Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate - Lista documente si mod de salvare

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai mic1. Premise de functionare

a. Sistemele contabile

Se stocheaza in tabela AccountingSystem (AccSystemId, AccPeriodId, AccSystemCode, AccSystemName

b. PeriodOfAccount

Stocheaza lunile exercitiului contabil si starile acestora

PeriodOfAccountId - luna contabila

AccPeriodId - anul

PeriodOfAccountName - nume luna

PeriodState - stare contabila (0 inchis, 1 deschis, 2 inactiv)

StartDate, EndDate - data inceput, data sfarsit

CalendarPeriodId - referinta catre o perioada din calendar

IsOperationalClosed - stare operationala (1 inchis, 0 deschis)

c. Trigger-ul trg_CheckPeriodOfAccountIsOperationalClosed

Trigger pe Document care verifica daca o luna este inchisa operational. Pentru a putea modifica documentele din contabilitate (la contare documentele se valideaza) se introduce in ERPContextInfo o inregistrare pe @@spid curent marcata cu IsAccountingTran = 1pentru care trigger-ul nu se mai executa.

d. Triggeri AccountancyBill_Insert, AccountancyBill_Update, AccountancyBill_Delete

Trigger pe AccountancyBill care verifica daca o luna este inchisa contabil. Pentru a putea modifica note contabile in luni inchise se introduce in ERPContextInfo o inregistrare pe @@spid curent marcata cu IsAccountingTran = 1 pentru care trigger-ul nu se mai executa.

e. Check constraints CK_AccPeriodId_Document, CK_PeriodOfAccountId_Document

Cele doua check constraints se bazeaza pe functiile CheckAccPeriodId si respectiv CheckPeriodOfAccountId. Sunt configurate pe tabelele Document si AccountancyBill. Ele verifica corespondenta dintre data documentului si anul sau luna contabila.

f. Accounting_CloseAccountingPeriod

Procedura de inchidere exercitiu financiar. Completeaza tabelele de sold initial.

g. Accounting_ClosePeriodOfAccount

Procedura de inchidere luna contabila. Completeaza tabelele de rulaje lunare.

h. Generarea notelor contabile din documente primare (contarea)

Are la baza modelel de contare. Interpretarea modelelor de contare se face in contextul view-urilor de contare si a procedurilor de contare. View-urile si procedurle de contare modificate la diversi clienti trebuie redenumite cu _CodClient pentru a nu fi suprascrise de procesul de upgrade. Aceasta se poate intampla si in contextul ca unele views sau proceduri de contare sunt chiar procedurile din spatele documentelor Charisma.In procesul de contare mai sunt folosite si atributele definite in atribute.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******

2. Documente contabilitate

2.1. Sold initial

Tabele

Nume tabela

Observatii

OpeningBalance

Soldul initial pe cont, site, valuta

AccPeriodId - anul contabil

AccountId - contul

CurrencyId - valuta

SiteId - site id

OpeningBalanceDebit, OpeningBalanceCredit - sold initial in valuta

PriorTotalDebit, PriorTotalCredit - rulaj anterior in valuta

PeriodOfAccountId - luna contabila cand s-au adaugata inregistrarile

OpeningBalanceExchangeRate - curs

EqOpeningBalanceDebit, EqOpeningBalanceCredit - sold initial in lei

EqPriorTotalDebit, EqPriorTotalCredit - rulaj anterior in lei

PartnerOpeningBalance

Detaliaza soldurile initiale pe cont, site, valuta, partener

AccPeriodId - anul contabil

AccountId - contul

CurrencyId - valuta

SiteId - site id

PartnerId - partner id

OpeningBalanceDebit, OpeningBalanceCredit - sold initial in valuta

PriorTotalDebit, PriorTotalCredit - rulaj anterior in valuta

OpeningBalanceExchangeRate - curs

EqOpeningBalanceDebit, EqOpeningBalanceCredit - sold initial in lei

EqPriorTotalDebit, EqPriorTotalCredit - rulaj anterior in lei

ItemOpeningBalance

Detaliaza soldurile initiale pe cont, site, valuta, articol

AccPeriodId - anul contabil

AccountId - contul

CurrencyId - valuta

SiteId - site id

ItemId - item id

OpeningBalanceDebit, OpeningBalanceCredit - sold initial in valuta

PriorTotalDebit, PriorTotalCredit - rulaj anterior in valuta

OpeningBalanceExchangeRate - curs

EqOpeningBalanceDebit, EqOpeningBalanceCredit - sold initial in lei

EqPriorTotalDebit, EqPriorTotalCredit - rulaj anterior in lei

DocumentOpeningBalance

Detaliaza soldurile initiale Detaliaza soldurile initiale pe cont, site, valuta,

document (de exemplu contracte de leasing)

AccPeriodId - anul contabil

AccountId - contul

CurrencyId - valuta

SiteId - site id

DocumentId, DocumentSiteId - referinta catre document

OpeningBalanceDebit, OpeningBalanceCredit - sold initial in valuta

PriorTotalDebit, PriorTotalCredit - rulaj anterior in valuta

OpeningBalanceExchangeRate - curs

EqOpeningBalanceDebit, EqOpeningBalanceCredit - sold initial in lei

EqPriorTotalDebit, EqPriorTotalCredit - rulaj anterior in lei

OpeningBalanceAccBillDetail

Detaliaza soldurile initiale pe parteneri, articole, documente si o serie de dimensiuni suplimentare definite de implementator

AccBillId, SiteId - PK

AccPeriodId - anul contabil

AccountId - contul

CurrencyId - valuta

OpeningBalanceSiteId - site opening balance

PartnerId - partner id

ItemId - id articol

OpeningBalanceDebit, OpeningBalanceCredit - sold initial in valuta

PriorTotalDebit, PriorTotalCredit - rulaj anterior in valuta

OpeningBalanceExchangeRate - curs

EqOpeningBalanceDebit, EqOpeningBalanceCredit - sold initial in lei

EqPriorTotalDebit, EqPriorTotalCredit - rulaj anterior in lei

RefDocumentId, RefDocumentSiteId

INT1, INT2, INT3, INT4, CHAR1, CHAR2 - campuri suplimentare destinate stocarii de informatii suplimentare: proiecte, sectoare operationale etc.

2.2. Note contabile

Tabele

Nume tabela

Observatii

AccountancyBill

Header nota contabila

AccBillId, SiteId - PK

AccPeriodId - anul inregistrarii

PeriodOfAccountId - luna inregistrarii

DocumentNumber - numar nota contabila

DocumentDate - data nota contabila

DocumentTypeId - tip - 2001

UserId - utilizatorul care a facuta nota contabila

InternalTime - ora si data generarii notei contabile

IsDocumentFolder - nu se foloseste

DocumentStateId - stare - validat sau generat

RemarkId - observatie

FreeTxt - note

PrintCount - nu se foloseste

ComputerIssued - bifa de auto

LocationId -

PostingModelId - modelul de contare folosit

CurrencyId - valuta

ExchangeRate - cursul

AccSystemId - sistemul contabil

Generated - generat

PartnerId - partener

ExchangeBankId - banca de schimb valutar

AccountingJurnalId - jurnal contabil

AccountancyBillDocument

Header nota contabila- extinde AccountancyBill - legatura cu documentul contat

AccBillId, SiteId - PK si FK catre AccountancyBill

DocTypeId - 2001 sau tipul documentului contat

DocNumber - numar document contat

DocDate - data

AccountancyBillXDocument

AccBillId, SiteId - PK si FK catre AccountancyBill

DocumentId - FK catre Document (impreuna cu SiteId - nota contabila are site-ul documentului)

Protected - protejat la stergere

ManualInserted - adaugat manual sau automat - aici introduc inregistrari doar contarile automate (care pun aici 1) si operatiunile periodice (care pun aici 0)

SourceSiteId - site-ul unde s-a facut contarea

AccSystemId - sitemul contabil

Key1, Key2, Key3, Key4 - campuri suplimentare de cheie - configurate in medelul de conntare la views si proceduri de contare

AccountancyBillDetail

Detaliul de nota contabila

PostingId, SiteId - PK

AccBillId - FK catre AccountancyBill

ItemId - articol

Qtty - null

ItemCost - Item cost

Amount - suma

VATId - tip TVA

ModelCompId - linia de model de contare aplicata

DebitAccountId, CreditAccountId - cont debit/ credit

DebitValue, CreditValue - valoare in valuta debit/credit

DebitCurrencyId, CreditCurrencyId - valuta debit/credit

DebitExchangeRate, CreditExchangeRate - curs de schimb debit/credit

DebitPartnerId, CreditPartnerId - partener debit/credit

EquivalentPostingValue - valoarea notei contabile in lei

PostingText - comentariu

MasterChangeCount - NULL

SumType - 0

AccountingJurnalId - jurnal contabil

RefCurrencyId - valuata de referinta

RefDebitValue, RefCreditValue - valorin in valuta de referinta

RefDocumentId, RefDocumentSiteId - document de referinta (de exemplu contractul de leasing)

DeductionTypeId - tip deducere

INT1, INT2, INT3, INT4, CHAR1, CHAR2 - campuri suplimentare (proiect, sector operationale etc.)

AccPostingXDocumentDetail

Legatura cu detaliul de document postat

PostingId, PostingSiteId - PK si FK catre AccountancyBillDetail

DocumentDetailId, DocumentSiteId - referinta catre DocumentDetail

PostingValue - valoare in valuta de baza debit

EquivalentPostingValue - valoare in valuta de baza credit

Key1, Key2, Key3, Key4 - campuri suplimentare de cheie - configurate in medelul de conntare la views si proceduri de contare

2.3. Rulaje lunare

Tabele

Nume tabela

Observatii

AccountTurnOver

Rulajele lunare - pot fi folosite in rapoarte tip balanta, sold cont la data

AccountId - contul

PeriodOfAccountId - luna

CurrencyId - valuta

SiteId - site id

TurnOverDebit, TurnOverCredit - rulaj in valuta

EqTurnOverDebit, EqTurnOverCredit - rulaj in lei

ItemAccountTurnOver

Rulajele lunare pe articole

AccountId - contul

PeriodOfAccountId - luna

CurrencyId - valuta

SiteId - site id

ItemId - id articol

TurnOverDebit, TurnOverCredit - rulaj in valuta

EqTurnOverDebit, EqTurnOverCredit - rulaj in lei

PartnerAccountTurnOver

Rulajele lunare pe parteneri

AccountId - contul

PeriodOfAccountId - luna

CurrencyId - valuta

SiteId - site id

PartnerId - partener

TurnOverDebit, TurnOverCredit - rulaj in valuta

EqTurnOverDebit, EqTurnOverCredit - rulaj in lei

DocumentAccountTurnOver

Rulajele lunare pe documente (de ex contracte de leasing)

AccountId - contul

PeriodOfAccountId - luna

CurrencyId - valuta

SiteId - site id

RefDocumentId, RefDocumentSiteId - referinta catre document

TurnOverDebit, TurnOverCredit - rulaj in valuta

EqTurnOverDebit, EqTurnOverCredit - rulaj in lei

2.4. Modele de contare

Tabele

Nume tabela

Observatii

PostingModel

Header model de contare si model de conatare operatiuni periodice

PostingModelId - PK

AccPeriodId - an contabil cand a fost adaugat

PostingModelName - nume model

IsPostingModel - 1 daca e model de contare, 0 daca e configurare operatiuni periodice

AccSystemId - sistem contabil

DetailGrouping - cu gruparea detaliilor

CheckDocumentSQL - sintaxa sql ce se excuta inaintea aplicarii modelului pentru a verifica daca acesta se poate conta

SiteId - site unde e definit modelul

PostingModelDetail

Detaliile modelului de contare

ModelDetailId - PK

PostingModelId - FK catre PostingModel

DebitAccount    - expresie cont debit

CreditAccount - expresie cont credit

DebitValue - expresie valoare debit

Conditions - conditii de aplicare a liniei de model de la operatiuni periodice

VATId - TVA cu care se conteaza: din contextul documentului sau unul dintre tipurile de TVA disponibile

Note - note

PreConditions - conditii de aplicare a liniei de model

PostingDetailLocation - site

LineOrder - numar de ordine

DebitExchangeRate - expresie curs de schimb debit

DebitCurrency - expresie valuta debit

CreditCurrency - expresie valuta credit

CreditExchangeRate - expresie curs de schimb credit

CreditValue - expresie valoare credit

DebitPartner - expresie partener debit

CreditPartner - expresie partener credit

EquivalentValue - expresie valoare in valuta legala

ParentLineId - linie parinte - pentru modelele arborescente

BreakParse - break pentru modelele arborescente - nu mai parcurge nodurile de pe acelasi nivel

LineDescription - expresie descriere detaiu de nota contabila

Item - expresie articol

AccountingJurnalId - jurnal contabil

SiteId - site definire line de model

RefCurrencyId - expresie valuta de referinta

RefDebitValue - expresie valoare debit in moneda de referinta

RefCreditValue - expresie valoare credit in moneda de referinta

RefDocumentId - expresie pentru id document de referinta

RefDocumentSiteId - expresie pentru site id document de referinta

Journal - expresie jurnal contabil

INT1, INT2, INT3, INT4, CHAR1, CHAR2 - expresii campuri definite de implementator

PostingModelVariable

Variabile model de contare

ModelVariableId - PK

PostingModelId - FK catre PostingModel

ModelVariableName - nume variabila

VariableDefaultValue - valoare default

ResetAfterDetail - reset dupa fiecare detaliu 1/0

VariableExpression - expresie

PostingModelXAccountChart

X intre PostingModelDetail si AccountChart

ModelDetailId - detaliu de model de contare

AccountId - contul

PostingModelXTransactionType

Corespondenta dintre tipurile de tranzactii si modele de contare

PostingModelId, SiteId - detaliul de model

TransactionTypeId - tip tranzactie

ConditionFunction - denumire functie SQL care intoarce 1 sau 0 -     conditie care se executa pt validarea documentului la contare

2.5. Entitati si atribute

Tabele

Nume tabela

Observatii

Attribute

Atribute folosite in modelel de contare

AttributeId - PK

EntityClassId - referinta catre o entity class- grupare de atribute

AttributeName - nume atribut

AttributeSQL - sintaxa atribut (SQL sau denumire camp din procedura/view de contare)

AttributeDescription - descriere atribut

AttributeType - tip data returnat: string, real, integer

AttributeSource - tip atribut (0 SQL/1 direct din camp)

ErpObjectId - referinta catre ERPObject

EntityClass

Grupare de atribute de contare

EntityClassId - PK

EntityClassName - denumire

EntityClassCode -cod

ERPObjectId - referinta catre ERPObject

ObjectName - denumire obiect

ObjectType - tip obiect

IsSystemRecord - 1 if system record else 0

2.6. Perioade contabile

Tabele

Nume tabela

Observatii

AccountingPeriod

An contabil

AccPeriodId - id an contabil

AccPeriodName - denumire an contabil

AccPeriodYear - an contabil

IsFirst - este an initial 0 deschis

AccPeriodState - stare an contabil

FirstDay - prima zi a anului - de aci pleaca calculul perioadelor contabile

PeriodOfAccount

PeriodOfAccountId - id luna contabila PK

AccPeriodId - an contabil - FK ctrea AccountingPeriod

PeriodOfAccountName - denumire

PeriodState - stare luna contabila (0 inchis, 1 deschis, 2 inactiv)

StartDate, EndDate - data inceput/sfarsit

CalendarPeriodId - referinta catre calendar

IsOperationalClosed - luna inchisa operational (1 inchis, 0 deschis)

AccountingPeriodCurrency

Cursuri de sfarsit de an - folosite la reevaluarea de disponibilitati

AccPeriodId - an contabil

CurrencyId - valuta

SiteId - site

ExchangeRate - curs de schimb

2.7. Rapoarte speciale contabile & rapoarte speciale operative

Tabele

Nume tabela

Observatii

SpecialReport

Header- rapoarte speciale si operative

SpecialReportId - id raport special sau operativ

SpecialReportCode - cod raport special sau operativ

SpecialReportName - denumire raport special sau operativ

SpecialReportColCount - numar coloane

SpecialReportInformation - descriere

SpecialReportRounding - rotunjire aplicata rapoartelor speciale

AccSystemId - sistemul contabil de care apartine

SpecialReportTypeId - tip 0 (rap speciale ctb)/1 (rap. operative ctb)

CustomReport - raport binar

SpecialReportFunction - functie ce sta la baza raportului

SpecialReportColumn

Coloane- rapoarte speciale

SpecialReportColumnId - PK

SpecialReportId - FK catre SpecialReport

SpecialReportColumnCode - cod coloana

SpecialReportColumnName - nume coloana

SpecialReportColumnSize - lungime coloana

CustomReportCol - NULL

NumberFormat - format numar (de ex. 0.00 %)

SpecialReportDetail

Detalii- rapoarte speciale

SpecialReportDetailId - PK

SpecialReportId - FK catre SpecialReport

SpecialReportDetCode - cod rand

SpecialReportDetName - nume rand

ReportDetailFormula - formula rand

ReportDetailColor - culoare

ReportDetailStyle - stil font

LineNumber - numar linie

ComputeOrder - ordine de calcul

CustomReportRow - descriere text rand

OperationalReportDataSource

Sursa de date rapoarte operative- rapoarte operative

DataSourceId - PK

SpecialReportId - FK catre SpecialReport

DataSourceSQL - SQL statement

DataSourceFunctionName - denumire functie utilizata in raport

DataSourceKind - 0(atribut sql)/1(fct cu parametrii)/2(atribut din functii)

DataSourceFieldName - denumire camp din sursa de data

OperationalReportDataSourceParam

Parametrii surse de date rapoarte operative- rapoarte operative

DataSourceParamId - PK

DataSourceId FK catre OperationalReportDataSource

ParamName - denumire parametrii

ParamDataType - tip parametrii

OperationalReportCustomFilter

Filtre definite de utilizator - rapoarte operative

OperationaFilterId - PK

SpecialReportId - FK catre SpecialReport

OperFilterCaption - caption filtru

OperFilterKeyField - campuri cheie, despartite cu ";"

OperFilterListField - campuri afisate in lista de selectie, despartite cu ";"

OperFilterSQL - statement SQL pt sursa de valori

OperationalReportDetail

Detalii rapoarte operative- rapoarte operative

OperationalReportDetailId - PK

SpecialReportId - FK catre SpecialReport

OperationalReportDetailName - nume

OperationalReportDetailColor - culoare

OperationalReportDetailFontSt - stil font

OperationalReportMatrix

Coloane si randuri rapoarte operative- rapoarte speciale

SpecialReportId - FK catre SpecialReport

SpecialReportDetailId - FK SpecialReportDetail

SpecialReportColumnId - FK SpecialReportColumn

OperationalReportCellFormula - formula

IsExternal - 0

ReadOnly - read only 1/0

2.8. Operatiuni periodice

Tabele

Nume tabela

Observatii

PeriodicalOperation

Header configurare operatiuni periodice

PeriodicalOperId - PK

PeriodType - lunar/ anual

PeriodDate - data efectuarii operatiunii

StartDate, EndDate - data inceput/sfarsit - valabilitate

DefaultNumber - numar default

FilterFields - campuri filtrare pentru cei ce urmaresc contabilitate pe proiecte, sectoare operationale etc.

PeriodicalOperationDataSource

PeriodicalOperDataSourceId - PK

PeriodicalOperId - FK catre PeriodicalOperation

DataSourceName - denumire procedura stocata sursa de date

DataSourceKeyNames - Key (parametrii folositi in model) pentru parcurgerea rezultatelor aduse de DataSourceName

DataSourceSQL - NULL

PostingModel

Vezi link

PostingModelDetail

Vezi link

2.9. Planul de conturi

Tabele

Nume tabela

Observatii

AccountChart

Planul de conturi

AccountId - PK

AccPeriodId - anul contabil

AccSystemId - sitemul contabil

SyntheticId - cont sintetic

AccountName - denumire cont

AccountType - tip cont 0 activ, 1 pasiv, 2 bivalent

AccountClassificationId - ref catre DictionaryItem - clasa, grupa, sintetic1, sintetic2, analitic

AccountSymbol - simbol cont

AccountLevel - nivel cont

AccountIsMonetar - este monetar

AccountHasAnalitics - are analitice - foarte important - daca acest camp este 1 atunci el nu poate avea rulaje. Daca dintr-o eroare sunt rulaje pe un cont cu analitice, aceste nu vor aparea in balanta si alte rapoarte contabile. Interpretarea acestui cont trebuie facuta in corelatie cu AccountChartHistory. AccountHasAnalitics pentru a stii daca intr-un anumit an contul avea sau nu analitice.

AccountHasCostCenter - are centru de cost - se pot aloca detaliile de note contabile

SiteId - site definire

CurrencyId - valuta

HasPartnerId - are partener;se poate selecta ca soldul pe parteneri sa fie trecut in noul an doar pentru aceste conturi

ForeignAccountName - denumire in limba straina

UsingDate - data inceperii utilizarii

AccountChartHistory

La adaugarea unui analitic la planul de conturi existent, la un cont care nu are analiticese se executaprocedurile Accounting_InsertAnaliticAccount sau Accounting_InsertAnaliticAccountFromPosting care fac urmatoarele: preiau soldul de pe sintetic pe contul analitic adaugat, insereaza in AccountChartHistory o intrare pentru sintetic cu AccountHasAnalitics=0 si ChangeMoment egal cu anul din care intra in vigoare schimbareasi pune AccountHasAnalitics= 1 in AccountChart.Astfel, daca vrem sa stim daca un cont avea sau nu analitice la datatrebuie sa rpivim corelate cele doua tabele AccountChart si AccountChartHistory

AccountId - contul

ChangeMoment - momentul schimbarii

SyntheticId - cont sisntetic

AccountHasAnalitics - cate analitice are

AccountChartProperty

Proprietati plan de conturi

AccountId - cont

PropertyId - id proprietate

SiteId - site id

PropertyValue - valoare proprietate

MeasuringUnitId - unitate de masura

AccountChartXCostCenter

Corespondenta plane de conturi - centre de cost pentru alocare automata

AccountId - cont

CostCenterId - centru de cost

SiteId - site definire

PercentValue - procent de alocare

AccountChartXSite

Vizibilitate pe site-uri

AccountId - cont

SiteId - site id

2.10. Machete de conturi

Tabele

Nume tabela

Observatii

AccountModel

Header machete de conturi

AccountModelId - PK

AccountModelCode - cod macheta

AccountModelName - denumire macheta

AccountPattern - template macheta

AccountSeparator - separator pentru compunerea contului

SyntheticId - cont sintetic de unde pleaca compunerea machetei - FK

ShowSynthetic - 1

AccountPatternName - denumire template

AccountModelDetail

Detaliu macheta de conturi

AccountModelDetailId -PK

AccountModelId - FK catre AccountModel

AttributeId - referinta catre atribut contabil

AttributePosition - pozitie

2.11. Note contabile de bugetare

Tabele

Nume tabela

Observatii

Document

Numar, data, perioada contabila, an contabil etc.

AccountancyBillBudget

AccBillBudgetId, SiteId - PK

AccSystemId - sistem contabil

CurrencyId - valuta

ExchangeRate - curs

AccBillBudgetTypeId - 2002

DocumentDetail

Articol etc.

AccountancyBillBudgetDetail

AccBillBudgetDetailId, SiteId - PK

AccBillBudgetId - FK catre AccountancyBillBudget

DebitAccountId, CreditAccountId - cont debit/credit

CurrencyId - valuta

ExchangeRate - curs

PostingValue - valoare in valuta

EquivalentPostingValue- valoare in lei

PostingText - observatie nota contabile

AnalysisCenterId, AnalysisCenterSiteId - centru de cost

CalculationItemId - articol de calculatie

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *****

3. Rapoarte din aplicatie si proceduri asociate

Denumire raport

Procedura

FormClass

Fisa Contului

Accounting_SoldContLaData

Accounting_FisaCont

Accounting_FisaContValutaGroupOne

Accounting_FisaContValutaGroupTwo

FRepFisaCont

Fisa Contului pe documente

Accounting_SoldContLaDataPeDocument

Accounting_FisaContDocument

FRepFisaContContract

Fisa contului pe articole

Accounting_SoldContLaDataPeArticol

Accounting_FisaContArticol

FRepFisaContArticol

Fisa contului cu filtre utilizator

Accounting_SoldContLaDataCustomFilter

Accounting_FisaContCustomFilter

FRepFisaContCustomFilter

Fisa conturilor folosite

Accounting_SoldContLaData

Accounting_FisaCont

FRepFisaContFolosite

Fisa contului in valuta

Accounting_SoldContLaData

Accounting_FisaContValuta

FRepFisaContValuta

Fisa contului in corespondenta cu alt cont

Accounting_SoldContLaData

Accounting_FisaContCoresp

FRepFisaContCoresp

Note contabile pe tipuri de documente

Accounting_DocumentTypeAccountancyBill

FRepDocTypeAccBill

Carte mare

Accounting_CarteaMare

Accounting_SoldContLaData

FRepCarteaMare

Cartea mare valuta

Accounting_CarteaMareValuta

Accounting_SoldContLaData

FRepCarteaMareValuta

Cartea mare Sah

Accounting_CarteaMareSah

FRepSah

Jurnal de vanzari

Accounting_JurnalVanzari

Accounting_JurnalVanzari_GroupByDate

FRepJurnalVanzari

Jurnal cumparari

Accounting_JurnalCumparari

Accounting_JurnalCumparari_GroupByDate

FRepJurnalCumparari

Jurnal cumparari neexigibil

Accounting_JurnalCumparari

Accounting_JurnalCumparari_GroupByDate

FRepJurnalCumparariNEX

Jurnal de vanzari neexigibil

Accounting_JurnalVanzari

Accounting_JurnalVanzari_GroupByDate

FRepJurnalVanzariNEX

Formule contabile grupate pe jurnale contabile

Accounting_JurnalGroups

FRepAccountingJurnalGroups

Registru de banca

Accounting_SoldContLaData;

Accounting_RegistrulBanca

Accounting_RegistrulBancaGroupOne

Accounting_RegistrulBancaGroupTwo

FRepRegistruBanca

Registru de casa

Accounting_SoldContLaData

Accounting_RegistrulCasa

Accounting_RegistrulCasaGroupOne

Accounting_RegistrulCasaGroupTwo

FRepRegistruCasa

Registru de casa valuta

Accounting_RegistrulCasaValuta

Accounting_RegistrulCasaValutaGroupOne

Accounting_RegistrulCasaValutaGroupTwo

FRepRegistruCasaValuta

Registru de banca valuta

Accounting_SoldContLaData

Accounting_FisaContValuta

Accounting_FisaContValutaGroupOne

Accounting_FisaContValutaGroupTwo

FRepRegistruBancaValuta

Registru jurnal

Accounting_RegistrulJurnal

FRepRegistruJurnal

Miscari de stoc in contabilitate

Accounting_StockAccountingMovementValues

FRepStockAccountingMovementValues

Balanta

Accounting_AccountValuesFunctions

FRepBalanceSheet

Balanta parteneri

Accounting_PartnerBalanceSheet

FRepPartnerBalanceSheet

Balanta pe articole

Accounting_ItemBalanceSheet

FRepItemBalanceSheet

Rapoarte speciale contabile

(configurabil)

FRepSpecialReport

Rapoarte speciale operative

(configurabil)

FRepOperationalReport

Reevaluare conturi de disponibilitati

Accounting_RecalculateCurrencyAccounts

FRepRecalculateCurrencyAccounts

Verificari conturi - alocari

Accounting_AnalysisCenterAccountVerify

FRepAnalysisCenterAccountVerify

Lista venituri si cheltuieli

Accounting_AnalysisCenterValues

FRepAnalysisCenterValues

Total sume pe activitati

Select din cod

FRepAnalysisCenterTotalValues

Sisteme de analiza

Accounting_AnalysisSystemHierarchy

FRepAnalysisSystemHierarchy

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ******Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2315
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved