Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA TERENURILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micURA

UNIVERSITATEA

ROMANO-AMERICANAForma de invatamant: zi

Profil:Relatii comerciale si financiar bancare interne si internationale

Tema:Proiect Practica

SC "TERMOACTIV" SRL

A.1. Prezentarea generala a societatii:

Societatea comerciala "Termoactiv" SRL, a fost infiintata la de 21.12.2004, avand sediul social in judetul Ilfov,oras Bragadiru, sat Bragadiru, str. Dantelei nr. 61.

Sediul societatii comerciale va putea fi schimbat oriunde in Romania prin decizia adunarii generale a asociatilor si cu respectarea dispozitiilor legale.

In toate actele,facturile,anunturile emanand de la societate ,denumirea societatii va fi precedata sau urmata de initialele 'SRL',sediul societatii,capitalul social si numarul de inregistrare din Registrul Comertului.

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul comertului.

Societatea poate infiinta sucursale, puncte de lucru, in judetul Ilfov si in alte localitati din Romania sau strainatate prin hotararea adunarii generale a asociatilor cu respectarea formelor de publicatate cerute de lege si a reglementarilor legale in vigoare.

Societatea poate participa la constituirea altor societati comerciale sau la majorari de capital la alte societati comerciale cu respectarea dispozitiilor legale in materie.

SC TERMOACTIV SRL este infiintata de catre:

-, de nationalitate si cetatenie romana, domiciliat in Judetul Ilfov, oras Bragadiru, sat Bragadiru, str. Dantelei nr. 61, nascut la data de 31 martie 1969 in Bucuresti, sexul masculin, stare civila: casatorit, carte de identitate seria IF, nr. 346522 eliberata de SPCLEP Bragadiru la 02.08.2006, valabila pana la 31.03.2016, profesie inginer TCM, CNP 1690331463044;

-, de cetatenie si nationalitate romana, domiciliata in Judetul Ilfov, oras Bragadiru, sat Bragadiru, str. Dantelei nr. 61, sexul feminin, nascuta la data de 03.04.1970 in mun. Bucuresti, stare civila: casatorita, carte de identitate seria IF nr. 346521 eliberata de SPCLEP Bragadiru la data de 02.08.2006 valabila pana la data de 03.04.2016, profesie: inginer, CNP 2700403463025.

Exercitiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se va incheia la 31 decembrie a fiecarui an. Societatea tine evidenta contabila a activitatii economico-financiare, intocmeste bilantul si contul de profit si pierderi, in conformitate cu Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

A.2. Obiectul de activitate al societatii:

Domeniul principal de activitate al societatii este: Constructii de cladiri sau parti ale acestora, geniu civil - cod CAEN 452

Activitatea principala este: Constructii de cladiri si lucrari de geniu -Cod 4521

Asociatii includ in obiectul de activitate al societatii comerciale si urmatoarele activitati:

- 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii

- 2811 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

- 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal

- 4511 Demolarea constructiilor , terasamente si organizare de santiere

- 4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu

- 4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

- 4525 Alte lucrari speciale de constructii

- 4531 Lucrari de instalatii electrice

- 4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva

- 4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare

- 4534 Alte lucrari de instalatii

- 4541 Lucrari de ipsoserie

- 4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie

- 4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

- 4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

- 4545 Alte lucrari de finisare

- 4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent

- 5246 Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit

- 5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie

- 5248 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a

- 5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

- 5262 Comert cu amanuntul prin standuri si piete

- 5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine

- 6024 Transporturi rutiere de marfuri

Activitatea societatii se poate desfasura in unitati proprii sau inchiriate, sucursale, puncte de lucru, alte locuri autorizate, atit in Judetul Ilfov cit si in alte localitati din Romania sau strainatate, cu indeplinirea formelor de publicitate cerute de lege si a reglementarilor legale in vigoare.

A.3. Structura capitalului social. Subscriere si varsare

Capitalul social total este de 200 lei, aport in numerar, impartit in 20 parti sociale in valoare unitara de 10 lei fiecare.

Capitalul social total este subscris si varsat integral de catre asociati astfel:

1) POPESCU D. IONEL subscrie si varsa 19 (nouasprezece) parti sociale in valoare totala de 190 lei, aport in numerar, respectiv 95% din capitalul social,

2) POPESCU A. TEODORA detine 1 (una )parte sociala in valoare totala de 10 lei, aport in numerar in lei, respectiv 5% din capitalul social.

Varsarea capitalului social subscris de asociati s-a facut intr-un cont deschis la o banca autorizata din Romania. Capitalul social poate fi majorat sau diminuat conform hotaririi Adunarii generale a asociatilor, cu respectarea minimului prevazut de lege si a procedurii de inregistrare si publicitate prevazute de actele normative in vigoare .

Capitalul social poate fi majorat prin aport, in numerar si natura, cu respecarea prevederilor legale cu privire la constituirea acestui tip de societate prevazuta de lege.

Capitalul social poate fi redus insa, in conditiile si numai pana la limita prevazuta de lege pentru acest tip de societate.

Exemplu de modificare a capitalului social :

1)prin incorporarea rezervelor , si se inregistreaza in contabilitate :

1068 = 1012

'Alte rezerve' 'Capital subscris varsat'

2)prin aporturi aduse de asociati :

456 = 1011

'decontari cu asociatii privind capitalul 'Capital subscris nevarsat'

3)Intrarea in gestiunea unitatii a mijloacelor fixe :

% = 404

212 'Constructii' 'Furnizori de imobilizari'

4426 'TVA deductibila'

A.4.Registrele societatii

Registrele obligatorii sint cele prevazute de lege pentru tinerea evidentei contabile precum si urmatoarele:

- un registru al asociatilor in care se vor arata numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul asociatilor, precum si contributia la capitalul social.

- un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului de directie;

- un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale

- un registru al sedintelor si deliberarilor administratorilor

A.5.Bilantul - contul de profit si pierdere

Compartimentul financiar este obligat sa intocmeasca bilantul societatii si contul de profit si pierdere cu respectarea stricta a dispozitiilor legale. Bilantul va ramine depus in copie, impreuna cu raportul administratorilor la sediul societatii.

Administratorul este obligat in termenul legal de la data aprobarii, sa depuna o copie de pe bilant, insotita de contul de profit si pierderi, la Registrul Comertului si la Administratia Financiara, anexand raportul lor, hotarirea adunarii generale.

Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial conform Legii. Aprobarea bilantului de adunarea generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administartorilor, directorilor.

B.Contabilitatea terenurilor

Contul 211 'Terenuri" contine 2 conturi sintetice de gradul II, 2111 'Terenuri' si 2112 'Amenajari de terenuri' si asigura inregistrarea in debit atat a terenurilor achizitionate si a celor primite ca aport la capital sau cu titlu gratuit, cat si a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu, prin corespondenta cu creditul conturilor specifice acestor modalitati de intrare in patrimoniu (404, 108, 456, 131 si respectiv 231 sau 722).

De asemenea, in debit, la analiticul 2111.1:

diferente din reevaluarea terenurilor, reflecta cu caracter ocazional si numai pe baza de reglementari exprese, asa cum este cazul H.G. nr. 983/29.12.1998,

diferentele in plus rezultate din actualizarea valorii terenurilor, prin creditul contului 105.01.

diferente din reevaluarea terenurilor.

La inceputul anului 1999, analiticul 2111.1 Diferente din reevaluarea terenurilor s-a creditat prin debitul contului 2111 terenuri, actualizandu-se astfel valoarea contabila sau de intrare aferenta acestor imobilizari corporale.

In creditul contului 211 'Terenuri' se oglindeste valoarea terenurilor care se cedeaza, inclusiv a investitiilor efectuate, care pot fi amortizate partial sau integral, fie neamortizate, dupa caz, si a celor retrase de la capital, prin corespondenta cu debitul conturilor: de amortizari privind terenurile (2810), de cheltuieli referitoare la activele cedate (6721) si respectiv aferente decontarilor cu intreprinzatorul individual (108) si cu actionarii sau asociatii (456).

Evidenta analitica se poate organiza pe grupe de terenuri, delimitate in functie de destinatia pe care o au si anume:terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si alte terenuri, iar operatia de evaluare se efectueaza avandu-se in vedere, printre altele clasele de calitate, suprafata si amplasarea terenurilor, la costul de achizitie sau la valoarea aportului in natura.

Terenurile propriu-zise nu sunt supuse amortizarii, insa investitiile care se realizeaza pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor, precum si pentru alte lucrari similare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie.

Exemple

Se efectueaza, pe cont propriu, amenajarea unui teren, stabilindu-se ca valoarea acestei investitii este de 1.800.000 lei, termenul de amortizare (folosire) este de 8 ani, perioada de timp cat se apreciaza ca pentru serveste scopului care a fost efectuata.Pe baza procesului verbal de receptie si a notei de contabilitate se inregistreaza operatiile privind:

a. Terminarea si intrarea in patrimoniu a amenajarii efectuate:

Amenajari de terenuri

Venituri din productia de imobilizari corporale

1.800.000 lei

b. Amortizarea aferenta primilor 3 ani de folosire a amenajarii, de 300.000 lei:

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Amortizarea terenurilor

300.000 lei

Dupa expirarea perioadei de 3 ani se cedeaza amenajarea inregistrata anterior si implicit terenul asupra caruia s-a efectuat investitia in cauza, iar in contabilitate, pe baza facturii si a notei de contabilitate, se inregistreaza urmatoarele operatii:a.vanzarea amenajarii la valoarea contabila neta de 1.500.000 lei cu TVA de 19% (285.000 lei):

Debitori diversi

Venituri din

cedarea activelor

TVA colectat

1.785.000 lei

1.500.000 lei

285.000 lei

b. Scaderea din evidenta a amenajarii cedate:

Amortizarea terenurilor

Cheltuieli privind activele cedate

Amenajari de terenuri

1.800.000 lei

300.000 lei

1.500.000 lei

CUPRINS:

A.1. Prezentarea generala a societatii

A.2. Obiectul de activitate al societatii

A.3. Structura capitalului social. Subscriere si varsare

A.4.Registrele societatii

A.5.Bilantul - contul de profit si pierdere

B. Contabilitatea terenurilor

BIBLIOGRAFIE

1) Surse interne de la societatea TERMOACTIV S.R.L.

2) Georgescu I., Macovei C., Berheci M., Contabilitatea firmei, Editura Junimea

3) Internet
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1555
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved