Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE -SINTEZA - PRACTICA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABILSPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

ANUL II

I.D. GIURGIU

LUCRARE SINTEZA

PRACTICA DE SPECIALITATE

LUCRARE SINTEZA

I. Societatea comerciala SC D.E. SRL , s-a infiintat in baza contractului de societate si a statutului incheiat la data de 12.08.1992, avand asociat unic si administrator pe ION, domiciliata in Giurgiu, Bd.Mihai Viteazul Bl.210/3s1, parter, ap.1.

Societatea este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand capital social de 200 ron divizat in 20 parti sociale.

Aceasta societate este persoana juridica de drept privat, care isi desfasoara activitatea conform codului CAEN (5211) avand ca obiect de activitate Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.

Sediul societatii comerciale este in Romania, Municipiul Giurgiu, Str.Abatorului Bl.210 ap.1, Parter.

Societatea comerciala SC D.E. SRL, isi va desfasura activitatea in raport cu obiectul stabilit in contract, in trei puncte de lucru.

Durata desfasurarii activitatii in cadrul societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului, data la care devine persoana juridica.

Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele :

- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

- Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne

-Comert cu amanuntul al pestelui ,crustaceelor si molustelor

- Comert cu amanuntul al painii ,produselor de patiserie si produselor zaharoase

-Comert cu amanuntul al bauturilor

-Comert cu amanuntul al produselor din tutun

- Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare

- Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

- Comert cu amanuntul al textilelor

- Comert cu amanuntul al imbracamintei

- Comert cu amanuntul al imbracamintei si articolelor din piele

- Comert cu amanuntul al mobilei si articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic

- Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere al aparatelor radio si al televizoarelor

- Comert cu amanuntul cu articole de fierarie , cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit

- Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie

- Comert cu amanuntul in magazine specializate al altor produse n.c.a

Capitalul social al societatii comerciale este fixat la 200 RON prin aport de numerar. Majorarea capitalului social va fi hotarata de asociatul unic.

Atat majorarea cat si reducerea capitalului social al societatii comerciale, vor fi inregistrate la Registrul Comertului.

Activitatea economica a societatii :

Exercitiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Societatea tine evidenta contabila in LEI si intocmeste bilantul contabil de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Profitul societatii se stabileste prin bilant. Din profitul societatii, in fiecare an, se va prelua 5 % pentru formarea fondului de rezerva pana la 20 % din capitalul social.

Personalul societatii se incadreaza prin incheierea contractului de munca, cu respectarea prevederilor Legislatiei Muncii, salariul stabilindu-se prin negocieri cu respectarea limitei minime de salarizare, prevazuta de lege.

Dizolvarea si lichidarea societatii :

Societatea comerciala se va dizolva in cazurile prevazute de art. 169 lit. b, c, d si e din Legea 31 / 1990.

Dizolvarea societatii comerciale se va inscrie in Registru de Comert si va fi publicata in Monitorul Oficial.

Lichidarea societatii comerciale se va realiza conform prevederii instituite de dispozitiile titlului VII din Legea nr. 31 / 1990.

II. Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului care are obligatia gestionarii societatii.

Contabilitatea ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

Societatea comerciala organizeaza si conduce contabilitatea in compartiment distinct condus de directorul economic.

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.

Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz.

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, dupa caz.

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar , inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt :

registrul jurnal

registrul inventar

registrul cartea mare

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta corcondanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva societatii timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest sens.

Registrul jurnal ( cod 14 - 1 - 1 ) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, toate operatiunile economico - financiare.

Societatile pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii - achitarii facturilor.

Orice inregistrare in registrul jurnal trebuie sa cuprinda elemente cu privire la : felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate.

Registrul inventar ( cod 14 - 1 - 2 ) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit Legii.

Registrul inventar se intocmeste la infiinatarea unitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii unitatii cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de Lege pe baza de inventar faptic.

In acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului.

Registrul inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv .Elementele de activ si de pasiv inscrise in registrul inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora.

In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in registrul inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.

Cartea mare ( cod 14 - 1 - 3 ) este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat.

Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si a conturilor creditoare corespunzatoare, rulajul debitor si creditor, precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent.

Registrul Cartea Mare poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea Mare sta la baza intocmirii balantei de verificare.

Registrul Cartea Mare poate fi inlocuit cu fisa de cont pentru operatiuni diverse.

Editarea Cartii Mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.

Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul formularelor comune ( fisa de cont pentru operatiuni diverse, fisa de cont analitic pentru valori materiale ) sau cu ajutorul formularelor speciale folosite in acest scop.

Balanta de verificare se intocmeste pe baza totalurilor preluate din Cartea Mare , respectiv din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic.

Pentru verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se pot intocmi balante de verificare analitice.

III. Activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale, care nu se consuma la prima utilizare.

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe urmatoarele categorii : imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imoblizari financiare.

Imobilizarile necorporale - Un activ mecorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind :

cheltuieli de constituire ;

cheltuieli de dezvoltare ;

concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si alte valori similare ;

fondul comercial ;

alte imobilizari necorporale ;

imobilizari necorporale in curs de executie ;

Imobilizarile corporale sunt active care :

sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosit in scopuri administrative.

sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an si au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare ;

Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Contabilitatea sintetica a imobilizarilor corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia , destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o functie distincta.

Imobilizarile financiare cuprind titlurile de participare, interese de participare detinute, alte titluri imobilizate si creante imobilizate.

Stocurile sunt active circulante. In cadrul lor se cuprind :

marfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii ;

materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit ;

materiale consumabile care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasii, de regula, in produsul finit ;

materiale de natura obiectelor de inventar ;

produsele ;

animale si pasari ;

ambalaje ;

productia in curs de executie ;

In cadrul stocurilor se include si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri.

Contabilitatea mijloacelor banesti aflate in caseria unitatii patrimoniale, precum si a miscarii acestora, ca urmare a miscarilor si platilor efectuate in numerar, se tine distinct in lei si devize.

Operatiunile privind disponibilitatile in devize se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor financiare in lei sau in devize se efectueaza cu respectarea regulamentului operatiilor de casa.

Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric, sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau inventarului intermitent.

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectueaza la sfarsitul anului sau de cate ori este nevoie.

Formularele tipizate cu regim special sunt numerotate si inregistrate in fisele de magazie privind evidenta regimului special.

Note contabile intocmite :

I. Intrari de marfa

371 = % = 484.47

401 = 316.23

378 = 90.89

4426 = 401 = 60.08

II.Salarii luna decembrie 2007

641 = 421 = 1584

64511 = 43111 = 309

64512 = 43132 = 13

6453 = 4371 = 32

6452 = 4313 = 95

64513 = 4315 = 8

635 = 4473 = 12

III. Operatiuni numerar

5311 = % = 350

707 = 294.12

4427 = 55.88

401 = 5311 = 350

IV.Operatiuni banca

5121 = 411 = 1000

% = 5121 = 808

309

43132 = 13

4371 = 32

4313 = 95

4315 = 8

4473 = 12

4372 = 15

4312 = 150

4314 = 136

627 = 38

V.Cheltuile luna dec.2007

612 = 401 = 250

VI. Descarcare gestiune

% = 371 = 350

378 = 44

4428 = 55.88

VII. Inchidere conturi

121 = % = 2553.12

612 = 250

607 = 250.12

641 = 1584

64511= 309

64512 = 13

6453 = 32

6452 = 95

64513 = 8

635 = 12

707 = 121 = 294.12

VIII. Inchidere TVA

4427 = 4426 = 55.88

4424 = 4426 = 4.20

Bilantul contabil la 31.12.2007 se prezinta astfel:

Judetul: 52--GIURGIU

Entitate: S.C.D.E.SRL

Adresa: localitatea GIURGIU, str ABATORULUI, nr. 210, ap. 1, sc. A

Numar din registrul comertului: J52/1016/1992

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5211--Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Cod unic de inregistrare: 3353139

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2007

Formularul 10    - lei -

| Denumirea indicatorului |Nr.| SOLD LA |

|rd.|__________ ______ ____ |

| | 01.01.2007 | 31.12.2007 |

A | B | 1 | 2 |

|A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |

|I. IMOBILIZARI NECORPORALE | 01| 0| 0|

| (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | | | |

|II. IMOBILIZARI CORPORALE | 02| 1151| 38353|

| (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | | | |

|III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)| 03| 0| 0|

|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04| 1151| 38353|

|B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |

|I. STOCURI | 05| 25470| 65631|

| (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ | | | |

|II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+| 06| 1094| 13187|

|III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ | 07| 0| 0|

| | | |

|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI | 08| 6376| 8558|

| (ct.5112+512+531+532+541+542) | | | |

|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09| 32940| 87376|

|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 10| 0| 0|

|D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | 11| 20592| 103962|

| PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |

| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ | | | |

|E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE | 12| 12348| -16586|

|(rd. 09+10-11-18) | | | |

|F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| 13499| 21767|

|(rd. 04+12) | | | |

|G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O | 14| 0| 0|

| PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |

| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ | | | |

|H. PROVIZIOANE (ct.151) | 15| 0| 0|

|I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16| 0| 0|

| - subventii pentru investitii | 17| 0| 0|

| (ct.131+132+133+134+135+138) | | | |

| - venituri inregistrate in avans (ct.472) | 18| 0| 0|

|J. CAPITAL SI REZERVE | | | |

|I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19| 200| 200|

| - capital subscris varsat (ct.1012) | 20| 200| 200|

| - capital subscris nevarsat (ct.1011) | 21| 0| 0|

| - patrimoniul regiei (ct.1015) | 22| 0| 0|

|II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | 23| 0| 0|

|III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | 24| 0| 0|

|IV. REZERVE (ct.106) | 25| 13299| 21567|

|Actiuni proprii (ct.109) | 26| 0| 0|

|Castiguri legate de instrumentele de capitaluri | 27| 0| 0|

|proprii (ct.141)    | | | |

|Pierderi legate de instrumentele de capitaluri | 28| 0| 0|

|proprii (ct.149)    | | | |

|V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)------- Sold C | 29| 0| 0|

|REPORTAT (A) ------- Sold D | 30| 0| 0|

|VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)------- Sold C | 31| 15477| 8269|

|EXERCITIULUI FINANCIAR ------- Sold D | 32| 0| 0|

|Repartizarea profitului (ct.129) | 33| 15477| 8269|

|CAPITALURI PROPRII - TOTAL    | 34| 13499| 21767|

| (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | | | |

|Patrimoniul public (ct.1016) | 35| 0| 0|

|CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36| 13499| 21767|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele:    Numele si prenumele:

ION NICOLETA

Calitatea:

Semnatura    ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in

organismul profesional:

Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Formularul 20    - lei -

|Nr.| REALIZARI AFERENTE |

|rd.| PERIOADEI DE RAPORTARE |

| DENUMIREA INDICATORULUI | |__________ ______ ____ |

A | B | 1 | 2 |

|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01| 329908| 452374|

|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02| 0| 575|

|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03| 329908| 451799|

|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04| 0| 0|

|caror obiect de activitate il constitue leasingul | | | |

| (ct.766)    | | | |

|Venituri din subventii de exploatare aferente | 05| 0| 0|

|cifrei de afaceri nete (ct.7411) | | | |

|2. Variatia stocurilor de produse finite si a | | | |

| productiei in curs de executie | | | |

| (ct.711) ------- Sold C | 06| 0| 0|

------- Sold D | 07| 0| 0|

|3. Productia realizata de entitate pentru | 08| 0| 0|

|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)| | | |

|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09| 0| 0|

|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | 10| 329908| 452374|

|(rd. 01+06-07+08+09)    | | | |

|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11| 14| 3229|

|consumabile (ct.601+602-7412) | | | |

|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12| 2826| 7077|

| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) | 13| 7133| 6035|

| (ct.605-7413) | | | |

| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14| 278042| 381467|

|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15| 10423| 22252|

| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16| 7980| 16547|

| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia | 17| 2443| 5705|

|sociala (ct.645-7415)    | | | |

|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile | 18| 0| 0|

|corporale si necorporale (rd.19-20) | | | |

| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19| 0| 0|

| a.2) Venituri (ct.7813) | 20| 0| 0|

| b) Ajustari de valoare privind activele | 21| 0| 0|

|circulante (rd. 22-23)    | | | |

| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22| 0| 0|

| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23| 0| 0|

|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24| 12133| 19738|

| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe | 25| 8720| 19369|

|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ | | | |

| | | |

| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si | 26| 571| 369|

|varsaminte asimilate (ct.635) | | | |

| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si | 27| 2842| 0|

|activele cedate (ct.658) | | | |

|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare | 28| 0| 0|

|inregistrate de entitatile al caror obiect | | | |

|de activitate il constituie leasingul (ct.666) | | | |

|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29| 288| 2740|

| - Cheltuieli (ct.6812) | 30| 288| 2740|

| - Venituri (ct.7812) | 31| 0| 0|

|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | 32| 310859| 442538|

|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | | | |

| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |

- Profit (rd. 10-32) | 33| 19049| 9836|

- Pierdere (rd. 32-10) | 34| 0| 0|

|9. Venituri din interese de participare | 35| 0| 0|

| (ct.7611+7613), din care: | | | |

| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36| 0| 0|

|10. Venituri din alte investitii financiare si | 37| 0| 0|

|imprumuturi care fac parte din activele | | | |

|imobilizate (ct.763), din care: | | | |

| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38| 0| 0|

|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39| 0| 8|

| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40| 0| 0|

|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41| 0| 0|

|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42| 0| 8|

|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile | 43| 0| 0|

|financiare si a investitiilor detinute ca active | | | |

|circulante (rd. 44-45) | | | |

| - Cheltuieli (ct.686) | 44| 0| 0|

| - Venituri (ct.786) | 45| 0| 0|

|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46| 0| 0|

| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47| 0| 0|

|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48| 0| 0|

|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49| 0| 0|

|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |

- Profit (rd. 42-49) | 50| 0| 8|

- Pierdere (rd. 49-42) | 51| 0| 0|

|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |

- Profit (rd. 10+42-32-49)| 52| 19049| 9844|

- Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53| 0| 0|

|15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54| 0| 0|

|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55| 0| 0|

|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | |

| EXTRAORDINARA | | | |

- Profit (rd. 54-55)| 56| 0| 0|

- Pierdere (rd. 55-54)| 57| 0| 0|

|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58| 329908| 452382|

|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59| 310859| 442538|

|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |

| - Profit (rd. 58-59) | 60| 19049| 9844|

| - Pierdere (rd. 59-58) | 61| 0| 0|

|18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62| 3572| 1575|

|19. Alte impozite neprezentate la elementele | 63| 0| 0|

| de mai sus (ct.698) | | | |

|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | |

| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64| 15477| 8269|

| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65| 0| 0|

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele:    Numele si prenumele:

ION NICOLETA

Calitatea:

Semnatura    ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in

organismul profesional:

Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Formularul 30    - lei -

|Nr.| NR.UNITATI | SUME |

|I. DATE PRIVIND REZULTATUL |rd.|_______________|_______________|

| INREGISTRAT | | 1 | 2 |

|Unitati care au inreg. profit | 01| 1| 8269|

|Unitati care au inreg. pierdere | 02| 0| 0|

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.| TOTAL | DIN CARE: |

|rd. COL.2+3) |__________ ______ ____ |

| | |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |

| | | CURENTA | DE INVESTITII |

A | B | 1 | 2 | 3 |

|Plati restante - total | 03| 0| 0| 0|

rd.04+08+14 la 18+22),din care: | | | | |

|Furnizori restanti - total | 04| 0| 0| 0|

| (rd.05 la 07),din care: | | | | |

| - peste 30 de zile | 05| 0| 0| 0|

| - peste 90 de zile | 06| 0| 0| 0|

| - peste 1 an | 07| 0| 0| 0|

|Obligatii restante fata de bugetul| 08| 0| 0| 0|

|asigurarilor sociale | | | | |

| - total (rd.09 la 13), din care: | | | | |

| - contributii pentru asigurari | 09| 0| 0| 0|

|sociale de stat datorate de | | | | |

|angajatori, salariati si alte | | | | |

|persoane asimilate    | | | | |

| - contributii pentru fondul | 10| 0| 0| 0|

|asigurarilor sociale de sanatate | | | | |

| - contributia pentru pensia | 11| 0| 0| 0|

|suplimentara | | | | |

| - contributii pentru bugetul | 12| 0| 0| 0|

|asigurarilor pentru somaj | | | | |

| - alte datorii sociale | 13| 0| 0| 0|

|Obligatii restante fata de | 14| 0| 0| 0|

|bugetele fondurilor speciale si | | | | |

|alte fonduri | | | | |

|Obligatii restante fata de alti | 15| 0| 0| 0|

|creditori | | | | |

|Impozite si taxe neplatite la | 16| 0| 0| 0|

|termenul stab. la bugetul de stat | | | | |

|Impozite si taxe neplatite la | 17| 0| 0| 0|

|termenul stab. la bugetele locale | | | | |

|Credite bancare nerambursate la | 18| 0| 0| 0|

|scadenta | | | | |

| - total (rd.19 la 21), din care: | | | | |

| - restante dupa 30 de zile | 19| 0| 0| 0|

| - restante dupa 90 de zile | 20| 0| 0| 0|

| - restante dupa 1 an | 21| 0| 0| 0|

|Dobanzi restante | 22| 0| 0| 0|

|III. Numar mediu de salariati |Nr.| | |

|rd.| 31.12.2006 | 31.12.2007 |

A | B | 1 | 2 |

|Numar mediu de salariati | 23| 2| 4|

|IV. Plati de dobanzi si redevente |Nr.| Sume |

|rd.| (lei) |

|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 24| |

|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale | | |

|Uniunii Europene, din care: | | 0|

|- impozitul datorat la bugetul de stat | 25| 0|

|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane | 26| |

|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | |

|membre ale Uniunii Europene, din care:    | | 0|

|- impozitul datorat la bugetul de stat | 27| 0|

| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane | 28| |

|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele | | |

|membre ale Uniunii Europene, din care:    | | 0|

|- impozitul datorat la bugetul de stat | 29| 0|

|V. Tichete de masa    |Nr.| Sume |

| |rd.| (lei) |

|Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 30| 0|

|VI. Cheltuieli de inovare **) |Nr.| | |

|rd.| 31.12.2006 | 31.12.2007 |

A | B | 1 | 2 |

|-chelt.de inovare finalizate in | 31| 0| 0|

|cursul perioadei | | | |

|-chelt.de inovare in curs de | 32| 0| 0|

|finalizare in cursul perioadei | | | |

|-chelt.de inovare abandonate in | 33| 0| 0|

|cursul perioadei | | | |

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele: Numele si prenumele:

ION NICOLETA

Calitatea:

Semnatura    ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in

organismul profesional:

Semnatura

Stampila unitatii

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40    - lei -

| Elemente de |Nr.| Valori brute |

| imobilizari |rd.|__________ ______ ____ __________ ______ ____ _________________|

| | Sold initial | Cresteri | Reduceri | Sold final |

| | | |__________ ______ ____ | (col.5=1+2-3) |

| | | | Total | Din care: | |

| | | | | dezmembrari si| |

| | | | | casari | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|Imobilizari necorporale |

|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | | |

| | 01| 0| 0| 0| X| 0|

|Alte imobilizari | | | | | |

| | 02| 0| 0| 0| X| 0|

|Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | | |

| | 03| 0| 0| 0| X| 0|

|TOTAL (rd.01 la 03)| | | | | |

| | 04| 0| 0| 0| X| 0|

|Imobilizari corporale    |

|Terenuri | | | | | | |

| | 05| 0| 0| 0| X| 0|

|Constructii | | | | | |

|Instalatii tehnice si masini | | | | |

|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | | |

|Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | |

| | 09| 0| 0| 0| X| 0|

|TOTAL (rd.05 la 09)| | | | | |

|Imobilizari financiare | | | | |

| | 11| 0| 0| 0| X| 0|

|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | | | |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de |Nr.| Sold initial | Amortizare in | Amortizare | Amortizare la |

| imobilizari |rd.| | cursul anului | aferenta | sfarsitul |

| | | | imobilizarilor| anului |

| | | | scoase din | (col.9=6+7-8) |

| | | | evidenta | |

| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |

|Imobilizari necorporale    |

|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | |

|Alte imobilizari | | | | |

|TOTAL (rd.13 la 14)| | | | |

|Imobilizari corporale    |

|Terenuri | | | | | |

|Constructii | | | | | |

|Instalatii tehnice si masini | | | |

|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | |

|TOTAL (rd.16 la 19)| | | | |

|AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20) | | | |

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de |Nr.| Sold initial | Provizioane | Provizioane | Sold final |

| imobilizari |rd.| | constituite in| reluate la |col.13=10+11-12|

| | | cursul anului | venituri | |

| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |

|Imobilizari necorporale |

|Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | |

|Alte imobilizari | | | | |

|Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | |

|TOTAL (rd.22 la 24)| | | | |

|Imobilizari corporale    |

|Terenuri | | | | | |

|Constructii | | | | | |

|Instalatii tehnice si masini | | | |

|Alte instalatii, utilaje si mobilier | | |

|Avansuri si imobilizari corporale in curs | | |

|TOTAL (rd.26 la 30)| | | | |

|Imobilizari financiare | | | |

|PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)| | |

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele:    Numele si prenumele:

Calitatea:

Semnatura ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in

organismul profesional:

Semnatura

Stampila unitatiiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2625
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved