Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Cadrul normativ si organizarea profesiunii de auditor financiar in Romania

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCadrul normativ si organizarea profesiunii de auditor financiar in Romania

Obiective:

Prezentarea evolutiei normelor de audit pe plan international si in RomaniaDescrierea evolutiei profesiei contabile in Romania.

Prezentarea modului de organizare si de functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Inainte de a prezenta organizarea efectiva a profesiunii de auditor in diferite tari, se cuvine sa redam baza legala (normele internationale de audit) la care se raporteaza in prezent majoritatea statelor.

1. Cadrul normativ in contextul internationalizarii profesiunii de auditor

1.1. Evolutia normelor de audit pe plan international

Pentru a analiza evolutia normalizarii in domeniul auditului financiar pe plan national, se cuvine sa prezentam modul de elaborare a regulilor de audit formulate de anumite organisme internationale, si anume: IFAC (International Federation of Accountants - Federatia Internationala a Contabililor), FEE (Fdration Europenne des Experts - comptables - Federatia Europeana a Expertilor Contabili), precum si activitatea desfasurata de cabinetele internationale de audit, avand in vedere implicatiile normalizarii internationale asupra celei nationale. O caracteristica a auditului financiar este ca cel putin doi auditori aflati in aceeasi situatie vor trebui sa ajunga la aceleasi concluzii. Pentru a se asigura aceasta omogenitate, firmele de audit si organizatiile profesionale au luat masuri care s-au concretizat la mijlocul anilor '80 in adoptarea de metode unitare si a unui demers comun. Aceasta nu inseamna ca toti auditorii actioneaza de o maniera strict identica, fiecare cabinet dezvoltand metode si tehnici care sa conduca la fiabilizarea concluziilor obtinute.

Normele internationale care reglementeaza profesia de audit sunt de origine americana si aceasta se datoreaza faptului ca S.U.A. reprezinta una din tarile cu cea mai indelungata experienta in domeniul auditului financiar.

Comitetul international pentru practicile de audit (IAPC, creat in anul 1977) este o comisie permanenta a Consiliului IFAC care a primit misiunea si puterea de a publica in numele consiliului IFAC, recomandari si proiecte de recomandari privind auditul financiar si misiunile derivate.

La nivel european, FEE, cu sediul la Bruxelles (care a luat fiinta in anul 1989, prin regruparea UEC - Uniunea Europeana a Expertilor contabili si a Grupului expertilor contabili ai CEE) a publicat recomandari in domeniul auditului prin comitetul de recomandari privind revizia contabila (ASB - Auditing Statements Board).

Alaturi de normele de audit prezentate, baza juridica la nivel international este intregita de prevederile Directivei a VIII - a a CCE privind conditiile de exercitare a controlului legal al documentelor contabile de sinteza, considerata o a treia concretizare a armonizarii contabile europene. Obiectivele directivei sunt urmatoarele:

armonizarea calificarilor persoanelor abilitate sa efectueze controlul legal al documentelor contabile de sinteza;

asigurarea unui nivel ridicat al cunostintelor teoretice si a capacitatii de a aplica aceste cunostinte in practica controlului legal;

autorizarea pentru control legal atat a persoanelor fizice, cat si a persoanelor juridice.

Ca o consecinta a mondializarii pietelor de bunuri materiale, a urmat mondializarea anumitor activitati de servicii, intre care, in particular auditul.

In concluzie, mentionam ca normele internationale de audit constituie un ansamblu de practici de referinta de natura sa amelioreze calitatea informatiei financiare pe pietele internationale. Ele servesc ca baza pentru dezvoltarea directivelor nationale in tari in care profesia contabila este relativ redusa sau in curs de evolutie, asa cum este si tara noastra.

1.2. Evolutia normelor de audit in Romania

Dupa cum am precizat si in capitolul rezervat istoriei auditului, in Romania, auditul, ca profesie reglementata, este cunoscut de putin timp. In anii '90, doar specialistii vorbeau despre standarde de audit si cunosteau continutul si aplicabilitatea notiunii de audit. Mai exact, termeni ca: "audit financiar", "auditor financiar", "standarde sau norme de audit financiar" au patruns in vocabularul nostru dupa adoptarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, respectiv dupa publicarea Regulamentului de aplicare a acesteia in anul 1994[2].

Primul moment al legiferarii profesiei de audit financiar in tara noastra este anul 1995, cand, in baza Hotararii Conferintei Nationale a CECCAR nr. 3 din 23 octombrie 1995, s-a publicat o lucrare intitulata: "Norme de audit financiar si certificare a bilantului contabil" de 140 de pagini, care a aparut ca supliment la "Revista generala de contabilitate si expertiza". Prin publicarea acestor norme s-a urmarit "acoperirea unui gol normativ-metodologic in domeniul auditului, precum si asigurarea unor reguli precise de lucru, aliniate la normele europene si internationale privind auditul legal si contractual in vederea certificarii bilantului contabil la agentii economici"[3].

Normele de referinta ale auditului financiar sunt clasificate in lucrarea mentionata astfel:

norme contabile, respectiv normele comune tuturor celor care stabilesc, controleaza si utilizeaza conturile;

norme de audit propriu-zise, adica un ansamblu de reguli stabilite de autoritatea profesionala la care se raporteaza auditorul in exercitarea misiunii sale.

La randul lor, normele de audit financiar se impart in: norme profesionale de lucru, norme de raportare a opiniilor si norme generale de comportament profesional.

Dupa patru ani, ca urmare a Hotararii Conferintei Nationale a CECCAR nr. 98/24 din 27 ianuarie 1999, apare lucrarea: "Norme nationale de audit si servicii conexe" in care sunt preluate aproape textual Standardele Internationale de Audit (ISA) publicate de Federatia Internationala a Expertilor Contabili (IFAC). In calitatea sa de membru al IFAC, CECCAR s-a angajat sa sustina activitatea IFAC aducand la cunostinta membrilor sai orice publicatie a acesteia, punand in lucru aceste publicatii, in masura posibilului, tinand cont de specificul national si in mod deosebit integrand in normele nationale de audit normele internationale de audit elaborate de IFAC,

Odata cu infiintarea Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 din 01 iunie1999 (aproximativ, dupa patru luni de la adoptarea normelor internationale), Comitetul Provizoriu ale acesteia a hotarat asimilarea Standardelor Internationale de Audit ale IFAC, precum si a Cadrului General al Standardelor Internationale de Audit ca baza de efectuare a auditului financiar in Romania. Observam ca nu se mai vorbeste de norme internationale transpuse in plan national, ci sunt asimilate, ca atare, standardele internationale de audit. In plus, este preluat in aceeasi lucrare in care sunt publicate standardele de audit, "Audit financiar 2000", si Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar. Asadar, anul 1999 este cel in care activitatea propriu-zisa de audit este legiferata si coordonata de un organism profesional separat de CECCAR (precizari referitoare la atributiile organizatiilor profesionale s-au facut in capitolul rezervat organizarii profesiei contabile).

Se remarca faptul ca normele nationale de audit constituie o referinta elocventa in reforma profesiei contabile din Romania, in armonizarea cu standardele internationale si directivele europene ale auditului financiar, acest instrument menit sa conduca la ridicarea credibilitatii informatiilor financiare emise de entitatile economice si sociale, de institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale. Standardele de Audit preluate de tara noastra se aplica in auditarea situatiilor financiare de catre auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor din Romania.

2. Organizarea activitatii de audit financiar in Romania - Camera Auditorilor Financiari din Romania

Aparitia profesiunii contabile si dezvoltarea acesteia a fost urmata, cum era si firesc, de constituirea organizatiilor care sa-i reuneasca pe cei care o practicau. Vom vedea in continuare ca acest lucru este valabil pentru cele mai multe dintre tarile lumii.

In prezent, in Romania, doua mai organizatii profesionale regrupeaza profesionistii contabili, respectiv: Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania.

In ce priveste Corpul Expertilor Contabili si Contabililor si Contabililor Autorizati din Romania, am prezentat principalele aspecte in sectiunea privind expertiza contabila. Revenim acum cu unele elemente complementare.

Am convenit insa anterior ca in Romania exista inca o organizatie profesionala ce tine de domeniul profesiunii contabile, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania.

In anul 1999[4] a fost infiintata Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) care vrea sa gestioneze activitatea de audit financiar. De fapt, scopul acestei organizatii profesionale consta in "organizarea, coordonarea si autorizarea desfasurarii activitatii de audit financiar in Romania .

Camera[6] Auditorilor Financiari din Romania este persoana juridica autonoma si functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ. Ea isi poate infiinta reprezentante in tara si in strainatate.

Activitatea Camerei se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, care va urmari permanent ca reglementarile emise de Camera sa nu contravina legii. In caz contrar, autoritatea de stat va lua masurile legale ce se impun.

Organele centrale de conducere ale Camerei: Conferinta, Consiliul si Biroul permanent al Consiliul Camerei.

In cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania functioneaza urmatoarele structuri functionale:

a.       Secretariatul general;

b.      Departamentul de monitorizare si competenta profesionala;

c.       Departamentul de conduita si disciplina profesionala;

d.      Departamentul de invatamant si admitere;

e.       Departamentul de servicii generale;

f.        Departamentul de servicii pentru membri.

Calitatea de auditor financiar

Membrii Camerei sunt persoanele carora li se atribuie calitatea de auditor financiar definitiv, in urma sustinerii examenelor organizate de Camera. Exista urmatoarele categorii de auditori financiari: auditori financiari persoane active, auditori financiari stagiari, auditori financiari persoane nonactive.

Sunt auditori financiari persoane active, persoanele care dobandesc aceasta calitate in conditiile pe care le vom prezenta ulterior.

Sunt auditori financiari stagiari persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.

Camera va desemna anual auditorii financiari care vor indruma desfasurarea programului de pregatire practica a auditorilor financiari stagiari, in vederea dobandirii de catre acestia, in mod definitiv, a calitatii de auditor financiar.

Sunt auditori financiari persoane nonactive, membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Camerei.

Mai exact, pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii stabilite de lege.

Pentru persoanele fizice sunt stabilite urmatoarele cerinte, care trebuie indeplinite in mod cumulativ:

sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si sa aiba o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau sa aiba calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

sa promoveze testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

sa satisfaca pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.

sa efectueze un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar;

sa promoveze examenul de aptitudini profesionale.

Persoanele juridice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar;

majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice ori de societati de audit;

majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie auditori financiari.

Calitatea de auditor financiar poate fi atribuita si persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

poseda o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat;

au fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societati ori grup de societati care are in obiectul de activitate auditul financiar;

satisfac cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Expertilor Contabili (IFAC);

fac dovada ca poseda cunostintele cerute de statul roman pentru desfasurarea activitatii de audit financiar.

Examenul pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se organizeaza de Camera, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei. Acesta consta in sustinerea de probe scrise la urmatoarele discipline:

audit financiar;

contabilitate generala: reglementari nationale, europene si internationale; aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internationala; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea profitului si pierderii;

analiza si evaluarea critica a situatiilor financiare;

reguli de consolidare a conturilor;

contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala; relatia dintre contabilitate si management;

audit intern;

standardele privind intocmirea situatiilor financiare si a bilanturilor consolidate si metodele de evaluare a elementelor bilantiere si de determinare a profitului si pierderii;

normele legale si profesionale privind auditul financiar al situatiilor financiare si al celorlalte documente contabile si persoanele care efectueaza audit financiar;

alte discipline corelate cu auditul financiar: drept comercial, drept fiscal, drept civil, dreptul muncii si protectiei sociale, sisteme informationale si sisteme informatice, economia intreprinderii, economie generala si financiara, matematica si statistica, principii de baza privind managementul financiar al intreprinderii.

Drepturile si obligatiile membrilor Camerei sunt relativ similare pentru cele doua categorii de auditori financiari (persoane fizice si persoane juridice), prezentand si unele particularitati.

In categoria drepturilor se includ:

sa desfasoare activitati de audit financiar;

sa utilizeze titlul profesional de auditor financiar;

sa aleaga si sa fie alesi in cadrul organelor de conducere ale Camerei.

Ca obligatii generale putem enumera:

sa actioneze in conformitate cu standardele de audit si cu procedurile minimale de audit;

sa se supuna Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, precum si regulilor privind pregatirea profesionala continua;

sa se supuna procedurilor de control al calitatii auditului financiar;

sa achite cotizatia profesionala.

Persoanele fizice au obligatia sa transmita notificari Camerei, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, in legatura cu:

schimbarea numelui, notificarea modificarii trebuind sa fie insotita de cererea de solicitare a unui nou carnet;

schimbarea adresei;

orice modificare privind statutul de angajat, asociat, actionar sau administrator al unei societati de audit ori de liber-profesionist al membrului;

De asemenea, persoanele fizice trebuie sa transmita notificari Camerei, in termen de pana la 5 zile de la producerea evenimentului, mentionand, pe langa cele de mai jos, si informatiile necesare descrierii acestuia:

luarea de masuri sau aplicarea unor sanctiuni disciplinare asupra membrului persoana fizica de catre o autoritate legala sau organism profesional la care o astfel de persoana mai este membra;

orice condamnare data de instantele penale din tara si din strainatate;

existenta unei hotarari judecatoresti prin care i se interzice membrului exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati comerciale;

orice alte informatii relevante pentru evaluarea reputatiei profesionale a membrului.

Societatile de audit trimit notificari Camerei, in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, in ceea ce priveste:

schimbarea denumirii sub care este inregistrata persoana juridica; notificarea modificarii denumirii trebuie sa fie insotita de cererea de solicitare a unui nou carnet;

schimbarea sediului social;

deschiderea sau inchiderea unei filiale;

orice modificare privind statutul angajatilor, asociatilor, actionarilor sau administratorilor societatii de audit.

Societatile de audit trebuie sa transmita notificari Camerei, in termen de 5 zile de la producerea evenimentului, cuprinzand, pe langa cele ce urmeaza, si informatiile necesare pentru descrierea acestuia:

demiterea sau demisia unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui actionar sau asociat al societatii de audit;

numirea unui lichidator;

luarea de masuri sau aplicarea unor sanctiuni disciplinare membrului persoana juridica de catre o autoritate legala sau organism profesional la care o astfel de persoana mai este membra;

orice condamnare data de instantele penale din tara si din strainatate reprezentantului legal al societatii de audit;

existenta unei hotarari judecatoresti prin care i se interzice reprezentantului legal al societatii de audit exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati;

orice alte informatii relevante pentru evaluarea reputatiei profesionale a membrului.

Exercitarea mandatului de auditor financiar

Auditorul financiar poate exercita mandatul numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

este membru persoana activa a Camerei;

indeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

O persoana nu poate exercita mandatul de auditor financiar al unei entitati daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea respectiva are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.

Daca pe durata mandatului auditorul financiar nu mai indeplineste conditiile pentru exercitarea acestuia, el are obligatia sa renunte imediat la mandatul sau si sa notifice clientului incetarea acestuia, precum si motivul renuntarii.

In cazul in care Camera ia cunostinta de situatia in care un auditor financiar, in timpul exercitarii mandatului, nu a indeplinit cerintele profesionale conform normelor de audit emise de Camera, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situatiile financiare ale entitatii respective si va lua masuri disciplinare impotriva auditorului financiar respectiv.

Pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari

Pentru efectuarea corespunzatoare a lucrarilor de audit, Departamentul de invatamant si admitere din cadrul Camerei va lua masurile necesare in vederea organizarii activitatii de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari.

Obiectivul pregatirii profesionale continue este de a mentine competenta profesionala a auditorilor financiari in vederea realizarii activitatii de audit financiar conform cerintelor standardelor, normelor si regulilor din domeniu.

Regulile privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari sunt grupate astfel[7]:

reguli generale;

reguli de pregatire profesionala continua structurata;

reguli de pregatire profesionala continua nestructurata.

In categoria regulilor generale se includ:

stabilirea anuala de catre Camera a domeniilor de pregatire profesionala;

monitorizarea de catre Camera prin organele sale de specialitate a modului in care se desfasoara activitatea de pregatire profesionala continua;

efectuarea de catre auditorii financiari a 40 de ore de pregatire profesionala (20 de ore structurate si 20 de ore nestructurate);

organizarea unei evidente proprii a pregatirii efectuate si punerea ei la dispozitia Camerei, anual si la solicitarea acesteia

Pregatirea profesionala continua structurata se refera la:

participarea la cursuri si seminarii organizate de Camera care vizeaza: standardele internationale de contabilitate, standardele de audit, codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, procedurile minimale de audit;

participarea la seminariile si sesiunile stiintifice organizate de Camera;

organizarea si sustinerea de cursuri pentru stagiari.

Pregatirea profesionala continua nestructurata include, in principal, urmatoarele:

participarea la cursuri, seminarii si conferinte organizate si desfasurate de alte institutii;

elaborarea si publicarea de materiale de specialitate;

desfasurarea de activitati de cercetare;

crearea, dezvoltarea si implementarea unor noi sisteme de organizare si conducere a evidentei contabile.

Pentru asigurarea respectarii principiilor fundamentale de desfasurare a activitatii de audit financiar, auditorii financiari trebuie sa se conformeze urmatoarelor reguli generale:

a.         sa nu accepte mandatul daca in ultimii doi ani anteriori acceptarii mandatului au fost administratori sau angajati ai clientului ori ai unei entitati din cadrul aceluiasi grup;

b.         sa nu accepte mandatul daca in conducerea sau in actionariatul semnificativ al clientului ori al unei entitati din cadrul aceluiasi grup se regasesc rude sau afini pana la gradul al patrulea ai auditorului financiar;

c.         sa nu se implice direct sau indirect in desfasurarea activitatii financiare a clientului, neavand voie sa detina actiuni sau parti sociale, sa incheie contracte de imprumut sau de garantare a unor imprumuturi, sa incheie acte de comert sau sa beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu exceptia onorariilor;

d.         pe parcursul desfasurarii activitatii de audit financiar nu pot efectua operatiuni contabile pentru clientul respectiv, insa pot face recomandari privind inregistrarile contabile;

e.         daca desfasoara activitati de contabilitate, consultanta, fiscalitate sau alte activitati profesionale conexe, sa nu accepte mandatul de auditor financiar pentru acelasi client;

f.           contractul de audit financiar incheiat cu clientul trebuie sa cuprinda clauza de confidentialitate si eventualele conditii speciale;

g.         sa se supuna hotararilor Camerei referitoare la eventualele limitari ale numarului mandatelor care pot fi desfasurate la acelasi client;

h.         sa-si organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea in mod corespunzator a fiecarui angajament.

Abateri si sanctiuni disciplinare

Orice incalcare a prevederilor legale de catre un auditor financiar atrage dupa sine raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala a acestuia, dupa caz.

Auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, membri ai Camerei, se pot situa in unul dintre urmatoarele cazuri de abatere disciplinara:

nerespectarea Codului de conduita etica si profesionala al Camerei;

desfasurarea activitatii profesionale in conditii nesatisfacatoare, ineficiente sau cu incompetenta, intr-o asemenea masura sau de atatea ori incat s-a discreditat pe sine, Camera sau profesia in general;

incalcarea dispozitiilor regulamentului de organizare si functionare, a altor hotarari, norme sau acte emise de Camera de catre un auditor financiar, persoana fizica;

incalcarea dispozitiilor regulamentului de organizare si functionare si ale celorlalte hotarari, norme sau acte emise de Camera de catre un angajat, asociat, actionar sau administrator al unei societati de audit membra a Camerei;

incalcarea altor reglementari legale referitoare la domeniul auditului financiar;

existenta unei hotarari a unei instante de judecata din Romania sau din alta tara privind comiterea unei fapte de catre un auditor financiar, fapta ce aduce atingere Camerei sau profesiei.

Abaterile disciplinare se sanctioneaza, in functie de gravitatea faptei, cu: avertisment, mustrare, limitarea anumitor drepturi, suspendarea calitatii de membru al Camerei pe o anumita perioada, excluderea din Camera.

Sanctiunile disciplinare se comunica in termen de 30 de zile de la data hotararii de sanctionare.

Conform Regulamentului de organizare si functionare a Camerei[8], auditorii financiari isi pierd calitatea in una din urmatoarele situatii:

exercita profesia de auditor financiar fara a fi membru al Camerei;

nu solicita atribuirea calitatii de membru al Camerei in termen de un an de la data la care a fost declarat admis in urma sustinerii examenului de aptitudini profesionale sau de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii cu privire la acordarea calitatii de auditor financiar persoanelor care au dobandit aceasta calitate potrivit prevederilor altui stat

De asemenea, calitatea de membru al Camerei se retrage in una dintre urmatoarele situatii:

a.         pierderea calitatii de auditor financiar;

b.         neachitarea cotizatiilor si a altor obligatii anuale, la termenele stabilite de Consiliul Camerei;

c.         aplicarea sanctiunii de excludere din Camera prin hotarare ramasa definitiva;

d.         reorganizarea persoanei juridice, in conditiile prevederilor legale.

Auditorii financiari, persoane fizice si juridice, desfasoara activitati de audit financiar, audit intern, precum si activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala, de asigurare a managementului financiar-contabil, de pregatire profesionala de specialitate in domeniu.

Legea contabilitatii nr.82/1991 (cu modificarile ulterioare) prevede ca situatiile financiare ale persoanelor care aplica reglementarile contabile armonizate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

Indiferent care va fi evolutia celor doua organizatii profesionale nu putem decat sa speram ca profesia contabila in Romania va deveni cu adevarat liberala si ca va avea loc armonizarea cu standardele mondiale in domeniu.

Intrebari:

Prezentati succint evolutia normelor de audit pe plan international.

Prezentati succint evolutia normelor de audit in Romania.

Prezentati principalele atributii ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania si enumerati organele de conducere ale acesteia.

Prezentati conditiile necesare pentru obtinerea calitatii de auditor financiar.

Prezentati drepturile si obligatiile membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Enumerati abaterile disciplinare ale membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania si sanctiuni disciplinare aplicabile.*** Directiva a VIII - a a CCE din 10 aprilie 1984, Revista "Expertiza contabila" nr. 8/1994.

*** Ministerul Finantelor Publice, Reglementari contabile pentru agentii economici, Editura Economica, Bucuresti, 2002.

*** Norme de audit financiar si certificare a bilantului contabil nr. 1/1995, CECCAR, Bucuresti, p.

***Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75/01.06.1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598/22.08.2003.

***Statutul C.A.F.R., aprobat prin Ordinul nr.1009/14.09.1999, Monitorul Oficial al Romaniei nr.463/24.09.1999, art.1, al.1.

*** in continuare vom folosi termenul de Camera pentru a desemna Camera Auditorilor Financiari din Romania.

***Hotararea Camerei Auditorilor din Romania nr.9/27.06.2001 pentru aprobarea Regulilor privind pregatirea profesionala continua a auditorilor financiari.

***Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/25 iunie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 634/13 iulie 2004Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2071
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved