Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


LUCRARE SINTEZA - DOCUMENTELE NECESARE ORGANIZARII CONTABILITATII SI INREGISTRAREA DREPTURILOR SALARIALE

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABILLUCRARE SINTEZA

DOCUMENTELE NECESARE ORGANIZARII CONTABILITATII SI INREGISTRAREA DREPTURILOR

SALARIALE

CUPRINS

Cap.I Prezentarea entitatii :

1.1. Infiintare, denumire, capital

1.2. Domeniul de activitate

1.3. Structura organizatorica

1.4. Organizarea si tinerea contabilitatii

Cap.II Intocmirea documentelor : 

2.1. Registre contabile

2.2. Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

2.3. Documente privind organizarea contabilitatii materialelor

2.4. Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

2.5. Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale

2.6. Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

2.7. Documente privind organizarea contabilitatii generale

2.8. Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului

2.9. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special

2.10. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila.Situatii financiare

Cap.III Organizarea contabilitatii salariilor 

Cap.IV Declaratii fiscale

Bibliografie

Cap.I Prezentarea entitatii.

1.1. Infiintare, denumire, capital.

Societatea comerciala VARSATOR 60 S.R.L a luat fiinta in 1994 prin inregistrarea la Registrul Comertului nr.J40/16326/2.09.1994.Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA, avad codul unic de inregistrare RO6149401.

In prezent isi desfasoara activitatea de intretinere birotica numai in Bucuresti, indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.

Actul constitutiv al societatii comerciale VARSATOR 60 S.R.L. cuprinde:

Forma Juridica:

Subscrisa VARSATOR 60, persoana juridica de nationalitate romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statutul societatii.

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

Denumirea societatii:

Numele dat este: S.C.VARSATOR 60 S.R.L.

Sediul social:

Sediul social se stabileste in Bucuresti, str. Codrii Neamtului, nr.15, sector 3.

Durata de functionare a societatii :

Durata de functionare a societatii S.C.VARSATOR 60 S.R.L. este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Oficiul Registrului Comertului.

Capitalul social :

Capitalul subscris si varsat este de 200 ron.

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 ron fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

Administrarea si prezentarea :

Socitatea este administrata, pe durata nelimitata, de o persoana fizica, cetatean roman.

Beneficii si pierderi:

Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi.

Forta de munca:

S.C. VARSATOR 60 S.R.L va putea angaja personal cu contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent un numar de 16 de salariati cu contract de munca pe o perioada nedeterminata, personal calificat pe domenii administrative si tehnice.

Dizolvarea si lichidarea unitatii :

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment.

1.2. Domeniul de activitate

Activitatea principala a societatii va fi : prestari servicii de intretinere aparatura birotica.

1.3. Structura organizatorica

Organigrama S.C. VARSATOR 60 S.R.L la care se desfasoara practica.

Organization Chart

1.4. Organizarea si tinerea contabilitatii

Contabilitatea, in cadrul S.C. VARSATOR 60 S.R.L se tine de un contabil si verificat de contabilul sef.

Organizarea si coordonarea contabilitatii revine contabilului sef, care organizeaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile societatii cu acordul administratorului.

Cap.II Intocmirea documentelor

2.1. Registrele contabile

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre care se folosesc, obligatoriu in contabilitate sunt:

- Registrul jurnal

- Registrul Cartea Mare

- Registrul inventar

Registrul jurnal

Este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, toate operatiunile economico-financiare, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.

In cadrul S.C .VARSATOR 60 S.R.L acest jurnal este emis de programul de contabilitate, pe baza inregistrarilor efectuate zilnic.Se listeaza la sfarsit de luna, iar totalul (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal formularul tipizat.

Registrul Cartea -mare

Este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sinteza si sistematizare si contine simbolul contului debitor si al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor si creditor precum si soldul contului pentru fiecare luna a anului curent.

Registrul Cartea mare mai poate contine cate o fila pentru fiecare cont sintetic utilizat de societate. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare.

Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.

Registrul Cartea mare se pastreaza in societate timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul careia au fost intocmite, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere, trebuie reconstituite in maximum 30 zile de la constatare.

Registrul inventar

Este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale.

Registrul - inventar se intocmeste la infiintarea societatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii societatii, cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic.

In acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele inventariate dupa natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului.

Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora.

In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii, la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului financiar.

Pe langa cele trei registre contabile obligatorii prezentate mai sus societatile mai treuie sa detina si :

Registrul general de evidenta a salariatilor ;

Registrul unic de control;

Registrul pentru evidenta fiscala.

Registrul general de evidenta a salariatiilor

Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca.

Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.

Registrul cuprinde elemente de identificare a tuturor salariatiilor, data incheierii contractului individual de munca, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimata in ore/zi, ocupatia( functia si/sau meseria), respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania, salariu de baza prevazut la data incheierii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

Registrele si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in locuri care sa asigre securitatea datelor si sa indeplineasca conditiile necesare pentru pastrarea lor indelungata si corespunzatoare.

Registrul se pune la dispozitia inspectorului de munca sau oricarei alte autoritati publice care il solicita in conditiile legii, angajatorul avand obligatia sa asigure accesul permanent la acest document.

In cadrul S.C. VARASATOR 60 S.R.L registrul se completeaza si se pastreaza la sediul angajatorului.

Registrul unic de control

Are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate in domeniile: financiar - fiscal, inspectia muncii, sanitare, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incendiilor, precum si in alte domenii prevazute de lege.

S.C. VARSATOR 60 S.R.L. are un sigur registru unic de control.

Registrul pentru evidenta fiscala

Are ca scop inscrierea tuturoe informatiilor care au stat la determinarea profitului si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al S.C. VARSATOR 60 S.R.L.

Inregistrarile in Registrul de evidenta fiscala se vor face pentru fiecare perioada pentru care contribuabilul are obligatia de a declara impozitul pe profit.

Documente privind organizarea contabilitatea imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala, in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar, in ordine cronologica, pe baza documentelor primite. Este intocmit de serviciul financiar contabilitate pe grupe de mijloace fixe.

Registrul numerelor de inventar

Serveste ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate, in vederea identificarii lor.

Se intocmeste de compartimentul financiar-contabil, pe grupe de mijloace fixe,prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe, se intocmeste de serviciul financiar-contabilitate, intr-un exemplar, pentru fiecare mijloc fix.

Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca:

Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale societatii.

Documente de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o firma la alta.

Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de resposabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

Circula la: persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul societatii, pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloacele fixe si pentru semnarea de primire de catre delegatul, departamentului, punctului de lucru primitor, la serviciul Financiar Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix.

Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix ;

Se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.

Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionaea obiectivului de investitii, in prezenta membrilor comisiei care este formata din:

- presedinte

- specialistii-consultanti

- asistenti la receptie

Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix deserveste ca:

Document de constatarea indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijlocelor fixe, de scoatere din uz.

Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.

Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate.

2.3. Documente privind organizarea contabilitatilor materialelor.

N.I.R -ul

Serveste ca:

Documente pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcarea in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate, la compartimentul financiar contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate, precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii). Se arhiveaza la comportimentul financiar-contabil.

Bonul de consum

Serveste ca:

Document de eliberare din magazine pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz.

Document justificativ de scadere din gestiune.

Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

Circula:

- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare)

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare)

- la compartimentul financiar contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Aviz de insotire a marfii:

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca:

Documente de insotire a marfii pe timpul transportului

Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale

Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta.

Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului.

Circula la:

- furnizor

- la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire (exemplarul1)

- la comportamentul financiar-contabil, atasat la factura (exemplarul3)

- la cumparator

- la magazie.

Dispozitie de livrare

Serveste ca :

Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;

Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;

Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale, dupa caz.

Circula la :

- magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate.

Se arhiveaza la : magazie (exemplarul 1) : la departamentul vanzari (exemplarul 2)

Fise de magazie

Serveste ca:

Document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual pe subugrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document.

Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

Fisele de magazie a formularelor cu regim special.

Formular tipizat cu regim special de tipariere, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca:

Document de evidenta intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, evidenta si urmarire;

Document de evidenta a formularelor anulate;

Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.4. Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

Foaia de varsamant (format tipizat)

Specific fiecarei banci, cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege. Se intocmeste in doua exemplare, un exemplar insoteste bani la banca, iar celalalt vizat de banca ramane la registrul de casa.

Cec-ul de numerar.

Este documentul cu ajutorul caruia se ridica numerar de la banca pentru efectuarea diferitelor platii (salarii, cheltuieli gospodaresti). Se completeaza cu aprobarea administratorului.

Dispozitia de plata/incasare.

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie.

Se intocmeste de catre contabilul care tine evidenta avansurilor de terzorerie pe baza uniu referat semnat in prealabil de contabil sau in urma unui decont de cheltuiala.

Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care la intocmit si de contabilul sef. In baza documentului astfel intocmit, casiera elibereaza-plateste sumele de bani pentru Dispozitia de plata sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (Dispozitia de incasare).

Acestea raman la registrul de casa ca documente justificative.

Chitanta.

Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani, se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei.

Registrul de casa lei.

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice, in numerar.

Se intocmeste in doua exemplare, un exemplar merge la compartimentul financiar contabil iar celalalt ramane la casierie.

.5. Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

Stat de salarii serveste ca :

Document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si a altor sume datorate,

Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare, lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii, si se semneaza, pentru confirmarea exactitatii calculelor, de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.

Platile efectuate in cursul lunii, cum sunt : avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu etc. se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.

Circula :

- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

- la caseria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul1) dupa caz ;

- la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1);

- la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci cand se silicita plata salariilor neridicate.

Se arhiveaza :

-la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati (exemplarul 1) ;   

-la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2).

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul :

- denumirea unitatii

- denumirea formularului ; intocmit pentru luna, anul ;

- numele si prenumele ; venitul brut ; contributia individuala de asigurari sociale ; contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj ; contributia pentru asigurarile sociale de sanatate ; venitul net ; deducere personala de baza ; deduceri suplimentare ; venit baza de calcul ; impozitul calculat si retinut ; salariu net ;

- semnaturi : administratorul, contabilul sef si persoana care il intocmeste.

Ordin de deplasare (delegatie)

Serveste ca:

Dispozitie catre persoana delegata sa efectueaza deplasarea;

Documente pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate ;

Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans ;

Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de catre persoana care urmeaza a efectua deplasarea, intr-un exemplar, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar.

Circula :

- la persoana imputernicita sa dispuna deplasarea, pentru semnare ;

- la persoana care efectueaza deplasarea ;

- la persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea sa confirme sosirea si plecarea persoanei delegate ;

- la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de catre titular la intoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurarii materialelor, stabilind diferenta de primit sau de restituit, avandu-se in vedere eventualele penalizarii si semnand pentru verificare.In cazul in care, la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decat avansul primit, pentru diferenta de primit de titularul de avans se intocmeste Dispozitie de plata catre casierie.

In cazul in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decat avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans se depune la casierie pe baza de Dispozitie de incasare.

Circula ;

- la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza ;

- la conducatorul unitatii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil

2.6. Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

Jurnalul de vanzari

Formular tipizat cu regim special

Serveste ca:

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii.

Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste intr-un singur exemplar, in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva colectata datorata. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic, de la casa de marcat.

Circula la compartimentul financiar contabilitate pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la TVA. Se arhiveaza la compartimentul financiar contabilitate si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

Jurnalul de cumparari

Formular tipizat fara regim special.

Serveste ca:

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii.

Document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata deductibila

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste intr-un singur exemplar, in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea tva deductbila.

Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori.

Circula la compartimentul financiar-contabilitate pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la TVA.

Se arhiveaza la compartimentul financiar contabilitate si sta la baza intocmirii decontului de TVA.

Factura (furnizor/client)

Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie. Serveste ca:

Document pa baza caruia se intocmeste instrumentul de decontarea produselor si marfurilor, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate;

Document de insotire a marfii pe timpul transportului;

Document de incarcare in gestiunea primitorului;

Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

In cazul S.C. VARSATOR 60 S.R.L. facturile sunt intocmite de contabil pentru prestarile de servicii de intretinere aparatura birotica pe baza rapoartelor de service intocmite de cei care executa lucrarea la fata locului si a constatrilor facute care sunt semnate si stampilate de fiecare beneficiar in parte.

2.7. Documente privind organizarea contabilitatii generale.

Balanta de verificare.

La S.C. VARSATOR 60 S.R.L se foloseste balanta cu patru egalitati, este emisa de programul de contabilitate.

Serveste la:

-verificarea exactitatii inregistrarilor

-controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica

-intocmirea situatiilor financiare.

Nu circula fiind document de sinteza, se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.

2.8. Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii, comun si altor stiinte economice, care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica, dupa caz, a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt:

Decizia de inventariere;

Decizia de inventariere este emisa de contabil sef cu acordul scris al conducerii respectiv adminstratorul societatii.

Se emit astfel de decizii o singura data pe an, pentru toate gestiunile (de regula sfarsitul anului), in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.

Declaratia de inventar:

Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.

Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau acolo unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta.

Lista de inventariere.

Serveste ca:

Document pentru inventariere bunurilor aflate in gestiunile societatii,

Document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,

Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate,

Document pentru intocmirea registrului jurnal,

Document centralizator al operatiunilor de inventariere,

Se listeaza din programul de contabilitate, listele de inventariere fara cantitati (doar cu simbolul si denumirea). Aceste liste se completeaza cu nr.de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se constata plusurile sau minusurile.

Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu declaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.

Decizia de imputare serveste ca:

Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca,

Titlul executoriu in momentul comunicarii,

Document de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste de catre serviciu personal, pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii), se intocmeste in 3 exemplare: exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul nr.3 la dosarul personal al salariatului.

Angajamentul de plata

Acest document seeveste ca :

Angajament de plata, a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale,

Titlu executoriu pentru recunoastrea pagubelor,

Titlu executoriu pentru executare silita, in caz de nerespectarea angajamentului,

Se intocmeste intr-un singur exemplar de persoana care isi ia angajamentul (in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii, care are sarcina de a respecta legile si al semna.

Registrul-inventar

Acest registru la S.C. VARSATOR 60 S.R.L., se completeaza odata pe an avand la baza listele de inventar.

2.9. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

La S.C. VARSATOR 60 S.R..L. evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitate folosind pentru fiecare tip de formular " Fise de magazine a formularelor cu regim special". De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef al societatii. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum sau folosit formularele ridicate anterior.

2.10. Situatii financiare.

Situatiile financiare in cadrul S.C.VARSATOR 60 S.R.L. se intocmest de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

Situatiile financiare anuale se compun din :

- bilant,

- cont de profit si pierdere,

- sitatia modificarilor capitalului propriu,

- sitatia fluxurilor de trezorerie,

- politici contabile,

- note explicative.

Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari, persoane fizice autorizate.

Se depun la Administratia Financiara la care apartine societatea, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani.

Cap.III Organizarea contabilitatii salariilor

In cadrul S.C. VARSATOR 60 S.R.L., la sfarsitul lunii pe baza pontajelor se intocmesc statele de plata. Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile.

Data: 30.06.2008 : Se inregistreaza cheltuieli cu salariile brute realizate ;

641 = 421 33.380

Contul 641-CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI - este un cont de activ,cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului.

In debitul contului 641-CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI- se inregistreaza drepturile personalului conform statelor de plata la sfarsitul lunii si la sfarsitul exercitiului incheiat a drepturilor de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata.

Contul 421-PERSONAL SALARII D ATORATE-este un cont de pasiv, cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite.

In creditul contului 421-personal salarii datorate se inregistreaza salariile si alte drepturi cuvenite personalului prin debitul contului 641.

In debitul contului 421-personal salarii datorate se inregistreaza retinerile din salarii reprezentand :

Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 10,5%), in corespondenta cu creditul contului 4312

421 = 4312 3.505

Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota 5,5%), in corespondenta cu creditul contului 4314,

421 = 4314 1.836

Contributia individuala a fondului pentru ajutorul de somaj (cota 0.5%), in corespondenta cu creditul contului 4372,

421 = 4372 167

Impozitul pe salarii,

421 = 444 4.002

Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare,

421 = 427 211

Se inregistreaza cheltuielile cu contributiile societatii pentru angajator

Contributia de asigurari sociale angajator (20,80%), in corespondenta cu creditul contului 4311,

6451 = 4311 6.943

Contributia pentru ajutorul de somaj angajator (0,5%), in corespondenta cu creditul contului 4371,

6452 = 4371 167

Contributia pentru asigurari sociale de sanatat (5,2%), in corespondenta cu creditul contului 4313,

6453 = 4313 1.736

Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale angajator (cf. CAEN 0.279%) in corespondenta cu creditul contului 4381,

6458 = 4381 93

Contributia pentru concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.85%), in corespondenta cu creditul contului 4317,

6455 = 4317 284

Comision ITM (0.25%), in corespondenta cu creditul contului 4472,

Din contul 5121-conturi la banci in lei se fac urmatoarele plati ;

Palata salarii

421 = 5121 23.659

Plata contributii asigurari sociale angajator,

4311 =5121 6.943

Plata contributii asigurari sociale de sanatate angajator,

4313 = 5121 1.736

Plata contributii de asigurari pentru somaj angajator,

4371 = 5121 167

Plata contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale angajator,

4381 = 5121 93

Plata contributii pentru concedii si indemnizatii de la PJ si PF -angajator,

4317 = 5121 284

Plata comisionului ITM- angajator,

4472 =5121 83

Plata contributiei asigurarilor sociale asigurat,

4312 = 5121 3.505

Plata contributiei asigurarilor sociale de sanatate asigurat,

4314 = 5121 1.836

Plata asigurarilor pentru somaj asigurat,

4372 = 5121 167

Plata impozitului pe salarii,

444 = 5121 4.002

Se inchid conturile de cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere ;

121 = %

641 33.380

6451 6.943

6453 1.736

6455 284

6458 93

635 83

S.C. VARSATOR 60 S.R.L.

STAT DE PLATA SALARII - IUNIE 2009

NR.

CRT.

Nume

Prenume

Functia

Sal.

baza

CAS

CASS

Somaj

Alte

retineri

Venit

net

Ded.

Pers.si

Suplim.

V

Impozit

Sal.

net

Nr.persoane in

intretinere

Popescu Sandu

Dir.

Vanzari

persoane

Radu Maria

Cont.Sef

1 persoana

Popa Badea

Ing.specialist3 persoane

Gheorghe Mariana

Contabil

0 persoane

Gari Nicolae

Agent vanz.

2 persoane

Matei Mariana

Agent vanz.

0 persoane

Dobre Tudor

Agent vanz.

1 persoana

Gheorghe Alexandru

Agent vanz.

2 persoane

Luca Ilie

Agent vanz.

4 persoane

Obreja Alexandru

Agent vanz.

2 persoane

Milea Valentin

Tehnician

0 persoane

Damian Florin

Tehnician

2 persoane

Niia Mircea

Tehnician

0 persoane

Mihai Laurentiu

Tehnician

2 persoaneRazvan Gheorghe

Tehnician

3 persoane

Danila Viorel

Tehnician

1 persoana

TOTAL

ADMINISTRATOR, CONTABIL SEF, Intocmit,

Ing. POPA IONEL Ec.Radu Maria Ec. Gheorghe Mariana

S.C.VARSATOR 60 S.R.L.

SITATIE RECAPITULATIVA

A SALARIILOR PE LUNA IUNIE 2009

Venit brut

Fd.cam.munca 0.25%

CAS

Fd.FABP

Contrib.

Somaj 0.5%

CASS

Fond concedii med.indem 0.85%

Total contributii

Cap.IV Declaratii fiscale

In sistemul fiscal romanesc, bazat pe autoimpunere, principala obligatie ce revine contribuabililor o constituie declararea si plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale pe care acestia le datoreaza bugetului general consolidat, administrat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Plata impozitelor si taxelor datorate statului este o obligatie a tuturor cetatenilor unei tari.

Toate persoanele juridice sunt obligate sa completeze si sa depuna la unitatile fiscale corespunzatoare declaratiile de inregistrare fiscala prevazute de lege, in vederea atribuirii Codului fiscal si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala. Aceste declaratii trebuie depuse si de acele persoane fizice care obtin venituri din activitati platite, dar neincluse in sistemul de salarizare.

Potrivit legislatiei fiscale in vigoare, in calitate de contribuabili, suntem obligati sa depunem la termenele stabilite prin lege, toate documentele prevazute (deconturi, declaratii de impunere, bilanturi etc.), la unitatea fiscala in raza careia avem domiciliul sau sediul, dupa caz, sau unde suntem luati in evidenta fiscala.

Calitatea de contribuabil confera obligatia de a plati, in termenul stabilit prin lege, din proprie initiativa sau la solicitarea unitatii fiscale, impozitele si taxele datorate, inclusiv sumele din impozitele si taxele retinute conform prevederilor legale de la salariati.

In cazul in care nu se achita in termen impozitele si taxele, se percep majorari de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, pana in ziua platii, inclusiv, precum si amenzi si penalitati. Majorarile de intarziere pot depasi cuantumul impozitului datorat.

In tara noastra, autoritatile fiscale sunt organizate conform schemei urmatoare:

- Ministerul Finantelor Publice;

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

- Directiile generale ale finantelor publice judetene si a Municipiului Bucuresti ;

- Administratiile financiare ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Pe langa multiplele obligatii ale firmelor ce-si desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei se numara si aceea de a depune lunar declaratii de impunere fiscala in diverse puncte in oras : Administratia Financiara, Casa de pensii, Casa de ajutor de somaj si nu numai.

Indiferent de specificul de activitate, de categoria de incadrare, microintreprinderile sau IMM, daca aveti persoane angajate, trebuie completate si depuse :

Declaratia de somaj ;

Declaratia de asigurari sociale ;

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (100) ;

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurari sociale si fonduri speciale(102) ;

Decontul de T.V.A. (300) ;

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica (010) ;

Declaratia privind impozitul pe profit (101) ;

Declaratia rectificativa (710).

BIBLIOGRAFIE

Lacramioara-Rodica Haiduc, Managementul financiar-contabil, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006.

Catalogul formularelor tipizate cu regim special provind activitatea financiara si contabila, Editura Imprimeria Nationala, Bucuresti 2004.

Legea contabilitatiinr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.48/14.04.2005.

Ordinul nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Ordinul nr.1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.23/07.01.2005.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2423
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site