Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA CONTABILITATII RELATIILOR CU FURNIZORII SI CREDITORII DIVERSI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA CONTABILITATII RELATIILOR CU FURNIZORII SI CREDITORII DIVERSI1 Contabilitatea relatiilor cu furnizorii

Operatiile de decontare ce se creeaza fata de furnizori provin, in principal, din aprovizionari cu active circulante materiale (materii prime, materiale consumabile, marfuri, ambalaje, obiecte de inventar, etc.), din lucrari executate si servicii prestate, precum si din alte operatii executate, de regula, pe baza unor contracte incheiate cu diverse persoane juridice.

In categoria operatiilor privind furnizorii sunt incluse de asemenea avansurile care se acorda acestor unitati, cat si efectele de comert utilizate pentru stingerea partiala sau totala a datoriilor create fata de unitatile in cauza. Organizarea contabilitatii operatiilor de decontare cu furnizorii se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I care constituie grupa 40 'Furnizori si conturi asimilate' din cadrul Planului general de conturi si anume:

401'Furnizori'

404'Furnizori de imobilizari'

403'Efecte de platit'

405'Efecte de platit pentru imobilizari'

408'Furnizori - facturi nesosite'

409'Furnizori - debitori'

4091'Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor'

4092'Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari'

Ultimul cont amintit, asa cum semnifica ultima cifra a simbolului(9), are continut economic de creante si functie contabila de activ, deci inverse comparativ cu celelalte conturi ale aceleiasi grupe, conturi care sunt de datorii si implicit au functie contabila de pasiv.

Conturile de obligatii fata de furnizori au anumite trasaturi comune, astfel:

au functie contabila de pasiv;

reflecta in credit costul de achizitie sau pretul prestabilit aferent cumpararilor efectuate(cu titlu oneros) sau valoarea acceptata a cambiilor sau a biletelor la ordin subscrise, dupa caz;

reflecta in debit platile directe efectuate catre furnizori sau cele indirecte realizate la scadenta de efectele comerciale;

sunt conturi de bilant si pot prezenta solduri creditoare, care reflecta datoriile nedecontate sau valoarea efectelor de platit;

suma soldurilor finale existente la sfarsitul exercitiului financiar se inscrie in pasivul bilantului in grupa datorii(III), la postul cu denumirea 'Furnizori si conturi asimilate';

evidenta analitica se organizeaza pe categorii de obligatii si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Totodata, furnizorii se grupeaza in furnizori interni si externi, iar in cadrul fiecareia din aceste categorii pe termene de plata si anume: pe termen lung ( peste cinci ani), mediu ( de la unu la cinci ani) si scurt (sub un an).In plus se delimiteaza datoriile aferente tranzactiilor cu cauze de rezervare de proprietate si aferente celor privind unitatile furnizoare la care clientii detin titluri de participare.

In ceea ce priveste marimea propriu zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate trebuie mentionat ca nu in toate cazurile coincide cu pretul sau tariful negociat si aceasta datorita anumitor reduceri sau diminuari ale acestuia si implicit acordate clientilor, dupa cum urmeaza :

rabaturile sau bonificatiile constituie reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori, in facturile de vanzare, pentru unele grupe de active circulante materiale, asa cum este cazul celor din categoria materiilor prime si a materialelor, in cazul existentei unei imperfectiuni sau defecte de calitate inerente insa nesemnificative;

remizele reprezinta reprezinta reduceri procentuale de preturi acordate de furnizori in facturile de vanzare, fie pentru cantitatea apreciabila negociata, peste o anumita limita minima (remize de cantitate), fie pentru pozitia preferentiala a beneficiarului in totalul clientelei unitatii (remiza pentru revanzare).

Atat rabaturile cat si remizele nu necesita inregistrari in contabilitate, unde se reflecta nu mai valoarea neta, fara reducerile in cauza

risturnele se refera la reducerile procentuale de preturi, acordate dupa o anumita perioada de timp, care se determina si se restituie clientilor pentru cumpararile repetate pe care le-au efectuat si care depasesc o anumita limita valorica minima intr-un anumit interval de timp, de regula un an. Aceasta categorie de reducere de preturi se consemneaza in facturi distincte emise in acest scop, fiind necesar sa se reflecte in contabilitate in vederea corectarii in sensul diminuarii preturilor facturate initial.

sconturile de decontare constituie reduceri procentuale de preturi, acordate de catre furnizori clientilor pentru incasarea creantelor de la acestia inainte de scadenta stabilita sau considerata normala. Aceste sconturi se vor inregistra in contabilitate ca fiind cheltuieli financiare pentru furnizori, venituri financiare pentru clienti, inregistrandu-se in conturile corespunzatoare privind sconturile( 667'Cheltuieli financiare privind sconturile acordate', 767'Venituri financiare privind sconturile').

In ceea ce priveste reducerile sau diminuarile de preturi se retine faptul ca acestea se determina in mod succesiv, avandu-se in vedere de fiecare data reducerile deja efectuate si implicit valoarea neta a operatiei sau categoriei de operatii de vanzare asupra careia se aplica procentul de reducere.

Conturile privind operatiile de decontare cu furnizorii, pe langa trasaturile comune pe care le au, prezinta si unele aspecte specifice ceea ce se poate demonstra prin intermediul analizei modului de utilizare a lor.

Contul 401'Furnizori'

Dupa continutul economic: reflecta datoriile agentilor economici fata de furnizorii de bunuri, lucrari si servicii rezultate din activitatea de exploatare.

Dupa functia contabila: cont de pasiv.

Se crediteaza cu :

valoarea la pret de cumparare a materiilor prime, materialelor, animalelor tinere si la ingrasat, marfurilor si ambalajelor intrate in intreprindere prin achizitie de la terti pe baza de facturi:

= 401'Furnizori'

301'Materii prime'

302'Materiale consumabile'

303'Materiale de natura obiectelor de inventar'

341'Semifabricate'

346'Produse reziduale'

351'Materii si materiale aflate la terti'

354'Produse aflate la terti'

356'Animale aflate la terti'

357'Marfuri in custodie sau consignatie la terti'

358'Ambalaje aflate la terti'

361'Animale si pasari'

371'Marfuri'

381'Ambalaje'

4426'TVA deductibila'

diferentele de pret nefavorabile aferente stocurilor materiale achizitionate, daca evidenta se sine la preturi prestabilite(standard):

= 401'Furnizori'

308'Diferente de pret la materii

prime si materiale'

368'Diferente de pret la animale si

pasari'

388'diferente de pret la ambalaje'

4426'TVA deductibila'

valoarea materialelor nestocate achizitionate inclusiv consumul de energie si apa:

= 401'Furnizori'

604'Cheltuieli privind

materialele nestocate'

605'Cheltuieli privind

energia si apa'

4426'TVA deductibila'

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire :

409'Furnizori - debitori' = 401'Furnizori'

valoarea facturilor primite in situatia in care au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite:

408'Furnizori - facturi = 401'Furnizori'

nesosite'

Nota : Corespondentele prezentate in cuprinsul lucrarii sunt in conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

valoarea taxei adaugate inscrisa in facturile furnizorilor:

4426'TVA deductibila' = 401'Furnizori'

valoarea materiilor prime, materialelor, marfurilor, ambalajelor, etc., achizitionate in cazul folosirii metodei inventarului intermitent:

% = 401'Furnizori'

601'Cheltuieli cu materiile prime'

602' Cheltuieli cu materialele consumabile'

603'Cheltuieli privind materialele de natura

obiectelor de inventar'

607'Cheltuieli privind marfurile'

608'Cheltuieli privind ambalajele'

4426'TVA deductibila'

valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti receptionate:

= 401'Furnizori'

611'Cheltuieli cu intretinerea

si reparatiile'

612'Cheltuieli cu redeventele,

locatiile de gestiune si chiriile'

613'Cheltuieli cu primele de asigurare'

614'Cheltuieli cu studiile si cercetarile'

621'Cheltuieli cu colaboratorii'

622'Cheltuieli privind comisioanele

si onorariile'

623'Cheltuieli de protocol, reclama si

publicitate'

624'Cheltuieli cu transportul de bunuri

si personal'

625'Cheltuieli cu deplasari, detasari si

transferari'

626'Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii'

628'Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti'

471'Cheltuieli inregistrate in avans'

4426' TVA deductibila'

valoarea TVA-ului aferent achizitiilor fara factura sau alte situatii prevazute de lege

4428 'TVA neexigibila' = %

401'Furnizori'

408'Furnizori facturi nesosite'

valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si de calatorie si a altor valori achizitionate:

532'Alte valori = 401'Furnizori'

diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul perioadei rezultate din evaluarea soldului obligatiilor in valuta ;

665'Cheltuieli = 401'Furnizori'

din diferente de curs valutar'

Se debiteaza cu :

platile efectuate catre furnizori :

401'Furnizori' = %

162'Credie bancare pe termen lung'

512'Conturi curente la banci'

531'Casa'

541'Acreditive'

542'Avansuri de trezorerie'

valoarea efectelor comerciale de platit acceptate de furnizori :

401'Furnizori' = 403'Efecte de platit'

valoarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori, la sfarsitul perioadei:

401'Furnizori' = 765'Venituri din diferente de curs valutar'

valoarea avansurilor decontate cu furnizorii, cu prilejul regularizarii datoriilor cu acestia :

401'Furnizori' = 409'Furnizori - debitori'

sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul aferent retinut :

401'Furnizori' = %

512'Conturi curente la banci'

531'Casa'

444'impozitul pe venituri de natura salariilor'

valoarea produselor cuvenite unitatilor prestatoare ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale:

401'Furnizori' = 345' Produse finite'

valoarea datoriilor prescrise sau anulate fata de furnizori :

401'Furnizori' = 7588 ' Alte venituri din exploatare'

valoarea sconturilor obtinute de la furnizori :

401'Furnizori' = 767' Venituri din sconturi obtinute'

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorului :

401'Furnizori' = 409' Furnizori - debitori'

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor de stocuri, prestatorilor si colaboratorilor.

Contul 404'Furnizori de imobilizari'

Evidentiaza obligatiile fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale.

Cont de datorii cu functie contabila de pasiv.

Se crediteaza cu :

valoarea imobilizarilor achizitionate de la furnizori, a serviciilor si lucrarilor efectuate de terti pentru realizarea imobilizarilor :

% = 404 'Furnizori de imobilizari'

201'Cheltuieli de constituire'

203'Cheltuieli de dezvoltare'

208'Alte imobilizari necorporale'

211'Terenuri si amenajari la terenuri'

212'Constructii'

213'Instalatii tehnice, mijloace de transport

animale si plantatii'

214'Mobilier, aparatura birotica, echipamente

de protectie a valorilor umane si materiale

si alte active corporale'

valoarea ratelor de leasing financiar facturate de locator :

167' Alte imprumuturi si = 404 'Furnizori de imobilizari'

datorii asimilate'

valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, in cazul leasingului financiar:

168'Dodanzi aferente = 404 'Furnizori de imobilizari'

imprumuturilor si datoriilor asimilate'

taxa pe valoarea adaugata cuprinsa in facturile furnizorilor de imobilizari :

% = 404 'Furnizori de imobilizari'

4426' TVA deductibila'

4428' TVA neexigibila'

diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului obligatiilor fata de furnizorii de imobilizari la sfarsitul exercitiului :

665'Cheltuieli din diferente = 404 'Furnizori de imobilizari'

de curs valutar'

Se debiteaza cu :

sumele achitate furnizorilor de imobilizari si valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizari :

404 'Furnizori de imobilizari' = %

162'Credite bancare pe termen lung'

512'Conturi curente la banci'

531'Casa'

541'Acreditive'

232'Avansuri acordate pentru imobilizari corporale'

234'Avansuri acordate pentru imobilizari

necorporale'

valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari :

404 'Furnizori de imobilizari' = 405'Efecte de platit pentru imobilizari'

valoarea datoriilor prescrise sau anulate :

404 'Furnizori de imobilizari' = 7558'Alte venituri din exploatare'

valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari:

404 'Furnizori de imobilizari' = 767'Venituri din sconturi'

diferentele de curs favorabile aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari la decontare sau la evaluare, la finele anului :

404 'Furnizori de imobilizari' = 765'Venituri din diferente de curs valutar'

Soldul contului este creditor si reflecta datoriile intreprinderii fata de furnizorii de imobilizari.

Evidenta contabila a decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionari de bunuri, lucrari executate, prestari de servicii, pentru care nu s-au primit facturi, precum si contabilitatea avansurilor acordate furnizorilor se sine cu ajutorul contului 408'Furnizori-facturi nesosite' respectiv 409'Furnizori - debitori'.

Contul 408'Furnizori - facturi nesosite'

Dupa continutul economic este un cont de decontari cu tertii exprimand datorii.

Dupa functia contabila : cont de pasiv

Se crediteaza cu :

valoarea bunurilor aprovizionate, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre furnizori pentru care nu s-a primit factura :

% = 408'Furnizori - facturi nesosite'

301'Materii prime'

302'Materiale consumabile'

303'Materiale de natura obiectelor de inventar'

361'Animale si pasari'

371'Marfuri'

381'Ambalaje'

604'Cheltuieli privind materialele nestocate'

611'Cheltuieli cu intretinerea

si reparatiile'

612'Cheltuieli cu redeventele,

locatiile de gestiune si chiriile'

613'Cheltuieli cu primele de asigurare'

614'Cheltuieli cu studiile si cercetarile'

621'Cheltuieli cu colaboratorii'

622'Cheltuieli privind comisioanele

si onorariile'

623'Cheltuieli de protocol, reclama si

publicitate'

624'Cheltuieli cu transportul de bunuri

si personal'

625'Cheltuieli cu deplasari, detasari si

transferari'

626'Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii'

628'Alte cheltuieli cu serviciile

4428'TVA neexigibila'

valoarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor catre furnizori pentru care nu s-au primit facturile :

665'Cheltuieli din diferente = 408'Furnizori - facturi nesosite'

de curs valutar'

In debitul contului se inregistreaza:

valoarea facturilor primite, pentru bunurile intrate anterior fara factura:

408'Furnizori - facturi = 401'Furnizori'

nesosite'

valoarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente datoriilor pentru care nu s-a intocmit factura inregistrata la finele anului :

408'Furnizori - facturi = 765' Venituri din diferente de curs

nesosite' valutar'

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

Contul 409'Furnizori - debitori'

Evidentiaza avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari. De asemenea reflecta ambalajele care circula in sistem de restituire facturate de furnizori.

Cont de relatii cu tertii, exprimand creante.

Dupa functia contabila : cont de activ

Se debiteaza cu :

valoarea avansurilor achitate furnizorilor :

409' Furnizori - debitori' = %

512'Conturi curente la banci'

531'Casa'

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate de furnizori:

409' Furnizori - debitori' = 401'Furnizori'

diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiului, aferente avansurilor acordate furnizorilor:

409' Furnizori - debitori' = 765'Venituri din diferente de curs valutar'

In creditul contului se inregistreaza :

valoarea avansurilor acordate furnizorilor, ca urmare a regularizarii platilor cu acestia :

401'Furnizori' = 409' Furnizori - debitori'

valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire returnate furnizorilor, precum si valoarea ambalajelor degradate:

% = 409' Furnizori - debitori'

401'Furnizori'

608'Cheltuieli privind

ambalajele'

- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nereturnate furnizorilor

(retinute in stoc):

381'Ambalje' = 409' Furnizori - debitori'

diferentele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor in valuta acordate furnizorilor la decontarea acestora la finele exercitiului financiar :

665' Cheltuieli din = 409' Furnizori - debitori'

diferente de curs valutar'

Soldul contului este debitor si reprezinta avansurile acordate furnizorilor, fara a fi decontate sau ambalajele care circula in sistem de restituire nerestituite.

Contul 403'Efecte de plata'

Evidentiaza obligatiile de plata pe baza de efecte comerciale( bilete la ordin, cambie), catre furnizorii de bunuri, lucrari si servicii ce privesc activitatea de exploatare.

Cont de decontari, cu functie contabila de pasiv.

In creditul contului se inregistreaza:

valoarea efectelor comerciale de platit acceptate de furnizori (acordate furnizorilor):

401' Furnizori' = 403'Efecte de platit'

diferentele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului in valuta, a efectelor de platit la finele exercitiului financiar:

665'Cheltuieli din = 403'Efecte de platit'

diferente de curs valutar'

In debitul contului se inregistreaza

platile efectuate pe baza de efecte comerciale, la scadenta :

403'Efecte de platit' = 512 'Conturi curente la banci'

diferentele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de platit sau din evaluarea acestora la finele anului:

403'Efecte de platit' = 765'Venituri din diferente de curs valutar'

Soldul contului este creditor si reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit furnizorilor sau prestatorilor.

Contul 405'Efecte de platit pentru imobilizari'

Evidentiaza efectele de platit aferente bunurilor de natura imobilizarilor achizitionate.

Se crediteaza cu :

- valoarea efectelor comerciale de platit pentru imobilizari acceptate de furnizori:

404' Furnizori de = 405'Efecte de platit pentru imobilizari'

imobilizari'

diferentele nefavorabile de curs valutar la sfarsitul exercitiului, din evaluarea soldului in valuta:

665' Cheltuieli din = 405'Efecte de platit pentru imobilizari'

diferente de curs valutar'

In debitul contului se inregistreaza :

platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale, la scadenta acestora :

405' Efecte de platit = 512 'Conturi curente la banci'

pentru imobilizari'

diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizorii de imobilizari pe baza de efecte comerciale:

405'Efecte de platit = 765'Venituri din diferente de curs valutar'

pentru imobilizari'

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru imobilizarile achizitionate de la furnizori.

Exemple privind inregistrarea in contabilitate a decontarilor cu furnizorii

a) Societatea Comerciala 'Mara' Sa achizitioneaza materii prime in valoare de 1.000 RON, TVA 19% pentru care s-a acceptat de furnizor un bilet la ordin achitat la scadenta:

- receptia materiilor prime:

% = 401'Furnizori' 1.190

301'Materii prime' 1.000

4426'TVA deductibila' 190

acordarea biletului la ordin:

401'Furnizori' = 403'Efecte de plata' 1.190

plata biletului la ordin la scadenta:

403'Efecte de plata' = 5121'Conturi la banci in lei' 1.190

b) Se inregistreaza consumul de curent electric, in suma de 75 RON, TVA 19%, pentru care nu s-a primit inca factura. Se primeste factura pentru curentul electric consumat la aceeasi valoare. Se achita din casierie.

inregistrarea consumului de curent electric fara factura:

% = 408'Furnizori-facturi nesosite' 89

605'Cheltuieli cu energia electrica' 75

4428'TVA neexigibila' 14

primirea facturii:

408'Furnizori facturi nesosite' = 401'Furnizori' 89

4426'TVA deductibila' = 4428'TVA neexigibila' 14

plata facturii:

401'Furnizori' = 5311'Casa' 89

2 Contabilitatea relatiilor cu creditorii diversi

Intreprinderile inregistreaza pe langa datoriile fata de furnizori, personal si alte activitati curente, si alte datorii fata de creditori diversi cum sunt datoriile fata de terti pe baza de titluri executorii, datorii privind achizitionarea titlurilor de plasament, precum diferentele de curs valutar rezultate cu ocazia lichidarii creditorilor, etc.

Contabilitatea creditorilor diversi se conduce cu ajutorul contului 462' Creditori diversi'

Dupa continutul economic evidentiaza sumele datorate tertilor, pe baza de titluri executorii sau a altor obligatii ale unitatii fata de terti provenind din operatii diverse.

Dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu :

sumele incasate in conturile de trezorerie dar necuvenite unitatii :

% = 462' Creditori diversi'

512'Conturi

curente la banci'

531'Casa'

sumele datorate tertilor sub forma de despagubiri si penalitati :

6581'Despagubiri, = 462' Creditori diversi'

amenzi si penalitati'

datoriile inregistrate de unitate ca urmare a achizitionarii titlurilor de plasament:

% = 462' Creditori diversi'

109'Actiuni proprii'

505'Obligatiuni emise

si rascumparate'

506'Obligatiuni'

508'Alte investitii financiare

pe termen scurt si creante asimilate'

diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluare sau inregistrarea la incheierea exercitiului financiar a creditorilor diversi:

665'Cheltuieli din diferente = 462' Creditori diversi'

de curs valutar'

Se debiteaza cu :

sumele platite creditorilor diversi:

462' Creditori diversi' = %

512'Conturi

curente la banci'

531'Casa'

plata datoriilor privind titlurile de plasament achizitionate:

462' Creditori diversi' = %

512'Conturi

curente la banci'

531'Casa'

valoarea datoriilor prescrise sau anulate reprezentand creditori diversi :

462' Creditori diversi' = 7588' Alte venituri din exploatare'

valoarea sconturilor obtinute de la creditori:

462' Creditori diversi' = 767'Venituri din sconturi obtinute'

diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in valuta achitate sau inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar:

462' Creditori diversi' = 765' Venituri din diferente de curs valutar'

Soldul contului este creditor si reflecta sumele datorate creditorilor diversi.

Exemple privind inregistrarea in contabilitate a operatiilor cu creditorii diversi

a)      Se contabilizeaza suma de 500 RON, TVA 19% drept chirie datorata tertilor, pentru un imobil inchiriat:

% = 462'Creditori diversi' 5.95

612'Cheltuieli cu redeventele, 5.00

locatiile de gestiune si chiriile'

4426'TVA deductibila' 95

b)Se inregistreaza suma de 175 RON, ca incasare necuvenita unitatii, care se restituie creditorului:

5121'Conturi la banci in lei' = 462'Creditori diversi' 175

462'Creditori diversi' = 5121'Conturi la banci in lei' 175

CAP IV

REFLECTAREA IN CONTABILITATEA SC 'LIAMED' SA A PRINCIPALELOR OPERATIUNI CU FURNIZORII SI CREDITORII DIVERSI

4.1 Prezentarea SC'LIAMED' SA

Societatea comerciala 'LIAMED' SA isi are sediul in orasul Salonta, strada V. Moga nr.11, judetul Bihor . Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane conform statutului.

Societatea se constituie in conditiile Legii nr.31/1990 precum si a legilor specifice pe durata de timp nelimitata. Societatea va putea fi transformata in alta forma de proprietate pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor dupa obtinerea formalitatilor legale de inregistrare si publicitate cerute de lege.

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la 'Registrul Comertului', respectiv 12.06.1996.

Obiectul principal de activitate al societatii este productia de mobilier si produse din lemn, binale si desfacerea acestora. Alte activitati care mai pot fi desfasurate potrivit contractului de societate sunt : import - export de produse alimentare si industriale ; comert cu ridicata de produse alimentare si industriale ; comercializarea de marfuri alimentare si industriale la pret cu amanuntul ; prestari de servicii in domeniul activitatii de baza.

Obiectul de activitate al SC"LIAMED" SA poate fi completat prin hotararea Adunarii Generale, cu alte activitati care nu contravin regulilor si principiilor morale.

Capitalul social al societatii este constituit prin aportul actionarilor in suma totala de 540.000 RON .Capitalul social este divizat in 54.000 de actiuni a 10 lei fiecare.

Conducerea SC"LIAMED" SA este asigurata de :

Adunarea Generala

Consiliul de administratie

Adunarea generala este organul de conducere al activitatii SC"LIAMED"SA si are urmatoarele atributii : aproba bilantul, aproba marirea sau micsorarea capitalului social, hotaraste modificarea obiectului de activitate al societatii, ia orice alta masura pe care o considera necesara pentru realizarea obiectului de activitate al societatii.

Structura actionariatului este mentionata in Registrul Actionarilor societatii, deschis in conformitate cu prevederile articolului 172 din legea nr.31/1990, republicata.

Fiind o societate deschisa pe actiuni, inregistrarea actionarilor in Registrul societatii se face cu respectarea prevederilor legii numarul 52/1994 fiind incheiat in acest scop un contract de registru cu Registrul Roman al Actionarilor.

Potrivit hotararii adunarii Generale, actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata organizata RASDAQ.

Conducerea si angajatii sai sunt recunoscuti pentru corectitudinea, seriozitatea si moralitatea de care dau dovada in relatiile cu furnizorii, clientii, banca.

4.2 Analiza principalilor indicatori economici la SC'LIAMED'SA

Conform datelor preluate din bilantul contabil al firmei situatia economico-financiara a SC'LIAMED' SA in perioada 2007-2009 este urmatoarea:

Tabel 4.1

Situatia economico-financiara a SC'LIAMED'SA in perioada 2007-2009

- RON -

ANII

INDICATORI

CIFRA DE AFACERI

E.B.E

PROFIT BRUT

PROFIT NET

TOTAL ACTIVE

CAPITAL PROPRIU

DATORII -furnizori si creditori diversi

Sursa : Bilantul contabil al firmei

Vom prezenta evolutia principalilor indicatori in perioada 2007 - 2009

Tabel 4.2

Evolutia principalilor indicatori

Nr

crt

Specificatie

Simbol

Rata bruta a rentabilitatii economice

Rb = ( Profit brut / Active totale) * 100

Rata neta a

rentabilitatii

economice

Rn = ( Profit net/ Active totale) *100

Rentabilitatea

economica a

exploatarii

Ree=(Excedentul brut din exploatare /Active totale)* 100

Rentabilitatea

financiara

Rf =(Profit net/ Capital propriu)*100

Viteza de rotatie a datoriilor

V datorii = (Datorii /CA)*365

Sursa : Situatiile financiar contabile ale SC'LIAMED'SA

In urma calcularii indicatorilor din datele furnizate de bilantul contabil putem concluziona urmatoarele:

- Rata bruta a rentabilitatii economice si rata neta a rentabilitatii economice sunt indicatori care vizeaza eficienta capitalului economic alocat activitatii de productie a intreprinderii. Masoara aptitudinea capitalului economic de a asigura reinnoirea si remunerarea sa , reinnoire care ar trebui sa se realizeze intr-o perioada cat mai scurta. In cazul firmei analizate ratele inregistreaza un nivel satisfacator, pozitiv si aproape constant in cei trei ani ceea ce inseamna o alocare eficienta a capitalului economic in activitatea de productie a firmei.

- Rentabilitatea economica a exploatarii exprima modul eficient de exploatare a resurselor in vederea obtinerii produselor finite. La firma analizata valoarea indicatorului este satisfacatoare pentru perioada analizata.

- Rentabilitatea financiara reprezinta capacitatea intreprinderii de a degaja profit net prin capitalurile proprii angajate in activitatea sa. Rentabilitatea financiara reflecta scopul final al actionarilor unei intreprinderi exprimat prin rata de remunerare a investitiei de capital sau a reinvestirii profitului. In cazul societatii analizate rentabilitatea inregistreaza o valoare pozitiva pentru anii de analiza, nivelul acesteia fiind considerat satisfacator.

- Viteza de rotatie a datoriilor este un indicator care ne arata in cate zile agentul economic isi achita obligatiile fata de furnizorii si creditorii sai. La o durata de rambursare a datoriilor mai mare de 30 de zile, societatea trebuie sa-si analizeze conditiile de plata si cauzele lipsei de lichiditati. La societatea analizata , indicatorul ne arata valori oscilante dar care se mentin la un nivel bun.

4.3 Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si creditorii diversi la SC'LIAMED' SA

Vom prezenta in continuare principalele operatiuni care au avut loc in cursul lunii noiembrie 2009 la SC' LIAMED' SA cu furnizorii si creditorii diversi.

La sfarsitul lunii noiembrie 2009 SC'LIAMED' SA prezenta conform balantei de verificare urmatoarele solduri:Tabel 4.3

Situatia conturilor la SC"LIAMED"SA la sfarsitul lunii noiembrie 2009

Simbol cont

Denumirea contului

Debit

Credit

Capital social subscris varsat

Rezerve legale

Profit si pierdere

Terenuri

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

77.000

Imobilizari corporale in curs

Amortizari privind imobilizarile corporale

Materii prime

Diferente de pret la materii prime si materiale

Materiale de natura obiectelor de inventar

Produse finite

11.500

Marfuri aflate la terti

150

Marfuri

Diferente de pret la marfuri

Ambalaje

Furnizori

Furnizori de imobilizari

Efecte de platit pentru imobilizari

Furnizori facturi nesosite

Furnizori debitori

Clienti

Efecte de primit de la clienti

Clienti incerti sau in litigiu

Clienti facturi de intocmit

Personal remuneratii datorate

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate

Contributia unitatii la fondul de somaj

Contributia unitatii pentru fondul de risc si accident

Comision carti de munca

Contributia personalului la pensia suplimentara

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

Contributia personalului la fondul de somaj

Impozitul pe profit

TVA de recuperat

TVA neexigibila

Impozitul pe salarii

Creditori diversi

Cheltuieli inregistrate in avans

Efecte de incasat

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in devize

Casa in lei

Sursa: Balanta de verificare a SC"LIAMED"SA la sfarsitul lunii noiembrie 2009

Principalele operatiuni care au avut loc in cursul lunii noiembrie 2009 cu furnizorii si creditorii diversi au fost:

In data de 1.11. 2009 societatea acorda un avans furnizorului de marfuri SC'PERFECT'SRL in suma de 12.000 RON, TVA 19%:

% = 5121'Conturi la banci in lei' 14.280

409'Furnizori -debitori' 12.000

4426'TVA deductibila' 2.280

In data de 2.11.2009 se primeste factura furnizorului pentru marfurile livrate in valoare de 14.545 RON. Adaosul comercial este de 10%.

371'Marfuri' = % 16.000

401'Furnizori' 14.545

378'Diferente de 1.455

pret la marfuri'

Inregistrarea TVA aferent marfii destinate vanzarii in suma de 040 RON (16.000 * 19%):

371'Marfuri' = 4428'TVA neexigibila' 040

4)In data de 11.2009 se diminueaza obligatia fata de furnizorul de marfuri :

401'Furnizori' = % 14.545

409' Furnizori - debitori' 12.000

4426'TVA deductibila' 2.280

5121'Conturi la banci in lei' 265

In data de 10.11.2009 se primeste factura de la furnizorul SC'CONAR'SRL pentru marfurile intrate in gestiune in exercitiul financiar precedent in baza avizului de insotire. (val facturii inclusiv TVA 1.890 RON):

408'Furnizori facturi nesosite' = 401'Furnizori' 1.890

4426'TVA deductibila' = 4428 'TVA neexigibila' 302

Societatea 'LIAMED' SRL achizitioneaza in data de 15.11.2009 utilaje industriale la pretul de achizitie de 30.000 RON, TVA 19%.Se plateste furnizorul ulterior prin intermediul unui bilet la ordin:

% = 404'Furnizori de imobilizari' 35.700

2131 'Utilaje industriale' 30.000

4426'TVA deductibila' 5.700

decontarea facturii furnizorului:

404'Furnizori = 405'Efecte de platit pentru imobilizari' 35.700

de imobilizari'

plata biletului la ordin la scadenta:

405'Efecte de platit pentru imobilizari' = 5121'Conturi la banci in lei' 35.700

In data de 17.11.2009 societatea primeste 300 bucati ambalaje la 0,7 RON /buc, care circula in sistem de restituire. Se restituie furnizorului SC'PROFORM'SRL 200 bucati ambalaje, 80 bucati nu se restituie, iar 20 bucati ambalaje sunt deteriorate:

evidentierea ambalajelor in sistem de restituire:

409' Furnizori debitori' = 401'Furnizori' 210

evidentierea ambalajelor nerestituite sau degradate :

% = 409'Furnizori debitori' 210

401'Furnizori'    140

381'Ambalaje'    56

608' Cheltuieli privind ambalajele' 14

4426' TVA deductibila' = 401'Furnizori' 13

plata ambalajelor nerestituite si degradate :

401'Furnizori' = 5311'Casa' 83

In data de 20.11.2009 societatea achizitioneaza materii prime de la furnizorul SC'MACON'SRL in suma de 10.000 RON, TVA 19%. Se achita furnizorul din contul de disponibil de la banca:

% = 401'Furnizori' 11.900

301'Materii prime'    10.000

4426'TVA deductibila' 1.900

plata furnizorului prin contul de disponibil de la banca:

401'Furnizori' = 5121'Conturi la banci in lei' 11.900

In data de 211.2009 societatea achizitioneaza piese de schimb de la SC'SIRRIUS'SRL. Factura primita de la furnizor cuprinde urmatoarele elemente:

Valoarea cantitatii totale livrate: 1.000 RON

Rabatul acordat de furnizor pentru defecte de calitate: 30 RON

Valoare neta: 970 RON

Remiza de 1% acordata de furnizor pentru vanzari ce depasesc 200 RON

( 970 -200) * 1% = 8 RON

Valoare comerciala    962 RON

TVA 19%    183 RON

Total de plata    1145 RON

Decontarea datoriei fata de furnizor va avea loc prin intermediul unui bilet la ordin

% = 401'Furnizori' 1145

3024"Piese de schimb" 962

4426"TVA deductibila" 183

diminuarea datoriei fata de furnizor printr-un efect comercial (bilet la ordin):

401'Furnizor' = 403'Efecte de platit' 1145

la scadenta are loc decontarea biletului la ordin :

403'Efecte de platit' = 5121'Conturi la banci in lei' 1145

In data de 25.11. 2009 societatea 'LIAMED' SA achita comisionul de deschidere a unui acreditiv in favoarea BRD GSG Arad , in suma de 150 RON. Apoi achita datoria fata de un furnizor extern de 1000Є din acreditiv.

plata comisionului bancar pentru deschiderea acreditivului de import in suma de 150 RON :

627'Cheltuieli cu serviciile bancare = 5124'Conturi la banci 150

si asimilate' in devize'

plata datoriei fata de furnizorul extern din acreditiv, curs Є la primirea facturii si la plata 4,100 RON:

5412'Acreditiv in devize' = 5124'Conturi la banci in 4100

1000Є * 4,100 = 4100 devize'

401'Furnizori' = 5412'Acreditiv in devize' 4100

In data de 27.11.2009 se platesc obligatii fata de furnizorii de imobilizari SC'ARCOMAT' SRL ajunse la scadenta in suma de 9000 RON:

404'Furnizori de imobilizari' = 5121'Conturi la banci in lei 9000

In data de 28.11.2009 se contabilizeaza suma de 1000 RON, TVA 19% drept chirie datorata tertilor pentru un spatiu inchiriat:

% = 462'Creditori diversi' 1190

612'Cheltuieli cu redeventele 1000

locatiile de gestiune si chiriile'

4426'TVA deductibila' 190

In data de 29.11.2009 se plateste creditorului suma de 1190 RON:

462' Creditori diversi' = 5311' Casa in lei' 1190

In data de 29.11.2009 se inregistreaza suma de 400 RON, ca incasare necuvenita unitatii, care se restituie creditorului SC'INTERCONT' SRL:

5121'Conturi la banci in lei' = 462' Creditori diversi' 400

- restituirea sumei necuvenite creditorului:

462'Creditori diversi' = 5121'Conturi la banci 400

in lei'

In data de 30.11.2008 societatea achizitioneaza actiuni in valoare de 10.000 RON de la o societate de valori mobiliare SC'ANVAB'SRL

109'Actiuni' = 462' Creditori diversi' 10.000

Se achita in 30.11.2009 datoriile privind titlurile e plasament achizitionate:

462'Creditori diversi' = 5121'Conturi la banci 10.000

in lei'

CONCLUZII SI PROPUNERI

Lucrarea de fata se deschide cu prezentarea continutului si structurii relatiilor cu furnizorii si creditorii diversi. In acest sens, se face o delimitare a acestor relatii si se apeleaza la normalizarea contabila - baza de desfasurare a activitatii contabile.

Urmatoarea parte a lucrarii se opreste asupra procesului de negociere si asupra pretului, ca factor esential al acestui proces in special si a comertului in general.

Partea centrala a lucrarii se ocupa de evaluarea si contabilizarea datoriilor fata de furnizorii si creditorii diversi.

In acest sens se efectueaza : evaluarea curenta si de bilant, contabilitatea relatiilor si evidenta operativa si contabilitatea analitica a furnizorilor si creditorilor diversi si a datoriilor pe care societatea le are in relatiile cu acestia.

In final studiu de caz efectuat la SC'LIAMED'SA se opreste asupra structurii organizatorice, a regimului juridic, a profilului de activitate si asupra organizarii generale a activitatii la aceasta societate. Se efectueaza analiza situatiei financiar- contabile a relatiilor cu furnizorii si creditorii diversi pentru stabilirea situatiei comerciale a societatii.

SC'LIAMED'SA se prezinta ca o societate adaptata economiei de piata din punct de vedere a tehnologiei de fabricatie performante, al structurii organizatorice, al raportului calitate- pret si al cotei de piata.

SC'LIAMED'SA este recunoscuta pentru seriozitatea sa in relatiile cu furnizorii, clientii si creditorii diversi .

Pentru valorificarea superioara a potentialului economic, respectiv obtinerea unor rate de rentabilitate superioare celor actuale si pentru evitarea blocajelor financiare se pot aduce urmatoarele imbunatatiri activitatii SC'LIAMED'SA:

In stadiul aprovizionarii :

aprovizionarea ritmica cu resurse materiale;

dimensionarea optima a loturilor de aprovizionare;

organizarea relatiilor cu furnizorii;

alegerea mijloacelor de transport;

organizarea relatiilor cu unitatile de transport;

receptia cantitativa si calitativa a materialelor;

organizarea compartimentului de aprovizionare;

selectia furnizorilor.

In stadiul depozitarii:

dimensionarea optima a stocurilor de materiale;

pastrarea integritatii si calitatii materialelor;

eliminarea pierderilor, degradarilor si sustragerilor materiale;

organizarea depozitelor de materiale;

reducerea cheltuielilor de depozitare, pastrare si manipulare;

lichidarea stocurilor supranormative si a cheltuielilor neeconomicoase;

In stadiul productiei:

reducerea duratei ciclului de fabricatie :

perfectionarea , modernizarea si innoirea tehnologiilor de fabricatie;

reproiectarea, modernizarea si innoirea produselor, retehnologizarea proceselor de productie;

perfectionarea organizarii productiei si eliminarii sau reducerii intreruperilor, a timpului de servire si a timpului auxiliar, prin :

aprovizionarea ritmica a locurilor de munca

organizarea punctuala a operatiilor de reglare si intretinere curenta a utilajelor;

perfectionarea organizarii activitatilor auxiliare ( transport intern, intretinere, reparatii, utilitati)

stabilirea optima a dimensiunii loturilor de fabricatie si a succesiunii in prelucrare;

normarea riguroasa a muncii;

imbunatatirea organizarii locurilor de munca;

reducerea duratei reviziilor periodice, reparatiilor curente si capitale;

reducerea costurilor de productie prin:

contractarea productiei;

permanentizarea relatiilor cu clientii;

organizarea depozitelor de produse finite;

lotizarea optima a livrarilor;

organizarea marimii stocurilor de produse finite;

organizarea corespunzatoare a compartimentului de livrari.

In stadiul decontarilor se urmareste accelerarea vitezei de incasare a contravalorii produselor livrate:

alegerea celor mai adecvate forme de decontare (de ex acreditivul in cazul exportului, vinculatia, incasso-ul la import);

organizarea corespunzatoare a compartimentului de decontari (facturari, intocmirea documentelor insotitoare, evidenta beneficiarilor);

utilizarea instrumentelor legale pentru a determina plata integrala si la termen a facturilor catre beneficiar;

apelarea la sanctiuni economice si financiare pentru clientii care nu respecta, neintemeiat, conditiile de termene de plata.

Politica de credit a intreprinderii trebuie sa urmareasca cresterea vanzarilor in masura in care aceste vanzari contribuie la cresterea profitului.

Pentru analiza creditului furnizor se vor retine urmatoarele:

o viteza de rotatie mica (durata in zile mare) inseamna ca intreprinderea foloseste resursele furnizorului si cu toate ca reflecta o situatie favorabila pentru intreprindere poate conduce la imbunatatirea relatiilor comerciale;

daca durata in zile a unei rotatii este mai mare de 30 de zile si nu este efectul unei intelegeri prealabile atunci intreprinderea trebuie sa-si analizeze conditiile de plata si cauzele lipsei de lichiditati;

daca tendinta duratei in zile de crestere exista semnale ca firma se confrunta cu greutati de plata;

in cazul in care cumparatorul se gaseste in pozitie dominanta fata de furnizor el poate negocia credite furnizor avantajoase.

La societatea analizata s-a constatat ca indicatorul 'viteza de rotatie a furnizorilor si creditorilor diversi' are o valoare satisfacatoare si este mai mic de 30 de zile.

In contextul unei economii nationale instabile si a unui sistem juridic deficitar, 'salvarea' societatilor comerciale o reprezinta buna gestionare a resurselor. In acest sens, fiecare activitate a firmei trebuie coordonata pentru atingerea telului suprem de profit.

ANEXE
ANEXA NR.1 - ORGANIGRAMA SC'LIAMED'SA


ANEXA NR. 2 EXTRAS DIN REGISTRUL JURNAL

- RON -

Nr. crt.

Data inreg.

Document

Explicatii

Simbol

Debit

cont


Credit

Sume   

Debitoare

Sume

Creditoare

Fc.fiscala

Acordare avans furnizor

Fc. Fiscala

Inreg mf. efectiv primite

TVA marfa destinata vz.

Nc +O.P

Diminuare oblig. Fata de fz.

Fc.Fiscala

Primire factura

Fc. Fiscala

N.C

Ordin de plata

Achiz utilaje

Decontarea facurii fz cu ef comercial

Achitarea facturii Fz
Fc.Fiscala

N.C

Fc. Fiscala

Chitanta

Primire ambalaje

Evidentiere ambalaje degradate sau nerestituite

Inreg TVA

Plata furnizorului

Fc.Fiscala

Ordin de plata

Achiz mat prime

Plata furnizorului

Fc Fiscala

N.C

Ordin de plata

Achiz piese de schimb

Decontarea prin efect comercial

Plata prin bilet la ordin

Ordin de plata

Cerere de deschidere acreditiv

O.P

Inregistrare comision

Deschidere acreditiv

Plata furnizor

Ordin de plata

Achitare furnizor

Fc.Fiscala

Inreg. chirie datorata creditori

Chitanta

Plata chirie

Ordin de plata

Ordin de plata

Inre suma necuvenita unitatii

Restituire suma

N.C

Achiz actiuni

Ordin de plata

Plata creditor

ANEXA NR. 3 - FISE DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

- RON -

FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

Simbol ct.

Pag.1

(Unitatea)..S.C. LIAMED SA

....Furnizori....

Data


Document

Fel

Nr

Explicatiii

Simbol ct. coresp.

Debit

Credit

D

C

Sold

Sold initial

Factura

Achiz. Mf

C

N.C+ bilet

Diminuare

obligatie

D

N.C+Bilet

TVA ded

D

Ord de pl.

Achit fz

D

Factura

Regulariz

C

Factura

Primire

ambalaje

C

Aviz expeditie

Restituire

Ambalaje

D

N.C+bilet

TVA

C

Chitanta

Plata

Furnizor

D

Fctura

Achiz. Mat

Prime

C

Factura

Inreg TVA

C

Ordin de plata

Plata Fz.

D

Factura

Achiz piese de schimb

C

Factura

TVA

C

N.C

Inreg dec dat fz prin bilet la ordin

D

DPVE

Plata fz extern

D

Rulaj

Sf

- RON -

FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

Simbol ct.

Pag.1

(Unitatea)..S.C. LIAMED SA

....Efecte de platit....

Data


Document

Fel

Nr

Explicatiii

Simbol ct. coresp.

Debit

Credit

D

C

Sold

Sold initial

N.C

Inreg dat fata de fz

C

Ordin de plata

Plata dat

fata de fz

D

Rulaj

Sf

- RON -

FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

Simbol ct.

Pag.1

(Unitatea)..S.C. LIAMED SA

....Furnizori de imobilizari....

Data


Document

Fel

Nr

Explicatiii

Simbol ct. coresp.

Debit

Credit

D

C

Sold

Sold initial

Factura

Achiz utilaje

C

Factura

TVA deduct

C

N.C

Decont fz prin ef comerc

D

Ordin de plata

Plata oblig fzD

Rulaj

Sf

- RON -

FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

Simbol ct.

Pag.1

(Unitatea)..S.C. LIAMED SA

....Efecte de platit pentru imobilizari....

Data


Document

Fel

Nr

Explicatiii

Simbol ct. coresp.

Debit

Credit

D

C

Sold

Sold initial

N.C

Dec fz prin Bilet la ordin

C

Ordin de plata

Plata furnizor

D

Rulaj

Sf

- RON -

FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

Simbol ct.

Pag.1

(Unitatea)..S.C. LIAMED SA

....Furnizori facturi nesosite....

Data


Document

Fel

Nr

Explicatiii

Simbol ct. coresp.

Debit

Credit

D

C

Sold

Sold initial

Factura

Regularizare

D

Rulaj

Sf

- RON -

FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

Simbol ct.

Pag.1

(Unitatea)..S.C. LIAMED SA

....Furnizori debitori....

Data


Document

Fel

Nr

Explicatiii

Simbol ct. coresp.

Debit

Credit

D

C

Sold

Sold initial

Factura

Acordarea avans Fz.

D

N.C +bilet

Diminuare

Obligatie

C

Factura

Primire ambalaje

D

Aviz expeditie

Restituire ambalaje

C

N.C

Ambalaje la client

C

N.C

Ambalaje degradate

C

Rulaj

Sf

- RON -

FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

Simbol ct.

Pag.1

(Unitatea)..S.C. LIAMED SA

....Creditori diversi....

Data


Document

Fel

Nr

Explicatiii

Simbol ct. coresp.

Debit

Credit

D

C

Sold

Sold initial

Factura

Inreg chirie datorata

C

Factura

Inreg TVA

C

Chitanta

Plata datoriei

D

Ordin de plata

Inreg sume necuvenite

C

Ordin de plata

Restituirea

Sumei

D

Extras de cont

Achiz act

C

Ordin de plata

Plata actiunilor

D

Rulaj

Sf

ANEXA NR.4 - MODEL DE FACTURA FISCALA


Furnizor: Sc 'Macon'SA    FACTURA Cumparator: Sc'LIAMED'SA

Nr.ord. registru com./an    FISCALA Cod fiscal : R 5698456

Nr. facturii:116488161

Data :20.11.2009

Nr.aviz de insotire a marfii:

6118

 
J 02/366/1995    Sediul :Salonta

Cod fiscal: R 7443322    Judetul :Bihor

Sediul : Str. Poetului nr.1    Contul : 2511.04.07.1234

Judetul : Bihor Banca: BRD Salonta

Contul:251101050222

Banca: Brd Salonta

Cota TVA 19%

Nr. crt.

Denumirea produselor sau serviciilor

U.M

Cant.

Pret unitar

Fara TVA

Valoare

- RON -

Valoare

T.V.A -

Lemn

Buc.

Stampila

Semnatura

furnizorului


Date privind expeditia

Numele delegatului : Andrei Popescu

Buletin de identitate : G.R.

Seria nr: 523469 eliberat de Pol.Bihor

Mijloc de transport nr. Ar-03- WAW

Expeditia s-a facut in prezenta noastra la data de 20.11.2009

Total

din care

accize


Semnatura

de

primire


Total de plata

(col.5+col.6)

11.900 RON

ANEXA NR.5 - ORDIN DE PLATA

ORDIN DE PLATA NR.    15452258 PLATITI - 11.900 - RON , Adica

Platitor .Sc'LIAMED' Srl... Catre Beneficiar ..........

..Sc'Macon' Srl........

Cod fiscal R 5698456    ..................

Din cont ...................

De la Banca :.. BRD Salonta...    In cont : 2511.01.05.02.22

La adresa/ Banca ..BRD Oradea....

Reprezentand.........    ..................

Contravaloarea facturii nr.116488161    ..................

Semnatura platitor Data emiterii

Veti plati numai prin ....... La data    .. . . P

 

Primire / Acceptare

Semnatura

R    A

 
i
Unsprezecemii nouasute

 


BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

1.Caraiani C - 'Bazele contabilitatii', Editura ASE, Bucuresti 2002

2.Olimid L.

Calin O. - ' Bazele contabilitatii', Editura Genicod, 2002

.Ristea M.

4.Dutescu A. - 'Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de

Contabilitate', Editura CECCAR, 2001

5.Epuran.M - 'Contabilitatea financiara in noul sistem contabil', editura de Vest, 2000

6.Feleaga N - 'Politici si optiuni contabile', editura economica 2002

7.Malciu L

8.Mates D. - 'Contabilitatea financiara a unitatilor patrimoniale', Editura 'Ivan Krasco'

9.Mates D. - 'Contabilitatea agentilore economici' - aplicatii practice, Editura'Ivan Krasco' 2001

10.Mates D - 'Contabilitatea financiara a intreprinderii intre normalizare si armonizare' -

vol I-II , Editura Mirton Timisoara, 2003-06-06

11. Mates D. - Contabilitatea financiara a entitatilor economice , Editura Mirton, Timisoara 2006

12.Pistol Gh. -'Negocieri comerciale' - Uzante protocol', Editura Economica, Bucuresti, 2000

Pistol L.

1Popa I - 'Tranzactii comerciale internationale', Editura economica, Bucuresti 1997

14.Puiu Al -'Management in afacerile economice internationale .Tratat', Editura

Independenta economica, Braila 1997

15.Ristea M, - 'Contabilitate financiara', Ed.Margaritar, Bucuresti, 2002

Dumitru C.

16.Ristea M. - 'Contabilitatea intreprinderii', Ed Margaritar1999

Cucu C.

Lazarescu C.

17.Stoian A -' Contabilitatea si fiscalitatea societatilor comerciale', Ed Infomedica,

Bucuresti, 1997

18Stoian A - 'Contabilitate si gestiune fiscala', Ed Margaritar 2002

***** - Legea contabilitatii nr.82/2001 republicata si modificata

***** - Standardele Internationale de Contabilitate 2001, Editura Economica 2001

***** - Ghid de aplicare a Standardelor internationale de Contabilitate, Editura

Economica 2001

**** -OMFP 3055/2009 pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene

***** - Legea 343 din 17 iulie 2006 privind modif si completarea Legii 571/2003 privind

Codul fiscal

***** - Standardele Internationale de Raportare Financiara 2006, Editura CECCAR 2006Mates Dorel - 'Contabilitatea financiara a intreprinderii intre normalizare si armonizare', Editura Mirton Timisoara, 2003, pag. 34

Mates Dorel - 'Contabilitatea financiara a intreprinderii intre normalizare si armonizare', Editura Mirton Timisoara, 2003, pag.129

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2166
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved