Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Datorii ale unitatii in legatura cu drepturile banesti cuvenite personalului

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micDatorii ale unitatii in legatura cu drepturile banesti cuvenite personalului1. Contributia unitatii la asigurarile sociale CAS

Aceasta contributie este platita de persoane fizice si juridice, numiti si angajatori, care au angajati salariati cu contract de munca incheiat pe durata nedeterminata sau determinata indiferent de forma de salarizare utilizata si forma de proprietate.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri, sunt obligate sa depuna in fiecare luna declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat. Declaratia se depune la Casa Teritoriala de Pensii, in raza careia se afla sediul angajatorului.

Cotele de contributii la asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca: normale, deosebite sau speciale.

Cotele de contributii la asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc.

Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Sanatatii.

Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii incadrati pe baza contractului individual de munca sau pe baza de conventie civila de prestari servicii, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale, stabilita anual pentru conditii normale de munca.

Contributia de asigurari sociale, datorata de angajatori, reprezinta diferenta fata de contributia individuala de asigurari sociale, pana la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, in functie de conditiile de munca.

Calculul si plata contributiei sociale, datorata de asigurati si de angajatorii acestora, se fac lunar de catre angajatori.

Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asigurati.

Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:

- prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta;

- drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractelor individuale de munca sau al incetarii calitatii de membru cooperator;

- diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer, drepturile de autor;

- sumele obtinute in baza unei conventii civile de prestari servicii sau executari de lucrari de catre persoane care au incheiate contracte individuale de munca;

- sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.

In cazul in care contributia lunara de asigurari achitata de contribuabili este mai mare decat contributia datorata, suma platita in plus se regularizeaza ulterior, conform procedurilor stabilire de CNPAS.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este data stabilita pentru plata chenzinei a II-a, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune in banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri ale asiguratilor, si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, platile efectuandu-se simultan, sub control bancar.

In cazul neachitarii la termen a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite.

Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.

Cota majorarilor de intarziere se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.

Sumele reprezentand majorarile de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.

Calculul majorarilor de intarziere, evidentierea in contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata ajutorului de somaj.

In conformitate clt dispozitiile Legii nr. 744 / 06.12.2001 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002, cotele de contributie de asigurari sociale sunt dupa cum urmeaza:

- pentru conditii normale de munca - 35%;

- pentru conditii deosebite de munca - 40%;

- pentru conditii speciale de munca - 45%.

Inregistrarea contabila se face astfel:

  1. Inregistrarea cheltuielilor cu C.A.S.

6451 "Cheltuieli privind contributia la =4311 "Contributia unitatii   

la asigurarile sociale" la asigurarile sociale"

  1. Virarea la bugetul asigurarilor sociale:

4311 "Contributia unitatii =5121 "Conturi la banci in lei"

la asigurarile sociale"

2. Contributia unitatii la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj

Platitorii sunt persoane juridice romane si straine cu sediul in Romania care angajeaza personal roman, si persoane fizice (angajate) autorizate sa presteze activitati pe baza liberei initiative, asociatii familiale, alte persoane fizice care au incheiat contracte de asigurari sociale de stat.

Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 2,5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati.

Angajatorii care incheie cu persoane fizice conventii civile de prestari servicii pentru desfasurarea unor activitati nu au obligatia de a contribui la bugetul asigurarilor pentru somaj in raport cu drepturile banesti platite acestora din fondul de salarii, daca acestea au incheiat si un contract individual de munca.

Asociatii unici, administratorii care au incheiat contracte potrivit legii, persoane autorizate sa desfasoare activitati independente, membri ai asociatiilor familiale, cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii, in baza contractului de asigurare pentru somaj, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 6%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel mult 5 zile de la:

- data stabilita pentru plata chenzinei a II-a, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal;

- data stabilita prin contractul de asigurare pentru somaj. Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute mai sus se aplica majorari de intarziere.

In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor

pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, Agentia Nationala

pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.

Inregistrarea in contabilitate se face astfel:

  1. Constituirea obligatiei

6452 "Cheltuieli privind contributia = 4371 "Contributia unitatii

unitatii pentru ajutorul de somaj" la fondul de somaj"

  1. Virarea la destinatie

4371 "Contributia unitatii = 5121 "Conturi la banci in lei"

la fondul de somaj"

Contributia unitatii la constituirea fondului special de solidaritate sociala
Persoanele cu handicap sunt acele persoane care au un dezavantaj datorat unor deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale care le impiedica sau le limiteaza accesul normal si in conditii de egalitate la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor sociali, materiali si culturali, necesitand masuri de protectie speciala in vederea integrarii lor sociale.

Protectia speciala cuprinde masurile ce urmeaza a fi luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.

La intrarea in vigoare a acestor acte normative se constituie Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap din urmatoarele surse:

- o cota de 2% aplicata fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra castigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de catre agentii economici, organizatiile cooperatiste, organizatiile economice straine cu sediul in Romania, de reprezentantele autorizate in Romania, potrivit legii, ale persoanelor juridice straine care angajeaza personal roman si de persoanele fizice care utilizeaza munca salariata.

- penalitati si majorari datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligatiilor la Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap.

Pentru nevarsarea la termen a sumelor se percep penalitati si majorari de intarziere, prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru neplata impozitelor si taxelor cuvenite bugetului de stat.

In cazul neachitarii la termen a cotei de 2%, precum si a penalitatilor de intarziere potrivit legii, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap pot dispune poprirea sumelor respective din conturile unitatilor, prin introducerea de dispozitii de incasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate sa le execute fara acordul debitorilor, in cazul lipsei disponibilitatilor banesti in conturile bancare, se aplica procedura executarii silite a debitorilor, potrivit legii.

Inregistrarea contabila se face astfel:

Constituirea obligatiei

635 "Cheltuieli cu alte impozite, = 447 "Fonduri speciale - taxe

taxe si varsaminte asimilate" si varsaminte asimilate"

Virarea la destinatie

447 "Fonduri speciale - taxe = 5121 "Conturi la banci in lei"

si varsaminte asimilate"

4. Contributia unitatii la fondul de asigurari sociale de sanatate

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de ocrotire a sanatatii populatiei.

Persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat au obligatia sa retina si sa vireze casei de asigurari de sanatate teritoriale contributia pentru sanatate datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva. Acestea au obligatia sa anunte casei de asigurari de sanatate orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor.

Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat au obligatia platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate de 7%, raportat la fondul de salarii.

Aceasta contributie se cumuleaza cu cea retinuta salariatului si se vireaza catre casa de asigurari de sanatate.

Angajatorii si asiguratii care au obligatia platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate si care nu o respecta, datoreaza majorari pentru perioada de intarziere, egale cu majorarile aferente pentru intarziere achitarii impozitelor.

Daca datoria nu este achitata in termen de o luna de la data scadenta, casa de asigurari de sanatate va introduce dispozitie de incasare silita.

Inregistrarea contabila se face astfel:

1.Constituirea obligatiei

6451 "Cheltuieli privind contributia unitatii = 4311.1 "Contributia unitatii

la asigurarile sociale de sanatate" pentru asigurarile sociale de sanatate"

2.Virarea la Bugetul de Stat

4311.1"Contributia unitatii =5121 "Conturi la banci in lei"

pentru asigurarile sociale de sanatate"Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 968
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved