Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


contabilitate

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai mic

CAP. I PREZENTAREA ENTITATII ECONOMICE SUB ASPECTUL

ACTIVITATILOR DESFASURATE

Societatea EKAPP SRL a fost infiintata in baza legii 31/1990, republicata, in data de 04.03.2003, ca societate cu raspundere limitata. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J16/96/2003. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare RO15165210 .

In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in Craiova .

Actul constitutiv al societatii EKAPP SRL cuprinde:

A)FORMA JURIDICA :

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere limitata.

B)DENUMIREA SOCIETATII :

Numele dat este:EKAPP

SEDIUL SOCIAL:

Sediul social se stabileste in Mun. CRAIOVA, str. BRAZDA lui NOVAC, Nr. 32.

C) DURATA SOCIETATII :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

D)OBIECTUL SOCIETATII :

Activitatea principala a socitatii este:

3101-Fabricatie mobila pentru birouri si magazine.

Din anul 2009 are ca alte activitati comertul cu ridicata si cu amanuntul si transportul de marfuri.

E)CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul subscris si varsat este de 240 lei .

F)ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :

Societatea este administrata si reprezentata ,pe durata nelimitata, de o persoana fizica, cetatean roman.

Managementul societatii este asigurat de administratorul unic.

G)FORTA DE MUNCA:

Societatea are angajat personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent 22 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

H)DIZOLVAREA SI LICHIDAREA :

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND

CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA

SOCIETATILOR COMERCIALE

Pentru constituirea societatii comerciale s-au folosit urmatoarele documente:

Cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare

Copie autorizatie emisa de Administratia Finantelor Publice

Act doveditor sediu, respectiv contract de vanzare -cumparare

Declaratie pe proprie raspundere data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de comercianti - original

Actul constitutiv al societatii redactat la notariat

Copii dupa actele de identitate al asociatilor, actele privind activitatea comerciala anterioara, actele de studiu

Declaratie pe proprie raspundere cu privire de averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia - original

Dovada depunerii capitalului social -foaie de varsamant

Specimenul de semnatura depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui document tip in fata judecatorului delegat.

Dosarul pentru inmatriculare a fost depus la Camera de Comert Dolj.

Societatea a dobandit calitatea de comerciant odata cu inmatricularea la Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial.

Functionarea societatii comerciale

Societatea functioneaza ca o societate cu raspundere limitata

Este persoana juridica romana , cu capital privat.

Capitalul societatii subscris si varsat este de 240 lei .

Asociatul unic al societatii este persoana fizica de origine romana, cetatean roman.

ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA

A UNITATII

Contabilitatea in cadrul SC Ekapp se tine in compartiment distinct, cu personal angajat cu pregatire de specialitate. Organizarea si tinerea contabilitatii ii revine directorului economic ce coordoneaza activitatea economic in cadrul societatii si dispune de lichiditatile societatii.

Pentru tinerea contabilitatii se foloseste un program computerizat autorizat. Se elaboreaza lunar statele de plata, se tine evidenta personalului, a materialelor, a facturilor pe clienti si furnizori etc. programul are mai multe module: salarii, productie, comert, gestiune, trezorerie etc. functioneaza in forma pe jurnale, inregistrandu-se toate documentele primare si actele justificative, la data care au fost emise, in fiecare jurnal auxiliar in parte:

jurnal de cumparari- facturi de cumparari

jurnal de vanzari- facturi de vanzari

registrul de casa

jurnalul de banca

jurnal de operatiuni diverse

balanta de verificare

Diagrama organizatorica este schema care reglementeaza cooperarea si controlul firmei, sarcini , responsabilitati, autoritate etc.

Organigrama organizatorica si functionala a unitatii

Organigrama compartimentului financiar-contabilitate

REGISTRELE DE CONTABILITATE

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate pe registre contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate si numerotate.

Principalele registre ce se folosesc obligatoriu in contabilitate sunt:

Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile, in mod cronologic operatiunile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in societate. In cadrul SC Ekapp SRL acest registru este emis de programul de contabilitate Petrescu pe baza inregistrarii zilnice. Se listeaza la sfarsitul fiecarei luni, iar registrele se inscriu in registrul jurnal- formular tipizat snuruit si inregistrat la Administratia Finantelor Publice Dolj la data infiintarii societatii.

Registrul Cartea-mare este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar inregistrarile efectuate in registru jurnal stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldurile initiale, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale.

Forma folosita drept registru Carte-mare de firma SC EKAPP SRL este cea de fise de cont pentru operatii diverse si este emisa de programul de contabilitate. Se listeaza si se arhiveaza odata pe an la sfarsitul anului.

Registrul inventar este un document contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate. Elementele patrimoniale inscrise in registrul inventar au la baza listele de inventariere si recapitulatia inventarului. Acest registru in cadrul firmei SC EKAPP SRL se completeaza o data pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune.

Registru general de evidenta a salariatilor - se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta pe toate paginile stampila ITM. Se completeaza in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.In cazul firmei SC EKAPP SRL Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul angajatorului.

Registrul unic de control are ca scop evidenta tuturor controalelor desfasurate la societate de organele de control. SC Ekapp SRL are doua registre de control unul aflat la sediul societatii si celalalt la punctul de lucru.

Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor ce au stat la baza determinarii profitului impozabil si a calcularii impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Informatiile cuprinse in registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiile fiscale si cu datele privind impozitului pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Se pastreaza la sediul societatii SC EKAPP SRL in cadrul serviciului financiar-contabilitate unde se fac inregistrari in acesta.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din societate, in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar, in ordine cronologica, pe baza documentelor primare. Este intocmit de serviciul financiar-contabilitate, pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe. Se intocmeste de serviciul financiar-contabilitate, intr-un exemplar , pentru fiecare mijloc fix.

Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca:

Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosiinta ale unitatii

Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transferului de la o sectie la alta

Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosiinta si in contabilitate. Circula la persoana care aproba miscarea mijlocului fix pentu semnare de primire de primitor, la serviciul financiar-contabilitate pentru inregistrarea mijlocului fix

Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice si pentru cladirile ai constructiile speciale care deservesc procese tehnologice, considerandu-se puse in functtune la terminarea probelor tehnologice. Se intocmeste de secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului, in prezenta membrilor comisiei formata din presedinte, consultant, asistent la receptie.

Procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix serveste ca:

Document de constatare a indeplinirii conditiilor scoaterii din functtiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz

Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe

Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA

CONTABILITATII MATERIALELOR

NIR-ul serveste ca:

Document pentru receptia bunurilor aprovizionate

Document justificativ pentru incarcare in gestiune

Act ca proba in litigiile cu carausii si furnizorii pentru diferentele constatate la receptie

Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune pentru incarcare in gestiune a bunurilor materiale receptionate, la compartimentul financiar- contabilitate, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate, precum si pentru inregistrarea in contabilitatea analitica si sintetica atasata la documentele de livrare - factura sau avizul de insotire a marfii. Se arhiveaza la serviciul financiar-contabilitate.

Bonul de consum serveste ca:

Document de eliberare din magazine pentru consum a materialelor

Document justificativ de scadere din gestiune

Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, eliberarii materialelor pentru consum.

Circula la:

Persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate

Magazia de material, pentru eliberarea cantitatilor prevazute de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele

La compartimentul financiar contabil, pentru efectuarea inregistrarii in contabilitatea sintetica si analitica.

Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.

Aviz de insotire a marfii - formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca:

document de insotire a marfii

document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale

dispozitie de transfer al valorilor material de la o gestiune la alta

document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unitati in cadrul transferului.

Circula la:

furnizor

delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire

compartimentul financiar-contabil, atasat la factura.

comparator

magazine, pentru incarcarea in gestiune a produselor, marfurilor, altor materiale primate, dupa efectuarea receptiei

compartimentul financiar -contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica.

Dispozitia de livrare serveste ca:

- document pentru eliberarea din magazine a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale

- document justificativ de scadere din gestiunea, magazia predatoare

-document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale

Circula la magazie pentru eliberarea produselor, marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de gestionarul predator pentru cantitatile livrate.

Se arhiveaza la magazie -1 exemplar si la departamentul vanzari -1 exemplar

Fisa de magazie serveste ca:

-document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale

-sursa de informatii pentru controlul operativ, curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar coloanele privitoare la intrari, iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de material ordonate pe grupe, subgrupe sau in ordine alfabetica.

Inregistrarile in fisele de magazine se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII

MIJLOACELOR BANESTI

Foaia de varsamant - formular tipizat specific fiecarei banci cu ajutorul careia se depun banii la banca. Se intocmeste in doua exemplare, unul insoteste banii la banca, iar celalalt ramane la registru de casa.

CEC-ul de numerar- este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentu efectuarea diferitelor plati. Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directului economic si stampila unitatii) se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

Dispozitia de plata/incasare -este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui referat semnat de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli. Se inregistreaza intr-un registru de numere cu evidenta avansurilor de trezorerie si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de directorul economic. In baza documentului intocmit casiera plateste sumele de bani pentru dispozitia de plata sau elibereaza chitanta pentru sumele incasate. Acestea raman la registru de casa ca documente justificative.

Chitanta

Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sumele de bani si se stampileaza cu stampila casieriei. Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori cand chitanta este emisa de furnizor.

Statele de plata - pentru plata drepturilor salariale

Monetarul - este actul cu care magazinul depune banii la sfarsitul fiecarei zile -incasati pe baza bonului fiscal la vanzarile cu amanuntul.

Registrul de casa in lei si valuta- formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice. Se intocmeste zilnic in doua exemplare, unul ramane la casierie, iar celalalt se arhiveaza la compartimentul financiar contabilitate unde se opereaza inregistrarile in evidenta contabila.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA

CONTABILITATII DREPTURILOR SALARIALE

Stat de salarii lichidare -sub forma de fluturas- se semneaza de persoana care il intocmeste si de directorul economic si se arhiveaza 50 de ani. Un exemplar se distribuie salariatilor.

Lista de avans chenzinal -sub forma de fluturas - se semneaza de persoana care l-a intocmit si directorul economic si se arhiveaza 50 ani.

Stat de salarii cu toate datele conform legii. Se semneaza de persoana care l-a intocmit si directorul economic si se arhiveaza 50 ani.

Stat concedii de odihna- se semneaza de persoana care il intocmeste si directorul economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.

Fisa individuala - este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile. Pentru fiecare salariat se intocmeste o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului

Fisa fiscala se genereaza la sfarsitul fiecarui an sau in momentul lichidarii.

Se listeaza si arhiveaza la sfarsitul fiecarui an.

Ordin de deplasare (delegatie) - serveste ca:

dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea

document pentru decontarea cheltuielilor de titularul de avans

document pentru stabilirea diferentelor de primit sau restituit de titularul de avans

document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea intr-un exemplar, se semneaza de seful departamentului si directorul economic cand se ia avans

Se mai intocmesc urmatoarele declaratii:

-declaratia pentru somaj

declaratia pentru sanatate

-declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii

-declaratia pentru asigurarile sociale

-declaratia privind comisionul datorat la ITM

-declaratia cu obligatiile la bugetul consolidate.

-

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND

ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR SI VENITURILOR

Jurnalul de vanzari este un formular tipizat fara regim special si serveste ca:

jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori material sau a prestarilor se servicii

document de stabilire lunara a TVA

document de control a unor operatiuni de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste intr-un exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA. Se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzari zilnic de la casele de marcat. Circula la serviciul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi. Se arhiveaza la serviciul financiar si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

Jurnalul de cumparari este un formular tipizat fara regim special si serveste ca:

jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor se servicii

document de stabilire lunara a TVA

document de control a unor operatiuni de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste intr-un exemplar in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA. Se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori. Circula la serviciul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi. Se arhiveaza la serviciul financiar si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.

Factura (furnizor/client) este formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie executat pe hartie autocopiativa securizata. Serveste ca:

Document de baza caruia i se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor, a lucrarilor executate si a serviciilor prestate

Document de insotire a marfii pe timpul transportului

Document de incarcare in gestiunea primitorului

Document de justificare in contabilitatea furnizorului si cumparatorului

Facturile sunt intocmite in cadrul departamentului vanzari in trei exemplare: albastru la client, rosu la financiar contabilitate si verde la gestiunea care l-a emis. Se arhiveaza astfel exemplarul 1 la furnizor, al 2 exemplar la financiar-contabilitate,al treilea exemplar la departamentul vanzare.

Cand nu se poate intocmi facturi in momentul livrarii produselor si marfurilor, acestea sunt insotite de avizul de insotire a marfii. In acest caz factura trebuie emisa in termen de cinci zile lucratoare de la data livrarii fara a depasi sfarsitul lunii in care a avut loc livrarea.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA

CONTABILITATII GENERALE

Balanta de verificare - se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati.

Este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor directorul economic.

Serveste la:

verificarea exactitatii inregistrarilor

controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica

intocmirea situatiilor financiare.

Nu circula, fiind element de sinteza. Se arhiveaza la serviciul financiar-contabil.

G. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA

INVENTARIERII PATRIMONIULUI

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii, care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata exactitatea cantitativa si valorica sau numai valorica dupa caz a elementelor de activ si pasiv aflate in patrimonial unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Documentele care se emit sunt:

Decizia de inventariere emisa de directorul economic cu acordul scris al conducerii. Se emite o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in caz de schimbare a gestionarului si de cate ori este nevoie.

Declaratia de inventar este declaratia scrisa a gestionarului care o prezinta comisiei de inventariere. Se intocmeste intr-un exemplar de gestionar.

Lista de inventariere serveste ca:

Document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunea unitatii.

Document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri.

Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minusurilor.

Document pentru intocmirea registrului jurnal.

Document centralizator a operatiilor de inventariere.

Se listeaza din programul de contabilitate fara cantitati, doar cu denumirea. Se completeaza cu numarul de bucati gasite in timpul inventarului faptic in gestiune si la sfarsit se completeaza plusurile si minusurile. La sfarsit sunt semnate pe fiecare fila de gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Declaratia de inventar si Procesul-verbal intocmit de comisia de inventariere, se predau la serviciul financiar-contabil pentru inregistrare si arhivare.

Decizia de impunere serveste ca:

Document de imputare a valorii pagubei produse de persoana incadrata in munca

Titlu executoriu in momentul comunicarii

Se intocmeste in trei exemplare de serviciul personal pe baza documentatiei intocmite de directorul economic- un exemplar pentru serviciul financiar-contabil, unul pentru salariat, unul ramane la dosarul personal al salariatului.

Angajamentul de plata - serveste ca:

Angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba aduse societatii

Titlu executoriu pentru executare silita.

Se intocmeste intr-un exemplar de persoana care isi ia angajamentul si se arhiveaza la serviciul financiar-contabil.

Registru inventar se completeaza odata pe an avand la baza listele de inventariere in fiecare gestiune.

I.       GESTIONAREA, FOLOSIREA SI EVIDENTA

FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL

In cadrul SC Ekapp SRL evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o fisa de magazie a formularelor cu regim special, de gestionarea carora raspunde directorul economic. Nu se elibereaza din gestiune formulare pana nu se prezinta directorului economic un raport in care se consemneaza formuralele folosite anterior.

J. SITUATIILE FINANCIARE

Situatiile financiare in cadrul SC Ekapp SRL se intocmesc de catre directorul economic si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

SC Ekapp SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Situatiile financiare anuale se compun din:

Bilant contabil

Cont de profit si pierdere

Situatia modificarii capitalurilor proprii

Situatia fluxului de trezorerie

Politici contabile

Note explicative.

Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditorii

financiari, persoane fizice autorizate. Se depun la DGFP Dolj in termen de 150 zile de la data incheierii exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani.

CAP. II CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

CONTURILE DE IMOBILIZARI

Din conturile de imobilizari fac parte:

v     20 Imobilizari necorporale

Contul 201 Cheltuieli de constituire

Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare

Contul 205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

Contul 207 Fond comercial

Contul 208 Alte imobilizari necorporale

Acestea sunt conturi de activ. Isi incep functiunea prin a se debita cu valoarea imobilizarilor necorporale achizitionate aferente fiecarui cont si se crediteaza cu valoarea imobilizarilor iesite din patrimoniu.

Se inregistreaza cheltuieli de constituire de 520 lei care se platesc prin casa

Se achizitioneaza un program de calculator in valoare de 1000 lei

Se amortizeaza imobilizarile

Se scot din functiune

280 = 201 520

280 = 208 1.000

v     21 Imobilizari corporale

Contul 211 Terenuri si amenajari de terenuri

Contul 212 Constructii

Contul 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Contul 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Acestea sunt conturi de activ. Isi incep functiunea prin a se debita cu valoarea imobilizarilor corporale intrate in patrimoniu si se crediteaza pe masura ce acestea ies din patrimoniu.

In luna august se achizitioneaza un teren de 11.000 lei, o cladire de 150.000 lei, instalatii tehnice de 10.000 lei, un mijloc de transport de 16.000 lei si mobilier de birou de 6.000 lei

2131 = 404 10.000

2133 = 404 16.000

Se scoate din functiune o masina care are valoarea de inventar de 16.000 lei pentru care s-au amortizat 10.000

658 6.000

v     23 Imobilizari in curs

Contul 231 Imobilizari corporale in curs

Contul 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Contul 233 Imobilizari necorporale in curs

Contul 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

Se achizitioneaza material pentru constructia unei cladiri de 12.000 lei si de 8.000 pentru imobilizari necorporale

Receptia cladirii si a imobilizarilor necorporale

Se acorda avans pentru achizitionarea imobilizari corporale de 5.500 lei

Si de 6.000 lei pentru imobilizari necorporale

232 = 401 5.500

234 = 401 6.000

Se primesc imobilizarile

Sunt conturi de activ si isi incep functiunea prin a se debita cu valoarea acestora intrate in patrimoniu si se crediteaza pe masura iesirii lor.

v     26 Imobilizari financiare

Contul 261 Titluri de participare detinute la filialele din cadrul grupului

Contul 262 Titluri de participare detinute la societati din afara grupului

Contul 263 Imobilizari financiare sub forma de interese de participare

Contul 265 Alte titluri imobilizate

Contul 267 Creante imobilizate

Sunt conturi de activ . isi incep functiunea prin a se debita cu voloarea mobilizarilor financiare intrate in patrimoniu si se crediteaza cu valoarea acestora iesite din patrimoniu.

Contul 269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare - tine evidenta varsamintelor de efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare, este cont de pasiv.

v   28 Amortizari privind imobilizarile

Contul 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale - se tine evident amortizarii imobilizarilor necorporale

Contul 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale

Sunt conturi de pasiv. In credit se inregistreaza valoarea amortizarii imobilizarilor corporale si necorporale, iar in debit amortizarea imobilizarilor vandute sau scoase din functiune.

Se inregistreaza amortizarea pentru imobilizari necorporale de 2.000 lei si 3.000 lei pentru imobilizari corporale

v               29 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

Contul 290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

Contul 291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

Contul 293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

Contul 296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

Se tine evidenta provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale, imobilizarilor in curs si pentru deprecierea imobilizarilor financiare. Sunt conturi de pasiv. In credit se inregistreaza sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru deprecieri. Soldul conturilor reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor.

Se constituie un provizion pentru imobilizari necorporale de 6.000 lei, pentru imobilizari corporale de 8.000, pentru imobilizari in curs de 5.000 lei si financiare de 3.000 lei

CAP. III MONOGRAFIE CONTABILA

Operatia 1.

Se infiinteaza societatea comerciala "Ekapp" S.R.L. avand 1 asociat unic,ce aduce ca aport un capital social de 240 lei.

1.1 Evidentierea capitalului social conform Actului constitutiv al societatii:

456 = 1011 240

Varsarea capitalului social subscris:

5121 = 456 240

1011 = 1012 240

Operatia

In luna infiintarii se inregistreaza cheltuieli de constituire in valoare de 520 lei.

Plata cheltuielilor de constituire

201 = 5311 520

Operatia

Societatea achizitioneaza un mijloc de transport in valoare de 12.500 lei,TVA 19%

% = 404 14.875

12.500

2.375

Operatia

Se achizitioneaza materii prime in valoare de 22.000 lei, TVA 19%.

% = 401 26.180

22.000

4.180

Operatia

Se cumpara documente cu regim special pentru consumul curent in valoare de 100 lei ,TVA 19%.

% = 401 119

100

19

Operatia

Se primesc comenzi pentru produse in valoare de 11.500 lei.Dupa 10 zile se livreaza produsele fabricate emitandu-se factura fiscala

6.1 Inregistrarea darii in consum a materialelor necesare

601 = 301 7.940

6.2 Receptionarea produselor finite la pretul prestabilit

345 = 711 11.500

6.3 Inregistrarea vanzarii catre clienti

411 = % 13.685

11.500

4427 2.185

6.4 Inregistrarea descarcarii de gestiune a produselor finite

711 = 345 11.500

Operatia 7.

7.1 Se face aprovizionarea cu marfuri in valoare de 15.000 lei, TVA 19% care se vand la clienti cu suma de 18.000.

371 = 401 15.000

4426 = 401 2850

7.2 Achitarea furnizorului

401 = 5121 17.850

7.3 Vanzarea la clienti

411 = % 21.420

707 18.000

4427 3420

7.4 Incasarea clientilor

5121 = 411 21.420

7.5 Descarcarea gestiunii

607 = 371 15.000

Operatia 8.

8.1 Se face aprovizionarea cu marfuri in valoare de 12.000 lei, TVA 19% care se vand cu amanuntul cu suma de 15.000 lei.

371 = % 15.000

401 12.000

378 605

4428 2.395

4426 = 401 2.280

8.2 Plata furnizorului

401 = 5121 14.280

8.3 Incasarea prin casa

5311 = % 15.000

707 12.605

4427 2.395

8.4 Se descarca gestiunea

% = 371 15.000

607 12.000

378 605

4428 2.395

Operatia

Se incaseaza in numerar 4.000 si diferenta prin cont bancar.

% = 411 13.685

4.000

9.685

Operatia

Se platesc salariile si factura cu documentele cu regim special din casa

% = 5311 14.947

14.828

119

Operatia

La sfarsitul lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu salariile personalului,retinerile si impozitele aferente,astfel:

11.1 Inregistrarea cheltuielilor cu salariile

421 20.000

11.2 Inregistrarea retinerilor aferente salariilor

421 = % 5.172

100

2.100

1.100

1.872

11.3 Inregistrarea cheltuielilor unitatii

6451 = 4311.1 cas 4.160

6451 = 4314 san 1.040

6452 = 4371 100

6452 = 4371.1 50

6458 = 4314.2 170

6458 = 4311.2 30

635 = 447 150

Operatia

Se platesc datoriile aferente salariilor si 3.500 lei,suma partiala din factura de materii prime prin contul bancar pentru care banca a retinut un comision de 45 lei.

% = 5121 14.417

4.160

4314 1.040

100

100

2.100

1.100

444 1.872

50

170

30

447 150

401 3.500

627 45

Operatia

Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 1.000 lei,TVA 19% si se dau in consum in momentul intrarii in unitate.

% = 401 1.190

1.000

190

Operatia 14.

Se incaseaza dobanda pentru disponibilul din cont in valoare de 180 lei.

5121 = 768 180

Operatia

Se depune suma de 5.000 lei in contul de la banca

581 = 5311 5.000

5121 = 581 5.000

Operatia 16.

Se factureaza prestarea de servicii pentru transport intern pe ruta Craiova -Bucuresti in valoare de 21.000.

411 = % 36.890

31.000

Operatia 17.

Se calculeaza taxa pentru teren in valoare de 1.600 lei, taxa pentru cladiri = 2.200 lei si taxa asupra mijloacelor de transport = 650 lei.

17.1 Se inregistreaza taxa

635 = 446 1.600

635 = 446 650

17.2 Se achita taxa

446 = 5121 1.600

446 = 5121 2.200

446 = 5121 650

Operatia 18.

Se inregistreaza amortizarea integrala a cheltuielilor de constituire in valoare de 520 lei

681 = 280 520

Se calculeaza amortizarea aferenta imobilizarilor corporale in suma de 6.500 lei.

681 = 281 6.500

Operatia 19.

Se regularizeaza conturile de TVA.

4426 11.894

4423 11.576

Operatia

Se inchid conturile de venituri si cheltuieli in vederea determinarii rezultatului.

20.1 Inchiderea conturilor de cheltuieli

121 = % 68.276

7.940

100

1.000

27.000

627 45

635 4.600

641 20.000

5.200

150

200

2041

20.2 Inchiderea conturilor de venituri

% = 121 123.705,17

11.500

704 81.420,17

707 30.605

768 180

Operatia

Calculul si inregistrarea impozitului pe venit.

21.1 calculul impozitului pe venit

Veniturile trimestriale ale societatii sunt in valoare de 325.000 lei, dintre care venituri neimpozabile 40.000 lei.

Venit impozabile = 325.000 - 40.000 lei = 285.000

Cheltuielile trimestriale sunt de 265.000 lei din care nedeductibile fiscal

3.000 lei.

Profit impozabil = 285.000 - 265.000 + 3.000=23.000

21.2 Impozitul pe profit = 23.000 x 16% = 3680

Se compara cu impozitul forfetar care este de 717 lei si se plateste impozitul pe profit care este mai mare.

691 = 441 3.680

121 = 691 3.680

Operatia

Profitul net in suma de 19.320 lei se repartizeaza astfel

rezerve legale : 10 lei

dividende : 10.000 lei

surse proprii de finantare : 9.220 lei

129 = % 19320

10

9.220

BIBLIOGRAFIE:

Galiceanu M. , Bogdanoiu C. , Contabilitate financiara conforma cu directivele europene , Editura Reprograf,Craiova ,2005

Galiceanu M. , Hobeanu L. , Contabilitate financiara, Editura Universitaria ,2005

Staicu C., Contabilitate financiara , Editura Universitaria ,Craiova,2005

4. Coman F., Contabilitatea financiara a societatilor

Comerciale , Editura Fundatiei Romania de Maine

Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata

O.M.F. 1917/2005 planul de conturi al institutiilor

publice

O.M.F. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europenePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1669
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved