Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


REFERAT CONTABILITATEA AGENTILOR ECONOMICI SI A INSTITUTIILOR PUBLICE - CALCULATIA COSTURILOR LA SOCIETATEA COMERCIALA MARILLA SRL

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCURESTIPROGRAMUL DE MASTERAT

CONTABILITATEA AGENTILOR ECONOMICI SI A INSTITUTIILOR PUBLICE

REFERAT

CALCULATIA COSTURILOR

LA SOCIETATEA COMERCIALA MARILLA SRL

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR

1. Prezentarea generala a firmei MARILLA

A. Capitalul social, asociati, obiect de activitate, sediu si durata activitatii

B. Conducerea si administrarea societatii

C. Procedee de calculatie a costurilor- definitie si clasificari

2.Principalii indicatori economico-financiari inregistrati de societatea MARILLA in ultimii ani

A. SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

B. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE al societatii MARILLA SRL

C. STRUCTURA CHELTUIELILOR inregistrate la societatea MARILLA SRL

3. Studiu de caz privind calculatia costurilor la firma Marilla

A. Analiza principalelor categorii de cheltuieli, venituri si rezultate obtinute
B. Stabilirea structurii costurilor si a interferentelor dintre acestea
C. Metodologia de calculatie a costurilor la firma Marilla

4. Concluzii si propuneri

5. Bibliografie

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR

1.Prezentarea generala a societatii MARILLA SRL

A.     Capitalul social, asociati, obiect de activitate, sediu si durata activitatii

MARILLA SRL este o societate cu raspundere limitata cu capital integrat privat, infiintata pe baza legii 31/1990 republicata si ale tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale, precum si prevederilor actului constitutiv.

Societatea a fost infiintata in anul 2001 si are sediul in Municipiul Bucuresti, Strada Gherghitei, nr 23c.

Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la registrul Comertului si ea poate fi modificata in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor.

Capitalul social al societatii este de 250 RON lei impartit in 10 de parti sociale Adunarii generale a Asociatilor.

Partile sociale fiind egale ca valoare si indivizibile confera asociatilor dreptul de a-si primi dividendele si da dreptul la vot in Adunarea generala,conform statutului firmei.

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor cu respectarea cerintelor legale privind limita minima prevazuta de lege.

Tabelul nr. 1:

Asociatii firmei :

Nr.

Actionari

Strucura procentuala %

SANDU OVIDIU

GUINEA SORIN

Obiectul principal de activitate il reprezinta comertul cu ridicata a confectiilor si productia de confectii.

Obiectul de activitate al societatii MARILLA se despasoara in principal in Romania in Municipiul Bucuresti.

B. Procedee de calculatie a costurilor- definitie si clasificari

Pentru calculatia costurilor de productie este nevoie de ajutorul anumitor procedee, care pot fi comune tuturor metodelor sau specifice numai unei metode.

Procedeele clasificandu-se astfel:

Procedee de calculatie a cheltuielilor directe, care cuprind costul de achizitie al materiilor prime, al materialelor directe consumate, manopera directa(salarii,protectie sociala,asigurarile sociale etc.), energia, apa, gaze folosite in scopuri tehnologice.

Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte care se refera la cheltuielile ce nu se pot identifica si atribui direct pe un anumit obiect de calculatie privind intreaga productie a unei sectii sau a intreprinderii in ansamblul ei.

Procedee de separare a cheltuielilor de productie in fixe si variabile necesare in cazul cheltuielilor de productie semivariabile, a cheltuielilor de productie variabile, cat si a cheltuielilor de productie fixe, cum ar fi:

procedeul celor mai mici patrate

procedeul punctelor de maxim si minim

procedeul analitic

procedeul graphic

Procedee de calcul a costului pe unitatea de produs care au in vedere urmatoarele aspecte:

numarul produselor fabricate

caracterul si importanta lor

corelatia existenta intre produse si cheltuieli de productie

conditiile cunoscute de tehnologie si organizare a productiei

Aceste aspecte sunt urmarite prin procedee ca:

procedeul diviziunii simple

procedeul cantitativ

procedeul cifrelor de echivalenta

procedeul echivalarii produsului secundar cu o cantitate din produsul principal

2. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI INREGISTRATI LA FIRMA MARILLA IN ULTIMII ANI

A. SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII inregistrate de societatea MARILLA SRL in perioada 2005 - 2007

Tabelul nr 1

Nr

Denumirea indicatorilor/AN

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZARI NECORPORALE

IMOBILIZARI CORPORALE

IMOBILIZARI FINANCIARE

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE CIRCULANTE

STOCURI

CREANTE

INVESTITII PE TERMEN SCURT

CASA SI CONTURI LA BANCI

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

CHELTUIELI IN AVANS

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE

TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE

DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

PROVIZIOANE

VENITURI IN AVANS

CAPITAL SI REZERVE

CAPITAL

PRIME DE CAPITAL

REZERVE

PROFIT/ PIERDERE REPORTAT SOLD C

PROFIT/ PIERDERE REPORTAT SOLD D

PROFITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C

PROFITUL/ PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D

REPERTIZAREA PROFITULUI

TOTAL CAPITALURI PROPRII

B. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE al societatii MARILLA SRL in perioada 2005- 2007

Tabelul nr. 2

Nr

Denumirea indicatorilor/AN

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

VENITURI DIN EXPLOATARE

CIFRA DE AFACERI NETA

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE

CHELTUIELI CU ENERGIA SI APA SI GAZE

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILECHELTUIELI CU PERSONALUL DIN CARE:

a

* SALARII

b

* CHELTUIELI CU ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA

AMORTIZARI SI PROVIZIOANE

AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE DIN CARE:

a

* CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE

b

* CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE

c

* CHELTUIELI CU DESPAGUBIRI, DONATII SI ACTIVE CEDATE

d

AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

VENITURI FINANCIARE

VENITURI DIN DOBANZI

ALTE VENITURI FINANCIARE

TOTAL VENITURI FINANCIARE

CHELTUIELI FINANCIARE

CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE

ALTE CHELTUIELI FINANCIARE

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE

REZULTATUL FINANCIAR

REZULTATUL CURENT

VENITURI EXTRAORDINARE

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

REZULTATUL EXTRAORDINAR

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

REZULTATUL BRUT

IMPOZITUL PE PROFIT

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

B.     STRUCTURA CHELTUIELILOR inregistrate la societatea MARILLA SRL in perioada 2005 - 2007, detaliat pe conturi de cheltuieli

Tabelul nr 3

Nr

Cont

Denumirea indicatorilor/Luna

Total sume 2005

Total sume 2006

Total sume 2007

Cheltuieli cu materii prime si materiale aux si consumabile din care:

a

Cheltuieli cu combustibilii

b

Cheltuieli cu materiale pentru ambalaje

c

Cheltuieli cu piese de schimb

d

Cheltuieli cu alte materiale consumabile

Cheltuieli privind materialele de antura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind materiale nestocate

Cheltuieli cu energie, apa, gaze

Cheltuieli cu marfurile

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli cu thichetele de masa acordate

10.525

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala din care:

a

Contributia unitatii la asigurarile sociale

b

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

c

Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate

Cheltuieli de exploatare pivind amortizarile

Cheltuieli cu intretinerile si reparatiiCheltuieli cu redeventele si locatiile de gestiune

Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

Cheltuieli de protocol

Cheltuieli cu transportul de de bunuri si persoane

Cheltuieli cu deplasarile si detasarile

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatie

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

Alte cheltuieli cu serviciile exeutate de terti

Cheltuieli cu alte impozite si taxe si varsaminte

Alte cheltuieli de exploatare din care:

a

Despagubiri, amenzi, penalitati

b

Donatii si subventii acordate

c

Cheltuieli privind activele cedate

d

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli privind dobanzile

Cheltuieli privind sconturile acordate

Chelt cu impozitul pe profit

TOTAL CHELTUIELI

TOTAL VENITURI

3. STUDIU DE CAZ PRIVIND CA.LCULATIA COSTURILOR la firma Marilla

A. Analiza principalelor categorii de cheltuieli, venituri si rezultate obtinute

Stabilirea preturilor la firma mai sus mentionata se face evaluand obiectul de activitate (producite si comert) si clasificand cheltuielile firmei dupa natura si dupa modul lor de participare la rezultate.

Structura cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor firmei Marilla in anii 2005-2007

In Tabelul nr 2 sunt prezentate categoriile principale de cheltuieli ale firmei clasificate in cheltuieli directe si indirecte. In cheltuielile directa am inclus pe cele materiale, salariale, serviciile prestate de terti si cu marfurile, data fiind natura activitatii firmei. In cheltuielile indirecte au fost incluse cele cu energia si apa, cele de amortizare, alte cheltuieli de exploatare si de functionare a firmei (cheltuielile cu impozitele si altele).

Observam evolutia in timp a rezultatelor obtinute de firma. Daca in anul 2004 si 2005 firma inregistreaza pierdere, -0.6% si respectiv -1.5%, din anul 2006 firma se rentabilizeaza pentru ca in anul 2007 sa ajunga la un profit de 13.2%.

Cresterea rentabilitatii este rezultatul cresterii accentuate a nivelului vanzarilor in ultimii doi ani, firma reusind sa-si castiga o buna pozitie pe piata si sa-si faca un portofoliu de clienti fideli si sa mareasca suficient nivelul preturilor de vanzare astfel incat sa-si poata acoperi cheltuielile si sa obtina un rezultat rezonabil.

Tabelul nr 4

Nr

Denumirea indicatorilor/AN

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE din care:

a

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE

b

CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE

c

CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE

d

CHELTUIELI CU PERSONALUL

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

a

CHELTUIELI CU ENERGIA SI APA SI GAZE

b

AMORTIZARI SI PROVIZIOANE

c

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

d

CHELTUIELI FINANCIARE

TOTAL CHELTUIELI

VENITURI TOTALE din care:

a

VENITURI DIN EXPLOATARE

b

VENITURI FINANCIARE

REZULTATUL BRUT

IMPOZITUL PE PROFIT

REZULTATUL NET

REZULTATUL NET    %

Pentru a observa mai bine care este cauza reala a cresterii rezultatelor obtinute am calculat in tabelul nr 5 de mai jos Rata rentabilitatii comerciale care este influentata doar de cheltuielile si veniturile cu marfurile si ne putem face o parere despre nivelul adaosului comercial existent in pretul de vanzare.

Tabelul nr 5

Nr

Denumirea indicatorilor/AN

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE din care:

a

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE

VENITURI TOTALE din care:

a

VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

bCIFRA DE AFACERI NETA

Rata rentabilitatii comerciale (CA/ cheltuieli cu marfurile)

Din tabelul de mai sus rezulta o crestere a nivelului adaosului comercial practicat e firma Marilla de la 4% in anul 2005 la un nivel maxim de 44% in anul 2007.

Adaosurile comercial practicate sunt diferite, astfel incat la produsele cu o cerere mai mare adoasurile comerciale sunt mai mici ducand la cresterea rezultatelor, crescand volumul de vanzari, iar produsele mai putin solicitate au adoas mai mare.

Nivelul cheltuielilor totale este influentat de cheltuielile directe care se modifica in functie de nivelul vanzarilor.Cheltuielile indirecte raman fixe deoarece se refera la cheltuieli cu intretinerea si functionarea activitatii principalea a unitatii.

Cresterea adaosului comercial, alaturi de cresterea volumului de marfuri vandute a dus la cresterea nivelului veniturilor inregistrate de la 3.868.181 in anul 2005 cu 42% in anul 2006 si cu 57% in anul 2007 fata de anul 2005 si 11% fata de anul 2006. Rata cea mai mare de crestere a veniturilor a fost inregistrata de firma in anul 2006 (57%), an in care aceasta reuseste sa-si intareasca pozitia pe piata, sa-si diversifice structura marfurilor comercializate si sa-si puna activitatea de aprovizionare.

B. Stabilirea structurii costurilor si a interferentelor dintre acestea

Pentru stabilirea nivelului costurilor trebuiesc analizate toate cheltuielile realizate pentru activitatea firmei de achizitionare si comercialicare de marfuri, dar si a interdependentelor dintre acestea. Tabelul nr 6 de mai jos vive in sprijinul intentiilor noastre si arata modul de influenta in costurile totale a fiecarei categorii de cheltuiala.

Structura cheltuielilor directe si indirecte

Tabelul nr.6

Nr

Denumirea indicatorilor/AN

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE din care:

a

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE

b

CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE

c

CHELTUIELI CU MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE

d

CHELTUIELI CU PERSONALUL

TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE

a

CHELTUIELI CU ENERGIA SI APA SI GAZE

b

AMORTIZARI SI PROVIZIOANE

c

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

d

CHELTUIELI FINANCIARE

TOTAL CHELTUIELI

In cadrul cheltuielilor directe ponderea cea mai mare este detinuta de cheltuielile cu marfurile care au o pondere de aproximativ 86%, fiind urmate de cheltuielile cu prestatiile externe cu pondere de aproximativ 7% si cu aproximativ 5% de cheltuielile cu personalul.

In ceea ce priveste cheltuielile indirecte, cea mai mare pondere este detinuta de cheltuielile cu amortizarea cca 49% in anul 2006. Nivelul acestora este cauzat de achizitonarea in leasing de catre firma a unor utilaje pentru atelierul de confectii. Aceste cheltuieli se reflecta si in ponderea cheltuielilor financiare.

C. Metodologia de calculatie a costurilor la firma Marilla

Estimare costurilor pentru fiecare marfa sau lot de marfa se face folosind metoda previzionala, care este bazata pe coeficientii de cheltuiala stabiliti in functie de valorile inregistrate in timp.

Procedeul de calculatie folosit de firma MARILLA pentru determinarea costurilor este urmatoarea:

1. Cheltuieli directe(CD) din care:

- cheltuieli cu marfurile(CM),determinate de pretul de achizitie

- cheltuielile cu serviciile executate de terti(CS),determinate ca procent din CM

- cheltuieli cu materiile prime si materialele(Cma),determinate ca procent din CM

- cheltuielile cu personalul(CP),determinate ca procent din CM

2. Total cheltuieli directe,calculate dupa formula:

TCD = CM + CS + Cma + CP

3. Cheltuieli indirecte(CI),determinate ca procent din CD

4. Costul total( CT),determinat dupa formula:

CT = TCD + CI

Pentru calcularea costurilor este nevoie de coeficientii de cheltuiala pentru servicii, personal si indirecte pe care i-am calculat in tabelul nr 7 de mai jos.

Evolutia coeficientilor de cheltuieli indirecte in functie de cheltuielile directe

Tabelul nr 7

Nr

Denumirea indicatorilor/AN

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Medie 3 ani

CHELTUIELI DIRECTE

a

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE

b

CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE/ CHELTUIELI CU MARFURILE

c

CHELTUIELI CU MATER PRIME SI MATER CONSUMABILE/ CHELTUIELI CU MARFURILE

d

CHELTUIELI CU PERSONALUL/ CHELTUIELI CU MARFURILE

CHELTUIELI INDIRECTE/ CHELTUIELI DIRECTE

Pentru ca acesti coeficienti sa fie cat mai corecti este necesara analiza evolutiei lor in timp astfel:

coeficientul cheltuielilor privind serviciile efectuate de terti inregistreaza in anii 2005 si 2006 valori de 8.9% si respectiv 8.1%. Pentru ca in anul 2007 sa creasca la 9.3%. Pentru calcularea costurilor se va folosi valoarea medie a celor 3 ani si anume 8.8%

coeficientul cheltuielilor cu materiile prime si materialele va fi luat in calcul la valoarea de 4.4% inregistrata ca medie a anilor analizati

coeficientul cheltuielor cu personalul creste in anul 2007 la 5.3% de la 4.4% inregistrat in 2006 urmand a fi luat in calcul la un nivel de 5.3% din cheltueilie cu marfurile

coeficientul cheltuielilor indirecte se stabileste si se aplica in functie de cheltuielile directe si inregistreaza urmatoarea evolutie in timp: de la nivelul de 5.6% in anul 2005 scade la 4.5% in anul 2006 pentru ca in anul 2007 sa creasca la 6.6%, acest lucru se datoreaza atat cresterii cheltuelilor cu impozitele, cat mai ales a celor financiare si a celor cu despagubirile, donatiile si activele cedate. Nivelul ce se va folosi pentru calcul este cel mediu de 5.6%.

Mai jos se exemplifica calculatia de pret pentru unul din produsele comercializate de firma Marilla. Nivelul coeficientilor trebuie urmariti si analizati in timp, identificarea cauzelor eventualelor abateri si modificarea lor pentru calculul de cost.

CALCULATIA COSTULUI PENTRU produsul:

Camasa barbateasca

Tabelul nr 8

Nr

Denumire element de cheltuiala

Prescurtare

Coeficient

Valoare ron

PRET DE ACHIZITIE inclusiv transportul

PA

CHELTUIELI DIRECTE

CD

CHELTUIELI CU MARFURILE

CM

Cheltuieli cu servicii executate de terti

CS

Cheltuieli cu materiile prime si materialele

Cma

Cheltuieli cu personalul

CP

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

TCD

CHELTUIELI INDIRECTE

CI

TOTAL COST

TC

Costul astfel obtinut sta la baza aflarii pretului de livrare. Pentru aflarea acestura trebuie aplicat profitul pe produs sau lot de produse dorit de firma (in functie si de cerintele pietii si de preturile firmelor concurentea).

a) CONCLUZII

In urma analizei cheltuielilor si a modalitatii de calculatie a costurilor la firma MARILLA rezulta:

Firma este profitabila ;

Are autonomie financiara si capacitate de autofinantare ;

Structura organizatorica este buna avand angajat personal specializat, care trebuie totusi motivat ;

Piata de desfacere este stabila;

Pretul produselor nu este mare;

Contabilitatea de gestiune se realizeaza conform legislatiei in vigoare si cu particularitatile specifice firmei;

In ceea ce priveste metodologia de calcul a costurilor aceasta are urmatoarele caracteristici:

metoda a suferit in timp modificari care au avut ca efect imbunatatirea modalitatii de calcul, corectitudinea inregistrarilor si mai ales a repartizarilor de costuri in functie de cheltuielile specifice firmei

in calculul de pret sunt folositi indicatori de cheltuieli analizati si verificati din punctul de vedere al nivelului si al modalitatii de aplicare.

b) PROPUNERI

Se vor stabili indicatorii de realizat;

Se vor lua masuri de dezvoltare a firmei;

Costurile se vor reduce pentru ca indicele de crestere al acestora sa poata fi mai mare decat cel al cheltuielilor;

Se vor cauta noi piete de desfacere ;

Se va imbunatatii rentabilitatea veniturilor;

Cresterea eficientei economice;

Bibliografie

Popescu Lucian, Baluta Aurelian: "Metode si procedee de calculatie si analiza a costurilor" Editura Fundatiei Romania de Maine - Bucuresti, 2007 - ISBN 978-973-725-844-1;

Calin O., Carstea Gh.: Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor" Ed. Genicod, Bucuresti, 2002;

Ion Ionascu, Andrei Tiberiu Filip, Stere Mihai: "Control de gestiune", Editura Economica, Bucuresti - 2003;

Popescu Lucian: Procedee de calculatie a costurilor de productie - Aplicatii online" Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea "Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune" publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 23 din 12/01/2004, Partea I;

Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18/06/2008;

Ministerul Finantelor Publice, Ghid de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate , Bucuresti, 2001.

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. , pentru aprobarea     Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene - publicat in Monitorul Oficial nr. Partea I nr. 1080 bis din 30/11/2005;

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.001/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 994 din data de 13.12.2006;

10. Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2.374/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 (25 bis) din data de 14.01.2008;

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1550
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved