Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea imprumuturilor pe termen lung

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea imprumuturilor pe termen lung

Imprumuturile pe termen lung cuprind

¡   imprumuturile din emisiuni de

obligatiuni

¡   creditele bancare pe termen lung

¡   datorii ce privesc imobilizarile financiare

¡   alte imprumuturi si datorii asimilate

Contabilitatea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

¡    Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni denumite si credite obligatare, reprezinta datorii pe termen lung create prin vanzarea de titluri de credite negociate catre public. Vanzarea se face direct sau prin banca. Rambursarea se face la termen sau esalonat in rate si se plateste o dobanda sub forma cupoanelor atasate titlurilor de credite.

¡    Legea 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori coordoneaza oferta publica de obligatiuni a societatilor comerciale

¡   Obligatiunea este valoarea mobiliara negociabila care confera detinatorului calitatea de creditor. Are o valoare nominala si este purtatoare de dobanda. Ele pot fi emise in forma materiala (pe suport de hartie) sau sub forma dematerializata (prin inscriere in cont).

¡     Obligatiunile se ramburseaza la scadenta, sau prin tragere la sorti, inainte de scadenta.

¡     Cele mai intalnite obligatiuni sunt:

¡     a) obligatiuni ordinare, care asigura cumparatorului de obligatiuni o dobanda fixa sau variabila, care se revizuieste periodic;

¡     b) obligatiuni cu prima de rambursare, prima care se calculeaza ca diferenta intre valoarea de rambursare si pretul de emisiune (de vanzare), care este mai mic. Venitul realizat de obligatar in momentul rambursarii echivaleaza cu o anumita dobanda anuala;

¡     c) obligatiuni cu loterie, care se vand si rascumpara la valoarea nominala. Periodic, prin tragere la sorti, se vor putea castiga venituri echivalente cu dobanzile datorate fata de obligatari.

¡    Pentru reflectarea in contabilitate a obligatiunilor emise se utilizeaza conturile:

¡    161 "Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni"

¡    "Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni"

¡    169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"

¡    688 "Alte cheltuieli financiare"

¡      Contul 161 "Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni" tine evidenta imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni.

Este cont de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza imprumuturile detinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461) si primele de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni (169), si diferentele nfavorabile de curs valutar 665

In debitul contului se inregistreaza: suma imprumuturilor din emisiuni rambursate (512), valoarea obligatiunilor emise, rascumparate si anulate (505), imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni (456 sau 1012), diferentele favorabile de curs valutar (765).

¡     Soldul contului creditor reprezinta imprumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

¡     Exemple de operatiuni

¡     a)Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni ordinare

¡     O societate comerciala emite un pachet de 1.000 obligatiuni care se vand la valoarea nominala de 25 lei/obligatiune. Dobanda anuala este de 30%. Dupa doi ani, obligatiunile se rascumpara la valoarea nominala, apoi se anuleaza.

¡      1) emisiunea de obligatiuni conform prospectului de emisiune

¡      461

¡      2)incasarea in numerar a valorii de emisiune (valoarea nominala)

¡      5311 = 461 25000

¡      3) cheltuieli cu dob aferente primului an (se repeta si in anul II)

¡      666 = 1681 7500

¡      4) achitarea prin banca a dobanz anului I (se repeta si in anul II)

¡      1681 = 5121 7500

¡      5) rascumpararea in numerar a obligatiunilor la scadenta

¡     

¡      6) anularea obligatiunilor rascumparate

161 = 505 25000

b. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu prima

¡           O soc comerciala emite un pachet de 1.000 obligatiuni, avizat de C.N.V.M., cu val nominala 35.000 lei, care se vand prin banca la pretul (val de emisiune) de 30.000 lei/buc. La scadenta, imprumutul se ramburseaza, iar primele de rambursare se amortizeaza.

¡           emisiunea de obligatiuni cu prima

% = 161 35.000

461 30.000

¡           incasarea valorii de vanzare a obligatiunilor

¡           = 461 30.000

¡           rambursarea imprumutului (care se poate face si la val nominala nu numai prin obligatiuni rascumparate ca la ex anterior)

¡          

¡           amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

¡           = 169 5.000

c. Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni cu loterie

¡           O societate comerciala emite un pachet de 1.000 obligatiuni, cu valoarea nominala = valoarea de vanzare (30.000 lei/bucata). Se acorda castiguri in numerar prin tragere la sorti in valoare de 5.000 lei. Dupa doi ani, obligatiunile se rascumpara la valoarea nominala, apoi se anuleaza.

¡           emisiunea de obligatiuni, conform prospect de emisiune

¡           461 = 161 30.000

¡           incasarea in numerar a val nominale = val de emisiune 30.000 lei

¡           5311 = 461 30.000

¡            castiguri acordate prin tragere la sorti

¡            = 5311 5.000

¡            rascumpararea si anularea (rambursarea creditului)

¡            = 5311 30.000

¡           inregistrarea, respectiv plata dobanzii anuale

¡           666 = 1681 4.500

¡           1681 = 5311 4.500

Contabilitatea creditelor pe termen lung si a altor datorii pe termen lung

a) Creditele bancare pe termen lung sunt primite de la banci si alte institutii financiare in scopul finantarii unor investitii sau a altor nevoi, sunt purtatoare de dobanda, garantate de intreprinderi, banci, stat, sunt rambursabile si pot fi interne sau externe.

¡     Datoriile din credite pe termen lung de la banca, sau alte persoane juridice se contabilizeaza cu ajutorul contului sintetic de gradul I,162 "Credite bancare pe termen lung", cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza : creditele pe termen lung primite (401, 404, 512), diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar a creditelor in valuta (665). In debitul contului se inregistreaza: suma creditelor rambursate (512), diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor in valuta la inchiderea exercitiului financiar, precum si rambursarea acestora (765).

¡     Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung nerambursate.

a) Creditele bancare pe termen lung sunt primite de la banci si alte institutii financiare in scopul finantarii unor investitii sau a altor nevoi, sunt purtatoare de dobanda, garantate de intreprinderi, banci, stat, sunt rambursabile si pot fi interne sau externe.

¡     Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se dezvolta pe sapte conturi sintetice de gradul II:

¡     "Credite bancare pe termen lung"

¡     "Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta"

¡     "Credite externe guvernamentale"

¡     "Credite bancare externe garantate de stat"

¡     "Credite bancare externe garantate de banci"

¡     "Credite de la trezoreria statului"

¡     "Credite bancare interne garantate de stat"

¡     ne mai folosim in inregistrari si de contul 1682 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung", cont de pasiv, care se crediteaza cu dobanzile aferente creditului, se debiteaza cu plata dobanzilor, iar soldul sau creditor reprezinta dobanda aferenta creditului.

¡     Exemplu privind inregistrari ale contului 162 "Credite bancare pe termen lung":

¡     Societatea Nav contracteaza un imprumut bancar de 100.000 lei, pe 2 ani, pentru o investitie din care se acopera o parte din datoriile de la furnizori pentru aceasta investitie.

20.000

¡     Dobanda an inregistrata conform contract este de 25%

¡     In primul an:

¡    

¡     Plata dobanzii:

¡     1682 = 5121 25.000

¡     In al doilea an:

¡     666 = 1682 25.000

¡     Plata dobanzii:

¡     1682 = 5121 25.000

¡     La scadenta, creditul nu poate fi rambursat si se trece in credite nerambursate la scadenta, cu calcul de dobanda majorat 26%.

¡    

¡     In al treilea an:

¡     Dobanda aferenta (A - analitic):

¡     666 = 1682.A 26.000

¡     Plata dobanzii:

¡     1682.A = 5121 26.000

¡     La sfarsitul anului 3 se restituie creditul

¡    

¡     Nota: Similar se inregistreaza si creditele primite de la alte institutii financiare sau guvernamentale.

b) Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare" tine evidenta datoriilor societatii catre persoane juridice ce detin participatii in capitalul acestora. Este cont de pasiv. In creditul sau se inregistreaza sumele incasate din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar aferente datoriilor exprimate in valuta (665). In debitul contului se inregistreaza sumele restituite societatilor comerciale care detin participatii (512), diferentele favorabile de curs valutar, rezultatele din reevaluare la inchiderea exercitiului financiar a datoriilor in valuta precum si la rambursarea acestora (765). Soldul contului creditor reprezinta datorii nerambursate.

¡       Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare" se dezvolta pe 2 conturi sintetice de gradul II:

¡      "Datorii catre societati din cadrul grupului";

¡      "Datorii catre societati care detin interese din participare"

¡           Pentru contabilizarea operatiilor privind contul 166 se folosesc si conturile 1685 "Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului" si 1686 "Dobanzi aferente datoriilor catre societati care detin interese din participare".

¡           Exemplu privind corespondenta contului 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare":

¡           incasarea sumelor de la societati comerciale care detin titluri de participare in lei sau in valuta:

¡          

¡           inregistrarea dobanzilor aferente obligatiilor de plata din participatii

¡          

¡           inregistrarea platii obligatiei cu diferenta de curs - crestere

¡           % = 512 125.000

¡         

¡         

Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" In aceasta categorie se cuprind depozitele, garantiile, concesiunile, leasingul.

¡    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi si datorii asimilate.

¡     Contul 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" este cont de pasiv.

¡     Se crediteaza cu: sumele incasate reprezentand imprumuturi si datorii asimilate (512), valoarea concesiunilor preluate (205), valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing financiar, conform prevederilor contractului (211, 212, 213, 214), diferentele de curs valutar nefavorabile (665).

¡     In debit se inregistreaza: sumele rambursate, valoarea bunurilor preluate in concesiune si restituite conform contractului (205), obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator la leasing financiar (404), diferentele de curs valutar favorabile.

¡     Soldul curent reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite inca.

¡     In contabilitate se foloseste si contul 1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate".

¡     Exemple de corespondente ale contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate"

¡     a.1) Se angajeaza un alt imprumut decat creditele bancare pentru investitii (garantii primite).

¡    

¡     60.000

¡     40.000

¡     a.2) rambursarea acestor imprumuturi cu diferente nefavorabile (creste)

¡    

¡     167 5121 60.000

¡    

¡    

b.1) concesionarea unor bunuri in vederea utilizarii acestora conform contractului de concesiune

205 = 167 2.000 lei

b.2) achitarea redeventelor aferente concesiunii (2.000 : 4 ani)

612 = 5121 500 lei

b.3) restituirea bunurilor primite in concesiune la termenele prevazute in contract

167 = 205 2.000 lei

b.4) dobanda aferenta concesiunilor

666 = 1687 300 lei

b.5) achitarea dobanzilor

1687 = 5121 300 lei

¡     b) Se contracteaza un autoturism prin leasing financiar in valoare de 100.000 lei pe 3 ani, valoarea reziduala 1.000 lei ,dobanda9000

¡     Se inregistreaza ratele conform contract.

213 = 167 100.000 lei

Se inregistreaza ratele conform facturilor

¡    Se inregistreaza dobanda aferenta si plata acesteia

¡    La sfarsit se inregistreaza transferul de proprietate la valoarea reziduala.

= 404 1.190

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1014
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved