Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


EGALITATI CONTABILE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micEGALITATI CONTABILE

Se va intocmi un bilant initial cu 10-15 elemente in Activ si 10-15 elemente in Pasiv, se vor enunta 8 operatiuni economico-financiare care sa corespunda celor 8 egalitati contabile, se vor inregistra in Registrul Jurnal forma didactica (mai intai se va descompune bilantul initial in conturi) dupa care se va intocmi registrul Carte Mare pentru toate conturile utilizate (pentru fiecare operatiune inregistrata in Registrul Jurnal se va face analiza contabila, specificand si egalitatea contabila care-i corespunde)Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.2007

Activ Pasiv

Nr.

crt.

Denumirea elementului

Suma

Nr.

crt.

Denumirea elementului

Suma

Terenuri si amenajari terenuri

Capital subscris varsat

Constructii

Rezerve legale

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Rezultatul reportat (profit)

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valoeilor umane si materiale si alte active corporale

Amortizari privind imobilizarile corporale

Materiale consumabile

Furnizori

Materiale de natura obiectelor de inventar

Efecte de platit

Marfuri

Personal -salarii datorate

Ambalaje

Drepturi de personal neridicate

Clienti

Asigurari sociale

Efecte de primit de la clienti

Ajutor de somaj

Furnizori-debitori

T.V.A. de plata

Avansuri acordate personalului

Impozit pe profit (venit)

Debitori diversi

Impozit pe venituri de natura salariilor

Conturi la banci in lei

Fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate

Casa in lei

Creditori diversi

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Operatiunea economica nr.1

Societatea inregistreaza incasarea in numerar a unui debit in suma de 1000 RON.

*conturile care intra in functiune: 5311, 461

*caracterul conturilor Activ Activ

*sensul modificari + -

D C

Þ Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 5311"Casa in lei" cu 1.000RON este egala cu reducerea consemnata in creditul contului pe Activ 461 "Debitori diversi" cu 1.000RON

+ A = - A

+ x    - x

Operatiunea economica nr.2

La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea constructiilor cu 5.000RON.

*conturile care intra in functiune: 212, 105

*caracterul conturilor Activ Pasiv

*sensul modificari + +

D C

Þ Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 212"Constructii" cu 5.000RON este egala cu sporirea consemnata in debitul contului pe Pasiv 105 "Rezerve din reevaluare" cu 5.000RON

+ A = + P

+ x    + x

Operatiunea economica nr.3

Se inregistreaza plata in numerar a unui drept salarial neridicat, in suma de 500 RON

*conturile care intra in functiune: 5311, 426

*caracterul conturilor Activ Pasiv

*sensul modificari - -

C D

Þ Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 426" Drepturi de personal neridicate" cu 500 RON este egala cu reducerea consemnata in creditul contului de Activ 5311"Casa in lei" cu 500 RON.

- P = - A

- x    - x

Operatiunea economica nr.4

Se emite un efect comerical in valoare de 1.500 RON pentru un furnizor de materiale.

*conturile care intra in functiune: 401, 403

*caracterul conturilor Pasiv Pasiv

*sensul modificari + -

D C

Þ Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401"Furnizori" cu 1.500 RON este egala cu sporirea consemnata in creditul contului de Pasiv 403" Efecte de platit" cu 1.500 RON.

+ P = - P

+ x    - x

Operatiunea economica nr.5

Conform extrasului de cont se incaseaza suma de 4.000 RON din care 3.500 RON reprezentand contravaloarea unei creante fata de un client si diferenta de 500 RON reprezentand suma necuvenita ce urmeaza a se restitui.

*conturile care intra in functiune: 5121, 4111 462

*caracterul conturilor Activ Activ Pasiv

*sensul modificari + - +

D C C

Þ Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 5121" Conturi la banci in lei" cu 3.500 RON este egala cu reducerea consemnata din debitul contului pe Activ 4111 "Clienti" cu 3.500RON si sporirea de 500 RON consemnata in creditul contului de Pasiv 462 "Creditori diversi".

+ A =[ - A + P

+X    - x + x

Operatiunea economica nr.6

In urma unei hotarari judecatoresti se inregistreaza recuperarea unui debit in suma de 2.000RON astfel se incaseaza numerar suma de 1.500RON si se achita contravaloarea taxelor inregistrate si neachitate in suma de 500RON

*conturile care intra in functiune: 401, 5311 461

*caracterul conturilor Pasiv Activ Activ

*sensul modificari - + -

D D C

Þ Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401"Furnizori" cu 500 RON si sporirea din debitul contului pe Activ 5311"Casa in lei"cu 1.500 RON este egala cu reducerea consemnata in creditul contului de Activ 461" Debitori diversi" cu suma de 2.000RON

+ A - P ] = - A

+ x - x - X

Operatiunea economica nr.7

Societatea decide majorarea capitalului social cu 25.000 RON, si anume 15.000RON din Rezerve legale si 10.000 RON prin emisiune de actiuni noi.

*conturile care intra in functiune: 1011, 1061 456

*caracterul conturilor Pasiv Pasiv Activ

*sensul modificari + - +

C D D

Þ Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 456"Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul" cu 10.000RON si reducerea din debitul contului pe Pasiv 1061 "Rezerve legale" cu 15.000RON este egala cu sporirea de 25.000RON consemnata in creditul contului de Pasiv 1011 "Capital subscris nevarsat".

+ A - P ] = + P

+ x - x + X

Operatiunea economica nr.8

Se eminte un efect de plata in suma 1.500 RON pentru un furnizor a carui factura totala este de 2.500RON, diferenta de 1.000RON fiind achitata in avans .

*conturile care intra in functiune: 401, 409 403

*caracterul conturilor Pasiv Activ Pasiv

*sensul modificari + - +

D C C

Þ Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401"Furnizori" cu 2.500 RON este egala cu reducerea consemnata in creditul contului pe Activ 409"Furnizori debitori"cu 1.000 RON si sporirea creditului contului de Pasiv 403" Efecte de platit" cu suma de 1.500RON

- P =[ - A + P

-X    - x + x

Se inregistreaza in Registrul Jurnal descompunerea bilantului initial si operatiunile economice inregistrate

Registrul-Jurnal

Terenuri

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale

Materiale consumabile

Materiale de natura obiectelor de inventar

Marfuri

Ambalajei

Clienti

Efecte de primit de la clienti

Furnizri debitori

Avansuri acordate personalului

Debitori diversi

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Inregistrat descompunerea activului in conturi

"Bilant de deschidere"

Capital subscris varsat

Rezerve legale

Rezultatul reportat (profit)

Amortizari privind imobilizarile corporale

Furnizori

Efecte de platit

Personal -salarii datorate

Drepturi de personal neridicate

Asigurari sociale

Ajutor de somaj

T.V.A. de plata

Impozit pe profit (venit)

Impozit pe venituri de natura salariilor

Fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate

Creditori diversi

Inregistrat descompunerea pasivului in conturi

Casa in lei

Debitori diversi

+A=-A

Se inregistreaza incasarea in numerar a unui debit in suma de 1000 RON.

"Constructii"

"Rezerve din reevaluare"

+A=+P

La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea constructiilor cu 5.000RON.   

Drepturi de personal neridicate

Casa in lei

-P=-A

Se inregistreaza plata in numerar a unui drept salarial neridicat, in suma de 500 RON

"Furnizori"

" Efecte de platit"

+P=-P

Se emite un efect comerical in valoare de 1.500 RON pentru un furnizor de materiale.

" Conturi la banci in lei"

Clienti

Creditori diversi

+A=[-A +P

Se inregistreaza conform extrasului de cont incasarea sumei de 4.000 RON din care 3.500 RON reprezentand contravaloarea unei creante fata de un client si diferenta de 500 RON reprezentand o suma necuvenita

Casa in lei

"Furnizori"

Debitori diversi

+A-P]=-A

In urma unei hotarari judecatoresti se inregistreaza recuperarea unui debit in suma de 2.000RON astfel se incaseaza numerar suma de 1.500RON si se achita contravaloarea taxelor inregistrate si neachitate in suma de 500RON

"Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul"

"Rezerve legale"

"Capital subscris nevarsat"

+A-P]=+P

Societatea decide majorarea capitalului social cu 25.000 RON, si anume 15.000RON din Rezerve legale si 10.000 RON prin emisiune de actiuni noi.

"Furnizori"

" Efecte de platit"

"Furnizori debitori"

-P=[-A+P

Se inregistreaza eminterea uni efect de plata in suma 1.500 RON pentru un furnizor a carui factura totala este de 2.500RON, diferenta de 1.000RON fiind achitata in avans .

TOTAL RULAJE

Intocmirea evidentei sistematice

Registrul Cartea - Mare

D

1011- Capital subscris nevarsat

C

D

1012- Capital subscris varsat

C

Sic

Sic

Rd

-

Rc

Rd

-

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfc

Sfc

D

105-Rezerve din reevaluare

C

D

1061-Rezerve legale

C

Sic

Sic

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfc

Sfc

D

121-Rezultatul reportat (profit)

C

D

2111-Terenuri

C

Sic

Sid

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfc

D

212-Constructii

C

D

213-Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

C

Sid

Sid

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfd

Sfd

D

214-Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor materiale si umane si alte active corporale

D

281-Amortizari privind imobilizarile corporale

C

Sid

Sic

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfd

Sfc

D

302-Materiale consumabile

C

D

303-Materiale de natura obiectelor de inventar

C

Sid

Sid

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfd

Sfd

D

371-Marfuri

C

D

381-Ambalajei

C

Sid

Sic

Sid

Sic

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfd

Sfd

D

401-Furnizori

C

D

403-Efecte de platit

C

Sic

Sic

[461] 500

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfc

Sfc

D

409-Furnizri debitori

C

D

4111-Clienti

C

Sid

Sid

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfd

Sfd

D

413-Efecte de primit

C

D

421-Personal -salarii datorate

C

Sid

Sic

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfd

Sfc

D

425-Avansuri acordate personalului

C

D

426-Drepturi de personal neridicate

C

Sid

Sic

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfd

Sfc

D

431-Asigurari sociale

C

D

437-Ajutor de somaj

C

Sic

Sic

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfc

Sfc

D

441-Impozit pe profit (venit)

C

D

4423-T.V.A. de plata

C

Sic

Sic

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfc

Sfc

D

444-Impozit pe venituri de natura salariilor

C

D

446-Fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate

C

Sic

Sic

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfc

Sfc

D

456-Decontari cu actionarii (asociatii) privind capitalul

C

D

461-Debitori diversi

C

Sid

Sic

Sid

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfd

Æ

Sfd

D

462-Creditori diversi

C

D

5121-Conturi la banci in lei

C

Sic

Sid

Rd

Rc

Rd

Rc

Tsd

Tsc

Tsd

Tsc

Sfc

Sfd

D

5311-Casa in lei

C

Sid

Rd

Rc

Tsd

Tsc

SfdPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1430
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved