Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA DECONTARILOR CU CLIENTII

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA DECONTARILOR CU CLIENTII

1.Perzentarea firmeiSC TRUSTER SRL a fost a luat nastere in 25.12.1998, ca urmare a asocierii a doua persoane Badea Mircea si Stefanescu Mihai. Fiecare actionar varsandu-si aportul subscris atat in numerar cat si in natura.

Unitatea are ca principale activitati prelucrarea materiilor prime in vederea comercializarii acestora pe piata, cresterea de animale si pasari in scopul valorificari lor, precum si comercializarea diferitelor marfuri achizitionate la un pret mai mic de la diferiti furnizori. Adaosul comercial practicat fiind de 20%.

In anul 1999, societatea si-a marit capitalul social cu inca 5.000.000 lei prin aportul in natura si numerar al celor doi asociati. Prin urmare, gama de servicii oferite clientilor s-au diversificat, urmata fiind de cresterea cifrei de afaceri si ocuparea unor noi segmente ale pietei, care au dus la cresterea profitului si a importantei firmei.

Unitatea promoveaza produsele de calitate superioara deservind o masa mai pretentioasa de clienti.

Principalele date referitoare la societate

SC TRUSTER SRL, Strada Galaxy Nr.88

Numarul de inregistrare la registrul comertului J40/286596/1998

Numarul de inregistrare fiscala R 1234567

Telefon / Fax : 056/ 20 63 15

Atentie datele referitoare la firma din monografia contabila aferenta lucrari sunt ireale si au fost inventate de catre autorul acestei lucrari.

Aceasta lucrare a fost creata tehnoredactata de catre Mirci Ciprian.

2.Obiectul si metoda contabilitatii

Obiectul si metoda contabilitatii. Contabilitatea face parte din evidenta economica. Evidenta economica reprezinta un sistem de inregistrare, de urmarire cantitativa, calitativa si valorica a activitatii si fenomenelor social economice ce se produc intr-un anumit timp si loc. Ea ocupa un loc central in sistemul informational si constituie o parghie deosebit de importanta in conducerea activitatii economice. Pentru a-si indeplini rolul, ea trebuie sa fie clara, precisa, simpla si tinuta la zi.

Evidenta economica cuprinde trei forme:

Evidenta operativa

Evidenta statistica

Evidenta contabila

a)     Evidenta operativa se inregistreaza la locul si in momentul in care se produc procesele ce se desfasoara in cadrul unitatilor patrimoniale si furnizeaza informatiile necesare contabilitatii si statisticii.

b)    Statistica realizeaza o informare postoperativa a rezultatelor activitatii de ansamblu a unitatilor patrimoniale, pe baza datelor furnizate de evidenta operativa, contabila sau culese direct.

c)     Contabilitatea furnizeaza cele mai multe si importante informatii ale activitatii manageriale si constituie principalul instrument de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului unitatii si activitatii desfasurate, ocupand locul central in cadrul evidentei economice.

Contabilitatea are doua functii importante:

Functia de reflectare, oglindire fidela a patrimoniului si proceselor economice care au loc, de gestiune si control al patrimoniului unitatilor si al rezultatelor obtinute de catre acestea.

Functia de informare cu date certe, a conducerii unitatii patrimoniale, cat si a asociatilor, actionarilor, bancilor, organelor fiscale, clientilor , furnizorilor, altor persoane juridice sau fizice.

In conditiile economiei de piata, o parte din informatiile contabile devin transparente. Ele privesc situatia patrimoniala, rezultatele si situatia financiara, relatiile unitati cu terti si sunt produsul contabilitatii financiare. Cealalta parte a informatiilor contabile sunt confidentiale , privesc numai conducerea unitatii si sunt produsul contabilitatii de gestiune. Separarea celor doua categorii de informatii contabile genereaza dualismul in contabilitate.

Pentru a-si indeplini functiile contabilitatea trebuie sa satisfaca anumite cerinte: sa fie organizata si condusa in mod corespunzator normelor legale, sa fie tinuta la zi, sa fie clara si precisa sa cuprinda date complete care sa fie furnizate la timp conducerii unitatii si celor interesati in cunoasterea rezultatelor obtinute si gestionarea patrimoniului.

Dat fiind importanta contabilitatii, atat pentru conducerea activitatii unitatilor patrimoniale cat si pentru indeplinirea datoriilor fata catre bugetul de stat si a altor obligatii, ea trebuind sa fie condusa si organizata dupa principii unitare pe intreaga economie nationala. La noi in tara, prin Legea contabilitatii nr. 82 din 24 Decembrie din anul 1991, prin regulamentul de aplicare al acestei legi si alte acte normative elaborate de Ministerul Finantelor, sunt stabilite normele generale si unitare de organizare si conducere a contabilitatii generale, obligatorii pentru toti agentii economici, persoane fizice sau juridice care au calitatea de comerciant.

2.1.Obiectul de studiu al contabilitatii

Obiectul de studiu al contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, a disponibilitatilor banesti, a titlurilor de valoare, a drepturilor si obligatiilor unitatilor patrimoniale, precum si miscarile si modificarile intervenite, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute, in urma operatiunilor patrimoniale efectuate.

Unitatea patrimoniala este o colectivitate care dispune de un patrimoniu si desfasoara o activitate specifica ei. Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor materiale si banesti exprimate valoric precum si relatiile determinate de formarea si micsorarea permanenta a acestora; care da nastere la drepturi si obligatii.

Din punct de vedere al componentei elementele patrimoniale se impart in:

Elemente patrimoniale de tipul activelor imobilizate: imobilizarile ne corporale ( cheltuieli de constituire si de cercetare, concesiuni, brevete si alte drepturi si valori asimilate), de tipul imobilizarilor corporale (terenuri, cladiri si constructii speciale, masini si utilaje, alte bunuri imobiliare), imobilizari financiare (titluri de participatie, creante imobilizate).

Elemente patrimoniale de tipul activelor circulante formate din: stocuri (materii si materiale, obiecte de inventar, marfuri etc.); mijloace banesti; creante (clienti, debitori..) si alte elemente de tipul bunurilor si relatiilor care se gasesc in activul posedat la unitati;

Elementele patrimoniale de tipul relatiilor de pasiv: ale capitalurilor proprii (capital social si individual, prime legate de capital, fond de rezerva, fond de dezvoltare, rezultatul exercitiului, alte fonduri) si ale datoriilor ( imprumuturi si credite, furnizori, creditori, obligati de plata catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, catre salariati, actionari sau asociati si alte persoane fizice sau juridice) care formeaza pasivul unitatii exceptand sursele de provenienta ale elementelor de activ.

2.2.Metoda contabilitati

Metoda contabilitati cuprinde ansamblul de procedee si tehnici de lucru, folosite pentru reflectarea si urmarirea in mod sistematic , exact si neantrerupt a patrimoniului unitati, a proceselor economice care au loc si a rezultatelor activitati desfasurate.

Unele procedee sunt specifice contabilitati: bilantul contabil, contul, dubla inregistrare, inventarul, balanta de verificare, tehnicile de inregistrare, iar altele sunt comune altor stiinte: documentele, evaluarea, calculatia, autocontrolul. Ele prezinta unele trasaturi caracteristice si servesc la realizarea obiectivelor contabilitatii, astfel:

Documentele sunt actele scrise , intocmite in momentul efectuari operatiunilor economice cu scopul de a servi ca dovada a infaptuiri lor. Dupa ce documentele au fost intocmite, potrivit anumitor reguli, dupa ce au fost verificate si prelucrate, ele servesc ca baza de inregistrare in contabilitate a operatiunilor patrimoniale si poarta numele de documente justificative.

Dubla inregistrare consta in inregistrarea concomitenta a fiecarei operatiuni economice patrimoniale, in doua sau mai multe conturi diferite, intre care se stabileste o legatura reciproca. Ea deriva din faptul ca orice operatiune economica produce o dubla modificare in situatia patrimoniului unitati. De aici provine si numele de contabilitate in partida dubla sau dubla inregistrare.

Contul tine evidenta scrisa a fiecarui element patrimonial reflectand existenta si miscarea lui in mod continuu. Contul are o anumita forma care permite inregistrarea in expresie baneasca, in coloane distincte a existentei si miscari elementelor patrimoniale.

Evaluarea constituie un element de baza a metodei contabilitati, deoarece nici o operatiune economica patrimoniala nu poate fi introdusa in circuitul informational contabil, decat dupa ce s-a facut exprimarea ei in unitati valorice.

Calculatia reprezinta procedeul folosit in contabilitate pentru stabilirea costului produselor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, costului de achizitie, cheltuielilor pe activitati, veniturilor si rezultatelor financiare.

Inventarierea patrimoniului este procedeul folosit in contabilitate pentru constatarea existentei, cantitatii, calitatii si a valori elementelor patrimoniale aflate in gestiunea unitati, atat cele proprii cat si cele apartinand tertilor personale, detinute cu orice titlu la un moment dat. Prin inventariere, contabilitatea isi pune mereu in acord datele din conturi cu realitatea din teren. Inventarierea are ca scop stabilirea situatiei reale a patrimoniului unitati, care se refera si la evaluarea lor la nivelul valori curente.

Balanta de verificare serveste pentru verificarea corectitudini inregistrarilor in contabilitate, se intocmeste la sfarsitul unei perioade, de regula lunar si precede obligatoriu intocmirea bilantului contabil si rapoartele financiar-contabile.

Bilantul contabil este documentul contabil de sinteza oficial, in care sunt oglindite, la un moment dat in expresie baneasca elementele patrimoniale ale unitati, sub un dublu aspect, al componentei si al surselor de provenienta.

2.3.Documente contabile si justificative

Datele si informatiile proprii circuitului economic al patrimoniului sunt consemnate in documentele contabile. Dupa modul de intocmire si rolul lor in cadrul sistemului informational, decizional, documentele contabile se clasifica in:

Documente justificative

Documente de evidenta contabila

Documente de sinteza si raportari

3.Introducere in contabilitatea Clientilor

Relatiile unitatilor patrimoniale cu alte persoane juridice si fizice, conduc la creante si datori. Cea mai mare parte a creantelor agentilor economici sunt legate direct de exploatare, adica din acel domeniu care face obiectul principal al functionarii lor. Creantele fata de clienti rezulta ca urmare a vanzarii productiei, respectiv realizari lucrarilor si a serviciilor si au in contrapartida venituri din exploatare.

Creantele inteprinderi fata de clienti ei isi au izvorul in schimbul de consimtamant concretizat intr-o comanda ferma din partea clientului si acceptata de catre producator sau avand ca baza contractele incheiate. Creantele devin certe, sigure, in momentul transferului de proprietate pentru vanzari si in momentul realizarii lor pentru lucrari si servicii. Transferul de proprietate se produce, deci, in momentul livrari bunurilor, respectiv in momentul realizari lucrarilor sau prestatiilor de servicii, moment care corespunde cu facturarea.

Pe baza facturii, creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare in patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominala, adica cu totalul de plata adica valoarea sau pretul negociat plus TVA care se va aplica doar operatiilor supuse impozitari. In cazul in care se acorda reduceri comerciale, valoarea nominala este data de netul comercial, la care se va adauga si TVA. In situatia in care se acorda clientilor si reduceri financiare, valoarea nominala a creantei este data tot de netul comercial, scontul acordat inregistrandu-se separat ca si o cheltuiala financiara. Scontul va reduce valoarea creantei initiale printr-o inregistrare ulterioara, cel mai adesea sconturile de decontare se acorda a posterior printr-o factura de reducere.

Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuari operatiunilor. Diferentele de curs valutar, intre data inregistrari creantelor in devize si data incasari lor, se inregistreaza ca si venituri sau cheltuieli financiare, dupa cum diferentele sunt favorabile sau nefavorabile.

Dupa perioada de timp la care se refera, creantele si datoriile se impart in:

creante si datori pe termen scurt , cu perioada de decontare mai mica de un an;

creante si datori pe termen mijlociu, cu o perioada de decontare intre 1-5 Ani;

creante si datori pe termen lung, cu o perioada de decontare mai mare de 5 ani.

Creantele si datoriile pe termen lung si mijlociu se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare (titluri de participare, titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu, creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung).

Creantele pe termen scurt sunt generate de desfasurarea activitati de exploatare si creantele asimilate, care au in contrapartida veniturile din exploatare si conturile fara incidenta asupra contului de rezultate si cuprind: creante comercial; creante din gestiunea titlurilor de plasament si alte titluri de valori reprezentand componente ale trezoreriei; creante din decontari in cadrul grupului si cu asociatii, care mai sunt denumite si creante in afara grupului de exploatare.

Pentru inregistrarea creantelor se folosesc conturi din clasa 4 " Conturi de terti" din care face parte si grupa de conturi: 41 "Clienti si conturi asimilate".

Pentru evaluarea creantelor si a datoriilor se folosesc trei metode sau reguli in functie de factorul timp la care se refera.: valoarea de inscriere cu ocazia intrari in patrimoniu a creantei sau a datoriei la valoarea curenta sau contabila; valoarea de inventar sau valoarea bilantiera.

Evaluarea curenta, prin aplicarea principiului nominalismului, dupa care creantele sunt inscrise in contabilitate la valoarea lor nominala de rambursare, iar datoria la intrarea in patrimoniu la valoarea ei normala de rambursare. Eventualele diferente ce apar in timpul incasari creantelor respectiv platilor datoriilor , vor fi evidentiate in contabilitate in conturile de cheltuieli pentru diferentele nefavorabile, respectiv in conturile de venituri pentru diferentele favorabile.

Evaluarea de inventar presupune evaluarea creantelor si a datoriilor la valoarea care se stabileste dupa valoarea de utilitate, in functie de loc si de preturile actualizate. Valoarea de inventar a creantelor tine seama de posibilitatile concrete de incasare si pot exista clienti in litigiu, debitori incerti, ale caror posibilitati de incasare sunt incerte.

Daca comparam valoarea de inventar cu valoarea contabila, putem avea trei situati:

Egalitate

Valoarea de inventar depaseste valoarea contabila, dar potrivit principiului prudentei desi putem incasa mai mult aceasta diferenta nu o vom inregistra

Valoarea de inventar este sub valoarea contabila Suntem nevoiti sa crem un provizion pentru depreciere.

Evaluarea bilantiera se face cu respectarea principiului fidelitati. Creantele sunt inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala si din prudenta se constituie un provizion pentru depreciere, atunci cand apare o pierdere probabila. Daca sa constituit provizionul la valoarea curenta atunci se va deduce provizionul.

La creantele si datoriile exprimate in valuta, evaluarea de bilant se face la cursul valutar existent. Diferentele de curs valutar se vor inregistra folosind conturile de diferente de conversie de activ si de pasiv. Aceste diferente la inceputului exercitiului urmator se vor relua.

3.1.Structura creantelor

Creantele comerciale sunt determinate de vanzarile de bunuri (produse, marfuri, materiale), de prestari de servicii si de executarea de lucrarii catre terti. Aici se incadreaza clientii si conturile asimilate:

411 "Clienti"

413 "Efecte de primit"

416 "Clienti incerti sau in litigiu"

418 "Clienti - facturi de intocmit"

409 "Avansuri acordate furnizorilor"

Efectele comerciale de primit reprezinta drepturile de creanta stabilite pe baza de cambii, bilete la ordin, trate , waranturi, cec-uri si alte efecte comerciale primite de la clienti in contul creantelor. Ele reprezinta forme de credit comercial acordat de unitatile patrimoniale tertilor si instrumente de plata.

Cambia este titlul de credit in temeiul caruia o persoana (emitentul) se obliga sa plateasca neconditionat sau dispune sa se plateasca neconditionat de catre o alta persoana, la data si locul indicat, o suma de bani, aceluia pe care cambia il desemneaza. Cambia este de doua feluri:

Biletul la ordin este o cambie eliberata de catre un debitor (tras) unui creditor (tragatorul) prin care debitorul (trasul) se obliga sa plateasca neconditionat creditorului (tragatorului) intr-un anumit loc si la o anumita data o suma de bani.

se obliga

Debitorul (trasul)    ----- ----- -------> Creditorului(tragatorului)

sa plateasca

neconditionat

Trata este o cambie prin care o persoana fizica sau juridica in calitate de creditor (tragator), dispune unui debitor al sau (tras) sa plateasca o suma de bani unei alte persoane ( a treia) in calitate de beneficiar, la data si in locul stabilit o suma de bani .

Cecul este un inscris solemn prin care o persoana numita tragator (platitor) in baza unui depozit de bani constituit in prealabil la banca devenita astfel tras, da ordin sa se plateasca la o anumita data sau la prezentare o suma determinata unei terte persoane, in calitate de beneficiar, intervenind astfel trei parti. Sunt cecuri ca efecte comerciale, cecuri din carnetele cu limita de suma ca instrument de decontare, cecuri de decontare in numerar a banilor de la banca, cecuri de calatorie si altele. In acest caz: tragatorul este persoana care dispune plata, trasul este acela care efectueaza plata iar beneficiarul este persoana in favoarea careia se efectueaza plata.

Ca si in cazul celorlalte doua instrumente de plata, alaturi de biletul la ordin si trata, cecul cuprinde urmatoarele elemente: denumirea de CEC, inscrisa in textul titlului; ordinul neconditionat de a plati o suma determinata inclusa in textul tiparit al formularului de CEC; numele aceluia care trebuie sa plateasca prin denumirea banci pe fiecare CEC, indicarea locului unde se efectueaza plata - locul desemnat alaturi de numele trasului; indicarea datei si a locului unde a fost emis cecul; semnatura aceluia care emite cecul, tragatorul fiind acela care garanteaza plata.

Warantul este recipisa primita de catre posesorul unei marfi depusa intr-un depozit, prin care garanteaza efectuarea unei plati. Daca nu efectueaza plata nu poate ridica marfa. Pana la scadenta efectelor comerciale putand interveni operatiuni de andosare si avalizare, legate de circulatia lor.

Andosarea sau girarea reprezinta scrierea pe versoul titlului de valoare, a documentului a obligatiei de plata a noului debitor, fata de creditor. Daca un client emite un bilet la ordin in care se stabileste " Platiti suma de la data de persoanei". Daca acesta are nevoie de bani mai repede decat data stabilita prin ordinul de plata il va putea folosi ca instrument de plata daca face andosarea ordinului de plata. Dar pentru aceasta este necesar sa existe o garantie a platii datoriei noului debitor catre creditor si se face avalizarea.

Avalizarea reprezinta garantia inscrisa pe cambie sau in afara acesteia de catre o persoana fizica sau juridica care se angajaza sa achite contravaloarea tranzactiei in cazul in care nici unul din ceilalti debitori nu o face. Deci persoana care a avalizat cambia garanteaza pana la scadenta . Avalizarea se poate face o singura data iar andosarea de cate ori este posibil.

Pentru tras datoria inregistrata in conturile Furnizori Efecte de plata nu poate fi modificata prin andosari si nici o inregistrare nu se face inaintea decontari la scadenta sau anulari efectelor. Tragatorul , beneficiarul initial contabilizeaza andosarea.

Decontarea efectelor comerciale se poate face prin incasarea contravalori lor de catre beneficiar direct de la client sau prin intermediul unei banci, in care caz se suporta o taxa de scont pentru serviciile bancare. In acest caz bancherul cumpara efectele remitentului si plateste acestuia imediat suma cuvenita valoarea scontata, retinand scontul dupa relatia:

Valoarea scontata = Valoarea nominala- Aigo

Unde Aigo = Scont + Comisionul variabil admisibil scontului

In cadrul decontari efectelor comerciale poate interveni si situatia in care clientul plateste datoria inainte de scadenta, iar furnizorul ii acorda un comision pentru incasarea mai devreme a creantei.

Avansurile acordate furnizorilor reprezinta sumele platite acestora de catre clienti inainte de derularea tranzactiilor pentru livrari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii.

Creantele din reclamatii, pagube materiale create de terti si alte creante de orice fel nelegate de activitatea de exploatare propriu - zisa sunt asimilate activitatilor financiare sau extraordinare si sunt inregistrate in contabilitate in categoria " Debitorilor diversi"

4.Contabilitatea decontarilor cu clienti

Evidenta sumelor datorate de clienti interni si externi pentru livrari de produse, semifabricate, materiale, marfuri etc ,lucrari executate sau prestari de servicii, sumele platite de acestia ca acont sau decontate si cele ramase de plata, se tine cu ajutorul conturilor din grupa 41 "Clienti si conturi asimilate"

Grupa 41 "Clienti si conturi asimilate"

411. CLIENTI

4111. Imprumuturi acordate membrilor asociatiilor (la cooperativele de credit)

413. EFECTE DE PRIMIT

416. CLIENTI INCERTI

418. CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT

419. CLIENTI - CREDITORI

4191. Clienti - creditori din operatiuni de mandat (la cooperativele de credit)

4.1.Contul 411 "Clienti"

Contul 411este un cont activ.

Contul 411 "Clienti" tine evidenta decontarilor cu clienti interni si externi pentru produsele, semifabricatele , materialelor marfurilor etc, vandute, lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. Este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea la pret de vanzare a bunurilor livrate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoare adaugata aferenta. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti. Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti.

In debitul contului 411 "Clienti" se inregistreaza:

pretul de vanzare al marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, la care se adauga TVA colectata aferenta prin creditul conturilor :

701 "Venituri din vanzarea produselor finite";

702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor";

703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale";

704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

705 " Venituri din studii si cercetari"

706 " Venituri din redevente, locatii de gestiune, chiri"

707 " Venituri din vanzarea de marfuri"

708 " Venituri din activitati anexe"

4427 " TVA colectata"

4428 "TVA neexigibila" pentru livrarile cu plata in rate.

valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior si care abia acum se factureaza, prin creditul contului 418 " Clienti - facturi de intocmit "

la deschiderea exercitiului cu reluarea sumelor inregistrate la sfarsitul exercitiului precedent ca diferente nefavorabile de curs valutar, prin creditul contului 476 " Diferente de conversie - cont de activ "

la sfarsitul exercitiului, cu diferente favorabile de curs valutar, rezultate in urma cresteri cursului valutar, aferent creantelor exprimate in devize, prin creditul contului 477 " Diferente de conversie - cont de pasiv"

contravaloarea creantelor reactivate, prin creditul contului 754 " Venituri din creante recuperate"

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor, prin creditul contului 419 " Diferente de conversie - cont de pasiv "

In creditul contului 411 " Clienti "se inregistreaza:

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor , prin creditul conturilor:

512 " Conturi curente la banci "

531 " Casa "

contravaloarea efectelor comerciale acceptate si preluate in contul livrarilor sau prestatiilor facute, prin debitul contului 413 " Efecte de primit "

sume datorate de clienti rau platnici , dubiosi sau cu care unitatea se afla in litigiu, prin debitul contului 416 " Clienti incerti "

contravaloarea bunurilor livrate, a lucrarilor executate si a serviciilor prestate, decontate pe seama avansurilor primite de la clienti prin debitul contului 419 "Clienti - creditori "

diferente nefavorabile de curs valutar stabilite la inchiderea exercitiului, aferente creantelor exprimate in devize, prin debitul contului 476 " Diferente de conversie - cont de activ "

reluarea la inceputul exercitiului a sumelor inregistrate in exercitiul precedent ca diferente favorabile de curs valutar , prin debitul contului 477 " Diferente de conversie - cont de pasiv "

diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia incasari creantelor exprimate in devize, prin debitul contului 665 " Cheltuieli din diferente de curs valutar"

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire , primite de la clienti , prin debitul contului 419 " Clienti - creditori "

valoarea sconturilor acordate clientilor, prin debitul contului 667 " Cheltuieli privind sconturile acordate "

Soldul contului este debitor si reprezinta sumele datorate de clienti, deci creante fata de acestia neancasate inca.

In , mod obisnuit livrarea este insotita de factura, dar nu este tot timpul asa fiind si unele exceptii. De acea , trebuiesc facute eventualele regularizari care sa tina cont intre decalajele existente intre livrari si facturari. Livrarile efectuate sau lucrarile executate si serviciile prestate , inclusiv TVA aferenta , pentru care nu s-au intocmit facturi , dar a caror valoare este bine determinata, reprezinta venituri ale perioadei in care s-au facut aceste livrari si trebuie inregistrate la creante intr-un cont distinct 418 " Clienti - facturi de intocmit" care este un cont de activ.

Exemple de operatiuni cu contul 411 "Clienti":

1. Cresterea ( nasterea ) creantelor

a)     la livrarea produselor, cu facturi

b)    la livrarea produselor fara facturi

Si ulterior la intocmirea facturii

Pentru alte livrari am exemplificat la clasa a 3-a si voi mai da exemple la clasa a 7-a

c)     diferentele favorabile de curs valutar la incheierea exercitiului

d)    reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar la incheierea exercitiului

e)     valoarea creantelor reactive

f)      valoare care circula in regim de restituire, facturate clientilor

2. Scaderea ( micsorare ) creantelor

a)     cu sumele incasate prin contul curent si prin casa

b)    diferenta nefavorabila de curs valutar la incheierea exercitiului

c)     diferente de curs valutar aferente creantelor, exprimata in devize

d)    valoarea cecurilor cu limita de sume acceptate

e)     valoarea efectelor comerciale (cambii ) acceptate

f)      valoarea sconturilor acordate clientilor cu ocazia incasarii clientilor

g)     valoarea clientilor incerti, insolvabili, dubiosi si in litigii

h)     reluare diferentelor favorabile de curs valutar la incheierea exercitiului

i)       valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primite de la clienti

j)       decontarea avansurilor incasate de la clienti

Alte operatii cu codul 411- "Clienti":

Evidentierea unor vanzari de marfuri, pe credit comercial, cu factura, pe piata interna sau externa.

Evidentierea diferentei dintre valoarea CIF si FOB a marfurilor exportate, respectiv cheltuielile de asigurare si cele de transport extern.

Dobanda calculata de incasat la marfurile exportate pe credit comercial pe termen scurt sau / si mediu.

Comisionul cuvenit intreprinderii de comert exterior, la facturarea marfurilor exportate in comision.

Valoarea cuvenita unitatilor producatoare din tara, inscrise in facturile pentru exportul de marfuri in comision.

Reflectarea in contabilitatea furnizorului de bunuri la export a comisionului retinut de intermediar

-Facturarea bunurilor.

-La incasarea creantei comision 10%

Evidentierea unor reduceri comerciale de preturi acordate ulterior facturarii (rabaturi, risturnuri, bonificatii, remize) la servicii, lucrari, livrarile de produse finite, semifabricate, marfuri.

Sconturi acordate clientilor.

La agentul economic care a efectuat conversia creantelor in actiuni sau parti sociale cu valoarea acestor titluri obtinute in urma conversiei (OG 10/97 pentru blocajul financiar).

Pentru diferentele intre valoarea negociata a creantei si valoarea contabila a acestora

-cand diferenta este negativa

-cand diferenta este pozitiva

Taxa forfetara retinuta din valoarea creantei vandute

4.2. Contul 418 " Clienti - facturi de intocmit " cont de activ

Contul 418 Clienti facturi de intocmit evidentiaza livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau executarile de lucrari, inclusiv taxa pe valoare adaugata, pentru care nu s-au intocmit facturi. Este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea livrarilor catre clienti, aferente exercitiului financiar in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. Se crediteaza cu valoarea facturilor intocmite catre clienti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate, pentru care nu s-au intocmit facturi.

Contul 418 de debiteaza cu:

contravaloarea bunurilor livrate , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate catre clienti aferente exercitiului in curs, pentru care nu s-au intocmit facturi , inclusiv TVA aferenta , prin creditul conturilor 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 si 4428 " TVA neexigibila "

diferentele favorabile de curs valutar constatate la inchiderea exercitiului, aferente creantelor in devize pentru care nu s-au intocmit facturi, prin creditul contului 477 " Diferente de conversie - cont de pasiv "

reluarea la inceputul anului a diferentelor nefavorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului precedent, prin creditul contului 476 " Diferente de conversie - cont de activ " .

Contul 418 se crediteaza in momentul facturarii bunurilor livrate anterior sau a lucrarilor executate si serviciilor prestate anterior, prin debitul contului 411 " Clienti" precum si cu urmatoarele conturi:

diferente nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia facturari, prin debitul contului 665 " Cheltuieli di diferente de curs valutar "

diferente nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize, ne facturate pana la inchiderea exercitiului financiar, prin debitul contului 476 " Diferente de conversie" cont de activ

reluarea la inceputul anului a diferentelor favorabile de curs valutar inregistrate la finele anului precedent, prin debitul contului 477 " Diferente de conversie " cont de pasiv

Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea bunurilor livrate , a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate pentru care nu s-au intocmit facturi.

Daca se constata la sfarsitul; exercitiului ca anumite creante fata de anumiti clienti devin dubioase sau incerte, adica incasarea lor in parte sau in totalitate este indoielnica, tinand cont de situatia financiara nesatisfacatoare a debitorului, acestea se vor transfera din contul 411 "Clienti " in contul 416 " Clienti incerti " . Creanta se va transfera cu nivelul ei total, deci inclusiv cu cota ei de TVA.

Exemple de operatiuni cu contul 418 " Clienti facturi de intocmit"

a)    Cresterea creantelor

1. Reluare diferentelor de curs valutar, aferente creantelor in devize, pentru care nu s-au intocmit facturi la inchiderea exercitiului.

2. Valoarea livrarilor de marfuri

si la intocmirea facturii

3. Diferentele favorabile de curs valutar, la inchiderea exercitiului

b) Micsorarea creantelor

Cu valoarea facturilor intocmite (pct.2)

Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor

Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in devize la inchiderea exercitiului

Reluarea diferentelor favorabile de curs valutar, inregistrate la inchiderea exercitiului

4.3.Contul 413 "efecte de primit"

Contul 413 "Efecte de primit" tine evidenta drepturilor de creanta stabilita pe baza de efecte comerciale. Este un cont de activ. Se debiteaza cu sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor comerciale acceptate. Se crediteaza cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti si cu sumele primite de la clienti prin conturile curente. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.

Se debiteaza cu:

Acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienti la plata prin creditul contului 403 "Efecte de plata

Diferentele favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului

Reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile de la inceputul exercitiului

Se crediteaza cu:

Efectele comerciale primite de la clienti ,respectiv la avalizarea cambiilor si a biletelor la ordin

Reluarea diferentelor favorabile de curs valutar

Diferentele nefavorabile de curs valutar la lichidarea efectelor de primit in devize

Diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului

Sumele incasate de la clienti prin contul curent

Exemple de operatiuni cu contul 413 " Efecte de primit"

a)    Cresterea creantelor

1. Acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienti la plata

2. Diferentele favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului

3. Reluarea diferentelor de curs valutar nefavorabile de la inchiderea exercitiului

b)    Micsorarea creantelor

Cu efectele comerciale primite de la clienti, respectiv la avalizarea cambiilor si biletelor de ordin.

2. Reluarea diferentelor favorabile de curs valutar

3. Diferentele nefavorabile de curs valutar la lichidarea efectelor de primit in devize

4. Diferentele nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului

5. Sumele incasate de la clienti prin contul curent.

4.4.Contul 416 " Clienti incerti "

Contul 416 "Clienti incerti" tine evidenta clientilor incerti, rau platnici dubiosi sau aflati in litigiu. Este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea bunurilor livrate, prestatiilor efectuate sau a lucrarilor executate clientilor care se dovedesc rau platnici, dubiosi, incerti sau in litigiu.

Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti incerti sau in litigiu sau cu sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderi din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu, inclusiv taxa pe valoare adaugata aferenta. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti incerti sau in litigiu.

Contul 416 se debiteaza cu

contravaloarea creantelor fata de clienti care se dovedesc rau platnici , dubiosi , incerti, sau cu care unitatea este in litigiu, preluate in acest cont prin creditul contului 411 " Clienti " ;

reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului anterior pentru creante incerte in valuta , prin creditul contului 476 " Diferente de conversie - cont de activ "

diferente favorabile de curs valutar intre valoarea de intrare si cea de la sfarsitul exercitiului , aferente creantelor incerte in valuta , prin creditul contului 477 " Diferente de conversie - cont de pasiv "

Contul 416 se crediteaza cu:

sume recuperate incasate in conturile de disponibilitati sau in numerar de la clienti incerti sau in litigiu, prin debitul conturilor :

o       5121 " Conturi la banci in lei"

o       5124 " Conturi la banci in devize"

o       531 "Casa"

diferente nefavorabile de curs valutar, rezultate la inchiderea exercitiului, aferente creantelor incerte sau in litigiu, exprimate in devize , prin creditul contului 476 " Diferente de conversie -     activ "

reluarea la inceputul anului a sumelor inregistrate ca diferente favorabile de curs valutar, la inchiderea exercitiului anterior, prin debitul contului 477 " Diferente de conversie - cont de pasiv "

creante ce se constata a fi definitiv nerecuperabile , scoase din activ prin debitul conturilor:

o       654 " Pierderi din creante"

o       4427 "TVA colectata" deoarece TVA a fost inregistrata la 4427 in momentul facturari si a fost decontata bugetului de stat in luna respectiva, la constatarea pierderi creantei se va diminua obligatia fata de buget prin debitarea contului 4427

diferente de curs valutar nefavorabile rezultate ca urmare a incasari unor creante in devize, ce figurau ca incerte sau litigioase, prin debitul contului 665 " Cheltuieli din diferente de curs valutar"

Soldul debitor reprezinta sumele datorate de clienti dubiosi, incerti sau cu care unitatea patrimoniala se afla in litigiu.

Concomitent cu constatarea caracterului incert al creantei si transferarea ei in contul 416, aplicand principiul prudentei, se va proceda la constituirea unui provizion pentru deprecierea creantelor, cu suma probabila a pierderilor. Nivelul acestui provizion se va stabili fara a lua in calcul TVA si se va aprecia pentru fiecare creanta in parte tinand cont de circumstante, provizionul constituit se va reflecta in contabilitate cu ajutorul contului 491 " Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti "

Exemple de operatiuni cu contul 416 " Clienti incerti"

a)    Cresterea creantelor

1. Clienti rai platnici, dubiosi, etc.

2. Reluarea diferentelor de curs valutar la inchiderea exercitiului

b)    Micsorarea creantelor

1. Diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului

2. Diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente clientilor incerti

Diferentelor nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului

Sumele incasate prin contul curent si prin casa

Sumele trecute pe pierderi, inclusiv TVA aferenta

4.5.Contul 419 " Clienti - creditori"

Contul 419 " Clienti - creditori" este un cont de pasiv care exprima obligatiile unitatilor patrimoniale fata de clienti lor pentru avansurile sau aconturile incasate de la acestia. Acestia se vor lichida apoi prin decontarea lor, pe seama facturari livrarilor sau prestatiilor ulterioare, urmand a se incasa doar diferenta intre nivelul total al facturari si avansul sau acontul deja primit. Se crediteaza cu sumele incasate de la clienti reprezentand avansurile pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari si se debiteaza cu decontarea avansurilor incasate de la clienti. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate clientilor

Contul 419 se crediteaza cu:

sumele incasate de la clienti, sub forma de avansuri sau de aconturi pentru livrari, executari sau prestari viitoare, prin debitul conturilor care arata modalitatea de incasare: 512 "Conturi curente la banci" si 531 "Casa";

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire facturate clientilor prin debitul contului 411 "Clienti";

diferentele nefavorabile de curs valutar, la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor primite in devize si nedecontate inca, prin debitul contului 476 "Diferente de conversie- activ";

la inceputul anului urmator, cu reluarea sumelor reprezentand diferentele favorabile de curs valutar, inregistrate la sfarsitul anului precedent, prin debitul contului 477 "Diferente de conversie -pasiv"

Se debiteaza cu:

valoarea avansurilor sau aconturilor primite, decontate clientilor pe seama livrarilor de bunuri, a prestarilor de servicii sau executarilor de lucrari, facturate acestora, prin creditul contului 411 "Clienti";

diferentele favorabile de curs valutar constatate cu ocazia decontarii avansurilor in devize, prin contul 765 "Venituri din diferentele de curs valutar";

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire primite de la clienti, prin creditul contului 411 "Clienti";

valoarea ambalajelor care circula in sistem de redistribuire nerestituite de clienti, prin contul 708 "Venituri din activitati diverse";

diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor primite in depozite, si nedecontate pana la sfarsitul anului, prin creditul contului 477 "Diferente de conversie -pasiv";

reluarea la inceputul anului a sumelor reprezentand diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la sfarsitul exercitiului precedent, prin creditul 476 "Diferente de conversie -activ";

Soldul creditor al contului reprezinta datoriile unitatii fata de clienti pentru avansurile sau aconturile primite si nedecontate inca.

Exemple de operatiuni cu contul 419 " Clienti-creditori":

a)     Cresterea obligatiilor ( datoriilor )

Sumele incasate de la clienti (avans) prin contul curent sau prin casa

Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor

Diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansului in devize de la clienti, la inchiderea exercitiului

Reluarea diferentelor de curs valutar la inchiderea exercitiului

b)    Scaderea obligatiilor ( datoriilor )

1) Diferentele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor in devize de la clienti

2) Diferentele favorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului

3) Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, primire de la clienti

4) Reluarea diferentelor nefavorabile de curs valutar

5) Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire - nerestituite de clienti.

MONOGRAFIA

In datam de 15.01.2001 produsele finite obtinute se vand cu facturi ce urmeaza a se definitiva ulterior catre S.C. Media SRL, plata fiind facuta prin efecte comerciale.

Se definitiveaza factura si se primeste efectul:

Se inregistreaza efectele de primit:

Primirea efectului:

Incasarea efectelor:

Transferul TVA neexigibila la TVA colectata

In data de 15.02.2001 se vand catre SINGLE SRL produsele reziduale rezultate in urma procesului de productie care au fost reconditionate plata facanduse in numerar:

In data de 16.02.2001 se descarca gestiunea pentru productia stocata care a fost valorificata

In data de 17.02.2001 se vand catre USAB animale si pasari obtinute din productie proprie cu factura:

In data de 17.02.2001 se descarca gestiunea pentru animalele si pasarile care au fost obtinute din propria productie:

In data de 20.02.2001 se efecueaza un pentru CIFA SA de marfuri:

In vederea executari unei lucrari SC TRONIC SRL depune un avans :

Evidenta facturi pentru lucrarea prestata pentru SC TRONIC SRL:

Incasarea facturii SC TRONIC SRL mai putin avansul care a fost incasat:

Vanzarea de marfuri prin magazinul propriu:

Descarcarea gestiuni pentru marfurile care au fost vandute de magazin:

6. CONCLUZII

Unitatea SC TRUSTER SRL are mai multe planuri pe care isi desfasoara activitatea. Are ca obiect de activitate atat achiztionarea de materii prime in vederea prelucrari, in urma acestui proces rezultand produsele finite pe care le desface atat prin magazinele proprii cat si catre alti comercianti precum si cresterea de animale pe care le comercializeaza. Mai activeaza si in comertul de marfuri asigurand si transportul pentru acestea si pentru alte unitati contra cost. De asemenea mai presteaza servicii diferitilor terti.

Calitatea produselor livrate si a serviciilor au impus unitatea in fata concurentei, gama de produse oferite fiind corespunzatoare unor inalte standarde de calitate. Produsele comercializate adresanduse unei clientele mai pretentioase, amplasarea firmei in acest sens fiind chiar in locul potrivit.

Din monografie se observa ca:

unitatea inregistreaza profit;

societatea colaboreaza cu mai multe firme in vederea comertului cu acestea;

societatea detine monopolul in zona pentru anumite servicii si produse;

unitatea are o oferta vasta de produse si servicii oferite clientilor;

7. BIBLIOGRAFIE

Legea contabilitati 82/91.

Regulamentul de aplicare a legi contabilitatii.

Dr. C.M. Dragan

Noua contabilitate manageriala.

Ed. Hercules, Bucuresti 1992

Dumitru Cotleti

Bilantul contabil.

Ed. Mirton, Timisoara 1998

Horia Cristea

Costuri si preturi.

Ed. Mirton, Timisoara 1995

I. Nicoara, C. Sabau

Contabilitatea societatilor comerciale.

Ed. CCI Timisoara 1991

Prof. Ioan Morsan

Contabilitatea generala a economiei de piata. Vol 1 si 2

Ed. EVCont Consulting SRL, Suceava 1997

Mihai Ristea

Noul sistem contabil al agentilor economici din Romania.

CECCAR, Bucuresti 1993

Ministerul Finantelor

Sistemul contabil al agentilor economici.

Niculae Fefeaga, Ion Ionascu

Contabilitatea financiara. Vol.1

Ed. Economica, Bucuresti 1993

Univ. "Babes Bolyai" Cluj, Fac. Srtiinte Economice

Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania.

Ed. De Vest, Timisoara

V.Daria, E. Drehuta, C-tin Gurbanescu, dr.doc. Aristita

Manualul expertului contabil si contabil autorizat.

Ed. Agora, Bucuresti 1995Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1278
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved