Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


PRACTICA - CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micFACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

Spec. Contabilitate si Informatica de gestiune

ANUL II IDPRACTICA DE

SPECIALITATE

CUPRINS

1. Prezentarea societatii

1.1 Denumirea societatii

1.2 Domeniul de activitate

1.3 Organizarea societatii

1.4 Legaturi functionale

1.5 Obiective

2. Contabilitatea produselor finite

2.1 Generalitati

2.2 Evaluarea stocurilor de produse finite

2.3 Metode utilizate in contabilitatea stocurilor

2.4 Operatii contabile privind produsele finite

3. Contabilitatea datoriilor fata de personal

4. Contabilitatea mijloacelor fixe

4.1 Organizarea contabilitatii mijloacelor fixe

4.2 Clasificarea si codificarea mijloacelor fixe

4.3 Unitatea de evidenta si evaluarea mijloacelor fixe

4.4 Organizarea documentatiei primare si a evidentei operative a mijloacelor fixe

4.5 Contabilitatea analitica mijloacelor fixe

1 Prezentarea societatii

Denumirea societatii

S.C. TECHNIC INDUSTRIAL GASES S.R.L. a fost infiintata in anul 1996, conform Legii 31/1990, fiind inregistrata la Registrul Camerei de Comert sub nr.J40/4358/1996, Cod unic de inregistrare R0 9513397 si are sediul in Bucuresti.

Capitalul social al societatii este de 21200 RON.

Societatea are un numar de 5 asociati dintre care unul, actionarul majoritar, este si presedintele consiliului de administratie si detine functia de Director General.

Domeniul de activitate

Societatea are ca principal obiect de activitate producerea si comercializarea de gaze industriale- cod CAEN 5151- in Bucuresti si in tara.

Este specializata de asemenea desfacerea echipamentelor de tehnica sudurii, consumabile si accesorii precum si in asigurarea de transporturi speciale pentru substante periculoase.

Organizarea societatii

Societatea are la ora actuala un numar de 6 sucursale in teritoriu dispuse astfel incat sa fie acoperita intreaga suprafata. De asemenea are incheiate contracte de parteneriat in sistem dealer autorizat cu 3 societati.

Capacitatile de productie ale societatii sunt situate in Bucuresti pe platforma Doosan-IMGB, si anume instalatia de producere si imbuteliere a acetilenei precum si depozitul central. Pentru asigurarea necesarului de gaze tehnice, in toata gama de aplicatii industriale, societatea are incheiate contracte de parteneriat cu firme multinationale, consacrate pe piata romaneasca.

Datorita dinamicii pietei gazelor din Romania, anual o parte din profitul obtinut este investit in dezvoltare si modernizare. Se dezvolta noi capacitati de productie, proprii sau in parteneriat, este dezvoltata flota proprie de mijloace auto.

Datorita inchiderii principalului furnizor de materie prima autohton, incepand din acest an activitatea de import s-a dezvoltat ascendent, s-au incheiat contracte ferme cu parteneri straini pentru aprovizionarea cu materii prime.

1.4 Legaturi functionale

Activitatea societatii este condusa de Directorul General numit de catre Adunarea generala a actionarilor. Acesta are in subordine o echipa manageriala condusa de Directorul executiv al firmei, in subordinea caruia sunt si sucursalele.

Activitatea economica a firmei este condusa de Directorul economic, si anume compartimentul financiar contabil.

Directia tehnica are in subordine activitatea de productie, serviciul tehnic si compartimentul Asigurarea calitatii.

Directia comerciala conduce departamentul Marketing- vanzari si coordoneaza activitatea de aprovizionare si distributie.

Organigrama societatii se prezinta astfel:

Director General


Director Executiv


Director Economic    Director Tehnic Oficiul Juridic Director Comercial


Serv. Financiar Productie Serv. Tehnic Comp. Calitate Contractare Distributie

In cadrul societatii o atentie deosebita se acorda activitatii de contractare si distributie. Spre deosebire de alte firme aflate pe piata, societatea asigura servicii de distributie completa a gazelor avand transportul acestora asigurat.

Obiective

Principalele obiective ale societatii sunt:

01.In primul rand extinderea activitatii , infiintarea de noi sucursale care sa asigure necesarul de gaze tehnice in toate zonele tarii.

02.Promovarea unui sistem concurential activ, bazat pe respectul fata de client si produs.

03.Investitii majore in ceea ce priveste diversificarea gamei de produse, consultanta si service in cazul aplicatiilor industriale.

04. Urmarirea permanenta a protectiei mediului inconjurator, valorificarea in scop ecologic a deseurilor

05. Investitii in flota proprie pentru cresterea gradului de mobilitate si gradului de satisfactie a clientilor

2. Contabilitatea produsele finite

2.1. Generalitati

Activitatea desfasurata de agentii economici din sfera productiei materiale se concretizeaza prin obtinerea de produse finite, semifabricate, produse reziduale, lucrari si servicii . Daca la sfarsitul perioadei de gestiune productia nu este finalizata, ea va imbraca forma productiei neterminate sau in curs de executie .

Activele circulante

Activele circulante sunt bunuri consumabile intr-o perioada mai scurta de un an , fara a depasi intervalul de timp al unui ciclu de exploatare . Pentru un agent comercial , ciclul de exploatare incepe din momentul cumpararii marfurilor si se incheie in momentul vanzarii acestora .

Pentru activitatea productiva, ciclul de exploatare incepe din momentul achizitionarii materiilor prime si a materialelor auxiliare, continua cu transformarea acestora in produse finite si se incheie , din punct de vedere contabil cu inregistrarea acestor produse in documentele de evidenta contabila si, fizic, cu depozitarea lor .

Activele circulante se caracterizeaza prin urmatoarele:

- au un caracter patrimonial ( reprezinta drepturile si obligatiile agentului economic care le detine, asupra lor ) ;

- au o durata scurta de viata ( timp ) , deoarece pe masura exploatarii sunt incorporate in alte elemente patrimoniale destinate intrebuintarii sau valorificarii ;

In functie de stadiul in care se gasesc se evidentiaza trei forme :

- valori din exploatare ;

- valori realizabile pe termen scurt ;

- disponibilitati banesti .

A) Valorile din exploatare - sunt active circulante care au un continut material . Din categoria valorilor din exploatare fac parte :

- stocurile de materiale ;

- obiectele de inventar ;

- productia in curs de executie ;

- produsele finite ;

- marfurile ;

- ambalajele .

B) Valorile realizabile pe termen scurt - sunt drepturi de creanta ale agentului economic asupra altor agenti economici sau persoane fizice .

Creanta - este un drept al unei persoane fizice sau juridice pe care il are de primit de la o alta persoana fizica sau juridica , la un anumit termen sau dupa o perioada de timp.

Valorile realizabile pe termen scurt cuprind urmatoarele elemente:

- clienti ;

- efecte comerciale de primit ;

- valori mobiliare de plasament ;

- decontari cu actionarii sau asociatii ;

- debitori diversi .

C)Disponibilitatile banesti ale agentului economic - reprezinta toate mijloacele banesti aflate in posesia acestuia , la un moment dat . Mijloacele banesti ale agentului economic apar in ultima faza a ciclului de exploatare , adica in urma incasarii contravalorii produselor sau marfurilor vandute , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . Intre incasari si plati trebuie sa existe un echilibru permanent. Partea din mijloacele banesti facuta disponibila in urma incasarilor si platilor reprezinta trezoreria agentului economic .

Formele pe care le imbraca disponibilitatile banesti ale agentului economic sunt :

- disponibilitati banesti aflate in casierie - casa ;

- disponibil la banca in lei si devize ;

- alte disponibilitati banesti ( carnete CEC , chitante de achitat , etc. ) .

Produsele finite

Produsele finite sunt acele bunuri materiale care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai necesita prelucrari ulterioare, in cadrul unitatii patrimoniale, fiind considerate corespunzatoare din punct de vedere calitativ. Ele pot fi depozitate in vederea livrarii ulterioare sau pot fi expediate direct clientilor .

Reflectarea in contabilitate a miscarii produselor finite se tine cu ajutorul conturilor din grupa 34 " Produse " . Deoarece procesul de productie determina la un moment dat si aparitia de semifabricate, grupa 34 " Produse " se desfasoara pe mai multe conturi sintetice de gradul I si anume :

341 " Semifabricate "

345 " Produse finite "

Produsele se obtin si se predau la magazia de produse finite, in cursul lunii. Pentru luarea lor in evidenta se folosesc costurile planificate sau antecalculate. La sfarsitul lunii, dupa determinarea costului efectiv al productiei realizate se face compararea acestuia cu costul planificat .

Conturile din grupa 34 " Produse " au functia contabila de activ , sunt conturi de bilant si au rolul de a furniza informatii de reflectare si control gestionar, privind situatia si miscarea stocurilor de produse .

Contul 345 " Produse finite " se debiteaza cu pretul de inregistrare al produselor finite intrate in gestiune, inclusiv plusurile constatate la inventariere. Se crediteaza cu pretul de inregistrare al produselor finite iesite din gestiune spre vanzare sau spre alta destinatie . Soldul debitor reprezinta pretul de inregistrare al produselor finite existente in stoc .

Contul 341 " Seamifabricate " functioneaza dupa acelasi reguli ca si contul 345 " Produse finite ", tinand insa evidenta semifabricatelor

2.2. Evaluarea stocurilor de produse finite

La intrarea in patrimoniu , stocurile de produse finite se evalueaza la cost de productie efectiv . Costul de productie al unui bun cuprinde : costul de achizitie al materiilor prime si al materiilor consumate , celelalte cheltuieli directe de productie , precum si cota cheltuielilor indirecte de productie , determinate rational cafiind legate de fabricarea acestuia .   

Spre deosebire de intrarile de stocuri, la evaluarea iesirilor de stocuri apar insa dificultati , deoarece aceste stocuri provin din intrari diferite, ale caror preturi pot varia . Metodele utilizate in acest scop sunt diferite si conduc, fiecare, la rezultate diferite .

Se practica mai frecvent trei metode de evaluare a iesirilor de stocuri si anume :

1) Metoda FIFO (first in , first out - primul intrat , primul iesit)

Conform acestei metode , stocurile iesite se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari sau al primului lot. Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al urmatorului lot, in ordine cronologica .

Aceasta metoda prezinta dezavantajul ca, in perioada de inflatie, conduce la un profit brut mai mare si la o valoare de inventar finala mai ridicata . De aici rezulta ca inteprinderea va plati fiscului impozite mai ridicate.

2) Metoda LIFO ( last in , first out - ultimul intrat , primul iesit )

Aceasta metoda presupune evaluarea bunurilor iesite la costul de productie sau de achizitie al ultimei intrari. Stocurile iesite se considera ca apartinand ultimului lot intrat in depozit si vor fi evaluate la costul acestuia. In continuare iesirile de bunuri se considera ca apartinand lotului precedent. Prin folosirea acestei metode se ajunge la o apropiere a costurilor celor mai recente operatii la rezultatele perioadei. Metoda LIFO pezinta dezavantajul ca in perioada de inflatie duce la o diminuare a profitului net de exploatare .

3) Metoda costului mediu ponderat -CMP

Aceasta metoda presupune evaluarea bunurilor iesite la un cost mediu ponderat , stabilit astfel :

VSi + VI

CMP = ;

CSi + CI

unde : VSi - valoarea stocului initial ( a ultimului stoc ) ;

VI - valoarea intrarii ;

CSi - cantitatea din stocul initial ( ultimul stoc ) ;

CI - cantitatea intrata .

Metoda costului mediu ponderat este o metoda mai apropiata de realitate,

dar greoaie , necesitand multe calcule .

2.3. Metode utilizate in contabilitatea stocurilor

Unitatile patrimoniale pot sa-si organizeze contabilitatea stocurilor utilizand fie metoda inventarului permanent , fie metoda inventarului intermitent .

A) Metoda inventarului permanent - presupune ca in conturile de stocuri se inregistreaza toate operatiile de intrare a stocurilor ( cantitativ si valoric ) evaluate la pret de achizitie, cost de productie, pret standard (prestabilit ) sau pret de factura, dupa caz .

De asemenea se inregistreaza in conturile de stocuri fiecare iesire din stoc, atat valoric cat si cantitativ, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor .

Conform normelor contabile din tara noastra, in conditiile utilizarii inventarului permanent , unitale patrimoniale isi pot organiza contabilitatea analitica a stocurilor dupa specificul activitatii si necesittile proprii .

Se disting mai multe metode de evidenta operativa si anume :

1) Metoda operativ - contabila ( pe solduri )

In acest caz, la locul de depozitare se tine evidenta operativa a stocurilor de bunuri materiale, pe categorii, iar la contabilitate se tine evidenta valorica pe gestiuni, iar in cadrul gestiunilor si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se face lunar prin evaluarea stocurilor cantitative trasmise din fisele de magazie in registrul stocurilor .

2) Metoda cantitativ valorica ( pe fise de cont analitic )

In cazul utilizarii acestei metode, la locul de depozitare se tine evidenta pe categorii de bunuri, iar in contabilitate se tine o evidenta cantitativ valorica.

Verificarea exactitatii si concordantei inregistrarilor in evidenta depozitelor cu cele din contabilitate se face prin punctajul perioadei dintre cantitatile inregistrate in fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitic din contabilitate .

3) Metoda global - valorica

Aceasta metoda consta in tinerea evidentei numai valoric, atat la nivelul gestiunii cat si in contabilitate. Si in acest caz, periodic, se face controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii, cu cele din contabilitate .

Prezentarea detaliata a acestor metode de evidenta operativa si analitica a stocurilor se face in cadrul contabilitati de gestiune. In cazul utilizarii inventarului permanent conturilede stocuri se debiteaza, in cursul exercitiului financiar, cu intrarile de bunuri prin creditul conturilor care indica sursa de procurare a bunurilor si se crediteaza cu iesirile de stoc, aferente perioadei de gestiune respective .

La sfarsitul exercitiului financiar soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu soldurile stocurile faptice stabilite prin inventariere . Daca exista diferente ( plusuri sau minusuri la inventar ) acestea se vor regulariza , aducandu-se stocurile la nivelul lor real .

2.4. Operatii contabile privind produsele finite

In cazul utilizarii inventarului permanent , toate operatiile privind intrarea de produse finite se inregistreaza la costuri de productie efective sau la preturi standard ( prestabilite ) , in debitul contului 345 " Produse finite " si toate operatiile de iesire din gestine a produselor finite se vor inregistra in creditul contului 345 " Produse finite ", la costuri de productie efective sau standard

( prestabilite ) .

A) Inregistrarea in contabilitate a produselor finite , in cazul utilizarii costurilor de productie efective - aceasta varianta este utilizata mai rar, deoarece presupune cunoasterea costurilor de productie efective a produse lor, in timpul lunii, in momentul obtinerii lor.

Exemplu : Se obtin produse finite din productia proprie , costul de productie - 10.RON/kg .

Inregistrarea intrarii produse lor finite in gestiune se face astfel :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din productia 10 RON

stocata "

-------- ----- ------ x-------- ----- ------ ----- ----- -----

2) Vanzarea de produse finite , in cursul lunii :

pret de vanzare -15RON , T.V.A.- 19% , costul de productie efectiv al produselor vandute este de 10RON lei .

411 " Clienti " = % 17.85 RON

701 " Venituri din vanzari de 15 RON

produse finite "

4427 " T.V.A. colectat " 2.85 RON

-------- ----- ------ -x-------- ----- ------ ----- ----- ----

3) Concomitent se face descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute :

711 " Venituri din productia = 345 " Produse finite " 10 RON

stocata "

-------- ----- ------ -----x-------- ----- ------ ------------

3) Plusurile de produse finite , constatate la inventariere se inregistreaza astfel :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din productia stocata "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ ------

4) Minusurile de produse finite constatate la inventariere se inregistreaza astfel :

711 " Venituri din productia = 345 " Produse finite "

stocata "

-------- ----- ------ ----x-------- ----- ------ -----------

Daca se doreste sa se elimine influenta acestei operatii asupra rulajului contului 711 " Venituri din productia stocata " inregistrarea minusurilor de produse finite , constatate la inventariere , se poate face in rosu, astfel :

345 " Produse finite " = 711 " Venituri din productia stocata "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ -----------

5) Inregistrarea produselor finite distruse de calamitati naturale se face astfel :

671 " Cheltuieli exceptionale = 345 " Produse finite "

din operatiuni de gestiune "

-------- ----- ------ ---x-------- ----- ------ -------------

6) Produsele finite vandute prin magazinele proprii se vor transfera la marfuri si vor fi vandute ca atare . Inregistrarea se face astfel :

371 " Marfuri " = 345 " Produse finite "

-------- ----- ------ -----x-------- ----- ------

B) Inregistrarea in contabilitate a produselor finite, in cazul utilizarii preturilor prestabilite ( standard )

De regula , costurile de productie efective se determina la sfarsitul lunii ; deci pentru produsele finite obtinute in cursul lunii nu se cunoaste costul de productie efectiv in momentul obtinerii lor in procesul de productie . Ca urmare este necesara inregistrarea lor la costuri prestabilite ( standard ) .

La sfarsitul lunii se vor calcula diferentele dintre stocurile de productie efective si costurile prestabilite ( standard ) , care se vor inregistra in conturile de diferente .

3. Contabilitatea datoriilor fata de personal

Prezentarea factorului munca in documentele contabile trebuie sa reflecte rolul personalului in intreprindere. Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului (salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.

Marimea drepturilor de personal aferente muncii prestate (salariile) se stabileste prin negocieri colective sau, dupa caz, individuale intre persoanele juridice sau fizice care angajeaza (patronat) si salariati sau reprezentanti ai acestora (sindicate).

Salariul reprezinta dreptul cuvenit personalului ca plata a muncii.

Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri de acest fel, compensarile si indexarile primite ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor, avantajele in natura, diminuate cu contributia personalului pentru pensia suplimentara si la fondul de somaj si alte elemente prevazute de lege.

Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (rest de plata).

Formarea salariului net de plata (restul de plata)poate fi schematizata astfel:

Salariul brut de baza

+sporuri, indemnizatii si alte adaosuri

+compensari si indexari

+avantaje in natura (salariul in natura)

=Salariul (castigul) brut

- contributia personalului pentru pensia suplimentara

- contributia personalului la fondul de somaj

- suma neimpozabila

=Salariul brut impozabil

- impozit pe salariu, din care:

pentru acoperirea contributiei de asigurari sociale de sanatate

rest de impozit retinut

- avansuri banesti

- avantaje in natura (salariul in natura)

- retineri datorate tertilor (chirii, cumparari cu plata in rate, popriri)

- alte retineri din salariu (inclusiv partea "contributiei de asigurari sociale de sanatate", neacoperita din impozitul pe salariu)

=Salariul net de plata (rest de plata)

Conturile utilizate pentru reflectarea relatiilor ce se nasc din activitatea de exploatare intre unitate si personalul angajat sunt:

421 "Personal - salarii datorate"

426 "Drepturi de personal neridicate"

427 "Retineri din salarii datorate tertilor"

428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul"

Contul 421 "Personal - salarii datorate" tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.

Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.

In creditul contului 421 "Personal - salarii datorate" se inregistreaza salariile si alte drepturi cuvenite personalului iar in debitul contului 421 "Personal - salarii datorate" se inregistreaza:

retineri din salarii reprezentand avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru asigurari sociale, contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate unitatii (425, 427, 428, 431, 437, 444);

Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate.

Alaturi de salarii, in anumite situatii, personalul unitatilor mai beneficiaza de diverse ajutoare sociale, ca de exemplu: ajutoare de boala, concedii de maternitate, concedii pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoare pentru procurarea de proteze medicale, ajutoare in caz de deces a unui membru de familie sau chiar a salariatului.

Drepturile de personal neridicate in termen de 3 zile se inregistreaza intr-un cont distinct, si anume in contul 426 "Drepturi de personal neridicate". Sumele raman inregistrate in acest cont pana la achitarea lor celor in drept sau, in caz contrar, pana la prescrierea acestor drepturi.

Daca la inchiderea exercitiului se constata ca exista obligatii fata de personalul unitatii si pentru care nu s-au intocmit state de plata, dar care trebuie inregistrate la cheltuielile exercitiului curent, se utilizeaza contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul".

Contul 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" este un cont bifunctional.

Operatiile privind salariile sunt:

a) Acordarea avansurilor:

- apare creanta fata de angajati pentru sumele acordate sub forma de avansuri la salarii, contul 425 "Avansuri acordate personalului", cont de activ, se debiteaza;

- scad lichiditatile, conturile corespunzatoare (531 "Casa", sau 512 "Conturi curente la banci", conturi de activ, se crediteaza.

425 Avansuri acordate personalului" = 531 "Casa" sau

512 "Conturi curente la banci"

b) Inregistrarea salariilor

- cresc cheltuielile cu salariile la calculul acestora odata cu aparitia datoriei fata de personal, contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se debiteaza ;

- creste datoria intreprinderii fata de salariati privind plata salariilor contul de pasiv 421 "Personal salarii datorate" se crediteaza cu valoarea salariilor datorate ;

641 "Cheltuieli cu sal. personalului" = 421 "Personal salarii datorate"

c) Inregistrarea datoriilor fata de fondul asigurarilor sociale datorate de angajator :

- cresc cheltuielile unitatii cu asigurarile si protectia sociala contul 6451 " Contributia unitatii la asigurarile sociale" se debiteaza;

- cresc datoriile unitatii fata de fondul asigurarilor sociale, contul de pasiv 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale" se crediteaza

6451 "Contributia unitatii = 4311"Contributia unitatii la asigurarile

la asigurarile sociale"    sociale"

d) Inregistrarea datoriilor fata de fondul de somaj datorate de angajator :

- cresc cheltuielile unitatii cu asigurarile si protectia sociala contul 6452 " Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj" se debiteaza;

- cresc datoriile unitatii fata de fondul de somaj, contul de pasiv 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj" se crediteaza

6452 "Contributia unitatii = 4371 "Contributia unitatii

de la fondul de somaj"    la fondul somaj"

e) Inregistrarea datoriilor fata de fondul de asigurari speciale de sanatate datorate de angajator:

- cresc cheltuielile unitatii cu asigurarile si protectia sociala contul 6453 " Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" se debiteaza;

- cresc datoriile unitatii fata de fondul asigurarilor sociale de sanatate contul de pasiv 4313 " Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" se crediteaza

6453 " Contributia angajatorului pentru = 4313 " Contributia

asigurarile sociale de sanatate" angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"

f) Inregistrarea retinerilor din salarii

- scade datoria fata de salariati privind salariile, contul de pasiv 421 "Personal salarii datorate" se debiteaza;

- cresc datoriile fata de Buget privind impozitul pe salarii datorat, contul de pasiv 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se crediteaza, datoriile fata de fondul asigurarilor sociale, contul de pasiv 4312 "Contributia salariatilor la asigurarile sociale" se crediteaza datoriile fata de fondul de somaj, contul de pasiv 4372 "Contributia salariatilor la fondul de somaj" se crediteaza, datoriile fata de fondul asigurarilor sociale de sanatate, contul de pasiv 4314 "Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate" se crediteaza

421 "Personal salarii datorate" = 444 " Impozitul pe venituri de natura salariilor"

4312 " Contributia sal. la asigurarile sociale"

4372 " Contributia sal. la fondul de somaj"

4314 "Contributia angaj. la asigurarile

sociale de sanatate"

g) Plata salariilor

- scade datoria fata de personal, contul de pasiv 421 "Personal salarii datorate" se debiteaza cu salariile platite;

- scad lichiditatile, conturile corespunzatoare (531 "Casa", sau 512 "Conturi curente la banci", conturi de activ se crediteaza.

421 "Personal salarii datorate" = 531 "Casa" sau

512 "Conturi curente la banci"

4. Contabilitatea mijloacelor fixe

Mijloacele fixe - sunt bunuri reprezentate de echipamente si utilaje aflate in sfera productiei, a comercializarii si prestatiilor de servicii, care au o durata indelungata de functionare, participa la mai multe cicluri de fabricatie sau comercializare, a caror valoare se transmite treptat sub forma amortizarii, asupra cheltuielilor fiecarui exercitiu. Ele nu se incorporeaza sub aspect material in structura produselor, lucrarilor executate, pastrandu-si forma initiala.

Sunt considerate mijloace fixe conform legislatiei, obiectul singular sau complexul de obiectul care indeplineste cumulativ unrmatoarele conditii:

- are valoare nominala mai mare decat limita stabilita de lege;

- are o durata normala de utilizare mai mare de un an;

Pentru obiectele care se folosesc in loturi, seturi sau formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.

La organizarea contabilitatii mijloacelor fixe trebuie avute in vederea urmatoarelor obiective:

- cunoasterea valorii mijloacelor fixe la intrarea in patrimoniu, la inventariere si la incheierea exercitiului, la nivelul unitatii si pe categorii de mijloace fixe, cu scopul de a pune la dispozitia conducerii in orice moment date privind:

valoarea de intrare a mijloacelor fixe existente, modificarile intervenite in structura lor de la o perioada la alta, valoarea actuala stabilita la inventariere, valoarea neta reflectata in bilant etc.

-evidenta permanenta a existentei si miscarii mijloacelor fixe in vederea asigurarii controlului gestionar a lor, ceea ce presupune reflectarea corecta, completa si la timp a existentei si miscarii mijloaclor fixe pe categorii, locuri de folosinta si responsabili;

- furnizarea datelor necesare calculului exact al amortizarii mijloacelor fixe si a provizioanelor pentru deprecierea reversibila a acestora si includerea lor in cheltuielile exercitiului in vederea determinarii rezultatului exercitiului;

- controlul asupra utilizarii rationale si cu randament inalt a mijloacelor fixe urmarind determinarea corecta a capacitatilor de productie, realizarea unor indici eficienti de utilizare intensiva si extensiva a acestora.

La organizarea contabilitatii mijloacelor fixe, pe langa factorii generali, este necesar sa fie luati in calcul si factorii specifici, cum sunt:

- sistemul de amortizare adoptat necesita organizarea contabilitatii astfel incat sa asigure datele necesare calcularii corecte a acesteie;

- pozitia mijloacelor fixe existente fata de patrimoniul unitatii patrimoniale influenteaza modul de organizare a contabilitatii. Astfel, in mod distinct se evidentiaza in contabilitate, mijloacele fixe proprii, concesionate, inchiriate, etc. si amortizarea aferenta lor.

4.1 Organizarea contabilitatii mijloacelor fixe

Activitatea de organizare a contabilitatii mijloacelor fixe cuprinde un complex de operatii prin care se stabilesc procedurile si mijloacele de conducere a acestora si anume:

- clasificarea si codificarea mijloacelor fixe;

- stabilirea unitatii de evidenta si a modului de evaluare;

- elaborarea nomenclatorului documentelor primare si organizarea evidentei operative a mijloacelor fixe;

- organizarea contabilitatii analitice;

- organizarea contabilitatii sintetice

4.2. Clasificarea si codificarea mijloacelor fixe

Clasificarea rationala a mijloacelor fixe da posibilitatea ordonarii si studierii multitudinii si diversitatii lor. Ea asigura evidentierea corecta a tuturor aspectelor tehnico economice privind existenta, utilizarea si deprecierea acestora.

Mijloacele fixe se pot clasifica dupa mai multe criterii, fiecare avandu-si ratiunile sale:

din punct de vedere al domeniului in care se utilizeaza, mijloacele fixe se clasifica in:

o        mijloace fixe de productie, care participa direct sau indirect la procesul de productie sau exploatare

o        mijloace fixe de comercializare

o        mijloace fixe utilizate pentru scopuri sociale.

- dupa structura, respectiv natura particularitatii tehnico-constructive, mijloacele fixe se grupeaza in opt categorii:

- Cladiri (productive sau neproductive)

- Constructii speciale (mine, sonde, cai ferate)

- Masini, utilaje, instalatii de lucru (masini si instalatii ce actioneaza direct asupra materiilor prime si modofica insusirile acestora: stringuri, freze)

- Aparate si instalatii de masura, control si reglare (ampermetre, barometre, voltmetre)

- Mijloace de transport

- Animale de munca

- Plantatii

- Unelte, inventar gospodaresc si alte mijloace fixe

Aceasta clasificare sta la baza delimitarii mijloacelor fixe ca obiecte de evidenta, la elaborarea catalogului duratelor de serviciu normale si a normelor de amortizare. Clasificarea este conceputa in trepte, aplicand sistemul zecimal de codificare. Astfel, prima treapta grupeaza mijloacele fixe in cele opt categorii prezentate, a doua treapta sintetizeaza in cadrul fiecarei categorii mijloacele fixe dupa ramura de activitate, structura constructiva sau dupa destinatia functionala. Treptele 3-8 dezvolta gruparea in functie de caracteristicile tehnico-productive, incat pe ultima treapta se regasesc mijloacele fixe omogene din punct de vedere al destinatiei si al duratelor medii de serviciu. Din cifrele treptelor se formeaza codul fiecarui mijloc fix.

Clasificarea prezinta importanta in evidenta miscarii si deprecierii mijloacelor fixe care se stabileste pe categorii de mijloace fixe.

Dupa apartenenta lor, mijloacele fixe se impart in:

- mijloace fixe proprietate a unitatii patrimoniale, inscrise in inventarul acesteia si care fac parte din patrimoniul ei, valoarea lor fiind oglindita in bilant

- mijloace fixe in folosinta temporara: inchiriere, loctie de gestiune, concesiune pentru care evidenta se organizeaza separat de cele proprii.

4.3. Unitatea de evidenta si evaluarea mijloacelor fixe

Prin mijloc fix, ca obiect de evidenta, se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte, cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate o functie distincta. Obiectul de evidenta se caracterizeaza prin desavarsirea constructiei, indivizibilitatea partilor componente, folosirea independenta, izolarea in spatiu sau posibilitatea delimitarii de alte elemente de evidenta.

La evaluarea mjloacelor fixe, ca si altor active, se disting trei momente:

- evaluarea la intrarea, respectiv iesirea din patrimoniu;

- la inventariere;

- la inchiderea exercitiului

Mijloacele fixe, la intrarea in patrimoniu se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, prin care se intelege:

a) costul de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros, puse in functiune ca atare. Aceasta cuprinde pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport, aprovizionare, instalare si probele tehnologice pana la punerea in functiune;

b) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de catre unitatile patrimoniale include valoarea materialelor consumate, costurile salariale directe si o cota rationala a cheltuielilor indirecte legate de fabrictia acestora.

c) valoarea de aport acceptata de parti, pentru mijloacele fixe intrate in ptrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii, etc. conform contractelor de asociere si a statutului;

d) valoarea actuala estimata la scrierea lor in activ, tinand seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare sau apropiate, pentru mijloacele fixe obtinute cu titlu gratuit.

e) valoarea rezultata ca urmare a reevaluarii a mijloacelor fixe in baza unei dispozitii legale expuse.

Reevaluarea mijloacelor fixe consta in operatia de stabilire a valorii actuale a fiecarui mijloc existent in patrimoniu in functie de utilitatea, pretul si gradul de uzura al acestora. In acest caz, valoarea de intrare se modifica fiind inlocuita cu valoarea lor actuala.

La iesirea din patrimoniu a imobilizarilor acestea se evalueaza la valoarea contabila.

Bunurile de natura imobilizarilor se evalueaza la inventariere individual fiecare obiect de evidenta la valoarea actuala sau de utilitate, stabilita in functie de utilitatea bunului pentru intreprindere si pretul pietei.

Valorile de inventar pentru imobilizarile corporale si necorporale trebuie sa tina seama de amortizarea lor in sensul scaderii acesteia din valoarea de intrare. Deci, ea reprezinta valoarea neta contabila rezultata din planul de amortizare, cu exceptia cazurilor cand valoarea actuala este inferioara valorii nete contabile.

La incheierea exercitiului, imobilizarile se evalueaza si reflecta in bilant la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii, procedandu-se in felul urmator:

- diferentele cantitative constante in plus sau in minus intre situatia scriptica din contabilitate si situatia faptica de pe teren se inregistreaza in contabilitatea pentru punerea de acord a acesteia cu realitatea;

- diferentele rezultate din compararea valorii de intrare si valoarea de inventar potrivit principilului prudentei sunt tratate astfel:

- daca o valoare de inventar a imobilizarilor este mai mare decat valoarea de intrare, plusul de valoare nu se inregistreaza in contabilitate, ele mentionandu-se la valoarea de intarare fiind o majorare incerta;

- diferentele constante in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare a imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii, in cazul in care deprecierea ireversibila sau prin provizioane cand deprecierea este reversibila;

Rezulta ca activele imobilizate raman inregistrate in contabilitatea curenta la valoarea lor de intrare.

4.4. Organizarea documentatiei primare si a evidentei operative a mijloacelor fixe

Organizarea rationala a evidentei operative si contabilitatii mijloacelor fixe in cadrul fiecarei unitati patrimoniale are la baza nomenclatorul si circuitul documentelor primare, conceput astfel incat sa permita consemnarea completa si la timp a tuturor operatiunilor privind miscarea mijloacelor fixe.

Intrarea mijloacelor fixe in gestiune poate avea loc prin achizitionarea cu titlu oneros, aport in natura de la asociati la constituirea capitalului social, din poductie proprie, donatii sau plusuri de inventar, iar in folosinta temporara prin concesiunea locatiei de gestiune si inchiriere.

Indiferent de modul de intrare in gestiune, pe baza documentelor justificative ce evidentiaza caile de intrare a imobilizarilor se face receptia mijlocului fix consemnata in Procesul-verbal de receptie, care cuprinde date privind denumirea mijlocului fix,categoria in care se incadreaza, valoarea de intrare, durata de functionare in ani etc.

Procesul verbal de receptie se emite pe baza documentelor justificative ce difera in functie de caile de intrare in gesiune si anume:

- intrarea prin cumparare cu titlu oneros este consemnata in factura intocmita de furnizor , avizul de insotire a marfii si contractul de vanzare-cumparare;

- aportul in natura de la asociati si actionari la constituirea capitalului social este reliefat in contractul de societatea si documentele de experiza tehnica ce evidentiaza caracteristicile mijloacelor fixe, valoarea estimata, gradul de uzura.

- valoarea si caracteristicile imobilizarilor din productie proprie sunt reflectate in proiectele si devizele lurarilor, fisa de cont analitic pentru costuri efective.

Intrarea imobilizarilor prin concesionare, locatia de gestiune, inchiriere se oglindeste in Procesul-verbal de predare-primire, ce are la baza contractul de concesiune, locatie de gestiune sau inchiriere .

Miscarea mijloacelor fixe de la sectie la alta, de la serviciu la altul, in cadrul aceluiasi unitati se consemneaza in Bonul de miscare a mijloacelor fixe. Acesta serveste la justificarea predarii-primirii mijlocului fix intre doua de pastrare insotindu-l in timpul transportului si la inregistrarea lui in evidenta operativa si in contabilitatea analitica.

Mijloacele fixe pot iesi definitiv din gestiune prin casare, vanzare, donatie, iar temporar prin concesiune, loctie de gestiune si inchiriere.

Casarea , adica scoaterea definitiva din functiune a mijloacelor fixe prin demontare, daramare, este consemnata in urmatoarele documente:

- specificatia privind mijloacele fixe propuse pentru scoterea din functiune intocmita de sectiile, laboratoarele sau serviciile care propun casarea prin care acesta se motiveaza.

- procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, de declasare a unor bunuri materiale elaborat de catre comisia de casare . Acesta reprezinta documentul prin care se constata indeplinirea conditiilor de casare, de aprobare si executare a ei, de consemnare a materialelor rezultate din casare si ca document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate.

Pentru a stabili existenta efectiva a mijloacelor pe locuri de folosinta si pe responsabili, folosirea judicioasa si intergritatea acestora, se utilizeaza Lista de inventariere si de evidenta a mijloacelor fixe . Ea serveste si la inventarierea mijloacelor fixe si a consemnarii rezultatelor ei, fara a fi necesara intocmirea altor documente.

Formularul se completeaza la inceputul anului de catre compartimentul contabil financiar, pe categorii de mijloace fixe, pe baza datelor din contabilitatea analitica a mijloacelor fixe si se preda responsabililor pe locuri de folosinta. Acestia vor opera in lista, in cursul anului toate miscarile intervenite pe baza documentelor de miscare: bon de miscare, proces verbal de receptie, de casare etc. La finele anului, formularul este predat comisiei de inventariere, care va inscrie datele privind inventarierea si rezultatele ei. Dupa inventariere, formularul se retine la contabilitate, pe baza lui intocmindu-se un nou formular pentru anul urmator.

4.5. Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe

Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe trebuie astfel organizata incat sa asigure individualizarea fiecarui mijloc fixe, cunoasterea existentei si miscarii pe locuri de folosinta si a gradului de depreciere pe structura categoriilor de mijloce fixe. De aceea, ea se organizeaza pe locuri de folosinta, pe categorii de mijloace fixe si in cadrul acestora pe obiecte de evidenta.

Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se poate tine fie folosind Registrul numerelor de inventar si Fisa mijlocului fix, fie utilizand Registrul pentru evidenta mijloacelor fixe.

Unitatile patrimoniale dispun de mijloace fixe numeroase, care se deosebesc intre ele din punct de vedere al constructiei, insusirilor tehnice, destinatiei, gradului de depreciere etc. De aceea, pentru identificarea cu usurinta a mijloc fix si pentru a asigura controlul lor indiferent de locul de folosinta, se atribuie fiecarui obiect de evidenta un numar de inventar, care se trece in toate documentele ce privesc mijlocul fix respectiv. Acesta se realizeaza cu ajutorul Registrul numerelor de inventar, in care se inscrie denumirea fiecarui mjloc fix intrat, carateristicile de identificare si numarul de inventar ce i se atribuie, in ordinea succesiva a numerelor. Pentru fiecare categorie de mijloace fixe se atribuie o anumita serie de numere, in vederea intercalarii ulterioare a unui mijloc fix intrat. Numerele de inventar ale mijloacelor fixe scoase din functiune sau vandute nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate ulterior, ci ele raman libere pana la o noua renumerotare.

Dupa inscrierea mijlocului fix intrat in Registrul numerelor de inventar se completeaza Fisa mijlocului fix care cuprinde date privind denumirea, numarul de inventar, codul de clasificare, valorea de intrare, durata de serviciu normala, norma de amortizare, data punerii in functiune, amortizarea calculata, etc. Fisele mijloacelor fixe se pastreaza in cartoteci, pe categorii de mijloace fixe, in ordinea codurilor si pe locuri de folosinta.

Registrul pentru contabilitatea analitica a mijloacelor fixe utilizat la unitatile mici se completeaza de catre contabilitate si cuprinde aceleasi date ca si fisa mijlocului fix, servind si la stabilirea numerelor de inventar in scopul identificarii mijloacelor fixe.

BIBLIOGRAFIE

1. Ministerul Finantelor - Sistemul Contabil al Agentilor Economici, Tipografia FED, Bucuresti, 1994

2. Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 48/14 ianuarie 2005

3. Ordonanta de Urgenta nr. 138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1281/30 decembrie 2004

O.M.F.P. nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Monitorul Oficial nr. 1080/30 noiembrie 2005, ordin care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2990
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved