Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Definitia, structura si componenta consumurilor si cheltuielilor

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micDefinitia, structura si componenta consumurilor si cheltuielilor

Contabilitatea consumurilor si cheltuielilor intreprinderii constituie unul dintre cele mai importante si complexe compartimente ale sistemului national de contabilitate, unde este necesara atit tinerea evidentei contabilitatii de gestiune cit si a contabilitatii financiare. Contabilitatea de gestiune urmareste evaluarea sumei totale a consumurilor de productie, a costului productiei fabricate, rentabilitatea productiei, etc., iar contabilitatea financiara tine evidenta costurilor marfurilor, produselor vindute, serviciilor prestate, marimea cheltuielilor perioadei, etc. De veridicitatea, exactitatea si oportunitatea calcularii acestor indicatori sunt cointeresati atit utilizatorii interni, cit si cei externi ai informatiei contabile.Este de mentionat faptul, ca odata cu trecerea la noul sistem contabil bazat pe standardele nationale, se modifica continutul notiunii de "consum" si notiunii de "cheltuieli", fiind absolut necesar de facut unele precizari.

Consumurile reprezinta resursele utilizate pentru fabricarea produselor si prestarea serviciilor in scopul obtinerii veniturilor. Acestea sunt neaparat legate de procesul de productie, gasesc reflectarea materiala in stocurile productiei finite si productiei in curs de executie, la finele perioadei de gestiune se reflecta in bilantul contabil ca active si nu se iau in calcul la determinarea rezultatului financiar al intreprinderii.

Cheltuielile reprezinta cheltuielile si pierderile care apar in rezultatul activitatii economico-financiare si nu sunt legate nemijlocit de procesul de productie. Spre deosebire de consumuri, cheltuielile nu se includ in costul produselor, se reflecta in raportul privind rezultatele financiare si se scad din venituri la determinarea profitului (pierderii) perioadei de gestiune.

Componenta consumurilor si cheltuielilor, modul de determinare si constatare a acestora sunt determinate de prevederile SNC 3 "Componenta Consumurilor si Cheltuielilor Intreprinderii".

In acest standard componenta consumurilor este prevazuta sub aspectul intreprinderilor din trei sfere principale de activitate: productie; comert; prestari servicii, iar componenta cheltuielilor pe feluri de activitati ale unei intreprinderi aparte: operationala, de investitii, financiara si pe evenimente exceptionale.

In dependenta de reflectarea consumurilor in costul produselor finite deosebim consumuri directe si indirecte de productie.

Consumurile directe sunt consumurile identificate nemijlocit pe un anumit produs.

Consumurile indirecte sunt consumurile care nu pot fi identificate direct pe un produs.

In raport de modificarea consumurilor in dependenta de volumul productiei fabricate deosebim consumuri variabile si consumuri constante.

Consumuri variabile reprezinta consumurile care se modifica in raport cu volumul productiei, lucrarilor executate, servicilor prestate.

Consumurile constante sunt consumurile care ramin constante intr-un anumit diapazon de modificari, indiferent de modificarile volumului productiei fabricate.

In componenta consumurilor, care se includ in costul productiei se prevad urmatoarele articole: consumuri de materiale, cosumuri privind remunerarea muncii, consumuri indirecte de productie.

Consumurile de materiale incluse in costul produselor finite, productiei in curs de executie cuprind: la intreprinderile de productie - consumuri directe de materiale, la intreprinderile de prestari servicii - consumuri de materiale. La intreprinderile de comert consumurile de materiale nu se includ in costul marfurilor, ci se trec la cheltuielie perioadei de gestiune.

La intreprinderile de productie consumurile directe de materiale cuprind valoarea materialelor utilizate in procesul de productie incluse in costul produselor finite, si anume:

a) a materiilor prime si materialelor, care constituie baza productiei fabricate;

b) a articolelor accesorii (piese de completare) si a semifabricatelor supuse asamblarii sau prelucrarii suplimentare la intreprinderea respectiva;

c) valoarea serviciilor cu caracter de productie prestate de terti, si anume:

executarea unor operatii distincte privind fabricarea produselor, prelucrarea materiilor prime si a materialelor;

efectuarea probelor privind determinarea calitatii materiilor prime si a materialelor consumate, utilizate exclusiv pentru fabricarea produselor concrete;

d) a combustibilului de toate tipurile, consumat in scopuri tehnologice, la producerea tuturor felurilor de energie;

e) a energiei de toate felurile (electrica, termica, aer comprimat, frig, apa, etc.) consumate in scopuri tehnologice, de transport si aferente altor necesitati de productie ale intreprinderii.

Pentru intreprinderile de prestari servicii consumurile de materiale, utilizate in procesul activitatii de baza cuprind:

a)     materiale auxiliare;

b)    materiale de constructie;

c)     carburanti si lubrifianti;

d)    piese de schimb pentru prestarea serviciilor de reparatii;

e)     alte materiale.

La consumurile privind retribuirea muncii incluse in costul produselor finite, productiei in curs de executie se raporta: la intreprinderile de productie - consumurile directe privind retribuirea muncii, iar la intreprinderile de prestari servicii - cheltuieli privind retribuirea muncii. La intreprinderile de comert, cheltuielile privind retribuirea muncii nu se includ in costul marfurilor. Ele tin de cheltuielile perioadei de gestiune.

In consumurile directe privind remunerarea muncii ale intreprinderii de productie se includ consumurile privind retribuirea muncii, platit personalului incadrat in productia de baza a intreprinderii, inclusiv premiile si alte sume platite sub forma de stimulare compensare. La acestea se refera:

a) retributiile pentru munca prestata efectiv, calculate in baza tarifelor in acord, salariile tarifare si salariile functionale si onorariile, formele si sistemele de retribuire a muncii acceptate de intreprindere, precum si:

sporurile la salariile platite lucratorilor din telecomunicatii, constructii, transporturi si altor salariati, activitatea permanenta a carora este legata de deplasari, diurnele platite din momentul plecarii pina in momentul revenirii la sediul intreprinderilor lor;

premiile pentru rezultatele de productie obtinute, sporurile la salariile tarifare si de baza pentru maiestrie profesionala;

sumele platite in marimea unui salariu tarifar, salariul de functie pentru zilele de deplasare de la sediul intreprinderii la locul de lucru si vice-versa, prevazute de graficul de lucru, precum si pentru zilele de retinere a salariatilor in drum din cauza conditiilor meteorologice sau din vina organizatiilor de transport referitoare la obiectele concrete de constructie capitale;

remuneratiile studentilor institutiilor de invatamint si ale elevilor institutiilor de invatamint mediu de specialitate si profesional tehnic care fac practica de producere la intreprindere precum si remuneratiile platite elevilor scolilor de cultura generala in perioada orientarilor profesionale;

remuneratiile lucratorilor, neincadrati in statele intreprinderii pentru executarea de catre acestea a lucrarilor conform contractelor de drept civil, daca decontarile cu acestea pentru munca prestata se efectueaza direct de intreprindere;

b) remunerarea zilelor de odihna acordate salariatilor pentru munca ce depaseste durata normala a timpului de lucru in cazul organizarii muncii prin metoda de cart, evidentei insumate a timpului de munca si in alte cazuri stabilite de legislatie;

c) sumele platite sub forma de compensare in functie de regimul de lucru si conditiile de munca, inclusiv sporurile si adaosurile la salariile tarifare si salariile de baza pentru munca in timp de noapte, munca suplimentara, munca    in zilele de odihna, in zilele de sarbatori, munca in regim cu multe schimburi, pentru munca in conditii grele, nocive, etc;

d) remunerarea in conformitate cu legislatia in vigoare a concediilor legale de odihna si suplimentare, a orelor cu inlesniri pentru adolescenti, a pauzelor pentru mamele care alapteaza copilul, precum si a timpului necesar pentru a efectua examenul medical, indeplinirea atributiilor de stat;

e) alte feluri de retributii acordate salariatilor care participa la fabricarea produselor.

La intreprinderea de prestari servicii consumurile privind retribuirea muncii cuprind salariile de baza si cel suplimentar, diverse sporuri, adaosuri, premii calculate personalului care lucreaza nemijlocit in domeniul prestarii serviciilor.

Consumuri indirecte de productie au loc la intreprinderile de productie si intreprinderile de prestari servicii si cuprind:

a) cheltuielile de intretinere a mijloacelor fixe cu destinatie productiva in stare de lucru; pentru indeplinirea normelor sanitaro-igienice, inclusiv cheltuielile de intretinere a incaperilor si inventarului acordate de intreprindere institutiilor medicale pentru organizarea punctelor medicale nemijlocit pe    teritoriul intreprinderii, pentru mentinerea curateniei si ordinei in unitatea de productie;

b) cheltuielile de intretinere si exploateare a mijloacelor destinate protectiei naturii, referitoare la procesul de productie, inclusiv platile pentru evacuarea substantelor poluante in mediul inconjurator;

c) uzura mijloacelor fixe cu destinatie productiva;

d) epuizarea resurselor naturale;

e) amortizarea activelor nemateriale utilizate in procesul de productie;

f) cheltuielile aferente perfectionarii tehnologiilor si organizarii productiei, precum si imbunatatirii calitatii produselor, sporirii durabilitatii si altor proprietati de exploatare a acestora in cadrul procesului de productie;

g) uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata;

h) salariile muncitorilor auxiliari incadrati in productie si ale personalului administrativ de conducere, etc., din subdiviziunile de productie, inclusiv toate tipurile de premii si adaosuri conform sistemelor in vigoare la intreprindere;

i) sumele platite sub forma de stimulare a salariatilor incadrati in procesul de productie;

j) cheltuielile de asigurare a conditiilor normale de lucru si a tehnicii securitatii ce tin de particularitatile productiei si prevazute de legislatia respectiva;

k) cheltuieli de asigurarea pazei atelierilor, sectiilor si subdiviziunilor cu destinatie productiva;

l) cheltuielile de deplasare a salariatilor incadrati nemijlocit in procesul de productie;

m) asigurarea obligatorie a salariatilor ocupati in sfera de productie;

n) alte cheltuieli in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cheltuielile se inregistreaza la intreprindere pe tipuri de activitati. Aceste se reflecta in contabilitate si rapoartele financiare in baza metodei calcularii din perioada in care s-au produs si cuprind: cheltuielile activitatii operationale, ale activitatii neoperationale si cheltuieli privind impozitul pe venit.

Schema Nr.2


Cheltuielile activitatii operationale cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea activitatii de baza a intreprinderii. Acestea cuprind:

a)     costul vinzarilor;

b)    cheltuielile comerciale;

c)     cheltuieli generale si administrative;

d)    alte cheltuieli operationale.

Costul vinzarilor cuprinde:

la intreprinderile de productie - consumurile directe de materiale, consumurile indirecte de productie, aferente produselor vindute;

la intreprinderile comerciale - valoarea de bilant a marfurilor vindute;

la intreprinderile de prestari servicii - consumuri de materiale si consumuri privind retribuirea muncii, precum si consumurile indirecte de productie.

Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor, marfurilor si prestarilor de servicii si cuprind:

cheltuielile de ambalare, inclusiv valoarea ambalajului si materialelor de ambalat, salariul muncitorilor ocupati cu ambalarea produselor, marfurilor;

la intreprinderile de comert - cheltuielile de depozitare si pregatire a marfurilor pentru vinzare, aspectul exterior al vitrinelor de reclama si alte actiuni care contribuie la vinzarea marfurilor;

cheltuieli de transport-expediere a produselor fabricate si a marfurilor, taxele vamale, etc;

remunerarea lucratorilor de marcare, cercetare a produselor si a marfurilor, intocmirea declaratiilor vamale privind comercializarea produselor peste hotarele republicii;

serviciile de marketing aferente incheierii sau rezilierii contractelor;

cheltuieli ce tin de reclama, participarea la expozitii, tirguri;

cheltuieli de studierea pietei de desfacere interne si externe, de salarizare a lucratorilor ocupati cu colectarea si prelucrarea datelor privind pietele de desfacere a marfurilor respective, informatia asupra producatorilor concurenti, costul literaturii economice, pentru efectuarea investigatiei de marketing, alte cheltuieli ale sectiilor, serviciilor sau ale lucratorilor din domeniul marketing-ului;

cheltuieli pentru reparatia cu termen de garantie si deservirea cu termen de garantie a produselor si marfurilor vindute;

cheltuieli privind datoriile dubioase;

cheltuieli privind returnarea si reducerea preturilor la marfurile vindute.

Nomenclatorul articolelor cheltuielilor comerciale este elaborat de catre intreprindere, pornind de la particularitatile si specificul activitatii acesteia.

Cheltuielile generale si administrative cuprind cheltuielile privind deservirea si gestiunea intreprinderii in ansamblu. Cheltuielile generale si administrative cuprind:

cheltuieli privind retribuirea muncii salariatilor, atribuite personalului de conducere si gospodaresc, premiile de orice tip conform sistemelor existente la intreprindere, adaos de orice tip;

contributiile pentru asigurarile sociale si cele medicale, fondul de pensii, fondul de stat de plasarea in cimpul muncii din suma cheltuielilor privind retribuirea muncii;

platile suplimentare, indemnizatiile, sporurile, compensatiile acordate salariatilor intreprinderii;

ajutorul material acordat salariatilor;

intretinerea, uzura si reparatia mijloacelor fixe cu destinatie administrativa, gospodareasca si de protectie a naturii;

amortizarea activelor nemateriale cu destinatia generala a intreprinderii;

plata pentru chiria curenta a mijloacelor fixe, activelor nemateriale si a obiectelor de mica valoare si scurta durata;

cheltuieli afernte intretinerii si deservirii mijloacelor tehnice de comanda, centrelor de telecomunicatii, mijloacelor de semnalizare, centrelor de calcul, si altor mijloace tehnice de comanda, care nu se refera la productie;

cheltuieli postale si telegrafice, cheltuielile de intretinere si exploatare a statiilor de telefoane, faxurilor, instalatiilor de dispetcerat, de radiou si de alte tipuri de telecomunicatii, utilizate pentru administrare si care se includ in bilantul intreprinderii;

cheltuieli privind paza obiectelor administrativ-gospodaresti, asigurarea securitatii antiincendiare a acestora;

cheltuieli de intretinere a transportului auto de serviciu;

cheltuieli privind deplasarile personalului de conducere;

cheltuielile de reprezentare;

cheltuieli pentru masurile de protectie civila;

cheltuieli in scopuri de caritate si sponsorizare;

cheltuieli aferente angajarii fortei de munca;

plata pentru diversele servicii prestate intreprinderii in conformite cu contractele incheiate;

cheltuieli pentru pregatirea si reciclarea personalului;

cheltuieli pentru cercetari stiintifice;

impozitele si taxele conform legislatiei in vigoare, precum si impozitul pe valoare adaugata, accizele nerecuperabile cu exceptia impozitului pe venit;

cheltuieli de judecata, de arbitraj si taxele de stat;

cheltuieli pentru procurarea literaturii speciale, actele normative si instructive, precum si abonarea la editii speciale, necesare in activitatea de productie;

cheltuieli pentru actiunile de ocrotire a sanatatii, organizarea timpului liber si odihna a salariatilor de la intreprindere;

cheltuielide organizare aferente desfasurarii adunarii actionarilor, perfectarii documentelor;

alte cheltuieli.

Cheltuielile care nu pot fi raportate nici la cheltuielile comerciale, nici la cele generale si administrative sunt incluse in alte cheltuieli operationale, si anume cheltuielile privind:

plata dobinzilor filialelor, intreprinderilor filiale si asociatii;

plata dobinzilor aferente creditelor bancare si imprumuturilor primite pe termen scurt si pe termen lung;

plata dobinzilor privind alte operatii;

plata dobinzilor privind imprumuturile expirate si sanctiunilor creditare;

vinzarea activelor curente cu exceptia produselor finite, marfurilor si serviciilor prestate;

amenzile, penalitatile, despagubirile;

emisiunea si difuzarea titlurilor de valoare pe termen scurt, obligatiuni, cambii, si alte titluri de valoare, plata comisioanelor pentru difuzarea acestora, etc.;

consumurile indirecte de productie consumate nerepartizabile;

sumele diferentelor dintre costul stocurilor de marfuri si materiale si valoarea realizabila neta;

lipsuri si pierderi de la deteriorarea valorilor;

productia rebutata;

alte cheltuieli operationale.

Cheltuielile activitatii operationale se scad din veniturile aferente acestei activitati in scopul determinarii rezultatului din activitatea operationala.

Cheltuielile activitatii neoperationale cuprind:

a)     cheltuielile activitatii de investitii;

b)    cheltuielile activitatii financiare;

c)     pierderile exceptionale.

Cheltuielile activitatii de investitii rezulta din iesirea activelor pe termen lung. Acestea cuprind urmatoarele cheltuieli:

privind iesirea activelor nemateriale;

privind iesirea activelor materiale pe termen lung;

privind iesirea activelor financiare pe termen lung;

din reevaluarea activelor pe termen lung;

aferente participatiilor in alte intreprinderi;

privind operatiile cu partile legate;

alte cheltuieli ale activitatii de investitii.

Cheltuielile activitatii financiare sunt generate de modificarea marimii si structurii capitalului propriu, imprumuturilor si creditelor intreprinderii. Acestea cuprind urmatoarele cheltuieli:

privind plata redeventelor;

privind arenda financiara a activelor materiale pe termen lung;

privind diferentele de curs valutar;

alte cheltuieli ale activitatii financiare.

Pierderile exceptionale rezulta din evenimentele sau operatiunile rare si netipice, nelegate de activitatea financiar-economica ale intreprinderii. Acestea cuprind:

pierderile provocate de calamitatile naturale;

pierderile rezultate din perturbarile politice;

pierderile cauzate de modificarea legislatiei R. Moldova.

Cheltuielie privind impozitul pe venit reprezinta o plata obligatorie in fondul statului, cu titlu nerambursabil platita de orice persoana fizica sau juridica care realizeaza venituri sub orice forma, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Dupa ce am cunoscut definitia, structura si componenta consumurilor si cheltuielilor suportate de intreprindere in procesul de productie, este important de a defini si structura veniturile intreprinderii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3652
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved