Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Reflectarea patrimoniului prin bilantul contabil

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micReflectarea patrimoniului prin bilantul contabil1 Analiza structurilor bilantiere privind patrimoniul

Bilantul contabil evidentiaza cifric si in etalon monetar echilibrul dintre bunurile economice si sursele lor de finantare, precum si rezultatele obtinute ca urmare a investirii si utilizarii capitalului.Structurile calitative prin care bilantul realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului sunt cele de active si pasiv.

ACTIVUL cuprinde bunurile reale, bunurile corporale ( terenuri, cladiri, materii prime, materiale, marfuri, etc.), bunurile financiare si monetare (titluri de participare, creante, bani in casa, etc.) si bunurile necorporale ( fond de comert, brevete,licente,etc.).

Activul bilantier cuprinde doua mari grupe : active imobilizate si active circulante.

A. Activele imobilizate reprezinta o parte a capitalului economic al persoanei juridice si se compun din imobilizarile necorporale, corporale si financiare caracterizandu-se prin :

- durata existentei in firma mai mare de 1 an ;

- isi transmit valoarea treptat asupra rezultatelor firmei si nu se consuma la prima utilizare.

Activele imobilizate sunt constituite in trei grupe :

I imobilizari necorporale;

II imobilizari corporale;

III imobilizari financiare.

I. Imobilizarile necorporale cuprind toate acele valori economice de investitie care nu imbraca fizic forma de bunuri materiale concrete.Un active necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind : cheltuielile de constituire, cheltuielile de dezvoltare, concesiunile,brevetele,licentele,marcile,drepturile si alte valori similare ;fondul comercial, alte imobilizari necorporale si imobilizari necorporale in curs de executie.

1. Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile cu infiintare,dezvoltarea si fuzionarea persoanei juridice cum sunt :cele privind taxele si alte cheltuieli de inregistrare si inmatriculare,cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si exinderea activitatii entitatii.   

Cheltuieli de dezvoltare

Prin cheltuieli de dezvoltare se inteleg acele cheltuieli ocazionate de valorificarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau cu proprietati substantial schimbate inaintea introducerii productiei de serie sau utilizarii.

Exemple de activitati de dezvoltare :

- proiectarea, constructia si testarea productiei, intermediere sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor ;

- proiectarea intr-o noua tehnologie a uneltelor si matritelor de lucru ;

- proiectarea, constructia si incercarea unei uzine pilot care nu este adecvata din punct de vedere economic pentu productia de serie.

Daca durata de amortizare a acestor naturi de cheltuieli depaseste cinci ani, ca urmare a unui contract de cercetare sau durata de utilizare pe o perioada mai mare, situatia trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au generat o astfel de stare.

In cazul in care, cheltuielile de dezvoltare nu au fost in totalitate amortizate, distribuirea profitului va fi interzisa, exceptand cazul in care suma rezervelor disponibile pentu distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu suma cheltuielilor neamortizate.

Din punct de vedere al tratamentului fiscal cheltuielile de dezvoltare se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara, pe perioada contractului sau pe durata de utilizare.

3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte active similare

Cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu, in cazul concesiunilor, a unui brevet, a unui know-how, a unei licente,a unei marci de fabrica si alte drepturi similare de proprietate industriala si intelectuala.

Aceste cheltuieli sunt amortizate pe toata durata cat intreprinderea a achizitionat dreptul de exploatare sau utilizare a unor astfel de imobilizari.

Fondul comercial

Apare de regula, la consolidare si reprezinta partea din fondul de comert ce nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unitatii, cum sunt : clientela,vadul comercial,debuseele,reputatia si alte elemente necorporale si se inregistreaza in contabilitate intr-un cont distinct de imobilizari necorporale.

Se determina ca diferenta intre valoarea de aport ( utilitatea) sau costul de achizitie, dupa caz si valoarea justa, la data tranzactiei, a partii din activele achizitionate de catre o entitate.

De regula, fondul comercial se amortizeaza intr-o perioada de cinci ani, exceptia fiind conditionata de nedepasirea duratei de utilizare a activului si de prezentarea cu justificarea necesara in notele explicative.

5. Alte imobilizari necorporale

Cuprind programe informatice create de unitate sau achizitionate de la terti pentru necesitatile de utilizare proprii,cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate in mijloace fixe, la zacamintele puse in exploatare, precum si alte imobilizari necorporale.

II. Imobilizarile corporale ( sunt numite active fixe sau active tangibile).

Se prezinta sub forma unor bunuri cu continut material ( corporal ).Sunt active detinute de intreprindere pentru utilizarea in productia de bunuri, in prestarea de servicii in scopuri administrative sau pentru a fi date in locatie tertilor, active care vor fi utilizate pe parcursul mai multor exercitii.Un activ corporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru persoana juridica si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

Imobilizarile corporale cuprind :

- terenuri

-mijloace fixe ( constructii,instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier)

- avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Terenurile cuprind doua categorii : terenuri si amenajarii de terenuri.Terenurile nu sunt supuse amortizarii.In schimb , investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor si alte lucrari similare sunt supuse amortizarii.In contabilitatea analitica terenurile se inregistreaza ca : terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii, alte terenuri.

Mijloacele fixe sunt obiectul singular sau un complex de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplimesc cumulativ urmatoarele conditii :

● au o valoare mai mare dacat limita stabilita prin lege ;

● au o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi, sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intergului lot, set, sau corp.

Costul de achizitie sau de productie al mijloacelor fixe se include treptat in cheltuielile activitatii prin procesul amortizarii, cu scopul masurarii corecte a rezultatelor activitatii.Amortizarea se determina pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora in functiune si pana la exprimarea duratei utile de viata, calculate tinand seama de conditiile specifice de utilizare a mijloacelor fixe.

Imobilizari corporale in curs cuprind imobilizarile in curs de executie ( care nu au fost terminate) pentru nevoile proprii efectuate de intreprindere sau de terti.De esemenea aici se mai includ si avansurile acordate pentru imobilizari corporale.

III Imobilizari financiare

Reprezinta valorile financiare investite de entitate pe termen lung, sub forma de titluri si creante financiare in scopul obtinerii de venituri financiare sub forma dividentelor sau dobanzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin realizarea de beneficii din comercializarea acestor investitii.Imobilizarile financiare cuprind : titlurile de participare, interese de participare detinute, alte titluri imobilizate si creante imobilizate.Se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora. Cheltuielile accesorii privind achizitionarea imobilizarilor financiare se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului.

Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni si alte titluri cu venit variabil detinute de o societate in capitalul altor societati comerciale, a caror detinere pe o perioada indelungata este considerata utila acesteia.

Interesele de participare reprezinta drepturile detinute in capitalul altei societati comerciale.Interesele de participare sunt detinute pe termen lung in scopul garantarii la activitalile persoanei juridice si investitiile strategice.

Alte titluri imobilizate reprezinta titlurile de valoare, altele decat categoriile mentionate, pe care intreprinderea le detine si nu are nici intentia, nici posibilitatea sa le revanda.

Creantele imobilizate reprezinta creante legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate.Creantele legate de participatii sunt acele creante ale intreprinderii create cu ocazia acordarii de imprumuturi intreprinderilor la care detine titluri de participare. Imprumuturile acordate pe termen lung sunt sumele acordate de intreprindere tertilor in baza unor contracte pentru care intreprinderea percepe dobanzi, potrivit normelor legale.La alte creante imobilizate se includ garantiile si cautiunile depuse de intreprindere la terti in vaderea garantarii bunei executii a unor obligatii.

B. Activele circulante

Cuprind toate valorile sub forma : stocurilor, inclusiv valoarea serviciilor pentru care nu a fost intocmita factura si a productiei in curs de executie,a creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt si a disponibilitatilor banesti.Un activ se clasifica ca activ circulant ca atunci cand :

- este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului ;

- este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare ;

- este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.

I.           Stocurile

Reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul patrimoniului., avand drept destinatie consumul sau vanzarea ( materii prime, materiale consumabile, produse finite, materiale de natura obiectivelor de inventar, marfuri etc.).

Materii prime si materiale includ : materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura obiectivelor de inventar, stocurile aflate la terti,ambalajele.

Materiile prime sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa direct la generarea produselor, regasindu-se in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata.

Materialele consumabile ( de exemplu : materialele auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile) sunt destinate utilizarii in procesul de productie si participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit.

Materialele de natura obiectivelor de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mica de un an, indiferemt de valoarea lor precum si bunurile asimilate acestora ( echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, imbracamintea speciala, mecanismele, dispozitivele,verificatoarele, aparatele de masura si control, matritele folosite la executarea anumitor produse si alte obiecte similare).

Stocuri aflate la terti reprezinta diverse bunuri de natura stocurilor aflate in proprietatea intreprinderii, dar fizic se gasesc in custodie, prelucrare, consignatie la terti.

Ambalajele sunt bunuri utilizate in scopul protectiei pe timpul transportului sau depozitarii diverselor active.

♦ Productia in curs de executie reprezinta productia aflata intr-o anumita treapta a procesului tehnologic sub forma productiei neterminate, care nu a parcurs toate stadiile( fazele) de prelucrare, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime.Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.

Produse finite si marfuri sunt bunuri reprezentate de : semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale si marfuri.

Semifabricate sunt produse al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o faza de fabricatie ( segment organizational ) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altor faze de fabricatie ( segment organizational ) sau se livreaza tertilor.

Produse finite sunt produsele care au parcurs toate fazele de fabricatie prevazute de procesul tehnologic al intreprinderii, fiind depozitate in vederea vanzarii catre terti.

Produsele reziduale sunt produsele rezultate din procesul de fabricatie : rebuturi, materiale recuperabile, deseuri.

Animale sunt reprezentate de animale si pasarile nascute sau cele tinere de orice fel ( vitei, miei, purcei, manji si altele), crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pentru productia de lana, lapte si blana.

Marfuri sunt acele bunuri care au fost cumparate de entitate in vederea revanzarii.

II. Creantele

Reprezinta valorile avansate temporar de entitate tertilor ( persoane fizice sau juridice) pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent ( o suma de bani sau un serviciu).

Persoanele fizice si juridice care au beneficiat de o valoare avansata urmand sa dea echivalentul corespunzator sunt denumite generic prin notiunea de debitori.

Debitorii entitatii sub forma creantelor din vanzarii de bunuri si prestari de servicii proprii activitatii de exploatare a entitatii sunt delimitati prin structura de clienti si conturi asimilate.

In structura creantelor se includ : (1) creante comerciale, (2) creante in cadrul grupului,(3) creante din interese de participare, (4) alte creante si (5) creante privind capitalul subscris si nevarsat.

Creantele comerciale sunt cele mai semnificative fiind compuse din creantele fata de clienti si efectele de primit.

Clientii reprezinta creantele rezultate din bunurile vandute, lucrarile executate, serviciile prestate, a caror contravaloare urmeaza a se incadra ulterior.

Efectele de primit sunt titlurile negociabile sub forma de cambie, bilet la ordin etc., care atesta existenta unei creante in cadrul relatiilor comerciale ce va fi incasata pe termen scurt, de obicei pana la 90 de zile.

Creante in cadrul grupului sunt generate de relatiile de decontare intre societate si filialele ei.

3. Creante din interese de participare reprezinta creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu intreprinderile asociate ( asupra carora se exercita o influenta semnificativa).

4. Alte creante sunt reprezentate de creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu personalul, bugetul statului, alte organisme publice, asigurarile sociale, protectia sociala, debitori diversi etc.

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat sunt reprezentate de creantele generate de relatiile intreprinderii cu actionarii sai, referitoare la subscrierile de capital social efectuate si nedepuse.

III. Investitii financiare pe termen scurt ( numite si titluri de plasament sau valori de trezorerie)

Reprezinta valorile financiare investite de intreprindere in vederea realizarii unui

castig pe termen scurt.In structura investitiilor financiare pe termen scurt se includ (1) actiuni proprii si (2) alte investitii financiare.

1.Actiuni proprii reprezinta actiunile proprii rescumparate temporar in vederea distribuirii personalului intreprinderii sau tertilor, regularizarii cursului bursier sau reducerea capitalului social.

Alte investitii financiare sunt reprezentate de actiuni cotate si necotate,obligatiuni

emise si rascumparate , obligatiuni cotate si necotate achizitionate de entitate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.

La intrarea in unitate, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie, prin

care se intelege pretul de cumparare, sau la valoarea stabilita potrivit contractelor.

III Casa si conturi la banci

Sunt reprezentate de valorile care imbraca efectiv forma de bani, fiind separate disponibilitatile in devize de cele in lei.

In structura disponibilitatilor se includ : (1) conturi la banci, (2) casa, (3) acreditive,(4) avansurile de trezorerie.

1 Conturi la banci se refera la cecuri de incasat, disponibilitati in lei si devize si sume in curs de decontare.Disponibilitatile sau depozitele aflate in conturile bancare pot functiona in mod curent sau la termen.

2 Casa reprezinta disponibilitatile banesti aflate in casieria entitatii in lei si devize si sub forma altor valori ( timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie etc.).

3 Acreditive sunt deschise de entitate la banci si reprezinta sume rezervate in vederea achitarii unor obligatii fata de anumiti furnizori de bunuri si servicii pe masura indeplinirii conditiilor aferente acreditivelor.

4 Avansuri de trezorerie reprezinta sumele virate la banci sau sume in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoane juridice sau fizice,in vederea efectuarii unor plati in numele entitatii.

C. Cheltuieli in avans

Sunt sume de bani achitate in cursul exercitiului curent dar care se refera la servicii care vor fi primite in cursul exercitiilor urmatoare.Conturile de cheltuieli inregistrate in avans sunt necesare pentru respectarea principiului '' separarii exercitiului ''.In cadrul unui exercitiu se vor inregistra si suporta pe cheltuieli ( clasa 6) doar platile aferente perioadei de gestiune.

PASIVUL grupeaza resursele de care dispune societatea comerciala pentru a finanta utilizarile sale, structura sa fiind diferita dupa cum a avut sau nu loc repartizarea rezultatului.

Pasivul bilantului contabil, inainte de repartizarea profitului cuprinde : datorii, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, venituri in avans, capital si rezerve.

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

Datoriile reprezinta sursele de finantare externe puse la dispozitia intreprinderii, fie de banci sau alte institutii financiare,fie de furnizori,fie de la terti pentru care entitatea trebuie sa acopere o prestatie sau un echivalent valoric.

Reglementarile introduse prin armonizarea contabilitatii clasifica datoriile curente si datorii pe termen lung.O datorie curenta este obligatie : (1) ce se asteapata sa fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii ; sau (2) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Ciclul de exploatare al unei entitati reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces si finalizarea sa in numerar sau sub forma unui instrument usor convertibil in numerar.

Datoriile functioneaza din momentul nasterii obligatiilor fata de terti si pana in momentul rambursarii ( in cazul creditelor) si platii lor ( in cazul datoriilor generate de reletiile de decontare ).

In structura datoriilor se includ : (1) imprumuturi si datorii asimilate ; (2) datorii comerciale ; (3) datorii in cadrul grupului ; (4) datorii din interesele de participare. (5) alte datorii.

1. Imprumuturi si datoriile asimilate reprezinta datoriile financiare ale intreprinderii privind : imprumuturi din emisiunea de obligatiuni ; credite bancare pe termen lung si mediu prim ite de la banci si alte institutii financiare.

Imprumuturi din emesiunea de obligatiuni reprezinta surse financiare pe termen lung asigurate prin vanzarea de titluri de credit negociabile catre public, de regula prin intermediul unor institutii financiare.Aceste imprumuturi sunt divizate in parti egale, numite obligatiuni, rambursabile la termen sau esalonat si purtatoare de dobanzi.

Credite primite de la banca si alte institutii includ creditele pe termen lung si mediu, creditele pe termen scurt ( credite de trezorerie ).Aceste credite sunt generatoare de dobanzi si garantate cu activele intreprinderii.

Datorii comerciale reprezinta datorii ale intreprinderii create in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii pentru achizitionarii de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii.In structura lor se includ furnizorii si efectele de platit.

Furnizori desemneaza datoriile intreprinderii echivalente valorii bunurilor, lucrarilor si serviciilor primite de la terti.

Efecte de platit reprezinta titlurile de valoare care atesta obligatia de plata a intreprinderii in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii.

3. Datorii in cadrul grupului reprezinta obligatiile datorate societatilor din cadrul grupului in relatiile de decontare ale societatii-mama cu filialele.

4. Datorii de interese de participare reprezinta datoriile generate din relatiile de decontare ale intreprinderii cu societatile asociate.

5. Alte datorii reprezinta datoriile fiscale, salariale, sociale ale entitatii fata de bugetul statului ( impozite si taxe ), fata de personalul angajat ( salariile si alte drepturi asimilate ), fata de asigurarile sociale ( contributia la asigurarile sociale), fata de asociati ( capital de rambursat,dividente de plata),fata de creditori diversi, etc.

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

H. Provizioane pentu riscuri si cheltuieli

Provizionale in general sunt '' provizii '' constituite in exercitiul curent pe baza unei cheltuieli - '' Cheltuielile privind constituirea provizioanelor '' si au rolul de a elimina sau diminua un risc probabil intr-un exercitiu ulterior.Provizioanele se pot constitui chiar si in cazul in care nu avem profit.Stingerea ( utilizarea ) provizioanelor se face pe seama unor venituri - '' Venituri din provizioane ''.

Un provizion pentru riscuri si cheltuieli va fi inregistrat in contabilitate daca sunt indeplinite cumulativ urmtoarele conditii : exista o obligatie curenta de un eveniment anterior ; este probabila efectuarea unor plati pentru onoarea obligatiei respective ; suma poate fi estimata.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie pentru elementele cum sunt : litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte ; cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor ; alte provizioane.

I. Venituri in avans

Sunt sume de bani in cursul exercitiului curent dar care se refera la servicii care vor fi prestate in cursul exercitiilor urmatoare.Distinct la acest post vor fi reflectate si subventiile.In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventii aferente veniturilor.Acestea pot fi primite de la guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.

J. Capital si rezerve

Capitalurile proprii

Capitalirile proprii reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor unei persoane juridice,dupa deducerea tuturor datoriilor.Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, reservele, rezultatul reportat, rezultatul exercitiului.

Capitalul social reprezinta aportul asociatilor la constituirea societatii.Este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, cu valoarea aportului in natura sau numerar a rezervelor incorporate si profitul repartizat pentru majorarea capitalului sau a altor operatiuni care conduc la modificarea acestuia.

capital social subscris(nevarsat)este capitalul  pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sa-l aduca ca aport la infiintarea societatii ;

♦ capital social varsat reprezinta partea din capitalul subscris ( promis) care a fost fizic pusa de catre actionari sau asociati la dispozitia societatii.

Prime de capital ( de emisiune, de fuziune, de aport si de conversie) reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale.

Apar cand se emit noi actiuni si se utilizeaza pntru protejarea vechilor actionari.Apar pentru firmele cu renume care pot cere o valoare de emisiune mai mare decat valoarea nominala.

Rezervele din reevaluare

Imobilizarile corporale pot fi supuse reevaluarii care se efectueaza potrivit reglementarilor legale, caz in care sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric.

Rezervele reprezinta surse constituite pe baza rezultatelor pozitive obtinute in activitatea de exploatare, primelor de emisiune, diferentelor din reevaluare si din alte surse.Se impart in :

legale - se constituie pe baza profitului neimpozabil in limita de 5% din profit fara a depasi 20% din capitalul propriu ;

statutare - se constituie din profitul net ;

alte rezerve - se pot constitui tot din profitul net, conform hotararilor A.G.A. sau alte surse.

Rezultatul reportat reprezinta rezultatul financiar sau partea din rezultat a carei afectare financiara a fost amanata de adunarea generala a actionarilor.Rezultatul reportat poate fi pozitiv, cazul beneficiilor nerepartizate, sau negativ, adica pierderi constatate la inchiderea exercitiilor anterioare, neacoperite inca din punct de vedere financiar.

Rezultatul exercitiului poate fi favorabil, caz in care reprezinta un profit si o sursa proprie de finantare pana in momentul repartizarii lui pe destinatiile legale sau statutare, sau poate fi nefavorabil, caz in care reprezinta o pierdere ce trebuie acoperita.In aceasta ultima situatie, rezultatul este prezentat in bilant cu semnul minus, micsorand capitalul propriu.

2 Tipuri de modificari ale elementelor patrimoniale reflectate in bilant

general al capitalului care, sub impulsul proceselor economice de aprovizionare, consumul de productie, desfacere, repartitie, etc., trec printr-o multime de faze, astfel incat urmarirea lor din bilant in bilant nu este posibila pe aceasta cale.

In ciuda multiplelor modificari patrimoniale, ca efect al dublei reprezentari, acestea ar putea fi grupate in patru tipuri (cunoscute sub numele generic de 'modificarile bilantului' prezetat sub forma egalitatii ACTIV = PASIV[1]):

A+X = P+X

- se modifica atat activul cat si pasivul in sensul cresterii, avand ca rezultat
cresterea volumului patrimoniului.

Exemple

Ø      cumparare marfa de la furnizor cu plata ulterioara

cresc datoriile catre furnizor (P+); creste stocul de marfuri (A+);

Ø      imprumut bani de la banca pe termen lung

cresc datoriile catre banca (P+); cresc banii in banca (A+).

Tot in aceeasi categorie de transformari mai pot fi mentionate:

Ø      cumpararile de orice fel (materiiprime, obiecte de inventar, imobilizari, titluri de valoare):

Ø      imprumuturile de orice fel (credite pe termen scurt mediu sau lung, imprumuturi obli gat are);

Ø      subscrierea pentru constituirea capitalului social;

Ø      primirea de avansuri de ia clienti (clienti creditori):

Ø      constituire provizion.

A-X = P-X

- se modifica atat activul cat si pasivul in sensul scaderii, avand ca rezultat
scaderea volumului patrimoniului.

Exemple

Ø      plata furnizorului (achitare in numerar)

scade datoria catre furnizor (P-); scad banii in casa (A-);

Ø               plata salariilor

scade obligatia catre salariati (P-); scad banii in casierie (A-).

Tot in aceeasi categorie de transformari mai pot fi mentionate:

Ø      stingerea oricarei datorii (catre stat, salariati, furnizori, clienti creditori, asociatii);

Ø      anularea unor actiuni proprii;

Ø      scoaterea din uz a obiectelor de inventar.

A+X-X = P

- are loc marirea si micsorarea concomitenta a unor elemente numai din activulbilantului, avand ca rezultat modificarea structurala numai in activul bilantului.

Exemple

Ø   se scot bani din banca

scad banii in banca (A-), cresc banii in casa (A+);

Ø   acordarea unui avans unui furnizor

scad banii in banca (A-); cresc creantele catre furnizor (A+);

Ø   dare in consum de materii prime

scade stocul de materii prime (A-); cresc cheltuielile cu materiile prime (A+).

Pentru inceput sa retinem ca cheltuielile sunt element de activ (presupun consumarea unei resurse) desi ele nu sunt reflectate direct in bilant, ci prin intermediul contului de rezultate.

Tot in aceeasi categorie de transformari mai pot fi mentionate:

Ø      acordarea sau restituirea unui avans de trezorerie;

Ø      aducerea aportului pentru constituirea capitalului social;

Ø      deschiderea unui acreditiv sau revocarea sa;

Ø      acordarea unui avans furnizorilor (furnizori debitori).

In cadrul acestui tip de operatiuni mai pot ti incadrate:

A = P+X-X

- marirea si micsorarea concomitenta a unor elemente numai din pasivul bilantului,
avand ca rezultat modificarea structurii resurselor patrimoniale.

Exemple

Ø      incorporarea unei rezerve la capitalul social

creste capitalul social (P+), scad rezervele (P-);

Ø     varsarea capitalului subscris (promis)

creste capitalul social varsat (P+) scade capitalul social subscris nevarsat (P-).

Tot in aceeasi categorie de transformari mai pot fi mentionate:

Ø      acceptarea de catre furnizor a efectelor de comert;

inregistrarea retinerilor de pe statul de salarii (somaj 1%, CAS 11,67%, 7% CASS, impozitul pe salarii, chirii, rate, ele);

utilizarea unui provizion.

Noua structura bilantiera va fi:

ACTIV

PASIV

Marfuri (371)

Clienti (411)

Banca in lei (5121) Casa in lei

Capital social varsat (1012)

Profit (121)

Furnizori (401)

Total activ

Total pasivPentru a evita confuziile incepatorii vor transforma ecuatia de echilibru a bilantului lista promovat de contabilitatea armonizata: activ -datorii =capitaiuri proprii in: activ = datorii + capitaluri proprii, formula echivalenta cu: activ = pasiv. Evident ca am putea urmarii reflectarea transformarilor si prin ecuatia de echilibru: activ - datorii = capitaluri proprii, aspect pe care il vom prezenta in cateva exemple dar o consideram o complicatie inutilaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1452
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved