Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Determinarea si evidenta rezultatului financiar si contabilizarea acestuia

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micDeterminarea si evidenta rezultatului financiar si contabilizarea acestuia

Obtinerea profitului este ratiunea de a fi a intreprinderii, scopul principal pe care il are antreprenorul inainte de a initia o afacere.

Anume profitul se utilizeaza de cele mai multe ori ca indicator al aprecierii rezultatelor activitatii intreprinderii sau a rentabilitatii acestuia, indicator care este reflectat in "Raportul privind rezultatele financiare". "Raportul privind rezultatele financiare" cuprinde indicatorii financiari ai intreprinderii pe perioada de gestiune si perioada corespunzatoare a anului precedent. Acest raport contribuie la realizarea obiectivelor rapoartelor financiare prin dezvaluirea articolului privind profitul net si pierderile, care este important pentru evaluarea activitatii anterioare si prognozarea activitatii viitoare a intreprinderii."Raportul privind rezultatele financiare" se intocmeste potrivit unui formular unic aprobat de Ministerul Finantelor al R. Moldova. In conformitate cu SNC 5, prezentarea rapoartelor financiare"Raportul privind rezultatele financiare" cuprinde 15 indicatori care reflecta veniturile, cheltuielile si profiturile (pierderile) realizate in cursul perioadei curente de gestiune si perioadei corespunzatoare a anului precedent. Primii 8 indicatori componenti ai raportului nominalizat caracterizeaza veniturile, cheltuielile si rezultatul din activitatea operationala a intreprinderii, determinata de statutul acesteia. Apoi in raport sunt prezentate rezultatele financiare aferente activitatii intreprinderii, care nu constituie pentru ea o activitate de baza. In special, se reflecta rezultatul din operatiunile efectuate in domeniile suplimentare ale activitatii de afaceri ale intreprinderii, cum sunt activitatea de investitii si cea financiara.

Tehnica de intocmire a "Raportului privind rezultatele financiare" consta in completarea fiecarui rind in baza rulajelor aferente conturilor de venituri si cheltuieli din clasele 6 si 7 ale planului de conturi contabile, preluate din Cartea mare a intreprinderii. In procesul completarii raportului nominalizat, rezultatele financiare pozitive se inregistreaza cu cifre obisnuite, fara paranteze, iar cele negative - cu paranteze.

In postura "Vinzari nete" (rindul 010) se reflecta veniturile din vinzari, adica valoarea produselor, marfurilor livrate, lucrarilor executate, serviciilor prestate la preturi de livrare, fara TVA si accize. Din punct de vedere al metodicii de intocmire a raportului, "Vinzarile nete" reprezinta suma rulajului creditor al contului 611 "Venituri din vinzari", inregistrat cu total cumulativ de la inceputul anului in Cartea mare a intreprinderii si pentru perioada anului 2001 fiind in valoare de 53108059 lei.

In postura "Costul vinzarilor" (rindul 020) se arata costul produselor, marfurilor    realizate, lucrarilor executate, serviciilor prestate reflectat in debitul contului 711 "Costul vinzarilor" inregistrat cu total cumulativ de la inceputul anului in Cartea mare a intreprinderii si pentru perioada anului 2000 fiind in valoare de 38014893 lei.

In postura "Profitul brut (pierderea globala)" (rindul 030) se reprezinta diferenta dintre marimea vinzarilor nete si costul vinzarilor, pentru perioada de gestiune curenta fiind in valoare de 15093166 lei.

In postura "Alte venituri operationale" (rindul 040) se inregistreaza veniturile constatate, reflectate in creditul contului 612 "Alte venituri operationale" inregistrat cu total cumulativ de la inceputul anului in Cartea mare a intreprinderii si pentru perioada anului 2000 fiind in valoare de 2041243 lei.

In postura "Cheltuieli comerciale" (rindul 050) se reflecta cheltuielile aferente vinzarii produselor finite, marfurilor si serviciilor, contabilizate in debitul contului 712 "Cheltuieli comerciale" inregistrat cu total cumulativ de la inceputul anului in Cartea mare a intreprinderii si pentru perioada anului 2000 fiind in valoare de 1687569 lei.

In postura "Cheltuieli generale si administartive" (rindul 060) se inregistreaza cheltuielile aferente dirijarii intreprinderii, acumulate in debitul contului 713 "Cheltuieli generale si administrative" si pentru perioada de gestiune curenta fiind in valoare de 5616063 lei.

In postura "Alte cheltuieli operationale" (rindul 070) se reflecta cheltuielile inregistrate in debitul contului 714 "Alte cheltuieli operationale" fiind in valoare de 9890180 lei.

In postura "Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)" (rindul 080) se reflecta rezultatul financiar determinat astfel: la profitul brut, aratat in rindul 030 (15093166 lei) se insumeaza alte venituri operationale prezentate in rindul 040 (2041243 lei), iar din suma obtinuta se scad cheltuielile comerciale, adica rindul 050 (1687569 lei), cheltuielile generale si administrative din rindul 060 (5616063 lei) si alte cheltuieli operationale din rindul 070 (9890180 lei).

Rezultatul din activitatea operationala obtinut in perioada de gestiune curenta, este    pierdere in valoare de (59403) lei.

Urmatoarele posturi ale "Raportului privind rezultatele financiare" sunt legate de activitatile suplimentare ale intreprinderii, cum sunt activitatea de investitii si financiara.

In postura "Rezultatul din activittatea de investitii: profit (pierdere)" (rindul 090) se reflecta diferenta dintre veniturile si cheltuielile din operatiunile legate de existenta si miscarea activelor pe termen lung. Veniturile se acumuleaza cu total cumulativ de la inceputul anului in creditul contului 621 "Venituri din activitatea de investitii", iar cheltuielile - in debitul contului 721 "Cheltuieli ale activitatii de investitii", si pentru perioada de gestiune a anului 2001, intreprinderea a inregistrat pierderi din aceasta activitate in marime de 1750 lei.

In postura "Rezultat din activitatea financiara: profit (pierdere)" (rindul 100) se reflecta diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente operatiunilor legate de modificarile in marimea si structura capitalului propriu si mijloacelor imprumutate. La determinarea rezultatului financiar din activitatea financiara, veniturile sunt contabilizate in creditul contului 622 "Venituri din activitatea financiara", iar cheltuielile sunt acumulate pe parcursul anului de gestiune in debitul contului 722 "Cheltuieli ale activitatii financiare", iar rezultatul obtinut de intreprindere din activitatea financiara este in marime de 471340 lei.

In postura "Rezulatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere)" (rindul 110) se inregistreaza profitul sau pierderea obtinuta de intreprindere in cursul perioadei de gestiune din toate felurile de activitati. Acest rezultat se determina prin insumarea datelor din rindurile: 080 "Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)" in valoare de (59403) lei, 090"Rezultatul din activitatea de investitii profit (pierdere)" in valoare de 1750 lei, 100 "Rezultat din activitatea financiara: profit (pierdere)" in valoare de 471340 lei si "Rezultatul din activitatea economico-financiara" fiind de 413687 lei.

In postura "Rezultatul exceptional: profit (pierdere)" (rindul 120) se reflecta diferenta dintre veniturile si cheltuielile aparute ca rezultat al evenimentelor si operatiunilor exceptionale neprevazute. La "Floare Carpet"SA, pe perioada de gestiune, nu s-au inregistrat astfel de rezultate.

In postura "Profitul (pierdere) perioadei de gestiune pina la impozitare" (rindul 130) se reflecta rezultatul financiar obtinut de intreprindere in cursul perioadei de gestiune din toate felurile de activitati si rezultatul exceptional. Acest indicator, numit "Profit contabil" se determina prin insumarea datelor din rindul: 110 si rindul 120, rezultatul acestei sume fiind de 413687 lei.

Profitul pina la impozitare nu trebuie sa fie confundat cu venitul impozabil care se determina in baza profitului contabil, corectat cu marimea diferentelor permanente si temporare.

Postura "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" (rindul 140) reflecta suma impozitului pe venit care urmeaza sa fie platit la buget in rate in cursul anului de gestiune in conformitate cu prevederile art. 84 al Codului Fiscal, reflectat in debitul contului 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit", marimea acestei posturi in perioada de gestiune fiind in valoare de 303876 lei.

Postura "Profitul net (pierdere neta)" (rindul 150) reprezinta diferenta dintre "Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pina la impozitare", in marime de 413687 lei si "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit", in marime de 303876 lei. Datele din acest rind trebuie sa corespunda cu profitul net al perioadei de gestiune reflectat in Bilantul Contabil, fiind egal cu 109811 lei.

Pentru contabilizarea rezultatului financiar anual obtinut este destinat contul 351 "Rezultatul financiar total".

Contul 351 "Rezultatul financiar total" este destinat generalizarii informatiei privind veniturile si cheltuielile pentru determinarea rezultatelor financiare, obtinut din activitatea operationala, de investitii si financiara a intreprinderii si din evenimentele exceptionale.

Contul 351 "Rezultatul financiar total" este un cont de comparare. In creditul acestui cont se reflecta pe feluri de activitati veniturile generalizate realizate in perioada curenta, precum si sumele anuale ale pierderilor nete, iar in debit - cheltuielile pe aceleasi feluri de activitati, cheltuielile curente aferente impozitului pe venit si sumele profitului net ramas la dispozitia intreprinderii dupa impozitare.

Operatiile la contul 351 "Rezultatul financiar total" se reflecta la sumele anului de gestiune si contul se inchide prin transmiterea rezultatului net la profitul sau pierderea neta a perioadei de gestiune.

Evidenta analitica a rezultatului financiar total se tine pe tipuri de venituri si cheltuieli.

La finele perioadei de gestiune, veniturile si cheltuielile obtinute de intreprindere trec la rezultatul financiar fiind reflectate in "Jurnal-order nr.15" si "Jurnal order nr.11" .

-trecerea la rezultatul financiar a veniturilor acumulate la sfirsitul anului din vinzarea produselor finite se reflecta prin formula contabila:

Debit 611 11 "Venituri din vinzarea produselor"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 44128009 lei

-trecerea la rezultatul financiar a veniturilor acumulate la sfirsitul anului din vinzarea marfurilor se reflecta prin formula contabila:

Debit 611 21 "Venituri din vinzarea marfurilor"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 8689059 lei

-trecerea la rezultatul financiar a veniturilor obtinute din prestarea serviciilor acumulate pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta prin formula contabila:

Debit 611 31 "Venituri din prestarea serviciilor"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 290991 lei

-trecerea la rezultatul financiar total a sumei altor venituri operationale    acumulate pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta prin formula contabila:

Debit 612 1 "Venituri din realizarea altor active curente"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 715118 lei

-trecerea la rezultatul financiar total a sumei veniturilor din arenda curenta acumulate pe parcursul perioadei de gestiune se reflecta prin formula contabila:

Debit 612 22 "Venituri din arenda curenta"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 21262 lei

-trecerea la rezultatul financiar total a sumei veniturilor obtinute din recuperarea daunei materiale pe parcursul anului de gestiune se reflecta prin formula contabila:

Debit 612 5 "Venituri din recuperarea daunei materiale"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 1303781 lei

-trecerea la rezultatul financiar total a sumei veniturilor obtinute pe parcursul anului de gestiune din iesirea activelor materiale pe termen lung se reflecta prin formula contabila:

Debit "Venituri din iesirea activelor materiale pe termen lung"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 1750 lei

-trecerea la rezultatul financiar total a sumei veniturilor acumulate pe parcursul anului din diferente de curs valutar se reflecta prin formula contabila:

Debit 3 "Venituri din diferente de curs valutar"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 846525 lei

-trecerea la rezultatul financiar total a sumei altor veniturilor din activitatea financiara acumulate pe parcursul anului de gestiune se reflecta prin formula contabila:

Debit 4 "Alte venituri din active intrate cu titlu gratuit"

Credit 351 "Rezultatul financiar total" la suma 305 lei

Pe parcursul anului de gestiune 2001, rulajul creditor al contului 351 "Rezultat financiar total" este in valoare de 55997882 lei.

Pentru a determina profitul perioadei de gestiune, la finele perioadei toate cheltuielile suportate de intreprindere sunt trecute in creditul contului 351 "Rezultatul financiar total".

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente costului produselor finite vindute se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 711 11 "Costul productiei vindute" la suma 30516680 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente costului marfurilor vindute se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 711 21"Costul marfurilor vindute" la suma 7242392 lei

-trecerea la rezultatul financiar total a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente costului serviciilor prestate se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 711 31 "Costul serviciilor prestate" la suma 25582 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente cheltuielilor operationale de marketing se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 712 10 "Cheltuieli operationale de marketing" la suma 134419 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente cheltuielilor de ambalare se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 712 20 "Cheltuieli de ambalare" la suma 16528 lei

trecerea in cont a cheltuielilor de transport privind desfacerea:

Debit 351 "Rezultat financiar total"

Credit 712 30 "Cheltuieli de transport privind desfacerea" la suma de 360410 lei.

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente cheltuielilor de reclama se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 712 40 "Cheltuieli de reclama" la suma 256238 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor privind reducerea preturilor la marfurile vindute:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 712 7 "Cheltuieli privind reducerea preturilor la marfurile vindute" la suma 135161 lei

-trecerea in cont a altor cheltuieli comerciale:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 712 8 "Alte cheltuieli comerciale" la suma 784813 lei (inclusiv retribuirea muncii - 420034 lei, contributii privind asigurarile sociale de stat - 130211 lei, uzura mijloacelor fixe - 5752 lei)

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente uzurii mijloacelor fixe cu destinatie generala se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezulattul financiar total"

Credit 713 11 "Uzura mijloacelor fixe cu destinatie generala" la suma 418627 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente amortizarii activelor nemateriale se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 713 2 "Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale" la suma 10754 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente cheltuielilor cu privire la intretinerea personalului administrativ se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 713 3 "Cheltuieli de intretinere a personalului administrativ" la suma 1885295 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor privind impozite, taxe:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 713 4 "Cheltuieli generale privind impozitele si taxele" la suma 258218 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente cheltuielilor in scopuri de binefacere se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 713 5 "Cheltuieli in scopuri de binefacere si sponsorizare" la suma 7845 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor privind protectia muncii:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 713 6 "Cheltuieli privind protectia muncii" la suma 10616 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor de reprezentare:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 713 7 "Cheltuieli de reprezentare" la suma 49094 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor de deplasare:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 713 8 "Cheltuieli de deplasare" la suma 115945 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente altor cheltuieli generale si administrative se reflecta prin formula contabila

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 713 90 "Alte cheltuieli generale si administrative" la suma 2859669 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente cheltuielilor privind realizarea altor active curente se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 714 1 "Cheltuieli privind realizarea altor active curente" la suma 668645 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune privind arenda curenta:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 714 2 "Cheltuieli privind arenda" la suma 3078 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune privind amenzile, penalitatile si alte feluri de sanctiuni:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 714 3 "Cheltuieli privind amenzile, penalitatile si alte feluri de sanctiuni " la suma 1298050 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente platii dobinzilor pentru credite si imprumuturi:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 714 5 "Cheltuieli aferente platii dobinzilor pentru credite si imprumuturi " la suma 1735970 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor indirecte nerepartizate de productie la sfirsizul anului de gestiune:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 714 6 "Cheltuieli indirecte nerepartizate de productie" la suma 5105443 lei

-trecerea in cont a altor cheltuieli:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 714 9 "Alte cheltuieli " la suma 1078994 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente diferentelor de curs valutar se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 722 3 "Cheltuieli privind diferenta de curs valutar" la suma 375490 lei

Total cheltuieli obtinute de "Floare Carpet" SA pe debitul contului 351 "Rezultat fianciar total" pina la calcularea profitului pina la impozitare alcatuiesc 55584195 lei.

Calculam profitul financiar contabil pina la impozitare, care este egal cu diferenta dintre total venituri si total cheltuieli (55997882 lei - 55584195 lei) si constituie 413687 lei.

Pentru a calcula cheltuielile privind impozitul pe venit este nevoie de a completa "Declaratia cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practica activitatea de antreprenoriat"(anexa 2) si a determina venitul impozabil, care este egal cu venitul contabil al perioadei de gestiune corectat cu marimea diferentelor permanente si temporare, conform legislatiei fiscale (anexa 1D si 2D).

La intreprinderea "Floare Carpet" SA venitul impozabil pe anul 2001 alcatuieste 169827 lei (Declaratia - rind. 090). Cota impozitului pe venit pe anul 2001 este de 28%, respectiv marimea impozitului pe venit va fi de 47552 lei.

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate la sfirsitul anului de gestiune aferente impozitului pe venit se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" la suma 47552 lei.

Conform anexei 2D a "declaratiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei ce practica activitatea de antreprenoriat" pe anul 2001 la intreprinderea "Floare Carpet" SA diferenta temporara pe uzura mijloacelor fixe imfluienteaza la micsorarea venitului. Astfel se calculeaza datoriile aminate privind impozitul pe venit:

Declaratia (anexa 2D rind.0311 col.4 + rind.0,12 col.4)

(520000) + 1435442 = 915442 lei x 28% = 256324 lei

-trecerea in cont a datoriilor aminate privind impozitul pe venit:

Debit 731 "Cheltuieli privind impozitul pe venit"

Credit 425 "Datorii aminate privind impozitul pe venit" la suma 256324 lei

-trecerea in cont a cheltuielilor acumulate privind datoriile aminate a impozitului pe venit se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 731 "Cheltuieli privind impozitul pe venit" la suma 256324 lei

Total cheltuieli obtinute de "Floare carpet" SA in perioada de gestiune este in valoare de 55888071 lei. Diferenta dintre total venituri si total cheltuieli in valoare de 109811 lei reprezinta profitul net al perioadei de gestiune si se reflecta prin formula contabila:

Debit 351 "Rezultatul financiar total"

Credit 333 1 "Profit net al perioadei de gestiune" la suma 109811 lei

Profitul net se inscrie in "Raportul privind rezultatele financiare"pe rindul 150 si coincide cu rindul 590 al "Bilantului contabil" (anexa 1).Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4174
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved