Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micOPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI

Operatiunile in afara bilantului cuprind angajamentele date si primite reprezentand drepturi si obligatii ale caror efecte asupra marimii si structurii pozitiei financiare a institutiei de credit sunt conditionate de realizarea unor operatiuni ulterioare, precum si unele bunuri si operatiuni care nu pot fi integrate in activul si pasivul bilantului institutiei de credit.Contabilizarea operatiunilor in afara bilantului se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 9, grupate in functie de natura lor, astfel:

Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE FINANTARE;

Grupa 91 - ANGAJAMENTE DE GARANTIE

Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE SI ALTE ACTIVE FINANCIARE

Grupa 93 - OPERATIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE DEVIZE IN AFARA BILANTULUI

Grupa 95 - INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE

Grupa 98 - ANGAJAMENTE INDOIELNICE

Grupa 99 - CONTURI DE EVIDENTA

In conturile de angajamente date si primite se inregistreaza numai angajamentele irevocabile cu titlu oneros, care nu pot fi retrase discretionar de catre emitent fara riscul de a-si atrage penalitati sau cheltuieli semnificative.

Contabilitatea operatiunilor in afara bilantului se tine, de asemenea in partida dubla, prin utilizarea conturilor corespondente prevazute pentru operatiunile in devize (la vedere si la termen) sau, dupa caz, a unui cont denumit "Contrapartida" pentru celelalte operatiuni in afara bilantului.

Conturile in afara bilantului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debiteaza si se crediteaza in functie de sensul inregistrarii in conturile de bilant a operatiunii, la scadenta sau la data realizarii acesteia. Conturile in afara bilantului in care se inregistreaza angajamentele aferente operatiunilor cu instrumente financiare derivate, altele decat operatiunile ferme de schimb la termen, sunt considerate, prin conventie, conturi de activ.

Angajamentele de finantare reprezinta promisiunea irevocabila de a pune la dispozitie fonduri (deschideri confirmate de credite sau acorduri de refinantare) in favoarea unui beneficiar, institutie de credit sau client. Acestea se inregistreaza in afara bilantului, la nivelul prevazut in contract si se diminueaza pe masura punerii la dispozitie a fondurilor.

Evidenta contabila a angajamentelor de finantare se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi:

"Angajamente in favoarea altor institutii de credit"

"Angajamente primite de la alte institutii de credit"

"Angajamente in favoarea clientelei"

"Deschideri de credite confirmate"

"Garantii imobiliare"

"Deschideri de credite documentare"

"Alte deschideri de credite confirmate"

"Acceptari sau angajamente de plata"

"Alte angajamente in favoarea clientelei"

"Angajamente primite de la clientela

Principalele tipuri de inregistrari privind angajamentele de finantare sunt urmatoarele:

inregistrarea angajamentelor in favoarea altor institutii de credit si acordarea creditelor respective:

"Angajamente in favoarea altor institutii de credit"

999 "Contrapartida"

999 "Contrapartida"

"Angajamente in favoarea altor institutii de credit"

inregistrarea angajamentelor de primire a unor imprumuturi si acordarea efectiva a acestora:

999 "Contrapartida"

"Angajamente primite de la institutii de credit"

"Angajamente primite de la institutii de credit"

999 "Contrapartida"

inregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor si acordarea efectiva a acestora:

90319 "Alte deschideri de credite confirmate"

999 "Contrapartida"

999 "Contrapartida"

90319 "Alte deschideri de credite confirmate"

Angajamentele de garantie sunt operatiunile prin care o institutie (garantul) se angajeaza in favoarea unui tert (beneficiarul) sa asigure, la ordinul si in contul ordonatorului, plata unei obligatii subscrisa de acesta, in situatia in care ordonatorul nu o poate efectua el insusi.

Angajamentele de garantie sunt contabilizate in functie de calitatea ordonatorului, institutie de credit sau client. Conturile de evidenta a angajamentelor de garantie se regasesc in grupa 91 "Angajamente de garantie":

- Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor institutii de credit

- Confirmari de deschideri de credite documentare

- Acceptari de plata

- Alte garantii date altor institutii de credit

- Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte institutii de credit

- Garantii date pentru clientela

- Cautiuni si avaluri

- Cautiuni imobiliare

- Cautiuni administrative si fiscale

- Garantii financiare

- Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte institutii de credit

- Alte cautiuni si avaluri

- Alte garantii date pentru clientela

- Garantii primite de la clientela

- Garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate

- Garantii primite de la societati de asigurare si capitalizare

- Garantii primite de la alte institutii financiare

- Garantii primite de la institutii nefinanciare

- Ipoteci imobiliare

- Gajuri cu deposedare

- Gajuri fara deposedare

- Alte garantii primite de la clientela

Operatiunile prin care o banca se angajeaza in favoarea unui tert sa asigure la ordinul si in contul ordonatorului plata unei obligatii subscrise de acesta in situatia in care ordonatorul nu o poate efectua el insusi se incadreaza in categoria angajamentelor de garantie asumate de banca. Acestea se evidentiaza cu ajutorul conturilor 911 "Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor institutii de credit" si 913 "Garantii date pentru clientela". Ambele sunt conturi cu functie contabila de activ, se debiteaza cu angajamentele de garantii date altor banci si clientelei si se crediteaza cu utilizarea sau stingerea angajamentelor de garantie. Soldul conturilor reprezinta angajamentele de garantie existente, date altor banci sau clientelei.

Angajamentele primite de banca pentru contragarantarea creditelor pe care le-a acordat, creditelor consimtite a fi acordate altor banci, in alb sau pe baza de efecte si angajamentelor prin semnatura primite de banca sunt contabilizate cu ajutorul contului 912 "Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte institutii de credit", cont cu functie contabila de pasiv.

Garantiile primite de la institutiile publice, de la societatile de asigurare si capitalizare, de la clientele financiara pentru acoperirea diferitelor riscuri, bunuri imobiliare ipotecate luate in garantie, bunuri mobiliare corporale sau necorporale gajate cu sau fara deposedare si alte garantii personale primite de la clientela pentru creditele acordate sunt evidentiate cu ajutorul contului 914 "Garantii primite de la clientela", cont cu functie contabila de pasiv. Atat contul 912 "Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte institutii de credit" cat si contul 914 "Garantii primite de la clientela" se crediteaza cu angajamentele de garantie primite de la banci sau de la clientela si se debiteaza odata cu utilizarea sau stingerea acestor angajamente. Soldul conturilor este creditor si reflecta angajamentele de garantie existente, primite de la alte banci sau de la clientela.

Principalele tipuri de inregistrari privind angajamentele de garantie sunt urmatoarele:

inregistrarea angajamentelor de garantie date altor institutii de credit:

"Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor institutii de credit"

999 "Contrapartida"

stingerea angajamentelor de garantie date altor institutii de credit:

999 "Contrapartida""Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor institutii de credit"

primirea angajamentelor de garantie de la alte institutii de credit:

999 "Contrapartida"

"Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte institutii de credit"

stingerea angajamentelor de garantie primite de la alte institutii de credit:

"Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte institutii de credit"

999 "Contrapartida"

inregistrarea garantiilor date pentru clientela:

913 "Garantii date pentru clientela"

999 "Contrapartida"

stingerea garantiilor date pentru clientela:

999 "Contrapartida"

913 "Garantii date pentru clientela"

inregistrarea garantiilor primite de la clientela:

999 "Contrapartida"

914 "Garantii primite de la clientela"

stingerea garantiilor primite de la clientela:

914 "Garantii primite de la clientela"

999 "Contrapartida"

Angajamentele privind titlurile cuprind operatiunile efectuate de catre institutia de credit aferente titlurilor si altor active financiare de primit sau de livrat, in situatia in care institutia de credit utilizeaza metoda cotabilizarii in functie de data decontarii. Sunt evidentiate in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 92 "Angajamente privind titlurile si alte active financiare":

- Titluri si alte active financiare de primit

- Titluri si alte active financiare de livrat

Contul 921 "Titluri si alte active financiare de primit" este un cont cu functie contabila de activ, care se debiteaza cu valoarea titlurilor pentru care s-a exercitat optiune de cumparare si se crediteaza la cumpararea titlurilor.

Contul 922 "Titluri si alte active de livrat" este un cont cu functie contabila de pasiv, care se crediteaza in momentul inregistrarii angajamentului de vanzare a titlurilor si se debiteaza in momentul vanzarii acestor titluri.

Principalele tipuri de inregistrari privind angajamentele privind titlurile sunt urmatoarele:

inregistrarea angajamentului de cumparare a titlurilor:

921 "Titluri si alte active financiare de primit"

999 "Contrapartida"

cumpararea titlurilor:

999 "Contrapartida"

921 "Titluri si alte active financiare de primit"

primirea angajamentului de vanzare a titlurilor:

999 "Contrapartida"

"Titluri si alte active financiare de livrat"

vanzarea titlurilor:

"Titluri si alte active financiare de livrat"

999 "Contrapartida"

Conturile in afara bilantului privind operatiunile de schimb la vedere evidentiaza angajamentele aferente sumelor in lei sau in devize, cumparate sau vandute si inca neprimite/nelivrate, in situatia in care institutia de credit utilizeaza metoda cotabilizarii in functie de data decontarii.Operatiunile de schimb valutar includ cumpararile si vanzarile de devize in care livrarea are loc in acelasi timp cu tranzactia sau sunt diferite. Operatiunile de schimb la vedere sunt cunoscute in banca sub denumirea de "operatiuni cu valoare la zi" sau daca termenele sunt diferite, acestea in mod conventional sunt stabilite la doua zile lucratoare de la data tranzactiei. Decontarea dupa doua zile a tranzactiilor cu devize a impus utilizarea unor conturi pentru evidentierea devizelor tranzactionate si neprimite, a datoriilor de plata pentru devizele neprimite, si a diferentelor de curs valutar privind devizele tranzactionate, avand in vedere ca ele au fost evaluate la cursul existent la data tranzactiei.

Planul de conturi al institutiilor de credit cuprinde cateva conturi in afara bilantului prezente in grupele 93 "Operatiuni de schimb la vedere" si 94 "Conturi de ajustare devize" pentru evidentierea acestor operatiuni:

Grupa 93 - OPERATIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

- Operatiuni de schimb la vedere

- Lei cumparati si inca neprimiti

- Devize cumparate si inca neprimite

- Lei vanduti si inca nelivrati

- Devize vandute si inca nelivrate

Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE DEVIZE IN AFARA BILANTULUI

- Pozitie de schimb

- Contravaloarea pozitiei de schimb

- Conturi de ajustare devize

Conturile din afara bilantului reflecta devizele cumparate sau vandute si contravaloarea lor in lei la cursul existent la data tranzactiei, iar in conturile de ajustare se inregistreaza diferentele zilnice de curs pana la data livrarii, favorabile sau nefavorabile. Efectuand diferenta dintre soldul conturilor de devize vandute sau cumparate si soldul conturilor de ajustare, se poate determina costul devizelor la cursul zilei si al datoriei sau creantei din cumparari sau vanzari de devize.

Contul 9311 "Lei cumparati si neprimiti" este un cont cu functie contabila de activ care evidentiaza creanta institutiei de credit provenita din vanzarea devizelor. Se debiteaza la inregistrarea contravalorii in lei a devizelor tranzactionate in corespondenta cu contul 942 "Contravaloarea pozitiei de schimb" si se crediteaza la livrarea devizelor in corespondenta cu acelasi cont.

Contul 9312 "Devize cumparate si neprimite" este un cont cu functie contabila de activ care evidentiaza creanta institutiei de credit provenita din cumpararea devizelor. Se debiteaza la inregistrarea tranzactiei devizelor in corespondenta cu contul 941 "Pozitiei de schimb" si se crediteaza la livrarea devizelor in corespondenta cu acelasi cont.

Contul 9313 "Lei vanduti si nelivrati" este un cont cu functie contabila de pasiv care evidentiaza datoria institutiei de credit provenita din cumpararea devizelor. Se crediteaza la inregistrarea contravalorii in lei a devizelor tranzactionate in corespondenta cu contul 942 "Contravaloarea pozitiei de schimb" si se debiteaza la livrarea devizelor in corespondenta cu acelasi cont.

Contul 9314 "Devize vandute si nelivrate" este un cont cu functie contabila de pasiv care evidentiaza datoria institutiei de credit provenita din vanzarea devizelor. Se crediteaza la inregistrarea vanzarii devizelor in corespondenta cu contul 941 "Pozitiei de schimb" si se debiteaza la livrarea devizelor in corespondenta cu acelasi cont.

Principalele tipuri de inregistrari privind operatiunile de schimb la vedere sunt urmatoarele:

Cumparari de devize

tranzactia devizelor:

9312 "Devize cumparate si neprimite"

941 "Pozitia de schimb"

contravaloarea in lei a devizelor tranzactionate:

942 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

9313 "Lei vanduti si nelivrati"

ajustarea diferentelor de schimb:

942 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

943 "Conturi de ajustare devize"

livrarea devizelor:

941 "Pozitia de schimb"

9312 "Devize cumparate si neprimite"

9313 "Lei vanduti si nelivrati"

942 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

Vanzari de devize

tranzactia devizelor:

941 "Pozitia de schimb"

9314 "Devize vandute si inca nelivrate"

contravaloarea in lei a devizelor tranzactionate:

9311 "Lei cumparati si inca neprimiti"

942 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

ajustarea diferentelor de schimb:

943 "Conturi de ajustare devize"

942 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

livrarea devizelor:

9314 "Devize vandute si inca nelivrate"

941 "Pozitia de schimb"

942 "Contravaloarea pozitiei de schimb"9311 "Lei cumparati si inca neprimiti"

Conturile de angajamente diverse inregistreaza alte angajamente date sau primite, care nu se regasesc in categoriile angajamentelor prezentate anterior, cum sunt titlurile si alte valori primite si date in garantie si alte angajamente diverse. Din punct de vedere contabil se utilizeaza conturile din Grupa 96 - ANGAJAMENTE DIVERSE:

- Angajamente primite

- Valori primite in garantie privind operatiunile cu instrumente financiare derivate

- Alte valori primite in garantie

- Alte angajamente primite

- Angajamente date

- Valori date in garantie privind operatiunile cu instrumente financiare derivate

- Alte valori date in garantie

- Alte angajamente date

Angajamentele indoielnice cuprind angajamentele de orice natura, a caror realizare devine probabila.

Angajamentele de finantare devin indoielnice atunci cand creditul rezultat in urma executarii acestui angajament indeplineste conditiile pentru a fi inregistrat la creante indoielnice.

Angajamentele de garantie sunt considerate indoielnice in situatia cand institutia de credit garanta va fi obligata sa intervina pentru plata obligatiilor subscrise.

Valorile date in garantie devin indoielnice atunci cand exista probabilitatea nerambursarii contrapartidei.

Pentru angajamentele indoielnice se constituie, de regula, provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Evidentierea in contabilitate a angajamentelor indoielnice se realizeaza cu ajutorul contului 981 "Angajamente indoielnice", cont cu functie contabila de activ.

Conturile de evidenta, de regula, asigura tinerea evidentei tehnico-operative privind: bunurile luate cu chirie, valorile primite in pastrare sau custodie, creante scoase din activ urmarite in continuare, debitori din penalitati pretinse si alte operatiuni.

In aceasta categorie de conturi se include si contul "Contrapartida" care se utilizeaza pentru debitarea sau creditarea unor conturi in afara bilantului. Evidenta contabila este asigurata de grupa 99 - CONTURI DE EVIDENTA:

- Bunuri luate cu chirie

- Valori primite in pastrare sau custodie

- Creante scoase din activ, urmarite in continuare

- Creante scoase din activ potrivit dispozitiilor legale si urmarite in continuare

- Creante scoase din activ potrivit dispozitiilor legale si urmarite in continuare

- Dobanzi aferente creantelor scoase din activ potrivit dispozitiilor legale, urmarite in continuare

- Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare

- Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare

- Dobanzi aferente altor creante scoase din activ, urmarite in continuare

- Creante atasate

- Debitori din penalitati pretinse

- Alte conturi de evidenta

- Alte valori primite

- Alte valori date

- Capital in devize

- Capital social subscris si nevarsat in devize

- Capital social subscris si varsat in devize

- Capital de dotare in devize

- Prime de emisiune platite in devize

- Stocuri de natura obiectelor de inventar

- Conturi diverse de evidenta

- Contrapartida

Principalele tipuri de inregistrari privind conturile de evidenta sunt urmatoarele:

inregistrarea bunurilor luate cu chirie:

999 "Contrapartida"

991 "Bunuri luate cu chirie"

restituirea bunurilor luate cu chirie:

991 "Bunuri luate cu chirie"

999 "Contrapartida"

inregistrarea valorilor primite in pastrare sau custodie:

999 "Contrapartida"

992 "Valori primite in pastrare sau custodie"

restituirea valorilor primite in pastrare sau custodie:

992 "Valori primite in pastrare sau custodie"

999 "Contrapartida"

inregistrarea creantelor scoase din activ si urmarite in continuare:

993 "Creante scoase din activ si urmarite in continuare"

999 "Contrapartida"

revenirea la starea de solvabilitate sau prescrierea tratamentului de urmarire:

999 "Contrapartida"

993 "Creante scoase din activ si urmarite in continuare"

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1344
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved