Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


PLANUL DE CONTURI GENERAL

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micPLANUL DE CONTURI GENERAL

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI10. CAPITAL si REZERVE

101. Capital*

1011. Capital subscris nevarsat

1012. Capital subscris varsat

1015. Patrimoniul regiei

1016. Patrimoniul public

104. Prime de capital

1041. Prime de emisiune

1042. Prime de fuziune

1043. Prime de aport

1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

105. Rezerve din reevaluare

1051. Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie

1058. Rezerve din reevaluari dispuse prin acte norma1ive

106. Rezerve

1061. Rezerve legale

1062. Rezerve pentru actiuni proprii

1063. Rezerve statutare sau contractuale

1068. Alte rezerve

107. Rezerve din conversie

11. REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat

1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

12. REZULATUL EXERCITIULUI

121. Profit si pierdere

129. Repartizarea profitului

13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

131. Subventii pentru investitii

15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

151. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

1511 . Provizioane pentru litigii

1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor

1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea

1514. Provizioane pentru restructurare

1518. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci

1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

1618. Alte tmprumuturi din emisiuni de obligatiuni

162. Credite bancare pe termen lung

1621. Credite bancare pe termen lung

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

1623. Credite externe guvernamentale

1624. Credite bancare externe garantate de stat

1625. Credite bancare externe garantate de banci

1626. Credite de la trezoreria statului

1627. Credite bancare interne garantate de stat

166. Datorii ce privesc imobilizarile financiare

1661. Datorii catre societatile din cadrul grupului

1662. Datorii catre societatile care detin interese de participare

167. Alte imprumuturi si datorii asimilate

168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

1685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului

1686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare

1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

169. Prime privind rambursarea obligatiunilor

In functie de forma juridica a intreprinderii se va inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

20. IMOBILIZARI NECORPORALE

201. Cheltuieli de constituire

203. Cheltuieli de dezvoltare

205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

2051. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate

2052. Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii

207. Fond comercial

2071. Fond comercial

2075. Fond comercial negativ

208. Alte imobilizari necorporale

21. IMOBILIZARI CORPORALE

211. Terenuri si amenajari de terenuri

2111. Terenuri

2112. Amenajari de terenuri212. Constructii

213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si palntatii

2131. Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instalatii de lucru )

2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2133. Mijloace de transport

2134. Animale si plantatii

214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

23. IMOBILIZARI IN CURS

231. Imobilizari corporale in curs

2311. Amenajari de terenuri si constructii

2312. Instalatii tehnice si masini

2313. Alte imobilizari corporale

232. Avansuri acordate pentru terenuri si constructii

2322. Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini

2323. Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale

233. Imobilizari necorporale in curs

234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

26. IMOBILIZARI FINANCIARE

261. Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

262. Titluri de participare detinute la societati din afara grupului

263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare

265. Alte titluri imobilizate

267. Creante imobilizate

2671. Sume datorate de filiale

2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale

2673. Imprumuturi acordate pe termen lung

2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung

2675. Creante legate de interesele de participare

2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare

2677. Actiuni proprii - active imobilizate *

2678. Alte creante imobilizate

2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate

269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

280. Amortizari privind imobilizarile necorporale

2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire

2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare

2807. Amortizarea fondului comercial

2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale

281. Amortizari privind imobilizarile corporale

2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri

2812. Amortizarea constructiilor

2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

2814. Amortizarea altor imobilizari corporale

29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR

290. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

291. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

293. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

296. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

* Sunt reflectate actiunile proprii clasificate in active imobilizate in functie de intentia cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

301. Materii prime

302. Materiale consumabile

3021. Materiale auxiliare

3022. Combustibili

3023. Materiale pentru ambalat

3024. Piese de schimb

3025. Seminte si materiale de plantat

3026. Furaje

3028. Alte materiale consumabile

303. Materiale de natura obiectelor de inventar

308. Diferente de pret la materii prime si materiale

33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

331. Produse in curs de executie

332. Lucrari si servicii in curs de executie

34. PRODUSE

341. Semifabricate

345. Produse finite

346. Produse reziduale

348. Diferente de pret la produse

35. STOCURI AFLATE LA TERTI

351. Materii si materiale aflate la terti

354. Produse aflate la terti

356. Animale aflate la terti

357. Marfuri aflate la terti

358. Ambalaje aflate la terti

36. ANIMALE

361. Animale si pasari

368. Diferente de pret la animale si pasari

37. MARFURI

371. Marfuri

378. Diferente de pret la marfuri

38. AMBALAJE

381. Ambalaje

388. Diferente de pret la ambalaje

39. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

391. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime

392. Provizioane pentru deprecierea materialelor

3921. Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

393. Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie

394. Provizioane pentru deprecierea produselor

395. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

396. Provizioane pentru deprecierea animalelor

397. Provizioane pentru deprecierea marfurilor

398. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

401. Furnizori

403. Efecte de platit

404. Furnizori de imobilizari

405. Efecte de platit pentru imobilizari

408. Furnizori - facturi nesosite

409. Furnizori - debitori

4091. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

411. Clienti

4111. Clienti

4118. Clienti incerti sau in litigiu

413. Efecte de primit de la clienti

418. Clienti - facturi de intocmit

419. Clienti - creditori

42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

421. Personal - salarii datorate

423. Personal - ajutoare materiale datorate

424. Participarea personalului la profit

425. Avansuri acordate personalului

426. Drepturi de personal neridicate

427. Retineri din salarii datorate tertilor

428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul

4281. Alte datorii in legatura cu personalul

4282. Alte creante in legatura cu personalul

431. Asigurari sociale

4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale

4312. Contributia personalului la asigurarile sociale

4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

437. Ajutor de somaj

4371. Contributia unitatii la fondul de somaj4372. Contributia personalului la fondul de somaj

438. Alte datorii si creante sociale

4381. Alte datorii sociale

4382. Alte creante sociale

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

441. Impozitul pe profit/venit

442. Taxa pe valoarea adaugata

4423. T.V.A. de plata

4424. T.V.A. de recuperat

4426. T.V.A. deductibila

4427. T.V.A. colectata

4428. T.V.A. neexigibila

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor

445. Subventii

446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

448. Alte datorii si creante cu bugetul statului

4481. Alte datorii fata de bugetul statului

4482. Alte creante privind bugetul statului

45. GRUP SI ASOCIATI

451. Decontari in cadrul grupului

4511. Decontari in cadrul grupului

4518. Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului

452. Decontari privind interesele de participare

4521. Decontari privind interesele de participare

4528. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare

455. Sume datorate asociatilor

4551. Asociati - conturi curente

4558. Asociati - dobanzi la conturi curente

456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

457. Dividende de plata

458. Decontari din operatii in participatie

4581. Decontari din operatii in participatie-pasiv

4582. Decontari din operatii in participatie-activ

46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

461. Debitori diversi

462. Creditori diversi

47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

471. Cheltuieli inregistrate in avans

472. Venituri inregistrate in avans

473. Decontari din operatii in curs de clarificare

48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII

481. Decontari intre unitate si subunitati

482. Decontari intre subunitati

49. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

491. Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti

495. Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii

496. Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

501. Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului

502. Actiuni proprii

503. Actiuni

505. Obligatiuni emise si rascumparate

506. Obligatiuni

508. Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate

5081. Alte titluri de plasament

5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

509. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt

51. CONTURI LA BANCI

511. Valori de incasat

5112. Cecuri de incasat

5113. Efecte de incasat

5114. Efecte remise spre scontare

512. Conturi curente la banci

5121. Conturi la banci in lei

5124. Conturi la banci in valuta

5125. Sume in curs de decontare

518. Dobanzi

5186. Dobanzi de platit

5187. Dobanzi de incasat

519. Credite bancare pe termen scurt

5191. Credite bancare pe termen scurt

5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

5193. Credite externe guvernamentale

5194. Credite externe garantate de stat

5195. Credite externe garantate de banci

5196. Credite de la trezoreria statului

5197. Credite interne garantate de stat

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

53. CASA

531. Casa

5311. Casa in lei

5314. Casa in valuta

532. Alte valori

5321. Timbre fiscale si postale

5322. Bilete de tratament si odihna

5323. Tichete si bilete de calatorie

Alte valori

54. ACREDITIVE

541. Acreditive

5411. Acreditive in lei

5412. Acreditive in valuta

542. Avansuri de trezorerie

58. VIRAMENTE INTERNE

581. Viramente interne

59. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

591. Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului

592. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii

593. Provizioane pentru deprecierea actiunilor

595. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate

596. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor

598. Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

601. Cheltuieli cu materiile prime

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022. Cheltuieli privind combustibilul

6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

6026. Cheltuieli privind furajele

6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia si apa

606. Cheltuieli privind animalele si pasarile

607. Cheltuieli privind marfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

641. Cheltuieli cu salariile personalului

645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale

6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

654. Pierderi din creante si debitori diversi

658. Alte cheltuieli de exploatare

6581. Despagubiri, amenzi si penalitati

6582. Donatii si subventii acordate

6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

6588. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

663. Pierderi din creante legate de participatii

664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobanzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

6813. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor

6814. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante

686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

6863. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare

6864. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI

701. Venituri din vanzarea produselor finite

702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate

705. Venituri din studii si cercetari

706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

707. Venituri din vanzarea marfurilor

708. Venituri din activitati diverse

71. VARIATIA STOCURILOR

711. Variatia stocurilor

72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

722. Venituri din productia de imobilizari corporale

74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

741. Venituri din subventii de exploatare

7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri **

7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

758. Alte venituri din exploatare

7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

7582. Venituri din donatii si subventii primite

7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

7584. Venituri din subventii pentru investitii

7588. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

761. Venituri din imobilizari financiare

7611. Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

7612. Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului

7613. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului

7614. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului

7615. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului

7616. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului

762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creante imobilizate

764. Venituri din investitii financiare cedate

7641. Venituri din imobilizari financiare cedate

7642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferente de curs valutar

766. Venituri din dobanzi

767. Venituri din sconturi obtinute

768. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE

781. Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

7812. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

7813. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

7814. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

786. Venituri financiare din provizioane

7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

** Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

801. Angajamente acordate

8011. Giruri si garantii acordate

8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite

8021. Giruri si garantii primite

8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi in afara bilantului

8031. Imobilizari corporale luate cu chirie

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie

8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scadenta

8038. Alte valori in afara bilantului

8039. Stocuri de natura obiectelor de inventar

804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

89. BILANT

891. Bilant de deschidere

892. Bilant de inchidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

90. DECONTARI INTERNE

901. Decontari interne privind cheltuielile

902. Decontari interne privind productia obtinuta

903. Decontari interne privind diferentele de pret

92. CONTURI DE CALCULATIE

921. Cheltuielile activitatii de baza

922. Cheltuielile activitatilor auxiliare

923. Cheltuielile indirecte de productie

924. Cheltuielile generale de administratie

925. Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCTIEI

931. Costul productiei obtinute

933. Costul productiei in curs de executie

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 805
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved