Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CREDITORILOR DIVERSI

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CREDITORILOR DIVERSI1. DEFINIREA CREDITORILOR DIVERSI

In afara de datoriile fata de furnizori, fata de personal si din alte operatiuni curente, in activitatea unitatilor economice mai pot sa apara datorii si din operatii mai putin frecvente si de ponderi relativ mai reduse. Sumele datorate de unitate unor terte persoane juridice sau fizice, altele decat personalul propriu, furnizorii si clientii-creditori, se inregistreaza in contul de creditori diversi.

Din punct de vedere contabil, creditorii arata datoria unitatii fata de persoane fizice si juridice pentru anumite sume de bani, si uneori pentru bunuri.

2. CONTURI UTILIZATE PENTRU EVIDENTIEREA
OPERATIUNILOR CU CREDITORII DIVERSI

Contabilitatea acestor datorii se tine cu ajutorul contului 462 Creditori diversi.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumele datorate tertilor pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale unitatii fata de terti provenind din alte operat

Este un cont de pasiv

In creditul contului se inregistreaza: sumele incasate si necuvenite; sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati; datoriile privind achizitionarea titlurilor de plasament; diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluare sau la inchiderea exercitiului.

In debitul contului se inregistreaza: sumele datorate creditorilor; plata datoriilor pentru achizitionarea titlurilor de plasament; datoriile prescrise sau anulate; sconturile obtinute de la creditori; diferentele favorabile de curs valutar aferente creditelor in valuta achitate, sau la sfarsitul exercitiului;

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate creditorilor.

Acest cont se detaliaza pe conturi analitice, pentru tinerea evidentei analitica a creditorilor, pe fiecare creditor in parte.

Pentru inregistrarea operatiunilor contul 462 Debitori diversi se pune in corespondenta cu conturile:

Contul 502 Actiuni proprii

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii, rascumparate.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza costul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate.

In creditul contului se inregistreaza: valoarea actiunilor proprii anulate; valoarea actiunilor proprii cedate; diferenta intre pretul de achizitie si pretul de cesiune.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea actiunilor proprii rascumparate, existente.

Contul 512 Conturi curente la banci

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si in valuta aflate in conturi la banci, sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.

Este un cont bifunctional.

In debitul contului se inregistreaza: sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc,; valoarea subventiilor primite si incasate; creditele bancare pe termen lung si scurt incasate; sumele incasate de la societati comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii de la alte societati din cadrul grupului sau de la alte societati legate prin participatii; sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate; valoarea creanteloor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate precum si a garantiilor restituite; sumele incasate de la clienti; sumele recuperate: din debite ale personalului; taxa pe valoare adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului; sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante; sumele depuse in cont de catre asociati; sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social; sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie; sumele incasate de la debitori diversi; sumele incasate si necuvenite unitatii; sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare; sumele incasate, in curs de clarificare; sumele virate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor); valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cedate; valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate; sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii; sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci; sumele incasate reprezentand subventiile acordate; sumele incasate reprezentand alte venituridin exploatare; sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati; sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate; sumele incasate din investitiile financiare cedate; diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca, in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului; valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori; sumele incasate reprezentand venituri extraordinare.

In creditul contului se inregistreaza: sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie; sumele platite reprezentand imprumuturile din emisiuni de obligatiuni rambursate; creditele pe termen lung si scurt rambursate; sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate; sumele restituite societatilor comerciale care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul grupului; valoarea de achizitie a investitiilor financiare cumparate; varsamintele efectuate pentru titlurile imobilizate si investitiile financiare pe termen scurt; sumele achitate reprezentand interese de participare; sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie; suma dobanzilor platite; platile efectuate reprezentand avansuri acordate furnizorilor de imobilizari; valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung; platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii; platile efectuate catre personalul unitatii; sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii; sumele achitate reprezentand contributia la asigurarile sociale; sumele achitate reprezentand contributia unitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj; sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale; sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit; plata catre buget a taxei pe valoare adaugata datorata si taxa pe valoare adaugata platita in vama; platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate; plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate; plata la bugetul de stat a impozitului pe venituri de natura salariilor; sumele achitate asociatilor; sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite; sumele achitate creditorilor diversi; restituirea sumelor aflate in curs de clarificare; platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati; valoarea serviciilor bancare platite; diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta efectuate in cursul anului.

Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor, creditele primite.

Contul 531 "Casa"

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: sumele ridicate de la banci; sumele incasate de la clienti; sumele incasate de la asociati; sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare; sumele incasate reprezentand aport la capitalul social; sumele incasate de la debitori; sumele incasate de la creditori diversi; sumele incasate reprezentand venituri anticipate; sumele restituite in numerar din avansuri de trezorerie, neutilizate; sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate; sumele incasate din prestari servicii, vanzarea marfurilor si alte activitati; sume incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare; diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta.

In creditul contului se inregistreaza: depunerile de numerar la banci; costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar; platile efectuate catre furnizori; valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari; sumele achitate personalului; sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii; sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare; sume restituite asociatilor; dividendele platite actionarilor sau asociatilor; sumele achitate diversilor creditori; platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati; avansurile de trezorerie acordate; platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate; diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor in valuta la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului; platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare.

Soldul debitor al contului reprezinta numerarul existent in casierie.

Contul 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite.

In creditul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul perioadei (luna) contul nu prezinta sold.

Contul 658 Alte cheltuieli de exploatare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli de exploatare.

Este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza: cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs; valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, datorate sau platite tertilor si bugetului; valoarea donatiilor si subventiilor acordate; valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale, cedate sau scoase din activ; valoarea avansului si a ratelor aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar.

In creditul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul perioadei (luna) contul nu prezinta sold.

Contul 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind diferentele de curs valutar.

In debitul contului se inregistreaza se inregistreaza: diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma incasarii creantelor in valuta; diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor la inchiderea exercitiului financiar; diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor in valuta la incheierea exercitiului financiar; diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor bancare in valuta, disponibilitatilor in valuta existente in casierie, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta; diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor si avansurilor de trezorerie in valuta.

In creditul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul perioadei (luna) contul nu prezinta sold.

Contul 758 ,,Alte venituri din exploatare'

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele
nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.

Este un cont de pasiv

In creditul contului 758 ,,Alte venituri din exploatare' se inregistreaza: sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate; valoarea amenzilor despagubirilor si penalitatilor datorate de terti; cota-parte a subventiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate; bunurile sau valorile primite gratuit; bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari; drepturi de personal neridicate, prescrise; sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe datorii prescrise sau anulate; pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate.

In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul perioadei (luna) contul nu prezinta sold.

Contul 765 Venituri din diferente de curs valutar

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar.

Este un cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza: diferentele favorabile de curs valutar rezultate la incasarea creantelor in valuta; diferentele favorabile de curs valutar rezultate la evaluarea creantelor in valuta la inchiderea exercitiului financiar; diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor in valuta; diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea datoriilor in valuta la inchiderea exercitiului financiar; diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiarea a disponibilitatilor in valuta, existente in casieria sau in conturi la banci, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta.

In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul perioadei (luna)contul nu prezinta sold.

Contul 767 Venituri din sconturi obtinute

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la fumizori si alti creditori.

In creditul contului se inregistreaza valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori.

In debitul contului se inregistreaza trecerea sumelor pe contul 121 Profit si pierderi.

La sfarsitul perioadei (luna) contul nu prezinta sold.

3. OPERATIUNI PRIVIND CREDITORII DIVERSI

- Inregistrarea datoriilor privind achizitionarea titlurilor de plasament se face cu articolul contabil:   

502 = 462

Actiuni proprii Creditori diversi

- Inregistrarea incasarii sumelor de la creditori diversi, conform Chitantei sau a Ordinului de plata, se face cu articolul contabil:

% = 462

Debitori diversi

Conturi curente la banci in lei

5311

Casa in lei

- Inregistrarea achitarii datoriilor fata de creditorilor prin contul de la banca sau prin casieria unitatii, conform Ordinului de plata sau a Chitantei, se face cu articolul contabil:

Creditori diversi 5121

Conturi curente la banci in lei

5311

Casa in lei

- Inregistrarea diferentelor de curs valutar favorabile din vanzarea actiunilor se face cu articolul contabil:

Creditori diversi Venituri din diferente de curs

valutar

- Inregistrarea valorii chiriei lunare ( pe o anumita perioada) conform contractului de inchiriere se face cu articolul contabil:   

% = 462

Creditori diversi

Cheltuieli cu chiriile

4426

T.V.A. deductibila

- inregistrarea valorii sconturilor obtinute de la creditori la achitarea lor, conform facturii sau altui act justificativ, se face cu articolul contabil:

462 = 767

Creditori diversi Venituri din sconturi obtinute

- inregistrarea unor sume datorate tertilor reprezentand despagubiri si penalitati, se face cu articolul contabil:

Creditori diversi Alte cheltuieli de exploatare

- inregistrarea unor sume incasate si necuvenite, se face cu articolul contabil:

Creditori diversi 5121

Conturi curente la banci in lei

5311

Casa in lei

- inregistrarea diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluare sau la inchiderea exercitiului, se face cu articolul contabil:

Creditori diversi Cheltuieli din diferente de curs valutar

- inregistrarea datoriilor prescrise sau anulate, unui act justificativ, se face cu articolul contabil:

462 = 758

Creditori diversi Alte venituri din exploatarePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1691
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved