de exploatare

Sint generate de desfasurarea normala a activitatii firmei. Cuprind:

cheltuili privind consumurile: de materii prime, de combustibil, costul de achizitie al materialelor nestocate, al obiectelor de inventar, materiale auxiliare etc;

cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti: reclama, publicitate, intretinerea si reparatiile, transporturi de bunuri si persoane, servicii bancare etc.;

cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de societate: impozitul pe cladiri, pe autoturisme, pe terenuri etc.;

cheltuieli cu personalul: salariile, retineri salariale suportate de societate, cheltuieli cu perfectionarea personalului etc;

alte cheltuieli de exploatare: cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital, despagubiri, amenzi, donatii,penalitati etc..

b. cheltuielile financiare

Sint legate de activitatea financiara a societatii si cuprind:

cheltuieli cu dobinda;

sconturi acordate clientilor;

diferente nefavorabile de curs valutar;

cheltuieli privind investitiile financiare cedate.

c. cheltuielile extraordinare

Nu sint legate de activitatea normala a societatii si cuprind cheltuielile aferente calamitatilor naturale si altor evenimente similare.

d. cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile din pierderea de valoare (depreciere). Pot fi atit de exploatare cit si financiare.

e. cheltuieli cu impozitul pe profit sau venit.

5. VENITURILE:

Reprezinta cresteri ale beneficiilor economice inregistrate in cadrul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor care se concretizeaza in majorari ale capitalurilor proprii, altele decit cele rezultate din contributii ale asociatilor sau actionarilor.

Avem urmatoarele categorii:

a.venituri din exploatare: cele legate de desfasurarea normala a activitatii. Cuprind:

venituri din vinzarea marfurilor, produselor, semifabricatelor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, din vinzarea produselor reziduale sau din alte activitati diverse;

venituri din variatia stocurilor: reprezinta variatia in plus (cresteri) sau in minus (diminuari) dintre valoarea la cost de productie efectiv al produselor sau semifabricatelor, produselor reziduale, productia in curs de executie, si valoarea stocurilor initiale ale produselor, semifabricatelor etc.;

venituri din productia de imobilizari;

venituri din subventii de exploatare;

alte venituri din exploatare.

b. venituri financiare:

Rezultate din activitatea financiara a societatii si cuprind:

venituri din dobinzi, diferente de curs valutar, sconturi obtinute, investitii financiare etc..

c. venituri extraordinare: cuprind eventuale daune pretinse de detinatorii de polite de asigurare in urma producerii unor calamitati.

d. venituri din diminuarea de provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderea de valoare.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 700
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved