Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


RAPORTAREA FINANCIARA IN UNIUNEA EUROPEANA. SITUATIILE FINANCIARE ANUALE.

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micRaportarea financiara in Uniunea Europeana. Situatiile financiare anuale.Intreprinderilor cu sediul juridic in statele membre ale Uniunii Europene li se impune sa-si prezinte situatiile financiare in conformitate cu cerintele Comisiei Europene, in special cu cele ale Directivelor a IV-a si a VII-a privind Dreptul Societatilor Comerciale.

Norma IAS 1 vizeaza prezentarea conturilor individuale si a conturilor consolidate. Ea se aplica intreprinderilor sectoarelor concurentiale, al caror scop este obtinerea de beneficii, inclusiv intreprinderilor sectorului public. Pentru organismele cu scop nelucrativ sau pentru unele entitati ale sectorului public, norma sugereaza modificarea denumirilor anumitor componente ale situatiilor financiare sau ale anumitor rubrici.

Denumirea de "situatii financiare anuale" este preluata din Standardele Internationale de Contabilitate. In Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, prin conturile anuale se intelege bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative.

Fiind un complex de documente de sinteza, situatiile financiare anuale trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si asupra rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala.

Situatiile financiare anuale sunt obligatorii, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, in conditiile legii. Pentru regiile autonome, societatiile comerciale si companiile nationale in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru celelalte persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decat cele mentionate, in cadrul exercitiului financiar.

Conform Reglementarilor contabile armonizate cu Directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin ordin al Ministrului Finantelor Publice, situatiile financiare anuale se compun din:

bilant

cont de profit si pierdere

situatia modificarilor capitalului propriu

situatia fluxurilor de trezorerie

politici contabile

note explicative.

Persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor armonizate intocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu Directivele Europene, compuse din:

bilant

cont de profit si pierdere

politici contabile

note explicative.Societatile comerciale incadrate prin reglementari speciale in categoria microintreprinderilor aplica reguli contabile specifice, aprobate prin ordin    al Ministrului Finantelor Publice, situatiile financiare fiind compuse din bilant si cont de profit si pierdere. Situatiile financiare anuale trebuie insotite de raportul administratorilor.

In cazul institutiilor publice, situatiile financiare se intocmesc trimestrial si anual si sunt compuse din bilant, cont de executie bugetara si anexe.

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. Exceptia apare in primul an de activitate, cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv a inmatricularii persoanelor juridice la Registrul Comertului, potrivit legii. La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul poate aproba ca exercitiul financiar sa inceapa si sa se incheie si la alte date decat cele prevazute anterior.

Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare, potrivit normelor emise in acest scop de catre Ministerul Finantelor Publice.

Dupa intocmirea situatiilor financiare anuale (inclusiv cele intocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii), acestea sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditorii financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani. In cazul incetarii activitatii, situatiile, impreuna cu registrele si celelalte documente se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.

Situatiile financiare se intocmesc in 3 exemplare. Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar se depune la Directia Generala a Finantelor Publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenele prevazute de lege. Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatiile publice si unitatile administrativ-teritoriale ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatia financiara trimestriala si anuala, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.

Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale intreprinderii pentru respectivul exercitiu financiar.

Cadrul legislativ care reglementeaza situatiile financiare cuprinde:

Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata

Reglementarile contabile pentru agentii economici - editia 2002

Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate

Ordinul Ministerului de Finante nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

Ordinul Ministerului de Finante nr.306/2002

Ghidurile profesionale

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 911
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site