Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA INVESTITIILOR FINANCIARE PE TERMEN SCURT CA ELEMENTE DE TREZORERIE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA INVESTITIILOR FINANCIARE PE TERMEN SCURT CA ELEMENTE DE TREZORERIEIn viata unei societati, de la infiintarea si pana la lichidarea sa,pentru atingerea obiectului de activitate strans corelat de echipa de manageri, societatea comerciala este intr-o continua transformare, cautare si adaptare.

Direct prin relatii de colaborare sau asociere sau indirect pe baza intereselor latante sau concurentiale societtatea intra in relatii cu alte societati.

In functie de bonitatea sa , de politica sa financiara sau de decizia de dezvoltare , societatea poate avea un disponibil de capital si atunci penetreaza in capitalul altor societati situatie in care achizitioneaza titluri sau o nevoie de capital -situatie in care vinde titluri.

Se disting 4 categorii de titluri:

titluri de participare

titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu

alte titluri imobilizate

valorile mobiliare de plasament

din punct de vedere fiscal exista 2 categorii:

titluri de participare

titluri de plasament

tilturile de plasament in conformitate cu art. 87 din "Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii" reprezinta <<actiunile proprii rascumparate , actiunile achizitionate de unitatea patrimoniala, obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte titluri de plasament achizitionate de unitatea patrimoniala in vederea realizarii unui profit pe termen scurt>>, spre deosebire de titlurile de participare, care conform art 59 din acelasi Regulament, reprezinta<<drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor unitati patrimoniale, care asigura unitatii patrimoniale detinatoare exercitarea unui control sau a unei influente notabile respective realizarea unui profit pe termen lung>>.

In structura titlurilor de plsament sunt incluse:

ACTIUNI(cotate sau necotate)

OBLIGATIUNI(cotate sau necotate)

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI EMISE SI RASCUMPARATE DE SOCIETATE

ALTE TITLURI DE PLASAMENT SI CREANTE ASIMILATE(bonuri de tezaur pe termen scurt,titlurile institutiilor financiare specializate ,certificatele de depozit)

EVALUAREA TILURILOR DE PLASAMENT

Conform IAS 7 , plasamentele pe termen scurt sunt echivalente de lichiditati si reprezinta elemente foarte lichide , convertibile cu usurinta intr-o marime determinate de lichiditati si a caror valoare nu risca sa se schimbe in mod semnificativ, ele facand parte din categoria fluxurilor de trezorerie.

In privinta evaluarii plasamentelor pe termen scurt, este de semnalat confruntarea a doua teze principale.

Unii specialisti apreciaza ca plasamentele pe termen scurt trebuie evaluate ca toate activele la valoarea cea mai mica dintre costul de achizitie si valoarea lor de piata.

Alti specialisti estimeaza ca, desi aceasta solutie are avantajul coerentei, ea nu este adaptata, totusi, la natura particulara a plasamentelor pe termen scurt. Deoarece plasamentele pe termen scurt sunt valori realizabile practic fara scadenta, constituind, astfeel, adevarate rezerve de lichiditati, acest grup de specialisti considera ca este mai adecvat sa se evalueze elementele in cauza la valoarea lor de piata.

In aceasta situatie variatiile valorii contabile a plasamentelor pot fi contabilizate la venituri sau cheltuieli sau inscrise direct in structura capitalurilor proprii.

Sa presupunem ca o actiune a fost achizitionata la un cost de 22.000 lei. La inchiderea exercitiului, actiunea nu mai valoreaza decat 20.000 lei. Indiferent care este metoda folosita, actiunea va figura in bilant la o valoare de 20.000 lei.

Sa admitem acum ca, fiind cotata, cursul actiunii, la inchiderea exercitiului este de 25.000 lei. Valoarea sa bilantiera va fi:

- in conformitate cu evaluarea la valoarea de piata: 25.000 lei;

- in conformitate cu metoda celei mai mici valori: 22.000 lei.

Este de asteptat ca intreprinderile mai putin rentabile sa aleaga metoda bazata pe valoarea de piata, cu speranta de a ameliora profitul lor in caz de crestere a cursurilor. Intreprinderile care folosesc metoda celei mai mici valori pot sa obtina un rezultat identic, prin cedarea titlurilor al caror curs este in crestere inainte de inchiderea exercitiului curent si pe care sa le rascumpere la inceputul exercitiului urmator. In felul acesta, ele transforma plusurile de valoare nerealizata (si care sunt necontabilizate) intr-un castig realizat si contabilizat.

In cazul deprecierii globale a portofoliului, este clar ca prin aplicarea celor doua metode sa se ajunga la ceeasi valoare. In timp ce prin aplicarea celei mai mici valori portofoliul poate sa fie evaluat global pe categorii de plasamente si la nivelul fiecarui titlu, ceea ce permite compensarea intre plusurile si minusurile de valoare ale diferitelor titluri, evaluarea la valoarea de piata se face la nivelul fiecarui titlu.

Ca si in cazul celorlalte elemente patrimoniale , titlurile de plasament (investitiile financiare pe termen scurt) sunt evaluate in patru momente :

a.    LA INTRAREA IN PATRIMONIU

Titlurile de plasament achizitionate cu titlu oneros se contabilizeaza la costul de achizitie.

Costul de achizitie reprezinta pretul de cumparare sau valoarea determinate prin contractul de achizitie a titlurilor de plasament.

Ceea ce este de remarcat este faptul ca, spre deosebire de multe alte structuri patrimoniale, dar la fel ca si celelalte categorii de titluri, cheltuielile accesorii de cumparare (comisioane varsate cu ocazia cumpararii) nu fac parte din costul de achizitie, ci sunt inregistrate direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului (contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate").

b.    LA INVENTAR

Titlurile de plsament sunt evaluate la inchiderea exercitiului la valoarea lor actuala, valoare determinata de cursul mediu al ultimei luni:

Pentru tilurile cotate la bursa-evaluarea se face la valoarea de cotare a acestora din ziua de 31 decembrie

Constituie titluri cotate titlurile inscrise la cota oficiala a unei burse de valori. Spre deosebire de titlurile de participare si de tilturile imobilizate in activitatea de portofoliu, dar la fel ca si alte titluri imobilizate, cresterea sau scaderea bursei are in mod necesar o incidenta asupra valorii de inventar

Pentru titlurile necotate la bursa-evaluarea se face la valoarea probabila de vanzare/negociere-care se determina pe baza unuia sau mai multor criterii obiective , utilizandu-se datele din ultimile conturi anuale si datele referitoare la modalitatiile de cesiune eventuala:preturile stipulate cu ocazia celor mai recente tranzactii , valoarea matematica, randamentul, marimea profitului, activitatea intreprinderii,marimea intreprinderii, volumul creditelor.

Trebuie sa se precizeze pentru fiecare categorie de titluri de plasament asemanatoare:

v    Numarul de titluri

v    Pretul de cumparare

v    Modul de evaluare

v    Valoarea actuala

c.     LA INCHIDEREA CONTURILOR/INSCRIEREA IN BILANT

Prin aplicarea PRINCIPIULUI PRUDENTEI la compararea intre valoarea de intrare si valoarea de inventar , plusurile sau minusurile de valoare se stabilesc pe categorii de titluri de aceeasi natura(cu caracter global).

In cazul constatarii unor deprecieri se constituie provizioane, evaluarea facandu-se la pretul de cumparare mediu ponderat.

Normele contabile romanesti nu prevad modul cum se solutioneaza la inventar problema titlurilor de plasament de aceeasi natura, avand acelasi emitent dar achizitionate la date si preturi diferite, care pot genera, la un moment dat, pentru aceleasi titluri, atat pierderi temporare de valoare cat si castiguri temporare de valoare.

'O scadere anormala tranzitorie' trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- scaderea sa fi fost importanta si sa fi avut cu cateva zile inainte de data de inchidere a exercitiului;

- scaderea sa fi fost anulata in primele zile care succed inchiderii exercitiului;

- evolutia cursurilor pana la data publicarii cursurilor anuale sa demonstreze, in mod evident, ca aceasta scadere brutala si tranzitorie nu este inceputul unei tendinte noi.

d.    LA IESIREA DIN PATRIMONIU

La vanzarea /cesiunea titlurilor de plasament se utilizeaza pretul de cesiune / de vanzare pentru determinarea veniturilor cedate iar pentru scaderea din gestiune valoarea contabila.

Diferenta dintre pretul de cesiune si valoarea contabila constituie rezultatul cesiunii care imbraca forma de plusuri sau minusuri de valoare.

Valoarea contabila este data de valoarea bruta a titlurilor (costul de intrare -eventual reevaluat sau costul estimate prin metoda Costului mediu ponderat,metoda FIFO,metoda LIFO), valoare care reprezinta costul de intrare al titlurilor cedate.

Pretul de cesiune este cel indicat in actul de vanzare si nu este afectat de cheltuielile de vanzare.

Intalnim 3 tipuri de operatii in contabilitatea titlurilor de plasament:

achizitionarea

Are loc in momentul transferului de proprietate a titlurilor.

Urmatoarele evenimente au loc indiferent daca eliberarea titlurilor de plasament se face imediat sau nu pretul de achizitie este inregistrat in debitul conturilor 50 "Titluri de plasament" pentru valoarea sa totala,adica valoarea totala= partea eliberata+varsamintele de efectuat.

In credit se inregistreaza :

daca plata se face imediat - contul de disponibilitati 5311"Casa",5121"Conturi la banci in lei",etc

daca plata se face ulterior - contul 462 "Creditori diversi",pentru partea eliberata din

titlurile de plasament

- contul 509 "Varsaminte de efectuat pentru titluri de

plasament" , pentru partea nevarsata din aceste titluri.

In cazul achizitionarii titlurilor de plasament societatea cauta fie utilizarea temporara a trezoreriei sale in vederea conservarii valorii acesteia (mai ales in conditii de inflatie ), fie rentabilitatea plasamentului sau prin perceptia unui venit (dividende, dobanzi) si/sau prin realizarea unei plusvalori cu ocazia revanzarii.

deprecierea

Deprecierile temporare de valoare pe care le inregistreaza titlurile de plasament sunt contabilizate la sfarsitul exercitiului sub forma provizioanelor pentru depreciere, prin urmatoarea inregistrare contabila:

6863 = 591

"Cheltuieli financiare privind "Provizioane pentru deprecierea

provizioanele pentru depreciere" investitiilor financiare la societati din cadrul grupului "

In cazul in care deprecierea titlurilor de plasament a ramas fara obiect sau in cazul in care provizionul constituit pentru titlurile de plasament devine excedentar in raport cu deprecierea inregistrata de titluri , provizoinul se vireaza la venituri:

= 7863

"Provizioane pentru deprecierea "Venituri din provizioane pentru

Investitiilor financiare la

societati din cadrul grupului"

cesiunea

Cesiunea titlurilor de plasament se realizeaza prin intermediul unei societati specializate, de regula prin intermediul unui agent de schimb.

Conform normelor contabile aflate in vigoare in tara noastra iesirea titlurilor de plasament din patrimoniu se inregistreaza cu ocazia transferului de proprietate a titlurilor, in contabilitate intalnindu-se doua situatii:

valoarea contabila a titlurilor de plasament < pretul lor de cesiune , caz in care diferenta intre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul lor de cesiune se inregistreaza in contul 664" Cheltuieli privind investitiile financiare cedate"

valoarea contabila a titlurilor de plasament > pretul lor de cesiune , caz in care diferenta se inregistreaza in contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate "

La stabilirea diferentelor favorabile sau nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament si pretul acestora de cesiune nu se iau in considerare provizioanele pentru deprecierea titlurilor constituite inainte de operatiunea de cesiune. Cu ocazia cesiunii , eventualul provizion aferent titlurilor de plasament cedat este anulat, prin virarea la contul 7863  Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare . 

Cheltuielile de cesiune se inregistreaza in contul de cheltuieli 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate".

EVIDENTA VALORILOR MOBILIARE DE PLASAMENT SE REALIZEAZA CU AJUTORUL CONTURILOR DIN GRUPA 50  Investitii financiare pe termen scurt .

1 CONTABILITATEA ACTIUNILOR

1.1 CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND ACTIUNILE

ACTIUNILE

Sunt hartiile de valoare (titlurile) , care reprezinta o parte din capitalul social al unei societati pe actiuni sau societati in comandita pe actiuni .

Confera posesorului dreptul de a participa la vot deliberative in luarea deciziilor in AGA in conformitate cu statutul societatii si ii da dreptul detinatorului sa primeasca dividende.

Pot fi -nominative

-la purtator

Sunt negociabile

Pot face obiect al unor tranzactii de vanzare-cumparare

Apar in contabilitatea posesorului in urmatoarele ipostaze:

a.ACTIUNI PROPRII

Sunt expresie a capitalului social al societatilor pe actiuni (SA) sau in comandita pe actiuni (SCA).l

In societatea pe actiuni , capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate,care pot fi nominative sau la purtator.

Felul actiunilor va fi determinat prin contractul de societate si statut, iar in caz contrar ele vor fi la purtator.

Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.

Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative.

Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni, pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.

La constituirea societatii se stabilesc prin contractul de societate numarul de actiuni, valoarea nominala a unei actiuni, numarul actiunilor ce se achita la inceput.

Valoarea actiunillor , in timp, este apreciata prin referinta la:

Piata pe care se negociaza aceste actiuni

Patrimoniul societatii ca ansamblu al performantelor trecute accumulate

Rezultatele societatii

Perspectivele pe termen mediu

Imaginea societatii in fata tertilor

Calitatea personalului

Altele

Valoarea retinuta cel mai adesea este o sintezaa a diferitelor metode de apreciere. In functie de aceste metode putem vorbi despre:

Valoarea bursiera(VB)

reprezinta valoarea rezultata din raportul dintre cerere si oferta care apare prin intermediul pietei bursiere, raport numit cotatie, valoare influentata uneori in mod semnificativ si de parametrii straini societatii respective.

Valoarea financiara(VF)

=reprezinta suma care, plasata la o anumita rata, pe parcursul unui an, genereaza un venit egal cu dividendul actiunii.

DIVIDEND

VF=_______________

RATA

Valoarea de randament(VR)

reprezinta suma care, plasata la o anumita rata pe parcursul unui an , , genereaza un venit egal cu rezultatul unitar (beneficial aferent unei actiuni).

REZULTATUL UNITAR

VR=_____ _______ ______ ________

RATA

Valoarea matematica contabila(VMC)

=reprezinta activul net contabil afferent unei actiuni si reflecta valoarea actuala.

ACTIVUL NET CONTABIL

VMC=_____ _______ ______ _________

NUMARUL DE ACTIUNI

La emiterea de noi actiuni pentru a proteja pe vechii actionari/actionarii fondatori actiunile se vor vinde la o valoare de emisiune mai mare decat valoarea nominala.

Protectia vechilor actionari este de fapt asigurata prin detinerea de catre acestia a drepturilor preferentiale de subscriere(DS), a caror valoare teoretica este reprezentata de pierderea de valoare a titlului ca urmare a cresterii de capital.

b.TITLURI DE PARTICIPARE

Sunt actiunile subscrise la constituirea altor societati comerciale pe actiuni cu o detinere durabila.

c.ACTIUNI DE PLASAMENT

Sunt actiunile emise de alte societati comerciale, achizitionate si aflate in portofoliu ca elemente patrimoniale pentru plasarea disponibilitatilor inclusiv de realizarea de venituri speculative.

1.2 CARACTERISTICI PRIVIND CONTABILITATEA ACTIUNILOR

Deci in categoria actiunilor se includ actiunile cotate si necoatate la bursa, cumparate de la alte unitati patrimoniale (terti), fie in vedereea obtinerii de dividende, fie pentru a fi vandute in scopul obtinerii unui plus peste costul lor de achizitie.

Inregistarrea in contabilitate a operatiilor privind actiunile se realizeaza cu ajutorul contului 503  Actiuni , cont de activ. Acesta se debiteaza cu costul de achizitie al actiunilor cumparate si se crediteaza cu valoarea actiunilor cedate, inregistrandu-se concomitent venitul sau cheltuiala realizata ca diferenta intre pretul de vanzare si costul lor de achizitie. 

Soldul debitor al contului 503 exprim costul de achizitie al aciuniIor cumprate si existente in societate la un moment dat.

Veniturile obtinute din vanzarea actiunilor (pretul de vanzare este mai mare decat costul de achizitie) se inregistreaz in contul 764 ,,Venituri din investitii financiare cedate", jar pierderile o,4inute din vanzarea actiunilor (pretul de vanzare este mai mic decat costul de achizitie) se inregistreaz in contul 664 ,,Cheltuieli privind investitiile financiare cedate".

Sa presupunem ca se achizifioneaz prin intermediul unei societ[i bancare 500 de ac(iuni a 10.000 lei/aci une emise de o societate comercial , plata efectuandu-se ulterior Ac(iunile suni cotate k bursa. Achiziionarea acestor aqiuni ocazioneaz cheltuieli in numerar (n sum de 100. 000 'ei. Ulterior se negociaz la bursa de valori in vederea vanzarii 200 de aqiuni la un curs le 11.000 lei/ac;iune.

1. achizitia actiunilor:

Pret de cumprare: 500 actiuni * 10.000 lei/actiune =5.000.000 lei

5031 = 462 5.000.000 lei

"Actiuni cotate" "Creditori diversi"

2. Plata cheltuielilor accesorii:

627 = 5121 100.000 lei

"Cheltuieli cu serviciile bancare "Conturi la banci in lei"

si asimilatele"

3. Plata ulterioar a acliunilor:

462 = 5121 5.000.000 lei

"Crcditori divcri" "Conturi la banci in lei"

4. Vanzarea actiunilor la burs:

. Valoarea totalA la pret de vanzare : 200 actiuni*11.000 lei/actiune=2.200.000 lei

- Valoarea totalA la pre de cumpArare : 200 actiuni*10.000 lei/actiune=2.000.000 lei

= Diferente de incasat in plus (venituri)    200.000 lei

5121 = % 2.200.000 lei

_____________

"Conturi la bAnci in Ici" 5031 2.050.000 lei

"Actiuni cotate"

7642 150.000 lei

"Catiguri diii invcstitii financiiirc"

Actiunile sunt tratate similar. Totui, pentru a putea fi considerate instrumente de

trezorerie, aceste actitini trebuie sA fie lichide, chiar dacA nu sunt cotate la burs.

Sa presupunem in acest caz ca intreprinderea achizi(ioneaz pe data de 1 iulie 500 de ac(iuni a 10.000 iei/acfiune, plata efectuandu-se prin contul bancar. Intreprinderea nu intentioneaz sa dein ac/iunile pe termen mai mare de un an. Inten fia ei este de a incasa dividendele (estimate afi ridicate) i de a specula o eventuala cretere a cursujui. Acfiunile nu sunt cotate la burs, dar oricandsepotgsi clienfipentru ele (sunt lichide). Pe data de 1 martie anul urmator se incaseaz dividendele cuvenite de la societatea ALFA, si suma de 500 lei pe acfiune. Pe data de 1 mai se vnd in numerar 100 de actiuni la un pref de 9.000 lei/acfiune

1. inregistrari ocazionate de plata actiunilor:

5032 = 5121 1.000,000 lei

"Actiuni necotate" "Conturi curente la banci in lei"

2.inregistrari ocazionate de recunoaterea dividendelor incasate:

Conform Ias 18, societatea va recunoate doar venitul aferent perioadei de detinere a actiunii. Dobanda, indemnizatiile, dividendele i chiriile de primit aferente unei investilii sunt in general considerate venit, doar dac nu reprezinffi o recuperare a costului. Se tie c inaintea anunrii profitului distribuibil, cursul acliunilor unei firme cree liniar, urmand ca dupA definitivarea i anunarea dividendelor sA scad, de obicei cu o valoare mai mare decat a dividendului distribuit. Este chiar logic ca in anumite situatii sA considerm cA valoarea de achizitie a investitiilor financiare include o parte dits profitul cuvenit. Atunci cand acest profit nedistribuit reprezint clar o recuperare a costului, se poate reduce proporiona1 costul achizitiei, urmand ca doar diferenta sA fie trecutA pe venit. Societatea a detinut actiunile pe o perioada de doar 5 luni de zile (august - decembrie anul precedent distribuirii) timp in care au generat venit.

Venit din dividende: 6 luni/12 luni *(500actiuni*500lei/actiune 125. 000

Se diminueaza costurile actiunilor cu diferenta = (500 actiuni*500 lei/actiune)-125.000=125.000 lei:

5121 = % 250.000 lei

_________

5031 125.000 lei

" Conturi la bnci In Lei" "Actiuni cotate"

762 125.000 lei

"Venituri din investitii financiare pe termen lung"

inregistrari ocazionate de vanzarea actiunilor eu plata in numerar:

Inregistrarea vanzArii trebuie sA tin cont de faptul cA a fost micorat costul de inregistrare (valoarea contabilA a actiunilor detinute) eu 125.000 lei.

Cele 500 de actiuni detinute au acum un cost de mnregistrare egal eu: 5.000.000 - 125.000 = 4.875.000 lei.

Cele 100 de actiuni vandute vor avea un cost de: 100/500 actiuni*4.875.000 lei=975.000 lei

Pretul total de vanzare este de 100*9.000 = 900.000 lei, ceea ce inseamnA cA societatea inregistreaza la vanzarea actiunilor o pierdere de 75.000 lei.

. Valoarea total la pre de vanzare (100 * 9.000) = 900.000 lei

- Valoarea total la pre de cumprare    975.000 lei

= Diferente (cheltuieli)     75.000 lei

% = 5031 975.000 lei

_____________

5311 " Actiuni cotate " 900.000 lei

" Casa In lei "

6642 75.000 lei

"Pierderi privind investi;iile

financiare pe termen

scurt ccdatc"

Societatea este obligatA sA evidentieze distinct investitiile financiare detinute la

societAile din cadrul grupului, fat de celelate investitii. Tratamentul contabil rAmane

identic eu cel prezentat anterior.

2.CONTABILITATEA OBLIGATIUNILOR

2.1. CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND OBLIGATIUNILE

OBLIGATIUNILE

Reprezinta titluri de credit emise de societatile comerciale pe actiuni in limitele maxime prevazute de lege in raport cu capitalul social varsat.

Pot fi: - nominative

- la purtator

Sunt negociabile si producatoare de dobanda

Apar in mai multe ipostaze:

a.    OBLIGATIUNILE-SURSA DE IMPRUMUT

Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni , numite si imprumuturi obligatare , sunt imprumuturi pe termen lung, emise de societatile pe actiuni. Aceste imprumuturi sunt divizate in parti egale numite obligatiuni, rambursabile la o scadenta determinate si generatoare de dobanzi anuale.

b.    OBLIGATIUNILE-CA TITLURI DE PARTICIPARE

Se refera in special la obligatiunile convertibile in actiuni.

c.     OBLIGATIUNILE ACHIZITIONATE SI AFLATE IN PATRIMONIU CA ELEMENTE PATRIMONIALE PENTRU PLASAREA DISPONIBILITATILOR INCLUSIV REALIZAREA DE VENITURI SPECULATIVE

Se refera in special la obligatiunile care se rascumpara la bursa.

Prin structurile contabile se face distinctie intre plasamentele care confera un drept de proprietate (actiunile ) si cele care confera pur si simplu un drept de creanta (obligatiunile).

2.2 CARACTERISTICI PRIVIND CONTABILITATEA OBLIGATIUNILOR

Reflectarea in contabilitate a obIigaiuni1or cumprate de ctre unitile patrimoniale in ve.derea vanzrii acestora pentru a obtine un profit se realizeaza eu ajutorul contului 506 ,,Ob1igaiuni", cont de activ.

Se debiteaz eu eostul de achizitie al obIigaiunilor cumprate i se crediteaz eu valoarea ob1igaiuni1or vandute. Suma obtinut din vanzarea ob1igaiuni1or poate fi mai mare sau mai mic decat costul de achizitie al acestora.

In primul caz societatea in cauz obtine un profit, jar in al doilea caz realizeaz o pierdere.

Soldul contului 506 exprim valoarea obligaiuniIor aflate in societate la un moment dat.

Sa presupunem ca societatea achizioneaza pe data de 1 ianuarie 500 de obligajiuni necotate, la preful de 100.000 lei/obliga(iune, din care 300 de obligafiuni se pltesc prin banc, jar 200 de obligafiuni se pltesc ulterior in numerar. Valoarea nominal a obligafiunilor este de 90.000 lei, dobanda anuala se incaseaz pe I august, rata dobanziiflind de 20% pe an. Intreprinderea nu are inten fia de a pstra obligafiunile pe termen lung. Pe data de I noiembrie se vand jn nunierar 150 de obligafiuni la pre fui de vanzare de 120.000 lei/obligaiune. Pe data de I decembrie se vand 100 de obligafiuni la prejul de vanzare de 90.000 lei/obligafiune, incasarea efectuandu-se prin banc.

I.inregistrari ocazionate de Achiziia obligaiunilor:

. Valoarea total la pre de cumprare: (500 * 100.000) = 50.000.000. lei

- Pltite prin banc (300 * 100.000) = 30.000.000 lei

- Pltite ulterior (200 * 100.000) = 20.000.000 lei

5062 = % 50.000.000 lei

"Ob1igaiuni nccotate" 5121 30.000.000 lei

" Conturi la bnci in lei"

462 20.000.000 lei

"Creditori diveri"

2. inregistrari ocazionate de Plata in numerar a 200 de obligatiuni in valoare de 20.000.000 lei.

462 = 5311 20.000.000 lei

"Crcditori divcri" "Casa in lei"

3. Inregistrarea dobanzii de incasat:

Ca in cazul dividendelor cuvenite pentru actiuni, intreprinderea va inregistra un venit numai pentru perioada in care a detinut ob1igaiunile, adic 7 luni (ianuarie - august).

Diferenta de doband, nerecunscut ca i venit, va micora costul obligaiunilor.

Venitul din dobanzi va fi: 7 luni/12 luni *(20%*90.000)*500obligaliuni =750.000 lei

= % 1.500.000 lei

5062 750.000 lei

"Dobanzi la obligaliuni " Obligaiuni necotate"

titlurj dc plasament 762 750.000 lei

"Venituri din investi;ii

flnanciarc PC tcrmcn scurt"

4. inregistrari ocazionate de incasarea in numerar a dobanzii inregistratA:

5311 = 5088 1.500.000 lei

"Casa in lei" " Dobanzi la obligaiuni

i titiuri de plasament"

5.inregistrari ocazionate de vanzarea cu incasarea in numerar a 150 de ob1igaiuni la preu1 de vanzare de

120.000 lei/obligaiune.

Inregistrarea vanzArii trebuie s lin cont de faptul c a fost micorat costul de inregistrare ( valoarea contabi1 a obligaiunilor detinute) cu 750.000 lei.

Cele 500 de obligatiuni detinute au acum un cost de inregistrare egal eu: 50.000.000 - 750.000 = 49.250.000 lei.

Costul unitar va fi de: 49.250.000/500 obligatiuni=98.500 lei/obigatiune

.Valoarea total la pre de vanzare : (150 obligatiuni * 120.000lei/obligatiune)=18.000.000 lei

-Valoarea totalA la pre de cumprare: (150 obligatiuni * 98.500lei/obligatiune)= 14.775.000 lei

=Diferen{e (venit) 3.225.000 lei

= % 18.000.000 lei

_______________

"Casa in lei" 5062 14.775.000 lei

"Obligatiuni necotate

7642 3.225.000 lei

" Catiguri din investitii

financiare pe termen scurt cedate"

6.inregistrari ocazionate de vanzarea a 100 de ob1igaiuni la preu1 de vanzare de 90.000 lei/obligaiune, mncasarea efectuandu-se prin banc.

. Valoarea total la pre de vanzare: (100 obligatiuni*90.000 lei/obligatiune)=9.000.000 lei

- Valoarea total la pre de cumprare: (100 obligatiuni*98.500 lei/obligatiune)=9.850.000 lei

= Diferente (cheltuial)    lei)

% = 5062 9.850.000 lei

5121 "Obligatiuni necotate" 9.000.000 lei

"Conturi la bnci in lei"

6642 850.000 lei

"Picrdcri privind investiliilc

tinanciare pe termen

scurt cedate"Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2302
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved