Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

I.SINTEZE TEORETICE

2.1. Continut, structura si evaluarea activelor imobilizateImobilizarile sunt bunuri sau valori de folosinta indelungata, care nu se consuma la prima utilizare.

▪ Prezinta urmatoarele caracteristici:

- perioada lor de utilizare este, de regula, mai mare de 1 an;

- participa la mai multe circuite economice, ele nu se consuma si nu se inlocuiesc dupa prima utilizare;

- isi pastreaza valoarea de intrare in patrimoniu pe toata durata de utilizare, cu exceptia situatiilor cand au loc operatii de reevaluare care schimba valoarea de intrare;

- isi recupereaza valoarea in mod treptat pe calea amortizarii;

- nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii lor;

▪ Evaluarea imobilizarilor se face la urmatoarele valori:

a) la intrarea in societate evaluarea se face la valoarea de intrare (sau contabila) care in functie de modul de dobandire poate fi:

- cost de achizitie pentru imobilizarile procurate cu titlu oneros;

- cost de productie pentru imobilizarile obtinute din productie proprie;

- valoarea de aport pentru imobilizarile aduse ca aport la capital social;

- valoarea de utilitate pentru imobilizarile primite cu titlu gratuit stabilita functie de: pretul pietei, de utilitatea, starea si amplasarea lor (valoarea de aport si respectiv de utilitate se substituie costului de achizitie);

- activele dobandite prin schimb cu alte active se inregistreaza la valoarea justa a activelor primite in schimb, data de pretul pietei.

b) la inventariere, evaluarea se face la valoarea de inventar (este valoarea actuala, de utilitate), stabilita in functie de utilitatea, starea si pretul activului respectiv.

c) la incheierea exercitiului financiar activele imobilizate se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale, la valoarea de intrare(contabila) pusa de acord cu rezultatele inventarierii:

- pentru imobilizarile amortizabile si pentru cele pentru care s-au constituit provizioane valoarea de inventar este data de valoarea contabila neta (valoarea contabila minus amortizarile si provizioanele constituite);

- la incheierea exercitiului se compara valoarea de intrare (contabila) cu valoarea actuala stabilita la inventariere, constatandu-se diferenta care poate fi:

- diferenta in plus cand valoarea de inventar este mai mare decat valoarea

contabila si care potrivit principiului prudentei, nu se inregistreaza in

contabilitate;

- diferenta in minus, cand valoarea de inventar este mai mica decat valoarea

contabila si care se inregistreaza in contabilitate astfel:

- sub forma amortizarilor, cand deprecierea este ireversibila;

- prin constituirea de provizioane cand deprecierea este reversibila.

d) la iesirea din patrimoniu, evaluarea se realizeaza la valoarea de intrare in patrimoniu sau contabila sau la valoarea stabilita ulterior cu ocazia reevaluarii efectuate de societate.

▪ Reevaluarea este operatiunea de inlocuire a valorii de intrare (contabila) cu valoarea actuala stabilita in functie de rata inflatiei:

- din compararea celor 2 valori (contabila si actuala reevaluata) apar diferente in plus sau in minus care vor ajusta valoarea contabila a activului.

- plus valoare rezultata se inregistreaza in contabilitate la capitaluri proprii ca rezerve din reevaluare.

▪ Dupa forma si destinatie economica in cadrul circuitului economic activele imobilizate se clasifica astfel:

- Imobilizari necorporale (sau nemateriale);

- Imobilizari corporale (sau materiale);

- Imobilizari financiare.

2.2. Imobilizari Necorporale

▪ Sunt denumite si imobilizari nemateriale sau intangibile, ele nu au continut concret, material si iau forma unui document juridic sau comercial care atesta dreptul de proprietar al societatii.

▪ Standardul care se refera la active necorporale este IAS 38"Active necorporale" care prevede:

▪ Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru:

- utilizarea in procesul de productie;

- furnizarea de bunuri sau servicii;

- a fi inchiriat altora;

- scopuri administrat.ive

▪ Activul necorporal reprezinta o resursa:

- controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute;

- de la care se asteapta ca intreprinderea sa obtina beneficii economice in viitor.

▪ Conform IAS 38, recunoasterea unui activ necorporal se face numai daca:

- se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare pe seama activului respectiv;

- costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

▪ Pentru recunoasterea unui activ necorporal, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

a) Identificabilitatea unui activ, presupune distinctia clara a activului fata de fondul comercial, adica activul sa fie separabil pentru a putea fi inchiriat sau vandut, schimbat etc, fara a afecta beneficiile din alte active utilizate in cadrul aceleiasi activitati generatoare de venituri;

b) Controlul asupra activului se realizeaza prin intermediul drepturilor legale (ex.dreptul de autor). Controlul activului se realizeaza daca intreprinderea poate obtine beneficii economice viitoare din exploatarea activului respectiv si in acelasi timp daca poate restrictiona accesul altora la beneficiile respective.

c) Beneficiile economice viitoare-decurg din vanzarea produselor sau serviciilor, din folosirea sau inchirierea activului sau din reducerea costurilor productiei viitoare.

Daca unul din criteriile mentionate nu este indeplinit, atunci cheltuiala cu achizitia sau producerea sa din resurse proprii este recunoscuta ca o cheltuiala a perioadei curente. Exceptie face fondul comercial, care se recunoaste ca o imobilizare necorporala la combinarile de intreprinderi prin achizitii.

In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:

a) Cheltuielile de constituire, sunt cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unitatii:

- taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare;

- cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni;

- cheltuieli de prospectare a pietii, de publicitate, etc.

Se amortizeaza sistematic pe parcursul unei perioade de maxim 5 ani.

In notele explicative la bilant vor fi prezentate in mod detaliat.

b) Cheltuielile de dezvoltare, reprezinta aplicarea rezultatelor cercetarii pentru realizarea de produse sau servicii noi sau imbunatatite, inaintea stabilirii productiei de serie.

▪ Cuprind:

a) cercetarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;

b) proiectarea machetelor si matritelor care implica tehnologie noua;

c) proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau imbunatatite.

Se amortizeaza conform legislatiei in vigoare.

In masura in care cheltuielile de constituire si de dezvoltare nu au fost amortizate complet, este interzisa orice distribuire a profiturilor, daca suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profiturilor reportate nu este cel putin egala cu suma cheltuielilor neamortizate

c) Concesiuni, brevete, licente, marci; drepturile si alte valori similare -cuprind cheltuielile efectuate pentru achizitionarea sau realizarea in unitate a acestora, precum si cele aduse ca aport la capital sau dobandite pe alte cai (donatii).

▪ Concesiunea- reprezinta cedarea cu plata sub forma de redeventa pe baza de contract de catre o persoana denumita concendent unei alte parti denumite concesionar, pe o perioada limitata, a dreptului de exploatare a unui bun sau de executare a unei activitati sau de prestare a unui serviciu. Concesiunea se realizeaza prin licitatie publica.

▪ Brevetul- este actul prin care se recunoaste unei persoane dreptul exclusiv de a exploata bunul respectiv(dreptul de proprietar) al carui autor este.

▪ Marca de fabrica- sunt sume cheltuite de o societate pentru a face ca produsele ei sa se deosebeasca de produsele similare ale altor societati

▪ Licenta- este dreptul castigat de o persoana de a exploata un brevet de inventie, prin cumpararea acestuia.

d) Fondul comercial.

▪ Reprezinta acele cheltuieli efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii cum ar fi: clientela, vadul comercial, reputatia, segmentul de piata, etc;

▪ Constituie obiect al contabilitatii numai in cazul aducerii ca aport la capital sau achizitionarii lui, cel care se creeaza in societate nu se contabilizeaza ci numai cu ocazia determinarii pretului de vanzare al societatii respective;

▪ Se determina ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei a partii din activele nete achizitionate de societate;

▪ In cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ obtinut ca urmare a achizitiei de catre societate a actiunilor altei societati se are in vedere ca valoarea fondului comercial achizitionat sa fie amortizat sistematic, iar perioada de amortizare sa nu depaseasca durata de viata utila(de utilizare) a fondului comercial respectiv si in nici un caz nu poate depasi 20 ani de la data achizitiei.

e) Alte imobilizari necorporale.

▪ Cuprind: programele informatice create de unitate sau achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii de utilizare.

f) Imobilizari necorporale in curs de executie.

▪ Cuprind: imobilizarile necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei evaluate la cost de productie pentru cele realizate in unitatea respectiva sau la cost de achizitie pentru cele achizitionate de la terti.

Evaluarea imobilizarilor necorporale

Evaluarea reprezinta un criteriu de recunoastere a unui activ necorporal, adica de determinare a valorii, a costului acestuia (IAS 38).

Evaluarea se face cu respectarea unor reguli si la diferite momente si anume:

1. Evaluarea la intrarea in societate a imobilizarilor necorporale

a) Achizitii separate de imobilizari necorporale:

- Evaluarea se face la cost de achizitie, care reprezinta suma tuturor eforturilor de cumparare, transport si punere in functiune (pret de cumparare, plus taxe nerecuperabile, plus cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune);

- Daca un activ necorporal se achizitioneaza intr-o combinatie de intreprinderi, costul activului se bazeaza pe valoarea justa la data achizitiei;

- Valoarea justa este data de pretul de piata, adica pretul de vanzare curent;

- Daca nu avem un pret de piata se poate folosi pretul celor mai recente tranzactii similare;

- Daca valoarea justa nu poate fi estimata cu fidelitate, acel activ nu este recunoscut ca un activ necorporal, ci este inclus in fondul comercial.

b) Intrari prin incheierea de contracte de leasing (IAS 17 "Leasing").

In contabilitatea beneficiarului (locatarului) evaluarea activului se face in functie de tipul de contract si forma de leasing, astfel:

▪ In contractele de leasing operational:

- La valoarea reziduala si taxele vamale aferente;

- Intrarea activului se face la data transferului de proprietate.

▪ In contractele de leasing financiar

- Evaluarea se face la minim dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minime de leasing;

- Recunoasterea activului se face in momentul inceperii utilizarii adica la momentul dobandirii beneficiilor economice.

c) Intrari prin aport in natura la capitalul social subscris.

▪ Evaluarea se face la valoarea justa a actiunilor primite in schimbul activului, care este egala cu valoarea justa a activului.

d) Achizitii prin intermediul unei subventii guvernamentale:

- Are loc atunci cand exista un transfer sau o alocatie guvernamentala de active necorporale cum ar fi: drepturi de aterizare pe aeroporturi, licente pentru operarea statiilor de radio sau televiziune, licente de import, etc;

▪ Evaluarea se face la valoarea justa.

▪ Daca nu este posibil atunci evaluarea se face la valoarea nominala la care se adauga orice cheltuiala carte este direct atribuita activului in vederea utilizarii.

e) Intrari prin schimb cu alte active

▪ Evaluarea se face la valoarea justa a activului primit care este echivalentul valorii juste a activului cedat, ajustat cu sumele in bani platite/ incasate.

f) Imobilizari necorporale obtinute din productie proprie (generate intern).

▪ IAS 38 precizeaza ca fondul comercial, marcile, emblemele, titlurile publicatiilor, listele de clienti si alte active similare produse prin efort propriu nu sunt recunoscute ca active necorporale datorita faptului ca nu indeplinesc unul sau mai multe criterii de recunoastere a activelor imobilizate, respectiv: identificabilitatea, controlul si generarea de beneficii precum si greutatea de a determina cu fidelitate costul activului respectiv.

▪ Pentru a preciza daca un activ necorporal generat intern intruneste criteriile pentru recunoastere, o intreprindere desparte procesul de generare a activului in 2 faze:

a) faza de cercetare:

- Genereaza numai cheltuieli ale perioadei;

- In aceasta faza nici un activ necorporal nu va fi recunoscut deoarece nu se poate demonstra ca acel activ va genera beneficii viitoare;

- Exemple de activitati de cercetare: obtinerea de noi cunostinte, cercetare pentru alternative de materiale, aparate, produse, sisteme, servicii, etc.

b) faza de dezvoltare:

- Intreprinderea poate sa identifice un activ necorporal si sa demonstreze ca activul va genera beneficii in viitor;

- Recunoasterea unui activ necorporal se face daca si numai daca o intreprindere poate demonstra urmatoarele conditii ce trebuie indeplinite cumulativ(IAS 38 pag 45);

- Fezabilitatea tehnica a activului pentru a fi disponibil pentru utilizare sau

vanzare;

- Intentia de a finaliza activul pentru a fi folosit sau vandut;

- Abilitatea de a folosi sau vinde activul necorporal;

- Modul in care activul va genera posibile beneficii viitoare (exp. existenta unei

piete sau estimarea utilizarii);

- Abilitatea intreprinderii de a evalua fidel cheltuiala atribuita activului in

timpul dezvoltarii sale.

Daca intreprinderea nu poate distinge cele doua faze pentru creerea unui activ necorporal, aceasta trateaza cheltuiala cu acel proiect ca si cum ar fi fost realizat numai in faza de cercetare.

▪ Costul unui activ necorporal generat intern, estimat incepand cu data recunoasterii activului cuprinde(IAS 38 pag 54):

- Cheltuieli cu materiale si servicii consumate;

- Salariile si alte costuri legate de personalul angajat direct;

- Orice cheltuiala atribuita direct la generarea activului cum ar fi: taxele pentru a inregistra un drept legal si amortizarea patentelor si licentelor care sunt folosite pentru a genera activul.

- Cheltuieli de regie necesare pentru a genera activul si care pot fi alocate pe o baza consecventa si rezonabila (alocatia pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, prime de asigurare, chirii)

▪ Urmatoarele elemente nu sunt cuprinse in costul activului generat intern(IAS 38 pag 55):

- Cheltuieli de regie pentru comercializare, administrative sau generale cu exceptia celor care pot fi repartizate direct;

- Pierderile din exploatare aparute inainte ca activul sa realizeze performantele planificate si ineficientele in fazele de inceput;

- Cheltuieli cu pregatirea personalului pentru exploatarea activului.

▪ Cheltuieli ulterioare cu un activ necorporal dupa cumparare sau finalizarea sa, trebuie sa fie recunoscute atunci cand sunt efectuate, cu exceptia urmatoarelor doua cazuri:

- Cand aceasta cheltuiala va permite activului sa genereze beneficii viitoare peste standardul de performanta initial prevazut (in aceasta situatie cheltuiala ulterioara face parte din costul activului necorporal care intruneste criteriul de recunoastere). Aceasta cheltuiala poate fi evaluata cu fidelitate si atribuita activului.

- O cheltuiala efectuata si care initial a fost considerata ca o cheltuiala a perioadei, nu mai poate fi considerata componenta a costului unui activ necorporal (exp: cheltuieli cu activitati promotionale, de publicitate, cu activitati de specializare, etc).

2. Evaluarea in bilant a imobilizarilor necorporale

Activele necorporale sunt evidentiate in bilant prin doua modalitati:

a) Tratamentul contabil de baza. Presupune recunoasterea in bilant a activelor necorporale la cost mai putin amortizarea cumulata si orice pierdere cumulata din depreciere.

b) Tratamentul contabil alternativ. Presupune ca dupa recunoasterea initiala, un activ necorporal sa fie contabilizat la valoarea reevaluata aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii mai putin amortizarea cumulata si orice pierdere din depreciere cumulata ulterior.

▪ Valoarea justa trebuie determinata prin raportarea la o piata activa.

▪ Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului.

Tratamentul alternativ nu permite:

▪ Reevaluarea activelor necorporale care nu au fost recunoscute anterior ca active;

▪ Recunoasterea initiala a activelor necorporale la alte valori decat costul lor.    ▪ Ordinul MFP nr 94/ 2001 prevede pe langa cele doua tratamente de evaluare si posibilitatea evaluarii prin metode care tin cont de inflatie:

- Presupune retratarea costului istoric la inflatii conform IAS 29"Raportarea financiara in economie hiperinflationiste" prin aplicarea indicelui de inflatie.

- Pentru retratare la inflatie se aplica urmatoarele reguli:

- la costul istoric al imobilizarilor necorporale se aplica variatia indicelui de

actualizare intre data intrarii si data bilantului;

- soldul amortizarii cumulate este actualizat prin aplicarea variatiei indicelui

intre inceputul si sfarsitul anului;

- cheltuiala anului cu amortizarea este calculata si ea pe baza indicelui de

ajustare a costului la sfarsitul perioadei (ori prin aplicarea cotei de

amortizare la costul istoric ajustat cu variatia indicelui dintre momentul

intrarii si data incheierii bilantului);

- Valoarea noua a activului rezultata dupa operatiunea de retratare la inflatie, este comparata cu valoarea recuperabila, deoarece in bilant activele imobilizate vor fi recunoscute la minimum dintre valoarea neta contabila si valoarea recuperabila (conform IAS 36);

- Valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vanzare si valoarea de utilitate.

Contabilitatea imobilizarilor necorporale se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 2, grupa 20 "Imobilizari necorporale":

- 201- cheltuieli de constituire;

- 203- cheltuieli de dezvoltare;

-205- concesiuni, brevete, marci comerciale si alte valori similare

- 207- fond comercial;

- 208- alte imobilizari necorporale.

Toate aceste conturi au functie contabila de activ: se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale intrate in patrimoniu, se crediteaza cu cele iesite, iar soldul debitor reprezinta imobilizari necorporale existente.

2.3. Imobilizari Corporale

Imobilizarile corporale sunt active care (definitie acceptata de legislatia in vigoare):

a) sunt detinute de o persoana juridica pentru:

- a fi utilizate in productie proprie de bunuri sau servicii;

- a fi inchiriate tertilor;

- a fi folosite in scopuri administrative.

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mare de 1 an

c) au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale.

In acceptiunea Standardelor Internationale (IAS 16) imobilizarile corporale sunt definite ca fiind activele care:

a) sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

b) este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Imobilizarile corporale cuprind: terenuri; amenajari de terenuri constructii; masini, utilaje si instalatii de lucru; aparate si instalatii de masura, control si reglare; mijloace de transport; animale si plantatii; mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale; avansuri acordate pentru imobilizari corporale; imobilizari corporale in curs.

Nu se cuprind in imobilizari corporale: padurile; resursele naturale regenerabile si neregenerabile; concesiuni, prospectiuni si extractii miniere de petrol, etc

Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active atunci cand (IAS16):

a) este posibila generarea catre intreprindere de beneficii viitoare de pe urma utilizarii, inchirierii sau detinerii sale;

b) costul activului poate fi masurat credibil.   

▪ Un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ, trebuie masurat initial la costul sau(IAS 16) format din:

- pretul de cumparare(exclusiv reducerile comerciale);

- taxe vamale;

- taxele nerecuperabile;

- alte cheltuieli directe legate de punerea in functiune a activului: montaj, livrare si manipulare, etc.

O categorie aparte de active, care nu sunt recunoscute (IAS 37) sunt activele contingente:

- apar ca urmare a unor evenimente trecute si a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul intreprinderii;

- exemplificam: active a caror receptie si punere in functiune sau trecere in proprietate este conditionata de atingerea unor parametri standard de calitate.

- nu sunt inregistrate in contabilitate, dar sunt evaluate continuu pentru a se urmari aparitia certitudinii de generare a beneficiilor, cand devin active contingente(IAS 37).

▪ Evaluarea activelor in Romania, prin Ordinul MFP nr 94/2001 se mentine vechea structura a momentelor principale de evaluare pe care o regasim in legea nr 82/1991 republicata si anume:

- evaluarea la intrarea in patrimoniu;

- evaluarea la inventariere;

- evaluarea la inchiderea exercitiului financiar;

- evaluarea la iesirea din patrimoniu.

1. Evaluarea la intrarea in patrimoniu

Intrarea in intreprindere a imobilizarilor corporale se poate realiza prin: achizitie, productie in regie proprie, contracte de leasing, subventionare, schimb cu alte active, aport la capital social, donatie.

a) Achizitie de imobilizari corporale:

- reprezinta modalitatea de baza de procurare a imobilizarilor

- evaluarea se face la costul de achizitie(componentele au fost prezentate mai sus).

b) Productie in regie proprie:

▪ evaluarea se face la costul de productie care cuprinde:

- cheltuieli directe de productie (materii prime, salarii directe, etc), inclusiv costul indatorarii (dobanzile la imprumuturile de fonduri -IAS 23);

- cheltuieli indirecte- cote ce se repartizeaza asupra bunului obtinut (amortizarea,intretinerea sectiilor si utilajelor, conducerea si administrarea sectiilor, etc)

Nota: daca intreprinderea aplica IAS trebuie sa excluda din costul efectiv cheltuielile generale ale intreprinderii.

c) Contracte de leasing.

▪ evaluarea se face in functie de tipul contractului de leasing

. in cazul contractelor de leasing operational:

- inregistrarea intrarii activului se face la data transferului de proprietate;

- evaluarea se face la valoarea reziduala si taxele vamale.

. in cazul contractelor de leasing financiar:

- momentul recunoasterii activului in contabilitatea locatarului il constituie momentul inceperii utilizarii, adica din momentul dobandirii de beneficii economice;

- evaluarea se face la valoarea actualizata a platilor minime de leasing.

Nota:valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care intreprinderea estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia dupa deducerea prealabila a costurilor de cedare estimate.

d) Subventionarea prin programe de asistenta guvernamentala

- valoarea de intrare este influentata de valoarea subventiilor guvernamentale(IAS 20);

- evaluarea imobilizarilor corporale subventionate se face la valoarea justa;

- valoarea subventiei va fi trecuta la venituri pe masura ce imobilizarea se amortizeaza pe toata durata de amortizare.

Nota: valoarea justa reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

e) Schimb cu alte active:

- cand sunt schimbate active diferite ca utilitate si valoare, evaluarea se face la valoarea justa a activului primit in schimb, egala cu valoarea justa a activului cedat corectata cu valoarea oricarei sume transferate in numerar sau echivalent in numerar;

- cand sunt schimbate active similare (aceeasi utilitate si valoare justa), valoarea activului primit este data de valoarea contabila neta a activului cedat (valoarea neta = valoarea initiala - amortizarea cumulata- deprecierea de valoare).

Nota: aceasta modalitate de intrare prin schimb intre active nu este admisa de legislatia in vigoare in tara noastra.

O problema importanta data de IAS 16 este aceea a modului de recunoastere a cheltuielilor ulterioare intrarii in intreprindere a imobilizarilor corporale si anume:

a) cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale, care a fost deja recunoscut trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cand se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele estimate initial ca fiind corespunzatoare. Exemple de imbunatatiri (cheltuieli) care duc la cresterea de beneficii economice viitoare, modificari a imobilizarilor corporale ce conduc la extinderea duratei de viata utila, modernizarea unor componente ale activelor imobilizate pentru cresterea calitatii produselor, adoptarea unui nou proces de productie care permite reducerea substantiala a costurilor de exploatare estimate initial.

b) toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie recunoscute drept cheltuieli in perioada in care au fost suportate; exemplu de cheltuieli ce intra in aceasta categorie: cheltuielile cu intretinerea si reparatiile curente ale utilajelor ce au menirea de a mentine starea de functionare sau atingerea performantelor initiale, vor genera cheltuieli ale perioadei in care se efectueaza.

2. Evaluarea imobilizarilor corporale la inchiderea exercitiului financiar, (inclusiv la inventariere).

In privinta valorii bilantiere a imobilizarilor corporale IAS 16 "Imobilizari corporale" prevede doua feluri de tratamente:

a) tratamentul contabil de baza, prin care imobilizarile corporale trebuie inregistrate la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta si orice pierdere cumulata din depreciere;

b) tratament contabil alternativ care prevede ca ulterior recunoasterii initiale ca activ, o imobilizare corporala trebuie inregistrata la valoarea reevaluata mai putin orice amortizare:

. valoarea justa este de obicei, valoarea lor de piata:

. cand nu exista nici o posibilitate de a identifica o valoare de piata atunci activele sunt evaluate la costul de inlocuire, mai putin amortizarea corespunzatoare.

Reevaluari ale imobilizarilor corporale (prevederi ale IAS 16" Imobilizari corporale").

▪ Frecventa reevaluarilor depinde de evolutia valorii juste (de piata) a imobilizarilor corporale in cauza:

- daca valoarea justa difera semnificativ de valoarea contabila, atunci este necesara o noua reevaluare (anuala);

- daca valoarea justa a unor imobilizari nu sufera modificari semnificative este necesar sa se faca reevaluari la 3-5 ani.

▪ La reevaluarea unei imobilizari corporale orice amortizare cumulata la data reevaluarii este:

- fie recalculata proportional cu schimbarea in valoarea contabila bruta a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare sa fie egala cu valoarea sa reevaluata;

- fie eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta recalculata la valoarea reevaluata a activului.

▪ In cazul in care un element al imobilizarilor corporale este reevaluat atunci intreaga clasa din care face parte acel element trebuie reevaluata:

- o clasa de imobilizari corporale este o grupare de active de aceeasi natura si cu utilizari similare aflate in exploatarea unei intreprinderi: exp: masini si echipamente, echipament de birotica, terenuri si cladiri, etc

▪ Reevaluarea influenteaza valoarea contabila astfel:

a) in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie inregistrata direct in creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de "rezerve din reevaluare"- majorarea constatata din reevaluare trebuie recunoscuta ca venit in masura in care aceasta compenseaza o descrestere din reevaluarea aceluiasi activ recunoscuta anterior ca o cheltuiala

b) in cazul in care valoarea contabila a unui activ este diminuata ca rezultat al unei reevaluari, aceasta diminuare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala - diminuarea rezultata din reevaluare trebuie scazuta direct din surplusul din reevaluare corespunzator aceluiasi activ, in masura in care diminuarea nu depaseste valoarea inregistrata anterior ca surplus din reevaluare.

Ordinul MFP nr 94/2001 prevede pe langa cele 2 tratamente prevazute de IAS 16 inca o posibilitate si anume evaluarea prin     metoda care tine cont de inflatie. Prin aceasta metoda se realizeaza retratarea costului istoric la inflatie (IAS 23 "Raportarea financiara in economia hiperinflationista). Aceasta retratare se realizeaza prin aplicarea unor indicatori care reflecta variatia puterii generale de cumparare sau prin aplicarea indicelui de inflatie. Nu se retrateaza activele care sunt reevaluate la data bilantului sau cele care sunt evaluate la cost curent.

3. Evaluarea la iesirea din patrimoniu.

Operatiunea de iesire definitiva din patrimoniu se realizeaza in principal prin: casare si cedare precum si prin alte modalitati de iesire: schimb cu alte active, donatie, aport la capitalul social al altei intreprinderi, etc.

In IAS 16, la art. 55 si 56 se prevede:

- Un element al imobilizarilor corporale trebuie eliminat din bilant atunci cand acesta este cedat sau cand este scos din uz definitiv si nu se mai asteapta obtinerea unor beneficii economice viitoare in urma cedarii acestuia

- Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unui element al imobilizarilor corporale trebuie determinate ca diferenta intre incasarile nete estimate din cedare si valoarea contabila a activului si trebuie recunoscute ca venit sau cheltuiala in contul de profit si pierdere:

Contabilitatea imobilizarilor corporale se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 21 "Imobilizari corporale" si anume:

▪ Contul 211 "Terenuri si amenajari de terenuri";

- 2111 "Terenuri";

- 2112 "Amenajari de terenuri";

▪ Contul 212 "Constructii";

▪ Contul 213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantatii";

- 2131 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"

- 2132 " Aparate si instalatii de masura, control si reglare"

- 2133 "Mijloace de transport";

- 2134 "Animale si plantatii"

▪ 214 " Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie"

Toate aceste conturi au functie contabila de activ : se debiteaza cu intrarile de imobilizari in patrimoniu, se crediteaza cu iesirile de imobilizari din societate, iar soldul debitor reprezinta valoarea imobilizarilor existente in societate.

2.4. Imobilizari Financiare

Imobilizarile financiare- reprezinta investitii in titluri de valoare, imprumuturi si garantii acordate altor unitati.

▪ Prezinta urmatoarele caracteristici:

- concentrarea de resurse banesti in afara unitatii;

- sunt de durata medie si lunga;

- pot fi depreciate reversibil;

- nu sunt supuse amortizarii;

- se constituie provizioane pentru deprecierea lor.

▪ Cuprind:

1) Titluri de participare. Reprezinta drepturi sub forma de actiuni sau alte titluri cu venit variabil. Sunt detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acesteia.

2) Interese de participare. Reprezinta drepturi detinute in capitalul altei societati comerciale. Sunt detinute pe termen lung, in scopul garantarii contributiei la activitatile societatii respective

▪ Includ urmatoarele elemente:

a) investitii in intreprinderi asociate la care daca titlurile de participare se ridica intr-o proportie de 20-50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative. Daca o societate detine controlul asupra altei societati, aceasta din urma este filiala a societatii. Controlul reprezinta capacitatea de a conduce politicile financiare si operationale ale societatii pentru a obtine beneficii din activitatea ei;

b) investitii strategice, reprezinta o participare de 10% pana la 20% in capitalul altei societati.

3) Creante imobilizate. Contin urmatoarele elemente:

a) creante legate de participatii- reprezinta acele creante ale societatii rezultate din acordarea de imprumuturi societatilor la care detine titluri de participare sau interese de participare;

b) imprumuturi pe termen lung- cuprind sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobanzi conform legii;

c) actiuni proprii- sunt clasificate ca active imobilizate in functie de intentia societatii cu privire la durata de detinere de peste 1 an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii;

d) alte creante imobilizate cuprind: garantiile, depozitele si cautiunile depuse de unitate la terti.

▪ Evaluarea initiala a imobilizarilor financiare recunoscute ca active:

- se face la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora;

- cheltuielile accesorii privind achizitionarea imobilizarilor financiare se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului.

▪ Evaluarea in bilant:

- se face la valoarea contabila mai putin provizioanele pentru depreciere cumulate;

- provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare se determina ca diferenta intre valoarea de intrare a acestora si valoarea justa stabilita cu ocazia inventarierii.

▪ Contabilitatea imobilizarilor financiare se tine cu ajutorul conturilor din grupa 26 din planul de conturi" Imobilizari financiare".

Cu exceptia contului 269" Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare", care are functie contabila de pasiv, toate celelalte conturi din grupa au functie contabila de activ.

2.5. Amortizarea Imobilizarilor Necorporale si Corporale

▪ Imobilizarile corporale precum si cele necorporale sunt supuse amortizarii adica recuperarii, pe seama cheltuielilor a valorii lor de intrare.

▪ Amortizarea reprezinta echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unor imobilizari datorate utilizarii lor, actiunii factorilor naturali, invechirii, progresului tehnic, etc.

▪ Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale sau necorporale este egala cu valoarea sa contabila:

- aceasta valoare trebuie alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului;

- amortizarea se calculeaza prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii contabile(de intrare) a imobilizarilor corporale sau necorporale.

▪ Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu data punerii lor in functiune.

▪ Investitiile sau capacitatile puse in functie total sau partial carora nu li s-au intocmit forme de inregistrare ca mijloace fixe sunt supuse amortizarii.

▪ Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale concesionate, inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre persoana juridica care o are in proprietate si se suporta din redevente sau chiria primita.

▪ Valoarea amortizarii corespunzatoare fiecarei perioade este recunoscuta drept cheltuiala.

Nu se supun amortizarii: imobilizarile financiare; terenurile; lacurile, baltile, iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii.

▪ Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice aduse de aceste active sunt consumate de intreprindere(IAS 16)

▪ Beneficiile aferente unui element al imobilizarilor corporale sunt consumate prin:

- utilizarea activului respectiv;

- inregistrarea unei cheltuieli cu amortizarea.

▪ Determinarea duratei de viata utila a imobilizarilor corporale se face luand in considerare urmatorii factori(IAS 16):

- nivelul estimat de utilizare a activului se face pe baza capacitatii sau a productiei fizice estimate a activului;

- uzura fizica care depinde de conditiile de exploatare;

- uzura morala, aparuta ca urmare a schimbarilor si imbunatatirilor aduse procesului de productie sau a schimbarii structurii cererii pe piata a bunurilor produse cu activul respectiv

- limitele juridice privind posibilitatea folosirii activului (exp, expirarea termenului din contractele de leasing).

Durata de viata utila a unui activ imobilizat corporal trebuie revizuita periodic si daca modificarile sunt semnificative atunci cheltuiala cu amortizarea trebuie ajustata(IAS 16)

In Romania duratele normale de utilizare sunt stabilite centralizat prin Hotararea de Guvern si sunt revizuite la un interval de maxim 5 ani. Aceste durate se gasesc in "Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificare a mijloacelor fixe".

Agentii economici din Romania, conform legii 15/1991 pot aplica urmatoarele sisteme de amortizare:

a) Amortizarea liniara:

- consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor pe toata durata de viata utila a acestora si includerea acestor valori pe cheltuieli de exploatare;

- se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe:

;

Unde: Aa = amortizare anuala;

Vi = valoare de intrare;

Ca = cota de amortizare;

D = durata de utilizare.

Sau : ;

b) Amortizarea degresiva:

▪ presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu coeficientii prevazuti de lege si anume:

- 1,5 daca durata de utilizare este intre 2 si 5 ani inclusiv;

daca durata normala de utilizare este intre 5 si 10 ani;

- 2,5 daca durata normala de utilizare este mai mare de 10 ani.

▪ se poate aplica in 2 variante:

1) Amortizarea degresiva fara influenta uzurii morale (AD1):

- in primul an - se aplica cota de amortizare degresiva la valoarea contabila a mijloacelor fixe;

- in anii urmatori se aplica cota de amortizare degresiva la valoarea ramasa de recuperat (amortizat) mai mica pana in anul in care amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica decat amortizarea anuala calculata prin impartirea valorii ramase de recuperat la numarul de ani de utilizare ramasi.

- din anul respectiv si pana la expirarea duratei de utilizare se trece la amortizarea liniara raportand valoarea ramasa la numarul de ani ramasi.

2) Amortizarea degresiva cu influenta uzurii morale (AD2) se determina urmatoarele elemente:

▪ durata de utilizare aferenta regimului liniar recalculata in functie de cota de amortizare degresiva (DUR):

;

▪ durata de amortizare in care se realizeaza amortizarea integrala (DUI): DUI= DN - DUR - DN= durata normala conform catalogului din care:

- durata de utilizare in cadrul careia se aplica regimul de amortizare degresiva (DUD): DUD= DUI - DUR;

- durata de amortizare in cadrul careia se aplica regimul de amortizare liniara (DUL): DUL= DUI - DUD.

▪ durata de utilizare aferenta uzurii morale pentru care nu se mai calculeaza amortizarea (DUM): DUM= DN- DUI.

Aceasta varianta permite amortizarea valorii contabile intr-o perioada mai mica decat durata normala de utilizare, diferenta reprezentand influenta valorii morale.

Pentru mijloacele fixe cu o durata normala de utilizare pana la 5 ani nu se calculeaza influenta uzurii morale.

3) Amortizarea accelerata, consta in:

- Includerea in primul an de functionare in cheltuielile de exploatare a unei amortizari in cota de 50% din valoarea de intrare;

- In exercitiile viitoare amortizarea se calculeaza dupa regimul amortizarii liniare.

Exemple de calcul a amortizarii

▪ Se dau urmatoarele date:

- Valoare de intrare a unui mijloc fix de 200.000.000 lei;

- Durata normala de utilizare 10 ani.

▪ Calcularea amortizarii:

a) amortizarea liniara:

- Se calculeaza cota medie de amortizare (Ca):

- Se calculeaza amortizarea anuala( An):

Sau:

▪ In cei 10 ani se va include pe cheltuieli in mod liniar in fiecare an amortizarea calculata de 20.000.000.

b) amortizarea degresiva:

1) amortizarea degresiva fara uzura morala (ADI):

- Cota de amortizare liniara: ;

- Se calculeaza cota de amortizare degresiva: 10% x 2= 20% (cota de amortizare liniara se majoreaza cu coeficientul 2. Mijlocul fix avand durata de utilizare intre 5-10 ani).

▪ Programul de utilizare in cei 10 ani va fi:

Ani de utiliz

Valoarea de amortizare

Cota medie anuala (%)

Amortizarea anuala

Valoarea ramasa de amortizat pe urmatorii ani

Se trece la amortizarea liniara

Deoarece amortizarea degresiva

Este egala cu cea liniara

47.352.000 x 20% = 9.470.400 degresiva;

47.325.000: 6 = 9.470.400 liniara

2) amortizarea depresiva cu influenta uzurii morale (pe aceleasi date), AD2. Se calculeaza:

- cota de amortizare liniara: ;

- cota de amortizare degresiva 10% x 2 = 20%;

▪ durata de utilizare aferenta regimului liniar, recalculata functie de cota de amortizare degresiva (DUR):

;

▪ durata de utilizare cand se realizeaza amortizarea integrala (DUI): DUI= DN - DUR = 10-5= 5 ani

Din care:

- durata de utilizare in cadrul careia se aplica regimul de amortizare degresiv: DUD= DUI-DUR= 5-5 = 0 ani;

- durata de amortizare in cadrul careia se aplica regimul de amortizare liniara: DUL= DUI-DUD= 5-0 = 5 ani.

▪ durata de utilizare aferenta uzurii morale pentru care nu se mai calculeaza amortizarea: DUM= DN- DUI= 10-5 = 5 ani.

Din indicatorii calculati mai sus rezulta ca mijlocul fix se amortizeaza integral in 5 ani in regim liniar, deoarece durata de amortizare degresiva este zero, iar pentru urmatorii 5 ani de utilizare a mijlocului fix nu se mai calculeaza amortizare

▪ Programul de amortizare a mijlocului fix dupa AD2 este urmatorul:

Ani de

utilizare

Valoare de

amortizat

Cota medie

Anuala (%)

Amortizare

anuala

Valoare

ramasa

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

20%

-

6

-

7

-

8

-

9

-

-

c) Amortizarea accelerata (pe aceleasi date)

- Se calculeaza amortizarea pentru primul an (50% din valoarea mijlocului fix): 200.000.000X 50%= 100.000.000;

- Se calculeaza amortizarea pe urmatorii 9 ani in regim liniar: 200.000.000 - 100.000.000= 100.000.000

100.000.000 : 9= 11.111.111 - amortizare care se va include pe cheltuieli in urmatorii ani.

▪ Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 28 "Amortizari privind imobilizarile" si anume:

- 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale;

- 281 Amortizari privind imobilizarile corporale.

Aceste conturi au functie contabila de pasiv; ele se crediteaza cu amortizarea calculata si inchisa pe cheltuieli (contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor"); se debiteaza cu valoarea amortizata a imobilizarilor scoase din gestiunea societatii; soldul creditor exprima suma amortizarilor calculate.

APLICATII PRACTICE

2.6. OPERATII PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE

■ La infiintarea societatii comerciale se efectueaza urmatoarele cheltuieli cu plata in numerar: taxe de autentificare acte 1.300.000 lei, taxe pentru obtinerea autorizatiei sanitare 1.200.000 lei, taxe de inmatriculare la registrul comertului 1.500.000 lei. De asemenea se fac cheltuieli din contul bancar pentru emisiune de actiuni 20.000.000 lei. Aceste cheltuieli se amortizeaza in 2 ani, dupa care se scot din evidenta.

■ Societatea cumpara de la un institut de specialitate un proiect de dezvoltare pentru care plateste suma de 20.000.000 lei, TVA 19% prin banca. De asemenea, executa in unitate un procedeu tehnologic pentru care efectueaza cheltuieli cu materiale de 5.000.000 lei, si cu salarii de 20.000.000 lei. La terminare, se face receptia lucrarii. Procedeul tehnologic se amortizeaza in 5 ani. Dupa 2 ani, procedeul se vinde altei unitati, la un pret de vanzare de 40.000.000 lei, TVA 19% scotandu-se din evidenta. Se considera ca atat proiectul de dezvoltare cat si procedeul tehnologic indeplinesc criteriile de recunoastere ca active necorporale.

■ Societatea primeste sub forma de donatie de la o alta societate un brevet de fabricatie in valoare de 20.000.000 lei, care se amortizeaza in 2 ani. In al doilea an societatea nu mai utilizeaza brevetul, el fiind scos din activul patrimonial.

■ Se executa in societate un procedeu tehnologic care se breveteaza, pentru care se fac o serie de cheltuieli, costul lui fiind de 21.000.000 lei, amortizabil in 3 ani. Dupa primii 2 ani, brevetul se vinde unei alte societati, la un pret negociat de 17.000.000 lei, TVA 19%. Procedeul realizat se considera ca indeplineste conditia de a fi recunoscut ca o imobilizare necorporala:

■ La constituirea societatii un asociat aduce ca aport, in natura, o cladire cu o valoare de 100.000.000 lei, care datorita amplasarii ei intr-un vad comercial, aportul este estimat la 120.000.000 lei. Ulterior, cladirea se vinde la un pret negociat de 140.000.000 lei. Cladirea a fost amortizata cu suma de 50.000.000 lei.

■ Societatea achizitioneaza de la terti programe informatice in valoare de 25.000.000 lei, TVA 19% care se amortizeaza in 2 ani. Dupa primul an de folosinta ele sunt scoase din activul patrimonial, fiind depasite.

2.7. OPERATII PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

A. OPERATII PRIVIND TERENURILE

■ La constituirea societatii actionarii subscriu la capital un teren in suprafata de 1.000 mp, cu 50.000 lei /mp, pe care il aduce efectiv, conform procesului verbal de predare-primire.

■ Societatea cumpara un teren in valoare de 70.000.000 lei de la o persoana fizica (fara TVA) pe care il achita prin casierie.

■ Societatea vinde un teren inregistrat la o valoare de 75.000.000 lei la un pret de vanzare negociat de 100.000.000 lei, TVA 19%, cu incasare prin banca, pe baza de factura fiscala:

■ Societatea primeste gratuit de la Consiliul Popular Local un teren in suprafata de 500 mp, valoare de 50.000.000 lei, pe baza procesului verbal de predare-primire:

■ Societatea executa cu forte proprii o imprejmuire a terenului al carui cost este de 21.000.000 lei, care se amortizeaza intr-o perioada de 3 ani, dupa care se scoate din activul patrimonial.

■ Societatea executa pe terenul existent in incinta, a carui valoare de inregistrare este de 50.000.000 lei, un drum de acces printr-o alta societate de specialitate, valoare de 80.000.000 lei. Se amortizeaza amenajarile efectuate asupra terenului in proportie de 50%, dupa care terenul impreuna cu amenajarea efectuata se vinde la un pret negociat de 150.000.000 lei TVA 19%.

B. OPERATII PRIVIND INTRARI DE MIJLOACE FIXE

■ La constituirea societatii se primeste ca aport in natura o cladire in valoare de 150.000.000 lei.

■ Se achizitioneaza o instalatie de lucru in valoare de 50.000.000 lei TVA 19% pe baza de factura. Contravaloarea facturii se achita printr-un ordin de plata.

■ Se achizitioneaza un utilaj cu plata unui avans furnizorului de 10.000.000 lei. Valoarea utilajului achizitionat este de 25.000.000 lei, conform facturii; TVA 19%. Plata furnizorului se face printr-un efect de plata acceptat de furnizor, dupa ce s-a retinut avansul acordat.

■ Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 20.000.000 lei, care se amortizeaza integral si valoarea amortizata se trece la venituri.

■ Societatea realizeaza o hala industriala in regie proprie pentru care se fac urmatoarele cheltuieli: materiale consumabile 130.000.000 lei, energie electrica 15.000.000 lei plus T.V.A. 19%, amortizarea utilajelor 13.000.000 lei, salarii 50.000.000 lei, C.A.S. 25% (50.000.000 x 25% = 12.500.000 ), fond de somaj 5% (50.000.000 x 5% = 2.500.000). La sfarsitul anului curent, se receptioneaza 80% din investitii, iar restul se receptioneaza in anul viitor, cand se face receptia definitiva:

■ Se executa in antrepriza o lucrare de constructii conform documentelor tehnice de executie, in valoare de 140.000.000 lei. Conform contractului de antrepriza incheiat se acorda antreprenorului un avans de 40.000.000 lei + TVA 19% (7.600.000 lei), conform extrasului de cont. Constructia se receptioneaza provizoriu, fara a se face formele de inregistrare la mijloace fixe. Se inregistreaza amortizarea de 8.000.000 lei, fara a avea forme de inregistrare. La terminarea constructiei se face receptia definitiva si se fac formele de inregistrare a mijlocului fix si de decontare cu furnizorul. La decontarea facturii se retine o garantie de 10% pentru calitatea lucrarilor efectuate, care dupa receptia definitiva se restituie antreprenorului.

■ Societatea scoate din functiune prin casare un mijloc fix, un utilaj, cu o valoare de 60.000.000 lei, amortizat integral. Pentru dezmembrare se fac cheltuieli cu materiale 2.000.000 lei si salarii 6.000.000 lei, CAS 25% (1.500.000 lei), pentru fond somaj 5% (300.000 lei). Din casare se recupereaza piese de schimb in valoare de 12.000.000 lei. Profitul net obtinut din operatiunea de dezmembrare se repartizeaza la fondul de investitii.

■ O societate vinde un mijloc fix (un strung) a carui valoare contabila este de 100.000.000 lei, amortizat integral. Pretul de vanzare 20.000.000 lei, TVA 19%. Profitul net obtinut din vanzare (strungul este amortizat integral) este repartizat la fondul de investitii.

■ Se inregistreaza iesirea de mobilier constatat lipsa la inventariere ce se imputa persoanelor vinovate pe baza de proces verbal de inventariere: valoarea de inregistrare 5.000.000 lei, amortizarea inregistrata 3.500.000, pretul de imputare 2.000.000 lei plus TVA 19%. Profitul net rezultat ca diferenta intre pretul de imputare si valoarea neamortizata dupa impozitare, se repartizeaza la fondul de investitii.

■ Pe baza procesului verbal de constatare se inregistreaza un utilaj distrus ca urmare a calamitatilor naturale: valoarea utilajului este de 40.000.000 lei, valoarea amortizata este de 20.000.000 lei:

2.8. OPERATII PRIVIND IMOBILIZARILE IN CURS

2.8.1. IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS

■ Societatea executa in unitate cu forte proprii un program informatic pentru care realizeaza urmatoarele cheltuieli: materiale consumabile (hartie) 2.500.000 lei, salarii datorate personalului 20.000.000 lei, CAS 25% - 5.000.000 lei, fond somaj 5% - 1.000.000 lei. Executarea programului se continua si in anul urmator.

2.8.2. IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS

■ Societatea executa cu forte proprii o constructie speciala pentru care efectueaza urmatoarele cheltuieli materiale de 15.000.000 lei, salarii datorate 40.000.000 lei, cheltuieli pentru colaborari (diriginte de santier), 10.000.000 lei, cheltuieli cu chiria pentru utilajele folosite 15.000.000 lei. La terminare se face receptia intocmindu-se un proces verbal de receptie

2.9. OPERATIUNI PRIVIND IMOBILIZARILE FINANCIARE

■ Actionarii subscriu ca aport la capital titluri de participare in valoare de 20.000.000 lei, titluri pe care le-a depus la termen, conform actului constitutiv:

■ Societatea cumpara titluri de participare de la o societate din afara grupului, in valoare de 20.000.000 lei din care 10.000.000 lei cu plata ulterioara si 10.000.000 lei cu plata imediata din contul curent. Avand un grad de incertitudine se constituie un provizion de 6.000.000 lei.

■ Societatea vinde jumatate din titlurile de participare detinute obtinand profit, valoarea negociata 12.000.000 lei incasarea facandu-se in contul curent. Riscul fiind eliminat, provizionul se anuleaza.

2.10. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR

■ In cadrul unui agent economic se constituie provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale:

▪ valoare contabila - 10.000.000 lei

▪ valoare de inventar:

. la sfarsitul exercitiului I - 9.000.000 lei (deci o depreciere de 1.000.000 lei);

. la sfarsitul exercitiului II - 7.000.000 lei (deci o depreciere de 3.000.000 lei si un provizion majorat cu 2.000.000 lei);

. la sfarsitul exercitiului III - 8.000.000 lei (deci o depreciere de 2.000.000 lei si o diminuare a provizionului cu 1.000.000 lei);

. la sfarsitului exercitiului IV - 10.000.000 lei (provizionul de 2.000.000 lei se anuleaza ramanand fara obiect).

III. TESTE GRILA

1. Imobilizarile sau activele imobilizate reprezinta:

a) bunuri sau valori de folosinta indelungata, care nu se consuma la prima utilizare;

b) bunuri sau valori care se consuma dupa prima utilizare;

c) bunuri ce participa la un ciclu de exploatare;

d) bunuri de se utilizeaza o scurta perioada, de regula, sub 1 an;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

2. Dupa forma si destinatia economica in cadrul circuitului economic imobilizarile se clasifica:

a) necorporale, corporale si extraordinare;

b) necorporale, corporale, financiare si extraordinare;

c) necorporale, corporale si financiare;

d) corporale, financiare si extraordinare;

e) necorporale, financiare si extraordinare.

3. Imobilizarile necorporale sunt:

a) valori materiale reprezentate de bunuri imobilizate: cladiri, utilaje, etc;

b) valori materiale utilizate in procesul de productie;

c) valori materiale ce iau forma unor documente comerciale;

d) valori nemateriale care nu iau forma unui document juridic sau comercial;

e) valori nemateriale care iau forma unui document juridic sau comercial.

4. Conform IAS 38, imobilizarile necorporale reprezinta:

a) o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute;

b) o resursa de la care se asteapta ca intreprinderea sa obtina beneficii economice viitoare;c) a si b;

d) o resursa ce nu poate fi controlata de intreprindere;

e) o resursa de la care nu se asteapta beneficii viitoare.

5. Recunoasterea unui activ necorporal, conform IAS 38 se face numai daca:

a) se estimeaza ca intreprinderea nu va obtine beneficii viitoare;

b) costul activului poate fi evaluat in mod aproximativ;

c) se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii viitoare pe seama activului respectiv;

d) costul activului poate fi evaluat in mod credibil;

e) c si d.

6. Cheltuielile de constituire sunt acele cheltuieli ocazionate de:

a) taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare;

b) emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni;

c) prospectare a pietei, de publicitate cu ocazia infiintarii societatii;

d) alte cheltuieli legate de infiintarea si extinderea societatii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

7. Cheltuielile de constituire se amortizeaza intr-o perioada de:

a) sub 1 an; b) cel mult 5 ani; c) cel mult 3 ani;

d) aleasa de administratorul societatii; e) nu se amortizeaza.

8. Cheltuielile de dezvoltare reprezinta:

a) cheltuieli efectuate pentru prospectarea pietei;

b) cheltuieli efectuate pentru mentinerea parametrilor unor utilaje;

c) cheltuieli efectuate pentru mentinerea conditiilor de exploatare a imobilizarilor si pentru utilizarea la capacitatea maxima a acestora;

d) aplicarea rezultatelor cercetarii pentru realizarea de produse sau servicii noi sau imbunatatite inaintea stabilirii productiei de serie;

e) nici un raspuns nu este corect.

9. Concesiunea poate avea ca obiect:

a) o subunitate productiva; b) un teren proprietate de stat;

c) un serviciu public; d) o activitate economica;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

10. Concesiunea se poate realiza:

a) prin vanzare- cumparare;

b) prin simplu acord al partilor;

c) prin licitatie publica;

d) preferential pentru anumite persoane fizice sau juridice;

e) nici un raspuns nu este corect.

11. Concesiunea se poate realiza pe o perioada:

a) nelimitata; b) limitata; c) la intelegerea partilor;

d) la dorinta celui care ia in concesiune(concesionar)

e) la dorinta celui care da in concesiune (concendent)

12. Venitul realizat din concesiune poate lua forma:

a) unei redevente; b) unei dobanzi; c) unui dividend;

d) unei chirii; e) nici un raspuns nu este corect.

13. Brevetul reprezinta

a) actul prin care se recunoaste dreptul de proprietate, de folosire exclusiva a unui bun;

b) actul prin care se recunoaste calitatea de inventator;

c) certificatul de origine al unor produse sau servicii;

d) a si b; e) nici un raspuns nu este corect.

14. Licenta reprezinta:

a) titluri prin care se atesta calitatea de inventator;

b) titluri prin care se atesta dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui bun mobil sau imobil;

c) dreptul obtinut de o persoana de a exploata un brevet de inventie prin cumpararea acestuia;

d) actul prin care se acorda altei persoane dreptul de folosire a unui bun;

e) nici un raspuns nu este corect.

15. Fondul comercial reprezinta:

a) acele cheltuieli efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii cum ar fi: clientela, vadul comercial, segmentul de piata, etc;

b) cheltuieli efectuate pentru amenajari, brevete, licente;

c) cheltuieli efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea capacitatii de productie;

d) cheltuieli efectuate pentru activitati de cercetare- dezvoltare;

e) nici un raspuns nu este corect.

16. Evaluarea imobilizarilor necorporale se realizeaza, la intrarea in patrimoniu la urmatoarele valori:

a) cost de achizitie pentru intrari prin achizitie cu titlu oneros;

b) valoarea justa pentru intrari prin aport la capital, prin achizitii din subventii guvernamentale, prin schimburi cu alte active;

c) valoare reziduala pentru intrari prin contract de leasing operational;

d) valoarea minima dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minime pentru intrari prin contract de leasing financiar;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

17. Conform IAS 38, in faza de cercetare activul necorporal realizat intern (obtinut din productie proprie)

a) genereaza numai cheltuieli ale perioadei curente;

b) nu va fi recunoscut deoarece nu se poate demonstra ca acel activ va genera beneficii viitoare;

c) va fi recunoscut deoarece va demonstra ca acel activ va genera beneficii viitoare;

d) genereaza cheltuieli ale perioadei viitoare;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

18. Conform IAS 38, in faza de dezvoltare activul necorporal realizat intern:

a) nu va fi recunoscut deoarece nu se poate demonstra ca acel activ va genera beneficii viitoare;

b) va putea fi recunoscut daca va demonstra ca acel activ va genera beneficii viitoare;

c) va fi recunoscut daca se va putea demonstra respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii: fezabilitate tehnica, intuitia de a finaliza activul pentru a fi folosit sau vandut, abilitatea de a-l folosi sau vinde, generarea de beneficii viitoare si evaluarea fidela a cheltuielilor realizate;

d) va fi recunoscut daca se va demonstra intuitia de a finaliza activul pentru a fi folosit sau vandut;

e) va fi recunoscut daca se va demonstra ca evaluarea cheltuielilor se va face cu fidelitate.

19. Conform IAS 18, in costul activului necorporal generat intern nu se cuprind:

a) cheltuieli de regie, pentru comercializare, administratie sau generale, cu exceptia celor care pot fi repartizate direct;

b) pierderile din exploatare aparute inainte ca activul sa realizeze performantele planificate;

c) cheltuieli cu pregatirea personalului pentru exploatarea activului;

d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

20. Cheltuielile efectuate ulterior cumpararii sau finalizarii activului necorporal sunt recunoscute:

a) la data efectuarii cheltuielilor ulterioare;

b) ulterior datei efectuarii cheltuielilor;

c) inaintea datei efectuarii cheltuielilor;

d) nu se recunoaste cheltuiala recunoscuta initial ca o cheltuiala a perioadei;

e) nici un raspuns nu este corect.

21. Recunoasterea in bilant, prin tratament contabil de baza se face:

a) la cost mai putin amortizarea;

b) la cost mai putin amortizarea cumulata si orice pierdere cumulata;

c) la cost mai putin provizioanele;

d) la pret de vanzare a activelor necorporale mai putin amortizarea;

e) nici un raspuns nu este corect.

22. Recunoasterea in bilant prin tratament alternativ se face:

a) la cost mai putin amortizarea cumulata;

b) la valoarea justa mai putin provizioanele cumulate;

c) la valoarea justa mai putin amortizarea cumulata;

d) la cost mai putin amortizarea si provizioanele cumulate;

e) la valoarea reevaluata data de valoarea justa mai putin amortizarea cumulata si orice pierdere din depreciere cumulata.

23. Evaluarea la bilant, conform ordinului MFP 94/2001, pe langa cele doua tratamente de evaluare mai prevede si alte metode:

a) metoda de evaluare tinand cont de inflatie;

b) metoda de inflatie consta in retratarea costului istoric prin aplicarea indicelui de inflatie (IAS 29);

c) evaluarea la valoarea justa;

d) evaluarea la valoarea recuperabila;

e) nici un raspuns nu este corect.

24. Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de actiuni platite din contul bancar, la infiintarea societatii?

a) 201 = 404; b) 201 = 401; c) 201= 5121; d) 201 = 411; e) 201 = 5311.

25. Care din formulele contabile corespund explicatiilor date:

a) 201 = 5121 - cheltuieli de constituire platite prin casierie;

b) 201 = 404 - cheltuieli de constituire achitate prin casierie;

c) 6811 = 2805 - amortizarea cheltuielilor de constituire;

d) 6811 = 2801 - inregistrarea amortizarii cheltuielilor de constituire;

e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenta a cheltuielilor de

constituire amortizate integral.

26. Ce exprima urmatoarea formula contabila.

a) achizitionarea unui proiect de dezvoltare de la terti;

b) receptia unui proiect de cercetare realizat cu forte proprii;

c) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata din contul bancar;

d) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

27. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 404 = 5121 - plata unui furnizor de imobilizari prin casierie;

b) 203 = 721 - receptia unui proiect de dezvoltare executat cu forte proprii;

c) 6811 = 2803 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare

d) 6811 = 2805 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare

e) 203 = 404 - receptia unui proiect executat in regie proprie.

28. Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicatiei date.

a) 461 = 7583 - constituirea creantei si a venitului din vanzarea proiectului;

b) 5121 = 461 - incasarea creantei;

c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;

d) 205 = 404 - achizitia unui brevet cu plata prin banca;

e) 205 = 131 - primirea unui brevet prin donatie.

29. Scoaterea din activul patrimonial a unui brevet,amortizat partial se inregistrata prin formula contabila:

a) 6583 = 205; b) 6811 = 205; c) 205 = 2805;

d) 2805 = 205; e) % = 205.

2805

6583

30. Ce semnificatie are formula contabila:

a) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea imobilizarii primite prin donatie amortizate;

b) inregistrarea de venituri din subventii pentru investitii;

c) subventii pentru investitii primite de societate;

d) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea neamortizata a imobilizarii primite prin donatie si scoasa din evidenta fiind vanduta;

e) nici un raspuns nu este corect.

31. Care din urmatoarele inregistrari sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 706 - redeventa curenta pentru un mijloc fix concesionat (la concendent);

b) 5311 = 461 - incasarea redeventei prin contul bancar;

c) 5121 = 461 - incasarea redeventei prin casierie;

d) 6811 = 2805 - inregistrarea cheltuielilor cu redeventa curenta

e) 205 = 167 - preluarea mijlocului fix in concesiune (la concesionar).

32. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 462 = 5121 - plata redeventei prin casierie;

b) 462 = 5311 - plata redeventei prin contul bancar;

c) 612 = 462 - redeventa datorata de concesionar;

d) 205 = 167 - achizitia de la terti a unui brevet;

e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat.

33. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 205 = 721 - realizarea unui procedeu tehnologic brevetat in regie proprie;

b) 461 = 7583 - incasarea unui proiect de dezvoltare vandut;

c) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie;

d) 205 = 404 - inregistrarea unei licente de fabricatie din productie proprie;

e) % = 205 - scoaterea din evidenta a unui brevet amortizat partial.

2805

6583

34. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

212

207

a) aportarea unei cladiri de catre un actionar;

b) subscrierea unui aport de catre un actionar;

c) aducerea ca aport a unui mijloc fix;

d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;

e) retragerea de catre actionar a aportului.

35. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 6811 = 2808 - se scoate din evidenta un program informatic;

b) 2808 = 208 - se amortizeaza un program informatic;

c) % = 404 - se achizitioneaza de la terti un program informatic

208

4426

d) 208 = 721 - se receptioneaza un program informatic realizat cu forte proprii;

e) 208 = 456 - se subscrie la capital un program informatic.

36. Se executa cu forte proprii un program informatic care nu se termina pana la sfarsitul anului. Valoarea cheltuielilor efectuate pana la sfarsitul anului 20.000.000 lei. In anul urmator se continua executia si se mai fac cheltuieli in suma de 10.000.000 lei, dupa care se face receptia definitiva. Care sunt inregistrarile corecte care se fac pentru evidentierea programului executat cu forte proprii ?

a)

b)

c)

d)

e)

37. Imobilizarile corporale sunt active care:

a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productie proprie, inchiriate tertilor, a fi folosite in scopuri administrative;

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de 1 an;

c) au o valoare mai mare decat limita prevazuta de lege;

d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

38. Conform IAS 16 imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active atunci cand:

a) este posibila generarea de catre intreprindere de beneficii economice viitoare de pe urma utilizarii, inchirierii sau detinerii sale;

b) costul activului poate fi masurat credibil;

c) nu este posibil generarea de beneficii economice viitoare;

d) costul nu poate fi masurat credibil;

e) nici un raspuns nu este corect.

39. Intrarea in patrimoniul unitatii a imobilizarilor corporale se poate realiza prin:

a) achizitii si productie proprie;    b) contracte de leasing;

c) subventionate si schimb cu alte active; d) donatie si aport la capitalul social;

e) toate raspunsurile sunt exacte.

40. Evaluarea la intrarea imobilizarilor corporale in intreprindere se poate face la:

a) cost de achizitie pentru intrari din productie proprie;

b) valoarea justa pentru intrari din achizitii de la terti;

c) cost de productie pentru imobilizarile realizate in unitate;

d) cost de achizitie pentru intrari prin achizitie de la terti;

e) pretul pietei pentru intrari din productie proprie.

41. In cazul intrarilor prin contract de leasing, evaluarea se face functie de tipul contractului astfel:

a) in cazul contractului de leasing operational, evaluarea se face la valoarea reziduala si taxele vamale;

b) in cazul leasingului operational, evaluarea se face la valoarea de utilitate a bunului respectiv;

c) in cazul leasingului financiar, evaluarea se face la valoarea actualizata a platilor minime de leasing;

d) in cazul leasingului financiar, evaluarea se face la valoarea reziduala;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

42. In cazul schimbului de active, conform IAS 16, evaluarea se face la:

a) valoarea de utilitate a activelor schimbate;

b) cand sunt schimbate active diferite ca utilitate si valoare, evaluarea se face la valoarea justa a activului primit in schimb, egala cu valoarea justa a activului cedat corectate cu sume transferate in numerar;

c) cand sunt schimbate active similare, de aceeasi utilitate si valoare, valoarea activului primit este data de valoarea contabila neta a activului cedat;

d) valoarea reziduala a activelor schimbate;

e) nici un raspuns nu este corect.

43. Conform IAS 16, recunoasterea cheltuielilor ulterioare intrarii in intreprindere a imobilizarilor corporale se face:

a) daca imobilizarea a fost deja recunoscuta, cheltuielile ulterioare se adauga valorii contabile numai daca se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare;

b) toate celelalte cheltuieli ulterioare sunt recunoscute drept cheltuieli in perioada in care au fost suportate ;

c) cheltuielile ulterioare sunt recunoscute si daca intreprinderea nu va obtine beneficii economice suplimentare;

d) celelalte cheltuieli ulterioare sunt recunoscute in alte perioade decat cele in care ele au fost suportate;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

44. La inchiderea exercitiului financiar, condorm IAS 16 evaluarea se face:

a) in cazul tratamentului contabil de baza evaluarea se face la cost mai putin amortizarea cumulata si orice pierdere cumulata din depreciere;

b) in cazul tratamentului contabil alternativ inregistrarea in bilant se face la valoarea reevaluata data de valoarea justa in momentul reevaluarii;

c) in cazul tratamentului contabil de baza evaluarea se face la valoarea justa a imobilizarilor mai putin amortizarea cumulata;

d) in cazul tratamentului contabil alternativ inregistrarea in bilant se face la valoarea de utilitate pentru unitate;

e) nici un raspuns nu este corect.

45. Ce influenta asupra valorii contabile are operatia de reevaluare:

a) nici o influenta;

b) majoreaza valoarea contabila si aceasta majorare se inregistreaza la capitalurile proprii sub titlul de "rezerve din reevaluare".

c) majoreaza valoarea contabila si majorarea se inregistreaza la capitalurile proprii sub titlul "rezerve".

d) diminueaza valoarea contabila si diferenta se inregistreaza ca o cheltuiala.

e) diminueaza valoarea contabila si diferenta se inregistreaza ca un venit.

46. Pe langa cele 2 metode de evaluare ( tratamentul de baza si alternativ) percepute de IAS 16, ordinul MFP nr.94 prevede si alte metode de evaluare:

a) metoda care tine cont de inflatie;

b) aceasta metoda retrateaza costul istoric cu ajutorul indicelui de inflatie;

c) nu se retrateaza prin aceasta metoda activele care sunt reevaluate la data bilantului sau cele evaluate la cost curent

d) toate raspunsurile nu sunt corecte;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

47. Iesirea definitiva a imobilizarilor din patrimoniu se realizeaza in principal prin:

a) casare si cedare; b) aport la capitalul social al altei intreprinderi;

c) retragerea aportului de catre actionari;

d) donatii;    e) schimb cu alte active.

48. Amortizarea reprezinta:

a) o depreciere reversibila; b) o depreciere ireversibila;

c) o depreciere ocazionala; d) o depreciere extraordinara;

e) nici un raspuns nu este corect.

49. Amortizarea reprezinta echivalentul valoric al deprecierii unei imobilizari datorate urmatoarelor cauze:

a) utilizarii lor; b) actiunii factorilor naturali;

c) invechirii; d) progresului tehnic;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

50.Recuperarea deprecierii ireversibile a imobilizarilor se face prin:

a) subventionarea lor de catre stat;

b) obtinerea de credite bancare;

c) includerea treptata a valorii de intrare in cheltuielile de exploatare;

d) trecerea pe pierderi;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

51. Mijloacele fixe se amortizeaza:

a) de la data intrarii in unitate; b) de la data punerii in functiune;

c) de la data inregistrarii in contabilitate; d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

52. Investitiile sau capacitatile puse in functiune total sau partial, carora nu li s-au intocmit forme de inregistrare ca mijloc fix:

a) se supun amortizarii; b) nu se supun amortizarii;

c) se lasa la dispozitia administratorului; d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

53. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau luate cu locatie de gestiune se calculeaza si inregistreaza de catre:

a) cel care le-a concesionat, inchiriat sau luat in locatie;

b) proprietarul mijloacelor fixe;

c) de una din parti, la libera intelegere a acestora;

d) de ambele parti;

e) nici un raspuns nu este corect;

54. In cazul mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune amortizarea aferenta se suporta din:

a) redeventa anuala a concesiunii;    b) chiria anuala a inchirierii;

c) cheltuieli de locatie;    d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

55. Nu sunt supuse amortizarii:

a) imobilizarile financiare;    b) terenurile;

c) lacurile, baltile, iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;

d) nici un raspuns nu este corect; e) toate raspunsurile sunt corecte.

56. Conform IAS 16, metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice, aduse de aceste active sunt consumate prin:

a) utilizarea activului respectiv;

b) inregistrarea unei cheltuieli cu amortizarea;

c) inregistrarea unor cheltuieli, altele decat amortizarea;

d) neutilizarea activului respectiv;

e)toate raspunsurile sunt corecte.

57. Conform IAS 16, la determinarea duratei de viata utila a imobilizarilor corporale se face luand in considerare urmatorii factori:

a) nivelul estimat de utilizare a activului;

b) uzura fizica;

c) uzura morala;

d) limitele juridice privind posibilitatea folosirii activului;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

58. Conform legii 15/1991,agentii economici din Romania pot utiliza urmatoarele regimuri de amortizare:

a) amortizarea liniara; b) amortizarea degresiva;

c) amortizarea accelerata; d) toate raspunsurile sunt corecte;

e) nici un raspuns nu este corect.

59. Amortizarea liniara presupune:

a) repartizarea uniforma a valorii de intrare pe toata durata normala de utilizare a mijlocului fix si includerea acestei valori pe cheltuieli de exploatare;

b) se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoare de intrare a mijloacelor fixe;

c) includerea periodica, pe cheltuiala a valorii de intrare a mijloacelor fixe;

d) se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de utilitate a mijloacelor fixe;

e) nici un raspuns nu este corect.

60. Amortizarea degresiva consta in:

a) aplicarea unei cote medii de amortizare liniara multiplicate cu anumiti coeficienti prevazuti de lege;

b) multiplicarea cotelor medii de amortizare liniara cu anumiti coeficienti stabiliti de Consiliul de Administratie al societatii;

c) multiplicarea cotelor medii de amortizare liniara cu anumiti coeficienti stabiliti de managerul societatii;

d) includerea pe cheltuieli a unor sume stabilite AGA in functie de numarul de ani de functionare;

e) nici un raspuns nu este corect.

61. Amortizarea degresiva se poate aplica in mai multe variante:

a) cu influentele factorului uman; b) cu influenta factorilor naturali;

c) cu influenta uzurii morale; d) fara influenta uzurii morale;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

62. Amortizarea accelerata consta in:

a) aplicarea unor cote crescatoare de la an la an asupra valorii de intrare;

b) multiplicarea cotelor medii de amortizare cu anumiti coeficienti prevazuti de lege;

c) includerea pe cheltuieli a unor sume fixe in functie de durata normala de utilizare;

d) aplicarea unor cote medii de amortizare anuala in functie de numarul de ani prevazuti in durata de utilizare;

e)includerea in primul an de functionare in cheltuielile de exploatare a unei amortizari in cota de 50% din valoarea de intrare, iar in anii urmatori pentru valoarea si durata ramasa se aplica amortizarea liniara.

63. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2111 = 456 - se aduce ca aport la capital un teren;

b) 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren;

c) 2111 = 401 - se achizitioneaza de la terti un teren;

d) 2111 = 131 - se primeste un teren prin donatie;

e) nici un raspuns nu este corect.

64. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2111 = 456 - achizitionarea unui teren de la terti;

b) 2111 = 462 - se achizitioneaza un teren de la o persoana fizica;

c) 461 = % - se vinde tertilor un teren;

7583

4427

d) 462 = 5311 - plata unei datorii prin contul de la banca;

e) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie.

65.Ce semnificatie are formula contabila:

a) executarea unei amenajari printr-o unitate specializata;

b) executarea unei amenajari cu forte proprii(regie);

c) scoaterea din activul patrimonial a amenajarilor de teren;

d) inregistrarea amortizarii amenajarilor;

e) obtinerea de venituri din vanzarea amenajarilor de teren.

66. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:

a) 2112 = 404 - executarea unor amenajari prin unitati specializate;

b) 461 = % - vanzarea tertilor a unor amenajari de teren;

7583

4427

c) 6583 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari neamortizate vandute;

d) 2112 = 722 - executarea unor amenajari prin terte unitati;

e) 2811 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari amortizate partial.

67. Ce semnificatie are formula contabila:

212

207

4426

a) receptia unor amenajari de teren efectuate de terti;

b) achizitionarea unui fond comercial cu T.V.A. aferent;

c) achizitionarea unor instalatii complexe;

d) achizitionarea unor cladiri(magazii) si a fondului comercial aferent cu T.V.A. 19%;

e) achizitionarea unei cladiri cu T.V.A. aferent.

68. Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 20.000.000 care se amortizeaza integral dupa care se vinde la un pret de 10.000.000 lei. Care sunt inregistrarile corecte ce se fac:

a) 2133

b) 6811

c) 131

d) 461

e) toate inregistrarile sunt corecte

69. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 2133 = 404 - achizitia unui utilaj de la terti;

b) 404 = 5311 - plata furnizorului din contul bancar;

c) 231 = 722 - receptia definitiva a unei cladiri;

d) 212 = 404 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;

e) nici un raspuns nu este corect.

70. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 232 = 5121 - plata unui avans pentru imobilizari corporale prin casierie;

b) 212 = 722 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;

c) 281 = 404 - receptia provizorie a unei imobilizari procurate de la terti;

d) 404 = 232 - plata furnizorului cu retinerea avansului;

e) 404 = 5121 - plata unui avans catre furnizor.

71. Care din inregistrarile contabile corespund cu explicatia data:

a) 641 = 421 - cheltuieli cu materiale efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;

b) 602 = 302 - cheltuieli cu salariile efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;

c) 6811 = 281 - scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat;

d) 6588 = 421 - cheltuieli cu salarii facute pentru dezmembrarea mijlocului fix casat;

e) 3024 = 7588 - piese de schimb rezultate din dezmembrare.

72. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

a) scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial

b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat

c) scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral

d) anularea amortizarii mijlocului fix casat

e) toate raspunsurile sunt corecte

73. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

2813

671

a) scoaterea din evidenta a unui mijloc fix ca urmare a vanzarii

b) scoaterea din evidenta a unui utilaj, amortizat partial datorita unor calamitati

c) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral

d) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral datorita unor calamitati

e) scoatere din evidenta a unui mijloc fix amortizat partial ca urmare a casarii lui

74. Care din inregistrarile contabile corespund explicatiilor date:

a) 461 = % - vanzarea mijlocului fix prin licitatie;

b) 5311 = 7583 - incasarea taxei de participare la licitatie;

5121 = 462 - incasarea garantii de participare;

c) % = 461 - incasarea valorii adjudecata la licitatie si

462 compensarea garantiei pentru castigator;

462 = 5121 - plata garantiei catre ceilalti participanti;

d) % = 2131 - scoaterea din evidenta a mijlocului fix

2813 vandut, amortizat partial;

e) toate inregistrarile sunt corecte

75. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

a) plata unor lucrari executate in avans;

b) acordarea unui avans unui furnizor;

c) acordarea unui avans unui salariat;

d) acordarea unui avans antreprenorului de lucrari;

e) plata in avans a unor lucrari de constructie.

76. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o receptioneaza;

b) 212 = 231 - se face receptia definitiva a lucrarilor terminate

c) 212 = 404 - receptia lucrarilor executate in regie proprie;

d) 212 = 722 - receptia lucrarilor executate de o unitate specializata;

e) nici un raspuns nu este corect

77. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 404 = 231 - inregistrarea lucrarilor la terminare , fara receptie;

b) 404 = 232 - retinerea avansului acordat anterior din datoria

fata de furnizorul de imobilizari;

c) 404 = 5121 - plata furnizorului de imobilizari prin contul bancar;

d) 401 = 5311 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;

e) 212 = 231 - receptia definitiva a unui utilaj executat in regie

78. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2112 = 722 - receptia unor lucrari de amenajari de teren

executate de unitati specializate;

b) 2111 = 462 - aducerea unui teren ca aport la capital;

c) 231 = 456 - aducerea unei constructii ca aport la capital, dar

nu s-a facut receptia;

d) 212 = 231 - receptia cladirii adusa ca aport;

e) 2111 = 231 - aducerea unui teren ca aport la capital.

79. Sunt considerate imobilizari in curs:

a) lucrarile de investitii executate in regie, realizate partial;

b) lucrarile executate partial de catre terti si facturate de catre acestia;

c) avansuri acordate furnizorilor;

d) lucrari executate in regie sau prin terti terminate, dar nereceptionate;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

80. Imobilizarile in curs se clasifica:

a) necorporale si corporale;

b) necorporale si financiare;

c) corporale si financiare;

d) necorporale, corporale si financiare;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

81. La sfarsitul exercitiului financiar daca se constata ca deprecierile sunt mai mici decat provizionul constituit se procedeaza astfel.

a) se diminueaza provizionul pentru diferenta si se majoreaza capitalul;

b) se diminueaza provizionul pentru diferenta si se trece pe profit;

c) se constituie un provizion suplimentar;

d) se diminueaza provizionul si se trece pe venituri;

e) nici un raspuns nu este corect.

82. Atunci cand un provizion ramane fara obiect ca urmare a iesirii unei imobilizari din patrimoniu se procedeaza astfel:

a) provizionul care a fost constituit ramane valabil pentru alte active imobilizate;

b) provizionul care a fost constituit se anuleaza si se inregistreaza la venituri;

c) provizionul care a fost constituit se anuleaza si se trece la rezerve;

d) provizionul se diminueaza cu jumatate din valoarea sa iar restul ramane valabil pentru alte active imobilizate;

e) nici un raspuns nu este corect.

83. Ce semnificatie are formula contabila:

a) cumpararea de titluri de participare cu plata prin banci;

b) cumpararea de titluri cu plata prin casierie;

c) achizitionarea de titluri de participare de la alte societati;

d) aport la capital sub forma titlurilor de participare;

e) cumpararea de titluri de participare cu plata ulterioara.

84. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 262 = 456 - aportarea de titluri de participare la capitalul societatii;

b) 262 = 5121 - procurarea de titluri de participare cu plata prin banca;

c) 262 = 5311 - procurarea de titluri de participare cu plata ulterioara;

d) 262 = 269 - procurarea de titluri cu plata imediata;

e) 262 = 2131 - procurarea de titluri de participare cu plata imediata.

108. Societatea efectueaza un depozit bancar in lei pentru 12 luni in suma de 100.000.000 lei cu dobanda 10%. Dupa 12 luni depozitul se lichideaza si se incaseaza si dobanda primita. Care sunt inregistrarile corecte ce se fac:

Rezultatele la testele grila pentru imobilizari

1-a

2-c

3-e

4-c

5-e

6-e

7-b

8-d

9-e

10-c

11-b

12-a

13-d

14- c

15-a

16-e

17-a,b

18-c

19-d

20-a

21-b

22-e

23-a,b

24-c

25-d,e

26-a

27-b,c

28-c,d

29-e

30-a,d

31-a,e

32-c,e

33-a,e

34-d

35 -c.d

36 - a

37-d

38-a,b

39-e

40-c.d

41-a,c

42-b,c

43-a,b

44-a,b

45-b,d

46- e

47- a

48-b

49-e

50-c

51-b

52-a

53-b

54-d

55-e

56-a,b

57-e

58- d

59-ab

60-a

61-c.d

62-e

63-a,d

64-b.c

65- b

66-e,d

67-b

68- e

69 -e

70-b

71-d.e

72-c

73 - b

74-e,

75 -d

76 -a,b

77 -b,c

78-c,d

79-e

80 -a

81-d

82-b

83-e

84-a,b
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2453
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved