Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTROL FINANCIAR FISCAL - TEST GRILA

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABILSPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

DISCIPLINA : CONTROL FINANCIAR FISCAL - TEST GRILA

Ce asigura documentele primare si evidenta tehnic-operativa si contabila ?

a) o stare disciplinara, de indeplinire a obiectivelor propuse;

b) evitarea riscurilor manageriale;

c) cunoasterea situatiei economico-financiare a agentului economic;

d) transparenta in relatiile cu tertii.

. A cui functie este controlul ?

a) productiei;

b) economiei;

c) comertului (marketingului);

d) managementului;

In ce consta obiectul controlului financiar ?

a) examinarea modului in care se realizeaza sau s-a realizat programul fixat anticipat si a modului

cum se respeca principiile stabilite, cu scopul de a releva erorile, abaterile, lipsurile, deficientele

pentru a le remedia si evita in viitor;

b) evaluarea sarcinilor ce se au de indeplinit pentru a putea fi cuantificate si duse la indeplinire;

c) analiza fiecarui indicator in parte, in vederea cresterii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante si

a productivitatii;

d) urmarirea actelor de indisciplina a personalului in vederea realizarii unei culturi generale de

legalitate.

. Ce cuprinde in sfera sa controlul financiar ?

A - institutiile publice cu care colaboreaza agentul economic.

B - procesul de administrare si gestionare a bunurilor si valorilor;

C - rezultatele activitatii economico-sociale;

D - toate momentele, unitatile si locurile unde se gospodaresc valori materiale si banesti si se fac

cheltuieli;

E - relatiile, fenomenele si procesele financiare;

a) A+B+C+D;

b) B+C+D+E;

c) A+C+D+E;

d) B+D+E.

Care sunt principalele functii ale controlului financiar ?

A - functia de cunoastere si evaluare;

B - functia de prevenire si perfectionare;

C - functia de constatare si corectare;

D - functia educativa si stimulativa;

E - fnctia legislativa si normativa.

a) A+B+C+D;

b) B+C+D+E;

c) B+D+E

d) C+D+E

Care sunt formele controlului financiar, dupa momentul in care se exercita, raportat la

momentul desfasurarii activitatii sau efectuarii operatiilor ?

A - control continuu sau permanent;

B - anticipat sau preventiv;

C - concomitent sau operativ curent;

D - postoperativ sau ulterior.

a) A+B+C;

b) A+C+D;

c) B+C+D;

d) A+B+D.

Care sunt formele controlului dupa modul de corelare cu interesele economicofinanciare

pentru care este organizat si exercitat ?

a) - control financiar al statului;

- control financiar al agentilor economici;

b) - control financiar intern;

- control financiar extern;

c) - control financiar propriu;

- control financiar al tertilor;

d) - control financiar total;

- control financiar partial.

Care sunt principalele obiective ale controlului financiar de gestiune(managerial) ?

A - existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel si detinute sub orice

titlu;

B - utilizarea valorilor materiale si banesti, declasarile si clasarile de bunuri;

C - relatiile cu institutiile publice ale statului;

D - efectuarea, in numerar sau prin cont, a incasarilor si platilor, in lei si valuta, de orice natura,

inclusiv a salariilor si a retinurilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;

E - intocmirea si circulatia documentelor primare si a celor de evidenta tehnic-operativa si

contabila.

a) A+B+C+D

b) A+B+D+E

c) B+C+D+E

d) C+B+D+E

Ce constituie controlul financiar ca parte a managementului si ca forma de cunoastere?

a) expresia unei necesitati subiective, ceea ce ii confera o sfera mai larga si cu semnificatii multiple;

b) expresia unei necesitati obiective, ceea ce ii confera o sfera mai larga si cu semnificatii multiple,

depasind interesul strict al agentului economic;

c) expresia unei stari de spirit si de incredere in contextul integrarii europene;

d) un instrument de planificare al investitiilor pentru agentul economic.

Care e tripla semnificatie a controlului financiar ?

a) un control sigur-un control legal-un control virtual;

b) un control complex-un control coercitiv-un control legal;

c) un control pentru sine(control intern)-un control pentru altii(control extern)-un control pentru

stat(control public);

d) un control natural-un control vital-un control legal.

. De cine sunt cerute evidenta si controlul riguros si sistematic asupra mijloacelor

materiale si banesti, proceselor economice si rezultatelor obtinute ?

a) necesitatea intaririi capacitatilor de productie;

b) necesitatea atragerii surselor financiare;

c) necesitatea tot mai mare de lichiditati;

d) necesitatea ordinii si disciplinei economico-financiare.

Ce presupune controlul financiar ca functie a managementului ?

A - monitorizarea concordantei dintre activitatea economico-financiara si deciziile managementului,

bazate pe norme, standarde, ordine, previziuni, programe etc;

B - majorarea capitalului social astfel incat acesta sa conduca la cresterea productivitatii pe de-o

parte si pe de alta parte sa faciliteze luarea deciziilor de catre management;

C - relevarea influentei managementului asupra activitatii si a abaterilor, de la decizii precum si a

cauzelor acestor abateri;

D - stabilirea cailor de corectare si a mijoacelor de inlaturare a abaterilor, deficientelor si

dificultatilor care ingreuneaza desfasurarea optima a activitatii economico-sociale;

E - informatii cantitative si calitative.

a) A+B+C+D;

b) A+C+D+E;

c) B+C+D+E;

d) B+C+D.

R = b

Ce reprezinta evidenta in cadrul activitatii economico-financiare ?

a) totalitatea informatiilor desecretizate (interne si externe) la nivelul managementului;

b) capacitatea agentului economic de a colecta informatii;

c) urmarirea atat a activitatilor economice cat si a personalului (inclusiv terte persoane din

exteriorul unitatii) pentru imbunatatirea procedurilor de lucru in vederea eficientizarii activitatii

in ansamblu;

d) sintetizarea reala a activitatii economico-sociale, cat si controlul asupra mersului cantitativ al

activitatii economice si al rezultatelor financiare obtinute.

Ce reprezinta sistemul de evidenta ?

a) relatiile agentului economic cu partenerii exteriori;

b) relatiile agentului economic intre factorii interni si externi;

c) sursa esentiala de informatii pentru controlul financiar;

d) date de sinteza (prognoza) in luarea deciziilor de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in

cazul majorarii capitalului social.

Ce constituie ,ca dovezi scrise documentele primare sau justificative ?

a) surse de informatii pentru toate formele evidentei si informarea operativa a conducerii;

b) surse de informatii pentru starea disciplinara a personalului in vederea initiativelor legislative

(raportarilor periodice catre organele superioare);

c) raspunderea incredintata unor persoane (de catre management) pentru evidentierea proceselor

economice;

d) siguranta certa a legalitatii operatiunilor.

Cand dobandesc inscrisurile calitatea de documente justificative ?

A - se prezinta in trei exeplare, (rosu, verde, negru) sunt tipizate si angajeaza raspunderea celor ce

le-au intocmit;

B - consemneaza inmomentul efectuarii, o operatie economica/financiara si care sta la baza

inregistrarii in contabilitate;

C - angajeaza raspundera persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori le-au inregistrat in

contabilitate;

D - care furnizeaza toate informatiile prevazute in normele legale in vigoare.

E - sunt provenite din relatiile de cumparare a unor bunuri de la persoane fizice, care pot fi

inregistrate in contabilitate numai in cazurile in care se face dovada intrarii in gestiune a

bunurilor respective;

F - care se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de persoane fizice.

a) B+C+D+E+F

b) A+B+C+D

c) A+C+D+E+F

d) A+D+E+F

Cum se corecteaza erorile in documentele justificative ?

a) prin stergere (cu pasta corectoare, nu cu lama sau radiera);

b) prin taiere cu o linie a textului sau a cifrei gresite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra

corecta;

c) prin taiere cu o linie a textului sau a cifrei gresite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta

si se confirma prin semnatura de persoana care a intocmit documentul;

d) prin taiere cu o linie a textului sau a cifrei gresite, numai pe exemplarul unu (cu semnatura celui

ce a intocmit documentul) pentru a putea compara exemplarele intre ele.

Care este menirea formularelor(imprimatele sau documentele) tipizate cu regim    special ?

a) reprezinte pentru management siguranta ca evidentieaza operatiuni strict reale si corecte;

b) evidentieze existenta, circulatia si utilizarea valorilor materiale si banesti;

c) evidentieze toate relatiile agentului economic cu tertii;

d) reflecte bunul mers al entitatii.

Care este obiectivul principal al controlului financiar prin verificarea

gestionarii,folosirii si evidentei formularelor cu regim special ?

a) verificarea surselor de procurare pentru a urmarii daca furnizorii lor, respecta normele legale

privind producerea si comercializarea acestora;

b) respectarea normelor legale de catre producatorii si comerciantii acestora, privin regurile de

concurenta loiala;

c) preintampinarea si descoperirea oricaror sustrageri a formularelor cu regim special pe tot

parcursul gestionarilor, astfel incat acestea sa nu poata fi folosite in scopuri frauduloase;

d) concordanta seriilor si numerlor existente pe formulare cu cele din Registrele furnizorilor.

. La ce se refera obiectivele controlului privind formularele cu regim special ?

A - respectarea cadrului legal privind producerea acestora;

B - procurarea numai de la furnizorii autorizati;

C - indeplinirea conditiilor legale de catre persoanele numite pentru gestionarea formularelor;

D - cunoasterea cu exactitate a formularelor cu regim special intrate si a celor in folosinta;

E - eliberarea pe baza bonului de materiale cu indicarea numarului si seriilor;

F - predarea si utilizarea lor numai persoanelor autorizate;

G - justificarea corecta a formularelor cu regim special(evidenta, stocul, restituirile, gresit tiparite,

eronat completate, anulate).

a) A+B+C+D+F+G;

b) A+C+E+F+G;

c) A+B+E+F+G;

d) B+C+D+E+F+G.

Pe baza carei forme de evidente se exercita controlul formularelor cu regim special ?

a) evidentei contabile;

b) evidentei operative;

c) evidentei extracontabile;

d) evidentei tehnice.

Cui revine raspunderea pentru organizarea gestionarii, folosirii si evidentei

formularelor cu regim special ?

a) managerului;

b) administratorului;

c) sefului compartimentului contabilitate;

d) sefului compartimentului financiar.

Cu ajutorul carui document se tine evidenta formularelor cu regim special ?

a) registrului formularelor cu regim special;

b) listei formularelor cu regim special(pe calculator);

c) fisei de magazie a formularelor cu regim special;

d) cartotecii(jurnalului) formularelor cu regim special.

Ce este formularul personalizat ?

a) are pretiparite in antet, prin imprimare in tipografie, respectiv:numele si prenumele, numarul de

inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului, Codul unic de inregistrare, seria si

numarul BI/CI sediul social, contul bancar, capitalul social, reprezentantii legali;

b) are pretiparite in antet(cu caractere mari si obligatoriu alta culoare) numele si prenumele,

numarul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului, Codul unic de

inregistrare, seria si numarul BI/CI sediul social, contul bancar, capitalul social, reprezentantii

legali;

c) pretiparite in antet, prin imprimare in tipografie, datele de identificare pentru fiecare emitent,

respectiv:denumirea, numarul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului,

Codul unic de inregistrare, atributul fiscal, sediul social, contul bancar, capitalul social.

Ce reprezinta metodologia de control financiar ?

a) o stare de spirit proprie pentru atingerea tintelor propuse de entitate;

b) un element de baza a culturii organizationale a entitatii;

c) interconditionarea cu caracter stiintific si normativ, a procedeelor si modalitatilor, principiilor si

mijloacelor care fac posibila actiunea de control;

d) interconditionarea cu caracter juridic si legal, a procedeelor si modalitatilor, principiilor si

mijloacelor care fac posibila actiunea de control.

Ce este procedeul de control financiar ?

a) latura practica a procesului cognitiv si se compune din conexiunea unor modalitati concrete de

actiune pentru cunoasterea si perfectionarea activitatii controlate;

b) momentul de varf al procesului de management, in alegerea strategiei pe termen mediu si lung;

c) instrumentul cognitiv si juridic de planificare al managementului pentru realizarea sarcinilor

propuse;

d) activitatea de urmarire din punct de vedere juridic a sarcinilor economico-financiare.

Cum se utilizeaza modalitatile(procedeele) de control financiar ?

a) planificat de la inceputul perioadei economico financiare;

b) conform planului primit si aprobat de managementul entitatii, cu avizul Curtii de conturi;

c) in functie de aprobarea Adunarii generale a actionarilor;

d) in mod selectiv si combinat, pe baza de rationamente in ce priveste aplicabilitatea si utilitatea lor

in circumstante concrete diferite.

Care sunt principalele obiective ale studiului general prealabil ?

A - sarcinile rezultate din normele in vigoare pentru domeniul respectiv de activitate;

B - orientarile, instructiunile, competentele si raspunderile in structura interna a agentului economic

la care se exercita controlul;

C - verificarea controlalelor externe ale agentului economic;

D - modul de organizare a evidentei tehnic-operative si contabile;

E - situatia de fapt existenta cu privire la activitatea ce urmeaza a se controla.

a) A+B+C+D;

b) A+B+D+E

c) B+C+D+E

d) A+C+D+E

Ce este procedeul de control financiar contabil ?

a) siguranta data managementului ca programul de activitate propus este corect intocmit;

b) procedeul de urmarire si realizare a obligatiilior agentilor economici in relatiile cu tertii(stat,

banci etc), aprobat prin statutul de infiintare;

c) procedeul de stabilire a realitatii, legalitatii si eficientei operatiilor si activitatilor economicofinanciare,

prin examinarea documentelor primare si centralizatoare, a inregistrarilor in evidenta

tehnic-operativa si contabila, a situatiilor contabile si a bilanturilor;

d) modalitatea de intocmire a situatiilor financiare anuale-bilant, cont de profit si pierdere, situatia

capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si note si politici contabile.

Prin ce se exercita controlul documentar contabil ?

a) profesionalismul juridic al organelor de control;

b) pastrarea secretului profesional, de catre managementul de la cel mai inalt nivel;

c) confidentialitatea actiunilor de cercetare, dupa avizarea prealabila a Adunarii generale a

actionarilor, pe domenii de activitate si pe forme de control;

d) modalitati sau tehnici, care se utilizeaza selectiv sau combinat, in functie de situatia completa

activitatii economice si financiare controlate;

Care sunt principalele tehnici de control documentar-contabil ?

A - controlul cronologic si invers cronologic;

B - controlul sistematic sau pe probleme;

C - controlul reciproc;

D - controlul combinat;

E - investigatia de control;

F - analiza si studiul general;

G - comparatia de control;

H - bilantul contabil si anexele acestuia;

I - balantele analitice si sintetice;

J - balanta de control sah.

a) A+B+C+D+E+F+G+I+J;

b) E+F+H+I+J;

c) A+B+C+D+G+H;

d) A+C+F+G+H+I+J.

Care este rolul controlului faptic ?

a) prin care se verifica concordanta dintre sumele soldurilor scriptice din balanta analitica cu soldul

contului din balanta sintetica;

b) de analiza a situatiei economico-financiare;

c) de stabilire a realitatii, existentei si miscarii mijloacelor materiale si banesti;

d) contabil privind concordanta soldurilor lunare.

Care sunt principalele modalitati sau tehnici de control faptic ?

A - inventarierea;

B - expertiva tehnica si analiza de laborator;

C - tehnica controlului inopinat(prin stopaj la sursa);

D - observarea directa;

E - inspectia fizica;

a) A+B+D+E;

b) A+B+C+E

c) B+C+D+E

d) C+D+E

Cum se exercita viza de CF CP

R: Prin semnatura si sigiliul persoanei desemnate

Ce este inventarierea ?

a) tehnica stabilirii soldurilor de activ si de pasiv prin numarare, cantarire, transvazare etc.;

b) modalitatea prin care agentul economic stabileste la un moment dat, intrarile de la furnizori (cat

si diferentele valorice) ce nu s-au decontat, cat si stocurile existente (comparate cu Jurnalele de

TVA);

c) constatarea, la un moment dat, a existentei cantitative si calitative a elementelor de activ si de

pasiv a unei unitati gestionare;

d) procedeul de punctaj contabil cu tertii privind soldurile la un moment dat.

Ce reprezinta observarea directa ?

a) o modalitate utilizata cu prioritate in controlul concomitent si consta in urmarire la fata locului a

modului de organizare si desfasurare a muncii din diferite sectoare de activitate;

b) urmarire la fata locului pentru cronometrarea timpilor de efectuare a sarcinilor, comparandu-i cu standardele in domeniu;

c) observarea directa nu intra in categoria tehnicilor de control, deoarece aceasta tehnica se

foloseste pentru normare in industrie;

d) miscare personalului si bunurilor in industria extractiva.

. Ce presupune inspectia fizica ?

a) nu este o modalitate de control financiar;

b) consta in filmarea personalului in timpul desfasurarii sarcinilor de serviciu (conform sarcinilor

din fisa postului);

c) examinarea activelor si a altor resurse, constatand existenta unui anumit post de activ, a

imobilizarilor sau actelor justificative;

d) este un procedeu de control contabil, cu conditia sa urmareasca doar personalul propriu.

Ce presupune tehnica controlului total si prin sondaj ?

a) - controlul total - cuprinde tot personalul;

- controlul prin sondaj - cuprinde o parte din operatiuni si toate documentele dintr-un sector;

b) - controlul total - cuprinde tot personalul si operatiunile cu tertii;

- controlul prin sondaj - cuprinde toate operatiunile si numai o parte din documente;

c) - controlul total - cuprinde toate operatiunile pana la data controlului;

- controlul prin sondaj - cuprinde numai o parte din operatiuni si documente;

d) - controlul total - cuprinde toate operatiunile si pe intreaga perioada supusa controlului;

- controlul prin sondaj - cuprinde numai o parte din operatiuni si documentele unui sector.

Ce examineaza controlul financiar al programelor informatice ?

A - sistemul informatic asigura prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate conform normelor

contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice si raspunde criteriilor

considerate de normele legale a fi minimale;

B - furnizori de programe prevad clauze in contractere de livrare a acestora, privind intretinerea si

adaptarea programelor si clauze privind eliminarea posibilitatilor de modificare a procedurilor de

prelucrare automata a datelor de catre utilizatori;

C - in cadrul agentului economic sunt stabilite obligatii si raspunderi privind utilizarea sistemelor

informatice de prelucrare automata a datelor;

D - programul este astfel conceput, incat la fiecare operatiune preclucrata sa evidentieze distinct

cota de TVA.

a) B+C+D;

b) A+B+C;

c) A+C+D;

d) C+D.

Ce reprezinta valorificarea constatarilor facute cu ocazia controlului financiar ?

a) evaluarea la cursul pietii a pagubelor constatate;

b) recomandarile facute de organul de control, cu avizul expres al conducatorului organului de

control (eventual aprobare AGA);

c) evaluarea patrimoniului(activitatii economico-financiare) a agentului economic supus

controlului;

d) finalizarea actiunilor de control financiar si aplicarea solutiilor(masurilor corespunzatoare);

. Cand intervine raspunderea disciplinara

a) persoana cu contract de prestari isi incalca cu vinovatie obligatiile proprii de servici ori normele

de comportate(comite abateri disciplinare);

b) persoana cu contract de munca isi incalca cu vinovatie obligatiile proprii de servici si normele de

comportament;

c) o persoana din exteriorul unitatii produce o paguba;

d) o persoana cu contract de prestari(colaborare), produce o paguba unitatii.

Care sunt felurile raspunderii ?

A - raspundere legala;

B - raspundere disciplinara;

C - raspundere contraventionala;

D - raspundere materiala(patrimoniala);

E - raspundere penala.a) B+C+D+E;

b) A+B+C+D;

c) A+C+D+E;

d) A+D+E

Care sunt felurile de sanctiuni contraventionale pe care le poate aplica organul de

control financiar ?

a) totale sau partiale;

b) principale si complementare;

c) interne si externe;

d) individuale si colective.

44. Administrarea generala a finantelor publice......cine administraza?

Raspuns: M.F.P

Care sunt tipurile de raspundere materiala ?

A - raspunderea individuala;

B - raspunderea comuna;

C - raspunderea generala;

D - raspunderea solidara;

E - raspundere in subsidiar.

a) A+B+D+E;

b) A+B+C+D;

c) A+B+C+E;

d) B+C+D+E.

Ce reprezinta angajamentul de plata scris ?

a) documentul de legitimare al debitorului;

b) titlul de creanta pentru debitor;

c) titlu executoriu prin care persoana in cauza, recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa si se

angajeaza pentru acoperirea pagubei ori restituirea sumelor incasate nejustificat;

d) titlul executori emis de unitatea pagubita prin care debitorul isi recunoaste vina si consimte sa

acopere paguba sau sumele incasate nejustificat.

De cine este emisa Decizia de imputare

a) Adunarea Generala a Actionarilor, numai propriilor salariati;

b) Oficiul juridic, numai propriilor salariati;

c) Oficiul juridic atat propriilor salariati cat si celor ce nu au calitatea de salariat dar care au produs

pagube unitatii;

d) managerul unitatii pagubite, numai propriilor salariati.

Cum se constituie Titlul executoriu judecatoresc ?

a) reprezinta un document de constatare a pagubei;

b) se constituie prin investirea in formula executorie, de regula a hotararilor judecatoresti ramase

definitive;

c) constituie un act juridic de constatare si evaluare a pagubelor;

d) reprezinta documentul in baza caruia, Curtea de conturi sau Garda financiara, executa silit

debitorul in cauza.

In ce mod se poate face recuperarea pagubelor , cauzate prin fapte penale ?

A - in natura(prin restituirea lucrului, prin restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, prin

desfiintarea totala sau partiala a unui inscris, si prin orice alt mijloc de reparare);

B - prin plata unei despagubiri banesti;

C - prin documene de plata fara numerar;

D - valori mobiliare(fara drept al creditorilor chirografari);

E - titluri de credit(nominalizate si nenominalizate).

a) A+B;

b) C+D+E;

c) B+C+D+E;

d) A+E.

La ce se refera masurile operative luate in timpul controlului financiar ?

A - depozitarea si pastrarea bunurilor in conditii corespunzatoare;

B - intocmirea corecta si la timp a documentelor la locurile de productie;

C - corectarea erorilor din evidenta tehnic-operativ si contabila;

D - anchetarea persoanelor vinovate de deficiente;

E - inregistrarea plusurilor in gestiune, recuperarea pagubelor.

a) A+B+C+D;

b) B+C+D+E;

c) A+B+C+E;

d) B+C+D.

In ce constau masurile ce se iau in continuare de catre conducerea agentului economic

si a organului care a dispus controlul ?

A - inlaturarea si prevenirea abaterilor;

B - aplicarea sanctiunilor contraventionale;

C - stabilirea raspunderii materiale;

D - anchetarea reprezentantilor legali ai agentlui economic;

E - inantarea la procuratura a dosarelor pentru fapte ce constituie infractiuni.

a) B+C+D+E;

b) A+B+C+E;

c) A+C+D+E;

d) A+B+D.

Ce este abaterea disciplinara ?

a) fapta ce nu are legatura cu unitatea, care consta intr-o actiune sau inactiune, dar prin care s-au

incalcat normele legale, ordinele sau dispozitiile conducatorilor ierarhici;

b) fapta ce nu are legatura cu minca, fiind savarsita inafara orelor de program prin incalcarea

normelor legale ale conducatorilor ierarhici;

c) fapta ce are legatura cu munca si consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de

catre salariar, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul

individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale

conducatorilor ierarhici;

d) fapta ce are legatura cu munca si consta intr-o actiune sau inactiune savarsita fara vinovatie de

catre salariar, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul

individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici;

Ce presupune verificarea documentelor justificative din punct de vedere al formei ?

A - controlul legalitatii documentelor;

B - controlul autenticitatii documentelor;

C - controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor;

D - controlul efectuarii corecte a calculelor;

a) B+C+D;

b) A+B+C;

c) A+C+D;

d) A+D.

Ce presupune verificarea documentelor justificative din punct de vedere al fondului ?

A - controlul legalitatii operatiilor economice si financiare consemnate in documente;

B - controlul realitatii operatiilor economice si financiare consemnate in documente;

C - controlul cadrului juridic;

D - controlul oportunitatii operatiilor economice si financiare consemnate in documente;

E - controlul economicitatii operatiilor economice si financiare consemnate in documente;

F - controlul eficientei operatiilor economice si financiare consemnate in documente;

G - controlul eficacitatii operatiilor economice si financiare consemnate in documente;

a) A+B+C+D+E+F;

b) A+B+D+E+F+G;

c) B+C+D+E+F;

d) B+C+D+E+F+G.

Care este sfera controlului financiar ?

A - regiile autonome;

B - regiile neautonome(cu capital strain);

C - societatile/companiile nationale;

D - societatile comerciale la care statul(direct sau printr-o institutie ori entitate publica) are calitatea

de actionar;

E - alti agenti economici in legatura cu indeplinirea obligatiilor financiare si fiscale fata de stat.

a) A+B+C;

b) A+B+D+E;

c) A+C+D+E;

d) B+D+E.

. Care sunt obiectivele controlului financiar al statului ?

A - modul de respectare a disciplinei economico-financiare si de realizare a prevederilor din

bugetele de venituri si cheltuieli;

B - controlul bugetelor privind protejarea mediului;

C - modul de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a fondurilor financiare de catre

regiile autonome, societatilor comericale, companiilor nationale si societatilor comerciale la

care statul, direct sau printr-o institutie ori autoritate publica, are calitatea de actionar;

D - modul de utilizare a ajutorului de stat: subventii, alocatii, credite cu garantia statului, fonduri,

facilitati etc, potrivit destinatie prevazute de lege.

E - exactitatea si realitarea inregistrarilor in evidente, stabilirea corecta si indeplinirea integrala a

obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;

F - calitatea managementului.

a) A+B+C+E;

b) A+B+D+E;

c) B+C+D+E;

d) A+C+D+E+F

Care sunt principalele reguli de selectare a agentilor economici in vederea efectuarii

controlului financiar al statului ?

A - intr-un an financiar, un agent economic face obiectul unui singur control al contabilitatii, pentru

sinceritatea bilanturilor si determinarea sumelor cu orice titlu statului;

B - este supusa controlului, intreaga perioada scursa de la precedentul control de aceiasi natura si cu

aceleasi obiective, care nu se prescriu;

C - fac exceptie actiunile de documentare, analiza si urmarire a implementarii unor reglementari

care se pot efectua numai dupa notificarea si obtinerea acordului agentului economic, precum si

controlul reclamatiilor cu privire la existenta unor eludari ale legilor financiare si fiscale;

D - durata maxima a unui control la sediul unui agent economic este de trei luni, indiferent de

perioada supusa controlului;

E - controlul este asistat de catre conducatorul agentului economic, iar daca acesta este in

imposibilitatea de a asista controlul, deleaga o persoana de reprezentare cu aprobarea Adunarii

Generale a Actionarilor si cu avizul Curtii de conturi.

a) B+C+D+E;

b) A+B+C+D;

c) A+B+D+E;

d) B+D+E.

De cine tine cont procedura de selectare a agentilor economici in vederea efectuarii

controlului finaciar al statului ?

A - importanta agentului economic(strategiga, nationala, regionala, locala);

B - situatia economico-financiara a agentilor economici(pierderi, arierate);

C - facilitati acordate(ajutor de stat, credite interne si externe cu garantia statului, fonduri

comunitare, fonduri de cofinantare etc);

D - programe de restructurare a activitatii economice;

E - programe de mediu(interne sau externe).

a) A+C+D+E;

b) B+C+D+E;

c) A+B+C+D;

d) A+B+D+E.

Care este scopul Registrului unic de control ?

a) descrierea fazelor controlului financiar si respectiv a deficientelor constatate;

b) evidentierea tuturor controloalelor desfasurate la contribuabili, de catre toate organele de control specializate;

c) evaluarea agentului economic din punct de vedere al conformitatii legale;

d) obligativitatea tinerii si completarii lui numai de agentii economici mari.

. Care este obligatia organului de control financiar referitor la Registrul unic de

control ?

A - de a bara, semna, data si numerota Registrul unic de control de la ultima consemnare;

B - de a consemna in registru, inaintea inceperii controlului;

C - ca inainte de actiunea de control sa consulte actele de control incheiate anterior, ce au legatura

cu domeniul lor de activitate pentru a cunoaste constatarile, masurile luate si modul lor de

indeplinire;

D - de a inscrie numarul si data actului de control;

a) B+C+D;

b) A+C+D;

c) A+B+C;

d) B+D.

Care sunt in principal actele de control intocmite cu ocazia controlului financiar al

statului ?

A - proces verbal de control financiar;

B - proces verbal intermediar;

C - proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

D - nota de constatare;

E - nota unilaterala;

F - nota de analiza a problemelor;

G - nota de prezentare;

H - raport de inspectie fiscala.

a) A+B+C+D+E+F;

b) A+C+D+E+F+G;

c) D+E+F+G+H;

d) A+B+C+D+E+G+H.

Ce este procesul verbal de control ?

A - un act de analiza a deficientelor economico-financiare a agentului economic;

B - un act bilateral care se semneaza de catre organul de control si reprezentantul legal al agentului

economic;

C - intocmit de echipa de control financiar pentru consemnarea deficientelor constatete si

dispunderea de masuri pentru remedierea acestora;

D - se intocmeste in trei exemplare din care unul ramane la agentul economic, unu il ia organul de

control si unul se depune la Oficiul Registrului Comertului.

a) A+D;

b) B+C;

c) A+B;

d) B+D.

Pentru ce situatii se intocmeste Procesul verbal de control intermediar, in cadrul

controlului financiar de stat ?

A - este un act bilateral semnat de organul de control si reprezentantul legal al agentului economic;

B - se intocmeste la unitatile subordonate ale agentului economic;

C - are structura procesului verbal de control si nu poate fi atacat pe cale administativa sau

judecatoareasca;

D - are structura procesului verbal de control si poate fi atacat pe cale administativa sau

judecatoareasca;

E - este anexat la procesul verbal de control financiar ce se intocmeste la agentul economic.

a) A+B+C+E;

b) A+B+D+E;

c) B+C+D+E;

d) A+C+D+E.

Ce reprezinta Plangerea prealabila impotriva Procesului verbal de control financiar ?

A - este calea administrativa de atac prin cae se solicita autoritatii publice(organului de control care

a dispus controlul), reexaminarea procesului verbal de control financiar, in sensul revocarii

acestuia;

B - se depune la directia din care face parte organul de control;

C - se solutioneaza de directia din care face parte organul de control-printr-un compartiment

special;

D - poate fi retrasa de contestator pana la solutionare;

E - se solutionaza de organul competent prin pronuntarea Hotararii juridice fiscale;

F - se solutionaza de organul competent prin pronuntarea Deciziei de solutionare.

a) B+C+D+E+F;

b) A+B+C+D+E;

c) A+B+C+D+F;

d) C+D+E+F.

Ce cuprinde Decizia de solutionare ?

A - in preambul - denumirea organului de control investit cu solutionarea, date de identificare

privind contestatorul, numarul de inregistrare al plangerii si obiectul cauzei;

B - considerentele - respectiv motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de

control competent in emiterea deciziei;

C - dispozitivul - cuprinde solutia pronuntata, calea de atac, termenul de contestare si instanta;

D - incheierea - cuprinde componenta comisiei de solutionare cu numele, prenumele si semnaturi.

a) A+C+D;

b) A+B+C;

c) B+C+D;

d) B+D.

Ce se poate formula impotriva Procesului verbal de control financiar ?

a) actiune judecatoreasca la Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are sediul agentul economic;

b) actiune judecatoreasca la Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are domiciliul agentul economic;

c) contestatie financiara;

d) plangere prealabila;

. Care este obiectivul fundamental al controlului fiscal ?

a) Programul guvernului;

b) legilor economico-financiare;

c) Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala;

d) regulamentele de organizare si functionare a agentului economic privind calculul, inregistrarea si

virarea obligatiilor fiscale;

Ce include respectarea cadrului legal cu privire la controlul fiscal ?

A - impozitele si taxele datorate bugetelor de stat si bugetelor locale;

B - obligatiile contribuabililor;

C - modul de calcul si plata;

D - prevederile fiscale de administrare a impozitelor si taxelor;

E - atributiile Curtii de conturi pe linie fiscala.

a) A+C+D+E;

b) A+B+C+D;

c) B+C+D+E;

d) A+B+C+E.

Care sunt principiile pe care se bazeaza impozitele si taxele ?

A - neutralitatea masurilor fiscale;

B - certitudinea impunerii, pe baza de norme juridice, clare;

C - eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal;

D - pluralitatea obligatiilor fiscale;

a) A+B+C;

b) A+C+D;

c) B+C+D;

d) A+B+D.

Care sunt atributiile controlului fiscal ?

A - constatarea si investigarea fiscala a actelor si faptelor contribuabilului, privind legalitatea si

conformitatea declaratiilor fiscale si corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale;

B - analiza si evaluarea informatiilor fiscale;

C - sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si

combaterea abaterilor de la prevederile legale;

D - anchetarea cazurilor de lipsuri(materiale si banesti) cu efect direct asupra obligatiilor fiscale.

a) A+D;

b) A+B+C;

c) A+B+D;

d) B+C+D.

In legatura cu ce, controlul financiar are ca obiectiv general ansamblul activitatilor

desfasurate de organele fiscale ?

A - raportarea periodica Curtii de conturi, privind evidenta si urmarirea contribuabililor;

B - inregistrarea fiscala;

C - declararea, stabilirea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate

bugetului general consolidat;

D - solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale;

a) A+C+D;

b) A+B+C;

c) B+C+D;

d) A+D.

Care este obiectul controlului fiscal ?

A - bazele de impunere;

B - legalitatea si conformitatea decalratiilor fiscale;

C - corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili;

D - respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile;

E - stabilirea diferentelor obligatiilor de plata precum si accesoriile aferente acestora;

F - auditarea fondurilor derulate prin programele ISPA (pentru infrastructura) si SAPARD (pentru

agricultura si dezvoltare rurala);

a) A+C+D+E+F;

b) A+C+F;

c) B+C+D+F;

d) A+B+C+D+E.

Cum se clasifica controlul fiscal dupa intinderea sa?

a) control normativ si control legal;

b) control general si control partial;

c) control cronologic si invers cronologic;

d) control intern si control extern.

Ce reprezinta notiunea de "creante fiscale" ?

a) drepturi patrimonoale care rezulta din raportul de drept material fiscal;

b) dreptul nepatrimoniale sau acesorii;

c) drepturi legale rezultate din principiile fiscalitatii;

d) obligatii ale contribuabililor de a depunde declaratii fiscale.

Care este perioada supusa controlului fiscal ?

a) - pentru contribuabilii mari-incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior, cu respectarea

termenului de prescriptie;

- pentru celelalte categorii de contribuabili - se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimi trei

ani fiscali, pentru care exista obligatia depunerii decalratiilor fiscale;

b) - pentru contribuabilii mari - incepe de la ultimul control dar nu mai mult de cinci ani;

- pentru celelalte categorii de contribuabili - se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimi cinci

ani fiscali, pentru care exista obligatia depunerii decalratiilor fiscale.

c) - pentru contribuabili mari-incepe de la ultimul control fiscal, dar nu mai putin de cinci ani;

- pentru celelalte categorii de contribuabili-anual;

d) - pentru contribuabilii mari-incepe de la ultimul control dar cu respectarea termenului de

prescriptie;

- pentru contribuabili mici

Care sunt regulile de aplicare generala a Codului fiscal

A - teritoriul Romaniei reprezinta aria de aplicare a prevederilor Codului fiscal;

B - moneda nationala a Romaniei este moneda de calcul si plata a impozitelor si taxelor;

C - neluarea in considerare a tranzactiei care nu are scop economic sau este efectuata de catre un

contribuabil inactiv;

D - ajustarea sumei venitului si cheltuielii in cadrul unei tranzactii in cadrul unei persoane afiliate;

E - veniturile obtinute din Romania;

a) A+B+C+D;

b) A+C+D+E;

c) B+C+D+E;

d) A+B+D+E.

Care sunt partile din raportul juridic fiscal, cu privire la controlul fiscal ?

A - statul;

B - organul de control fiscal implicat in contestare;

C - unitatile administrativ teritoriale;

D - contribuabilul si alte persoane ce dobandesc drepturi in cadrul acestui raport;

a) A+C+D;

b) A+B+C;

c) B+C+D;

d) B+C.

Care este componenta Agentiei Nationala de Administrare Fiscala ?

A - directia de control fiscal;

B - unitatile sale teritoriale din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice;

C - unitatile sale teritoriale din cadrul Garzii financiare;

D - compartimentele de specialitate ale unitatilor administratiei publice locale.

a) A+B+C;

b) A+B+D;

c) B+C+D;

d) A+C+D.

Ce se intelege prin obligatii fiscale ?

A - de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz impozitele, taxele, contributiile si

alte sume datorate bugetului general consolidat;

B - de a calcula si inregistra in evidentele contabile obligatiile fiscale datorate;

C - de a plati la termenele legale obligatiile fiscale;

D - de a platii dobanzii si penalitati la obligatiile fiscale datorate;

E - de a calcula, retine si inregistra in evidentele contabile si de plata la termenele legale, obligatiile

ce se realizeaza prin stopaj la sursa.

F - de a contesta, in termeni legali si justificat actele de control fiscal.

a) A+C+D+E+F;

b) A+D+E+F;

c) B+C+D+E+F;

d) A+B+C+D+E+F

Care este baza desfasurarii activitatii organelor de control fiscal ?

A - exhaustivitate;

B - norme etice;

C - valori civice;

D - principii fundamentale.

a) A+B;

b) A+C;

c) A+D;d) B+D.

. Ce cuprind normele etice ce stau la baza controlului fiscal ?

A - aptitudini profesional-intelectuale, dobandite prin pregatire si instruire profesionala;

B - relatii de colaborare cu organele specializate(Curtea de conturi);

C - aplicarea principiului relativitatii;

D - acceptarea unui cod comun de valori etice, promovat de autoritatea fiscala, precum si a

existentei unei indatori fata de societate.

a) A+B;

b) A+D;

c) A+C

d) B+D

. Care sunt cerintele de baza ale normelor etice privind controlul fiscal ?

A - independenta;

B - credibilitatea;

C - profesionalismul;

D - calitatea serviciilor.

a) B+C+D;

b) A+B;

c) A+B+C;

d) A+D.

Care sunt principiile fundamentale ce trebuie respectate de persoanele care exercita

controlul fiscal?

A - integritatea;

B - obiectivitatea;

C - legalitatea;

D - confidentialitatea;

E - competenta;

F - egalitatea.

a) A+C+D+E+F;

b) A+B+D+E+F;

c) A+B+C+D+E;

d) B+C+D+E+F.

Dupa ce criterii se selecteaza contribuabili in vederea controlului fiscal ?

A - criterii materiale-constatarile controlului anterior si indicii de evaziune;

B - criterii fiscale-depunerea declaratiei, plata obligatiilor, cereri de rambursare;

C - criterii morale-gradul de seriozitate al contribuabilului;

D - criterii privind egalitatea in fata legii;

E - criterii generale prioritare de selectare, elaborate la nivel central, cu posibilitatea ierahizarii si

completarii locale;

F - categoriile de contribuabili-mari si mici si mijlocii.

a) A+B+C+D+E+F;

b) A+B+D+E+F;

c) B+C+D+E+F;

d) A+C+D+E+F.

Care sunt metodele moderne de selectare a contribuabililor pentru controlul fiscal ?

A - evaluarea riscului la evaziune;

B - selectarea aleatorie, a unui esantion reprezentativ dintre contribuabili, urmata de controlul

esantionului;

C - studiul acivitatii normale de control fiscal;

D - analiza informatiilor din declaratiile fiscale;

E - analiza financiara;

F - anticiparea riscului;

G - selectarea automata bazata pe sistemul informatic si pe cooperare intre expertii din domeniul

controlului fiscal si cei ai tehnologiei informatiei;

H - metoda coltului nord-vest.

a) A+C+D+E+F+G+H;

b) A+B+D+E+F+G+H;

c) B+C+D+E+F+G+H;

d) A+B+C+D+E+F+G

Unde se desfasoara de regula controlul fiscal ?

a) in spatiile de lucru ale contribuabilului, care are obligatia sa puna la dispozitie un spatiu adecvat

si logistica necesara desfasurarii controlului;

b) la sediul organului fiscal;

c) la domiciliul unei terte persoane, care poate sa ofere conditii superioare de confort;

d) in orice loc, inclusiv in alta localitate sau judet.

Cand se desfasoara controlul fiscal, ca timp ?

a) in afara orelor de program ale contribuabilului pentru a nu-i afecta derularea activitatii;

b) in afara orelor de program ale contribuabililor dar cu avizul Curtii de conturi;

c) in timpul programului de lucru al contribuabilului.Se poate desfasura si in afara programului de

lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului

fiscal;

d) in timpul programului de lucru al contribuabilului; Se poate desfasura si in afara programului de

lucru al contribuabilului, numai cu aprobarea conducatorului organului fiscal.

In ce limite de timp se desfasoara controlul fiscal ?

a) mai mare de o luna.La marii contribuabili sau la cei cu sedii secundare, durata controlului nu

poate fi mai mare de doua luni;

b) mai mare de trei luni. La marii contribuabili sau la cei cu sedii secundare, durata controlului nu

poate depasi sase luni;

c) mai mare de doua luni;

d) mai mare de patru luni;

Care este metodologia derularii controlului fiscal conform regulilor prevazute in

Codul de procedura fiscala ?

A - are in vedere examinarea tuturor starilor de fapt fiscale si raporturile juridice care sunt relevante

pentru impunere;

B - se efectueaza asa incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a agentului economic;

C - se efectueaza o singura data pentru fiecare taxa, impozit, contributie si alte sume datorate

bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii;

D - se efecuta pe baza principiilor independentei unicitatii autonomiei, ierahizarii, teritorialitatii si

descentralizarii;

E - se organizeaza si se desfasoara pe baza unor programe anuale, trimestriale, lunare;

F - se subordoneaza politicului administrativ;

a) A+B+C+D+E;

b) A+C+D+E+F;

c) A+B+C+E+F;

d) B+C+D+E+F.

Ce presupune principiul legalitatii in controlul fiscal ?

a) orice actiune de control fiscal se desfasoara daca personalul are competenta legala;

b) orice actiune de control fiscal se desfasoara daca este cuprinsa intr-un plan tematic;

c) orice actiune de control fiscal poate fi efectuata daca este prevazuta intr-un act normativ

domeniului supus procedurii de control;

d) orice actiune de control fiscal se desfasoara daca operatiunile, verificate sunt stipulate si in

Constitutie;

Ce presupune principiul competentei in controlul fiscal ?

a) toate situatiile se trateaza avand la baza pregatirea organului de control;

b) toate situatiile se trateaza prin rationament profesional;

c) toate situatiile se trateaza identic, in vederea aceluiasi cadru legal;

d) toate situatiile se supun principiului confidentialitatii si personalitatii;

Ce presupune responsabilitatea de control fiscal ?

a) impune satisfacerea tuturor intereselor contribuabilului si asumarea responsabilitatii cu privire la

constatarile inscrise in procesul verbal de control fiscal;

b) nu impune satisfacerea tuturor intereselor contribuabilului dar impune asumarea responsabilitatii

cu privire la constatrile inscrise in procesul verbal de control fiscal;

c) impune atragerea la bugetul statului a cat mai multor obligatii fiscale;

d) impune atragerea la bugetul statului a cat mai multor obligatii fiscale fara asumarea

responsabilitatii cu privire la constatarile inscrise in procesul verbal de control fiscal, intrucat

obligatia punerii la dispozitie a documentelor in baza carora s-a facut controlul fiscal, revine

contribuabilului;

Care sunt obligatiile organului de control fiscal

A - sa apere demnitatea functiei si sa nu lezeze prestigiul autoritatii controlului fiscal;

B - sa nu raspunda la provocari adresate de orice persoana, cu care vine in contact prin natura

activitatii, cu privire la persoana sa, colegi sau institutia din care face parte;

C - sa nu fie afiliat politic;

D - sa prezinte legitimatia de serviciu in orice situatie pentru a apara demnitatea sa sau prestigiul

institutiei;

a) A+C;

b) A+D;

c) B+C;

d) A+B.

Care este principala atributie a Comisiei fiscale centrale ?

a) sanctionarea tuturor incalcarilor legale respectiv Codul fiscal de catre organele de control fiscal;

b) intocmirea planurilor de control fiscal anuale, defalcate pe semestre si trimestre si transmiterea

lor organelor de control teritoriale;

c) aplicarea unitara a prevederilor controlului fiscal conform politicilor legislatiei fiscale;

d) anchetarea persoanelor de control fiscal atunci cand savarsesc abateri disciplinare;

Ce reprezinta Avizul de control ?

a) exercitiul autoritatii de stat acordat organului de control;

b) documentul prin care organele de control sunt imputernicite sa efectueze controlul fiscal;

c) atesta imputernicirea speciala a titularului in fata contribuabilului;

d) actul prin care inainte de desfasurarea controlului fiscal, organul de control fiscal instinteaza

contribuabilul cu privire la actiunea de control fiscal ce urmeaza a se efectua la acesta.

Care sunt principalele acte intocmite cu ocazia controlului fiscal ?

A - Avizul de control fiscal;

B - Avizul organului teritorial fiscal;

C - legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu;

D - Invitatia contribuabilului la sediul organului fiscal;

E - proces-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri;

F - proces-verbal de sigilare/desigilare;

G - Nota explicativa;

H - Raportul de control fiscal;

I - Proces-verbal de control inopinat/incrucisat/de cercetare la fata locului;

J - Declaratia controbuabilului la finalizarea controlului fiscal;

K - Nota de raportare a rezultatului controlului;

a) A+C+D+E+F+G+H+I+J+K;

b) A+C+D+E+F+G+H+I+J;

c) A+B+C+D+E+H+I+K;

d) C+D+E+F+G+I+J+K.

Ce reprezinta legitimatia de inspectie ?

A - atesta imputernicirea speciala a titularului in fata controbuabilului;

B - implica exercitiul autoritatii de stat;

C - este valabila numai insotita de ordinul de serviciu;

D - este valabila numai de BI/CI(buletin de identitate sau carte de identitate).

a) A+B+C;

b) A+C+D;

c) B+C+D;

d) A+B+D.

. In ce limite poate organul fiscal sa faca aprecieri privind starea de fapt fiscala ?

a) sa nu aprecieze limitele atributiilor si competentelor ce-i revin, relevanta starilor de fapt fiscale;

b) sa nu aprecieze in limitele generale fiscale,relevanta starilor de fapt fiscale;

c) sa aprecieze in limitele atributiilor si competentelor ce-i revin, relevanta starilor de fapt fiscale si

sa adopte solutia admisa de lege;

d) sa aprecieze in limitele generale juridice-fiscale, relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte

solutia in varianta cand la bugetul general consolidat se preiau sumele cele mai mari;

La ce se refera atributiile si obligatiile organului fiscal ?

A - instinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce-i revin in desfasurarea procedurii,

potrivit legii fiscale;

B - este indreptati sa examineze din oficiu, starea de fapt fiscala folosind informatii si documente;

C - are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt fiscala si sa indrume contribuabilul

pentru depunerea declaratiilor si altor documente pentru corectarea situatie fiscale;

D - decide asupra felului si volumului examinarilor in functie de situatia concreta si limitele legale;

E - indruma contribuabilul in aplicarea legislatiei fiscale;

F - obligatia de a lua informatii privind starea fiscala de la diverse persoane(sot, sotie,

psihoterapeut, preot, avocati, experti etc);

a) A+B+C+E+F;

b) A+B+C+D+E;

c) B+C+D+E+F;

d) A+C+D+E+F.

Care sunt elementele privind procedurile specifice de exercitare a controlului fiscal ?

A - competenta organului fiscal;

B - actele emise de organele fiscale;

C - adminstrarea si aprecierea probleor;

D - calcularea si prelungirea termenelor.

a) A+B+C+D;

b) A+C+D+E;

c) B+C+D+E;

d) B+D+E.

. La ce refera competenta legala generala a organelor de control fiscal ?

A - stabilirea sarcinilor si a raspunderilor contribuabililor;

B - administrarea creantelor fiscale(cu exceptia obligatiilor fiscale care se datoreaza in vama si care

se administreaza de catre organlele vamale);

C - enuntarea normelor de aplicare a prevederilor legale in administrare fiscala;

D - exercitarea controlului.

a) A+B+C;

b) A+C+D;

c) B+C+D;

d) A+B+D.

. Cui revine competenta teritoriala pentru administrarea impozitelor,

taxelor,contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidate ?

A - organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domeniul fiscal al contribuabilului(in cazul

impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa);

B - organului administrativ(orasului sau municipiului inclusiv Bucuresti cu sectoarele) pe al carui

teritoriu se realizeaza in intregime sau cu preponderenta cifra de afaceri(cazul contribuabililor

nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent);

C - organului fiscal pe al carui teritoriu se realizeaza in intregime sau cu preponderenta cifra de

afaceri(cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printrun

sediu permanent);

D - altor organe fiscale, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice; in cazul impozitelor si

taxelor, contributiilor sau altor sume datorate bugetului general consolidat, in cazul marilor

contribuabili;

a) A+B+C;

b) B+C+D;

c) A+C+D

d) B+D.

Cui revine competenta teritoriala pentru administrarea obligatiilor in cazul in care

contribuabilul are obligatii de plata la sedii secundare ?

a) organului administrativ municipal sau comunal;

b) organului central fiscal(Agentia Nationala de Administrare Fiscala-directia specializata cu aceste

probleme);

c) organul administrativ in a carui raza teritoriala acestea se afla situate;

d) organul fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate;

Cui revine competenta teritoriala(speciala),in cazul in care contribuabilul nu are

domiciliul pe teritoriul Romaniei ?

a) Ministerului Finantelor Publice;

b) Agentia Nationala de Aministrare Fiscala prin structurile externe;

c) organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale

fiscale;

d) organului administrativ pe raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor

legale fiscale, respectiv se obin veniturile, alte beneficii sau valori patrimoniale care constituie

baza de impunere;

In ce conditii exista conflict de interese intre doua sau mai multe organe fiscale ?

A - competente;

B - neutre;

C - necompetente;

D - egal-neutre

a) A+B;

b) A+C;

c) A+D;

d) B+C.

Cum se procedeaza cand conflictul de interese se refera la conducatorul organului

fiscal ?

a) organul de control fiscal va fi format dintr-o echipa de minim trei persoane;

b) conducatorul organului fiscal va purta negocieri de conciliere(anterioare controlului fiscal);

c) conducatorul organului fiscal este obligat sa instinteze organul ierarhic superior;

d) conducatorul organului fiscal este obligat sa instinteze organele de politie;

De cine se exercita administrarea generala a finantelor publice ?

a) Parlamentul Romaniei;

b) Guvernul Romaniei;

c) Curtea de Conturi a Romaniei;

d) Ministerul Finantelor Publice;

Cum este organizat si functioneaza Ministerul Finantelor Publice ?

a) ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu presonalitate juridica in subordinea

Parlamentului;cu rol de investitii publice in dezvoltarea economica a Romaniei;

b) ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, personalitate juridica in subordinea

Guvernului, cu rol de sinteza care aplica strategia Guvernului in domeniul finantelor publice;

c) ca organ cu personalitate juridica, care asigura utilizarea parghiilor finaciare si valutare in

subordinea Parlamentului pentru dezvoltarea economico-sociala;

Care sunt principalele obiective ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ?

A - colectarea veniturilor bugetului de stat;

B - aplicarea unitara a prevederilor legale privind obligatiile fiscale in domeniul sau de activitate;

C - aplicarea unui tratament echitabil tuturor controbuabililor;

D - aplicarea masurilor specifice in domeniul vamal;

E - elaborarea planurilor de strategie economico-sociala pe termen lung;

a) A+C+D+E;

b) A+B+C+D;

c) B+C+D+E;

d) A+B+C+E.

Ce fel de control exercita Garda Financiara ?

a) control operativ si inopinat (prin sondaj)

b) control financiar-fiscal;

c) control fiscal;

d) control fiscal-operativ

Care este structura Garzii Financiare ?

A - Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

B - Comisariatul General;

C - Sectiile Judetene;

D - Comisariatul municipiului Bucuresti

a) A+B+C;

b) A+B+D;

c) A+C+D;

d) B+C+D

. De cine sunt coordonate obiectivele de control ale Garzii Financiare ?

a) Comisariatul Teritorial fiscal sau Comisariatul municipiului Bucuresti si sectiile sectoarelor

arondate;

b) Comisariatul general in colaborare cu CCR

c) Comisariatele sectiilor judetene sau Comisariatul municipiului Bucuresti pentru sectoarele

arondate;

d) Sectiile financiare ale GF.

Care este tipul de control utilizat in actiunile de control ale Garzii Financiare ?

a) operativ si inopinat;

b) continuu;

c) fiscal;

d) fiscal si comerical.

Care sunt actele de control ale Garzii Financiare ?

a) acte administrative fiscale de control operativ si inopinat;

b) acte administrative de control operativ si inopinat;

c) acte administrativ-juridice de control fiscal(operativ si inopinat);

d) acte normative de control fiscal.

Ce mentiune trebuie facuta in mod special in actele de control incheiate de Garda

Financiara ?

a) ca agentul economic este infara cadrului legal privind administrarea fiscala;

b) tuturot obligatiilor fiscale sustrase;

c) ca la controlul efectuat au participat minim trei comisari;

d) ca forma controlului efectuar este - operativ si inopinat.

Ce prezinta comisarii Garzii Financiare la inceputl controlului. ?

a) ordinul de serviciu(care este permanent), legitimatia si insigna;

b) ordinul de serviciu(nominalizat pentru fiecare agent economic), legitimatia si insigna;

c) legitimatia si insigna;

d) legitimatia si BI/CI(buletin de identitate si carte de identitate);

Care este scopul controlului intern(managerial).?

a) verificarea legalitatii, reguralitaii si conformitatii operatiilor identificand slabiciunile sistemului

de control intern care au generat erorile, gestiunea defectuasa sau frauduloasa;

b) verificarea legalitatii, reguralitaii si conformitatii operatiilor in vederea consilierii

managementului de la cel mai inalt nivel, pentru luarea deciziilor optime;

c) consilierea managementului de linie pentru remedierea slabiciunilor care au generat erori,

gestiune defectuasa sau frauduloasa;

d) auditarea faptelor prin care s-au produs prejudicii entitatii publice.

Care sunt domeniile controlului intern(managerial) ?

A - programului anual de control extern in vederea legalitatii si sinceritatii;

B - veniturile publice(stabilirea, inregistrarea debitelor si urmarirea incasarilor);

C - veniturile si cheltuielile societatilor nationale, companiilor nationale sia altor persoane juridice

de drept privat care utilizeaza fonduri publice si/sau administreaza patrimoniul public;

D - cheltuielile publice gestionate de ordonatorii principali, secundari, tertiari ai bugetului de stat,

bugetului asigurarilor generale, fondurile extrabugetare precum si ai bugetelor colectivitatilor

locale;

E - utilizarea fondurilor publice externe, rambursabile si nerambursabile, inclusiv a fondurilor

europene;

a) A+B+C+D;

b) A+C+D+E;

c) B+C+D+E;

d) A+B+C+E;

Care sunt obiectivele controlului intern ?

A - realizarea la un nivel corespunzator de calitate a obiectivelor entitatilor publice in conditii de

regularitate, eficacitate si eficienta;

B - protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

C - dezvoltarea unui sistem de colectare, prelucrare, difuzare si stocarea informatiilor, precum si a

unor sisteme si proceduri de informare publica adecvate prin rapoarte periodice;

D - elaborarea strategiei de dezvoltare a entitatii publice in vederea atragerii fondurilor europene si

extraeuropene;

a) A+C+D;

b) A+B+C;

c) B+C+D;

d) C+D.

De cine sunt stabilite formele de control intern ?

a) controlul intern;

b) Adunarea Generala a Actionarilor;

c) auditul intern;

d) management.

Ce categorii principale de control cuprinde sistemul de control intern ?

A - autocontrolul propriilor activitati;

B - controlul mutual sau reciproc;

C - controlul ierarhic;

D - controlul partenerial;

E - controlul inopinat prin sondaj.

a) A+B+D+E;

b) A+C+D+E;

c) A+C+E;

d) A+B+C+D.

Ce forme de control mai poate stabili managerul (care presupun costurisuplimentare,avand reguli procedurale distincte,fiind chiar structuri de sine statatoare ?

A - control financiar al Curtii de conturii;

B - controlul de calitate;

C - controlul financiar de gestiune(patrimonial);

D - controlul financiar-contabil;

E - controlul administrativ;

F - inspectii;

G - controlul Garzii financiare.

a) A+B+C+D+F;

b) B+C+D+E+F;

c) A+B+C+D+G;

d) A+C+D+G.

La ce se refera managementul financiar-contabil eficient ?

A - sistemele legale si administrative cat si la procedurile adecvate pentru a permite agentului

economic sa conduca entitatea astfel incat sa asigure utilizarea corecta a fondurilor;

B - acualizarea si legitimizarea cheltuielilor;dirijarea acestora in concordanta cu regulamentele;

C - luarea masurilor pentru a preveni orice incalcarea a legii si de a recupera orice paguba provocata

de nereguli sau neglijenta;

D - anchetarea ce se fac vinovati de pagube sau nereguli.

a) A+B+D;

b) A+C+D;

c) B+CD;

d) A+B+C.

. Ce asigura controlul intern(managerial) ?

A - programele isi ating scopurile;

B - resursele utilizate pentru realizarea programelor sunt in corcondanta cu scopurile si obiectivele

agentului economic;

C - programele sunt protejate impotriva fraudei si proastei gestiuni;

D - informatiile sunt obtinute la timp, sunt mentinute, raportate si utilizate in procesul decizional;

E - s-au luat masurile necesare cu cei care au comis abateri respectiv au fost anchetati, iar situatia a

fost raportata Garzii financiare.

a) A+C+D+E;

b) A+B+D+E;

c) A+B+C+D;

d) B+C+D+E.

Cui revine organizarea si monitorizarea controlului managerial(intern) ?

a) auditului intern;

b) Adunarii Generale a Actionarilor;

c) Curtii de conturi prin reprezentantul sau legal care controleaza sisemul de control managerial;

d) conducerii (Managementului)

Ce reprezinta mediul de control ?

a) toate organele de control din entitate;

b) toate strcturile de control interne si externe;

c) atitudinea generala, constientizarea si actiunile intreprinse de management privind sistemul de

control

d) toate structurile entitatilor publice respectiv locurile reprezentat sfera de actiune a controlului

managerial;

Care sunt factorii mediului de control ?

A - functionari ai Consiliului de administratie si Comitetului de directie;

B - filosofia manageriala si stilul de operare;

C - imaginea entitatii privita din mediul extern;

D - structura organizatorie a agentului economic si metodele de desemnare a autoritatii si

responsabilitatii;

E - sistemul de control managerial incluzand functia de audit intern, politicile si procedurile de

personal si speparare a indatoririlor;

a) A+B+C+D;

b) A+C+D+E;

c) A+B+D+E;

d) B+C+D+E;

Care sunt obiectivele controlului managerial(intern) legate de sistemul contabil ?

A - executarea tranzactiilor in concordanta cu autorizarea generala sau specifica conducerii;

B - inregistrarea tuturot tranzactiilor si a altor evenimente cu promtitudine, cu suma corecta, in

conturile adecvate si in perioada contabila adecvata;

C - permiterea acesului la active si inregistrarea lor in conformitate cu atutorizarea conducerii;

D - compararea activelor inregistrate cu activele existente la intervale rezonabile si luarea masurilor

pentru eventualele diferente;

E - realizarea sarcinilor ce se iau in continuare(dupa control) ca masuri de valorificare a

constatarilor consemnate de catre organele Garzii financiare.

a) A+B+C+D;

b) A+C+D+E;

c) C+D+E;

d) B+C+D+E.

Ce obligatie are conducatorul entitatii publice referitor la controlul financiar

preventiv ?

A - sa intocmeasca programul semestrial, trimestrial si lunar cu obiectivele si persoanele care vor

exercita controlul financiar preventiv;

B - sa organizeze controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul

compartimentului contabil de specialitate financiar-contabil;

C - sa stabileasca proiectele de operatiuni supuse controlului finaciar preventiv propriu,

documentele justificative si cirucitul acestora;

D - sa desemneze persoanele din cadrul compartimentului de specialitate, care sa exercite prin viza

controlul finaciar preventiv propriu.

a) A+B+D;

b) A+C+D;

c) B+C+D;

d) A+B+C.

Cum procedeaza persoana desemnata sa exercite controlul finaciar preventiv atunci

cand constata ca cel putin un element din Lista de control nu este indeplinit ?

A - refuza motivat, inscris, acordarea vizei de control finaciar preventiv propriu;

B - consemneaza refuzul in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control finaciar

preventiv(se anexeaza si un exemplar al liste de control);

C - aduce la cunostiinta ordonatorului de credite refuzul de viza, insotit de documentele

justificative;

D - restituie compartimentului de specialitate care a initiat operatiunea, celelalte documente;

E - anunta in scris Curtea de conturi in termen de trei zile.

a) A+B+C+D;

b) A+B+C+E;

c) A+B+D+E;

d) B+C+D+E

Cum se exercita viza de control financiar preventive propriu ?

a) semnatura persoanei desemnate;

b) aplicarea sigiliului persoanei desemnate;

c) raport de prezentare al persoanei desemnate;

d) semnatura si sigiliul persoanei desemnate.

Cum este definita coruptia in cele doua modalitati ale sale asa cum este stipulata in

Conventia Consiliului Europei ?

A - coruptia activa: "Promisiunea, oferirea sau darea, cu intentie, de catre orice persoana, direct sau

indirect, a oricarui folos necuvenit catre un functionar public pentru sine ori pentru altul, in

vederea indeplinirii ori abtinerii de la a indeplini un act in exercitiul functiilor sale";

B - coruptia este "Promisiunea, oferirea sau darea, cu intentie, de catre orice persoana, direct sau

indirect, a oricarui folos necuvenit catre un functionar public pentru sine ori pentru altul, in

vederea indeplinirii ori abtinerii de la a indeplini un act in exercitiul functiilor sale, respectiv

numai cele privitoare la fondurile Uniunii Europene";

C - coruptia pasiva: "Solicitarea ori primirea, cu intentie, de catre un functionar public direct sau

indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul sau acceptarea unei oferte sau

promisiuni a unui astfel de folos, in indeplinirea ori abtinerea de a indeplini un act in exercitiul

functiilor sale";

D - coruptia pasiva: "Solicitarea ori primirea, cu intentie, de catre un functionar public direct sau

indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul sau acceptarea unei oferte sau

promisiuni a unui astfel de folos, in indeplinirea ori abtinerea de a indeplini un act in exercitiul

functiilor sale, respectiv numai cele privitoare la fondurile Uniunii Europene";

a) A+D;

b) A+B;

c) A+C;

d) C+D.

Ce obligatie au persoanele de control in exercitarea atributiilor de serviciu

referitoare la masurile de prevenire a coruptiei ?

A - sa instinteze organele de urmarire penala sau organul de constatare a savarsirii infractiunilor

abilitate de lege, cu privire la orice date ca s-a efectuat o operatiune ce poate atrage raspundere

penala;

B - in cursul efectuarii actului de control, sa procedeze la asigurarea si conservarea urmelor

infractiunii, a corpurilor delicte si a oricaror mijoace de proba ce pot servii organelor de

urmarire penala;

C - pe perioada efectuarii controlului financiar-fiscal sa anunte urgent Curtea de conturi si Consiliul

de administratie al organului ierarhic superior despre orice mijolc de proba ce ar putea constitui

fapte de natura penala;

D - pe perioada efectuarii controlului financiar-fiscal sa anunte urgent Garda financiara si Consiliul

de administratie al organului ierarhic superior despre orice mijolc de proba ce ar putea constitui

fapte de natura penala.

a) A+B;

b) A+C;

c) B+C;

d) B+D.

Care sunt obiectivele controlului angajarii personalului in functia de gestionar ?

A - verificarea organigramei, a statutului si contractului de societate privind necesitatea angajarii

unor persoane in functia de gestionar;

B - verificarea prevederilor legale privind angajarea in functia de gestionar, a aspectelor privind

varsta, complexitatea gestiunilor si stagiul in munca de gestionar;

C - existenta relatiilor politiei cu privire la antecedentele penale ale persoanelor incadrate in functii

gestionare;

D - existenta dovezii eliberate de agentul economic la care persoana respectiva a fost anterior

angajata, din care sa rezulte daca a produs pagube, natura acestora si daca au fost acoperite;

E - existenta avizului scris al celorlalti gestionari in cazul in care gestiunea este incredintata mai

multor persoane.

a) A+B+C+D;

b) A+B+D+E;

c) B+C+D+E;

d) A+C+D+E;

. In ce situatii persoanele nu pot fi angajate in functia de gestionar ?

A - aflata in curs de urmarire penala sau de judecata pentru savarsirea unei infractiuni;

B - care a savarsit o infractiune si a intervenit amnistia(in cursul urmaririi penale, a judecatii sau

dupa condamnare).Restrictia se aplica doi ani;

C - careia i sa suspendat conditionat executarea pedepsei.Restrictia se aplica in cursul termenului de

proba si doi ani de la exirarea acestui termen;

D - condamnata pentru savarsirea unei infractiuni chiar daca a fost gratiata;

E - care a implinit varsta de 60 de ani;

a) A+C+D+E;

b) A+B+C+E;

c) B+C+D+E;

d) A+B+C+D.

Cum este definita ca fiind garantia materiala ?

a) un scop al conducerii aferent patrimoniului;

b) un mijloc legal sau conventional de asigurare a exectutarii obligatiilor;

c) un mijoc de plata in avans pentru bunurile materiale primite in gestionare;

d) un act de echitate profesionala.

Care sunt obiectivele controlului garantiilor materiale ?

A - obligatia gestionarului de a constitui garantia in numerar sau suplimentara;

B - existenta contractului inchiat in scris pentru constituirea garantiei;

C - respectarea normelor potrivit carora: garantiile reciproce intre gestionari nu sunt admise;aceeasi

persona nu poate constitui garantii pentru mai multi gestionari;cel care constituie garantie are

obligatia sa declare, in scris, daca a mai constituit alte garantii;

D - respectarea prevederii privind varsta de activitate la gestionari(60 de ani);

a) A+B+C;

b) A+C+D;

c) A+B+D;

d) B+C+D.

In ce documente este prevazuta raspunderea personalului Garzii Financiare ?

Raspuns: Codul de procedura fiscala, statutul functionarului public si codul muncii

. Ce urmaresc obiectivele privind garantia suplimentara ?

A - garantiile suplimentare s-au constituit in timpul perioadei de gestionare si in cuantum legal;

B - garantiile suplimentare s-au constituit inainte de incredintarea gestiunii si in cuantum legal;

C - s-au consemnat la banci sumele egale cu cele retinute in cazul constituirii garantiilor

suplimentare in numerar;

D - s-au luat inscriptiuni ipotecare pentru bunurile imobile aduse garantie;

E - imobilele sunt in propietatea celor care ofera garantii;

F - bunurile mobile oferite in garantie fac obiectul unui contrac de gaj(amanet), prin care se pune in evidenta, acordul partilor de a constitui garantia.

G - obligatiile asumate de terte persoane de a acoperii eventualele pagube;

H - evaluarea s-a facut conform normelor legale;

I - in cazul in care gestionarul a avut lipsuri in gestiune, sa procedat la executarea silita a bunurilor

constituite garantie suplimentara.

a) A+B+C+D+E+G+H+I;

b) A+C+D+E+F+G+H+I;

c) B+C+D+E+F+G+H+I;

d) C+E+F+G+H.

Care sunt obiectivele controlului referitor la garantiile administratorilor si

cenzorilor ?

A - cuantumul garantiei administratorului reprezinta cel putin valoarea nominala a zece actiuni, la

cererea administratorului daca este actionar sau dublul remuneratiei lunare;

B - actinile depuse pentru constituirea garantiei se pastreaza la societate;

C - garantia s-a depus inainte de data preluarii functiei;

D - s-a instituit inscriptia ipotecara si contractul de gaj;

a) B+C+D;

b) A+B+C;

c) A+C+D;

d) C+D.

Cui revine raspunderea privind buna organizare a lucrarilor de inventariere ?

a) managerului;

b) administratorului sau ordonatorului de credite;

c) Consiliului de administratie;

d) Adunarea Generala a Actionarilor;

Ce urmareste controlul referitor la organizarea lucrarilor de inventariere ?

A - elaboreaza si transmit comisiilor de inventariere procedurile privind organizarea lucrarilor de

inventariere;

B - numesc prin decizie scrisa comisiile de inventariere formate din minim doua persoane;

C - impun efectuarea evaluarilor conform reglementarilor contabile;

D - numesc prin decizie scrisa comisiile de inventariere formate din minim trei persoane.

a) A+C+D;

b) A+B+C;

c) A+B+D;

d) B+C+D.

. Care sunt obiectivele evaluarii elementelor de activ si pasiv ?

A - respectarea reglementarilor contabile aplicabile;

B - respectarea principiului echivalarii elementelor de activ si de pasiv;

C - respectarea normelor de respectare a inventarierii;

D - respectarea principiului permanentei metodelor.

a) A+B+C;

b) A+B+D;

c) A+C+D;

d) B+C+D;

ce valoare se face evaluarea activelor imobilizate si a stocurilor la inventariere?

a) valoarea de piata modificata cu indicele coeficientului de inflatie;

b) valoarea actuala a fiecarui element, denumita valaore de inventar;

c) valoarea contabila;

d) valoarea bruta sau neta dupa caz.

La ce valoare se face evaluarea creantelor si datoriilor la inventariere ?

a) valoarea lor probabila de incasare sau de plata;

b) valoarea lor certa de incasare respectiv de plata;

c) valoarea lor contabila;

d) valoarea bruta minus comisioanele conexe.

Care sunt obiectivele controlului referitoare la etapele privind stabilirea rezultatelor

inventarierii ?   

A - aprobarea inventarierii de catre Consiliul de administratie, cu avizul DGFP;

B - confruntarea faptic-scriptic;

C - stabilirea lipsurilor imputabile;

D - compensarea lipsurilor cu plusurile;

E - scazamintele legale.

a) A+B+C+D;

b) A+B+D+E;

c) B+C+D+E;

d) A+C+D+E.

Care este obiectivul controlului referitor la valoarea la care s-a facut imputarea

lipsurilor la inventariere ?

a) valoarea contabila;

b) pretul de achizitie;

c) valoarea ramasa(scazand amortizarea);

d) valoarea de inlocuire.

Care sunt obiectivele controlului in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile si a

scazamintelor legale ?

a) lipsurile si plusurile se incadreaza in normele legale de perisabilitate;

b) scazamintele s-au calculat numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cele

constatate in plus;

c) scazamintele au fost in prealabil aprobate de MFP;

d) scazamintele au fost in prealabil aprobate de Curtea de conturi.

Care sunt conditiile legale in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile urmarite de

control ?

A - existenta riscului de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material;

B - aprobarea in scris a Consiliului de administratie privind compensarea;

C - diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceiasi

gestiune;

D - lipsurile constatate la inventariere sa nu provina din sustragerea sau din degradarea bunurilor

respective datorita vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea lor.

a) A+B+C;

b) A+C+D;

c) B+C+D;

d) A+B+D;

Ce fel de control este cel executat de membri grupului de interes economic ?

a) managerial executat de fondatori, administratori si cenzori;

b) Curtii de conturi;

c) operativ si inopionat exercitat de Garda financiara privind obligatiile fiscale;

d) ulterior.

Ce este grupul de interes economic ?

A - reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o

perioada determinata in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a mebrilor sai,

precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective;

B - este persoana juridica cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau

necomerciant;

C - poate avea cel mult 20 de membri;

D - activitatea sa se raporteaza la activitatea economica a membrilor sai si are doar un caracter

accesoriu fata de acesta;

E - activitatea viitoare trebuie obligatoriu sa fie asigurata ca va realiza profit;

a) A+B+C+E;

b) A+B+C+D;

c) B+C+D+E;

d) A+C+D+E.

In ce document se consemneaza rezultatele inventarierii ?

a) raport de inventariere;

b) jurnal de inventariere;

c) proces-verbal de inventariere;

d) registrul inventar.

Ce fel de document este Registrul de inventar ?

a) tehnic-operativ, in care se inscriu elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura lor,

conform posturilor din bilant;

b) obligatoriu, care se intocmeste ori de cate ori se face o inventariere;

c) de executare silita in caz de pagube la inventariere;

d) contabil obligatoriu, in care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ si de pasiv,

grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilant.

154.In controlul operatiunilor cu numerar se folosesc urmatoarele procedee si tehnici de control,

astfel:

A - intervievarea;

B - studiu general prealabil;

C - controlul documentar contabil;

D - controlul faptic.

a) A+B+C;

b) B+C+D;

c) A+C+D;

d) A+B+D

Ce procedee si tehnici de control se folosesc cu prioritate in controlul operatiunilor

fara numerar ?

A - controlul faptic;

B - controlul sistematic sau pe probleme;

C - controlul incrucisat;

D - controlul extern;

E - comparatia de control;

F - examenul critic;

G - calculul de control.

a) A+B+C+D+E+F;

b) A+B+C+E+F+G;

c) B+C+D+E+F+G;

d) C+E+F+G;

Ce obiectiv al controlului la grupul de interes economic urmaste cadrul legal privind

repartizarea profitului ?

a) nu se pot aloca sub nici o forma, sume de bani pentru constituirea de fonduri de rezerva;

b) se pot aloca sume de bani pentru fonduri de rezerva;

c) se pot aloca bani pentru fondurile stimulente;

d) nu se pot constitui dividente.

Care este obligatia persoanelor ce au constituit aportul capitalului grupului de interes

economic ca obiectiv al controlului ?

a) sa depuna cota parte egale din acesta;

b) sa nu depuna mai mult de 25% in natura;

c) sa anunte fiecare in parte Oficiul Registrului Comertului cu avizul prealabil al Curtii de conturi;

d) solidar fata de grup si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru executarea drepturilor

decurgand din acest aport;

Cum opereaza raspunderea membrilor grupului de interes economic ?

A - nelimitat pentru obligatiile grupului si solidar, in lipsa unei stipulatii contrare cu tertii

cocontractanti;

B - pentru daunele cauzate grupului;

C - nelimitat si solidar;

D - pentru pierderi;

E - conform principilui complementaritatii si internationalizarii;

F - penal.

a) A+C+D+E+F;

b) A+B+C+D+F;

c) B+C+D+E+F;

d) B+C+E+F.

Care este cuantumul amenzii ce sanctioneaza nerespectarea obligatiei de a pastra si

arhiva memoria fiscala a aparatelor de marcat electronice fiscale?

a) 2000-10000 lei;

b) 1000-3000 lei;

c) 2000-5000 lei;

d) 7000-10000 lei.

Care este obligatia agentilor economici, care utilizeaza aparate de marcat electronice

fiscale, cand depun lunar Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat ?

a) sa intocmeasca situatia "Z";

b) sa puncteze cu contabilitatea soldurile zilnice ale situatiei "Z";

c) arhiveze rolele aparatelor de marcat, dupa ce au fost vizate de organul fiscal;

d) predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4802
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved