Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA OPERATIUNILOR CU CLIENTELA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA OPERATIUNILOR CU CLIENTELA

Ponderea cea mai insemnata in volumul activitatii desfasurate de unitatile operative ale societatilor bancare o au operatiunile cu clientela.Operatiunile cu clientela sunt operatiuni efectuate cu agentii economici, altii decat institutiile de credit, sub forma de credite, de depozite sau de cont curent.

Contabilitatea operatiunilor cu clientela asigura, in principal, evidenta:

operatiunilor de creditare;

operatiunilor de dare/luare de imprumuturi cu institutiile financiare;

operatiunilor de pensiune cu clientela;

operatiunilor in contul curent al clientelei;

operatiunilor de constituire de depozite la vedere si la termen.

1. OPERATIUNILE IN CONTUL CURENT AL CLIENTELEI

Conturile curente ale clientelei deschise la institutiile de credit evidentiaza disponibilitatile clientelei si operatiunile de incasari si de plati dispuse de aceasta.

Disponibilitatile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi in orice moment, fara preaviz sau cu un preaviz convenit anterior.

Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile institutiei de credit. Soldurile creditoare ale conturilor curente reprezinta disponibilitatile clientelei, iar soldurile debitoare ale acestora reprezinta platile efectuate de clientela pe descoperit de cont neautorizat (overdraft) sau in situatia evidentierii in acest cont a sumelor utilizate provenite din credite acordate in baza unui contract prin care institutia de credit se angajeaza ca pe o anumita durata de timp sa imprumute clientelei fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de nevoile acesteia si a creditelor acordate clientelei, in limita unui nivel global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si care este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie.

Contabilitatea disponibilitatilor la vedere in lei si devize ale clientilor, precum si creditul acordat de banca pentru descoperirea de cont "overdraft" - credit de cont curent, este tinuta cu ajutorul contului 251 "Conturi curente". Acest cont se dezvolta in conturi sintetice de gradul II si III, pentru a satisface necesitatile de reflectare a creantelor din dobanzi si a datoriilor privind dobanzile calculate.

2511 "Conturi curente"

2517 "Creante si datorii atasate"

25171 "Creante atasate"

25172 "Datorii atasate"

Contul 2511 "Conturi curente" este un cont bifunctional.

Se crediteaza cu incasarile de sume, reprezentand depuneri in numerar, incasari prin virament, credite obtinute, valoarea devizelor vandute, dobanzi acordate, diferente nefavorabile de curs valutar.

Se debiteaza cu sumele ridicate in numerar, plati efectuate prin virament, rambursarea creditelor, comisioane percepute de banca.

Soldul creditor reflecta disponibilitatile in lei si devize ale titularului de cont.

Soldul debitor reflecta creditele in cont curent acordate de banca pe termen scurt.

Inregistrari contabile determinate de operatiuni in lei in contul curent

depuneri de numerar de catre persoanele juridice in contul curent:

101 "Casa"

2511 "Conturi curente"

incasari in contul curent de la platitori cu cont la alte unitati ale aceleiasi societati bancare:

341 "Decontari intrabancare"

2511 "Conturi curente"

incasari in contul curent de la platitori cu cont la alte societati bancare, prin Casa de compensatie

111- "Cont curent la BNR"

2511 "Conturi curente"

incasari in contul curent de la platitori cu cont in aceeasi banca:

2511 "Conturi curente"

Analitic platitor

2511 "Conturi curente"

Analitic beneficiar

ridicari de numerar de catre persoanele juridice din contul curent:

2511 "Conturi curente"

101 "Casa"

plati din contul curent, beneficiarilor cu cont la alte unitati ale aceleiasi societati bancare:

2511 "Conturi curente"

341 "Decontari intrabancare"

plati din contul curent, beneficiarilor cu cont la alte societati bancare, prin Casa de compensatie

2511 "Conturi curente"

111- "Cont curent la BNR"

dobanzi calculate de banca pentru soldul creditor al contului curent:

6024 "Dobanzi la conturile curente"

25172 "Datorii atasate"

achitarea dobanzilor:

25172 "Datorii atasate"

2511 "Conturi curente"

dobanzi calculate de banca pentru soldul debitor al contului curent:

25171 "Creante atasate"

7024 "Dobanzi de la conturile curente"

incasarea dobanzilor:

2511 "Conturi curente"

25171 "Creante atasate"

2. CONTABILITATEA DEPOZITELOR CONSTITUITE DE CLIENTELA

Depozitele constituite de clientela reprezinta o forma de atragere a disponibilitatilor banesti ale persoanelor fizice si juridice. Ele se diferentiaza in functie de perioada pentru care sunt facute si de destinatia acestora in depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite pentru certificate de depozit, depozite pe carnete si librete de economii.

Depozitele (la vedere si la termen) sunt sumele de bani incredintate de clientela institutiei de credit, in urmatoarele conditii: sa fie rambursate in totalitate, cu sau fara dobanda sau orice alte facilitati, la cerere ori la un termen convenit de catre deponent cu depozitarul; sa nu se refere la transmiterea proprietatii, la furnizarea de servicii sau la acordarea de garantii.

Depozitele la vedere sunt constituite pentru o durata initiala de cel mult o zi lucratoare; depozitele la termen sunt constituite pentru un termen fix pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare.

Depozitele colaterale sunt constituite drept garantii sau pentru efectuarea unor plati ulterioare determinate.

Certificatele de depozit, carnetele si libretele de economii reprezinta instrumente la vedere sau la termen emise de institutia de credit pentru atragerea disponibilitatilor de la clientela. Dobanda aferenta acestor instrumente se plateste in avans, periodic sau la scadenta.

Evidenta contabila se tine cu ajutorul conturilor din Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI

253 - Conturi de depozite

2531 - Depozite la vedere

2532 - Depozite la termen

2533 - Depozite colaterale

25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive

25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie

25333 - Depozite pentru cecuri certificate

25334 - Depozite pentru ordine de plata cu scadenta

25335 - Depozite pentru garantii gestionari

25336 - Alte depozite colaterale

2537 - Datorii atasate si sume de amortizat

25371 - Datorii atasate

25372 - Sume de amortizat

254 - Certificate de depozit, carnete si librete de economii

2541 - Certificate de depozit

2542 - Carnete si librete de economii

2547 - Datorii atasate si sume de amortizat

25471 - Datorii atasate

25472 - Sume de amortizat

Depozitele la vedere sunt disponibile in orice moment, putand fi retrase fara preaviz. Termenul de depunere este de regula scurt durata initiala este cel mult egala cu o zi lucratoare; . Ele sunt evidentiate in contabilitatea bancara de contul 2531 "Depozite le vedere".

Depozitele le termen reprezita sume alocate pentru o perioada de timp determinata conform contractului incheiat, un termen fix pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare; si sunt reflectate in contabilitatea bancara cu ajutorul contului 2532 "Depozite la termen".

Depozitele colaterale sunt constituite in vederea garantarii unor obligatii contractuale cum ar fi: pentru deschiderea de acreditive, pentru emiterea de scrisori de garantie, pentru ordine de plata cu scadenta, pentru cecuri certificate, pentru garantii gestionari. Reflectarea lor in contabilitate se face cu ajutorul contului 2533 "Depozite colaterale", care se dezvolta pe sintetice de gradul III in functie de tipurile de depozite susmentionate.

Depozitele constituite pe baza de certificate sau pe librete de economii sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor 2541 "Certificate de depozit" si 2542 "Carnete si librete de economii".

Toate conturile mentionate care reflecta depozitele sunt conturi cu functie contabila de pasiv. Ele se crediteaza cu valoarea depozitelor constituite prin depuneri in numerar sau prin virament din alte conturi. Se debiteaza cu retragerile de numerar din depozite sau cu platile prin virament. Soldul final este creditor si reflecta disponibilul existent in depozitele bancare.

Dobanzile platite lunar de banci pentru depozitele constituite pot fi cu sau fara capitalizare. Cele cu capitalizare se adauga la suma depozitului, rezultand un depozit cu o valoare mai mare. Dobanzile fara capitalizare se inregistreaza in contul de dobanzi adiacent.

Din punct de vedere contabil, dobanzile datorate titularilor de depozite sunt evidentiate cu ajutorul conturilor 2537 "Datorii atasate" (la depozite) si 2547 "Datorii atasate" (la certificate de depozit si librete de economii).

Dobanzile se inregistreaza lunar in cazul in care plata urmeaza sa se faca astfel, sau la expirarea contractului, ca o cheltuiala curenta. In cazul in care plata dobanzii se face anticipat, datoriile atasate se inregistreaza ca o cheltuiala inregistrata in avans.

Inregistrarile contabile determinate de operatiunile de constituire, retragere si plati din depozite bancare sunt urmatoarele:

depunere numerar de catre persoane fizice pentru depozite la vedere, la termen, certificate de depozite si librete de economii, in lei:

101 "Casa"

2531 "Depozite la vedere"

2532 "Depozite la termen"

2541 "Certificate de depozite"

2542 " Carnete si librete de economii"

constituire depozite la termen din conturile curente:

2511 "Conturi curente"

2532 "Depozite la termen"

dobanzi calculate fara capitalizare, virate in cont atasat:

6025 "Dobanzi la conturile de depozite"

2537 "Datorii atasate"

dobanzi calculate cu capitalizare:

6025 "Dobanzi la conturile de depozite"

2531 "Depozite la vedere"

2532 "Depozite la termen"

diminuari sau lichidari de depozite si plata dobanzilor:

2531 "Depozite la vedere"

2532 "Depozite la termen"

2537 "Datorii atasate"

101 "Casa"

dobanzi platite anticipat:

375 "Cheltuieli inregistrate in avans"

101 "Casa"

esalonarea lunara a dobanzilor platite anticipat, in cheltuielile curente cu dobanzile:

6025 "Dobanzi la conturile de depozite"

375 "Cheltuieli inregistrate in avans"

dobanzi calculate la certificatele de depozit si librete de economii:

6026 "Dobanzi la certificate de depozit carnete si librete de economii"

2547 "Datorii atasate"

dobanzi datorate, achitate la scadenta in numerar sau capitalizate si adaugate la vechiul depozit sau constituirea unui nou depozit:

2547 "Datorii atasate"

101 "Casa"

2541 "Certificate de depozit"

2542 " Carnete si librete de economii"

Inregistrarile determinate de operatiunile de constituire a depozitelor colaterale si de utilizare a sumelor din aceste depozite sunt urmatoarele:

In baza unui ordin de plata, se dispune constituirea unui acreditiv pentru un furnizor de bunuri.

La banca cumparatorului:

virare suma bancii furnizorului pentru deschiderea unui acreditiv:

2511 "Conturi curente"

111 "Cont curent la BNR"

341 "Decontari intrabancare"

La banca furnizorului:

constituire depozit pentru acreditive:

111 "Cont curent la BNR"

341 "Decontari intrabancare"

25331 "Depozite pentru deschidere acreditive"

plati efectuate din acreditive pe baza documentelor prezentate de furnizor, care atesta livrarea bunurilor:

25331 "Depozite pentru deschidere acreditive"

2511 "Conturi curente"

sume din acreditiv neutilizat virat bancii cumparatorului:

25331 "Depozite pentru deschidere acreditive"

111 "Cont curent la BNR"

341 "Decontari intrabancare"

Depozite deschise pentru emiterea de scrisori de garantie, la banca cumparatorului:

2511 "Conturi curente"

2021 "Credite de trezorerie"

25332 "Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie"

Plati efectuate beneficiarilor din depozite pentru care s-au emis scrisori de garantie:

25332 "Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie"

111 "Cont curent la BNR"

341 "Decontari intrabancare"

122 "Conturi de corespondent loro"

Depozite constituite la solicitarea clientului de certificare de catre banca a instrumentelor de plata - cec sau ordine de plata:

2511 "Conturi curente"

25333 "Depozite pentru cecuri certificate"

25334 "Depozite pentru ordine de plata cu scadenta"

Plati efectuate din depozite prin certificarea instrumentelor de plata:

25333 "Depozite pentru cecuri certificate"

25334 "Depozite pentru ordine deplata cu scadenta"

111 "Cont curent la BNR"

2511 "Conturi curente"

341 "Decontari intrabancare"

122 "Conturi de corespondent loro"

Depunerea de sume in numerar retinute gestionarilor drept garantii materiale:

101 "Casa"

25335 "Depozite pentru garantii gestionari"

Dobanzi calculate la depozitele din garantiile gestionarilor:

6025 "Dobanzi la conturile de depozite"

2537 "Datorii atasate"

Dobanzi aferente depozitelor din garantiile gestionarilor, platite acestora in numerar:

2537 "Datorii atasate"

101 "Casa"

3. CONTABILITATEA INCHIRIERILOR DE CASETE DE VALORI

Evidenta casetelor de valori inchiriate clientelei se tine cu ajutorul contului 2533 "Depozite colaterale". Principalele operatii contabile privind inchirierea casetelor de valori sunt urmatoarele:

Inregistrarea garantiei pentru caseta de valori:

2511 "Conturi curente"

analitic client

2533 "Depozit colateral - client caseta de valori"

Eliberarea facturii reprezentand chiria pe toata perioada de inchiriere:

3556 "Alti debitori"

376 "Venituri in avans" - casete de valori

35327 "TVA colectata"

Incasarea contravalorii facturii:

2511 "Conturi curente"

analitic client

3556 "Alti debitori"

La sfarsitul lunii se vor inregistra veniturile aferente perioadei:

376 "Venituri in avans" - casete de valori

7042 "Venituri din chirii" - analitic casete de valori

Executarea garantiei in caz de pierdere a cheii sau la trecerea a 30 zile calendaristice, dupa expirarea perioadei de depozitare:

2533 "Depozit colateral - client caseta de valori"

7499 Alte veni. diverse de exploatare -caseta de valori

Restituire garantie la expirarea perioadei de inchiriere:

2533 "Depozit colateral - client caseta de valori"

2511 "Conturi curente"

analitic client

CONTABILITATEA CREDITELOR ACORDATE CLIENTELEI NEFINANCIARE

Operatiunea de creditare reprezinta orice angajament de punere la dispozitie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadentei unei datorii, in schimbul obligatiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma sau orice angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta ori a altui drept la incasarea unei sume de bani. Se disting doua forme de creditare:

punerea la dispozitie a fondurilor, operatiuni care se inregistreaza in conturile bilantiere;

angajamentul de a pune la dispozitie fonduri si angajamente prin semnatura, operatiuni care figureaza in conturi in afara bilantului.

Principalele caracteristici ale operatiunilor de creditare sunt urmatoarele:

creditul global sau specific poate fi acordat, de regula, sub forma unui credit global de exploatare sau pentru finantarea unor necesitati specifice cum sunt procurarea de echipamente, stocuri etc.;

credite acordate sub forma unei autorizari sau unui avans la termen fix.

Creditele acordate printr-un avans la termen fix se materializeaza in:

efecte de comert, in general bilete la ordin subscrise de clientela in favoarea institutiei sale de credit, care le sconteaza;

ordine de plata cu scadente prestabilite, intocmite de agentii economici sau de persoane fizice, pe baza carora, la datele convenite, se vor debita conturile acestora. Aceasta forma de creditare este folosita, de exemplu, pentru creditele acordate persoanelor fizice sau pentru vanzari in rate.

Creditele acordate de banci reprezinta creante asupra clientelei sale, persoane fizice sau juridice, pentru satisfacerea nevoilor de finantare a acestora. Criteriile de clasificare a creditelor sunt numeroase. Dintre acestea enumeram:

a)       in functie de perioada pentru care sunt acordate creditele avem credite pe termen scurt, mediu si lung;

b)       in functie de natura activitatii desfasurate de clienti avem credite acordate clientelei nefinanciare (persoane fizice sau juridice care desfasoara activitati comerciale sau necomerciale cu exceptia celor care desfasoara activitati de mobilizare a resurselor banesti pe piata de capital) si credite acordate clientelei financiare (societati de investitii financiare, agentii de schimb valutar, societati de valori mobiliare, cooperative de credit);

c)       in functie de destinatia pentru care se acorda creditele clientelei nefinanciare avem credite comerciale, credite de trezorerie, credite pentru export, credite pentru echipament, credite pentru bunuri imobiliare, alte credite acordate clientelei;

d)       in functie de forma sub care se acorda creditele avem avansuri in cont (cont autorizat sa aiba sold debitor in limita unui plafon), credite acordate sub forma de lichiditati (creditarea contului clientului), credite de plati (achitare directa a unor datorii ale clientilor), cesiune de creante (scontare, factoring).

Contabilitatea creditelor acordate clientelei (altele decat cele cuprinse in cadrul Grupei 3 "Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse" si Grupei 4 "Valori imobilizate") evidentiaza ansamblul creantelor detinute de institutia de credit asupra agentilor economici, altii decat institutiile de credit.

Contabilitatea creditelor acordate clientelei se tine in functie de destinatia acestora, pe urmatoarele categorii:

creante comerciale (operatiuni de scont si asimilate, factoring si alte creante comerciale);

credite de trezorerie;

credite pentru export;

credite pentru echipament;

credite pentru bunuri imobiliare;

alte credite acordate clientelei.

1. CONTABILITATEA CREANTELOR (CREDITELOR) COMERCIALE

Creantele comerciale ale institutiilor de credit sunt rezultatul cesiunii de creante sub forma scontului comercial si factoringului. In conturile de creante comerciale se inregistreaza creantele clientilor mobilizate de catre institutia de credit, sub forma operatiunilor de scont comercial si asimilate, factoring si alte creante comerciale. In aceste conturi sunt inregistrate si operatiunile de scontare si asimilate efectuate cu alte institutii de credit.

Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care in schimbul unui efect de comert (cambie, bilet la ordin), institutia de credit pune la dispozitia posesorului creantei, valoarea efectului, mai putin agio (taxa de scont si comisioanele aferente), fara a astepta scadenta efectului respectiv. Operatiunile asimilate scontului se realizeaza pe baza biletelor la ordin de mobilizare a creantelor comerciale, subscrise de client la ordinul institutiei de credit.

Factoringul este operatiunea prin care clientul, denumit "aderent", transfera proprietatea creantelor (facturilor) sale comerciale institutiei de credit, denumita "factor", aceasta avand obligatia, conform contractului incheiat, de a asigura incasarea creantelor aderentului, asumandu-si riscul de neplata a acestora. Institutia de credit, pe baza documentelor primite, plateste valoarea nominala a creantelor, mai putin agio, fie imediat, fie la scadenta acestora sau la scadenta contractuala stabilita cu aderentii.

Contabilitatea operatiunilor privind cesiunea de creante se tine cu ajutorul contului 201 "Creante comerciale" care se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice d gradul II:

2011 - Creante comerciale

20111 - Scont si operatiuni asimilate

20112 - Factoring

20119 - Alte creante comerciale

2017 - Creante atasate si sume de amortizat

20171 - Creante atasate

20172 - Sume de amortizat

Contabilitatea creditelor de scont

Creditul de scont este egal cu diferenta dintre valoarea nominala a efectului de comert si agio.

Agio = scont + comision

Scont = (valoarea nominala x taxa de scont x nr de zile)/360 x 100

Contabilitatea creditelor de scot se tine cu ajutorul contului 20111 "Scont si operatiuni asimilate". Cu ajutorul lui se evidentiaza operatiunile de scontare si asimilate, in special operatiuni de scontare a efectelor de comert sub forma cambiilor si biletelor la ordin privind creantele comerciale aferente livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii, operatiuni de scontare fara recurs, bilete de mobilizare a creantelor comerciale subscrise periodic de un client la ordinul institutiei de credit; in acest cont sunt inregistrate si operatiunile de scontare si asimilate efectuate cu alte institutii de credit. Dupa functia contabila este un cont de activ.

Se debiteaza cu valoarea efectelor de comert scontate de banca la valoarea nominala, (inclusiv agio perceput) in corespondenta cu creditul contului 2511 "Conturi curente".

Se crediteaza cu valoarea efectelor de comert incasate, in corespondenta cu conturile 2511 "Conturi curente", 111 "Cont curent la BNR", 341 "Decontari intrabancare", sau 121 "Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)".

Soldul debitor reflecta valoarea efectelor de comert aflate in portofoliu.

Dobanzile pentru creditul acordat, retinute anticipat se inregistreaza ca venituri in avans iar comisionul, la fel ca pentru orice tip de credit acordat clientelei, in contul 7029 "comisioane", prin retinerea lui din contul curent.

Principalele operatii contabile sunt urmatoarele:

valoarea nominala a efectelor de comert scontate:

20111 "Scont si operatiuni asimilate"

2511 "Conturi curente"

agio perceput - taxa de scont (dobanda) si comision

2511 "Conturi curente"

376 "Venituri inregistrate in avans"

7029 "Comisioane"

esalonarea lunara a dobanzilor inregistrate in avans

376 "Venituri inregistrate in avans"

70211 "Dobanzi de la operatiunile de scont"

incasarea efectelor de comert la scadenta:

2511"Conturi curente"

111 "Cont curent la BNR"

341"Decontari intrabancare"

121 "Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)"

20111 "Scont si operatiuni asimilate"

efecte de comert neincasate la scadenta, creanta se trece la restanta sau in categoria celor indoielnice:

2811 "Creante restante"

2821 "Creante indoielnice"

20111 "Scont si operatiuni asimilate"

2. CONTABILITATEA CREDITELOR DE FACTORING

In conturile de factoring se inregistreaza sumele datorate clientelei in contrapartida creantelor comerciale (facturi) cumparate de catre institutia de credit. Dupa caz, aceste sume pot fi disponibile imediat sau indisponibile pana la incasarea creantelor potrivit scadentei acestora sau pana la scadenta contractuala stabilita cu aderentii.

In baza contractului incheiat si a documentelor primite, societatea bancara plateste valoarea nominala a creantelor, mai putin agio, fie imediat fie la scadenta sau la incasarea creantelor. Facturile preluate de banca se clasifica in doua grupe:

facturi aprobate, care sunt disponibile imediat, sub forma de credit in contul clientului. Aprobarea este conditionata de prezentarea unor documente asiguratorii ale bancii cum ar fi certificate de depozit, depozite colaterale, depozite de cecuri;

facturi neaprobate sau indisponibile pana la incasarea creantelor ori pana la scadenta lor contractuala.

Succesiunea operatiilor de factoring este urmatoarea: primirea facturilor aderentului, gruparea facturilor aprobate si neaprobate, finantarea facturilor aprobate, retinerea garantiei de risc de incasare, incasarea comisioanelor, incasarea creantei, restituirea garantiei, incasarea agio.

Contabilitatea operatiunilor de factoring este tinuta cu ajutorul conturilor 20112 "Factoring", 2521 "Conturi de factoring".

Contul 20112 "Factoring" este un cont de activ.

Se debiteaza cu valoarea nominala a creantelor mobilizate in corespondenta cu conturile 25211 "Conturi de factoring disponibile" (facturi aprobate) si 25212 "Conturi de factoring indisponibile" (facturi neaprobate).

Se crediteaza cu valoarea nominala a creantelor comerciale incasate in corespondenta cu conturile 2511 "Conturi corespondente", 111 "Cont curent la BNR", 121"Cont de corespondent (nostro)".

Soldul debitor reflecta valoarea comerciala a creantelor neincasate.

Contul 2521 "Conturi de factoring" reprezinta conturile deschise pe numele aderentului, conturi de datorii, care se detaliaza in doua conturi sintetice de gradul II: 25211 "Conturi de factoring disponibile", 25212 "Conturi de factoring indisponibile".

Ambele sunt conturi de pasiv.

Se crediteaza cu valoarea nominala a facturilor aprobate si neaprobate.

Se debiteaza cu finantarea factoringului disponibil si cu finantarea factoringului dupa incasarea creantei.

Soldul creditor reflecta factoringul nefinantat.

Principalele inregistrari contabile determinate de operatiunile de factoring sunt urmatoarele:

achizitionare facturi la valoarea nominala, departajate in facturi aprobate si neaprobate:

20112 "Factoring"

25211 "Conturi de factoring disponibile"

25212 "Conturi de factoring indisponibile"

finantarea factoringului disponibil, retinerea agio si a unei garantii penrtu riscul de neincasare:

25211 "Conturi de factoring disponibile"

2511 "Conturi curente"

376 "Venituri inregistrate in avans" (valoare agio)

25336 "Alte depozite colaterale" (valoare garantie)

comisioanele si dobanzile retinute in avans din factoringul disponibil, esalonate lunar la veniturile perioadei:

376 "Venituri inregistrate in avans"

70212 "Dobanzi la operatiunile de factoring"

7029 "Comisioane"

incasarea facturilor:

2511"Conturi curente"

111 "Cont curent la BNR"

341 "Decontari intrabancare"

121 "Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)"

20112 "Factoring"

restituirea garantiei pentru riscul de incasare, dupa incasarea creantei:

25336 "Alte depozite colaterale"

2511 "Conturi curente"

creantele neincasate la termen se trec in categoria celor restante sau indoielnice:

2811 "Creante restante"

2821 "Creante indoielnice"

20112 "Factoring"

finantarea aderentului dupa incasarea facturilor, retinandu-se doar comisionul (fara dobanzi si garantii):

25212 "Conturi de factoring indisponibile"

2511 "Conturi curente"

7029 "Comisioane"

facturile neaprobate, neincasate in termen sau refuzate la plata se restituie aderentului:

25212 "Conturi de factoring indisponibile"

20112 "Factoring"

3. CONTABILITATEA CREDITELOR DE TREZORERIE

Contabilitatea creditelor de trezorerie asigura evidenta creditelor acordate clientelei, in general, pe termen scurt, pentru acoperirea necesarului de lichiditati privind activitatea de exploatare curenta a clientelei (vanzari in rate, credite acordate persoanelor fizice, facilitati de trezorerie pentru titularii cartilor de plata, deschideri de credite permanente, credite pe baza de linii globale de exploatare, credite pentru finantarea stocurilor, avansuri temporare garantate cu certificate de depozit sau alte valori, credite pentru importuri si alte credite).

Evidenta lor se tine cu ajutorul contului 202 "Credite de trezorerie" care se dezvolta pe analitice in functie de natura creditului:

2021 "Credite de trezorerie"

20211 "Vanzari in rate" - creditele destinate finantarii cumpararii sau vanzarii de bunuri de consum de folosinta indelungata si care se ramburseaza prin varsaminte periodice, cel mai adesea lunare sau trimestriale;

20212 "Credite acordate persoanelor fizice" - creditele acordate persoanelor fizice, in baza unui contract de credit, in functie de volumul si regularitatea veniturilor, ale caror rambursari sunt efectuate prin varsaminte periodice;

20213 "Diferente de rambursat legate de utilizarea cartilor de plata" - facilitati de trezorerie acordate titularilor cartilor de plata, conform contractelor prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor platite;

20214 "Utilizari din deschideri de credite permanente" - partea utilizata din credite acordate in baza unui contract prin care institutia de credit se angajeaza ca pe o anumita durata de timp sa imprumute clientelei fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de nevoile acesteia
(partea neutilizata din creditele aprobate se inregistreaza in conturi in afara bilantului);

20215 "Credit global de exploatare" - creditele acordate clientelei, in limita unui nivel global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie (partea neutilizata din creditele aprobate se inregistreaza in conturi in afara bilantului);

20216 "Credite pentru finantarea stocurilor" - creditele acordate clientelei pentru finantarea operatiunilor avand un caracter ciclic (credite de campanie, de stocare de cereale, warante agricole, industriale, hoteliere, petroliere etc.);

20217 "Credite garantate cu valori financiare" - creditele acordate clientelei, garantate cu titluri emise de aceeasi institutie de credit sau de alte institutii de credit, precum si cu valori financiare in depozit la institutia de credit (in special avansuri pe baza certificatelor de depozit, carnetelor si libretelor de economii, depozitelor la termen);

20218 "Credite acordate importatorilor" - creditele pe termen scurt acordate importatorilor consecutiv cu deschiderea de credite documentare, avansuri in devize acordate importatorilor, precum si alte credite acordate clientelei pentru importuri;

20219 "Alte credite de trezorerie" - credite acordate curtierilor care opereaza pe piata internationala si alte credite de trezorerie acordate clientelei.

Toate aceste conturi au functie contabila de activ, se debiteaza cu ocazia acordarii creditului si se crediteaza la rambursarea lui. Soldul final poate fi debitor reflectand creditele de trezorerie acordate clientelei.

Dobanda de incasat se urmareste cu ajutorul contului 2027 "Creante atasate si sume de amortizat" care se dezvolta pe urmatoarele conturi:

- 20271 "Creante atasate" reflecta dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creditelor de trezorerie acordate;

- 20272 "Sume de amortizat" reflecta alte sume aferente creditelor de trezorerie acordate, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Contul 2027 "Creante atasate si sume de amortizat" este un cont cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea dobanzilor de incasat si se crediteaza cu incasarea efectiva a acestora. Soldul final poate fi debitor reflectand dobanzile aferente creditelor de trezorerie neajunse la scadenta.

Principalele inregistrari determinate de acordarea unui credit de trezorerie unui client sunt urmatoarele:

acordarea creditului:

2021 "Credite de trezorerie"

2511 "Conturi curente"

incasarea comisionului perceput de banca la acordarea creditului:

2511 "Conturi curente"

7029 "Comisioane"

inregistrarea periodica a dobanzilor:

2027 "Creante atasate"

70213 "Dobanzi la creditele de trezorerie"

incasarea dobanzii:

2511 "Conturi curente"

2027 "Creante atasate"

rambursarea creditului:

2511 "Conturi curente"

2021 "Credite de trezorerie"

CONTABILITATEA CREDITELOR PENTRU EXPORT

Contabilitatea creditelor pentru export asigura evidenta creditelor acordate clientelei pentru activitatea de export (credite de mobilizare a creantelor asupra strainatatii, credite furnizor, credite cumparator sau alte credite pentru export).

Creditele de mobilizare a creantelor pe termen scurt asupra strainatatii se acorda exportatorilor, sub forma platii creantelor detinute de acestia asupra clientilor straini din momentul efectuarii exportului sau prestarii serviciului.

Mobilizarea creantelor se efectueaza prin scontarea efectelor:

cambii trase de exportator asupra institutiei de credit si acceptate de aceasta (mobilizarea creantelor prin acceptare);

bilete la ordin subscrise de exportator la ordinul institutiei de credit si eventual avalizate de aceasta (mobilizarea creantelor prin aval).

Creditele furnizor se acorda exportatorilor rezidenti, de regula, pe termen mediu sau lung, prin scontarea cambiilor trase de furnizorul exportator asupra clientului importator sau de bilete la ordin subscrise de clientul importator.

Creditele cumparator se acorda, pe termen mediu sau lung, direct importatorilor nerezidenti, altii decat institutiile de credit. Aceste credite, de regula, fac obiectul unei garantii date de stat.

Evidenta contabila a creditelor acordate clientelei pentru activitati de export se realizeaza cu ajutorul contului 203 "Credite pentru export" care se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

2031 - Credite pentru export

20311 - Credite garantate cu creante asupra strainatatii

20312 - Credite furnizori

20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor

20319 - Alte credite pentru export

2037 - Creante atasate si sume de amortizat

20371 - Creante atasate

20372 - Sume de amortizat

Contul 2031 "Credite pentru export" reflecta creditele acordate clientilor pentru acoperirea nevoilor determinate de operatiuni de export de bunuri sau de servicii si este un cont cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea creditelor acordate clientilor si se crediteaza cu valoarea creditelor restituite de acestia. Soldul final debitor reflecta creditele pentru export acordate clientilor. Pentru a putea evidentia diferitele tipuri de credite de export, acest cont se dezvolta pe sintetice de gradul III, cu aceeasi functiune contabila, dupa cum urmeaza:

- 20311 "Credite garantate cu creante asupra strainatatii" - creditele acordate exportatorilor pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii curente, in situatiile in care acestia au acordat clientilor lor straini facilitati in ceea ce priveste termenele de plata. Acordarea acestor credite se face, in special, prin scontarea efectelor de comert aferente creantelor exportatorului asupra strainatatii, respectiv a cambiilor trase de exportator asupra institutiei de credit si acceptate de aceasta, precum si a biletelor la ordin subscrise de exportator la ordinul institutiei de credit;

- 20312 "Credite furnizori" - creditele acordate exportatorilor rezidenti pentru exportul de bunuri si de servicii. Acordarea acestor credite se face, in special, prin scontarea cambiilor trase de furnizorul exportator asupra clientului importator sau a biletelor la ordin emise de clientul importator;

- 20313 "Credite comerciale acordate nerezidentilor" - creditele acordate direct agentilor economici nerezidenti cumparatori, altii decat institutiile de credit, pentru a plati exportatorii romani care sunt clienti ai institutiei de credit care a acordat creditele;

- 20319 "Alte credite pentru export" - creditele acordate avand ca destinatie finantarea necesitatilor curente sau exceptionale ocazionate de activitatea de export (avansuri in devize acordate exportatorilor; credite pentru finantarea realizarii productiei destinate exportului; credite de prospectare si pentru finantarea stocarilor in strainatate; credite acordate pentru perioada de pana la incasarea despagubirilor de la societatile de asigurare).

Dobanzile aferente acestui tip de credite sunt evidentiate cu ajutorul contului 2037 "Creante atasate si sume de amortizat" care dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea dobanzilor de incasat si se crediteaza cu incasarea efectiva a acestora. Soldul final poate fi debitor reflectand dobanzile neajunse la scadenta aferente creditelor pentru export acordate clientelei. Si acest cont se dezvolta pe sintetice de gradul III dupa cum urmeaza:

- 20371 "Creante atasate" - dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creditelor pentru export;

- 20372 "Sume de amortizat" - alte sume aferente creditelor pentru export, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Principalele inregistrari contabile determinate de acordarea unui credit de export unui client sunt urmatoarele:

acordarea creditului:

2031 "Credite pentru export"

2511 "Conturi curente"

incasarea comisionului perceput de banca la acordarea creditului:

2511 "Conturi curente"

7029 "Comisioane"

inregistrarea periodica a dobanzilor:

2037 "Creante atasate si sume de amortizat"

70214 "Dobanzi la creditele de export"

incasarea dobanzii:

2511 "Conturi curente"

2037 "Creante atasate si sume de amortiza"

rambursarea creditului:

2511 "Conturi curente"

2031 "Credite pentru export"

5. CONTABILITATEA CREDITELOR PENTRU ECHIPAMENT

Contabilitatea creditelor pentru echipament asigura evidenta creditelor acordate, de regula pe termen mediu sau lung, pentru finantarea investitiilor productive efectuate de clienti (achizitii, constructii sau amenajari de imobilizari corporale de uz profesional, achizitii de imobilizari necorporale).

In aceasta categorie de credite se cuprind si creditele acordate agricultorilor pentru investitii productive, inclusiv creditele cu dobanda subventionata de stat.

Evidenta contabila a creditelor pentru echipament se tine cu ajutorul conturilor:

204 - Credite pentru echipament

2041 - Credite pentru echipament

2047 - Creante atasate si sume de amortizat

20471 - Creante atasate

20472 - Sume de amortizat

Dupa functia contabila sunt conturi de activ, care se debiteaza cu valoarea creditelor pentru echipament acordate clientelei si respectiv cu valoarea dobanzilor de incasat si se crediteaza cu valoarea rambursata a creditelor pentru echipament si respectiv cu dobanda incasata aferenta acestor credite.

Contul 2041 "Credite pentru echipament" evidentiaza creditele, in general pe termen mijlociu si lung, acordate clientelei pentru finantarea investitiilor productive: cumparari de materiale, achizitii, constructii sau amenajari de imobilizari corporale de uz profesional, achizitii de imobilizari necorporale.

Contul 2047 "Creante atasate si sume de amortizat" evidentiaza creantele atasate si sumele de amortizat aferente creditelor pentru echipament respectiv:

- contul 20471 "Creante atasate" evidentiaza dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creditelor pentru echipament;

- contul 20472 "Sume de amortizat" evidentiaza alte sume aferente creditelor pentru echipament, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Principalele operatii contabile privind acest tip de credite sumt urmatoarele:

acordarea creditului pentru echipament:

"Credite pentru echipament"   

"Conturi curente"

dobanda calculata neajunsa la scadenta:

2047 "Creante atasate"

70215 "Dobanzi de la creditele pentru echipament"

rambursarea creditului si achitarea dobanzii:

"Conturi curente"

2041 "Credite pentru echipament"

2047 "Creante atasate"

Aplicatia 1 (credite pentru echipament):

O banca comerciala acorda un credit pentru echipament unui client din categoria A - credite performante, in valoare de 500 milioane lei, pe o perioada de 2 ani, cu rambursare in doua rate egale. Dobanda perceputa de banca este de 10% pe an. Inregistrati in contabilitatea bancii situatia respectiva.

Rezolvare:

1) Credit pentru echipament in valoare de 500 mil. lei acordat unui client din categoria A:

"Credite pentru echipament"   

"Conturi curente"

500 mil.

2) Dobanda calculata neajunsa la scadenta, la finele primului an:

2047 "Creante atasate"   

70215 "Dobanzi de la creditele pentru echipament"

50 mil.

3) Achitare prima rata si dobanda la finele primului an:

"Conturi curente"

2041 "Credite pentru echipament"

2047 "Creante atasate"

300 mil.

250 mil.

50 mil.

4) Dobanda calculata neajunsa la scadenta, la finele celui de-al doilea an:

2047 "Creante atasate"   

70215 "Dobanzi de la creditele pentru echipament"

25 mil.

5) Achitare prima rata si dobanda la finele celui de-al doilea an:

"Conturi curente"

2041 "Credite pentru echipament"

2047 "Creante atasate"

275 mil.

250 mil.

25 mil.

Aplicatia 2 (credite pentru echipament):

Banca acorda un credit pentru echipament unui client din categoria C - credit substandard, in valoare de 300 milioane lei, pentru 1 an, cu rambursarea creditului si a dobanzii integral la scadenta. Dobanda perceputa de banca este de 15% pe an. La scadenta, se observa ca atat creditul, cat si dobanda, nu a fost achitate, astfel se trac la credite in observatie si dobanzi restante. Dobanzile suplimentare pentru creditele si dobanzile restante sunt de 20%. Provizionul de risc de credit si cel de risc de dobanda calculat in conformitate cu reglementarile in vigoare este de 20%.

Realizati inregistrarile contabile daca:

A) creditul si dobanda se incaseaza in final;

B) creditul si dobanda nu se mai incaseaza.

Rezolvare:

1) Credit pentru echipament in valoare de 300 mil. lei acordat unui client din categoria C:

"Credite pentru echipament"   

"Conturi curente"

300 mil.

2) Dobanda calculata neajunsa la scadenta:

2047 "Creante atasate"   

70215 "Dobanzi de la creditele pentru echipament"

45 mil.

3) Credit nerambursat la scadenta, trecut la credit in observatie:

2811 "Credite restante"   

"Credite pentru echipament"   

300 mil.

4) Dobanda nerambursata la scadenta, trecuta la dobanzi restante:

2812 "Dobanzi restante"   

2047 "Creante atasate"   

45 mil.

5) Dobanzile suplimentare pentru creditele restante si dobanzile restante, calculate si neajunse la scadenta:

2817 "Creante atasate"   

7028 "Dobanzi din credite restante si indoielnice"

69 mil.[1]

6) Provizionul de risc calculat pentru creditul in observatie, in conformitate cu reglementarile legale:

6621 "Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit"

2911 "Provizioane specifice de risc de credit"

60 mil.[2]

7) Provizionul de risc calculat pentru creditul in observatie, in conformitate cu reglementarile legale:

6622 "Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda"

2912 "Provizioane specifice de risc de dobanda"

9 mil.[3]

A) Creditul si dobanda se incaseaza in final:

1) Incasare de creante si dobanzi restante:

"Conturi curente"

2811 "Credite restante"

2812 "Dobanzi restante"

2817 "Creante atasate"   

414 mil.

300 mil.

45 mil.

69 mil.

2) Anularea provizionului de risc de credit prin incasarea creantelor:

2911 "Provizion de risc de credit"

7621 "Venituri din provizioane de risc de credit"   

60 mil.

3) Anularea provizionului de risc de dobanda prin incasarea creantelor:

2912 "Provizion de risc de dobanda"

7622 "Venituri din provizioane de risc de dobanda"   

9 mil.

B) Creditul si dobanda nu se mai incaseaza:

1) Creante si dobanzi restante trecute la pierderi:

667 "Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane"

2811 "Credite restante"

2812 "Dobanzi restante"

345 mil.

300 mil.

45 mil.

2) Dobanzile la credite restante si dobanzi restante trecute la pierderi:

668 "Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane"

2817 "Creante atasate"    

69 mil.

3) Anularea provizionului de risc de credit pentru creantele trecute la pierderi:

2911 "Provizion de risc de credit"

7621 "Venituri din provizioane de risc de credit"   

60 mil.

4) Anularea provizionului de risc de dobanda:

2912 "Provizion de risc de dobanda"

7622 "Venituri din provizioane de risc de dobanda"   

9 mil.

6. CONTABILITATEA CREDITELOR PENTRU BUNURI IMOBILIARE

Contabilitatea creditelor pentru bunuri imobiliare asigura evidenta creditelor acordate, in general pe termen mediu si lung, pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta, efectuate fie de investitor (persoane juridice sau fizice), fie de promotori imobiliari (persoane juridice specializate).

Pentru acordarea acestor credite institutia de credit solicita, de regula, garantii ipotecare.

Creditele investitor se acorda direct investitorului, pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta.

Creditele promotor se acorda promotorilor imobiliari de constructii de locuinte (agenti economici specializati avand ca obiect de activitate constructia si vanzarea de locuinte), pentru: cumpararea terenurilor, demararea constructiilor, efectuarea lucrarilor de constructii, finantarea locuintelor construite aflate in asteptarea vanzarii.

Evidenta contabila a acestui tip de credite se tine cu ajutorul contului 205 "Credite pentru bunuri imobiliare", care se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III:

2051 - Credite investitori

2052 - Credite promotori

2057 - Creante atasate si sume de amortizat

20571 - Creante atasate

20572 - Sume de amortizat

Dupa functia contabila contul 205 "Credite pentru bunuri imobiliare" este un cont de activ, se debiteaza cu valoarea creditelor imobiliare acordate clientelei si se crediteaza cu valoarea creditelor rambursate de catre clienti. Soldul final poate fi debitor reflectand creditele imobiliare acordate de institutia de credit clientelei si neajunse la scadenta. Dezvoltarea contului pe sintetice de gradul II a fost impusa de diferentierea clientelei institutiei de credit in investitori si promotori, astfel:

- 2051 "Credite investitori" - reflecta credite, in general pe termen mijlociu si lung, folosite direct pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatii de locuinta;

- 2052 "Credite promotori" - reflecta credite acordate promotorilor imobiliari de constructii de locuinte (agenti economici specializati avand ca obiect de activitate constructia si vanzarea de locuinte): credite pentru cumpararea terenurilor, credite pentru demararea constructiilor, credite pentru efectuarea lucrarilor de constructii si credite pentru finantarea locuintelor construite aflate in asteptarea vanzarii.

Dobanzile aferente acestui tip de credite se evidentiaza cu ajutorul contului 2057 "Creante atasate si sume de amortizat" care dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea dobanzilor de incasat si se crediteaza cu incasarea efectiva a acestora. Soldul final poate fi debitor reflectand dobanzile neajunse la scadenta aferente creditelor imobiliare acordate clientelei. Si acest cont se dezvolta pe sintetice de gradul III dupa cum urmeaza:

- 20571 "Creante atasate" - dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creditelor acordate pentru bunuri imobiliare;

- 20572 "Sume de amortizat" - alte sume aferente creditelor acordate pentru bunuri imobiliare, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Principalele inregistrari contabile determinate de acordarea unui credit imobiliar unui client sunt urmatoarele:

acordarea creditului:

205 "Credite pentru bunuri imobiliare"

2511 "Conturi curente"

incasarea comisionului perceput de banca la acordarea creditului:

2511 "Conturi curente"

7029 "Comisioane"

inregistrarea periodica a dobanzilor:

2057 "Creante atasate si sume de amortizat"

"Dobanzi de la creditele pentru bunuri imobiliare"

incasarea dobanzii:

2511 "Conturi curente"

2057 "Creante atasate si sume de amortiza"

rambursarea creditului:

2511 "Conturi curente"

205 "Credite pentru bunuri imobiliare"

Aplicatia 3 (credite pentru bunuri imobiliare):

O banca comerciala acorda unui client al sau un credit pentru amenajarea si reparatia locuintei, in valoare de 100 milioane lei, pentru un an, cu o dobanda anuala de 20%. De asemenea, acorda un credit pentru constructii de locuinte unui client specializat (promotor imobiliar), in valoare de 800 milioane lei, pentru un an, cu o dobanda anuala de 10%. Inregistrati in contabilitatea bancii operatiile aferente.

Rezolvare:

1) Credit acordat unui client pentru amenajarea si reparatia locuintei, in valoare de 100 milioane lei:

2051 "Credite investitori"

2511 "Conturi curente"   

100 mil.

2) Credit pentru constructii de locuinte acordat unui client specializat (promotor imobiliar), in valoare de 800 milioane lei:

2052 "Credite promotori"

2511 "Conturi curente"   

800 mil.

3) Dobanzile aferente creditelor pentru bunuri imobiliare calculate si neajunse la scadenta, la finele anului:

2057 "Creante atasate"

70216 "Dobanzi de la creditele pentru bunuri imobiliare"   

100 mil.[4]

4) Rambursarea creditelor si dobanzilor scadente, la sfarsitul anului:

2511 "Conturi curente"   

2051 "Credite investitori"

2052 "Credite promotori"

2057 "Creante atasate"   

1.000 mil.

100 mil.

800 mil.

100 mil.

7. CONTABILITATEA ALTOR CREDITE ACORDATE CLIENTELEI

In categoria "Alte credite acordate clientelei" se evidentiaza, de regula creditele, pe termen mijlociu si lung, care nu pot fi incadrate in categoriile de credite anterioare. Din punct de vedere contabil se utilizeaza contul 206 "Alte credite acordate clientelei" a carui functiune contabila este similara cu cea a conturilor care evidentiaza celelalte tipuri de credite acordate clientelei.

Dobanzile aferente acestui tip de credite se evidentiaza cu ajutorul contului 2067 "Creante atasate si sume de amortizat", care se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice:

20671 "Creante atasate" - dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta altor credite acordate clientelei;

20672 "Sume de amortizat" - alte sume aferente altor credite acordate clientelei, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

5. CONTABILITATEA CREDITELOR SI IMPRUMUTURILOR PRIVIND INSTITUTIILE FINANCIARE

Contabilitatea creditelor si imprumuturilor privind institutiile financiare asigura evidenta acestor operatiuni efectuate in baza unor conventii incheiate cu institutii financiare autorizate, autohtone sau straine, cum sunt: societatile de leasing, societatile de factoring, societatile de plasament, de investitii si de portofoliu, agentii de schimb si mijlocitorii de valori mobiliare.

Evidenta contabila a creditelor si imprumuturilor acordate institutiilor financiare se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 23 "Credite si imprumuturi privind institutiile financiare", grupa care cuprinde urmatoarele conturi:

- Credite acordate institutiilor financiare   

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare

2312 - Credite la termen acordate institutiilor financiare

2317 - Creante atasate si sume de amortizat

23171 - Creante atasate

23172 - Sume de amortizat

- Imprumuturi primite de la institutiile financiare

2321 - Imprumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare

2322 - Imprumuturi la termen de la institutiile financiare

2327 - Datorii atasate si sume de amortizat

23271 - Datorii atasate

23272 - Sume de amortizat

Contul 231 "Credite acordate institutiilor financiare" se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II in functie de durata pentru care se acorda creditul dupa cum urmeaza:

- 2311 "Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare" care reflecta creditele acordate institutiilor financiare, in baza unei conventii expres incheiate, pe o perioada de cel mult o zi lucratoare;

- 2312 "Credite la termen acordate institutiilor financiare" care reflecta creditele acordate institutiilor financiare, in baza unei conventii expres incheiate, pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare.

Dupa functia contabila contul 231 "Credite acordate institutiilor financiare" este un cont de activ. Se debiteaza cu ocazia acordarii creditului unei institutii financiare si se crediteaza cu ocazia rambursarii lui sau la trecerea creditelor la creante restante sau indoielnice daca acestea nu au fost recuperate. Soldul final poate fi debitor reflectand sumele acordate sub forma de credit institutiilor financiare.

Dobanzile aferente creditelor acordate institutiilor financiare sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul contului 2317 "Creante atasate si sume de amortizat" care se dezvolta doua conturi sintetice de gradul III:

- 23171 "Creante atasate" evidentiaza dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creditelor acordate institutiilor financiare;

- 23172 "Sume de amortizat" evidentiaza alte sume aferente creditelor acordate institutiilor financiare, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Principalele inregistrari in contabilitate privind creditele acordate institutiilor financiare sunt urmatoarele:

acordarea creditului:

231 "Credite acordate institutiilor financiare"

111 "Cont curent la BNR"

2511 "Conturi curente"

dobanda calculata neajunsa la scadenta:

2317 "Creante atasate"

7022 "Dobanzi de la creditele acordate institutiilor financiare"

rambursarea creditului si incasarea dobanzii:

111 "Cont curent la BNR"

2511 "Conturi curente"

231 "Credite acordate institutiilor financiare"

2317 "Creante atasate"

trecerea creditelor si a dobanzilor neincasate la creante restante:

2811 "Creante restante"

231 "Credite acordate institutiilor financiare"

2812 "Dobanzi restante"

2317 "Creante atasate"

inregistrarea creditelor si a dobanzilor neincasate trecute in litigiu la creante si dobanzi indoielnice:

2821 "Creante indoielnice"

231 "Credite acordate institutiilor financiare"

2822 "Dobanzi indoielnice"

2317 "Creante atasate"

Contul 232 "Imprumuturi primite de la institutiile financiare" reflecta imprumuturile primite de la alte institutii financiare si se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

- 2321 "Imprumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare" evidentiaza imprumuturile primite de la institutiile financiare, pe baza unei conventii expres incheiate, pe o perioada de cel mult o zi lucratoare;

- 2322 "Imprumuturi la termen de la institutiile financiare" evidentiaza imprumuturile primite de la institutiile financiare, pe baza unei conventii expres incheiate, pentru care durata initiala este mai mare de o zi lucratoare;

Dupa functia contabila contul 232 "Imprumuturi primite de la institutiile financiare" este un cont de pasiv. Se crediteaza cu ocazia primirii imprumutului de la institutiile financiare si se debiteaza cu ocazia rambursarii lui. Soldul final poate fi creditor reflectand sumele primite sub forma de imprumut de la institutiile financiare.

Dobanzile aferente creditelor acordate institutiilor financiare sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul contului 2327 "Datorii atasate si sume de amortizat" care se dezvolta doua conturi sintetice de gradul III:

- 23271 "Datorii atasate" evidentiaza dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta imprumuturilor primite de la institutiile financiare;

- 23272 "Sume de amortizat" alte sume aferente imprumuturilor primite de la institutiile financiare, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Principalele inregistrari in contabilitate privind imprumuturile primite de la institutiie financiare sunt urmatoarele:

primirea imprumutului:

111 "Cont curent la BNR"

2511 "Conturi curente"   

232 "Imprumuturi primite de la institutiile financiare"

inregistrarea dobanzii datorate neajunsa la scadenta:

6022 "Dobinzi la creditele primite de la institutiile financiare"   

2327 "Datorii atasate si sume de amortizat"

rambursarea imprumutului si achitarea dobanzii:

232 "Imprumuturi primite de la institutiile financiare"

2327 "Datorii atasate si sume de amortizat"

111 "Cont curent la BNR"

2511 "Conturi curente"   

6. CONTABILITATEA VALORILOR PRIMITE SAU DATE IN PENSIUNE

Operatiunile de pensiune cu clientela se efectueaza pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) livrate sau nelivrate, precum si pe baza de titluri nelivrate.

Din punct de vedere contabil, operatiunile de pensiune reprezinta operatiuni de credit sau imprumut, efectuate in baza unei conventii expres incheiate cu clientela sau cu institutiile de credit.

Valorile primite sau date in pensiune reprezinta actiuni, obligatiuni, bonuri de tezaur sau alte inscrisuri de valoare care se constituie in garantii pentru credite sau imprumuturi.

Operatiunile de pensiune, in functie de livrarea sau nelivrarea efectiva a titlurilor, se clasifica in:

- pensiune simpla - transferul temporar al proprietatii asupra titlurilor sau altor efecte publice. In cazul pensiunii simple, titlurile pot fi depozitate ca o masura asiguratorie, la creditor, sau pot fi blocate in gestiunea debitorului, pe numele creditorului, drept garantie pentru creditul acordat.

- pensiune livrata - presupune transmiterea efectiva a titlurilor de catre cedant, cesionarul avand posibilitatea ca in perioada de valabilitate a contractului sa le redea in pensiune sau sa le imprumute altor societati.

Operatiunile de pensiune simpla reprezinta asadar operatiuni de credit sau imprumut, garantate prin transferul temporar de proprietate asupra elementelor de activ cedate care nu fac obiectul unei livrari efective de titluri (efecte publice, valori mobiliare, titluri de creante negociabile) sau de efecte de comert si alte active financiare, indiferent ca sunt sau nu livrate.

Operatiunile de pensiune simpla se contabilizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 1 (pentru operatiuni interbancare) si a conturilor din clasa 2 (pentru operatiuni cu clientela).

Cedentul (institutia de credit care primeste imprumutul), mentine in activ elementele cedate si contabilizeaza in pasiv pretul cesiunii in contul "Valori date in pensiune", reprezentand datorii fata de cesionar.

Cesionarul (institutia de credit care acorda creditul), contabilizeaza pretul cesiunii in activ, in contul "Valori primite in pensiune", reprezentand creanta fata de cedent.

Cesionarul poate la randul sau sa redea in pensiune titlurile primite in pensiune, caz in care, va inregistra in pasiv, in contul "Valori date in pensiune", suma incasata reprezentand datoria sa fata de cesionar.

6.1. Contabilitatea operatiunilor de pensiune simpla cu institutiile de credit

Contabilitatea operatiunilor de pensiune simpla cu institutiile de credit se contabilizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Valori primite sau date in pensiune" respectiv:

151 - Valori primite in pensiune

1511 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta

1512 - Valori primite in pensiune la termen

1517 - Creante atasate si sume de amortizat

15171 - Creante atasate

15172 - Sume de amortizat

152 - Valori date in pensiune

1521 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta

1522 - Valori date in pensiune la termen

1527 - Datorii atasate si sume de amortizat

15271 - Datorii atasate

15272 - Sume de amortizat

Contul 151 "Valori primite in pensiune" este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu ocazia primirii efectelor de comert in pensiune si se crediteaza cu ocazia restituirii acestora. Soldul final poate fi debitor reflectand valorile primite in pensiune simpla de la o alta institutie de credit. Contul 151 "Valori primite in pensiune" se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

- 1511 "Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta" care reflecta creditele acordate institutiilor de credit pe o durata de cel mult o zi lucratoare, pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) primite in pensiune indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unei livrari sau pe baza de titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari.

- 1512 "Valori primite in pensiune la termen" care reflecta creditele acordate institutiilor de credit pe o durata mai mare de o zi lucratoare, pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) primite in pensiune indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unei livrari sau pe baza de titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari.

Dobanzile aferente acestui tip de credite se inregistreaza in contul de creante 1517 "Creante atasate si sume de amortizat" care se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul III:

15171 "Creante atasate" care inregistreaza dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creditelor acordate altor institutii de credit pe baza valorilor primite in pensiune de la acestea;

15172 "Sume de amortizat" care inregistreaza alte sume aferente creditelor acordate altor institutii de credit pe baza valorilor primite in pensiune de la acestea, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Dupa functia contabila contul 1517 "Creante atasate si sume de amortizat" este un cont de activ care se debiteaza cu ocazia inregistrarii dobanzilor de incasat aferente imprumuturilor acordate si se crediteaza cu ocazia incasarii acestor dobanzi. Soldul final poate fi debitor reflectand dobanda neincasata aferenta operatiunilor in pensiune simpla.

Principalele operatii privind operatiunile de acordare a creditelor altor institutii de credit cu pensiune simpla sunt urmatoarele:

acordarea creditului:

151 "Valori primite in pensiune"

111 "Cont curent la BNR"

122 "Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)"

341 "Decontari intrabancare"

inregistrarea dobanzilor aferente:

1517 "Creante atasate si sume de amortizat"

7023 "Dobanzi la valorile primite in pensiune"

incasarea dobanzii:

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la institutiile de credit (nostro)"

341 "Decontari intrabancare"

1517 "Creante atasate si sume de amortizat"

rambursarea creditului:

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la institutiile de credit (nostro)"

341 "Decontari intrabancare"

151 "Valori primite in pensiune"

trecerea creditelor nerambursate la scadenta la restante:

1811 "Creante restante"

151 "Valori primite in pensiune"

trecerea creditelor nerambursate la scadenta in categoria celor indoielnice:

1821 "Creante indoielnice"

151 "Valori primite in pensiune"

Contul 152 "Valori date in pensiune" este un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu ocazia acordarii efectelor de comert in pensiune si se debiteaza cu ocazia primirii acestora. Soldul final poate fi creditor reflectand valorile date in pensiune simpla la o alta institutie de credit. Contul 152 "Valori date in pensiune" se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

- 1521 "Valori date in pensiune de pe o zi pe alta" care reflecta imprumuturile primite de la institutii de credit pe o durata de cel mult o zi lucratoare, pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) primite in pensiune indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unei livrari sau pe baza de titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari.

- 1522 "Valori date in pensiune la termen" care reflecta imprumuturile primite de la institutii de credit pe o durata mai mare de o zi lucratoare, pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) primite in pensiune indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unei livrari sau pe baza de titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari.

Dobanzile datorate aferente acestui tip de credite se inregistreaza in contul de creante 1527 "Datorii atasate si sume de amortizat" care se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul III:

15271 "Datorii atasate" care inregistreaza dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta imprumuturilor primite de la alte institutii de credit pe baza valorilor date in pensiune la acestea;

15272 "Sume de amortizat" care inregistreaza alte sume aferente imprumuturilor primite de la alte institutii de credit pe baza valorilor date in pensiune la acestea, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Dupa functia contabila contul 1527 "Datorii atasate si sume de amortizat" este un cont de pasiv care se crediteaza cu ocazia inregistrarii dobanzilor datorate aferente imprumuturilor primite si se debiteaza cu ocazia achitarii acestor dobanzi. Soldul final poate fi creditor reflectand dobanda neachitata aferenta operatiunilor in pensiune simpla.

Principalele operatii privind operatiunile de imprumut de la alte institutii de credit cu pensiune simpla sunt urmatoarele:

primirea imprumutului:

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la institutiile de credit (nostro)"

341 "Decontari intrabancare"

152 "Valori date in pensiune"

inregistrarea dobanzilor aferente:

6023 "Dobanzi la valorile date in pensiune"

1527 "Datorii atasate si sume de amortizat"

achitarea dobanzii:

1527 "Datorii atasate si sume de amortizat"

111 "Cont curent la BNR"

122 "Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)"

341 "Decontari intrabancare""

restituirea imprumutului:

152 "Valori date in pensiune"

111 "Cont curent la BNR"

122 "Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)"

341 "Decontari intrabancare""

6.2. Contabilitatea operatiunilor de pensiune simpla cu clientela

Contabilitatea operatiunilor de pensiune simpla cu clientela se tine cu ajutorul conturilor din grupa 24 "Valori primite sau date in pensiune" respectiv:

241 - Valori primite in pensiune

2411 - Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite in pensiune la termen

2417 - Creante atasate si sume de amortizat

24171 - Creante atasate

24172 - Sume de amortizat

243 - Valori date in pensiune

2431 - Valori date in pensiune de pe o zi pe alta

2432 - Valori date in pensiune la termen

2437 - Datorii atasate si sume de amortizat

24371 - Datorii atasate

24372 - Sume de amortizat

Contul 241 "Valori primite in pensiune" reflecta creditele acordate pe baza de garantii constituite din titluri. Dupa functia contabila este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea creditelor acordate cu pensiune simpla si se crediteaza cu rambursarea acestora sau cu creditele nerambursate la scadenta si trecute la restanta ori in categoria celor indoielnice. Soldul final poate fi debitor reflectand creditele acordate si nerambursate. Acest cont se detaliaza in doua conturi de gradul II, in functie de perioada pentru care a fost acordat creditul:

- 2411 "Valori primite de pe o zi pe alta" - reflecta creditele acordate clientelei, alta decat institutiile de credit, pe o durata de cel mult o zi lucratoare, pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) primite in pensiune indiferent ca acestea fac sau nu obiectul unei livrari si de titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari;

- 2412 "Valori primite in pensiune la termen" - reflecta credite acordate clientelei, alta decat institutiile de credit, pe o durata mai mare de o zi lucratoare, pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) primite in pensiune indiferent ca acestea fac sau nu obiectul unei livrari si pe baza de titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari;

Dobanzile aferente acestui tip de credite sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul contului 2417 "Creante atasate si sume de amortizat" care se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul III:

- 24171 "Creante atasate" in care se inregistreaza dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creditelor acordate clientelei, alta decat institutiile de credit, pe baza valorilor primite in pensiune de la aceasta;

- 24172 "Sume de amortizat" in care se inregistreaza alte sume aferente creditelor acordate clientelei pe baza valorilor primite in pensiune de la aceasta, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Dupa functia contabila contul 2417 "Creante atasate si sume de amortizat" este un cont de activ care se debiteaza cu valoarea dobanzilor constituite aferente creditelor acordate si se crediteaza cu valoarea dobanzilor incasate. Soldul final debitor reflecta dobanzile constituite si neajunse la scadenta.

Principalele operatii privind operatiunile de acordare a creditelor clientelei cu pensiune simpla sunt urmatoarele:

acordarea creditului:

241 "Valori primite in pensiune"

111 "Cont curent la BNR"

122 "Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)"

2511 "Conturi curente"

inregistrarea dobanzii de incasat:

2417 "Creante atasate"

7023 "Dobanzi la valorile primite in pensiune"

incasarea dobanzii:

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la institutiilede credit (nostro)"

2511 "Conturi curente"

2417 "Creante atasate"

rambursarea creditului:

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la institutiilede credit (nostro)"

2511 "Conturi curente"

241 "Valori primite in pensiune"

trecerea creditelor nerambursate la scadenta la restante:

2811 "Creante restante"

241 "Valori primite in pensiune"

trecerea creditelor nerambursate la scadenta in categoria celor indoielnice:

2821 "Creante indoielnice"

241 "Valori primite in pensiune"

Valorile date in pensiune reprezinta imprumuturi primite pentru care s-au constituit garantii cu titluri, care raman mai departe in patrimoniul debitorului. Cedarea temporara a titlurilor face obiectul unei operatiuni extrabilantiere.

Contul 243 "Valori date in pensiune" reflecta imprumuturile primite cu garantii pe baza de titluri. Dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea imprumuturilor primite pentru care s-au constituit garantii de titluri si se debiteaza cu valoarea imprumuturilor restituite. Soldul final poate fi creditor reflectand imprumuturile primite cu garantii pe baza de titluri. Acest cont se detaliaza pe doua conturi sintetice de gradul II, pe perioade de functionalitate:

- 2431 "Valori date in pensiune de pe o zi pe alta" - reflecta imprumuturi le primite de la clientela, alta decat institutiile de credit, pe o durata de cel mult o zi lucratoare, pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) primite in pensiune indiferent ca acestea fac sau nu obiectul unei livrari si pe baza de titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari;

- 2432 "Valori date in pensiune la termen" - reflecta imprumuturile primite de la clientela, alta decat institutiile de credit, pe o durata de cel mult o zi lucratoare, pe baza de efecte de comert si alte active financiare (cu exceptia titlurilor) primite in pensiune indiferent ca acestea fac sau nu obiectul unei livrari si de titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari.

Dobanzile aferente acestor imprumuturi se evidentiaza cu ajutorul contului 2437 "Datorii atasate si sume de amortizat" care se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul III:

24371 "Datorii atasate" care reflecta dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta imprumuturilor primite de la clientela pe baza valorilor date in pensiune acesteia;

24372 "Sume de amortizat" care reflecta alte sume aferente imprumuturilor primite de la clientela, alta decat institutiile de credit, pe baza valorilor date in pensiune acesteia, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane platite/incasate in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Dupa functia contabila contul 2437 "Datorii atasate si sume de amortizat" este un cont de pasiv care se crediteaza cu valoarea dobanzilor constituite aferente imprumuturilor primite si se debiteaza cu valoarea dobanzilor achitate. Soldul final creditor reflecta dobanzile constituite si neajunse la scadenta.

Principalele operatii privind inregistrarea in contabilitate a imprumuturilor de la clientela pentru care s-au constituit garantii cu titluri sunt urmatoarele:

primirea imprumutului:

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la institutiile de credit (nostro)"

2511 "Conturi curente"

341 "Decontari intrabancare"

243 "Valori date in pensiune"

inregistrarea dobanzii datorate:

6023 "Dobanzi la valorile date in pensiune"

2437 "Datorii atasate si sume de amortizat"

achitarea dobanzii:

2437 "Datorii atasate si sume de amortizat"

111 "Cont curent la BNR"

122 "Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)"

2511 "Conturi curente"

341 "Decontari intrabancare"

restituirea imprumutului:

243 "Valori date in pensiune"

111 "Cont curent la BNR"

122 "Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)"

2511 "Conturi curente"

341 "Decontari intrabancare"

7. CONTABILITATEA VALORILOR DE RECUPERAT SAU DATORATE CLIENTELEI

Valorile de recuperat sau datorate clientelei, se constituie in special din cecuri, efecte de comert si alte valori remise la incasare, neplatite si restituite, respectiv sume primite care urmeaza sa fie puse la dispozitia clientelei, precum si sume in curs de clarificare. Ele se inregistreaza provizoriu in conturile de "Valori de recuperat" si "Alte sume datorate" din grupa 26 "Valori de recuperat si alte sume datorate".

261 - Valori de recuperat

2611 - Valori de recuperat

2617 - Creante atasate si sume de amortizat

26171 - Creante atasate

26172 - Sume de amortizat

262 - Alte sume datorate

2621 - Alte sume datorate

2627 - Datorii atasate si sume de amortizat

26271 - Datorii atasate

26272 - Sume de amortizat

Contul 2611 "Valori de recuperat" este un cont cu functie contabila de activ, care reflecta valorile platibile de catre institutia de credit, al caror termen de returnare catre prezentatori s-a scurs si care nu au fost inca imputate in debitul conturilor altor clienti ai institutiei de credit cecuri; efecte de comert si alte valori remise la incasare, neplatite si restituite prin Casa de compensatie; valorile in litigiu pentru care s-au creditat conturile clientelei, pana la debitarea acestora; creantele fata de ordonator (client care nu este o institutie de credit) rezultate in urma executarii angajamentelor de garantie asumate de institutia de credit (in calitate de garant) in favoarea unui tert (beneficiar), daca ordonatorul nu efectueaza plata, in conditiile in care aceste creante nu se concretizeaza intr-un credit acordat ordonatorului (care se inregistreaza in conturile de credite corespunzatoare); alte sume de recuperat de la clientela inregistrate provizoriu in acest cont.

Contul 2617 "Creante atasate si alte sume de amortizat" este un cont cu functie contabila de activ care se debiteaza cu ocazia inregistrarii creantelor atasate aferente valorilor de recuperat de la clientela si se crediteaza cu ocazia incasarii acestora sau cu ocazia trecerii lor la dobanzi restante sau indoielnice. Contul se dezvolta pe doua sintetice de gradul III astfel:

- 26171 "Creante atasate" care reflecta dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta valorilor de recuperat de la clientela;

- 26172 "Sume de amortizat" care reflecta alte sume aferente valorilor de recuperat de la clientela, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/ platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Contul 262 "Alte sume datorate" este un cont cu functie contabila de pasiv care evidentiaza sumele datorate clientelei, inregistrate provizoriu in acest cont pana la plata acestora; sume primite de institutii de credit care urmeaza sau trebuie sa fie puse la dispozitia clientelei; sume in curs de clarificare pana la inregistrarea lor in conturile clientelei.

Dobanzile datorate aferente altor sume datorate se inregistreaza in contul 2627 "Datorii atasate si alte sume de amortizat", un cont cu functie contabila de pasiv care se crediteaza cu ocazia inregistrarii datoriei si se debiteaza in momentul platii acesteia. Contul se dezvolta pe doua sintetice de gradul III astfel:

- 26271 "Datorii atasate" care reflecta dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta altor sume datorate;

- 26272 "Sume de amortizat" care reflecta alte sume aferente altor sume datorate, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane platite/incasate in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

8. CONTABILITATEA CREANTELOR RESTANTE SI INDOIELNICE AFERENTE OPERATIUNILOR CU CLIENTELA

Creantele comerciale, creditele, valorile primite in pensiune, valorile de recuperat, precum si dobanzile aferente acestora, nerambursate la scadenta, respectiv neincasate la scadenta, se inregistreaza in conturile "Creante restante" si "Dobanzi restante".

Creantele comerciale, creditele, valorile primite in pensiune, valorile de recuperat, creantele restante, precum si dobanzile aferente, trecute in litigiu, se inregistreaza in conturile "Creante indoielnice" si "Dobanzi indoielnice".

Evidenta contabila este asigurata de conturile din grupa 28 "Creante restante sau indoielnice"

- Creante restante

- Creante restante

- Dobanzi restante

- Creante atasate si sume de amortizat

- Creante atasate

- Sume de amortizat

- Creante indoielnice

- Creante indoielnice

- Dobanzi indoielnice

- Creante atasate si sume de amortizat

- Creante atasate

- Sume de amortizat

Contul 2811 "Creante restante" evidentiaza creante comerciale, credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite in pensiune) si valori de recuperat, nerambursate la scadenta provenite din operatiunile cu clientela.

Contul 2812 "Dobanzi restante" evidentiaza creante din dobanzi neincasate la scadenta provenite din operatiunile cu clientela.

Contul 2817 "Creante atasate si sume de amortizat" evidentiaza creantele atasate si sumele de amortizat aferente creantelor si/sau dobanzilor restante. Contul se dezvolta pe sintetice de gradul III dupa cum urmeaza:

28171 "Creante atasate" care reflecta dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creantelor si/sau dobanzilor restante;

28172 "Sume de amortizat" care reflecta alte sume aferente creantelor si/sau dobanzilor restante, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Toate conturile au functie contabila de activ. Se debiteaza cu ocazia inregistrarii creantelor si dobanzilor neincasate la restante si se crediteaza cu incasarea lor.

Contul 2821 "Creante indoielnice" evidentiaza creantele din depozite constituite, credite acordate (inclusiv pe baza valorilor primite in pensiune) si valori de recuperat, trecute in litigiu.

Contul 2822 "Dobanzi indoielnice" evidentiaza creantele provenite din dobanzile neincasate la scadenta trecute in litigiu.

Contul 2827 "Creante atasate si sume de amortizat" evidentiaza creantele atasate si sumele de amortizat aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice. Contul se dezvolta pe sintetice de gradul III dupa cum urmeaza:

28271 "Creante atasate" care reflecta dobanda, calculata in baza ratei de dobanda prevazuta prin intelegerile contractuale, aferenta creantelor si/sau dobanzilor indoielnice;

28272 "Sume de amortizat" care reflecta alte sume aferente creantelor si/sau dobanzilor indoielnice, care sunt avute in vedere la determinarea ratei efective a dobanzii si care sunt amortizate prin metoda dobanzii efective (ex. comisioane incasate/platite in avans ce sunt parte integranta a randamentului efectiv al unui instrument financiar, costuri de tranzactionare, diferente rezultate din evaluarea la valoarea justa a instrumentelor acoperite printr-o operatiune de acoperire a valorii juste etc.).

Toate conturile au functie contabila de activ. Se debiteaza cu ocazia inregistrarii creantelor si dobanzilor neincasate la indoielnice si se crediteaza cu incasarea lor sau cu trecerea lor pe pierderi.

Principalele operatii contabile privind creantele restante sau indoielnice sunt urmatoarele:

trecerea la creante restante a imprumuturilor acordate clientelei neincasate la scadenta:

2811 "Creante restante"

2011 "Creante comerciale"

2021 "Credite de trezorerie"

2031 "Credite pentru export"

2041 "Credite pentru echipament"

2051 "Credite investitori"

2061 "Alte credite acordate clientelei"

trecerea la dobanzi restante a dobanzilor aferente imprumuturilor acordate clientelei si neincasate la scadenta:

2812 "Dobanzi restante"

2017 "Creante atasate si sume de amortizat"

2027 "Creante atasate si sume de amortizat"

2037 "Creante atasate si sume de amortizat"

2047 "Creante atasate si sume de amortizat"

2057 "Creante atasate si sume de amortizat"

2067 "Creante atasate si sume de amortizat"

trecerea la creante indoielnice a imprumuturilor acordate clientelei trecute in litigiu:

2821 "Creante indoielnice"

2011 "Creante comerciale"

2021 "Credite de trezorerie"

2031 "Credite pentru export"

2041 "Credite pentru echipament"

2051 "Credite investitori"

2061 "Alte credite acordate clientelei"

trecerea la dobanzi indoielnice a dobanzilor aferente imprumuturilor acordate altor institutii de credit sau aferente depozitelor constituite la alte institutii de credit trecute in litigiu:

2822 "Dobanzi indoielnice"

2017 "Creante atasate si sume de amortizat"

2027 "Creante atasate si sume de amortizat"

2037 "Creante atasate si sume de amortizat"

2047 "Creante atasate si sume de amortizat"

2057 "Creante atasate si sume de amortizat"

2067 "Creante atasate si sume de amortizat"

incasarea creantelor si/sau dobanzilor restante si/sau indoielnice:

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la alte institutii de credit (nostro)"

2511 "Conturi curente"

2811 "Creante restante"

2812 "Dobanzi restante"

2821 "Creante indoielnice"

2822 "Dobanzi indoielnice"

trecerea pe pierderi a creantelor si/sau dobanzilor indoielnice:

667 "Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane"

668 "Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane"

2821 "Creante indoielnice"

2822 "Dobanzi indoielnice"

9. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU CREANTE DIN OPERATIUNI CU CLIENTELA

Provizioanele pentru creante din operatiuni cu clientela se constituie pe seama cheltuielilor, de regula, lunar sau la alte perioade, pentru acoperirea riscului de credit si se inregistreaza in conturi distincte in functie de nivelul la care au fost identificate deprecierile, astfel:

provizioane pentru deprecieri identificate la nivel individual;

provizioane pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite si alte creante.

La finele lunii sau la alte perioade, precum si la iesirea creantelor respective din activ, provizioanele constituite anterior se analizeaza si se regularizeaza astfel:

prin debitul conturilor de cheltuieli, in cazul majorarii necesarului de provizioane;

prin creditul conturilor de venituri cand provizioanele trebuie diminuate sau anulate, respectiv cand acestea devin partial sau total fara obiect;

cand are loc realizarea riscului de credit, conturile de provizioane constituite anterior se inchid prin conturile de venituri si, concomitent, pierderile respective, in raport de natura lor, se inregistreaza in conturile corespunzatoare.

Contabilitatea provizioanelor pentru creante din operatiuni interbancare se tine cu ajutorul conturilor din grupa 29 "Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela", grupa care cuprinde urmatoarele conturi:

291 - Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela

2911 - Provizioane pentru deprecieri identificate la nivel individual

2912 - Provizioane pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare

Contul 291 "Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela" este un cont cu functie contabila de pasiv. Se crediteaza cu ocazia constituirii sau majorarii provizioanelor pentru creante din operatiuni cu clientela si se debiteaza cu ocazia anularii sau diminuarii lor atunci cand ele au ramas fara obiect. Soldul final poate fi creditor reflectand provizioanele deja constituite aferente creantelor din operatiuni cu clientela.

Principalele operatii privind provizioanele pentru creante din operatiuni interbancare sunt urmatoarele:

constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creante din operatiuni interbancare:

662 "Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela"

291 "Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela"

diminuarea sau anularea provizioanelor pentru creante din operatiuni interbancare:

291 "Provizioane pentru creante din operatiunicu clientela"

762 "Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela"= 20% * (credit +)

= 20% * credit

= 20% * dobanda

= dobanda la credite investitori + dobanda la credite promotori = (20%*100 mil) + (10%*800 mil) = 100 milPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2904
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved