Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea datoriilor si creantelor fata de stat si alte organisme publice

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea datoriilor si creantelor fata de stat si alte organisme publice

1 Caracterizarea generala a decontarilor fata de stat si organismelepublice si sistemul de conturi utilizat

Ca urmare a desfasurarii activitatii, agentii economici au obligatia de a calcula, inregistra si deconta impozite si taxe cu bugetul statului si cu organismele publice. Acestea pot sa aiba caracter fiscal, reprezentand prelevari obligatorii si gratuite impuse de stat din resursele contribuabilului (cum sunt impozitele) si caracter nefinal, care reprezinta varsaminte din venitul net al regiilor autonome, diverse taxe incasate de institutiile publice pentru serviciile prestate.

De asemenea, pot sa apara si unele creante asupra bugetului si organismelor publice, cum ar fi cele privind subventiile si varsamintele facute in plus. Unele din impozitele, taxele si contributiile cu caracter fiscal sunt directe, fiind suportate de catre cei ce le platesc, cum sunt: impozitul pe profit; impozitul pe venit; impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente; impozite pe dividendele achitate de societatile comerciale, si altele, iar altele sunt indirecte, cum ar fi: T.V.A.; accizele; taxele vamale; penalitati; majorari etc. Pentru reflectarea datoriilor si creantelor fata de buget si alte organisme publice, in lista de conturi prevazute de O.M.F.P. nr. 94/2001 si 306/2002, s-a prevazut structura de conturi 441 ,,Bugetul statului, fonduri speciale si conturi speciale", in cadrul careia s-au instituit si nominalizat conturi operationale grupate in doua categorii si anume:

A. Conturi de datorii, si anume:

441 ,,Impozit pe profit/venit"

442 ,,Taxa pe valoarea adaugata" , cu detalierea:

o       4423 ,, T.V.A. de plata"

o       4427 ,, T.V.A. colectata"

o       4428 ,, T.V.A. neexigibila"

444 ,,Impozit pe salarii"

446 ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

447 ,,Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate"

448 ,,Alte datorii si creante cu bugetul statului" cu contul operational:

o       4481 ,,Alte datorii fata de bugetul statului"

B. Conturi de creanta:

442 ,,Taxa pe valoarea adaugata"; cu conturile operationale:

o       4424 ,, T.V.A. de recuperat"

o       4426 ,, T.V.A. deductibila"

445 ,,Subventii"

448 ,,Alte datorii si creante cu bugetul statului", cu contul operational:

o       4482 ,,Alte creante privind bugetul statului".

A. Contabilitatea impozitului pe profit

Impozitul pe profit reprezinta o sursa importanta pentru formarea veniturilor bugetului de stat. In acelasi timp, scopul organizarii activitatii oricarei unitati economice este obtinerea de profit, pentru care trebuie platit impozit pe profit, iar in cazul microintreprinderilor se plateste impozit pe venit.

Conform Legii nr. 414/2002, sunt identificati agentii economici platitori si exceptati de la plata impozitului pe profit, inclusiv persoanele juridice fara scop patrimonial, in legatura cu care se precizeaza:

a)      persoanele juridice fara scop patrimonial pentru veniturile realizate din activitati economice pana la nivelul echivalentului in lei de 10.000 euro, obtinute intr-un exercitiu financiar, dar nu mai mult de 10 % din veniturile totale neimpozabile, sunt exceptate de la plata impozitului pe profit.

b)      Persoanele juridice romane fara scop patrimonial care nu se incadreaza in conditiile referitoare la nivelul veniturilor mentionate la punctul a), pentru profitul obtinut din activitati economice, platesc impozit pe profit calculat, prin aplicarea cotei de 25 % asupra masei impozabile.

Sunt platitori de impozit pe profit (contribuabili), conform Legii nr. 414/2002:

Persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat in Romania, cat si din strainatate;

Persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acestui sediu permanent;

Persoanele juridice sau fizice nerezidente care desfasoara activitati in Romania ca beneficiari ori parteneri impreuna cu o persoana juridica romana intr-o asociere sau o alta entitate ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru profitul realizat in Romania;

Persoanele juridice romane si persoane fizice rezidente, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri care nu dau nastere unei persoane juridice. In acest caz impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica;

Persoanele juridice straine care obtin veniturile prevazute la art.16 din Legea nr. 414/2002, pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.

De asemenea, in continutul Legii nr. 414/2002 sunt precizate cazurile de exceptare de la plata impozitului pe profit, fiind mentionate in instructiunile privind metodologia de calcul a impozitului pe profit situatiile si conditiile de exceptare.

Calculul impozitului pe profit se face prin aplicarea cotei de impozit pe profit la baza de calcul a impozitului pe profit stabilita la sfarsitul fiecarei luni, cumulat de la inceputul anului, varsandu-se pana in data de 25 a lunii urmatoare. Baza de calcul a impozitului pe profit se calculeaza cu diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile, conform relatiei:

Pim = Vt - Ct - Vnip + Cn

unde:

Pim - profitul impozabil;

Vt - venituri totale;

Ct - cheltuieli totale;

Vnip - venituri neimpozabile;

Cn - cheltuieli nedeductibile.

Cotele procentuale de impozit pe profit sunt mentionate in Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, art. 2, si anume:

Cota de impozit pe profit de 25%, cu exceptiile prevazute de lege;

Cota de 80% in cazul B.N.R. si care se aplica asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva, potrivit legii;

Cota de 5% asupra profitului impozabil corespunzator acestor venituri pentru contribuabilii care obtin venituri din activitatile desfasurate pe baza de licenta in zona libera, valabila pana la 31.12.2004;

Cota de 6% pentru partea de profit impozabil rezultat din livrari de bunuri sau prestari de servicii in strainatate incasate printr-un cont bancar. Diferenta intre 25% si cota aplicata de 6% se repartizeaza obligatoriu la sfarsitul anului ca sursa proprie de finantare;

Incepand cu 1 ianuarie 2003, cota de impozit pe profit este de 12,5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor incasate din export in volumul total al veniturilor. Incepand cu 1 ianuarie 2004, cota de impozit pe profit este de 25%;

Stimularea exporturilor se va face printr-un sistem de sprijin cu finantare din bugetele anuale, iar mecanismul de acordare va fi aprobat prin H.G.R.;

Cota de 1,5% pentru veniturile microintreprinderilor aplicata asupra veniturilor contabilizate in creditul conturilor din clasa a 7-a, cu exceptia celor inregistrate in conturile 711; 721; 722 si 781.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe profit sau pe venit revine fiecarui contribuabil.

Obligatia de plata a impozitului pe profit, calculat lunar, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

691 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit"    = 441 ,,Impozit pe profit"

-------- ----- ------ ----------

Varsarea impozitului pe profit conform ordinului de plata si a extrasului de cont se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

441 ,,Impozit pe profit"    = 5121 ,,Conturi la banci in lei"

-------- ----- ------ ----------

Daca intr-o anumita luna impozitul pe profit este mai mic decat cel inregistrat in luna precedenta, urmare a calcularii cumulate a acestuia, diferenta se storneaza, prin inregistrarea, in rosu:

x -------- ----- ------ ----------

691 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit"    = 441 ,,Impozit pe profit"

-------- ----- ------ ----------

Varsamintele facute in plus de impozit pe profit se reflecta in debitul contului 441 ,,Impozit pe profit", reprezentand o creanta asupra bugetului de stat care se poate contabiliza asupra contului 4482 ,,Alte creante privind bugetul statului", si se poate recurge prin compensare cu datoriile din lunile viitoare sau prin restituire a sumei de la buget, in urma verificarii creantei de organele administratiei financiare, suma este semnificativa si dreptul de creanta este de lunga durata.

Contabilizarea impozitului pe venit la microintreprinderi, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

698 ,,Alte cheltuieli cu impozitele care    = 441 ,,Impozit pe venit"

nu apar in elementele de mai sus"

-------- ----- ------ ----------

Varsarea impozitului pe venit conform ordinului de plata si extrasului de cont, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

441 ,,Impozit pe venit"    = 5121 ,,Conturi la banci in lei"

-------- ----- ------ ----------

La calculul impozitului pe venit la microintreprinderi trebuie avute in vedere facilitatile si avantajele fiscale oferite prin H.G.R. nr. 24/2001 privind infiintarea si functionarea acestor structuri din economia romaneasca. Conform O.M.F.P. nr. 94/2001, in legatura cu impozitul pe profit, pentru unitatile economice care aplica contabilitatea armonizata cu Directiva a 4-a a C.E.E. si cu I.A.S., s-au instituit si nominalizat urmatoarele conturi operationale:

4411 ,,Impozit pe profit curent";

4412 ,,Impozit pe profit amanat";

6911 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit curent";

6912 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat".

Contabilizarea impozitului pe profit curent, conform calculelor, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

6911 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit    = 4411 ,,Impozit pe profit curent" curent"

-------- ----- ------ ----------

Achitarea impozitului pe profit curent conform Ordinului de plata si a Extrasului de cont, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

4411 ,,Impozit pe profit curent" = 5121 ,,Conturi la banci in lei"

-------- ----- ------ ----------

Contabilizarea impozitului pe profit amanat, conform calculelor, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

6912 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit = 4412 ,,Impozit pe profit amanat"

amanat"

-------- ----- ------ ----------

Contabilizarea veniturilor din impozitul pe venit amanat, se contabilizeaza:

x -------- ----- ------ ----------

4412 ,,Impozit pe profit amanat"    = 791 ,,Venituri din impozitul pe profitul amanat"

-------- ----- ------ ----------

B. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata ( T.V.A.) reprezinta venit la bugetul statului din categoria impozitelor indirecte, fiind suportata de consumatori si se calculeaza in procente, de fiecare agent economic, asupra operatiilor privind livrarile de bunuri mobile, imobile si prestarilor de servicii, precum si operatiunilor asimilate acestora, inclusiv din activitatea financiara de fructificare a capitalului. Teritorial, se supun T.V.A. operatiunile privind transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul Romaniei. Bunurile provenite din import sunt impozitate in Romania la inregistrarea Declaratiei vamale, dupa intrarea acestora in tara.

Platitorii T.V.A.-lui sunt contribuabili cu cod fiscal, inregistrati la organele fiscale competente ca platitori de T.V.A., daca au o cifra de afaceri mai mare de 1,7 miliarde lei, care de la 01.01.2004 se va plafona la 2 miliarde lei. Juridic, taxa pe valoarea adaugata este reglementata prin Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata (M. Of. nr. 371/01.06.2002).

Conform acestui ordin legislativ operatiunile din sfera T.V.A. se structureaza in patru mari categorii:

Operatiuni T.V.A.-tizate la care se aplica cota standard a T.V.A.-lui, care este de 19%;

Operatiuni scutite de T.V.A. cu drept de deducere, pentru care entitatile economice au drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor scutite;

Operatiuni scutite de T.V.A. fara drept de deducere pentru care entitatile economice nu au drept de deducere a T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor scutite;

Alte operatiuni.

Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este pretul de achizitie sau pretul de cost in momentul livrarii bunurilor si prestarii serviciilor.

Nu se cuprind in baza de impozitare a     T.V.A.-lui:

a.       rabaturile, remizele, risturnurile, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor;

b.      penalitatile si alte sume reprezentand daune - interese stabilite prin hotarari judecatoresti definitive, solicitate pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale;

c.       dobanzile percepute pentru plati cu intarziere, vanzarile cu plata in rate, operatiuni de leasing;

d.      ambalajele care circula intre furnizori si clienti la schimb, fara facturare;

e.       veniturile din subventii bugetare.

Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza:

a.       prin aplicarea cotei standard de     T.V.A. asupra bazei de impozitare;

b.      pentru marimea sumelor din vanzarea marfurilor cu amanuntul, din prestari de servicii, in care se include si T.V.A., marimea acestuia se determina aplicandu-se cota recalculata de T.V.A. asupra sumelor mai sus mentionate.

Cota recalculata de T.V.A. se face prin impartirea cotei standard de T.V.A. la 100 + cota standard de T.V.A. de 19%, rezultand cota recalculata de 15,966%. Evidenta operativa a T.V.A. se conduce de catre platitorul de T.V.A. cu ajutorul a doua jurnale:

Jurnalul pentru cumparari, in care se inregistreaza toate cumpararile in baza facturilor fiscale sau a altor documente justificative, si

Jurnalul pentru vanzari, in care se inregistreaza fiecare livrare pe baza valorii din facturile fiscale emise si a depunerilor la casierie, din care se separa T.V.A., daca este cazul.

Contabilitatea T.V.A. se conduce cu contul 442 T.V.A., care se detaliaza pe urmatoarele conturi operationale, sintetice de gradul II:

4423 ,, T.V.A. de plata"

4424 ,, T.V.A. de recuperat"

4426 ,, T.V.A. deductibila"

4427 ,, T.V.A. calculata"

4428 ,, T.V.A. neexigibila".

T.V.A. aferent cumpararilor se contabilizeaza in debitul contului 4426 ,,T.V.A. deductibila", iar cel aferent livrarilor in contul 4427 ,,T.V.A. colectata". Lunar are loc regularizarea T.V.A. comparandu-se ,,T.V.A. colectata" cu ,,T.V.A. deductibila", rezultand ,,T.V.A. de plata" pentru care se foloseste contul 4423 ,,T.V.A. de plata" sau     T.V.A. de rambursat, cand intervine contul 4424 ,,T.V.A. de rambursat". Pentru cumpararile de bunuri si servicii cu plata in rate, precum si pentru cumpararile pentru care nu s-au primit facturi, T.V.A. se considera neexigibil, contabilizandu-se cu contul 4428 ,,T.V.A. neexigibil".

Pentru vanzarile de bunuri si servicii cu plata in rate sau pentru care nu
s-au intocmit inca facturile fiscale de transfer al dreptului de proprietate, precum si pentru marfurile din magazinele de vanzare cu amanuntul T.V.A. aferenta se considera, de asemenea, neexigibil si se contabilizeaza cu contul 4428 ,,T.V.A. neexigibila". Dreptul de deducere a     T.V.A. aferenta pentru operatiuni cu drept de deducere, cat si pentru operatiuni scutite fara drept de deducere se determina prin aplicarea proratei.

Prorata se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni cu drept de deducere si veniturile totale din operatiuni cu si fara drept de deducere. T.V.A. de dedus se stabileste prin inmultirea T.V.A. deductibila cu prorata, care se calculeaza o singura data pentru un an calendaristic, cu recalculare in luna decembrie a anului in curs. Diferenta dintre T.V.A. deductibila si T.V.A. de dedus se suporta de entitatea economica, considerandu-se cheltuiala pentru agentul economic.

Pentru evaluarea creantelor si datoriilor pentru care prin contractele incheiate intre parti se prevede ajustarea sumelor de incasat sau de platit in functie de cursul unor valute se evalueaza la sfarsitul exercitiului in functie de evolutia cursului valutar la acea data, iar diferentele rezultate se evidentiaza pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor de exploatare, dupa caz, calculandu-se si T.V.A. aferenta.

De asemenea, in conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 1784/2002 privind aprobarea precizarilor de inchidere a exercitiului financiar pe anul 2002, si cu Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind T.V.A., pentru intocmirea facturilor fiscale de executie silita,     T.V.A. nu se evidentiaza in conturile specifice de T.V.A., ci cu contul 446 ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", efectuandu-se inregistrarea contabila:

x -------- ----- ------ ----------

4111 ,,Clienti" = 446 ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

-------- ----- ------ ----------

Exemple practice cu T.V.A.

1. O societate comerciala platitoare de T.V.A. cumpara piese de schimb in valoare de 30.000.000 lei, T.V.A. 19% si vinde, in cursul aceleiasi luni, prestatii in suma de 90.000.000 lei, T.V.A. 19%. Sa se inregistreze operatiunile in contabilitate si sa se regularizeze T.V.A.

2. Se achizitioneaza conform facturii fiscale marfuri la un magazin de vanzare cu amanuntul, la valoarea de 500.000.000 lei, T.V.A. 19%, adaosul comercial 20%. Se vand jumatate din marfurile achizitionate. Se cere sa se faca toate operatiunile, inclusiv regularizarea     T.V.A.

3. O societate comerciala achizitioneaza materii prime in valoare de 50.000.000 lei, T.V.A. 19% si obtine din productie produsul A care este T.V.A.-tizat, la pret inregistrare 6.000.000 lei, pret livrare 75.000.000 lei, T.V.A. 19%, produsul B, pret inregistrare 100.000.000 lei, pret livrare 125.000.000 lei, fara drept de deducere a T.V.A.. Sa se faca toate inregistrarile in contabilitate inclusiv regularizarea T.V.A.

C. Contabilitatea impozitului pe venit de natura salariala

Impozitul pe veniturile salariale constituie o sursa importata de alimentare a bugetului de stat, calculandu-se in cote progresive, in functie de castigurile realizate din salarii, ajutoare materiale, participarea personalului la profit, sau in functie de platile achitate colaboratorilor. Angajatorul are sarcina calcularii, inregistrarii, retinerii si varsarii impozitului pe veniturile de natura salariala prin stopaj la sursa. Pentru contabilizarea impozitului pe veniturile salariale, s-a rezervat contul 444 ,,Impozit pe venituri de natura salariala".

Contabilizarea impozitului asupra castigurilor realizate de personalul salariat, pe ajutoarele materiale si pe sumele reprezentand participarea personalului la profit, se face, prin inregistrarea:

x -------- ----- ------ ----------

% = 444 ,,Impozit pe venituri de natura

421 ,,Personal - salarii datorate"    salariala"

423 ,,Personal - ajutoare materiale datorate"

424 ,,Participarea personalului la profit"

-------- ----- ------ ----------

Virarea impozitului pe veniturile de natura salariala conform Ordinului de plata si Extrasului de cont, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

444 ,,Impozit pe venituri de natura = 5121 ,,Conturi la banci in lei"

salariala"

-------- ----- ------ ----------

D. Contabilitatea decontarilor privind subventiile

Unitatile economice pot sa beneficieze de subventii din partea guvernului si a altor institutii similare, locale, nationale sau internationale. In principiu, subventia este o finantare nerambursabila si nepurtatoare de dobanda destinata acoperirii diferentei dintre costurile mai mari si pretul de vanzare mai mic sau pentru realizarea unor obiective de investitii sau actiuni precis delimitate. Subventiile sunt deci transferuri de resurse, care pot fi acordate sub forma monetara sau nemonetara la valoarea justa si nu se recunosc pana cand nu exista suficienta siguranta ca: a) beneficiarul acestora va respecta conditiile pentru primirea subventiei si b) subventiile vor fi primite.

Practic, se pot distinge urmatoarele categorii de subventii:

1. Subventii pentru investitii care constau in transferuri de capital primit de unitatea economica pentru realizarea de obiective de investitii.

2. Subventii pentru exploatare, respectiv pentru acoperirea diferentelor de pret la anumite bunuri sau servicii, care constau in transferuri curente de resurse. Acestea sunt subventii pe produs, legate de politica preturilor maximale, mai mici de cat consumul de resurse sau subventii destinate acoperirii pierderilor din desfasurarea activitatii curente.

3. Subventii guvernamentale primite ca si compensatii, ca urmare a pierderilor inregistrate datorita unor cheltuieli ocazionate de evenimente extraordinare.

Reflectarea subventiilor in contabilitate difera in functie de natura subventiilor, momentul primirii, insa indiferent de aceasta, conform O.M.F.P. nr. 306/2002, se impune utilizarea urmatoarelor conturi:

445 ,,Subventii de primit", daca subventia nu se incaseaza in termenul prevazut, creandu-se creanta pentru primirea acestora;

131 ,,Subventii pentru investitii", a carui continut si functie a fost prezentat la capitolul de capitaluri, din prezentul materiale, si

741 ,,Venituri din subventii pentru exploatare", care conform O.M.F.P. nr. 306//2002, se detaliaza pe urmatoarele conturi operationale:

o       7411 ,,Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri"

o       7417 ,,Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri"

In contabilitate, in legatura cu subventiile sunt posibile urmatoarele inregistrari:

Incasarea subventiilor pentru investitii in cadrul termenelor programate, se contabilizeaza:

x -------- ----- ------ ----------

5121 ,,Conturi la banci in lei" = 131 ,,Subventii pentru investitii"

-------- ----- ------ ----------

Incasarea subventiilor pentru exploatare in termenele prevazute, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

5121 ,,Conturi la banci in lei" = %

7411 ,,Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri"

7417 ,,Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri"

-------- ----- ------ ----------

Incasarea subventiilor reprezentand compensatii urmare a unor evenimente extraordinare, se contabilizeaza:

x -------- ----- ------ ----------

5121 ,,Conturi la banci in lei" = 771 ,,Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare"

-------- ----- ------ ----------

Contabilizarea dreptului de creante asupra organismelor care vor acorda subventia, indiferent de natura acesteia, se inregistreaza:

x -------- ----- ------ ----------

445 ,,Subventii" = %

131 ,,Subventii pentru investitii"

741 ,,Venituri din subventii pentru exploatare" - cu conturile operationale

771 ,,Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare"

-------- ----- ------ ----------

Restituirea subventiilor pentru investitii neutilizate, se contabilizeaza:

x -------- ----- ------ ----------

131 ,,Subventii pentru investitii" = %

5121 ,,Conturi la banci in lei"

462 ,,Creditori diversi"

-------- ----- ------ ----------

Reluarea subventiei pentru investitii la venituri corespunzator amortizarii calculate, se contabilizeaza:

x -------- ----- ------ ----------

131 ,,Subventii pentru investitii" = 7582 ,,Venituri din donatii si subventii"

-------- ----- ------ ----------Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1419
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved