Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Proiect de contabilitate si informatica - MONOGRAFIE CONTABILA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABILProiect de contabilitate si informatica

MONOGRAFIE CONTABILA

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil ramanesc ceea ce impune alinierea la standardele de practica internationale si norme de conduita bine definite in exercitarea profesiei de contabil,norme ce trebuie adoptate de mediul de afaceri din Romania.

Globalizarea pietelor de capital si dezvoltarea relatiilor multinationale impun stabilirea unor standarde unice de raportare financiara .

Romania accede si ea la acest demers catre prezentarea unor situatii financiare transparente, comparabile si mai ales corecte, care sa asigure un sprijin real deciziei economice si interesului public.

Contabilitatea reprezinta o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata de persoanele juridice sau fizice.

Contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara si fluxurile de trezorerie atat pentru cerintele interne cat si in relatiile cu investitorii prezenti sau potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Conducerea contabilitatii este obligatorie pentru persoanele juridice prevazute de Legea Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele prevazute de lege pot conduce contabilitatea dupa cum urmeaza:

-in partida dubla - societati comerciale, companii nationale, regii autonome, institutii de credit ,societati de asigurari etc.

-in partida simpla - persoane fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri, unele organizatii non- profit.

In Romania persoanele care organizeaza si conduc contabilitate proprie, aplica incepand cu 01.01.2006, reglementarile contabile armonizate cu directivele europene aprobate cu OM nr.1752/2005 dupa cum urmeaza:

-Directiva a IV-a a CCE, privind intocmirea situatiilor financiare anuale individuale societatilor;

-Directiva a VII-a a CCE, privind intocmirea situatiilor finaniciare anuale ale grupurilor de societati.

Acest proces se circumscrie de altfel interesului European actual, acela de compatibilizare a reglementarilor contabile europene cu Standardele Internatinale de Contabilitate.

In prezent normele si reglementarile din domeniul contabilitatii, precum si planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, ale registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar contabila se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice.

Situatiile financiare au ca obiectv general furnizarea de informatii complete, utile si corecte, asfel incat sa asigure imaginea fidela privind pozitia financiara in dinamica ei precum si performantele realizate de catre entitatea respective. Pentru a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si modificarii pozitiei financiare, precum si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, entitratile economice trebuie sa respecte cu buna credinta, regulile privind evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare in acord cu principiile contabile de baza si anume:

-principiul continuitatii activitatii;

-principiul prelevantei economicului asupra juridicului;

-principiul prudentei;

-principiul independentei exercitiului;

-principiul permanentei metodelor;

-principiul necompensarii;

-principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv;

-principiul intangibilitatii;

-principiul pragului de semnificatie;

De asemeni in prezentarea fidela a situatiilor finanaciare mai trebuie respectate urmatoarele caracteristici calitative: -inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si oportunitatea.

Legea nr.82/1991 prevede deasemeni registrele de contabilitate obligatorii: Registrul jurnal, Registru inventar si Cartea mare, care trebuie completate asfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate, fiind utilizate in stransa concordanta cu destinatia acestora. Registrele de contabilitate, impreuna cu documentele justificative, precum si situatiile financiare anuale, intocmite potrivit normelor stabilite, constituie documente contabile oficiale pentru efectuarea controlului asupra operatiunilor efectuate, ele putand fi admise ca proba in justitie.

Potrivit legislatiei in vigoare, registrele de contabilitate precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva societatilor timp de 10 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastraza 50 ani. In situatia pierderilor, distrugerilor sau sustragerii unor documente contabile, trebuie luate masuri de reconstituire a acestora in termen de 30 zile de la constatare.

Dezvoltarea sistemelor contabile, precum si necesitatile de raportare unitara la nivel national au impus stabilirea unui cadru formal de incadrare a activelor si pasivelor patrimoniale cu ajutorul unui plan de conturi general care difineste sistemul de conturi. Planul de conturi general precum si normele de utilizare a acestuia sunt destinate tuturor unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice si contin conturile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor patrimoniale,continutul si functia fiecarui cont, precum si monografia contabila a principalelor operatiuni.

Cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, tinandu-se cont de specificul fiecarei activitati, are loc inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv. Inventarierea se efectueaza conform normelor prevazute de Ordinul nr.1753/2004 de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa emisa de persoanele autorizate.

Rezultatele inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor legale si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Inchiderea exercitiului, intocmirea situatiilor financiare anuale se efectueaza dupa inregistrarea operatiunir de inventariere.

In zilele noastre, cand informatia trebuie sa circule cat mai repede cu putinta, se impune utilizarea softurilor de contabilitate care trebuie sa asigure aceasta cerinta. Softurile de contabilitate constituie un mare ajutor pentru contabilitate dar si pentru conducerea societatii deoarece putem a avea situatii rapide si exacte in ce priveste profitabilitatea firmei, situatii contabile, rapoarte cat mai cuprinzatoare in orice moment pe baza carora se asigura bunul mers al activitatii.

Atunci cand o firma decide sa procure un soft de contabilitate, acesta trebuie sa raspunda anumitor cerinte si anume:

-sa fie usor de folosit si exploatat;

-sa fie adaptat la legislatia romaneasca dar sa permita flexibilitatea la schimbarile legislative;

-sa poata fi utilizat pentru toate tipurile de activitati;

-sa permita lucrul cu mai multe societati care funcioneaza independent sau care fac parte dintr-un grup de societati.;

Rezultatele prelucrarilor informatice trebuie sa indeplineasca anumite conditii prntre care se numara:

-sa fie in stransa concordanta cu prevederile legale in vigoare;

-sa asigure inregistrarea informatiilor in ordine cronologica;

-listarile generate trebuie sa fie clare,inteligibile si complete;

Conform Ordinului MF 1850/2004,privind registrele si documentele fianaciar contabile, un soft informatic de prelucrare automata a datelor, trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul si pastrea acestora pe suporturi tehnice.

In concluzie orice societate care desfasoara activitate economica, trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind organizarea si conducerea contabilitatii, trebuie sa se adapteze noilor cerinte si schimbarilor ce au loc in plan economic si social, pentru a rezista intr-o economie de piata in tranzitie asa cum este in tara noastra.

CAP II. PREZENTAREA SOCIETATII "INN GROUP SRL"

CARACTERE GENERALE

SC INN GROUP SRL Galati, a luat fiinta in martie 2004.Este o societate cu capital 100% privat.

Durata de functionare este pe termen nedeterminat.

SC INN GROUP SRL este persoana juridica si dobandeste aceasta calitate in momentul inregistrarii, conform legii.

SC INN GROUP SRL poate avea in structura sa filiale, organizate ca subunitati cu personalitate juridica si/sau agentii de lucru, organizate ca subunitati fara personalitate juridica.

Sediul SC INN GROUP SRL este situat in Galati, str. Saturn,nr.33, bl.A1,parter.

Obiectul de activitate principal al SC INN GROUP SRL este comert cu ridicata , inclusiv activitati de import-export.Pe langa acesta mai are si un obiect de activitate secundar ce tine de domeniul agricol.

Activitatea SC INN GROUP SRL are la baza urmatoarele obiective:

a) - import-export al tuturor tipurilor de cabluri;

b) - reprezentant si distribuitor al mai multor firme : CARO CABLE SRL,AITEL SRL,PIRATES CABLE SRL,etc ;

c) - dezvoltarea activitatii din domeniul agricol ;

d) - achizitionarea de terenuri pentru agricultura ;

e) - acoperirea unui segment tot mai mare de clienti pe piata romaneasca;

f)   - atragerea de noi clienti din statele membre ale Comunitatii Europene

g) - participarea tuturor salariatilor la buna desfasurare a activitatii

h) - asigurarea, in mod egal, a acelorasi drepturi si obligatii pentru fiecare salariat;

i)   - programe de specialitate pentru pregatirea salariatilor

Contabilitatea , in cadrul SC INN GROUP SRL Galati, se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate .

Organizarea si tinerea contabilitatii revine Contabilului sef, care coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.

Organele de conducere si de control ale SC INN GROUP SRL sunt:

a)      - Administratorul societatii;

b)      - Directorul de vanzari;

c)      - Directorul economic.

Compartimemtul contabil este format din :

- Contabil

- Casier

Societatea a achizitionat un program informatic de contabilitate, are un contract de prestari servicii cu autorul programului informatic iar acesta actualizeaza permanent programul cu noile prevederi legale ce se impun a fi respectate. Evidenta contabila se tine cantitativ valoric, pe feluri de materiale (materii prime, combustibili, consumabile), fiecare furnizor si client are un cod al sau, astfel incat in orice moment se poate cunoaste situatia datoriilor sau creantelor pe destinatii. La fiecare sfarsit de luna sunt listate Registrul jurnal al operatiunilor in mod cronologic, situatia gestiunilor cantitativ-valoric, utilizandu-se metoda costului mediu ponderat.

De asemeni, tot in cadrul programului informatic se tine evidenta mijloacelor fixe si automat la sfarsitul lunii se face calculul amortizarii. Salariile se genereaza tot din acelasi program importandu-se datele in sectiunea contabilitate repartizandu-se cheltuielile pe ferme si culturi. Se urmareste in permanenta nivelul cheltuielilor si a veniturilor pe puncte de lucru si rentabilitatea fiecaruia. La fiecare sfarsit de luna sau daca se impune mai inainte se genereaza din program situtia cheltuielor pe puncte de lucru si de asemeni cheltuielile indirecte care se repartizeaza pe puncte de lucru.

Bazele de date ofera un instrument foarte puternic de lucru in toate domeniile, cu atat mai mult in domeniul economic. O baza de date reprezinta un ansamblu de date integrat, anume structurat si dotat cu o descriere a acestei structuri. Descrierea structurii poarta numele de dictionar de date sau metadate si creaza o interdependenta intre datele propriu-zise si programe. Baza de date poate fi privita ca o colectie de fisiere interconectate care contin nucleul de date necesare unui sistem informatic. Astfel, poate fi considerata drept un model al unor aspecte ale realitatii unei unitati economice, modelata prin intermediul datelor. Diferitele obiecte din cadrul realitatii ce prezinta interes sunt denumite clase sau entitati. Pentru aceste obiecte sunt achizitionate si memorate date referitoare la diferite caracteristici (atribute). Baza de date se constituie ca un ansamblu intercorelat de colectii de date, prin care se realizeaza reprezentarea unei realitati.

Voi arata foarte scurt folosirea acestora intr-o problema de natura economica, legata de societatea in discutie, ilustrand modul in care se pot face numeroase calcule.

Secventa de program care realizeza generarea unei liste de plata care contine arendatorii(numele si prenumele) suprafata arendata, comuna unde se afla terenul, pret pe hectar si valoare totala, ordonata alfabetic dupa nume si comune se poate face prin apel la bazele de date.

Presupunem ca avem doua baze de date relationale SQL (se pot folosi de asemeni baze de date ACCESS, ORACLE ,etc)

-arendator (CNP, nume, prenume, id_teren)

-teren (id_teren,suprafata, comuna, pret_ha)

Pentru realizarea cerintei vom folosi un query SQL:

SELECT a.CNP, a.nume, a.prenume, a.id_teren,

t.suprafata, t.comuna, t.pret_ha, t.pret_ha * t.suprafata)

FROM arendator a, teren t

WHERE a.id_teren = t.id_teren

ORDER BY a.nume, a.prenume, a.comuna;

In cazul in care un arendator are mai multe terenuri in arenda, atunci daca vrem sa calculam valoarea totala a terenurilor detinute de fiecare dintre arendatori, vom folosi urmatorul query:

SELECT a.CNP, a.nume, a.prenume, SUM(t.pret_ha * t.suprafata)

FROM arendator a, teren t

WHERE a.id_teren = t.id_teren

ORDER BY a.nume, a.prenume

GROUP BY a.CNP

Modalitatea simpla de abordare a acestui tip de probleme usureaza foarte mult munca utilizatorilor unor aplicatii complexe ce vizeaza sistemul economic dintr-un anumit domeniu.

In cadrul compartimentului financiar contabil, exista personal care este pregatit sa exploateze programele informatice achizitionate de societate .Prelucarii informatice sunt supuse toate documentele justificative din cadrul societatii,documente culese de la persoanele imputenicite sa intocmeasca aceste documente.

Fiecare ferma are angajat un gestionar care intocmeste documentele primare in cadrul fermei, are termene precise cand le preda la contabilitate, unde seful de serviciu verifica modul de intocmire a lor, semnaturile necesare si apoi sunt supuse prelucrarii. La fiecare sfarsit de luna se fac punctaje cu toti gestionarii, iar la sfarsit de an se efetueaza inventarierea anula, iar in timpul anului se mai fac inventarieri inopinante in cadrul fermei. Astfel gestionarii intocmesc,notele de receptii, bonuri de consum, avize de expeditie a marfurilor in baza materialelor primate sau consummate.

Situatiile financiare se intocmesc semestrial si anual, in conformitate cu prevederile legale si cu normele emise de Ministerul Finantelor Publice, tot cu ajutorul programelor informatice puse la dispozitia societatilor de Administratia Finantelor Publice din raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea.

Celelalte declaratii (declaratia 100, 300, somaj, sanatate, ITM)sunt generate tot cu ajutorul programelor informatice puse la dispozitia societatilor si sunt depuse lunar si in termen pana pe 25 a lunii urmatoare asa cum prevede legea.

Directorul economic este cel care raspunde direct de modul cum este organizat si condus compartimentul financiar contabil,de implementarea noutatilor legislative,de respectarea termenelor de predare a tuturor situatiilor ce au temene de predare stabilite prin lege si in general de respectarea tuturor prevederilor legale din domeniu.

02. Monogarfie contabila (principalele inregistrari in contabilitate, balanta de verificare si Bilant contabil)

Documentele justificative sunt grupate in note de jurnal astfel incat sa poata fi usor de verficat si de regasit atunci cand se impune cautarea lor. Notele se numeroteaza astfel :

-nota 1- documente de banca

-nota 2- documente de casa

-nota 3-facturi primite si emise

-nota 4- cheltuieli

-nota 5- inchidere(tva,cheltuieli ,venituri)

I. principalele operatiuni in nota jurnal 1 - banca -extrase banca

- se achiat furnizor din cont :

401 = 5121 - 138900 lei

- se ridica numerar pentru plata arendei:

581 = 5121 - 20000 lei

- se platesc arendatori pe baza de ordin de plata:

462 = 5121 - 10000 lei

- se inregistraeaza cheltuieli cu comisionul bancar;

627 = 5121 - 787 lei

- se inregistraza plata cheltuielilor cu asigurarile pe culturi direct din cont:

613 = 5121 - 21300 lei

-se inregistreaza plata ratei de credit pe termen lung si dobanda aferenta

1621 = 5121 - 6000 lei

1681 = 5121 - 1900 lei

666 = 1681 - 1900 lei

-se inregistreaza credite termen scurt si dobanda aferenta:

5191 = 5121 - 112000 lei

5198 = 5121 - 17000 lei

666 = 5198 - 17000 lei

-se inregistreaza ridicare numerar pentru plata avans salarii:

581 =5121 - 44000 lei

-se inregistreaza ridicare numerar pentru plata lichidare salarii:

581 = 5121 - 28000 lei

-se platesc din cont obligatiile la salarii pe baza ordinelor de plata;

% = 5121 - 75915 lei

4311 25200 lei

4312 12800 lei

4313 8020 lei

4314 8690 lei

4316 1050 lei

4371 2540 lei

4372 1100 lei

447 330 lei

444 11200 lei

427 4985 lei

II. principalele operatiuni in nota jurnal 2 casa-registrele de casa:

-se inregistreaza ridicare numerar pentru plata avans salarii

5311 = 581 - 44000 lei

-se inregistreaza ridicare numerar pentru plata lichidare salarii:

5311 = 581 - 28000 lei

-se inregistreaza ridicare numerar pentru plata arendei:

5311 = 581 - 20000 lei

-se platesc avansurile conform listelor de plata de avans:

425 = 5311 - 44000 lei

- se platesc salariile (lichidarea)

421 = 5311 - 28000 lei

-se dau pe baza de dispozitie de plata avansuri pentru materiale:

542 = 5311 - 7000 lei

-se plateste arenda conform listei de plata intocmite:

462 = 5311 - 20000 lei

-se achita din casierie furnizor conf chit.nr.1

401 = 5311 - 1600 lei

- se incaseaza numerar de la clienti prin casierie:

5311 = 4111 - 18000 lei

III.principalele operatiuni in nota jurnal 3- facturi primite si emise

-se inregistreaza pe costuri materialele cumparate cu avansuri de la casierie:

% = 401 6545 lei

5500 lei

1045 lei

401 = 542 6545 lei

-se inregistraza factura de leasing nr. 0002:

% = 404 - 2799 lei

- 1440 lei

- 397 lei

- 348 lei

- 530 lei

- 84 lei

666 = 471 - 397 lei

-se inregistreaza factura fiscala nr.0003 (achizitionarea unui utilaj)

% = 404 - 178500 lei

- 150000 lei

- 28500 lei

-se inregistreaza factura nr.0054 de la Romtelecom

% = 401 -1071 lei

626 - 900 lei

4426 - 171 lei

- se inregistreaza primirea materiilor prime FF 126515

% = 401 - 4760 lei

301 4000 lei

4426 760 lei

- se primesc materiale consumabile(ingrasaminte) FF 928111

% = 401 - 130900 lei

110000 lei

20900 lei

-se primesc materiale consumabile(combustibili) FF 114115

% = 401 77350 lei

65000 lei

12350 lei

-se primesc materiale consumabile(samanta) FF 8787

% = 401 -1025780 lei

862000 lei

163780 lei

-se inreg FF;.8867, reprezentand prestari servicii de la terti:

% = 401 - 13090 lei

11000 lei

2090 lei

-se inregistreaza FF 2234 reprezentand materiale consumabile(piese schimb);

% = 401 - 13090 lei

- 11000 lei

4426 2090 lei

- se inregistreaza FF 224455 reprezentand energie electrica consumata;

% = 401 - 1508 lei

605 1200 lei

635 80 lei

4426 228 lei

-se inregistraza subventii primite consatad in bonuri valorice pentru aprovizionarea de materiale(samanta ,ingrasamite,pesticide,combustibili etc)pentru infiintarea culturilor;

445 = 741 - 2500000 lei

5328 = 445 - 2500000 lei

-se achita furnizori pe baza bonurilor valorice;

401 = 5328 - 2500000 lei

- se vinde stoc 345 grau consum si se descarca gestiunea la prêt de inregistrare:

4111 = % 1785000 lei

701 1500000 lei

4427 285000 lei

711 = 345 1300000 lei

-se vind din stoc produse finite si se descarca gestiunea la prêt de inregistrare;

4111 = % 20230 lei

701 17000 lei

4427 3230 lei

711 = 345 15000 lei

- se inregistreaza productie neterminata la sfarsitul perioadei;

331 = 711 - 1500000 lei

- se inregistreaza produse finite rezultate din raport productie

345 = 711 - 15000 lei

IV-principale operatiuni din nota de jurnal 4 - cheltuieli

-se inregistreaza bon consum 101 reprezentand combustibili;

6022 = 3022 - 50000

-se inregistraza bon consum 102,reprezentand samanta;

6025 = 3025 - 862000 lei

-se inregistreaza bon consum 103,reprezentand ingrasaminte;

6029 = 3029 - 89000 lei

-se inregistreaza bon consum 104,reprezentand piese schimb;

6024 = 3024 - 27000 lei

-se inregistreaza bon consum 105,reprezentand materii prime;

601 = 301 - 5600 lei

-se inregistreaza bon consum 106,reprezentand alte materiale consumabile;

6028 = 3028 - 1300 lei

-se inregistreaza bon consum 107,reprezentand pesticide;

6027 = 3027 - 11000 lei

-se inregistreaza cheltuieli cu amortizarea conformei notei contabile;

6811 = 281 - 12000 lei

-se inregistreaza cheltuieli cu salariile conform notei contabile;

641 = 421 - 118859 lei 421 = % - 83268 lei

6451 = 4311 - 26566 lei 425 - 44000 lei

6452 = 4371 - 2623 lei 427 - 4985 lei

6452 = 447 - 337 lei 4312 - 12944 lei

6453 = 4313 - 8122 lei 4314 - 8795 lei

6456 = 4316 - 1150 lei 4372 - 1194 lei

444 - 11350 lei

V.-principalele operatiuni de inchidere conform operatiunior efectuate;

se inchid conturile de venituri si cheltuieli si TVA;

4427 = % - 288230 lei

4426 - 230164 lei

4423 - 58066 lei

4423 = 4424 - 11000 lei

% = 121 - 4217000 lei

741 2500000 lei

701 1517000 lei

711 200000 lei

121 = % - 1266235 lei

601 5600 lei

6021 5500 lei

6022 50000 lei

6024 17000 lei

6025 862000 lei

6027 11000 lei

6029 89000 lei

605 1200 lei

613 21830 lei

626 900 lei

627 787 lei

628 11000 lei

635 80 lei

641 118859 lei

6451 26566 lei

6452 2960 lei

6453 8122 lei

6456 1150 lei

665 84 lei

666 19297 lei

6811 12000 lei

In baza operatiunilor inregistrate in contabilitate ,din cadrul programului informatic utilizat se listeaza Registrul jurnal al operatiunilor si balanta de verificare la sfarsitul perioadei.Dupa intocmirea balantei de verificare se intocmeste bilatul contabil la sfarsitul perioadei avand la baza soldurile finale din balanta de verificare.

In cadrul anexelor prezentate sunt intocmite urmatoarele :

Anexa 1 - balanta de verficare;

Anexa 2 - fise sintetice de cont pentru cateva conturi utilizate in monografie;

Anexa 3 - bilant incheiat la sfarsitul perioadei ;

Pe baza datelor din bilant se pot analiza o serie de indicatori privind rentabilitatea si profitabiltatea societatii. Tot pentru a analiza gradul de rentabilitate se stabileste si cifra de afaceri in cadrul perioadei de analizat si anume :

-cont 701 1517000 lei

-cont 741 2500000 lei

rezultand o cifra de afaceri de 4017000 lei la sfarsitul perioadei analizate.

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI LA BILANT

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/datorii curente =4686756/1719304 = 2.73

Indicatorul lichiditatii immediate

Active curente - stocuri/datorii curente = 4686756 - 2060573/1719304 = 1.53

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/capital propriu = 187705/3303868 = 0.05

Viteze de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/active imobilizate = 4017000/514518 = 7.80

Viteza de rotatie a actvelor totale

Cifra de afceri/Total active = 4017000/5201274 = 0.77

Pe baza datelor din bilantul contabil intocmit la sfarsirul perioadei se poate face analiza echilibrului financiar al societatii. Analiza echilibrului financiar urmareste reflectarea raporturilor de egalitate dintre sursele de fianatare si utilizarile resurselor financiare, dintre veniturile si cheltuielile aferente desfasurarii activitatii pe termen lung.

Echilibrul financiar se analizeaza pe termene, adica pe termen mediu si lung, prin compararea capitalurilor permanente cu activele imobilizate, pe termen scurt, prin compararea resurselor fondului de rulment cu necesarul de fond rulment. Echilibrul financiar se poate realiza si functional, adica aferent ciclului de investitii, de exploatare, din afara exploatarii, si de asemenea, global.

1. Analiza fondului de rulment net

Fondul de rulment net reprezinta excedentul de resurse financiare, care se degaja in urma acoperirii activelor permanenete si care poate fi folosit pentru finantarea activelor curente,este de fapt partea din capitalul permanent care depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante;

Frn =Capital permanent - Active imobilizate nete

Frn = 3491573 -514518 = 2977055

Fondul de rulment net(Frn) este alcatuit din :

-fondul de rulment propriu(Frp) , care reprezinta partea din capitalurile proprii care depaseste valoarea imobilizarilor nete si care este destinata finantarii activelor circulante;

Frp = Capita propriu - Active imobilizate nete

Frp = 3303868 - 514518 = 2789350

-fondul de rulment strain (Frs) , care reprezinta partea din datoriile pe termen mediu si lung ce depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante;

Frs = Fondul de rulment - Fondul de rulment propriu

Frs = 2977055 - 2789350 = 187705

In vederea analizei fondului de rulment se pot calcula o serie de indicatori si anume;

-ponderea fondului de rulment in capitalul permanent (PFrn) care reprezinta resursele permanente pentru finantarea activelor curente:

PFrn = Fond rulment net/capital permanent = 2977055/3491573 = 85 %

-raportul de fianatare a activelor circulante din fondul de rulment net(RFac),care ne arata proportia in care resursele permanente allocate fianatarii activelor curente le acopera in mod efectiv:

Rfac = Fondul de rulment net/ Active circulante = 2977055 / 4686756 = 63 %

In perioada analizata se inregistreaza valori pozitive ale fondului de rulment, ceea ce inseamna ca sursele permanenmte reusesc sa finanteze integral alocarile permanente, ramanand si un surplus pentru finanatarea nevoilor ciclice.

2. Analiza necesarului de fond rulment;

Necesarul de fond rulment reprezinta excedentul de nevoi ciclice de fianatare ramase dupa acoperirea activelor curente pe seama resurselor curente si care vor trebui sa fie acoperite din resurse permanente;

Nfr = ( Stocuri + Creante) - Datorii curente

Nfr = 3947403 - 1720304 = 2227099

Deoarece valoarea necesarului de fond rulment este pozitiva se constata ca exista un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare, ceea ce semnifica o situatie pozitiva.

3. Analiza trezoreriei nete;

Trezoreria neta ( Tn) reprezinta disponibilitatile banesti ramase la dispozitia societatii rezultate din activitatea desfasurata pe parcursul unei perioade de timp. Reprezinta excedentul de lichiditati ramase dupa acoperirea de nevoi ciclice de catre excedentul de resurse permanente.

Trezoreria ,la nivelul unei societati, este imaginea disponibilitatilor monetare si a plasamentelor, pe termen scurt, aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor, respective din plasarea excedentului monetar. Incasarile si platile efectuate reflecta operatiunile pe care le realizeaza societatea, operatiuni de intrare de trezorerie si operatiuni de iesire de trezorerie si se calculeaza ca diferenta intre fondul de rulment net si necesarul de fond rulment:

Tn = Fondul de rulment net - necesarul de fond rulment

Tn = 2976055 - 2227099 = 748956

Situatia se apreciaza a fi pozitiva deoarece evidentiaza faptul ca perioada analizata s-a incheiat cu un surplus monetar, expresie concreta a profitului realizat si a altor acumulari banesti. Acest excedent de trezorerie urmeaza sa fie plasat eficient si in deplina siguranta pe piata monetara sau de capital.

In OMF 94/2001 ,se precizeaza ca " bilantul cuprinde toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura, destinatie si lichiditate ,respectiv dupa natura , provenienta si exicibilitate".Plecand de la bilantul intocmit si prezentat de societate , printr-o regrupare , dupa functiile acesteia, se poate ajunge la un bilant de tip functional.Prezentarea functionala a bilantului raspunde mai bine nevoilor de informare a managerilor intrucat detaliaza situatia financiara pe segmente de activitate,astfel incat acestia stiu incotro sa-si indrepte atentia sis a ia deciziile corecte.

Functia de fianatare regrupeaza posturile privind capitalurile proprii si imprumutate , inregistrand modificarile ce au loc instrctura si volumul acestora. Obiectivul urmarit prin aceasta functie este optimizarea structurii de finantare a societatii.

Functia de investitii - activitatile de investitii constau in achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung, precum si alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar.Investitiile se clasifica in functie de scopul cu care se fac , in investitii productive si neproductive.Investitiile productive sunt facute cu scopul mentinerii , dezvoltarii sau extinderii capaciatii productive a societatii ,fiind legate direct de activitatea de exploatare , in timp ce investitiile neproductive sunt de regula facute cu scopul de a beneficia de oportunitatile pe care le ofera piata financiara in vederea maximizarii trezoreriei.Atat investitiile productive cat si cele neproductive se pot dovedi eficiente sau ineficiente,in functie de un complex de factori, managementul firmei va trebui sa decida utilizarea trezoreriei disponibile si gasirea de noi resurse,intre cele doua tipuri de investitii.De corectitudinea acestei decizii depinzand succesul sau insuccesul afacerii.

Functia de exploatare circumscrie activitatile care se refera la realizarea obiectului de activitate,are ca posturi bilantiere corespondente, in activ - creante , stocuri iar in pasivul bilantului - datoriile.

Functia de trezorerie este rezultanta celorlalte trei funcii, ingloband posturile referitoare la lichiditati si echivalente de lichiditati , precum si creditele bancare curente.

Fiind motorul care da viata unei societati, exploatarea trebuie analizata cu maxima atentie.Dar ea nu poate exista fara o investitie minima , care poate fi finantata din diverse surse.Concluzia este ca analiza functionala a bilantului , trebuie privita si analizata ca un intreg, in functie de specificul fiecarei societati , al domeniului in care isi desfasoara activitatea si al contextului economic , in ansamblul sau.

CAP III: CONCLUZII :PERFORMANTE SI DEFICIENTE

Activitatea societatii, pe baza rezultatelor obtinute, si prin analiza principalilor indicatori financiari, se apreciaza a fi rentabila, ea avand acces in orice moment datorita situatiei financiare pozitive la credite bancare si alte proiecte de finantare.

Se are in vedere extinderea activitatii si anume construirea unui depozit de cereale, pentru care se va intocmi in baza rezultatelor din bilant un proiect de constructie cu finantare SAPARD. In momentul de fata societatea plateste chirie la baza de receptie din raza ei teritoriala, atunci cand produsele nu se vand imediat si se regasesc in stoc, iar daca se vand la recoltare este nevoita sa accepte preturi mai mici datorita lipsei de spatiu de depozitare corespunzatore.

Deasemeni societatea are in vedere achizitionarea de noi masini si utilaje agricole de ultima generatie tot pe baza unor proiecte SAPARD.

Din fondurile proprii se va incepe constructia unei brutarii, la standarde europene, avand materia prima necesara pentru productia de paine si produse de panificatie.

Ca perspective societatea doreste sa realizeze un circuit inchis, cu retea de magazine proprii, pentru a putea livra direct catre populatie produsele sale finite ( faina, paine si produse de panificatie), astfel incat sa renunte in timp la vanzarea cerealelor, care de multe ori se vand la preturi mici, fie datorita cantitatii mari de cereale existente pe piata, fie ca nu indeplinesc conditii de calitate cerute conform actelor normative (greutate hectolitrica, umiditate, gluten etc).

Atunci cand isi va realiza obiectivele propuse, adica realizarea acestui circuit inchis, putem vorbi de alte performante la nivel de societate. Desigur vor fi nevoie de multe fonduri , se vor crea mai multe locuri de munca iar forta de munca din zona va avea unde sa lucreze, in zona fiind un mare deficit de locuri de munca.

Deocamdata, mai sunt probleme de rezolvat, activitatea fiind predominant agricola, depinde in mare masura de conditiile meteorologice, care in anumiti ani creeaza mari probleme.

Societatea dispune de specialisti care cerceteaza si identifica toate noutatile care intervin in plan economic si legislativ, in vederea inceperii si finalizarii priectelor de finantare, identifica noi oportunitati si facilitati ce se acorda agriculturii din Romania.

Societatea INN GROUP SRL va urmari in perspectiva si cumpararea de terenuri agricole de la proprietarii de teren care sunt arendatori in cadrul societatii si care sunt dispusi sa vandal terenul. Pe aceste terenuri se vor amenaja instalatii de irigatii, prioritate si a politicii romanesti, pentru a se putea obtine rezultate performante si in conditii de seceta excesiva.

Planurile societatii sunt mari, realizabile in conditii de stabilitate si eficienta economica si cu sustinere din partea statului, a agriculturii din Romania.

Problema exploatatiilor agricole, este una majora in tara nostra in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana.

In perioada tranzitiei una din principalele caracteristici ale agriculturii romanesti, o constituie lipsa capitalui. Aceasta a determinat crestea ineficientei in alocarea resurselor cu consecinte asupra cresterii si competitivitatii fermierilor romani si a intregului sector agricol.

Fragmentarea excesiva a proprietatii agricole este unul din principalele neajunsuri ale agriculturii romanesti. O alta problema structurala a agriculturii o reprezinta numarul mare de ferme de subzistenta, autoritatile romane trebuie sa realizeze o schema de restructurare a acestora pe principii de eficienta.

Uniunea Europeana, pune la dispozitie diferite programe de finantare pentru producatorii agricoli, unul ditre acestea fiind programul SAPARD, pentru care o societate agricola cu o pozitie finacara pozitiva, poate accesa aceste fonduri, in vederea modernizarii parcului de masini si utilaje, investitii in depozitarea si prelucrarea produselor agricole.

Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania poate accesa programele de finantare destinate agriculturii, prin intermediul celor doua fonduri structurale : Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si Fondul European agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR).

Pachetul de fianatare destinat sectorului agricol , are in vedere investitiile in cresterea competitivitatii acestuia, imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural. Folosirea banilor din cele doua fonduri se realizeaza prin intermediul celor doua agentii de plati , constituite in acest sens:Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (ADPRP).

Conducerea societatii SC INN GROUP SRL este optimista in ceea ce priveste derularea acestor fonduri ,sperand ca din profituri si din aceste fonduri primite drept sprijin din partea autoritatilor sa-si realizeze obiectivele pe care si le-a propus.

CAP. IV - BIBLIOGRAFIE

1. Iosefina Morosan , Analiza economico-financiara , Editura Fundatiei Romania de Maine,

Bucuresti 2006.

2. Cecilia Ionescu , Contabilitate, Bazele teoriei si practicii contabile, Editura Fundatiei Romania de

Maine , Bucuresti 2004.

3. Marin Dumitru , Finantele Intreprinderii , Editura Fundatiei Romania de Maine , Bucuresti 2006.

4. Legea Contabiltatii nr.82/1991,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

5. Gheorghe Raboaca, Marin Comsa,Dumitru Ciucur , Metodologia cercetarii stiintifice economice,    . Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2007.

6. Zenovic Gherasim , Programare si Baze de Date , Editura Fundatiei Romania de Maine ,Bucuresti

2006.

7. Revista "Fermierul" editata de Mininsterul Agricultuii 2007.

ANEXA.1

BALANTA DE VERIFICARE LA SFARSITUL PERIOADEI

Simb.   

cnt

Solduri initiale

Rulaj an

Total sume

Solduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit0

Credit

ANEXA. 2

FISE DE CONT SINTETICE (CATEVA EXEMPLE)

CONT 401 D C

SOLD INITIAL 2.416.635

RULAJE IN CURSUL LUNII    2.647.045 1.274.094

TOTAL SUME 2.647.045 3.690.729

SOLD FINAL    1.043.684

CONT 4111 D C

SOLD INITIAL 99.600

RULAJE IN CURSUL LUNII    1.805.230 18.000

TOTAL SUME    1.904.830 18.000

SOLD FINAL    1.886.830

CONT 421 D C

SOLD INITIAL    28.000

RULAJE IN CURSUL LUNII    111.268 118.859

TOTAL SUME    111.268 146.859

SOLD FINAL    35.591

CONT 4426 D C

RULAJE IN CURSUL LUNII    232.262 232.262

TOTAL SUME    232.262 232.262

SOLD FINAL    0 0

CONT 462 D C

SOLD INITIAL    120.730

RULAJE IN CURSUL LUNII    30.000 -

TOTAL SUME 30.000 120.730

SOLD FINAL    90.730

CONT 5121 D C

SOLD INITIAL    1.200.000

RULAJE IN CURSUL LUNII    475.802

TOTAL SUME 1.200.000 475.802

SOLD FINAL    724.198

CONT 5191 D C

SOLD INITIAL    414.000

RULAJE IN CURSUL LUNII    112.000

TOTAL SUME 112.000 414.000

SOLD FINAL    302.000

CONT 5311 D C

SOLD INITIAL    4.900

RULAJE IN CURSUL LUNII    110.000 100.600

TOTAL SUME 114.900 100.600

SOLD FINAL    14.300

CONT 121 D C

SOLD INITIAL    48.503

RULAJE IN CURSUL LUNII    1.266.235 4.217.000

TOTAL SUME    1.266.235 4.265.503

SOLD FINAL 2.999.268

ANEXA. 3

BILANT CONTABIL LA SFARSITUL PERIOADEI

DENUMIRE INDICATOR

ACTIVE

PASIVE

ACTIVE IMOBILIZATE

514518

STOCURI

2060573

CREANTE

1886830

CASA SI CONTURI LA BANCI

739353

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

4686756

CHELTUIELI IN AVANS

10603

DATORII CARE TREBUIE PLATITE IN TERMEN

DE UN AN

1720304

ACTIVE CIRCULANTE NETE

2977055

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

3491573

DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O

PERIOADA MAI MARE DE UN AN

187705

CAPITAL PROPRIU

260000

REZERVE

44600

PROFITUL SAU PIERDEREA

2999268

T O T A LPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3083
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved